weather forecast

Pogoda dla strefy skoków spadochronowych ICM

 

 

windyty prognoza dla skoczka  Windyty

NEWS

 • AFF PARACHUTE COURSE
  Theoretical training - 8 hrs. The training will take place on Friday 16th June in Elbląg Aeroclub and practical training in the air in the next 2 weeks, ie 17,18…
 • DROP ZONE PLEASE CHANGED TO ELBLAG
  ATTENTION, DROP ZONE PLACE IS CHANGED Due to air traffic restrictions of the Rebiechowo airport, all jumps in Przywidz are suspended. We invite you to skydving in Elbląg - Elbląg…
 • SKYDIVE ACTIVITY DATE IS CHANGED
  Due to low temperature and bad weather jumps are planned from 13 May. Because of bad weather, skydive course is postponed to 12 May Details in the calendar on the…

Szkolenie spadochronowe

SZKOLENIE PODSTAWOWE

 1. Warunki rozpoczęcia kursu
 2. Szkolenie praktyczne
 3. Zakres podstawowego szkolenia

WARUNKI ROZPOCZĘCIA KURSU

 • Posiadanie ubezpieczenia z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej (suma ubezpieczenia 10,000 SDR) od wykonywania skoków spadochronowych. Ubezpieczenie z tytułu wykonywania skoków spadochronowych można wykupić w naszym klubie.
 • Ukończone 16 lat (osoby niepełnolenie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnego opiekuna).

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

 • 8 godz zajęć teoretycznych.
 • 3 godz przygotowania naziemnego, bezpośrednie przygotowanie do skoków.

Szkolenie praktyczne  obejmuje:

 • 7 skoków z wysokości 4000m  przy szkoleniu metodą AFF.

Po zakończeniu szkolenia jedną z ww. metod, zalecana jest  dalsza kontynuacja szkolenia spadochronowego.

ZAKRES PODSTAWOWEGO SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie studenta teoretyczne i praktyczne do wykonania skoków z wysokości 4000 m.
Podczas szkolenia wszystkie skoki są wykonywane pod nadzorem instruktora.

Podczas podstawowego kursu teoretycznego studenci  zapoznają się z:

 • Budową spadochronu.
 • Działaniem urządzeń otwierających spadochron zapasowy (Cypres, Vigil).
 • Różnymi systemami otwarcia spadochronu.
 • Techniką sterowania spadochronem.
 • Teorią i techniką skoku spadochronowego.
 • Postępowaniem w sytuacjach awaryjnych.

Podczas skoków spadochronowych studenci uczą się:

 • Prawidłowej  pozycji wyskoku z samolotu.
 • Stabilnej sylwetki podczas spadania.
 • Komunikowania się w powietrzu.
 • Wykonywania obrotów, salt, traka.
 • Przemieszczania się  w powietrzu.
 • Korzystania z przyrządów (wysokościomierz, dytter).
 • Otwierania spadochronu głównego.
 • Manewrowania czaszą spadochronu.
 • Lądowania w wyznaczonym miejscu.
 • Układania głównej czaszy spadochronu.

 

W naszym klubie egzaminy do Świadectwa Kwalifikacji PJ B,C,D, INS SL, TANDEM prowadzi :

 Wszelkie formalności papierkowe załatwi za Ciebie instruktor - egzaminator. Chęć przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego proszę zgłaszać na mail.

Terminy kursów spadochronowych zjadziesz w kalendarzu.