Co muszę zrobić, aby wziąć rozwód?

Jednym ze sposobów ustania małżeństwa zawartego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce jest rozwód (tzw. rozwód cywilny). Sprawy rozwodowe prowadzone są przez Sądy Okręgowe. Z pozwem o rozwód może wystąpić każdy z małżonków.

Przyczyny

Przesłanką orzeczenia rozwodu przez Sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Rozkład będzie uznany za trwały, jeżeli sytuacja między małżonkami nie rokuje na poprawę ich relacji. Rozkład musi zaistnieć w sposób zupełny, to jest w trzech sferach: fizycznej, uczuciowej, gospodarczej.

Jedynie w przypadku zaistnienia łącznie wskazanych warunków Sąd może orzec rozwód.

Jednakże, niedopuszczalne będzie orzeczenie ustania małżeństwa przez rozwód, jeżeli z pozwem występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, jak również, jeżeli wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Elementy wyroku rozwodowego

Orzekając rozwód, Sąd co do zasady orzeka również który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże, na zgodne żądanie małżonków, Sad może nie orzekać winy rozkładu pożycia.

Wniosek o zaniechanie orzekania o winie, należy zawrzeć w pozwie o rozwód, względnie odpowiedzi na pozew rozwodowy złożonej przez stronę pozwaną. W przypadku braku obopólnej zgody, Sąd zmuszony będzie badać i orzec winę rozkładu pożycia.

W takim przypadku Sąd może orzec, że oboje małżonkowie ponoszą winę rozkładu pożycia lub jedynie jedna ze stron ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia. Ustalanie winy rozkładu pożycia następuje po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Elementami składającymi się na winę rozkładu pożycia mogą być:

 • opuszczenie rodziny przez małżonkaCo muszę zrobić, aby wziąć rozwód?
 • odmawianie pomocy
 • brak współdziałania dla dobra rodziny
 • brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • niewierność małżeńska
 • agresja i/lub groźby
 • zbytnie uzależnienie małżonka od własnej rodziny
 • zły stosunek do rodziny współmałżonka
 • znęcanie psychiczne i fizyczne

Wraz z orzeczeniem rozwodu, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd orzeka również o miejscu pobytu dzieci oraz władzy rodzicielskiej.

Jeżeli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie wychowania dzieci, Sąd orzeka o władzy przysługującej obojgu małżonkom.

W przypadku braku porozumienia oraz wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wspólną opiekę i wychowanie Sąd może ograniczyć władzę jednego z małżonków a nawet pozbawić małżonka władzy rodzicielskiej.

 • Jednocześnie, Sąd orzeka o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci, odpowiadającej potrzebom dzieci oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym obojga rodziców.
 • Na żądanie jednego z małżonków, Sąd może orzec również o kontaktach rodzica z dziećmi.
 • Skutki

Na skutek orzeczenia rozwodu małżeństwo ustaje. Jednocześnie z chwilą orzeczenia rozwodu ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Małżonek rozwiedziony nie jest dłużej uważany za członka rodziny drugiego małżonka, nie będzie również po nim dziedziczył ustawowo.

 1. W terminie 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu, małżonek który wcześniej przyjął nazwisko męża/żony, może złożyć oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o powrocie do nazwiska sprzed małżeństwa.
 2. Sąd właściwy
 3. Sądem właściwym do orzekania o sprawach rozwodowych, jest Wydział Cywilny Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli jedno z nich w okręgu tego Sadu nadal mieszka lub ma miejsce pobytu.
 4. Opłaty sądowe

Złożenie pozwu o rozwód związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł (opłata stała). Opłatę uiszcza się na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego. Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego (rozwód cywilny, rozwód kościelny, alimenty) oferujemy na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Dębica, Przeworsk, Łańcut, Jarosław, Przemyśl) jak również w województwach – lubelskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Szybki rozwód – jak uzyskać? – Adwokat Marlena Słupińska

Szybki rozwód to najlepszy sposób na zakończenie małżeństwa. Często małżonkowie mają już bowiem plan na siebie po rozwodzie. Wówczas szybki rozwód jest ostatnim krokiem, jaki dzieli ich od nowego życia. W poniższym artykule wyjaśnię Ci najważniejsze kwestie zw. z szybkim rozwodem. Zapraszam do przeczytania!

Pamiętaj, że jeśli zależy Ci na czasie i sprawnym przejściu przez rozwód, to będę w stanie Ci pomóc. Reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód jest wiodącą specjalizacją mojej Kancelarii Adwokackiej. Doradzam klientom z całej Polski, w tym w ramach konsultacji online i telefonicznych. Zapraszam do kontaktu!

Jak szybko wziąć rozwód – główne wnioski

Poniżej prezentuję główne wnioski z niniejszego artykułu. Zachęcam jednak, do przeczytania całości.

 • Szybki rozwód jest możliwy. Pomogłam w nim już wielu osobom.
 • Można sprawnie się rozwieść zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania. Szybki rozwód z orzekaniem o winie jest jednak trudny.
 • Aby szybko się rozwieść, konieczne jest uzyskanie porozumienia we wszystkich kluczowych kwestiach zw. z rozwodem i dziećmi.
 • Nawet w najszybszym rozwodzie musi mieć miejsce przynajmniej jedna rozprawa.
 • Do szybkiego rozwodu warto zaangażować adwokata, który dobrym przygotowaniem jest w stanie oszczędzić Ci wielomiesięcznej batalii.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w sprawach rozwodowych: Adwokat Rozwody.

Szybki rozwód za porozumieniem stron

Porozumienie to słowo klucz dla uzyskania szybkiego rozwodu. Małżonkowie, którzy przedstawiają sądowi zgodne żądania nie muszą się obawiać długoletniej sprawy rozwodowej.

Gdy stanowiska małżonków są jednolite, wówczas sąd nie musi przeprowadzać wnikliwego postępowania dowodowego.

Jeżeli zależy Tobie na szybkim rozwodzie to jeszcze przed złożeniem pozwu osiągnij porozumienie ze swoim współmałżonkiem i uzgodnij z nim jednolite stanowisko procesowe.

Oto w jakim zakresie powinniście osiągnąć porozumienie, aby sprawnie przejść przez rozwód:

 • czy domagacie się orzekania o winie jednego z Was za rozpad małżeństwa,
 • na skutek jakich okoliczności doszło do rozpadu małżeństwa,
 • na temat zasad opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów,
 • warto też uzgodnić, że na rozwodzie nie będziecie domagać się podziału majątku wspólnego.

Szybki rozwód

Szybki rozwód bez orzekania o winie

Jeśli chcesz rozwieść się szybko, zdecyduj się na rozwód bez orzekania o winie. Dzięki temu będziesz mieć realne szanse na uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie.

Rozwód bez orzekania o winie zdecydowanie wpływa na szybkość postępowania. Powód jest prosty. Sąd nie musi się zastanawiać nad stopniem winy każdego z małżonków.

Jedyne co wraz z małżonkiem musicie udowodnić przed sądem jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Innymi słowy, musicie zgodnie zeznać, iż zostały zerwane wszystkie łączące was więzi małżeńskie.

Po pierwsze nie darzycie się już uczuciem (więź emocjonalna), po drugie nie utrzymujecie ze sobą kontaktów seksualnych (więź fizyczna), po trzecie nie prowadzicie już wspólnie gospodarstwa domowego (więź gospodarcza). W takim wypadku sąd uzna, iż nastąpił zupełny rozkład waszego pożycia małżeńskiego.

Jeżeli do tego zeznacie, iż stan ten utrzymuje się już na tyle długo, iż nie ma widoków na poprawę małżeńskich relacji, spełnicie przesłankę trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego. Wystarczą wasze zgodne zeznania i szybki rozwód będzie w zasięgu waszej ręki.

Szybki rozwód bez orzekania o winie

Szybki rozwód z orzekaniem o winie

Czy szybki rozwód jest również możliwy w przypadku orzekania o winie? Tak, ale pod jednym warunkiem. Małżonek winny przyznaje się do wszystkiego i bierze całą winę na siebie.

Ty składasz pozew o rozwód z orzeczeniem winy Twojego małżonka, a on w odpowiedzi na pozew zgadza się z Twoimi żądaniami.

Jest to idealny scenariusz na szybki rozwód z winą, ale nie oszukujmy się, niezwykle rzadki.

Zazwyczaj scenariusz wygląda tak: Ty składasz pozew o rozwód z orzeczeniem winy Twojego małżonka, a on w odpowiedzi na pozew wnosi o orzeczenie rozwodu z Twojej winy. Zaczyna się wówczas przepychanka dowodowa (zeznania świadków, zdjęcia, nagrania itp.), której efektem jest  wielomiesięczna (lub kilkuletnia) sprawa rozwodowa.

Czasami jednak zdarza się, że jeden z małżonków godzi się wziąć winę na siebie i szybko przejść przez rozwód. Z takimi sytuacjami można mieć do czynienia, np.:

 • jeśli wina małżonka jest bezsprzeczna a sprawie towarzyszą poczucie winy i wyrzuty sumienia,
 • gdy wzięcie wyłącznej winy jest zrekompensowane korzystnym podziałem majątku albo innymi ustaleniami niezwiązanymi bezpośrednio z rozwodem.

Szybki rozwód bez dzieci a z dziećmi

Posiadanie wspólnych małoletnich dzieci nie przekreśla szansy na szybki rozwód. Co prawda sąd będzie musiał pochylić się nad dodatkowymi kwestiami jak władza rodzicielska, kontakty, miejsce zamieszkania dziecka oraz alimenty, ale razem z małżonkiem możecie mu ułatwić to zadanie.

Możecie albo wnieść zgodne żądania w zakresie dzieci albo spisać porozumienie wychowawcze, w którym wspólnie ustalicie wszystkie istotne kwestie dotyczące waszej pociechy.

W takiej sytuacji sąd zbada jedynie, czy wasze ustalenia są zgodne z dobrem dziecka. I tutaj ważna kwestia – w sprawie rozwodowej zawsze najważniejsze jest dobro dziecka.

Jeśli sąd uzna, że w wyniku rozwodu dobro dziecka jest zagrożone, to nie tylko sprawa nie zakończy się szybko. Możecie nawet w ogóle nie dostać rozwodu!

Dlatego dodatkowo należy powołać świadka, który zezna, że rozwód nie zagraża dobru dziecka. Powinna być to osoba bliska dla dziecka (np.

 babcia, ciocia, dorosłe rodzeństwo), która będzie w stanie realnie ocenić, jak rozwód rodziców wpłynie na dziecko.

Jeżeli sąd nie będzie mieć wątpliwości co do tego, czy dobro dziecka jest zagrożone to postępowanie dowodowe w tym przedmiocie zakończy na zeznaniach świadka.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Jest jedna prosta recepta na uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie – zgodne żądania małżonków. Zgodnie z art. 442 Kodeksu postępowania cywilnego – jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Treść przepisu można zobrazować w następujący sposób: składasz pozew o rozwód (z winą lub bez), Twój małżonek w odpowiedzi na pozew zgadza się z Twoim żądaniem, nie macie wspólnych małoletnich dzieci – sąd was przesłuchuje i sprawa zostaje zakończona na pierwszej rozprawie.

See also:  Ojciec nie uznał dziecka - jak walczyć o alimenty?

Co w sytuacji, gdy macie wspólne małoletnie dzieci? Wtedy sąd musi przesłuchać jeszcze świadka na okoliczność tego, czy rozwód zagraża dobru dziecka. Świadek może zostać wezwany już na pierwszą rozprawę, a to umożliwi udzielenie rozwodu bez konieczności przeprowadzania dalszych rozpraw.

Kogo wezwać na świadka? Najlepiej jeśli będzie to osoba, która ma doskonałą wiedzę o tym, co dzieje się w Waszej rodzinie. Dobrze jeśli będzie to sąsiad, babcia lub dziadek, albo inny bliski członek rodziny. Musi to być wiarygodna dla sądu osoba, która w rozsądny sposób opowie o wpływie rozwodu na sytuację Waszych dzieci.

Pamiętaj, że jeśli chcesz dostać rozwód już na pierwszej rozprawie, to musisz włożyć bardzo wiele pracy przed samą rozprawą. Najlepiej będzie, jeśli wynajmiesz prawnika, który odpowiednio przygotuje Cię do rozwodu i pierwszej rozprawy rozwodowej.

Rozwód bez rozprawy

Pomimo tego, iż pozew odpowiednio uzasadniłeś, a Twój małżonek w odpowiedzi na pozew uznał Twoje żądania – przeprowadzenie rozprawy stanowi konieczny element sprawy rozwodowej.

Sąd nie musi przeprowadzać wnikliwego postępowania dowodowego, może je ograniczyć jedynie do przesłuchania Ciebie i Twojego małżonka, ale wasze pisemne żądania muszą zostać werbalnie przekazane na sali sądowej.

Nic nie pomoże także wynajęcie pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). To, że wynająłeś prawnika nie oznacza, że będzie on mógł iść zamiast Ciebie na rozprawę.

Adwokat pomoże Ci przygotować się do rozprawy, pomoże dobrać odpowiednią strategię, zrobi co w jego mocy, aby sprawa zamknęła się na jednej rozprawie, ale Ty i tak musisz zjawić się w sądzie.

Nie ma możliwości, aby dostać rozwód zaocznie.

Rozwód bez rozprawy

Rozwód a koronawirus

Pandemia koronawirusa jednak nieco zmieniła dotychczasową rzeczywistość. Bez wątpienia koronawirus nie jest katalizatorem szybkich rozwodów. Obecność Covid-19 znacznie utrudnia przeprowadzenie szybkiego postępowania. Z uwagi na liczne obostrzenia czas oczekiwania na pierwszą rozprawę niejednokrotnie ulega wydłużeniu.

Sądy próbują temu zaradzić. Zdarzają się sytuacje, gdy w przypadku zgodnych żądań małżonków sąd odstępuje od przeprowadzenia rozprawy i przesłuchuje małżonków w trybie korespondencyjnym.

Małżonkowie otrzymują pytania na piśmie i w takiej też formie udzielają na nie odpowiedzi.

Przeprowadzane są także rozprawy online, które umożliwiają przesłuchanie małżonków bez konieczności stawiennictwa na sali rozpraw.

Trudno ocenić na ile ta sytuacja ma charakter przejściowy, a na ile na stałe wpisze się w zasady prowadzenia postępowania. Nie da się jednak ukryć, że obecna sytuacja jest kłopotliwa. A przy tym w dużej mierze zależy od uznania sędziego, prowadzącego Twoją sprawę.

Szybki rozwód bez adwokata

Szybki rozwód bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika jest możliwy, jednakże z całą pewnością  jego doświadczenie i wiedza pomoże Tobie szybko i sprawnie przejść przez całą procedurę rozwodową. Adwokat doradzi Tobie na każdym etapie postępowania i będzie reagował w odpowiednim momencie na każdą sytuację, która mogłaby wpłynąć na szybkość Twojego postępowania.

Wynajęcie pełnomocnika do reprezentowania Cię w Twojej sprawie rozwodowej jest więc bardzo opłacalne. Z doświadczenia mogę powiedzieć Ci, że biorąc pod uwagę relację kosztu pełnomocnika do oszczędności czasu i stresu, będzie to jedna z najlepszych inwestycji w Twoim życiu. Szybki rozwód z adwokatem jest więc o wiele bardziej realny, niż bez niego.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w sprawach rozwodowych: Adwokat Rozwody.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Chcę wziąć rozwód, jednak nie mogę znaleźć współmałżonka

Martwisz się o to na własną rękę?  Możesz być w stanie uzyskać bezpłatną pomoc prawną.

Uwaga: COVID-19 wpływa na wiele dziedzin prawa. Sprawdź nasz blog, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Chcę wziąć rozwód, jednak nie mogę znaleźć współmałżonka
Displaying information for 101000 [ change ]

We wszystkich sprawach rozwodowych osoba musi być do dyspozycji małżonka w związku z petycją rozwodową. Oznacza to, że współmałżonek przekazuje drugiemu małżonkowi informację prawną, o złożeniu sprawy rozwodowej.

W przypadku gdy nie możesz znaleźć swojego współmałżonka, możesz spróbować poprzez publiczne zawiadomienie w lokalnej gazecie. Każde hrabstwo rządzi się swoimi prawami. Skontaktuj się z urzędnikiem w swoim okręgu, aby dowiedzieć się, w której gazecie opublikować ogłoszenie.

Możesz korzystać z usługi wyłącznie poprzez publikację, jeśli po dołożeniu wszelkich starań nie możesz nadal znaleźć małżonka. To zawiera:

 • Wszelkie informację od członków rodziny małżonka, przyjaciół lub współpracowników, jeśli wiedzą, jak i gdzie znaleźć współmałżonka
 • Wyszukiwanie w Internecie

Sąd zapyta cię, jakie czynności podjąłeś w tej sprawie, więc zapisz wszystko, co zrobiłeś, aby znaleźć współmałżonka.Uwaga: Jeśli współmałżonek nie zostanie znaleziony do czasu, przyznania przez sędziego rozwodu, sędzia nie może również podjąć decyzji w sprawie:

 • Wsparcia małżeńskiego, które znane jest również jako „alimenty” lub „utrzymanie”
 • Alimenty na rzecz dziecka
 • Czas spędzony z dzieckiem lub odwiedziny
 • Podział majątku, który nie jest własnością osobistą
 • Podział majątku znajdującego się poza Illinois 

Jeśli później znajdziesz współmałżonka, możesz wrócić do sądu, aby rozstrzygnąć sprawę. W przypadku jeśli nadal nie można znaleźć współmałżonka, możesz poprosić sąd o przyznanie ci odpowiedzialności za dziecko (opiekę), jeśli dziecko mieszka z tobą.

 

A program to help you complete the forms to get a divorce. You can use it if you and your spouse have children together or if you do not. Financial affidavit Prosta formaA program to prepare Financial Affidavit forms that provide financial information and documents to the other party in family law cases.

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się lub zarejestruj, jeśli chcesz zostawić komentarz. Czy te informacje były dla Ciebie pomocne? Daj nam znać! Nie możemy udzielać porad prawnych w komentarzach, więc jeśli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy prawnej, przejdź do strony Uzyskaj pomoc prawną lub przejrzyj nasze często zadawane pytania.

Jak szybko wziąć rozwód? – Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Ślub można wziąć w USC, ale rozwodu już niestety nie. Rozwód może być uzyskany tylko w postępowaniu sądowym – gdy sąd wyda wyrok rozwiązujący małżeństwo.

 • Jednym z często zadawanych pytań jest pytanie o to, jak możliwie szybko taki rozwód w tym sądzie uzyskać.
 • Oczywiście zależy, co to znaczy “szybko”.
 • Dla różnych osób słowo “szybko” może znaczyć coś innego.
 • Tak “bardzo szybko” prawdopodobnie się nie da, ponieważ – jak już wcześniej wspomniałam –  rozwodu może udzielić tylko sąd.
 • Są kwestie, na które niestety nie masz wpływu.
 • Filozoficznie nieco ujmując tak jak w życiu – na pewne sprawy masz wpływ, a na inne już niestety nie.
 • Na szczęście jest sporo kwestii, na które masz wpływ.
 • I jeśli chodzi o kwestie, na które masz wpływ:
 • Jedną z takich właśnie kwestii jest:

Pozew o rozwód bez braków formalnych

 1. złożenie pozwu bez braków formalnych zazwyczaj przyczynia się do szybszego rozpoznania sprawy przez sąd.
 2. Jeśli złożysz pozew z takimi właśnie brakami sąd będzie musiał wezwać Cię, aby te braki uzupełnić.
 3. A cała procedura związana z wzywaniem o uzupełnianie tych braków niestety trwa.

 4. Sąd wysyła korespondencję listem poleconym, przesyłkę musisz odebrać, uzupełnić brak – czyli znowu wysłać korespondencję do sądu…
 5. Pewnie zapytasz, co może być takim brakiem.
 6. Cóż, braków może być dużo.
 7. Do pozwu trzeba dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa.

 8. Ale tu jedna uwaga: nie powinien być to odpis sprzed kilku lat, dobrze jest złożyć aktualny odpis.
 9. Taki odpis możesz bez większego trudu pozyskać w USC – i wierz mi, warto od razu złożyć wraz z pozwem aktualny odpis.

 10. Trzeba także pamiętać o tym, aby pozew wyraźnie podpisać, zrobić opłatę sądową na konto sądu, złożyć pozew w dwóch egzemplarzach.
 11. To tylko przykłady takich kwestii.

Złożenie pozwu we właściwym sądzie

 • Sądu, który będzie rozpatrywał Twoją sprawę nie można sobie dowolnie wybrać.
 • To, który sąd będzie właściwy, wynika wprost z treści przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 • Pisałam o tym w jednym z artykułów – konkretnie w tym.
 • Jeśli nie pamiętasz – przypomnę treść przepisu:

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

See also:  Czy sąd weźmie pod uwagę zdradę przy sprawie rozwodowej?

Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 1. Nie zawsze będzie to sąd w mieście, w którym mieszkasz.
 2. Jeśli złożysz pozew w niewłaściwym sądzie – ten sąd będzie musiał przekazać to sądowi właściwemu.
 3. A związana z tym procedura może trochę potrwać.

Rozwód bez orzekania o winie

 • Ok, to załóżmy że udało się złożyć pozew spełniający wszystkie warunki formalne.
 • Pozostaje jednak kwestia dotycząca samego żądania pozwu.
 • A konkretnie to, czy wnosisz o rozwód z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie.
 • Oczywiście – jeśli chcesz udowadniać winę małżonka – szybko niestety nie będzie.
 • Postępowania z orzekaniem o winie trwają zazwyczaj długo.
 • Jest tak, ponieważ postępowanie dowodowe wymaga zazwyczaj przeprowadzenia wielu rozpraw.
 • A na te rozprawy wzywani są świadkowie, czasem też np. biegli

Nie, “długo” to nie kilka miesięcy.

Długo to czasami nawet kilka lat – jeśli ktoś zaskarży wyrok sądu I instancji.

 1. Tak więc: jeśli chcesz się rozwieść możliwie szybko – zrezygnuj z orzekania o winie
 2. (najlepiej: postaraj się porozumieć z małżonkiem we wszystkich kwestiach, o których sąd będzie orzekał)
 3. Jeśli będziecie zgodni we wszystkich kwestiach – będzie możliwie szybko.

W sytuacji gdy macie dzieci – dobrym rozwiązaniem, które może przyczynić się do szybszego zakończenia sprawy o rozwód może być podpisanie i złożenie w sądzie tzw. porozumienia rodzicielskiego, w którym napiszecie, jak będą wyglądać kontakty z dzieckiem oraz inne istotne kwestie dotyczące dziecka.

 • Podsumowując:
 • Nie masz wpływu na to, kiedy sąd wyznaczy termin rozprawy.
 • Ale na opisane powyżej kwestie jak najbardziej masz wpływ.

foto: a href=’https://pl.freepik.com/zdjecia/slub’>Ślub zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Jak się rozwieść? Jak wziąć szybki rozwód? Rady i Wskazówki Eksperta

Kiedy nie ma już szans na przetrwanie związku małżeńskiego, jego strony muszą podjąć decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego. Jednak wydanie wyroku rozwodowego jest możliwe tylko w określonych wypadkach i wymaga dokonania pewnych formalności.

Choć rozwód jest bardzo poważnym krokiem, zdarzają się sytuacje, w których lepiej go uczynić, niż tkwić w nieszczęśliwym małżeństwie. Jak się rozwieść w miarę szybko i bezboleśnie? Jak z sukcesem zakończyć sprawę rozwodową? Na czy w ogóle polega sprawa o rozwód?

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • jakie warunki musisz spełnić w celu orzeczenie rozwodu?
 • co decyduje o rozkładzie pożycia małżeńskiego?
 • czy w czasie trwania sprawy o rozwód jest możliwe zasądzenie alimentów?
 • jak wziąć rozwód szybko i sprawnie?
 • ile trwa rozwód?
 • gdzie złożyć pozew o rozwód krok po kroku?
 • co powinien zawierać pozew o rozwód i jak uniknąć błędów formalnych?
 • jak wygląda postępowanie w sprawach rozwodowych i pierwsza sprawa rozwodowa?
 • co powinno znaleźć się w wyroku rozwodowymi i czy możliwe jest złożenie apelacji?
 • czy w sprawach rozwodowych można podzielić majątek wspólny małżonków?
 • procedura rozwodowa – sprawdź czy potrzebujesz pomocy adwokata.

A może wolisz video?

Obejrzyj mój film Na YouTubie: Jak wziąć rozwód – krok po kroku

Jakie są przesłanki rozwodowe – jak się rozwieść?

Aby sąd rodzinny mógł orzec rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód, muszą zaistnieć pewne warunki (określane czasem jako pozytywne przesłanki rozwodu). Z kolei istnieją też określone sytuacje, w których orzeczenie rozwodu jest niemożliwe (negatywne przesłanki rozwodu)

Kiedy możesz uzyskać rozwód?

Rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wówczas, gdy  pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to warunek bez którego nie może nastąpić rozwiązanie małżeństwa.

Pożycie małżeńskie oparte jest na trzech filarach, trzech wspólnotach (więziach). Więzi uczuciowej, więzi fizycznej (utrzymywanie stałych stosunków cielesnych przez małżonków) oraz więzi gospodarczej (wspólne zamieszkanie, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego)

Kiedy następuje rozpad małżeństwa umożliwiający złożenie pozwu o rozwód?

Poprzez rozkład pożycia małżeńskiego rozumieć należy sytuację, w której te więzi będące zasadniczym elementem związku małżeńskiego przestają istnieć.

Pamiętaj, że warunkiem uzyskania rozwodu jest to, aby ten rozpad miał charakter trwały i nie rokował szans na zmianę takiego stanu rzeczy. Pamiętaj również, że właśnie o to powinieneś wyjaśnić w pozwie rozwodowym i o to będzie pytać Cię sąd najczęściej już na pierwszej rozprawie rozwodowej.

Zatem jeżeli mieszkacie razem, robicie wspólne zakupy, dochodzi pomiędzy wami do zbliżeń cielesnych, ale mimo wszystko postanowiliście wziąć rozwód, to może to nie być takie łatwe, a rozprawa rozwodowa będzie dosyć stresująca.

Jeżeli przed wniesieniem pozwu chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o pierwszej rozprawie w sprawie o rozwód przeczytaj ten tekst.

Na zakończenie tej części warto powiedzieć, że w niektórych sytuacjach sąd będzie mógł udzielić rozwodu w przypadku, kiedy rozpad wspólnoty gospodarczej nie jest całkowity (np. jeden i drugi małżonek mieszkają w tym samym mieszkaniu) ale jedynie w przypadku, kiedy jest to spowodowane sytuacją finansową stron.

Kiedy będziesz miał problemy, żeby wziąć szybki rozwód?

 • Z kolei, orzeczenie przez sąd rodzinny rozwodu jest niemożliwe, gdy zaistnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, a więc gdy przeciwko rozwiązaniu małżeństwa przemawiają:
 • 1) dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków,
 • 2) jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • 3) fakt, iż z żądaniem orzeczenia rozwodu wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód.
 • W świetle powyższego, pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o rozwodzie powinno być staranne rozważenie, czy zaistniały opisane powyżej warunki umożliwiające wydanie wyroku rozwodowego przez sąd rodzinny.

Warto wiedzieć także, iż istnieją dwa rodzaje rozwodów. Za porozumieniem stron (zwany też rozwodem bez orzekania o winie) oraz z orzekaniem o winie.

Pozew rozwodowy  – co musi zawierać pozew o rozwód – krok po kroku?

Jeżeli jesteś zdecydowany na rozwiązanie małżeństwa musisz zacząć od złożenia pozwu o rozwód w formie pisemnej (jako pismo procesowe). To pierwszy krok w ramach uruchomienia procedury rozwodowej przed sądem rodzinnym.

Jeżeli w swojej sprawie rozwodowej chcesz złożyć pozew przygotowany przez adwokata, to bezpłatny wzór takiego pozwu rozwodowego możesz pobrać tutaj: Pozew o rozwód krok po kroku

Jakie elementy musi zawierać pozew rozwodowy czyli jak się rozwieść krok po kroku? 

Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby pozew rozwodowy zawierał określone obowiązkowe elementy.

Po pierwsze oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (pozew o rozwód składasz do sądu okręgowego). Po drugie elementem obowiązkowym jest oznaczenie stron (ty jesteś stroną powodową, albo powodem, a Twój małżonek to strona pozwana lub pozwany). Oznaczenie stron powinno zawierać także Twój PESEL oraz wasze miejsca zamieszkania.

Składając pozew o rozwód musisz zgłosić dokładnie określone żądanie rozwiązania małżeństwa.

Masz tutaj do wyboru rozwiązanie związku małżeńskiego z orzekaniem o winie lub bez (za porozumieniem stron).

Powinieneś także określić swoje żądania w zakresie wysokości alimentów, podziału majątku, a o ile macie małoletnie dzieci, także dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

W dalszej części artykułu przedstawiam więcej informacji o tym czego możesz żądać w pozwie o rozwód.

Zanim jednak je omówimy, muszę wyjaśnić, że kolejnym obowiązkowym elementem pozwu rozwodowego jest przytoczenie okoliczności faktycznych, które te żądania uzasadniają (że np. doszło do zdrady i wobec tego żądasz rozwodu) oraz wskazanie dowodów na ich poparcie (zeznań świadków, nagrań, raportu agencji detektywistycznej).

Do pozwu rozwodowego powinieneś też załączyć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (obejmujące np. terapię małżeńską). A w przypadku gdy takich prób nie podjęto, także wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Warto też złożyć wniosek o zasądzenie od przeciwnika poniesionych przez Ciebie kosztów sądowych (opłata sądowa od orzeczenia rozwodu i ewentualnie koszty adwokata). Na końcu pozwu o rozwód składasz podpis oraz wymieniasz załączniki.

Pozew rozwodowy – krok po kroku – niezbędne załączniki

 1. Jeżeli chodzi o dokumentację, jaką trzeba dołączyć do powództwa o rozwód w charakterze załączników, to obejmuje ona przede wszystkim:
 2. 1) oryginał odpisu aktu małżeństwa,
 3. 2) jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci  – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,

3) dowód na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu o rozwód. Chyba, że złożony został wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, poparty oświadczeniem o stanie rodzinnym. W takim przypadku konieczne jest również złożenie oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym powoda, jako wnioskodawcy,

See also:  Ślub za granicą a rozwód w Polsce

4) w przypadku zgłoszenia przez powoda żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami,

5) dowody winy pozwanej o rozwój strony.

Pozew powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach wraz z wszelkimi załącznikami. Pamiętaj, żeby stworzyć też trzeci egzemplarz pozwu i wszystkich załączników i zostawić go u siebie. To bardzo przydatne, kiedy Ty lub Twój adwokat będzie się przygotowywał do sprawy rozwodowej.

Jeżeli złożony przez Ciebie pozew o rozwód nie będzie spełniał powyżej wskazanych warunków (na przykład przy wniesieniu pozwu zapomnisz o doręczeniu dowodu uiszczenia opłaty sądowej czy też złożenia podpisu albo dokonasz wadliwego oznaczenia strony pozwanej) sąd wezwie Cię do tzw. usunięcia braków formalnych , wyznaczając w tym celu termin 7 dni.

Jeżeli nie uzupełnisz braków swojego pozwu o rozwód w terminie, sąd go odeśle, a procedura rozwodowa nie będzie kontynuowana. Dlatego warto złożyć pozew bez błędów formalnych.

Wniesienie pozwu powinno poprzedzać uiszczenie opłaty od pozwu w wysokości 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłata sądowa jest stała.

Jakie mogą być żądania pozwu o rozwód – krok po kroku?

Pozew o rozwód może zawierać szereg żądań strony powodowej, które powinny być przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd rodzinny, a mianowicie:

 • orzeczenia o wyłącznej winie drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • podział majątku wspólnego,
 • władza rodzicielska, a więc który z małżonków ma sprawować opiekę nad dzieckiem i w jakim stopniu. A także czy możliwe jest porozumienie rodzicielskie, w którym władza rodzicielska będzie sprawowana przez oboje rodziców.
 • uiszczanie przez współmałżonka świadczeń alimentacyjnych na rzecz powoda bądź małoletnich dzieci (wysokość alimentów),
 • eksmisja współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Jeżeli jesteś zainteresowany jakie są możliwości w zakresie ustalenia zasad sprawowania władzy rodzicielskiej wobec wspólnych małoletnich dzieci przeczytaj ten tekst.

Jak wziąć rozwód szybko i bez komplikacji – krok po kroku?

Pamiętać jednak trzeba, iż jeżeli stronie zależy na jak możliwości uzyskania szybkiego rozwodu, żądania powództwa należy ograniczyć do absolutnego minimum. W szczególności zrezygnować orzekania o winie oraz z domagania podziału majątku wspólnego. Dzięki temu sąd nie będzie prowadził postępowania dowodowego, a ono znacznie wydłuża postępowanie rozwodowe.

 • Tak naprawdę to każdy z tych elementów zwiększa ilość czasu, przez który trwa sprawa rozwodowa.
 • Należy jednak zaznaczyć, że o ile z wnioskiem o podział majątku możesz wystąpić w odrębnej sprawie, to brak orzeczenia o winie jednego z małżonków może mieć negatywny wpływ na ewentualne późniejsze dochodzenie od tego współmałżonka świadczeń alimentacyjnych.
 • Pamiętaj też, że sąd okręgowy może nie orzekać o winie tylko jeśli wyrażą na to zgodę obie strony (konieczne jest złożenie wniosku).

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

Jeżeli chcesz uzyskać rozwód, musisz wiedzieć, że Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rodzinny. Co do zasady, pozew rozwodowy należy skierować do tego Sądu Okręgowego.

Powództwo rozwodowe, podobnie jak w innych sprawach ze stosunku małżeństwa – wytacza się w sądzie okręgowym, w którego okręgu, a więc obszarze działania, małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Może to być nawet inna miejscowość niż dotychczasowa, byleby znajdowała się okręgu tego samego organu sądowego.

Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu sądu, w którym znajdowało się ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, wyłącznie właściwy w sprawie rozwodowej jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, to sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sprawy rozwodowe – kancelaria adwokacka a postępowanie rozwodowe

Jeśli chciałbyś uzyskać  rozwód i sprawnie rozpocząć nowy etap w życiu, zastanów się czy nie lepiej będzie powierzyć sprawę rozwodową sprawdzonej kancelarii prawnej (kancelaria adwokacka lub kancelaria radcy prawnego).

Jedynie właściwie przeprowadzone postępowanie dowodowe i rzeczowe sporządzenie pozwu jest gwarancją tego, że cały proces nie będzie ciągnąć się latami. Wisząc nad Tobą niczym miecz Damoklesa.

Nie tylko jednak zgromadzenie dowodów i dobrze napisany pozew o rozwód. A także późniejsze właściwe złożenie pozwu są o wiele prostsze z pomocą doświadczonego adwokata. Udział w pierwszej rozprawie i każdej kolejnej przy tak osobistej sprawie może być bardzo stresujący.

Skorzystanie z pomocy prawnej i powierzenie sprawy rozwodowej w ręce radcy prawnego lub adwokata, który posiada doświadczenie w sprawach sądowych i udzieli Ci adekwatnej do sytuacji porady prawnej (wyjaśni jak wziąć rozwód) oraz wesprze Cię, kiedy będzie to konieczne, może okazać się najlepszą możliwą decyzją.

Rozwód może nie jest sprawą skomplikowaną i nie jest to duży problem prawny. Bardziej chodzi o zręczne przedstawienie Twojej historii i przekonanie sędziego, żeby dał Wam szybki rozwód.

Jak wziąć rozwód?

Sąd rozwiąże małżeństwo, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Z kolei trwały rozkład pożycia jest wówczas, gdy nie ma już szans na ratowanie małżeństwa. Przy czym, wszystkie ww. okoliczności muszą wystąpić łącznie.

Wyrok rozwodowy, oprócz rozwiązania małżeństwa musi zawierać rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktach z dziećmi, alimentach, sposobie korzystania z mieszkania po rozwodzie (jeśli małżonkowie nadal mieszkają razem), kosztach procesu. Dodatkowo można w rozwodzie orzec o eksmisji jednego z małżonków, a także podzielić wspólny majątek. Dlatego, pozew rozwodowy powinien również poruszać wszystkie ww. kwestie.

Sąd może rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jednego małżonka albo z winy obu stron. Pierwsza z opcji jest możliwa tylko gdy oboje małżonkowie oświadczą przed sądem, że nie żądają ustalenia winnego w rozpadzie małżeństwa. Gdy chociaż jeden z małżonków zażąda ustalenia winy, Sąd musi prowadzić w tym kierunku postępowanie.

Stosownie do okoliczności sprawy i biorąc pod uwagę dobro dziecka, sąd rozwodowy może:

 1. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom
 2. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
 3. pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców
 4. zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie i częstotliwości kontaktów z dzieckiem przez tego rodzica, z którym dziecko na co dzień nie mieszka. Na zgodny wniosek małżonków Sąd może odstąpić od regulowania kontaktów. Rozstrzygając o kontaktach, sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka a nie wygodą rodzica.

Każdy z rodziców obowiązany jest zaspokajać potrzeby dziecka niebędącego w stanie utrzymać się samodzielnie, w częściach odpowiadających możliwościom zarobkowym i majątkowym każdego z rodziców.

Jeżeli wykonanie obowiązku alimentacyjnego jednego z rodziców polega, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, wówczas świadczenie alimentacyjne drugiego z rodziców polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka.

W wyroku rozwodowym Sąd zobowiązuje jednego z małżonków do zapłaty na rzecz dziecka co miesiąc określonej kwoty pieniężnej tytułem alimentów. Ustalając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica (a nie jego faktyczne zarobki).

W razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, sąd orzeka z urzędu o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania (np. jeden pokój dla jednego małżonka, drugi dla drugiego a trzeci dla dziecka).

Orzeczenie to reguluje wzajemne stosunki rozwiedzionych małżonków związane ze wspólnie zajmowanym mieszkaniem do chwili, gdy przynajmniej jeden z nich nie opuści tego mieszkania.

Sąd może odstąpić od uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania w wyroku wtedy, gdy rozwiedzeni małżonkowie już wcześniej uzgodnili między sobą sposób korzystania z mieszkania.

W procesie rozwodowym można żądać eksmisji małżonka, jeśli jego rażąco naganne postępowanie uniemożliwia dalsze wspólne zamieszkiwanie. Okoliczność, ta musi zostać udowodniona przez małżonka, który domaga się eksmisji.

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. W praktyce oznacza to, że strony muszą być zgodne co do tego co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość poszczególnych składników i komu mają one przypaść w podziale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.