Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba rodzin z trojgiem lub więcej dzieci.
 • Zjawisko to w dużej mierze tłumaczy się tym, że w związku z kryzysem demograficznym i konieczną stymulacją ludności wprowadzono dla takich rodzin znaczne wsparcie materialne.
 • W artykule rozważymy, która rodzina ma wiele dzieci w 2019 roku.
 • Pojęcie rodziny wielodzietnej często różni się w różnych podmiotach Federacji Rosyjskiej. Badani sami określają, jakie są kryteria dla dużej rodziny, ustalając:
 • minimalna liczba dzieci do uzyskania statusu;
 • zestaw środków wspierających.

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?W wielu regionach Federacji Rosyjskiej obowiązuje zasada: rodziny wielodzietne – co najmniej troje dzieci w rodzinie. Jeśli temat, który jest zgodny z tradycyjnym stylem życia, ma gęstą populację, rodziny z więcej niż trojgiem dzieci są uważane za rodziny wielodzietne.

Na przykład w Inguszetii rodzina otrzymuje status rodziny wielodzietnej, jeśli ma więcej niż pięcioro dzieci.

Ważną rolę odgrywa kryzys demograficzny. W niektórych regionach „próg dziecięcy” zmniejszył się: w Mordovii, Tyvie, Mari El do 2012 r. rodziny miały duże rodziny z czwórką lub większą liczbą dzieci. Ale od 2018 roku liczba ta spadła do co najmniej trzech.

Do jakiego czasu uważa się, że rodzina ma wiele dzieci, prawo nie wyjaśnia. Z punktu widzenia społeczeństwa rodzina będzie miała wiele dzieci, nawet jeśli ma dzieci dorosłe. Ale pomoc z budżetu trafi do rodzin z nieletnimi dziećmi.

Wiele osób interesuje, czy rozważana jest rodzina wielodzietna, jeśli najstarsze dziecko ma 18 lat. Jeżeli w rodzinie są studenci studiów dziennych na poziomie średnim lub wyższym, rodzice mają możliwość ubiegania się o założenie rodzin wielodzietnych do ukończenia przez dzieci 23 lat.

W innych regionach (Żydowski Okręg Autonomiczny, region Oryol) może być rodzina wielodzietna, w której dziecko ma ukończone 18 lat, ale zostaje wezwane do służby wojskowej.

Każdy region niezależnie określa wymagania dotyczące określania rodzin wielodzietnych.

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • każdy członek rodziny musi mieć obywatelstwo rosyjskie;
 • rodzina mieszka w regionie, w którym planuje otrzymywać świadczenia;
 • liczba dzieci przewidziana przez prawo;
 • dzieci zawsze mieszkają z rodzicami (lub z ojcem lub matką, jeśli rodzice są rozwiedzeni);
 • dzieci czasowo nie mieszkają w rodzinie, gdyż uczą się w średniej szkole zawodowej lub wyższej, a także służą w wojsku.

W przypadku, gdy przebywające czasowo dzieci są w związku małżeńskim (studenci lub żołnierze), nie są one wliczane do uznania rodziny wielodzietnej.

Dowiemy się, czy rozważana jest rodzina wielodzietna, jeśli dzieci pochodzą od różnych ojców.

Przy przyjmowaniu rodzin wielodzietnych brane są pod uwagę wszystkie niemowlęta i młodzież z poprzednich małżeństw, które wychowywane są razem z resztą (jeśli dzieci pozostały po rozwodzie z matką lub ojczymem i przyrodnimi braćmi, siostrami).

Liczą się dzieci:

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • oddziały;
 • przyjęty;
 • sale recepcyjne;
 • jeśli dzieci pochodzą z różnych małżeństw: pasierbicy, pasierbowie (jeśli mężczyzna poślubia kobietę z dwójką dzieci, staje się ojcem nie tylko swojego dziecka, ale także dzieci swojej żony).

W przypadku szeregu świadczeń wystarczający jest status pasierbicy (jeśli trzeba otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole), ale np. aby otrzymać działkę w rodzinach wielodzietnych, muszą być oficjalnie adoptowane dzieci.

W 2019 roku do uznania statusu dużego dziecka nie można liczyć dzieci:

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • w stosunku do których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub w nich ograniczeni;
 • opiekę nad którą sprawowały osoby niebędące rodzicami;
 • którzy wychowują się w zamkniętych internatach, domach dziecka;
 • emancypantki, pozostające w związku małżeńskim przed osiągnięciem pełnoletności (którzy „wcześnie” nabyli pełną zdolność do czynności prawnych);
 • którzy zostali podzieleni między rodziców z powodu rozwodu (mniej dzieci mieszka z ojcem lub matką po procesie rozwodowym, niż jest to konieczne do uznania rodziny wielodzietnej);
 • którego decyzja o przyjęciu została anulowana;
 • nie żyje.

Rodziny wielodzietne są tworzone w organach ochrony socjalnej Federacji Rosyjskiej. Wydawany jest specjalny certyfikat.

Musisz dostarczyć następujące dokumenty:

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • paszporty rodziców, akt małżeństwa;
 • akty urodzenia dzieci, paszporty;
 • zaświadczenie o składzie rodziny wnioskodawcy;
 • zaświadczenie z instytucji edukacyjnej lub wojskowego urzędu rejestracji i rekrutacji (jeśli dzieci mają ukończone 18 lat);
 • orzeczenie sądu o adopcji, umowie o opiekę lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej;
 • oświadczenie.

Wniosek składa matka lub ojciec. Rodziny wielodzietne są „zakładane” przez władze na rok.

Co roku dostarczany jest ten sam pakiet dokumentów w celu potwierdzenia, „odnowienia” statusu lub uzupełnienia danych: składane są informacje dla noworodka, dostarczane są inne zaświadczenia.

Status posiadania wielu dzieci wygasa, jeśli:

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • oddział ma 18 lat;
 • dzieci są przenoszone do szkoły z internatem, sierocińca;
 • rodzice są ograniczeni lub pozbawieni swoich praw;
 • adopcja zostaje anulowana;
 • dzieci są wysyłane do kolonii edukacyjnej wyrokiem sądu;
 • dzieci nabywają pełną zdolność do czynności prawnych w wyniku emancypacji lub małżeństwa;
 • żeni się student lub poborowy żołnierz;
 • upływa okres rejestracji rodzin wielodzietnych (jeden rok).

Urzędy wydają zaświadczenie na rok. Pracownicy wyjaśniają znaczenie certyfikatu dla rodziny, okres jego ważności.

Zazwyczaj taki certyfikat wystarczy, aby otrzymać i wykorzystać szereg świadczeń dla dużej rodziny: zapłacić rachunki za media, otrzymać darmowe posiłki w szkole, poza kolejnością w przychodni i tak dalej.

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

Źródła finansowania:

 • federalny;
 • lokalny;
 • legislatury regionalne.

Rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o pieniądze, różne zasiłki, pomoc rzeczową przy lekach, żywności i sprzęcie AGD.

W Rosji dla rodzin wielodzietnych przewidziano następujące świadczenia:

 • niektóre leki na receptę są wydawane bezpłatnie (jeśli dziecko ma mniej niż 6 lat);
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta dla jednego dziecka i jednej osoby dorosłej;
 • zapewnione są bezpłatne posiłki szkolne;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych otrzymują niezbędne podręczniki, jeśli są dostępne w szkole;
 • rodziny wielodzietne otrzymują częściową rekompensatę za rachunki za media: za wodę, prąd itp.;
 • świadczenia pracownicze: dodatkowy płatny dzień wolny, dodatkowy dwutygodniowy urlop;
 • emerytura: na przykład wcześniejsza emerytura;
 • zachęty podatkowe.

W każdym regionie przewiduje się dodatkowe środki. Bardziej szczegółowe informacje należy uzyskać od organów zabezpieczenia społecznego w miejscu zamieszkania.

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • zasiłek na opiekę nad dzieckiem;
 • rekompensata rekompensująca rodzinie wzrost cen mieszkań;
 • rekompensowane są wydatki rodzinne, które wiążą się ze wzrostem kosztów niezbędnych i niezastąpionych produktów spożywczych;
 • zakup przedmiotów niezbędnych dziecku jest rekompensowany;
 • płatny telefon stacjonarny;
 • część kosztów rachunków za media jest zwracana;
 • rodzice mają prawo do dodatkowego dnia wolnego, jeżeli zostali wydani na podstawie umowy o pracę.

Rodziny wielodzietne mają również zapewnioną ziemię. Ale lokalizacja, w której będzie zlokalizowana witryna, może być odległa lub w niewłaściwym obszarze. I nie będą mogli sprzedać ziemi, bo obowiązuje zasada „socjalnego zatrudniania”.

See also:  Czy mam prawo wykonać test na ojcostwo?

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • wszyscy członkowie rodziny muszą mieć obywatelstwo rosyjskie (co najmniej 5 lat);
 • rodzina musi mieć pozwolenie na pobyt w jednym pomieszczeniu mieszkalnym lub w jednym domu;
 • musi znajdować się na liście potrzebujących mieszkania;
 • rodzina nie powinna posiadać ziemi i mieszkań, dozwolone jest posiadanie mieszkania, którego powierzchnia jest poniżej standardów dla jednego mieszkańca.

Status posiadania wielu dzieci uprawnia do:

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

 • nie płać za usługi przedszkolne;
 • otrzymać 50% zniżki dla uczniów i studentów studiów stacjonarnych na przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta;
 • wysyłaj dzieci do sekcji sportowych za darmo;
 • otrzymać zwrot części kosztów obiadów dla studentów lub bezpłatnych posiłków;
 • otrzymać roczny bezpłatny parking, jeśli w rodzinie jest troje lub więcej dzieci;
 • nie uiszczać opłaty podatkowej za samochód, opłaty rejestracyjnej za działalność gospodarczą;
 • otrzymać preferencyjne bilety do Teatru Bolszoj;
 • bezpłatny dostęp do łaźni publicznych;
 • najpierw zorganizuj przyjęcie w ogrodzie;
 • otrzymać dodatkową emeryturę dla matek, które urodziły więcej niż 10 dzieci;
 • otrzymać bezpłatne leki dla małoletnich dzieci.

Płatności gotówkowe w Moskwie

Większość z nich podwoiła się w porównaniu do zeszłego roku:

Płacić Ile razy w roku jest wypłacane Liczba dzieci w rodzinie Kwota płatności w rublach
Rekompensata kosztów towarów dla dzieci Miesięczny więcej niż pięć 1800
Rekompensata wydatków związanych ze wzrostem kosztów utrzymania Miesięczny 3-4 1200
5 lub więcej 1500
Dodatek dla matek na emeryturze Miesięczny 10 lub więcej 20 000
Na Dzień Rodzinny Każdego roku 10 lub więcej 20 000
Płatności do 1 września Każdego roku 10 lub więcej 30 000
Rekompensata za wydatki związane z rachunkami za media Miesięczny 3-4 1044
5 lub więcej 2088
Zwrot kosztów telefonu Miesięczny 3 lub więcej 250

A więc duża rodzina – ile dzieci? W ustawodawstwie nie ma jasnej definicji rodziny wielodzietnej.

Przyjmuje się, że rodzina powinna mieć troje lub więcej dzieci. Ale niektóre regiony mają inne zasady.

Kolejne często zadawane pytanie: do jakiego wieku dzieci uważa się rodzinę za wielodzietną?Świadczenia wypłacane są do ukończenia przez dzieci 18 lat lub ukończenia nauki w pełnym wymiarze godzin w szkole starszego dziecka.

Wideo: Które rodziny są uważane za duże

Rodzicielstwo jest przejawem zaufania Boga do ludzi, którzy mogą też czuć się twórcami i wychowawcami. Ale prawdziwym Życiodawcą jest Bóg, który daje życie dzieciom przez ich rodziców. Ile dzieci powinno być w rodzinie – opinie świętych ojców i księży w naszym materiale.

opinia rosyjska

Ile dzieci powinno być w rodzinie? Każdy odpowie na to pytanie na swój sposób. Socjolog wyjaśni, że co najmniej trzy, aby śmiertelność w kraju nie przekraczała wskaźnika urodzeń. Psycholog powie, że co najmniej dwa, aby dziecko nie czuło się samotne i nie wyrosło samolubnie. Bezdzietny powie, że wcale.

 • 22,2% respondentów uważa za optymalną liczbę – troje dzieci,
 • 16,7% – pięć lub więcej,
 • kolejne 16,7% – jak najwięcej,
 • 11,1% – cztery,
 • kolejne 11,1% – dwa,
 • 5,6% preferowała bezdzietność,
 • 16,7% odpowiedziało, że zależy to od sytuacji finansowej,
 • i nikt nie głosował na jedynaka.

Kościół prawosławny ma też swój własny punkt widzenia na planowanie rodziny.

Życie i wiara

Wokół mnie, na prowincji, większość ludzi uważa się za prawosławnych, co wyraża się:

 • w obchodzeniu świąt prawosławnych i uczęszczaniu w te święta do kościoła;
 • chrzty, śluby, namaszczenia, pogrzeby;
 • obecność ikon w domach.

Ale codzienne życie i zachowanie Rosjan z reguły nie jest uwarunkowane religijnością. Oczywiście dotyczy to również rodzenia dzieci. Jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek pomyślał o tym, że istnieją przepisy Kościoła w tej sprawie. Ale myślę, że niektórzy ludzie wiedzą, że aborcja jest grzechem.

Niemniej jednak liczba aborcji w obwodach Tambow i Saratowie, na granicy których mieszkam, wynosi 45 na 100 urodzeń. A to wciąż za mało, bo np. w regionie Magadan – 96 aborcji na 100 urodzeń.

Rodziny mają zwykle dwoje dzieci. Tak więc moi chrześcijańscy przyjaciele są świadomi antykoncepcji. A co zrobić z bezrobociem i rosnącymi cenami?

Jeśli chodzi o praktyczną stronę życia, religia odsuwa się na bok jako coś wirtualnego.

Planowanie rodziny

Ale sądząc po forach w Internecie, wśród Rosjan są prawdziwi chrześcijanie, którzy starają się żyć zgodnie z przykazaniami. Nie są jednak obce planowaniu rodziny ze względu na swoje lęki – natury duchowej.

Na jednym z forów sługa Boży Igor zastanawia się: „Jaki będzie pożytek z ogromnej liczby dzieci, jeśli ja, jako ojciec, nie będę w stanie zaszczepić im prawdziwej wiary w Boga i spędzą swoje życie na ziemskich przyjemnościach?

Od wczesnego dzieciństwa staram się przekonywać jednego syna, czytając mu Pismo Święte i Ojców Świętych. Zabrałem go dwukrotnie na Górę Athos i mieszkaliśmy tam wśród mnichów, ale teraz nie ma po tym śladu, gdy ma 16 lat.

Nie mogę zdecydować się na zwiększenie liczby dzieci w mojej rodzinie, bo boję się, że nie będę w stanie uchronić ich przed straszliwymi hobby dzisiejszej młodości i niechęcią do słuchania o prawdziwym przeznaczeniu człowieka.

Publicyści patriotycy piszą czasem, że niechęć do porodu nie jest związana z problemami materialnymi. Jednocześnie podają jako przykład wschodnie kraje „trzeciego świata”, gdzie kobiety są niewolnicami, rodząc od dwunastego roku życia. Ale, ku ich ubolewaniu, Rosjanki mają więcej praw i myślą, że przed urodzeniem dziecka będą w stanie go wychować, dać mu wykształcenie?

Rozwiązaniem problemu demograficznego nie jest duża rodzina mieszkająca pod peronem i żebranie o pociągi.

Duża rodzina powinna mieć dom, ojciec i matka pracę, dzieci powinny mieć możliwość chodzenia do szkoły, nosić normalne ubrania, a nie to, co przynoszą wolontariusze.

W pasażach metropolii często widywałem młode kobiety z dziećmi. Opierając się ramionami o ścianę, stanęli ze spuszczonymi oczami, trzymając w jednej ręce dziecko, aw drugiej karton z napisem: „Podawać za chleb”. Ale nigdy nie widziałem młodych ojców w takiej sytuacji. A gdzie byli ojcowie tych dzieci?

Dlaczego Rosjanki tak mało rodzą?

Na pierwszym miejscu, sądząc po sondażach, jest problem męskiej nieodpowiedzialności.

Jeszcze na początku lat osiemdziesiątych, przed opuszczeniem rodziny, tata poskarżył się sąsiadom na mamę: „urodziłam troje!”

Urodziło się drugie dziecko: kiedy mogę otrzymać kapitał macierzyński? Jak długo po urodzeniu? Procedura przetwarzania dokumentów dla kapitału macierzyńskiego Kapitał rodzinny Mat

Wiele osób w rodzinie jest dziś zainteresowanych terminem rejestracji i otrzymania kapitału macierzyńskiego.

See also:  Mąż grozi że mnie zabije i odbierze dziecko

Ale rząd coraz częściej mówi o możliwym zamrożeniu lub zakończeniu programu. Takie wypowiedzi są szybko podchwytywane przez media i obrastane nowymi fikcyjnymi szczegółami.

Jak i kiedy emitowany jest kapitał macierzysty

Wniosek o wydanie zaświadczenia składany jest wraz z niezbędnym pakietem załączonej dokumentacji do JAF. Można to zrobić w dowolnym momencie od momentu pojawienia się w rodzinie drugiego lub kolejnego dziecka, którego rok urodzenia przypada na rok 2007 i wyżej.

Ważny! Najważniejsze jest to, że w obecności trzeciego, czwartego i innych dzieci z rzędu wnioskodawca nie korzystał wcześniej z prawa do emisji kapitału rodzinnego. Ponieważ jest to dozwolone tylko raz w życiu.

Możesz złożyć dokumenty:

 • osobiście, listownie lub przez przedstawiciela w jednostce PFR w miejscu zamieszkania,
 • za pośrednictwem MFC lub strony internetowej usług publicznych.

Ważny! W prawie nie ma dokładnego terminu składania dokumentów dotyczących kapitału macierzyńskiego. Dlatego właściciele praw autorskich nie są ograniczeni żadnymi ramami czasowymi.

W ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku otrzymamy odpowiedź. Otrzymujesz zaświadczenie lub odmawia się wydania go z odpowiednią motywacją.

Uwaga! W październiku 2018 r. postanowiono skrócić ten okres o połowę, czyli do 15 dni.

Terminy ubiegania się o środki w 2020 roku

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

Wniosek o zbycie można złożyć nie wcześniej niż trzy lata po urodzeniu dziecka. Jeżeli prawo do otrzymania materkapitalu powstało w związku z adopcją dziecka, to od dnia adopcji muszą upłynąć trzy lata. Jeżeli dziecko pozostawione bez opieki rodzicielskiej chce rozporządzać kapitałem matki, komu przysługuje prawo do takiego środka wsparcie państwa, musi czekać do osiągnięcia pełnoletności lub osiągnięcia pełnej zdolności do czynności prawnych.

Uwaga! Wyjątek:

 • wpłata zaliczki lub spłata zadłużenia głównego oraz spłata odsetek od kredytów na zakup lub budowę lokalu mieszkalnego;
 • zakup towarów i usług przeznaczonych do adaptacji społecznej i integracji ze społeczeństwem dzieci niepełnosprawnych;
 • opłacanie odpłatnych usług edukacyjnych za realizację programów edukacyjnych edukacji przedszkolnej i innych powiązanych wydatków;
 • otrzymywanie miesięcznych płatności.

Tutaj możesz złożyć wniosek natychmiast po wydaniu samego certyfikatu lub jednocześnie z wnioskiem o jego wydanie i/lub w związku z zaistnieniem realnej potrzeby na to.

Po złożeniu wymaganej paczki dokumentów zostanie ona dokładnie sprawdzona, a wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Zajmie to co najmniej 1 miesiąc.

Jeśli dokumentów jest dużo lub wymagana jest dodatkowa weryfikacja, termin się wydłuża.

Powody odrzucenia

Przyczynami odrzucenia mogą być:

 1. wygaśnięcie prawa do kapitału macierzystego;
 2. naruszenie procedury złożenia wniosku o zbycie kapitału macierzystego;
 3. Jeżeli kierunek wskazany we wniosku o zbycie kapitału macierzystego nie jest przewidziany przez prawo;
 4. Jeżeli kwota wskazana we wniosku o zbycie kapitału macierzystego przekracza jego pełną kwotę;
 5. Ograniczenie w prawa rodzicielskie ah w stosunku do dziecka, w związku z którego narodzinami powstało prawo do kapitału macierzyńskiego;
 6. Uprowadzenie dziecka, w związku z którego narodzinami przysługuje prawo do: kapitał rodzinny;
 7. niezgodność organizacji, z którą zawierana jest umowa pożyczki na nabycie (budowa) lokalu mieszkalnego, z wymogami obowiązujących przepisów;
 8. Uznanie zakupionego lokalu mieszkalnego za niezdatny do zamieszkania lub uznania apartamentowiec, w którym znajduje się mieszkanie, jest awaryjne i podlega rozbiórce lub odbudowie.

Taka odmowa musi mieć formę pisemną z uzasadnieniem. Oczywiście możesz się od niej odwołać w sądzie.

Rada! Zanim to jednak zrobisz, skonsultuj się z profesjonalnymi prawnikami w sprawie celowości zgłoszenia roszczenia.

Aby uniknąć takich incydentów, konieczne jest przeprowadzenie ekspertyza prawna transakcje są wciąż na wczesnym etapie. Wtedy możesz być pewien, że wszystko pójdzie dobrze i otrzymasz jakąś gwarancję.

Pobierz do przeglądania i drukowania:

Termin spieniężenia kapitału matki po urodzeniu dziecka

Prawo nie ustanawia żadnych Dokładne daty wykorzystanie kapitału macierzyńskiego.

Wiek dziecka ustalany jest tylko wtedy, gdy środki z kapitału matki są przeznaczone na jego edukację i jest ograniczony do 25 lat w dniu rozpoczęcia nauki. Nie określono wieku dziecka niepełnosprawnego, na którego adaptację i integrację społeczną można wydatkować środki z kapitału matki.

Również do ukończenia 23. roku życia dziecko ma samodzielne prawo do otrzymywania rodzinnych funduszy kapitałowych, jeżeli:

 • oboje rodzice (rodzice adopcyjni) nie żyją lub zostali uznani za zmarłych;
 • oboje rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich w stosunku do dziecka, w związku z urodzeniem którego powstało prawo do kapitału macierzystego;
 • oboje rodzice popełnili przestępstwo przeciwko osobie w stosunku do ich dziecka;
 • w stosunku do obojga rodziców, adopcja dziecka została anulowana, wraz z nadejściem rodziny miała prawo do kapitału macierzystego.

Kobieta traci swoje prawo w przypadku:

 • jej śmierć lub uznanie jej zmarłych;
 • pozbawienie praw rodzicielskich;
 • anulowanie adopcji;
 • obecność orzeczenia sądu o popełnieniu umyślnego napaści karnej na osobowość dziecka.

Jeśli chodzi o możliwość przekierowania środków do bazy kapitałowej emerytury matki, to prawo takie nie jest ograniczone w czasie.

Warunki uczestnictwa w programie MSC

Państwowy program pomocy finansowej dla rodzin obywateli w celu poprawy sytuacji demograficznej w kraju obowiązuje od 2007 do 2021 roku włącznie.

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

11.02.2019 o 11:45

Zaświadczenie na kapitał macierzyński (rodzinny) – imienny dokument potwierdzający prawo rodzin z dwójką dzieci (lub więcej) do celowej pomocy finansowej ze strony państwa.

W takim przypadku drugie dziecko (trzecie lub kolejne) musi urodzić się w latach 2007-2021 włącznie. Wysokość zaświadczenia na kapitał macierzyński od 2016 roku nie była indeksowana i została zamrożona na poziomie 453 026 rubli.

W 2020 roku wielkość kapitału matki wzrosła o 3% i obecnie wynosi 466 617 rubli.

Dziecko po urodzeniu, którego przysługuje prawo do małżeńskiego związku. kapitał musi mieć Obywatelstwo rosyjskie
. Dzieci, wobec których matce lub ojcu pozbawiono praw rodzicielskich do powstania prawa do kapitału rodzinnego nie wpływają.

– Po co nam zaświadczenie i dlaczego nie dać od razu pieniędzy rodzinom? Dokument spełnia kilka głównych funkcji:

 • dla odbiorcy– jest potwierdzenie prawa otrzymać dodatkowe środki rządowe pomoc socjalna przewidziane w ustawie federalnej o kapitał macierzyński nr 256-FZ z 29 grudnia 2006 r.;
 • dla państwa:
  • jednorazowa weryfikacja Fundusz Emerytalny (PFR) potencjalnych odbiorców, po czym wszystkie niezbędne informacje są wprowadzane do jednego rejestr federalny i są następnie wykorzystywane bez dodatkowych kontroli przy rozpatrywaniu kwestii zaspokojenia wniosków o dysponowanie pieniędzmi w wyznaczonych obszarach;
  • pozwala budować prognozy dotyczące terminów i wielkości płatności w ramach programu na kolejne 1-3 lata lub dłużej (zazwyczaj tyle czasu mija od momentu wystawienia zaświadczenia na kapitał macierzysty do momentu uzyskania przez rodzinę prawa do korzystania z przewidzianych na to środków);
  • daj szansę śledzić wpływ zastosowanych środków stymulacyjnych na wskaźniki demograficzne w kraju, w tym na obecność związek między stymulacją płodności w kraju według środków materialnych i liczby urodzonych dzieci.
See also:  Czy możliwy jest rozwód w mojej sytuacji?

– Dlaczego od razu nie dadzą pieniędzy rodzinie z dziećmi? Przyczyna leży w kilku rzeczach:

 • państwo chce kontrolować przeznaczenie środków w związku z tym nie przekazuje pieniędzy bezpośrednio odbiorcy, ale przekazuje je bezgotówkowo instytucja kredytowa, sprzedający mieszkanie na podstawie umowy sprzedaży, wykonawca organizacja budowlana, instytucja edukacyjna itp.;
 • ograniczenie warunków użytkowaniaśrodki z zaświadczenia (we wszystkich kierunkach, z wyjątkiem zobowiązań rodziców wynikających z umowy kredytu mieszkaniowego lub umowy kredytu – tylko po 3 latach od momentu narodzin lub adopcji dziecka) ma na celu zapobieganie pojawianiu się dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych w celu uzyskania pieniędzy;

Daje to rodzicom możliwość:

 • samodzielnie planować w jakim momencie i na jakie potrzeby najbardziej będą potrzebować pomocy finansowej ze strony państwa (w ramach przeznaczenia);
 • wykorzystać fundusze w całości lub w części, w tym w kilku dozwolonych kierunkach (dzięki numerowi stanu na certyfikacie FIU może śledzić, ile środków został już wykorzystany przez jego posiadacza, co jest zapewnione m.in. w interesie państwa).

Komu przysługuje kapitał macierzyński?

Osoby, które mają możliwość emisji federalnego kapitału macierzyńskiego są wymienione w art. 3 ustawy nr 256-FZ z dnia 29 grudnia 2006 r. “O dodatkowe środki wsparcie państwa dla rodzin z dziećmi”.

W szczególności na wsparcie państwa w ramach programu kapitału macierzyńskiego mogą liczyć:

 1. Osoby posiadające obywatelstwo rosyjskie:
  • kobiety

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

Moja pasierbica 2 lata temu skończyła 5-letnie studia dzienne. Nie przysposobiłem jej i nie adoptowałem. Całe studia ją utrzymywałem (stancja itp.). Żona niedawno wystąpiła o rozwód. Żąda wysokich alimentów na siebie. Nigdy nie pracowała. Czy mogę w tej sytuacji otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

W opisanej przez Pana sytuacji nie może Pan żądać od żony pieniędzy „zainwestowanych” w jej córkę. Jeżeli jednak chce Pan jej faktycznie dopiec i spróbować odzyskać pieniądze, to może Pan żądać ich zwrotu bezpośrednio od pasierbicy. Zwrotu pieniędzy może Pan dochodzić w oparciu o przepisy prawa cywilnego, a dokładnie w oparciu o regulację dotyczącą bezpodstawnego wzbogacenia.

Art. 405 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Z bezpodstawnym wzbogaceniem mamy do czynienia, gdy łącznie zaistnieją trzy elementy.

Po pierwsze, korzyść odniesiona przez Pana pasierbicę musi być uzyskana bez podstawy prawnej jakiegokolwiek rodzaju.

Jest tak wówczas, gdy u jej podstaw nie leży ani czynność prawna, ani przepis ustawy, ani orzeczenie sądu lub decyzja administracyjna.

W Pańskiej sytuacji, jeżeli nie przysposobił Pan pasierbicy sądownie, to nie ciążył na Panu obowiązek alimentacyjny względem jej osoby. Tak więc ten warunek został spełniony.

Po drugie, musi ona mieć wartość majątkową, możliwą do określenia w pieniądzu (prawo własności lub inne prawo majątkowe, nabyta rzecz, zaoszczędzenie niezbędnych wydatków, nieodpłatne skorzystanie z cudzych usług lub rzeczy czy – nawet wprost -– uzyskanie określonej sumy pieniężnej). Wartość taka polega na zwiększeniu majątku wzbogaconego bezpośrednio lub, jak to ma miejsce w razie oszczędzenia koniecznego wydatku, w sposób pośredni. Zapłata czesnego czy czynszu za mieszkanie ma wartość majątkową równą zapłaconej kwocie.

I po trzecie, korzyść ta musi być uzyskana kosztem innej osoby, tj. Pana i Pańskiego majątku.

Dochodzić zwrotu poniesionych wydatków na pasierbicę może Pan pod warunkiem, iż od dnia wykonania przez Pana przelewów (każdego osobno) nie upłynęło 10 lat.

Jednocześnie jeżeli chce Pan dochodzić przed sądem zwrotu tych kwot, musi Pan oficjalnie, na piśmie (najlepiej list polecony lub za potwierdzeniem odbioru) wezwać pasierbicę do zwrotu wydanych na nią kwot. W wezwaniu musi Pan wskazać, jakich kwot i z jakiego tytułu Pan od niej dochodzi.

Dopiero gdy pasierbica nie dokona zwrotu po takim wezwaniu może Pan wystąpić do sądu z pozwem. Bardzo istotne jest, iż nie może Pan żądać kwoty wyższej niż łączna kwota dokonanych przez Pana „wydatków” na rzecz pasierbicy.

Jeżeli nie ma Pan potwierdzeń, iż przelewał Pan pieniądze na konto pasierbicy lub opłacał w jej imieniu rachunki, to będzie Pan miał niewielkie szanse na zwycięstwo w sądzie, bowiem nie będzie Pan w stanie wykazać i udowodnić, jakie kwoty i z jakiego tytułu wydatkował Pan na pasierbicę.

Pozew składa się sądu rejonowego, wydziału cywilnego, zgodnie z miejscem zamieszkania Pana pasierbicy. Od pozwu musi Pan uiścić opłatę sądową, która wynosi 5% wartości kwoty, której zwrotu się Pan domaga.

Pańska pasierbica może się bronić, powołując się na art.

409 Kodeksu cywilnego, stanowiącego, iż „obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.”.

„Powinność” oznacza zarówno sytuację, w której zobowiązany do zwrotu wiedział, że korzyść mu się nie należy, jak również sytuację, gdy co prawda był subiektywnie przekonany, iż korzyść mu się należy, lecz na podstawie okoliczności sprawy obiektywnie powinien się liczyć z możliwością obowiązku zwrotu (wyrok SN z 2 marca 2010 r., sygn.

akt II PK 246/2009). W momencie gdy wychowywał Pan pasierbicę, łożył na jej utrzymanie i traktował jak członka rodziny, to nie miała ona podstaw, by przypuszczać, że zażąda Pan od niej zwrotu wydatkowanych jej edukacje kwot. Powinność liczenia się z obowiązkiem zwrotu należy ustalać z obiektywnego, nie zaś subiektywnego punktu widzenia.

Nie polega więc ona na winie wzbogaconego i nie zależy od jego zdolności do działania z należytym rozeznaniem. Powinność tę ustala się, badając, czy rozsądny uczestnik obrotu postawiony w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się wzbogacony, powinien mieć świadomość, że korzyść podlega zwrotowi. W opisywanej sytuacji nie ma Pan dużych szans na odzyskanie zapłaconej kwoty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Leave a Reply

Your email address will not be published.