Czy podpisać intercyzę przedmałżeńską?

Czy podpisać intercyzę przedmałżeńską?

Intercyza przed ślubem – jeszcze 10 lat temu ludzie znali ją głównie z filmów o sławnych i bogatych. Dziś coraz częściej sami ją zawierają. Ty też się nad tym zastanawiasz? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się na ten krok.

Obecnie intercyza przestała dotyczyć tylko ludzi z pierwszych stron gazet i ekranu telewizora. Wielokrotnie zmieniamy pracę, prowadzimy własne biznesy i coraz później zawieramy związki małżeńskie.

Bierzemy ślub, gdy mamy już zgromadzony majątek – i mamy co chronić. Chociaż to utarty schemat – intercyza, wbrew pozorom chroni nie tylko tę bogatszą osobę w związku.

W tym artykule opowiem Ci o tym:

 • czym jest intercyza?
 • jaki jej rodzaj wybrać?
 • o czym pamiętać przy jej zawieraniu?
 • jaki jest jej koszt przed ślubem?
 • czy można zawrzeć ją po ślubie?
 • jakie ma plusy i minusy?

Czym jest intercyza przed ślubem?

To małżeńska umowa majątkowa. Narzeczeni decydują o tym, jak będą wyglądać ich finanse po ślubie. Dzięki intercyzie mogą nie tylko wprowadzić rozdzielność małżeńską, lecz także ograniczyć lub rozszerzyć wspólność. Wszystko zależy od tego, jak będzie sformułowana.

Jaki rodzaj intercyzy przed ślubem wybrać?

Rozdzielność majątkowa

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej przed ślubem oznacza, że wszystko, czego dorobią się narzeczeni, a później mąż i żona, będzie należało do każdego z osobna. Nigdy nie powstanie wspólność małżeńska, zarobione pieniądze będą trafiały do oddzielnych portfeli.

Rozdzielność majątkowa w potocznym rozumieniu jest synonimem intercyzy. Pewnie dlatego, że jest to najczęściej wybierany rodzaj tej małżeńskiej umowy majątkowej.

O tym, czym jest rozdzielność majątkowa, pisałam już wcześniej na blogu, zachęcam Cię do przeczytania tego artykułu.

Ograniczenie lub rozszerzenie wspólności małżeńskiej

To rzadko spotykane intercyzy. Istnieje dowolność w ograniczaniu lub rozszerzaniu wspólności, z jednym zastrzeżeniem.

Prawo nie pozwala na włączenie do majątku wspólnego takich przedmiotów majątkowych jak te, które:

 • przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia,
 • darowizny,
 • albo wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jak zawrzeć intercyzę przed ślubem?

Narzeczeni muszą udać się do notariusza, aby podpisać stworzony przez niego akt. Bez potwierdzenia notarialnego dokument nie ma racji bytu i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Koszty intercyzy przed ślubem

Zawierając małżeńską umowę majątkową, trzeba się liczyć z kosztami taksy notarialnej, czyli wynagrodzenia notariusza. Określa je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wskazuje ono kwotę maksymalną, jaką rejent może od nas pobrać za daną czynność. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taksę negocjować.

Wynagrodzenie notarialne nie może być wyższe niż 400 zł, powiększone o podatek VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych. Maksymalnie powinno zamknąć się w kwocie ok. 520 zł (w 2021 roku).

Czy można zawrzeć intercyzę po ślubie?

Tak, mogą ją zawrzeć nie tylko narzeczeni, lecz także małżonkowie. Muszą jednak liczyć się z wyższą opłatą notarialną. Taksa dla intercyzy po ślubie została bowiem określona w powiązaniu z wartością majątku, który mąż i żona chcą podzielić.

Jeśli wartość majątku wynosi:

 1. do 3 000 zł – opłata 100 zł;
 2. ponad 3 000 zł do 10 000 zł – opłata 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – opłata 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;
 4. ponad 30 000 zł do 60 tys. zł – opłata 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – opłata 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
 6. ponad 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – opłata 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – opłata 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Gdy małżonkowie dysponują majątkiem w wysokości 500 000 zł i podejmują decyzję o podpisaniu intercyzy, to sama taksa notarialna, bez podatków, wyniesie 2 770 zł. Jak widzisz, różnica między opłatą pobieraną za intercyzę przed ślubem a po nim, może być kolosalna. Dlatego myślę, że warto ją wziąć pod uwagę jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Uwaga: jeśli mąż i żona nie zgromadzą żadnego majątku i nie będzie czego dzielić w ramach aktu, to taksa notarialna nadal będzie wynosiła tyle, co dla narzeczonych.

Intercyza przed ślubem – plusy

Już wiesz, czym jest intercyza, jakie są jej rodzaje i ile kosztuje. Zobacz, jakie korzyści może przynieść?

Bezpieczeństwo drugiego małżonka

Gdy żona lub mąż prowadzi działalność gospodarczą, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z niej wynikające. Również tym prywatnym, niezwiązanym z prowadzeniem firmy.

Podobnie w przypadku, gdy jeden z małżonków jest wspólnikiem w spółce lub zasiada w jej organach. Jeśli nie zgłosi wniosku o upadłość w odpowiednim czasie, może odpowiadać za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem.

Podejmowanie błędnych decyzji biznesowych może słono kosztować całą rodzinę. Długi zostaną pokryte nie tylko z majątku osobistego małżonka-przedsiębiorcy, ale też ze wspólnej kieszeni męża i żony.

Aby temu zapobiec, można zawrzeć intercyzę. Odpowiedzialność za działania biznesowe ograniczy się wtedy do wysokości majątku osobistego małżonka, który prowadzi daną działalność. Dzięki temu chronisz finanse swojej drugiej połówki.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o upadłość jako przedsiębiorca lub upadłość konsumencką, i zawarłeś intercyzę przed ślubem, to do masy upadłości wejdzie tylko Twój majątek osobisty, ponieważ tego wspólnego nie ma.

Pamiętaj, że zarówno gdy prowadzisz działalność, jak i wtedy, gdy jesteś wspólnikiem w spółce, by chronić majątek wspólny, oprócz zawarcia intercyzy musisz zrobić coś jeszcze. Ujawnić ją w odpowiednich rejestrach sądowych lub gospodarczych i każdorazowo okazywać osobom, z którymi zawierasz umowy jako przedsiębiorca.

Niezależność

Każdy sobie rzepkę skrobie (przynajmniej tę finansową). Dzięki zawarciu intercyzy przed ślubem, oboje małżonkowie zyskują niezależność w dysponowaniu swoim majątkiem. Nie mają nic we wspólnocie majątkowej, więc wszystkimi składnikami majątkowymi mogą dowolnie i swobodnie obracać.

Masz samochód, chcesz go sprzedać? Nie ma sprawy, nie musisz prosić o zgodę drugiego małżonka, ponieważ samochód jest tylko Twój.

Prowadzisz biznes, który polega na flipowaniu nieruchomościami? Musisz szybko działać, zanim ktoś inny kupi interesujący Cię dom? Po zawarciu intercyzy wiele formalności odpadnie. Nie będziesz musiał każdorazowo ciągnąć do notariusza małżonka albo przychodzić z pełnomocnictwem od niego. A jeśli kupujesz te nieruchomości na kredyt, bank będzie badał tylko Twoją zdolność kredytową.

Rozwód bez podziału majątku

Jako prawnik zajmuję się rozwodami, nie mogę więc nie wspomnieć o najważniejszej z mojego punktu widzenia korzyści. Mówię tu o braku konieczności przeprowadzania podziału majątku po rozwodzie.

Wiem, że artykuł traktuje o intercyzie przed ślubem, a wtedy nikt nie myśli o rozstaniach. Życie układa się jednak różnie. Dwoma punktami zapalnymi podczas rozwodu są dzieci i pieniądze. W tych kwestiach najtrudniej jest się dogadać rozwodzącym osobom.

Jeśli małżonkowie mają uporządkowane sprawy finansowe tzn. zawartą intercyzę, to rozwód przebiega w dużo lepszej atmosferze.

Intercyza przed ślubem – minus

Ewidentną wadą tego rozwiązania jest brak możliwości wspólnego rozliczenia podatku dochodowego.

Szczególnie w przypadku tych małżeństw, w których dochody męża i żony znacznie się różnią. Jeżeli jeden z małżonków zarabia więcej niż drugi, to opłaca się wspólne rozliczenie. Podatek będzie wtedy mniejszy.

Nie zawsze jednak można skorzystać ze wspólnego rozliczenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i dobrze zarabiające, najczęściej wybierają formę opodatkowania podatkiem liniowym. A ona nie pozwala na wspólne rozliczenie się małżonków.

Intercyza przed ślubem – co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Zawarcie intercyzy przed ślubem w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie między małżonkami. Będą oni dziedziczyć po sobie, tak jakby jej nie było.

Do lamusa odchodzą historie o tym, że intercyzę zawierają tylko bardzo bogaci ludzie, najczęściej pod naciskiem rodziców. Coraz więcej moich klientów jest zainteresowanych małżeńską umową majątkową przed ślubem.

Z moich obserwacji wynika, że intercyzę zawierają te osoby, które wykonują ryzykowną działalność gospodarczą, zakładają startupy, często z branży technologicznej. I myślę, że w tych przypadkach warto rozważyć podpisanie intercyzy przed ślubem.

Czy podpisać intercyzę przedmałżeńską?

Co to jest intercyza? Jakie są jej plusy i minusy?

Intercyza to nic innego jak umowa małżeńska za pomocą której małżonkowie mogą wprowadzić rozdzielność majątkową lub rozszerzyć tę ustawową. W jakiej formie powinna być ona sporządzona? Jakie są jej wady i zalety? W poniższym tekście znajdziesz niezbędne informacje o intercyzie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Oznacza to, że wszystko, co od tej pory zgromadzimy stanie się częścią majątku wspólnego.

Ten stan rzeczy możemy zmienić za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej, czyli tzw. intercyzy.

Warto w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z treścią art. 31 par. 2 k.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Do ustawowej wspólności majątkowej nie będą natomiast należały m.in. składniki majątku, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz nabyte przez dziedziczenie, zapis czy darowiznę.

Również to można zmienić za pomocą intercyzy. Może ona bowiem służyć do rozszerzenia wspólności majątkowej o majątki odrębne małżonków.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą (art. 33 k.r.o.):

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Więcej na temat majątku wspólnego i odrębnego małżonków przeczytasz tutaj >>>>

Czy warto?

– W powszechnej opinii wykształcił się mit, jakoby intercyza stanowiła zabezpieczenie majątku bogatszego małżonka na wypadek niewierności tego drugiego.

See also:  Problem z ojcem alkoholikiem - ubezwłasnowolnienie i leczenie

Jest to tak głęboko zakorzenione w Polakach, że samo przebąknięcie narzeczonych o pomyśle małżeńskiej umowy majątkowej może wywołać spore oburzenie u rodziców młodej pary i mocno popsuć relacje na dłuższy czas.

Tymczasem celem intercyzy w większości przypadków jest zupełnie co innego – ochrona majątku drugiego małżonka i tym samym zabezpieczenie interesów rodziny – tłumaczy Adam Walas, prawnik, prezes Fundacji Smart Law.

Ekspert dodaje, że młodzi Polacy są bardzo przedsiębiorczy, a z racji wieku i często braku odpowiedniego biznesowego doświadczenia, mają skłonność do ryzyka. Statystyki pokazują, że takie ryzyko opłaca się tylko co piątemu z nich.

Mówi się, że 80% nowopowstałych biznesów zamyka się w ciągu 3 lat. Powyższe jasno wskazuje, że zaciąganie zobowiązań na własną działalność gospodarczą, przy jednoczesnym posiadaniu wspólności majątkowej to proszenie się o nieszczęście.

W przypadku powinięcia się nogi w biznesie, przedsiębiorca ciągnie na dno swoją drugą połówkę.

Darowizna od rodziców z umową czy bez [FORMA, ODWOŁANIE]

W takiej sytuacji może przyjść intercyza. Za pomocą rozdzielności majątkowej możemy bowiem zabezpieczyć współmałżonka przed negatywnymi konsekwencjami naszych decyzji biznesowych.

Względem wierzycieli każdy małżonek będzie odpowiadał wówczas samodzielnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania, z wyjątkiem tych zaciągniętych w sprawach dotyczących zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Zgodnie jednak z treścią art. 47 (1) k.r.o.

małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. W praktyce oznacza to, że zawierając umowę powinniśmy poinformować o intercyzie naszego kontrahenta. Inaczej nie będzie ona wywoływała wobec niego żadnych skutków.

– Należy jednak pamiętać, że intercyza nie działa wstecz. Tak więc nie będzie ona skuteczna wobec wierzytelności, które powstały przed dniem sporządzenia umowy – mówi Adam Walas.

Kolejnym plusem intercyzy jest niezależność w dysponowaniu majątkiem przez każdego z małżonków. Może to mieć szczególne znacznie przy prowadzeniu działalności gospodarczych.

Do minusów intercyzy należy zaś zaliczyć brak możliwości wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków. – Z tego przywileju mogą skorzystać tylko osoby objęte wspólnością majątkową przez pełny rok podatkowy. Dla małżeństw o dużej dysproporcji w dochodach może być to ważną kwestią – wyjaśnia Adam Walas.

Do notariusza przed albo po ślubie

Zgodnie z przepisami intercyza może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego. Tak więc np. zwykła forma pisemna nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych.

Ważne: Również umowa zmieniająca intercyzę musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Małżonkowie mogą zawrzeć umowę w dowolnym czasie. Możliwe jest więc zawarcie intercyzy zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również po nim. Jeżeli młoda para zawrze intercyzę już po ślubie, to małżonkowie zachowują majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa i część przypadającą każdemu z nich w wyniku podziału majątku wspólnego.

Intercyza a dziedziczenie

– Trzeba też rozwiać kilka mitów związanych z intercyzą, a także wyjaśnić, że to rozwiązanie wiąże się także z pewnymi niedogodnościami.

Należy wyraźnie zastrzec, że intercyza nie wpływa na dziedziczenie.

W przypadku śmierci jednego z małżonków korzysta się przy ustaleniu spadków z przepisów prawa spadkowego i w zasadzie nie zagląda się wtedy do małżeńskich umów majątkowych – tłumaczy Adam Walas.

Czym jest intercyza małżeńska? Koszt intercyzy po ślubie i skutki: długi, dziedziczenie

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, z mocy prawa dochodzi do powstania tzw. majątkowej wspólności ustawowej. Ten rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego, oznacza m. in., że gromadzone w czasie małżeństwa przedmioty czy osiągane dochody – automatycznie stają się częścią wspólnego majątku.

Zmianę takiego stanu rzeczy umożliwia intercyza małżeńska, czyli umowa notarialna regulująca relacje majątkowe między żoną a mężem. Pomimo, iż w rzeczywistości zakres i zastosowanie intercyzy są bardzo szerokie, to powszechnie kojarzona jest ona z ustanowieniem rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Ile kosztuje intercyza po ślubie oraz w jaki dokładnie sposób wpływa ona na dziedziczenie i długi?

Intercyza małżeńska – podstawowe informacje

Jak można się domyślać, intercyza małżeńska dotyczy zmian w obrębie relacji majątkowych w trakcie trwania związku małżeńskiego – w przeciwieństwie do intercyzy przedmałżeńskiej, którą sporządza się przed ślubem.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, intercyza małżeńska nie zawsze związana jest z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, ponieważ może też dotyczyć np. ograniczenia bądź rozszerzenia wspólności ustawowej.

W tym drugim przypadku, intercyza może bowiem posłużyć do poszerzenia wspólności majątkowej o odrębne majątki każdego z małżonków, np. przedmioty nabyte przed nastaniem wspólności majątkowej, odziedziczone czy otrzymane w drodze darowizny.

W niniejszym artykule skupimy się jednak wyłącznie na specyfice i skutkach prawnych towarzyszących intercyzie, ukierunkowanej na wprowadzenie rozdzielności majątkowej w małżeństwie.

Sprawdź publikacje Wolters Kluwer na temat intercyzy małżeńskiej

Podpisanie intercyzy małżeńskiej związanej z rozdzielnością majątkową – jest jednoznaczne z tym, że przestaje powstawać majątek wspólny dorobkowy, a każdy z małżonków zyskuje prawo do samodzielnego dysponowania składnikami swojego majątku.

Małżonkowie nie tylko samodzielnie pomnażają posiadany kapitał, ale także niezależnie ponoszą odpowiedzialność z tytułu podejmowanych przez siebie zobowiązań.

Oznacza to, iż z chwilą zawarcia intercyzy, mąż i żona mogą swobodnie zarządzać własnymi majątkami, nie będzie również wymagana zgoda współmałżonka np. na zaciągnięcie kredytu/pożyczki.

Warto jednak pamiętać o „żelaznej” zasadzie, w myśl której prawo nie działa wstecz, dlatego ustanawiając rozdzielność po ślubie, każdemu z małżonków przypada udział (z reguły po 50 proc.) w zakresie wspólnie zgromadzonego do tej pory majątku.

Ile kosztuje intercyza oraz z jakich powodów najczęściej ustanawia się rozdzielność majątkową?

Mimo, że faktyczną intencją podpisania intercyzy jest przede wszystkim chęć zabezpieczenia małżonka i rodziny, to wielu uważa ją za przejaw braku zaufania wobec życiowego partnera.

W rzeczywistości, zawarcie intercyzy często jest dowodem dojrzałości i odpowiedzialności. W zamyśle, ma ona chronić współmałżonka przed niepożądanymi skutkami ryzykownych inwestycji czy trudnych do przewidzenia efektów działalności gospodarczej męża/żony.

Skłonność do ryzyka u młodych osób oraz trudne warunki do prowadzenia biznesu w naszym kraju – to najczęstsze przyczyny powstania kłopotów finansowych.

Umowa małżeńska majątkowa (intercyza) pozwala zabezpieczyć współmałżonka przed negatywnymi konsekwencjami decyzji, które zwykle są wynikiem braku odpowiedniego doświadczenia albo całkowicie losowych zdarzeń.

Jeśli chodzi o koszt intercyzy, to nie jest on wysoki, bowiem zwykle zamyka się wydatkiem rzędu 600 złotych brutto, na który składa się taksa notarialna (maks. 400 zł), opłata za wypisy oraz podatek VAT.

Czy intercyza małżeńska ma wpływ na dziedziczenie?

Istotna kwestią jest fakt, że intercyza małżeńska nie ma wpływu na dziedziczenie ustawowe, ponieważ jej celem jest wyłącznie ukształtowanie relacji majątkowych małżonków za życia.

W związku z tym, żadne zapisy intercyzy nie wpłyną na odziedziczenie przez współmałżonka majątku po zmarłym mężu lub żonie, z uwzględnieniem praw dzieci do spadku.

Nawet w sytuacji, kiedy podstawą dziedziczenia jest testament, intercyza nie ma wpływu na uprawnienia współmałżonka, a jeśli został pominięty w „ostatniej woli” zmarłej żony/męża, to ma prawo dochodzić zachowku.

Jeżeli wspólną wolą małżeństwa jest brak wzajemnego dziedziczenia w razie śmierci jednego ze współmałżonków, to konieczne jest wcześniejsze zawarcie stosownej umowy notarialnej, na mocy której zrzekną się takiego prawa. Tego rodzaju decyzje najczęściej zapadają z chwilą zawarcia drugiego małżeństwa, dzięki czemu każda ze stron ma tym sposobem np. możliwość zabezpieczenia dzieci z poprzedniego związku.

Intercyza a długi

Intercyza często utożsamiana jest ze skutecznym sposobem na uchronienie żony/męża przed przykrymi konsekwencjami ryzykownych inwestycji, nieodpowiedzialnych decyzji bądź niefrasobliwych poczynań współmałżonka.

Co do zasady, temu właśnie służy intercyza, jednak należy pamiętać, że nie działa ona wstecz – nie uchroni współmałżonka przed skutkami zobowiązań zaciągniętych przed datą spisania umowy majątkowej małżeńskiej.

Stare długi mogą być więc egzekwowane z aktywów każdego małżonka, jeśli powstały w czasie obowiązywania wspólności majątkowej (np. kredyt na mieszkanie po ślubie).

Od momentu sygnowania intercyzy małżeńskiej, każdy ze współmałżonków samodzielnie odpowiada wobec wierzycieli za podejmowane zobowiązania, oprócz tych zaciągniętych na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny.

Skuteczny rozdział odpowiedzialności współmałżonków za długi powstałe w trakcie małżeństwa, jest możliwy wyłącznie z chwilą udowodnienia, że wierzyciel miał wiedzę w zakresie zawartej pomiędzy małżonkami intercyzie.

Wówczas ewentualne działania windykacyjne ograniczać się będą tylko do majątku faktycznego dłużnika, czyli małżonka, który zaciągnął konkretne zobowiązanie.

Sprawdź także:

Jak uchronić się przed długami małżonka? Wszystko, co musisz wiedzieć o intercyzie

Coraz więcej młodych małżeństw decyduje się na podpisanie specjalnej umowy, która wyłącza wspólność majątkową. Intercyza może być sporządzona przed rozpoczęciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania. Istnieje też możliwość zmodyfikowania dokumentu lub rozwiązania przez obie strony. Aby intercyza była ważna, potrzebna jest obopólna zgoda małżonków. Ile kosztuje i czy warto ją spisywać?

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Intercyza to dwustronna umowa, która zazwyczaj zawierana jest pomiędzy małżonkami i spisywana w formie aktu notarialnego u notariusza. Po podpisaniu takiego dokumentu, każda ze stron posiada własny i odrębny majątek. Według polskiego prawa można sporządzić intercyzę przedmałżeńską oraz po ślubie.

W pierwszym przypadku koszt umowy majątkowej wynosi maksymalnie 400 zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT oraz opłatę za wypisy. W wyjątkowych sytuacjach rozdzielność majątkowa może być ustanowiona wstecznie przez sąd.

Każdy z małżonków ma możliwość złożenia takiego pozwu, ale tylko z ważnych powodów – na przykład, gdy sprawy rozwodowe ciągną się latami lub łączy ich długotrwała separacja. W odróżnieniu od intercyzy, do orzeczenia rozdzielności majątkowej przez sąd, zgoda obu stron nie jest wymagana. Jeśli chodzi o podział majątku, to istnieje kilka rodzajów umowy.

Małżeństwa mogą podpisać dokument o ograniczeniu lub rozszerzeniu wspólności majątkowej, a także rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Intercyza przedmałżeńska a długi małżonka

Problematyczna staje się sytuacja, gdy jedna ze stron popadła w problemy finansowe. Jak uchronić się przed długami małżonka? Aby uniknąć tego typu problemów, narzeczeni lub małżonkowie powinni pomyśleć o podpisaniu intercyzy. Pamiętajmy, że liczy się data podpisania takiego aktu notarialnego.

See also:  Czy komornik zajmie wspólne mieszkanie za długi męża?

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, strony odpowiadają jedynie za indywidualne pożyczki zaciągnięte z majątku osobistego. Tym samym każde z małżonków może rozporządzać swoimi finansami, bez odpowiadania za decyzje dłużnika. Rozdzielność majątkowa pozwala także zachować pozytywną historię kredytową w BIK.

Warto wspomnieć, że nie odpowiadamy za zobowiązania, które powstały przed zawarciem małżeństwa, ponieważ wspólnota majątkowa obowiązuje dopiero po ślubie. Pod warunkiem, że nie zdecydujemy się na podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej.

Zgodnie z przepisami małżonkowie tracą wówczas prawo do wspólnego rozliczania podatku dochodowego.

Intercyza w trakcie małżeństwa

Jeśli chodzi o podpisanie intercyzy po ślubie, to cena sporządzenia takiego dokumentu zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, czyli majątku wspólnego. Stawki tzw. taksy wahają się od 100 do nawet 10000 zł. Szczegóły dotyczące opłat notarialnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Czy można odmówić podpisania intercyzy? Możliwe jest zawarcie takiej umowy bez zgody jednej ze stron, ale jedynie w przypadku, gdy sąd przychyli się do naszej prośby. Przed podpisaniem intercyzy małżonkowie muszą dokładnie ustalić, co wlicza się do ich majątku osobistego. Pozwoli to uniknąć problemów i kwestii spornych podczas rozwodu.

O takim rozwiązaniu powinny też pomyśleć osoby, które prowadzą własną firmę. Dzięki intercyzie możemy zabezpieczyć część majątku, a tym samym zadbać o dobrobyt całej rodziny. Do zawarcia takiego dokumentu notarialnego wystarczy dowód osobisty każdej ze stron, a w przypadku małżonków akt małżeństwa.

Intercyza chroni przed błędnymi decyzjami współmałżonka i umożliwia samodzielne zarządzanie własnym majątkiem.

Intercyza przedmałżeńska – Wady i zalety małżeńskiej umowy majątkowej

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w naszym kraju małżonków z zasady łączy po ślubie wspólnota majątkowa.

Inaczej wygląda sytuacja w większości państw Unii Europejskiej, gdzie małżonkowie objęci są ustawową rozdzielnością majątkową.

Polskie pary, które z różnych przyczyn zainteresowane są majątkową rozdzielnością małżeńską, muszą zawrzeć umowę, która potocznie określana jest także mianem intercyzy.

W tym miejscu warto podkreślić, że intercyza małżeńska jest rozwiązaniem, które budzi w Polsce coraz większe zainteresowanie. Z roku na rok wzrasta liczba par, które decydują się na podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej. Przykładowo w roku 2000 podpisano 25 282 intercyz, tymczasem w roku 2015 aż 52 822 polskie pary zdecydowały się na zawarcie tej umowy.

Kiedy intercyza małżeńska jest dobrym rozwiązaniem? Jakie ryzyka wiążą się z umową majątkową małżeńską? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w naszym artykule.

Wspólnota majątkowa w małżeństwie

Jak już wspomnieliśmy, w Polsce ustawowo obowiązuje wspólnota majątkowa w małżeństwie. Wspólnota ta powstaje w momencie zawarcia małżeństwa.

Warto podkreślić, że obejmuje ona wyłącznie majątek, który małżonkowie nabyli w czasie trwania małżeństwa. Są takie części składowe, które tworzą wyłącznie majątek osobisty jednej osoby.

Chodzi tutaj o: majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa, majątek odziedziczony, darowizny, odszkodowania, nagrody pieniężne.

Majątek posiadany przed ślubem nie staje się przedmiotem współwłasności małżeńskiej. Zawsze pozostaje on częścią osobistego majątku małżonka. Nie ma potrzeby podpisywać intercyzy, aby go zachować w razie rozwodu. Jednak już dochody, które mogą przynosić składniki majątku osobistego małżonków (dochód firmy, dochód z wynajmu mieszkania itd.) zaliczają się do majątku wspólnego.

Czym jest intercyza przedmałżeńska?

Intercyza przedmałżeńska to często spotykane określenie umowy majątkowej małżeńskiej. Chodzi w tym przypadku o umowę, która ustali sprawy majątkowe pary zawierającej związek małżeński. Intercyza przedmałżeńska jest często podpisywana w celu wprowadzenia rozdzielności majątkowej.

Jednak warto mieć świadomość, że może onanie tylko wprowadzić rozdzielność, ale także rozszerzyć lub ograniczyć ustawową wspólnotę małżeńską. Co istotne, intercyza małżeńska może być zawarta nie tylko przed ślubem, ale także w dowolnym momencie trwania związku małżeńskiego.

Do zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej potrzebna jest zgoda obu stron, umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego.

Rodzaje intercyzy małżeńskiej

Przygotowanie umowy majątkowej małżeńskiej warto zlecić specjalistom z zakresu prawa rodzinnego. Jeśli chodzi o intercyzę małżeńską, możliwe są trzy je rodzaje:

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej – to najczęstsze rozwiązanie. Każdy z małżonków sam rozporządza swoim majątkiem osobistym. Gdyby doszło do rozwodu, ten z małżonków, którego majątek okazał się mniej zyskowny w czasie trwania małżeństwa, może domagać się wyrównania od współmałżonka;
 • rozszerzenie wspólności majątkowej – majątek osobisty jednego z małżonków od dnia podpisania intercyzy lub od dnia ślubu staje się wspólny;
 • ograniczenie wspólności majątkowej – chodzi o wyłączenie niektórych składników majątku ze wspólności majątkowej. Przykładowo może chodzi
 • o dodatkowe dochody z umów o dzieło itd.

Intercyza małżeńska – koszty zawarcia umowy małżeńskiej majątkowej

Jaki jest aktualnie koszt intercyzy? Za samo sporządzenie dokumentu notariusz pobiera taksę w wysokości 400 zł. Do tego dochodzi podatek VAT oraz koszt wypisów. W praktyce oznacza to, że łączny koszt intercyzy przedmałżeńskiej powinien zamknąć się w 550 zł.

Koszty intercyzy są wyższe, gdy umowa ta podpisywana jest już po ślubie. Dlaczego? W takim przypadku na koszty wpływa także rodzaj majątku i jego wartość. Maksymalna wysokość opłaty notarialnej może wynosić 10 000 zł.

Oczywiście trzeba liczyć się też z kosztem przygotowania intercyzy, jeśli zlecimy to kancelarii prawnej.

Kiedy warto spisać intercyzę małżeńską?

Powody zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej mogą być bardzo różne. Bywa, że małżonkowie chcą zachować niezależność finansową i jednocześnie uniknąć problematycznego podziału majątku w przypadku rozwodu.

Intercyza małżeńska jest często podpisywana także w sytuacji, kiedy jeden z małżonków ma jakieś problemy finansowe. W tym przypadku intercyza chroni majątek współmałżonka, ponieważ wierzytelności mogą być ściągane wyłącznie z majątku osobistego osoby zadłużonej.

Innym powodem, dla którego pary decydują się na umowę majątkową jest działalność gospodarcza obarczona wysokim ryzykiem finansowym. W takim przypadku intercyza małżeńska może chronić zgromadzony już po ślubie majątek przed egzekucją.

Pamiętajmy jednak, że majątek małżonka jest chroniony tylko wtedy, gdy kontrahent został poinformowany o rozdzielności majątkowej małżonków. Obecnie przedsiębiorcy są zobowiązani do ujawniania faktu rozdzielności majątkowej w ewidencji działalności gospodarczej.

Intercyza przedmałżeńska, wprowadzająca rozdzielność majątkową, oznacza, że małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać podatku dochodowego. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przywilej ten dotyczy wyłącznie par, które przez pełny rok podatkowy objęte były małżeńską wspólnością majątkową.

Intercyza – czy warto ją podpisać?

Intercyza – co to jest?

Intercyza to umowa majątkowa pomiędzy małżonkami, której podpisanie powoduje zmianę ustawowego ustroju majątkowego. Najczęściej przyjmuje ona formę stanowiącą o rozdzielności majątkowej. Wówczas każdy ze współmałżonków dysponuje odrębnym majątkiem, którym zarządza wedle własnej woli. W małżeństwie zaś nie ma majątku wspólnego.  

Umowa ta jednak nie zawsze dotyczyć będzie ustanowienia rozdzielności majątkowej. Istnieją różne rodzaje intercyzy:

 • rozszerzająca wspólność majątkową – która polega na rozszerzeniu majątku wspólnego poprzez włączenie do niego wskazanych składników majątku osobistego jednego lub obu małżonków,
 • ograniczająca wspólność majątkową – w tym przypadku małżonkowie wykluczają wskazane elementy ich majątków osobistych z majątku wspólnego.
 • z wyrównaniem dorobków – zgodnie z którą jeden z małżonków o mniejszym dorobku w momencie zakończenia ustroju rozdzielności majątkowej może domagać się od współmałżonka wyrównania dorobku. 

Ponadto, aby intercyza była ważna, musi zostać przygotowana w formie aktu notarialnego.

Kiedy i jak sporządzić intercyzę?

Narzeczeni mogą podpisać intercyzę jeszcze przed ślubem. Wobec tego z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstanie między nimi rozdzielność majątkowa.

Dowolna forma umowy małżeńskiej może być też podpisania w trakcie trwania małżeństwa.

Do jej przygotowania konieczne będzie okazanie dowodu osobistego, aktu małżeństwa oraz wszelkich umów, które będą potwierdzać posiadane składniki majątku wspólnego, podlegające podziałowi. 

Warto pamiętać o tym, że prawo nie działa wstecz, a więc ustanawiając rozdzielność majątkową po ślubie, podział majątku z reguły następuje po połowie.

Ile kosztuje intercyza?

W celu zawarcia intercyzy przedmałżeńskiej narzeczeni muszą uiścić taksę notarialną, której maksymalna wysokość podlega regulacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i w tym przypadku wynosi 400 zł. Do tego należy doliczyć podatek VAT oraz dodatkowe opłaty za odpisy aktu notarialnego.

Inaczej natomiast przedstawiają się koszty intercyzy po ślubie. Wynagrodzenie notariusza uzależnione jest od wartości majątku wspólnego. Opłaty wyglądają następująco:

 • do 3 tys. zł – opłata 100 zł;
 • powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – opłata 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
 • powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – opłata 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;
 • powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – opłata 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
 • powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – opłata 1 010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
 • powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – opłata 4 770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł;
 • powyżej 2 mln zł – opłata 6 770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Tego rodzaju umowa małżeńska w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie ustawowe.

Oznacza to, że w momencie śmierci małżonka w pierwszej kolejności (zgodnie z dziedziczeniem z ustawy) do spadku powołani zostaną dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Wówczas odziedziczą oni spadek w stopniu równym.

Jeśli natomiast małżonek nie został wymieniony w testamencie, ale jednocześnie nie został wydziedziczony, przysługuje mu prawo do zachowku. 

Czy intercyza chroni przed długami małżonka?

Zgodnie z definicją rozdzielności majątkowej, po jej zawarciu każdy z małżonków posiada niezależność finansową, a więc samodzielnie dysponuje własnym majątkiem. W związku z tym może on zaciągnąć kredyt lub inne zobowiązania, bez zgody małżonka. Odpowiedzialność za spłacenie długów będzie zatem ciążyć wyłącznie na współmałżonku, który się zadłużył.

Niestety, jeżeli intercyza została podpisana w momencie, kiedy małżonek miał już długi, nie ochroni ona współmałżonka przed koniecznością ich spłaty.

Kiedy warto podpisać intercyzę?

Intercyza staje się coraz popularniejsza głównie dlatego, że jest dobrym sposobem pozwalającym na uniknięcie potencjalnych długów żony lub męża. Jeżeli małżonkowie pozostawaliby we wspólnocie majątkowej, wtedy wierzyciele mieliby prawo domagać się spłacenia długów od obojga małżonków. Natomiast po zawarciu umowy majątek jednego z nich pozostaje chroniony. 

See also:  Rozwód po latach od rozpadu małżeństwa a alimenty

Wobec tego intercyzę warto podpisać, jeżeli małżonek prowadzi działalność gospodarczą i chce ochronić partnera przed potencjalnymi nietrafionymi inwestycjami lub kłopotami finansowymi związanymi z prowadzoną firmą. Co więcej, rozdzielność majątku wydaje się rozsądna, gdy jeden z małżonków wykonuje ryzykowny zawód obarczony wysokimi karami finansowymi za popełnienie błędu.

Mimo tego, że podczas zawierania małżeństwa nikt nie myśli o rozstaniu, rozwód w przypadku rozdzielności majątkowej przebiegnie znacznie szybciej. Podczas rozprawy nie będzie konieczności podziału majątku, ponieważ każdy ze współmałżonków posiadać będzie majątek osobisty. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie sporu o majątek i przyspieszenie postępowania sądowego.

Rozdzielność majątkowa – wady

Podpisanie intercyzy ma również swoje wady. Jedną z nich jest fakt, że w przypadku zaciągania zobowiązań finansowych, obowiązkiem małżonka jest poinformowanie wierzyciela o umowie majątkowej małżeńskiej. Gdy tego nie zrobi, wtedy wierzyciel ma prawo domagać się spłaty zadłużenia od drugiego małżonka, nawet jeśli między współmałżonkami nie istnieje wspólnota majątkowa.

Małżonkowie, którzy zawarli intercyzę, będą mieli również niższą zdolność kredytową, jako że będzie ona szacowana na podstawie zarobków każdego z nich z osobna. Ponadto rozdzielność majątku wyklucza możliwość wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego. W takiej sytuacji każda osoba wypełnia oddzielną deklarację. 

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Sortuj wedługPopularneNajnowszeNajstarsze

Rozdzielczość majątkowa wyklucza otrzymanie renty rodzinnej po zmarłym małżonku ( chyba że są ustalone alimenty)

Intercyza przedmałżeńska w kontekście ślubu z obcokrajowcem

W Polsce prawo rodzinne przewiduje, że podstawowym ustrojem majątkowym w stosunkach między małżonkami jest ustrój wspólności ustawowej. Powstaje on z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje dorobek obojga małżonków. Nie ma on jednak charakteru przymusowego, bowiem małżonkowie mogą przez zawarcie umowy majątkowej taką wspólność rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć.

Wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa z chwilą wstąpienia w związek małżeński, a zatem w chwili gdy nie ma jeszcze przedmiotów nią objętych. Dopiero bowiem od tego momentu przedmioty nabywane przez małżonków będą wchodzić w skład majątku wspólnego.

Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób małżonkowie lub jedno z nich stali się właścicielami danej rzeczy. Nabycie przedmiotu może bowiem nastąpić na przykład w drodze czynności prawnej lub w drodze decyzji administracyjnej. Wspólność majątkowa nie wygaśnie nawet wtedy, gdy wszystkie przedmioty ulegną zniszczeniu.

Trzeba również zaznaczyć, że do majątku wspólnego małżonków wchodzą nie tylko rzeczy, ale także prawa majątkowe oraz zobowiązania.

Majątkiem wspólnym będą więc między innymi wierzytelności, udziały w spółce, akcje oraz zyski z nich, przedmioty zapisane w testamencie, o ile spadkobierca zdecydował o objęciu ich wspólnością, prawo do mieszkania spółdzielczego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia przykładowo składniki majątku wspólnego małżonków.

Są nimi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Jakie przedmioty oraz prawa należą do majątku osobistego każdego z małżonków?

W czasie trwania ustroju wspólności majątkowej wyróżnia się trzy masy majątkowe: wspólny majątek obojga małżonków oraz majątki osobiste każdego z nich. Do majątku wspólnego nie wchodzą dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa. Tak więc jeżeli jedno z małżonków nabyło na przykład mieszkanie przed zawarciem małżeństwa, takie mieszkanie nie zostanie objęte małżeńską wspólnością majątkową.

Ponadto w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostało dokładnie określone, jakie przedmioty oraz prawa należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Wśród nich najważniejsze to te, które zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, a także uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

Na gruncie prawa polskiego mieszkanie otrzymane od babci jest zatem tylko Pani własnością i Pani własnością pozostanie także po ślubie. Także w przypadku sprzedaży tego mieszkania środki uzyskane z jego sprzedaży nie wejdą do Państwa wspólnego majątku, lecz nadal pozostaną Pani majątkiem osobistym (tak samo jak środki zgromadzone na koncie).

Wszystko, co miała Pani przed ślubem, jest i pozostanie Pani własnością także po zawarciu związku małżeńskiego. Na gruncie prawa polskiego nie ma co do tych składników sensu podpisywać intercyzy, gdyż nic ona nie zmieni.

Na gruncie prawa polskiego małżonkowie mogą poprzez zawarcie umowy ustawową wspólność majątkową rozszerzyć, ograniczyć lub całkowicie wyłączyć. Taka umowa, żeby była ważna, musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Małżonkowie mogą ją zawrzeć zarówno przed, jak i w czasie trwania małżeństwa. Strony mogą także ją zmieniać lub rozwiązać. Powoływanie się na taką umowę w stosunku do osób trzecich jest możliwe tylko wówczas, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom znane.

W Polsce nie istnieje rejestr, do którego małżonkowie mogliby w celu upublicznienia wpisać taką umowę.

Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

W Polsce małżonkowie mogą także żądać zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej przez sąd. Może to jednak nastąpić tylko z ważnych powodów i z chwilą oznaczoną przez sąd w wyroku. Ważnym powodem do zniesienia wspólności majątkowej może być np. prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego, gdy przemawia za tym dobro rodziny lub dobro współmałżonka dłużnika.

Chociaż przyjmuje się, że obydwoje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, to z ważnych powodów każde z nich może żądać, żeby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynili się do powstania tego majątku.

Przy ocenie sąd powinien brać pod uwagę między innymi wkład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Orzeczenie sądu uwzględniające powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami ma istotne znaczenie dla wierzycieli.

Inaczej niż w przypadku rozdzielności majątkowej przeprowadzonej w formie umowy, odpowiedzialność drugiego małżonka za długi jest wyłączona.

W Pani przypadku intercyza może być spisana zarówno w Polsce, jak i w Irlandii. Ocena prawna umowy majątkowej małżeńskiej dokonywana będzie w zależności od miejsca zamieszkania małżonków. Zgodnie z art.

 17 § 2 polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe „stosunki majątkowe wynikające z majątkowej umowy małżeńskiej podlegają wspólnemu prawu ojczystemu stron z chwili jej zawarcia”. W analizowanym przypadku brak jest wspólnego prawa ojczystego.

Dlatego też, zgodnie z § 3 tego artykułu, „w braku wspólnego prawa ojczystego prawem właściwym będzie prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie”.

Z pytania wynika, że w chwili podpisywania umowy w Polsce małżonkowie będą mieli wspólne miejsce zamieszkania w Irlandii, stąd właściwe będzie prawo irlandzkie. Prawo polskie byłoby właściwe, gdyby w chwili podpisywania umowy mieszkała Pani w Polsce.

Jeśli natomiast umowa zostanie podpisana już w Irlandii, to właściwe prawo wskaże ustawa Prawo prywatne międzynarodowe irlandzkie.

Zawarcie związku małżeńskiego w Irlandii a kwestia majątków osobistych przyszłych małżonków

Według prawa irlandzkiego w przypadku braku umowy małżeńskiej lub intercyzy, prawa męża i żony w stosunku do majątku ruchomego współmałżonka (czy to nabytego przed, czy w czasie trwania małżeństwa) określa prawo domicylu małżeńskiego w momencie zawierania małżeństwa (czyli miejsca zamieszkania).

W przypadku zbieżności domicylu męża i żony będzie to domicyl małżeński. W przypadku braku takiej zbieżności, będzie to prawo, z którym strony i związek małżeński mają najbliższe powiązania.

Zamiary stron w momencie zawierania związku małżeńskiego są istotne tylko wówczas, gdy wskazują domniemany wybór prawa.

Ta sama zasada ma prawdopodobnie zastosowanie w odniesieniu do majątku nieruchomego, ale przynajmniej w jednym przypadku wydaje się istnieć preferencja w kierunku prawa miejsca, w którym znajduje się nieruchomość.

W przypadku istnienia umowy małżeńskiej lub intercyzy, zastosowanie ma prawo umowne: jest to prawo domicylu małżeńskiego, jeżeli nie ma innych wskazówek w zakresie właściwego prawa.

W przypadku podziału majątku wspólnego małżonków, zgodnie z art.

 11062 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, „do jurysdykcji krajowej należą sprawy małżeńskie, jeżeli jeden z małżonków albo jedna z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo jest obywatelem polskim albo, będąc cudzoziemcem, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej bądź zamierza zawrzeć małżeństwo w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Co się zaś tyczy już samego podziału majątku dorobkowego, to § 2 powołanego wyżej przepisu stanowi, iż „sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy majątek wspólny albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wprawdzie istnieją jeszcze międzynarodowe uregulowania, które mają pierwszeństwo przed polskimi ustawami, takie jak np. Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, gdzie art.

 33 stanowi, iż „orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania, jednakże zgodnie z art.

 22 tego rozporządzenia „niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję wyłączną mają w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach oraz najem lub dzierżawa nieruchomości – sądy Państwa Członkowskiego, w którym nieruchomość jest położona”.

 • Jeżeli nieruchomość wchodziłaby w skład majątku wspólnego i byłaby położona na terenie Polski, to dokonać takiego podziału może tylko właściwy sąd w Polsce, jeżeli zaś byłaby położona w Irlandii, to sąd irlandzki.
 • Umowa małżeńska (intercyza) zawarta w Polsce w Pani przypadku nie byłaby nieważna, ale jej skutki byłyby rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.
 • Uważam, że skoro zamierzacie Państwo mieszkać na terenie Irlandii, to należałoby także w Irlandii zgodnie z tamtejszymi przepisami podpisać intercyzę.

Leave a Reply

Your email address will not be published.