Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów

Specyfika, jak i przebieg spraw rozwodowych wpływają na to, że są one zaliczane do jednych z najtrudniejszych problemów, z jakimi mierzy się na co dzień wiele osób. Dotyczą bowiem zazwyczaj rewolucyjnych zmian w życiu małżonka czy małżonków. Są niezwykle trudnymi emocjonalnie przeżyciami dla każdej stron.

Rozwody są też bardzo delikatnymi i intymnymi przypadkami. Dlatego jak najbardziej uzasadnione jest to, że odbywają się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału publiczności. Poza tym podczas procesu pojawiają się różne krępujące sytuacje, światło dzienne ujrzeć mogą wstydliwe tematy wynikające ze wspólnego pożycia.

Nie brakuje też oburzenia, gdy pojawiają się pytania o intymne rzeczy czy o inne „niewygodne” rzeczy. Zanim więc ruszy machina związana z prawnym rozwiązaniem stosunku małżeńskiego, warto zasięgnąć porady prawnika rozwodowego.

W naszej kancelarii w Warszawie bez problemu można znaleźć taką osobę specjalizującą się w prawie rodzinnym i mającą odpowiednie doświadczenie. Może ona pomóc jak najmniej boleśnie i szybko przebrnąć przez sprawę.

Dobry adwokat przede wszystkim wdroży klienta w specyfikę spraw rozwodowych, pomoże zebrać niezbędny materiał dowodowy oraz opracuje plan działania. W tym wszystkim najważniejsze jest oczywiście dobro osoby, którą reprezentuje. Klient musi wyrazić zgodę na to, jaką strategię obejmie reprezentujący go prawnik.

Tylko sąd orzeka rozwody

Aby sąd mógł orzec rozwód, między małżonkami musi nastąpić rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że ustała między nimi więź gospodarcza, materialna, psychiczna i fizyczna.

Wyrok rozwodowy może nastąpić:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków,
 • orzeczeniem winy obu stron.

Najszybszą opcją są sprawy rozwodowe bez orzeczenia o winie obu stron. Warunkiem jest jednak to, że jeśli pozew o rozwód składa jedna ze stron, to druga musi koniecznie napisać odpowiedź na pozew, w której poprze i zgodzi się ze wszystkimi twierdzeniami pozwu. I tu może bardzo przydać się pomoc prawnika rozwodowego.

Bez orzekania o winie na jednej rozprawie

Jeśli obie strony zgodnie wniosły o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie jednej z nich, to wówczas wyrok sądu może zapaść już na pierwszej rozprawie.

Pomóc w tym może zarówno dobrze napisany przez dobrego adwokata pozew rozwodowy, jak i sam fakt, że małżonkowie wykazują wolę dogadania się co do podziału wspólnego majątku, opieki rodzicielskiej i alimentów.

Sąd dysponując zgodnym wnioskiem obojga stron, może odstąpić od ustalenia jednoznacznej winy, jak również uznać, że kwestia właśnie podziału majątku nie zajmie zbyt wiele czasu. Zezwala na to art. 57 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czego można się spodziewać po takim wyroku? W praktyce oznacza to, że następuje równy podział kosztów rozwodu. Trzeba się liczyć z tym, że mogą być wysokie, jeśli sąd powoła biegłych np. z zakresu nieruchomości. Ich zadaniem będzie oszacowanie wartości wspólnego majątku do podziału.

Zgodni co do dzieci

Jeśli małżonkowie mają dziecko/dzieci w pozwie o rozwód koniecznie trzeba wskazać wysokość alimentów, które będą płacone na dziecko/dzieci.

Nawet jeżeli małżonkowie nie będą chcieli alimentów, to sąd i tak w przypadku nieletniego dziecka będzie musiał je zasądzić. Płacić je będzie ten małżonek, z którym dziecko nie mieszka.

W momencie, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia w tej kwestii, mogą wskazać jakąś symboliczną kwotę np. 100-200 zł miesięcznie.

Oprócz tego adwokat, którego specjalnością są rozwody, zadba o to, aby do pozwu dołączyć także podpisane przez oboje rodziców porozumienie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Mogą także zawrzeć ugodę co do innych rzeczy związanych z dziećmi takich jak np. czas trwania i ilość wizyt drugiego rodzica.

Zawarty we wniosku rozwodowym plan wychowawczy może wpłynąć na to, że sąd będzie bardziej przychylny, aby daną sprawę rozpatrzyć w ciągu jednej rozprawy. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że sąd może odmówić rozwodu, jeśli uzna, że nie będzie to korzystne dla dzieci. Takie sprawy rozwodowe są spotykane w praktyce.

Kwestie alimentów dla małżonków

W przypadku decyzji sądu o rozwodzie bez orzekania o winie małżonków, regulowana jest także kwestia ewentualnych alimentów, płaconych przez jednego małżonka drugiemu.

Zgodnie z prawem do tego świadczenia zobowiązany jest ten, kto został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i tylko, i wyłącznie wtedy, kiedy ten drugi małżonek znajduje się w stanie niedostatku. Czyli, jeśli któraś z osób chciałaby w tej sytuacji uzyskać alimenty od małżonka, musi dodatkowo wykazać swój niedostatek.

Do tego jeszcze dochodzi ograniczenie czasowe – obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Może także wcześniej w sytuacji zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka uprawnionego do alimentów.

Na szybkość orzeczeń rozwodów z pewnością pozytywnie wpływa zawsze współpraca małżonków. Jeśli nie będzie orzekania o winie – nie pojawi się też problem przesłuchiwania świadków.

Te, jak i wszelkie inne kwestie omówi najlepiej prawnik. Nasza kancelaria w Warszawie to miejsce, gdzie można się umówić na spotkanie z adwokatem rozwodowym.

Zobacz również inne wpisy w kategorii Rozwody

Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów
Czy zdrada wpływa na podział majątku?

Czy i w jaki sposób zdrada wpływa na podział majątku podczas sprawy rozwodowej? Nasi specjaliści przeanalizowali najczęstsze przypadki, szczegółowo omówili i przygotowali szereg porad prawnych, które pomogą korzystnie rozwiązać związek małżeński.

Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów
Szybki i korzystny rozwód – jak to zrobić?

Kiedy możliwy jest szybki i korzystny rozwód? Nasi adwokaci i prawnicy opisują sytuację, w których sprawa rozwodowa może zostać szybko zakończona na naszą korzyść. Zachęcamy do zapoznania się z analizą najczęstszych przypadków.

Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów
Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej w sądzie?

Czeka Państwa sprawa rozwodowa i zastanawiają się Państwo w jaki sposób przygotować się do takiej rozprawy? Nasi prawnicy i adwokaci rozwodowi przygotowali szereg przydanych porad dotyczących przygotowania i zachowania podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów
Jak rozwieść się na pierwszej rozprawie?

Czy mozliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Tak, ale należy spełnić kilka warunków, by było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania z poradami naszych adwokatów rozwodowych, które pomogą w szybkim orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów

Ponadto, jak każdy inny pozew, pozew o rozwód należy poprawnie opłacić i dołączyć do niego stosowne załączniki. Niniejsza publikacja pozwoli dowiedzieć się czym dokładnie są dokumenty rozwodowe, gdzie należy złożyć sam pozew i jak wykazuje się zasadność swoich żądań, wniosków i twierdzeń.

Pozew o rozwód – kwestie formalne

Pozew o rozwód, tak jak każde inne pismo procesowe, powinno spełniać określone wymagania formalne. W postępowaniu rozwodowym mamy do czynienia z dwoma przeciwnymi stronami – powodem/powódką oraz pozwanym/pozwaną, dlatego w pozwie należy określić obie strony, podając imię, nazwisko, nr PESEL oraz miejsca zamieszkania.

Pozew musi być skierowany do odpowiedniego sądu, w przypadku rozwodu będzie to zawsze sąd okręgowy właściwy miejscowo do rozpatrzenia sprawy, czyli sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W treści pozwu trzeba zwięźle opisać swoje żądania, wskazać wnioski dowodowe oraz podać uzasadnienie, w którym wskazuje się okoliczności faktyczne pożycia małżeńskiego stron, a na koniec należy podpisać własnoręcznie pismo. Do pozwu trzeba załączyć odpis pozwu dla strony przeciwnej, która później zostanie wysłana do pozwanego/pozwanej. Pozew opłaca się w kwocie 600 zł, przez przelew (załączając potwierdzenie dokonania przelewu) lub znakami opłaty sądowej.

Żądania pozwu rozwodowego

 • Kwestia winy w rozkładzie pożycia – możliwy jest rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie- z pewnością rozwód bez orzekania o winie (potocznie nazywany często rozwodem za porozumieniem stron) będzie o wiele krótszy niż rozwód z orzekaniem o winie, bowiem nie trzeba tu przeprowadzać skomplikowanego postępowania dowodowego, które ma na celu wskazanie przez sąd małżonka winnego, jednak rozwód z orzekaniem o winie uprawnia małżonka niewinnego do uzyskania uprawnienia alimentacji na swoją rzecz od małżonka winnego. W przypadku żądania rozwodu z winą, w uzasadnieniu pozwu należy opisać czym umotywowane jest takie żądanie i trzeba je wykazać, najlepiej popierając to dowodami w postaci dokumentów lub powołaniem świadków, 
 • Władza rodzicielska i alimenty – jeśli małżonkowie doczekali się wspólnych małoletnich dzieci, w pozwie należy ująć także kwestie władzy rodzicielskiej i alimentów na rzecz dzieci, czyli komu ma być powierzona władza rodzicielska, gdzie ma być miejsce zamieszkania dzieci, propozycję kontaktów z dziećmi, a jeśli chodzi o alimenty, to jakiej wysokości żądamy (wraz z uzasadnieniem takiej wysokości w treści pozwu).
See also:  Czy rozwód będzie dobrym wyjściem?

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu o rozwód?

Załączniki do pozwu rozwodowego, które obligatoryjnie muszą zostać dołączone to oryginał odpisu aktu zawarcia małżeństwa, a jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci, to także odpisy aktów ich urodzenia (również w oryginale) oraz potwierdzenie opłacenia pozwu (obecnie- 600 zł). Jeśli w pozwie, powód lub powódka żąda zasądzenia alimentów na swoją rzecz lub na rzecz dzieci to należy załączyć dokumenty, które potwierdzają wysokość wskazywanych kosztów utrzymania (np. faktury, rachunki itp.). W przypadku żądania orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków, należy też załączyć dowody, które mają poprzeć takie żądanie (np. zdjęcia małżonka świadczące o zdradzie, sprawozdanie detektywa itp.). Warto też załączyć zaświadczenie o zarobkach lub PIT za dany rok. Co istotne, załącznikiem musi też być odpis pozwu wraz z załącznikami, który później zostanie wysłany do pozwanego lub pozwanej.

Pozew można wysłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym właściwego sądu.

Treść uzasadnienia pozwu o rozwód

W sprawie rozwodowej kluczowe jest wykazanie, iż między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dlatego też w uzasadnieniu trzeba wskazać na wszelkie okoliczności faktyczne, które o tym świadczą.

Jeśli w pozwie domagamy się też uregulowania władzy rodzicielskiej, alimentów i innych kwestii, to w uzasadnieniu trzeba umotywować swoje żądanie, powołując się na konkretne dowody.

Nie warto bardzo szczegółowo i obszernie opisywać wszystkich sytuacji związanych z przebiegiem małżeństwa, należy skupić się jedynie na rzeczach istotnych i podać wszelkie konkrety.

Pozew o rozwód złożony – co dalej?

Po złożeniu pozwu, pozostaje czekać na wiadomość (listowną) zwrotną z sądu. W sytuacji, gdy sąd stwierdzi, że pozew obarczony jest brakami formalnymi (np.

jest nieopłacony, niepodpisany, nie zawiera potrzebnych dokumentów), wezwie powoda lub powódkę do uzupełnienia tych braków.

Jeśli pozew nie będzie zawierał braków formalnych lub zostaną one w czasie uzupełnione, należy czekać na wyznaczenie przez sąd daty pierwszej rozprawy. Przeważnie czeka się na to 3-4 miesiące (lub dłużej).

Czy warto zatrudnić adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej?

Zawsze warto skonsultować wszelkie wątpliwości ze specjalistą. Poza tym, sprawy rodzinne często są bardzo emocjonalne, więc pomocne będzie wsparcie osoby, która spojrzy na sytuację „na chłodno”.

Sprawa rozwodowa to też zawsze duże nerwy (nawet w sprawach bez orzekania o winie), więc doświadczony adwokat będzie oparciem na sali sądowej.

Co więcej, jak wspominano, wszystkie żądania z pozwu rozwodowego powinny być uzasadnione- adwokat, który specjalizuje się w tego typu sprawach będzie najlepiej wiedział jakie dowody warto załączyć, a które są niepotrzebne. Ponadto, profesjonalista będzie w stanie złożyć pozew bez braków formalnych, co przyspieszy rozpoznanie sprawy.

Wsparcie merytoryczne: Kancelaria Adwokacka Poznań – Koschel-Sturzbecher

Jak długo trwa rozwód? – Prawo rodzinne – Blog | IMD Solicitors

Wysłane przez Opublikowany w Prawo rodzinne, Sprawy rozwodowe Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów

Czas trwania procesu rozwodowego zależy od tego czy mamy do czynienia z
rozwodem prostym czy złożonym.

Rozwód prosty

Jeśli jesteś w posiadaniu oryginalnej wersji aktu małżeństwa, a także
znasz adres zamieszkania współmałżonka, to sprawa nie powinna przysparzać
większych problemów. Co więcej, w sytuacjach w których współmałżonek w krótkim
czasie udziela sądowi odpowiedzi na jego zapytanie, sprawa trwa przeważnie od 4
do 6 miesięcy*.

Rozwód złożony

Sprawa rozwodowa może wydawać się prosta na początku.

Twój współmałżonek mógł już poinformować Cię o swojej chęci zawarcia porozumienia, jednakże jeśli później zmieni on zdanie i nie zwróci potwierdzenia odbioru pozwu do sądu, będzie unikał odebrania dokumentów sądowych, lub będzie chciał podjąć próbę obrony przed pozwem rozwodowym lub pokryciem kosztów procesu, to będzie to jednoznaczne ze znacznym wydłużeniem czasu trwania procesu rozwodowego z standardowych 4 do 6 miesięcy do okresu nawet dłuższego niż rok.

Czynniki wpływające na długość trwania procesu rozwodowego

Dysponowanie prawidłowymi danymi współmałżonka

Jeśli nie masz pewności co do adresu zamieszkania współmałżonka i pozew rozwodowy zostanie wysłany tylko z nadzieją na to, że zostanie on do niego dostarczony, to z pewnością doprowadzi to do opóźnień.

Wskazane jest posiadanie dokładnych danych współmałżonka już na początkowym etapie procesu, co umożliwi Twojemu prawnikowi napisanie do niego oraz wysłanie mu wstępnej wersji pozwu.

Twój współmałżonek może wtedy odpowiedzieć w celu potwierdzenia swojej zgody, wyrażenia zgody (jeśli rozwód oparty jest na zdradzie lub dwuletniej separacji za zgodą obu stron), upraszczając cały proces i oszczędzając Twój czas. 

Zgoda współmałżonka na rozwód

Kiedy Twój współmałżonek otrzyma już papiery rozwodowe, musi on podpisać oraz odesłać do sądu potwierdzenie odbioru pozwu. Jeśli nie udzieli on zgody na rozwód, to ma on wówczas prawo do obrony przed pozwem rozwodowym i przedstawienia swojego uzasadnienia sądowi w ciągu 21 dni.

Zazwyczaj gdy jedna ze stron podejmuje próbę obrony przed pozwem rozwodowym, sąd do podjęcia decyzji zarządza przesłuchanie w sądzie, co może wydłużyć długość trwania rozwodu i narazić obie strony na dodatkowe koszty z tytułu ich uczestnictwa oraz koszty związane z ewentualną reprezentację prawną.

Okoliczności faktyczne oraz to czy istnieją podstawy do rozwodu

Jeśli
nie jesteś w stanie spełnić jednego z poniższych warunków udzielenia rozwodu
przez sąd, to Twój pozew o rozwód może zostać odrzucony:

 • Zdrada – Pozwany/a dopuścił się zdrady i Powód/Powódka nie jest w stanie żyć z Pozwanym/ą.
 • Zachowanie – Pozwany/a zachował się w sposób, który zasadnie wyklucza oczekiwanie od Powoda/Powódki aby w dalszym ciągu żył on/ona z Pozwanym/ą.
 • Dezercja – Pozwany/a opuścił/a Powoda/Powódkę na nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat, bezpośrednio poprzedzający złożenie pozwu.
 • Separacja przez 2 lata i zgoda – obie strony mieszkały oddzielnie przez nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat, bezpośrednio poprzedzający złożenie pozwu, a Pozwany/a wyraża zgodę na rozwód.
 • Separacja przez 5 lat – strony mieszkały oddzielnie przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat, bezpośrednio poprzedzający złożenie pozwu.

Sprawa przykładowa

Być może słyszałeś o niedawno rozpatrzonej sprawie Owens v Owens, w której pozew o rozwód został złożony przez żonę w maju 2015 r. Oparty był on o drugi z warunków wymienionych wyżej – „zachowanie” jej męża.

Powódka argumentowała, że jego zachowanie wykluczało to żeby można było oczekiwać od niej aby kontynuowała z nim wspólne życie.

Sąd postanowił jednak że zachowanie, o którym wspomniano w pozwie, zostało wyolbrzymione i w związku z tym nie wyklucza tego że małżonkowie mogą dalej żyć razem. Pozew został odrzucony, a żona wniosła o odwołanie tej decyzji.

Sąd Najwyższy nie obalił decyzji sądu niższej instancji. W rezultacie żona, chcąc wnieść kolejny pozew rozwodowy, byłaby zmuszona poczekać i następnie spróbować uzyskać rozwód bazując na 5-letniej separacji, który to warunek nie wymagałby zgody męża. Oznacza to, że kolejną petycję rozwodową żona będzie mogła przedstawić najwcześniej w 2020 r.

Konieczność rozwiązania kwestii finansowych przed sfinalizowaniem procesu rozwodowego

Co prawda podczas trwania procesu rozwodowego może
zajść konieczność podjęcia przez Ciebie decyzji co do kwestii finansowych
związanych z małżeństwem lub poczynienia ustaleń w sprawie Waszych dzieci, ale
sąd nie rozstrzyga o nich automatycznie podczas samego procesu rozwodowego.

Stąd też, w zależności od okoliczności indywidualnych, wskazane może być
wstrzymanie się ze składaniem wniosku o rozpoczęcie ostatniego etapu procesu
rozwodowego.

Na dzień dzisiejszy Decree Absolute, czyli prawomocne i ostateczne
orzeczenie o rozwodzie, jest wystawiane w następstwie porozumienia stron lub
ewentualnego postanowienia sądu
.

Stosownie do czasu jaki wraz z
współmałżonkiem będziecie potrzebowali na podjęcie decyzji lub czasu jaki sąd
będzie potrzebował na rozwiązanie tej kwestii w drodze postępowania sądowego,
czas trwania procesu rozwodowego ulegnie przedłużeniu.

Jeśli decyzja co do kwestii finansowych związanych z małżeństwem nie zostanie uprawomocniona przez sąd, to którakolwiek ze stron będzie miała prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie ich w dowolnym terminie, nawet po orzeczeniu o Decree Absolute kiedy to strony są już rozwiedzione.

Konieczność złożenia wniosków dodatkowych

Jeśli Twój współmałżonek nie odeśle do sądu potwierdzenia o odebraniu
pozwu, to konieczne może być wystąpienie do sądu z dodatkowymi wnioskami, które
to pozwoliłyby mu na orzeczenie o rozwodzie lub umożliwiłyby nam obranie
alternatywnej ścieżki z wykorzystaniem poniższych opcji:

 • Skorzystanie z usług komornika sądowego
 • Dostarczenie dokumentów za pośrednictwem
  prywatnego przestawiciela
 • Dostarczenie dokumentów za granicą przy
  wykorzystaniu usług powołanej w tym celu instytucji – ‘Foreign Process Section’
 • Złożenie wniosku o uznanie dokumentów za
  dostarczonych, aby pokazać że współmałżonek uzyskał dostęp do papierów
  rozwodowych
 • Złożenie wniosku o odstąpienie od obowiązku
  dostarczenia dokumentów rozwodowych, który to stanowi opcję ostateczną po
  wykorzystaniu wszystkich innych możliwych sposobów.
See also:  Po jakim czasie alimenty ulegają przedawnieniu?

Jak wspomniano wyżej, w trakcie procesu rozwodowego będziesz musiał być świadom ograniczeń sądu mogących wydłużyć czas jakiego będzie on potrzebował na podjęcie decyzji w Twojej sprawie.

W niektórych przypadkach zaleca się skorzystanie z usług nie komornika sądowego, a prywatnego przedstawiciela, który to dysponuje większą swobodą co do pojawienia się w miejscu zamieszkania Twojego współmałżonka.

Przykładowy scenariusz

W jednej z prowadzonych
przez nas na terenie Wielkiej Brytanii spraw rozwodowych reprezentowaliśmy
żonę.

Strony pobrały się w
Polsce w 1989 r. Kiedy żona wyraziła chęć zakończenia swojego małżeństwa,
strony były pobrane przez 26 lat i nie mieszkały ze sobą od lat 5. Nasza
klientka była już również w innym związku, mieszkała z tym nowym partnerem i
była gotowa rozpocząć nowe życie. 

Co prawda mieszkała ona
na stałe w Anglii i spełniała warunki konieczne do rozpoczęcia postępowania
rozwodowego na terenie Wielkiej Brytanii, ale jej mąż był osobą zamieszkałą za granicą – w Polsce. Było to źródłem
komplikacji, np. w kwestii dostarczenia pozwu rozwodowego.

Ponieważ Pozwany nie
odesłał potwierdzenia odbioru pozwu, musieliśmy zaangażować międzynarodowego
przedstawiciela, którego zadaniem było dostarczenie kopii papierów rozwodowych
do danego miejsca zamieszkania w Polsce.

Niestety nie jest to rozwiązanie
pozbawione wad i Pozwany nie spotkał się z naszym przedstawicielem, którego to
poinformowano o tym, że w momencie jego wizyty Pozwany przebywał w pracy.

Członek rodziny obiecał natomiast poinformować Pozwanego o podjętej próbie
dostarczenia pozwu rozwodowego.

W następnej kolejności
wysłaliśmy na polski adres Pozwanego list za potwierdzeniem odbioru, który to
niestety nie został dostarczony. List odesłano do naszego biura.

Wziąwszy pod uwagę wyżej
wspomniane trudności, wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku
dostarczenia pozwu rozwodowego.

Było to możliwe dzięki wcześniejszemu
wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków przekazania kopii papierów rozwodowych
Pozwanemu.

Zanim jednak sąd mógł pozytywnie rozpatrzyć nasz wniosek, poproszono
nas o potwierdzenie tego, że nasza klientka spróbowała:

 • Skontaktować się z Pozwanym drogą telefoniczna
  lub mailową;

Podpisywanie papierów rozwodowych – Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Często słyszymy o tym w (amerykańskich) filmach. Ale co to “podpisywanie papierów rozwodowych” właściwie oznacza? Czy przepisy kodeksu rodzinnego w ogóle przewidują coś takiego? Albo przepisy jakiejkolwiek innej ustawy? I czym byłyby w praktyce takie „papiery”? Kto i co podpisuje w związku ze sprawa rozwodową?

Zgodnie z polskimi przepisami tylko sąd może „udzielić” rozwodu.

Nawet jeśli obie strony są całkowicie zgodne, nie ma możliwości aby przeprowadzić rozwód np. u notariusza czy też w jakimkolwiek urzędzie.

Tak więc, jeśli chcesz się rozwieść – nie ma innej opcji i trzeba napisać pozew rozwodowy i wysłać go do (właściwego) sądu okręgowego.

To powód podpisuje pozew

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej to powód (i tylko powód) podpisuje pozew. No, ewentualnie może to zrobić pełnomocnik powoda – jeśli powód zleci prowadzenie sprawy.

Czy więc drugi z małżonków musi coś podpisywać?

Tak, ale to jest już inne pismo.

Odpowiedź na pozew

Zgodnie z procedurą sąd doręcza osobie pozwanej odpis pozwu i zobowiązuje do tego, aby osoba pozwana ustosunkowała się do treści pozwu. Czyli do tego, aby napisała, jakie jest jej stanowisko, czy godzi się na rozwód, czy domaga się orzekania o winie.

A jeśli strony mają wspólne małoletnie dzieci – także do wskazania, jakie jest jej stanowisko w kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Tak więc reasumując: Powód wnosi pozew. Pozwany wnosi  do sądu odpowiedź na pozew.

Czy więc strony mogą podpisać coś wspólnie?

Tak. Strony mogą np. podpisać wspólnie umowę w kwestii ustanowienia rozdzielności majątkowej.

 • Oczywiście nie ma obowiązku ustanawiania rozdzielności.
 • I tak rozdzielność „przyjdzie” z mocy prawa z datą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
 • Sprawy rozwodowe mogą jednak trwać naprawdę długo – i w wielu przypadkach podpisanie takiej umowy naprawdę ma sens.
 • Samo oczekiwanie na termin rozprawy może potrwać wiele miesięcy.
 • Tylko pamiętaj – nie wystarczy, że sami sobie spiszecie taką umowę.
 • Umowa taka wymaga formy notarialnej.
 • A jeśli już o rozdzielności mowa:
 • W sytuacji gdy już podpiszecie (u notariusza) taki dokument:
 • jest możliwość umownego podziału majątku wspólnego.
 • Jeśli przedmiotem podziału będzie także nieruchomość –
 • konieczna będzie forma notarialna.

Porozumienie rodzicielskie

 1. Czy umowa o rozdzielności majątkowej to jedyna „rzecz”, jaką strony mogą wspólnie podpisać?
 2. W sumie to jest coś jeszcze- w sytuacji gdy macie wspólne małoletnie dzieci.
 3. Jeśli jesteście zgodni we wszystkich kwestiach, które dotyczą dzieci – dobrym pomysłem jest przygotowanie i podpisanie porozumienia rodzicielskiego.

 4. Pisałam o tym więcej w tym artykule.
 5. Tak więc reasumując: powód podpisuje pozew, pozwany podpisuje odpowiedź na pozew, a wspólnie możecie podpisać umowę ustanawiająca rozdzielność majątkową oraz – jeśli podejmiecie taką decyzję.
 6. Wspólnie możecie też podpisać porozumienie rodzicielskie i dołączyć je do pozwu.

Przepisy prawa rodzinnego obowiązujące w innych państwach mogą przewidywać odmienne rozwiązania, w wielu krajach “jest inaczej”,  co może mieć znaczenie jeśli masz możliwość wyboru jurysdykcji (dotyczy spraw z tzw. aspektem transgranicznym).

Pracuję przede wszystkim w oparciu o przepisy prawa polskiego, ale jak tyko znajdę chwilkę – postaram się zrobić wpis o tym, jakie są rozwiązania przyjęte w systemach prawnych innych krajów europejskich.

 • Sprawę o rozwód tak jak i inne sprawy cywilne można zlecić pełnomocnikowi.
 • I jeszcze odpowiedź na jedno z często zadawanych pytań:
 • Nie, nie ma możliwości aby obie strony w sprawie o rozwód były reprezentowane przez jednego pełnomocnika.
 • Jeśli więc chcesz umówić się na wizytę w kancelarii – najlepiej (przynajmniej na pierwszą wizytę) przyjdź sam, bez małżonka.

Ślub zdjęcie utworzone przez rawpixel.com – pl.freepik.com

Jak wygląda postępowanie rozwodowe krok po kroku?

Postępowanie rozwodowe wszczyna się w chwili złożenia pozwu o rozwód przez któregokolwiek ze współmałżonków. Jakie są jego poszczególne etapy, a także prawa i obowiązki stron? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule.

Wniesienie pozwu

Powód powinien wnieść pozew rozwodowy w dwóch własnoręcznie podpisanych egzemplarzach wraz z dwoma odpisami skróconego aktu małżeństwa i niezbędnymi dowodami (jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej).

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko do pozwu rozwodowego należy załączyć także odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Z chwilą wniesienia pozwu należy również uiścić opłatę sądową. Jej wysokość jest stała i wynosi 600 zł.

Może ona wzrosnąć w przypadku, gdy oprócz rozwodu strona dochodzi także innych roszczeń (np. alimentów).

Jeżeli pozew rozwodowy zawiera braki formalne, sąd wzywa powoda do ich usunięcia. Jednym z nich może być brak uiszczonej opłaty sądowej bądź brak własnoręcznego podpisu na egzemplarzach pozwu rozwodowego. Ich nieusunięcie w terminie 7 dni powoduje zwrot pozwu. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Ponadto nie w każdej sytuacji możliwe jest uzyskanie wyroku rozwodowego. Nie stanie się tak, jeżeli:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeństwa, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Właściwość sądu

Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym nadal mieszka lub zwykle przebywa.

Jeżeli małżonkowie nigdy nie mieli miejsca zamieszkania w tym samym okręgu sądowym, bądź w chwili wnoszenia pozwu żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego pobytu w okręgu sądu ostatniego miejsca zamieszkania ich obojga, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli brak jest takiej podstawy, gdyż przykładowo jeden z małżonków przebywa na stałe za granicą, powód musi skierować pozew do sądu okręgowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Ponadto właściwość w sprawach o rozwód jest właściwością wyłączną. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umownie.

W przypadku rozwodu małżonków posiadających obywatelstwo polskie, ale zamieszkałych poza granicami ojczyzny, to Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym wyznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo w sytuacji, gdy w oparciu o okoliczności sprawy i przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie można ustalić właściwości miejscowej sądu.

Odpowiedź na pozew

Jeżeli wniesiony pozew spełnia wszystkie wymogi, wówczas sąd przesyła jego odpis stronie pozwanej, która może w przeciągu 2 tygodni przedstawić sądowi swoje stanowisko w tej sprawie w formie odpowiedzi na pozew.

See also:  Czy możliwy jest rozwód w mojej sytuacji?

Strona pozwana może przedstawić w nim wersję zdarzeń i przyczyn rozwodu ze swojego punktu widzenia albo wyrazić w nim swoje roszczenia – czy w ogóle chce rozwodu? Może domaga się rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, sprzeciwia się wysokości żądanych alimentów albo chce zaproponować inny sposób kontaktów z dziećmi?

Odpowiedź na pozew jest zwolniona od opłaty sądowej. Należy ją wnieść do sądu w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu, drugi dla strony przeciwnej.

W sprawach zawiłych przewodniczący może zarządzić jeszcze przed pierwszą rozprawą obowiązkowe wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód.

Jeżeli zaś odpowiedź nie zostanie złożona w wyznaczonym przez sąd terminie, pozwany może utracić możliwość przedstawienia swoich racji na piśmie.

Zmiana powództwa

W dalszej kolejności sąd doręczy odpowiedź na pozew o rozwód stronie, która domagała się rozwodu.

Jeżeli powód wniósł pozew rozwodowy bez orzeczenia o winie, a pozwany domaga się ustalenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, to powód musi zmienić żądanie i wnieść o orzeczenie rozwodu z winy pozwanego.W takiej sytuacji sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie małżeństwa.

Wyznaczenie terminu rozprawy

Pierwsza rozprawa rozwodowa zostaje wyznaczona najwcześniej po upływie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew, czyli dwóch tygodni. W praktyce czas oczekiwania na nią jest uzależniony od wielu okoliczności, takich jak chociażby ilości spraw rozpoznawanych w danym sądzie czy możliwości kadrowych sądu.

Rozprawa rozwodowa

Rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, bez udziału publiczności, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Podczas rozprawy na sali mogą być obecne strony, a także ich pełnomocnicy. Posiedzenie odbywa się w składzie trzyosobowym, na czele którego stoi przewodniczący, będący sędzią zawodowym. Oprócz niego orzeka również dwóch ławników.

Przewodniczący kieruje przebiegiem całej rozprawy.

Samo posiedzenie sądowe w sprawie rozwodowej rozpoczyna się po wywołaniu sprawy przez protokolanta według kolejności przewidzianej na wokandzie. Wokanda wymienia skład sądu, salę rozpraw, godzinę rozpoczęcia danego posiedzenia, sygnaturę akt sprawy, przedmiot sprawy i oznaczenie stron.

Następnie przewodniczący sprawdza obecność osób wezwanych i zawiadomionych o rozprawie, czyli ustala czy stawiły się strony i świadkowie. Sąd sprawdza ich dane osobiste, weryfikując dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Posiedzenie na rozprawie rozwodowej odbędzie się nawet, jeśli nie stawi się na nie jeden z małżonków.

Na rozprawie sąd pyta o stanowisko stron oraz czy decyzja małżonków w przedmiocie rozwodu jest ostateczna. Jeżeli skład orzekający poweźmie co do tego wątpliwości, skieruje strony do mediacji. To samo sąd może uczynić w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii między małżonkami, które dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów czy sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.

Jeżeli obydwoje z małżonków są zgodni co do rozwiązania małżeństwa, wówczas postępowanie rozwodowe przed sądem może zostać zakończone już na pierwszej lub drugiej rozprawie. Dzieje się tak wówczas, gdy małżonkowie nie wnoszą o orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci.

W przypadku, gdy sąd musi orzec chociażby o władzy rodzicielskiej, alimentach i kontaktach z dzieckiem wówczas konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego związanego z tymi zagadnieniami.

W takiej sytuacji sąd zarządza przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron. Odbywa się to z reguły na drugiej rozprawie rozwodowej. W tym samym postępowaniu rozwodowym małżonkowie nie mogą też dokonać podziału majątku wspólnego.

Podział majątku można przeprowadzić w osobnym postępowaniu przed sądem lub – w przypadku zgody między stronami dokonać tego u notariusza.

Postępowanie dowodowe

Postępowanie dowodowe, mające na celu stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia bądź orzeczenie winy małżonka przeprowadzane jest po informacyjnym wysłuchaniu stron.

Sąd może ograniczyć się do przesłuchania tylko jednej ze stron w wyjątkowych sytuacjach, np.

gdy jeden z małżonków posiada miejsce stałego pobytu poza granicami kraju, a także w sytuacji, gdy strona nie stawia się na wezwania sądu bądź odmawia złożenia zeznań.

W ramach postępowania dowodowego strony przedstawiają przed sądem swoje żądania, wnioski, twierdzenia i dowody na ich poparcie. Żądania dotyczą przedmiotu sprawy i jej rozstrzygnięcia, a wnioski odnoszą się do kwestii formalnych (np. wniosek o odroczenie rozprawy).

W toku procesu strony mogą zgłaszać wszelkie dowody. Mogą wnosić do sądu o przeprowadzenie dowodów ze świadków, dokumentów czy biegłych. Każdy z małżonków musi samodzielnie udowodnić wiarygodność swoich twierdzeń z których wywodzi skutki prawne.

Najpierw czyni to powód, a następnie pozwany.

W trakcie postępowania dowodowego sąd dokonuje ustaleń dotyczących okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego oraz okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – ustala przyczyny, które skłoniły do tego stronę pozwaną. W trakcie tej części rozprawy sąd zadaje również stronom pytania.

Jeżeli staramy się o uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie, niezwykle istotnym są przedstawione przez nas dowody. Warto w tym przypadku rozważyć skorzystanie z pomocy prywatnego detektywa.

Od poczynionych przez sąd ustaleń zależy bowiem rozstrzygnięcie tak ważkich kwestii jak podział majątku czy przyznanie alimentów.

Doświadczony detektyw doskonale wie, w jaki sposób pozyskać korzystne dla strony dowody, jednocześnie nie narażając jej na nieprzyjemne konsekwencje w postaci odrzucenia dowodu przez sąd czy też jego podważenia przez współmałżonka.

Biuro Detektywistyczne Rangotis ma w tej dziedzinie ponad 20-letnie doświadczenie. Z powodzeniem działamy na rynku usług detektywistycznych, podejmujemy działania nie tylko na terenie całej Polski, ale i Europy, dbając przy tym o satysfakcję i spokój naszych klientów. Ponadto współpracujemy z renomowanymi prawnikami, zapewniając zainteresowanym również kompleksową pomoc prawną.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie oraz braku wspólnych małoletnich dzieci minimalnym wymagalnym zakresem postępowania dowodowego jest złożenie odpisu aktu małżeństwa oraz przesłuchanie małżonków. Co więcej, obowiązku przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron nie uchyla uznanie powództwa ani przyznanie okoliczności faktycznych.

Natomiast wszelkie twierdzenia i dowody niezgłoszone w terminie zostaną pominięte przez sąd chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Ponowne udzielenie głosu stronom i zamknięcie rozprawy

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd udziela głosu stronom. Najpierw przemawia powód, a w następnej kolejności pozwany.

Strony mogą ograniczyć się do podtrzymania swoich wniosków co do istoty sprawy zgłoszonych na początku rozprawy bądź też mogą odnieść się do przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz twierdzeń strony przeciwnej.

Podczas przemówienia strony sąd może upomnieć ją w przypadku powtórzeń, odbiegania od przedmiotu sprawy czy używania słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Sąd nie powinien przerywać lub komentować samego przemówienia.

Następnie przewodniczący wydaje zarządzenie o zamknięciu rozprawy. Sąd powinien otworzyć zamkniętą rozprawę na nowo w sytuacji, gdy np. ujawniły się nowe okoliczności faktyczne lub zaszła zmiana w składzie sądu orzekającego przed wydaniem wyroku.

Orzeczenie rozwodu

Po zamknięciu rozprawy sąd orzeka na naradzie o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód w formie wyroku. Następnie sentencja jest odczytywana na posiedzeniu jawnym i dokonywane jest ustne uzasadnienie rozstrzygnięcia

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego

Uprawomocnienie wyroku następuje po 21 dniach od jego wydania, jeżeli obie strony się z nim zgadzają i żadna ze stron nie wniesie apelacji.

Jeżeli jedna ze stron pragnie otrzymać odpis wyroku, musi złożyć wniosek do sądu o przesłanie dokumentu.

Co do zasady sąd nie wysyła wyroku do stron bez wniosku – jedynym wyjątkiem jest orzeczenie z zasądzonymi alimentami z nadaną klauzulą wykonalności.

Wydanie odpisu wyroku

Jeżeli strona nie zgadza się z treści wyroku, ma 7 dni od ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku do sądu okręgowego o uzasadnienie wyroku.

Wniesienie apelacji

W ciągu 14 dni od daty otrzymania uzasadnienia strona, która nie zgadza się z treścią wyroku ma czas na złożenie apelacji. Jeżeli sąd apelacyjny, rozpatrujący odwołanie nie uchyli wyroku to wydaje orzeczenie, które jest prawomocne natychmiast po ogłoszeniu. Co istotne, w sprawach rozwodowych skarga kasacyjna nie przysługuje.

Na naszej stronie internetowej www.detektyw.com.pl znajdą Państwo więcej przydatnych informacji na temat postępowania rozwodowego oraz spraw z nim powiązanych, takich jak chociażby podział majątku, przyznanie alimentów czy sprawowanie władzy rodzicielskiej. Skutecznie pomożemy w uregulowaniu tych niezwykle ważnych kwestii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.