Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Płacisz alimenty na dziecko lub jesteś ich beneficjentem? Zastanawiasz się nad tym jak długo taki stan potrwa? Jeśli odpowiedziałeś na to pytanie twierdząco, to znaczy że jesteś adresatem tego artykułu.

Musisz wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny nie jest dożywotni i wygasa w określonych przez prawo okolicznościach.

Rodzic ma obowiązek płacić alimenty na rzecz dziecka, dopóki nie stanie się ono samodzielne. Co do zasady obowiązek ten trwa do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Nie oznacza to jednak, że wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, rodzic jest automatycznie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek przedłuża się, jeżeli dziecko nadal się uczy i nie ma własnych źródeł dochodu do 25. roku życia (oba elementy muszą zachodzić łącznie). Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to obowiązek alimentacyjny jest bezterminowy.

Jeżeli natomiast dziecko posiada własny majątek, z którego może pokryć koszty utrzymania, rodzic może zwolnić się z obowiązku alimentacyjnego, niezależnie od wieku dziecka.

Rodzic nie może samodzielnie zaprzestać uiszczania alimentów na dziecko. Za każdym razem, gdy chcemy obniżyć wysokość zasądzonych alimentów lub uzyskać ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego musimy wnieść pozew do sądu.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny to nie tylko świadczenia pieniężne, ale również osobiste starania rodzica o wychowanie i utrzymanie dziecka.

Niewiele osób ma również świadomość, że alimenty mogą też płacić dzieci na rzecz rodziców, jeżeli rodzice znajdują się w stanie niedostatku, a dzieci mają możliwości zarobkowo-finansowe, które powalają zaspokoić rodziców.

Dzieci mogą zwolnić się z obowiązku płacenia alimentów na rzecz rodziców, jeżeli zachodzi tzw. niegodność. Jest to stan, w którym rodzice nie interesowali się swoim dzieckiem przez całe życie, a nawet je opuścili.

W takim przypadku dziecko może powoływać się na przepisy ogólne prawa cywilnego dotyczące nadużycia prawa podmiotowego – art. 5 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli dziecko dorosło i dobrze radzi sobie w życiu, a wyrodny rodzic rości sobie alimenty, dziecko może podnieść, że roszczenie rodzica o przysługujące mu alimenty stanowi nadużycie przysługującego mu uprawnienia. Domaganie się przez niego alimentów jest bowiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Centrum Rodzinne i Rozwodowe świadczy kompleksowe usługi prawne, w tym z zakresu alimentów. Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi prawnicy dopilnują, żeby sprawa znalazła dla Ciebie szczęśliwy finał.

Zniesienie Alimentów | Wygaśnięcie Obowiązku Alimentacyjnego Wobec Małżonka | Iwo Klisz

Moment wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (zniesienia alimentów) zależy od tego, kogo dotyczą alimenty i kto jest zobowiązany do ich zapłaty.

Ze względu na to, że na blogu koncentruje się na zagadnieniach związanych z zakończeniem małżeństwa wyjaśnię Ci zasady wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami oraz pomiędzy rodzicami, a dziećmi.

Początkowo miałem zamiar to zrobić w jednym miejscu, jednak ze względu na ilość informacji postanowiłem podzielić ten wpis na kilka części. Poniżej wyjaśniam zasady wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka.

Na temat alimentów dotyczących dzieci przeczytasz tutaj: Wygaśnięcie alimentów na dziecko

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka?

W przypadku zniesienia alimentów na małżonka sytuacja jest stosunkowo prosta, a zasady znacznie bardziej przejrzyste, niż w przypadku alimentów na dzieci. Pisałem już o tym w kilku miejscach na blogu, ale nie zaszkodzi usystematyzować tych wiadomości.

Po pierwsze w każdym przypadku obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy były małżonek wstąpi w ponowny związek małżeński. Problem jest taki, że musi to być formalny związek. Wszelkie związki nieformalne – tzw. konkubinaty nie powodują automatycznie ustania tego obowiązku.

Nie oznacza to jednak, że w wypadku gdy małżonek jest w takim związku, nie warto walczyć o zniesienie lub choćby obniżenie alimentów.

W końcu prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z inną osobą ma wpływ na zakres potrzeb i sytuację materialną, a te okoliczności są brane przez sądy przy ustalaniu lub określaniu wysokości alimentów.

Po prostu w takim wypadku Twoja sprawa sądowa będzie trudniejsza.

 • Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?
 • Czy do stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego konieczne jest przeprowadzenie sprawy sądowej? Niestety z reguły tak, ale o tym opowiem Ci w innym miejscu
 • Dalsze przypadki uzasadniające wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka zależą od tego, w jaki sposób został orzeczony rozwód.
 • Jeśli w wyroku sąd nie orzekał o tym, czy i kto ponosi winę za rozpad małżeństwa alimenty – o ile zostały zasądzone – wygasają w przypadku upływu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Bardzo rzadko i w uzasadnionych wypadkach sąd może przedłużyć okres alimentacji (np. kiedy były małżonek jest ciężko chory lub wymaga kosztownej rehabilitacji).

W wypadku, gdy w wyroku rozwodowym sąd orzekł, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad małżeństwa tej granicy 5 letniej nie ma. W takim wypadku wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec byłego małżonka jest możliwe tylko wówczas, gdy nie jest on już w niedostatku.

Ta okoliczność uzasadnia także wygaśnięcie alimentów przed upływem 5 letniego okresu w sytuacji, gdy rozwód zakończył się wyrokiem bez orzekania o winie.

Więcej: Co to jest niedostatek?

Zasady przyznawania alimentów w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie (gdy rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z nich) są nieco inne. W takim wypadku również wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje na zupełnie innych zasadach.

W skrócie można powiedzieć, że małżonek niewinny może otrzymywać alimenty, jeśli rozwód doprowadził do pogorszenia jego sytuacji materialnej. Trzeba trochę „pogdybać” i zastanowić się co by było gdybyście dalej byli małżeństwem. W jakiej sytuacji majątkowej znajdowałby się drugi małżonek.

Mając to na uwadze, można wystąpić o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, kiedy małżonek niewinny własnymi siłami osiągnie taką sytuację materialną, jak miałby gdyście dalej byli małżeństwem.

Pisałem, że stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wymaga z reguły przeprowadzenia sprawy sądowej. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

See also:  Czy po rozwodzie muszę spłacać kredyt?

Sprawa sądowa o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

W jakich sytuacjach obowiązek alimentacji wygasa?

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

17 lutego 2020

Często rodzice zobowiązani do alimentacji sądzą, że ich obowiązek ustaje, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Wyjaśniamy w jaki sposób wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego regulują przepisy prawa.

Nie chcesz tracić czasu w kolejkach? Załatwimy Twoje sprawy! HaloPrawo.pl – porady prawne przez telefon oraz interwencje prawnika w imieniu klienta. Sprawdź: https://haloprawo.pl/pl/

Rodzice zobowiązani do alimentacji mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku niezależnie od wieku dziecka w przypadku, gdy posiada ono swój własny majątek, który wystarcza na pokrycie kosztów jego utrzymania, wychowania, nauki.

Ogólną zasadą dotyczącą alimentacji jest informacja zawarta w art. 133 par.

1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która stanowi, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Ustawodawca nie określa, że obowiązek ten wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, lecz w momencie, kiedy może ono samo zapewnić sobie byt.

W myśl tego przepisu błędne jest przekonanie niektórych rodziców, że bez względu na pozostałe okoliczności z chwilą ukończe-nia przez dziecko osiemnastego roku życia są oni jakby automatycznie zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego.

Może zaistnieć sytuacja, że rodzice zobowiązani do płacenia takich świadczeń mogą się od nich uchylić w momencie, kiedy dziecko osiąga pełnoletność, jeżeli ich dopełnienie połączone jest z nadmiernym uszczerbkiem dla nich. Jednak w sytuacji, kiedy dziecko nadal kontynuuje naukę i nie jest w stanie zapewnić sobie możliwości utrzymania obowiązek alimentacyjny trwa nadal.

Dodać należy, że górna granica, czyli osiągnięcie 26 roku życia jest terminem nietrans-parentnym wynika on głównie z linii orzecz-nictwa, a każda sprawa tego rodzaju powinna być badana indywidualnie, ponieważ jak wynika z przepisów obowiązek ten może ustać dopiero w momencie osiągnięcia przez dziecko samodzielności, co jednoznacznie nie wyznacza osiągniecie przez nie 26 lat.

Weryfikacja samowystarczalnościDla jednych może być to wiek 19 lat i ukończenie szkoły zawodowej, kiedy uzyskują wykształcenie w konkretnych fachu, a dla innych może to być osiągnięcie tytułu doktora. Nie oznacza to jednak, że dziecko może w nieskończoność otrzymywać alimenty i to właśnie analizuje sąd podczas postępowania.

W przypadku, gdy dziecko wykazuje brak postępów w nauce, nie zdaje egzaminów, czy też zmienia kierunki studiów może to być przesłana do zaprzestania wypłaty alimentów na jego rzecz. Sąd weryfikuje także poza usprawiedliwionymi potrzebami dziecka możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do ich świadczenia rodzica.

Należy wspomnieć, że rodzic, który ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka, nie może przestać ich płacić ze względu na własne opinie w tym zakresie oraz okoliczność zdania przez dziecko egzaminu dojrzałości. To sąd ostatecznie, w tym zakresie wydaje decyzję po wysłuchaniu argumentacji zarówno ze strony rodzica jak i dziecka.

Wyjątkiem jest niepełnosprawnośćNieco inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli świadczenie alimentacyjne dotyczy niepełnosprawnego dziecka. Wówczas alimentacja może być bezterminowa ze względu na chorobę czy kalectwo dziecka może ono nigdy nie być w stanie utrzymać się samodzielnie.

W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez osobę niepełnosprawną uprawnioną do alimentacji obowiązek ten trwa na-dal, jednak w pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczy małżonka, a w sytuacji, kiedy nie jest on w stanie uczynić mu zadość, kolejno przechodzi on na rodziców.

Wszystkie usługi prawne HaloPrawo.pl świadczone są wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Zadzwoń! 22 45 00 000.

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Obowiązek alimentacyjny jest dla wielu osób zagadnieniem, którego zasady wydają się skomplikowane i niejasne. Dotyczy to szczególnie kwestii wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów na dzieci oraz byłego małżonka. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny – definicja

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek zapewnienia członkom rodziny środków koniecznych do utrzymania, a w przypadku dzieci – wychowania. Obowiązek ten może dotyczyć dzieci, byłych małżonków, ale też rodziców, dziadków lub rodzeństwo.

Wysokość alimentów zależy zarówno od potrzeb osoby do nich uprawnionej, jak i od możliwości finansowych płacącego. Zasady dotyczące alimentów określone zostały w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Organem rozstrzygającym w kwestii świadczeń alimentacyjnych jest sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich) właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów.

Obowiązek alimentacyjny spoczywa zawsze na bliskich krewnych osoby uprawnionej do alimentów.

W przypadku dziecka będą to więc rodzice, a nie dziadkowie, natomiast osoba dorosła, która jest po rozwodzie, w pierwszej kolejności powinna otrzymywać alimenty od byłego małżonka.

W przypadku osób pełnoletnich (byłych małżonków, krewnych), alimenty mogą być przyznane im wyłącznie w sytuacji, w której nie mogą się samodzielnie utrzymać i zadbać o wszystkie podstawowe potrzeby.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Strony mogą złożyć wniosek do sądu o zarządzenie lub uchylenie alimentów, a także, zależnie od sytuacji materialnej zobowiązanego lub uprawnionego, o ich podwyższenie lub zmniejszenie.

Sąd podejmuje decyzje, zawierającą klauzulę wykonalności, co oznacza, że w sytuacji niezastosowania się do wyroku przez stronę zobowiązaną do płacenia alimentów, strona uprawniona może złożyć wniosek o postępowanie egzekucyjne.

W przypadku wątpliwości dotyczących procedur związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże skompletować wymagane dokumenty oraz sporządzić odpowiednie pisma.

Alimenty na dziecko mogą być uchylone przez sąd w uzasadnionych sytuacjach, tzn. wtedy, gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Nie są zatem zależne, jak się powszechnie uważa, od wieku dziecka ani poziomu jego wykształcenia.

Rodzic może przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko także wtedy, gdy może udowodnić przed sądem, że te cykliczne opłaty nadmiernie obciążają jego budżet (np. w wyniku zmniejszenia dochodów).

Ustanie obowiązku alimentacyjnego jest możliwe również w sytuacji, w której dorosłe dziecko nie podejmuje żadnych prób w celu uniezależnienia się finansowego, a jednocześnie nie kontynuuje nauki.

Pozbawienie praw rodzicielskich nie jest przesłanką do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Alimenty na dziecko niepełnosprawne płaci się dożywotnio.

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa w przypadku zawarcia przez niego kolejnego małżeństwa oraz w sytuacji poprawy jego sytuacji finansowej.

Co ważne, obowiązek alimentacyjny wygasa zawsze w momencie śmierci zobowiązanego. Oznacza to, że nie można pozwać o alimenty jego spadkobierców.

See also:  Ojciec nie uznał dziecka - jak walczyć o alimenty?

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych dla dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać w sposób samodzielny. Muszą podzielić się z dzieckiem każdym, nawet najmniejszym dochodem, jaki uzyskują. Jak długo ten stan może potrwać? O tym opowiemy w poniższym artykule.

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka

Każde dziecko ma prawo, by żyć na takim samym poziomie jak rodzice. Służą temu alimenty. Są to nie tylko świadczenia pieniężne, ale także wszelkie starania rodzica zmierzające do utrzymania i wychowania dziecka.

Do kiedy alimenty na dziecko?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek utrzymywania dziecka istnieje do momentu, póki nie stanie się ono samodzielne.

Kodeks nie podaje przy tym konkretnego wieku dziecka ani stopnia ukończonej edukacji, z których nadejściem obowiązek ten by wygasał. Co do zasady przyjmuje się więc, że alimenty trzeba płacić do 18 roku życia.

Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie jest jednak jednoznaczne z tym, że rodzic automatycznie zostanie zwolniony z płacenia alimentów.

Do jakiego wieku płaci się alimenty? 

Rodzic zobowiązany jest do opłacania alimentów za pełnoletnie dziecko:

 • do 25 roku życia, gdy dziecko uczy się i nie ma własnych źródeł dochodu
 • bezterminowo, gdy dziecko jest niepełnosprawne.

W każdym z tych dwóch przypadków, rodzic może zaprzestać płacenia alimentów, jeżeli dziecko posiada własny majątek, z którego może się samodzielnie utrzymać.

Kiedy można przestać płacić alimenty?

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, gdy:

 • dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania
 • utrzymanie pełnoletniego już dziecka połączone jest z nadmiernym dla nich uszczerbkiem 
 • pełnoletnie dziecko nie dokłada starań, by samodzielnie utrzymać się.

Czy rodzic może samodzielnie obniżyć wysokość płaconych alimentów?

Rodzic nie może samodzielnie obniżyć wysokości płaconych alimentów. Aby to zrobić, musi wnieść pozew do Sądu Rejonowego o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Właściwym jest sąd okręgu zamieszkania dziecka.

Co musi zawierać pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego powinien zawierać:

 • sygnaturę wyroku o alimenty i organ, który wydał orzeczenie w sprawie
 • oznaczenie osoby, na której rzecz płacone są alimenty
 • aktualną kwotę płaconych alimentów
 • prawomocny wyrok, na podstawie którego rodzic uiszcza alimenty
 • wiarygodne uzasadnienie zmniejszenia lub zaprzestania płacenia alimentów lub  w postaci dowodów oraz wskazanych faktycznych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Na co rodzic nie może powołać się, by odmówić zapłaty alimentów?

Rodzice zobowiązani są dzielić się ze swoimi dziećmi nawet najmniejszymi dochodami, stąd nie mogą powołać się na to, że nie stać ich na opłacanie alimentów.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy przykładowo pojawia się konieczność ratowania życia dziecka, obowiązek alimentacyjny może się nawet zwiększyć.

Rodzic będzie musiał wyzbyć się posiadanego majątku lub niektórych jego składników, aby wesprzeć leczenie dziecka.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak podwyższyć, lub obniżyć wysokość płaconych alimentów, skontaktuj się z Centrum Spraw Rozwodowych

Obowiązek alimentacyjny miał wygasać, nadal nie wygasa

Projekt obejmujący zmiany w kodeksie rodzinnym i w cywilnym zakładał również postępowanie informacyjne w przypadku par, które chcą się rozwieść ale mają małoletnie dzieci i nieobowiązkowe mediacje rodzinne. Miał również wprowadzić alimenty natychmiastowe.  

Czytaj: Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia prawo dotyczące alimentów>>

Czym jest obowiązek alimentacyjny? 

Obowiązek alimentacyjny polega na zapewnieniu środków utrzymania członkom swojej rodziny. Najczęściej o alimentach mówi się w kontekście alimentów na dzieci bądź ewentualnie byłego małżonka po rozwodzie.

Obowiązek ten nie jest jednak ściśle określony tylko co do tych osób.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii Covid-19 (koronawirusa) na toczące się cywilne postępowania sądowe >

I tak zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to: Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Z kolei art.  129 określa kolejność: par. 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi, par.  2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Do kiedy należą się alimenty?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek ten nie wygasa z chwilą osiągnięcia konkretnego wieku przez dziecko ani ukończenia przez niego określonego stopnia edukacji.

W myśl art. 133  par. 1.: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Prawo do alimentów dla osoby odbywającej aplikację prawniczą >

Par. 2 określa, że poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Z kolei na mocy par. 3 rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Czytaj: “Alimenciarze” nadal wykreślani z rejestrów – mimo długu>>

Sąd ocenia, czy można nie płacić 

Obecnie rodzic pełnoletniego dziecka, by zaprzestać płacenia alimentów musi wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Należy go złożyć do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich. Właściwy jest sąd w którego okręgu pozwany –  dziecko, mieszka. Musi być w nim zaznaczone na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty, jak również aktualna kwota płaconych alimentów, sygnatura akt oraz organ, który wydał orzeczenie.

Zobacz procedurę w LEX: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka pełnoletniego (art. 133 § 3 k.r.o.) >

Do akt należy dołączyć prawomocny wyrok zasądzający alimenty. Dopuszczalne jest także zabezpieczenie powództwa w przedmiocie zmniejszenia wysokości alimentów przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego – ale wymaga wysokiego stopnia uwiarygodnienia powództwa.

 • Czytaj w LEX: Sposoby egzekucji oraz wyjawienie majątku przed komornikiem >
 • Ważne jest też uzasadnienie – konieczne jest wskazanie okoliczności faktycznych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a także dowodów na poparcie zgłoszonego żądania. 
 • Czytaj: Podwyżka pensji minimalnej odbierze wielu dzieciom alimenty​>>
See also:  Rozszerzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem na partnera

Ministerstwo Sprawiedliwości chciało zmian

Resort sprawiedliwości wskazywał, że właśnie dlatego konieczne jest wprowadzenie granicy wygasania obowiązku alimentacyjnego. I zaproponował 25 lat. 

– Bardzo częste są sytuacje, w których osoba zobowiązana do płacenia alimentów, popadła w niedostatek, a jej dziecko – już pełnoletnie zmieniło miejsce zamieszkania w Polsce lub wyjechało za granicę, nie podając nowego adresu. To często pokłosie konfliktu między dzieckiem a rodzicem.

Żeby zainicjować każdy proces – w tym ten o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego – trzeba wskazać adres pozwanego. W takich relacjach, zwłaszcza gdy dziecko wyjechało za granicę, jest to trudne, a często niemożliwe – wyjaśniał w rozmowie z Prawo.pl ówczesny wiceminister Łukasz Piebiak.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Dopuszczalność obniżenia alimentów w procesie o uchylenie alimentów >

Początkowo automatyzmu miało nie być jedynie w przypadku osób, ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ostatecznie planowano objąć nim dorosłe dzieci z każdą orzeczoną niepełnosprawnością.

Projekt trafił do Sejmu, ale do końca poprzedniej kadencji nie został uchwalony, więc dotknęła go zasada dyskontynuacji.  Gdyby resort sprawiedliwości chciał wrócić do prac nad nim, rząd musiałby go ponownie wnieść do Sejmu. 

Kiedy ustępuje obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka?

Mogłoby się wydawać, że obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka ustaje w dniu jego 18. urodzin.

Tymczasem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie został wyznaczony konkretny czas trwania tego obowiązku. Wynika to z treści art. 133 § 1, który brzmi:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zatem zgodnie z prawem rodzinnym obowiązek ten nie wygasa wcale z chwilą ukończenia konkretnego wieku przez dziecko ani też w momencie zaprzestania przez nie edukacji.

Sąd może zadecydować o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego

Sąd podejmuje decyzję o wysokości obowiązku alimentacyjnym w razie sporu, co to niego, kierując się uzasadnionymi potrzebami życiowymi uprawnionego i adekwatnie do sytuacji majątkowej zobowiązanego.

 I to właśnie sąd może podjąć decyzję o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

W praktyce oznacza to, że gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby życiowe, rodzic może przestać płacić alimenty – jeśli taka będzie decyzja sądu.

Jeśli rodzic, który zobligowany jest do płacenia alimentów, nie będzie w stanie dostarczyć środków utrzymania, np. straci pracę lub w wyniku wypadku stanie się niezdolny do wykonywania pracy, sąd może orzec o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

Definitywne wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje również w przypadku śmierci jednej ze stron – dziecka lub rodzica.

Jak zakończyć płacenie alimentów?

Rodzic nie może samodzielnie podjąć decyzji o zaprzestaniu płacenia alimentów, jeżeli zostały one ustalone przez sąd, nawet gdy dziecko jest już dorosłe. Jeśli istnieją przesłanki wskazujące na wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, należy skierować sprawę do sądu. Dopiero po zbadaniu sprawy może zostać podjęta przez sąd ostateczna decyzja.

Jednocześnie – jak już zostało wspomniane – obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie mija wraz z ukończeniem przez nie określonego wieku. Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć nawet dzieci, które ukończyły 30. rok życia lub więcej, ale w takich przypadkach znaczenie mają konkretne przesłanki, np. niepełnosprawność.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke

Posted at 08:52h in Prawo rodzinne by 0 Comments

W poprzednim poście pisałam o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Warto wyjaśnić także, jak długo ten obowiązek trwa.

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek alimentacyjny wobec małżonka rozwiedzionego wygaśnie w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Jeżeli jednak zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek wygaśnie (z mocy samego prawa) także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż z uwagi na wyjątkowe okoliczności Sąd, na żądanie rozwiedzionego małżonka uprawnionego do alimentów, może przedłużyć wskazany termin pięcioletni.

Pierwszą przyczyną wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest zatem zawarcie małżeństwa przez rozwiedzionego małżonka uprawnionego do alimentów, czyli tego, na rzecz którego sąd zasądził alimenty.

Bez wpływu na wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie nowego małżeństwa przez rozwiedzionego małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Okoliczność ta może mieć jednak wpływ na wysokość alimentów, a konkretnie na możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Drugą przyczyną wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest upływ czasu wskazanego w ustawie, a mianowicie upływ 5 lat od orzeczenia rozwodu. Ta przyczyna dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1970 r., III CZP 109/69, LEX nr 1074, w sytuacji gdy obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, małżonek, na rzecz którego zasądzono alimenty, może dochodzić przedłużenia tego terminu na podstawie art. 60 § 3 k.r.o. tylko w drodze powództwa sądowego.

Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego prze sąd jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicznościach, do których zalicza się m.in.

: bardzo długie pożycie małżonków, znaczne różnice w sytuacjach materialnych małżonków po rozwodzie czy obiektywne przyczyny ograniczające lub uniemożliwiające zarobkowanie, np.

wywołana życiową koniecznością rezygnacja jednego z małżonków z zarobkowania ze względu na wychowanie małoletnich dzieci i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Wspomnieć też warto, iż rozwiedziony małżonek, który w chwili śmierci męża/żony miał ustalone wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów, nabywa prawo do renty rodzinnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.