Odzyskanie pieniędzy od męża w razie rozwodu

Wiesz już na pewno, że małżeństwa nie da się uratować. Decyzja o rozwodzie jest dotkliwa, a jego przebieg bardzo bolesny. Oprócz swoich uczuć musisz jednak uporać się jeszcze z kwestiami bardziej przyziemnymi.

Włożyłeś swój trud, czas i ciężką pracę w remont domu byłej żony? Zainwestowałaś mnóstwo pieniędzy w umeblowanie i wyposażenie mieszkania byłego męża? W tym wpisie odpowiemy na pytania naszych klientów: „Jak odzyskać pieniądze zainwestowane w nieruchomość ex żony/ męża?”, „Co zrobić, gdy była żona/mąż nie chcą zwrócić pieniędzy?”, Czym jest zwrot nakładów i wydatków oraz na czy polega?”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd ma uprawnienie do przeprowadzenia podziału majątku już na rozprawie rozwodowej.

Z możliwości takiej można skorzystać jedynie w sytuacji, gdy małżonkowie mają zgodne zdania co do podział składników ich majątku i nie spowoduje to zwłoki w toku postępowania rozwodowego.

W przypadku konfliktu dotyczącego tej kwestii, po otrzymaniu rozwodu, byli małżonkowie zakładają osobne postępowanie o podział majątku lub sprawę o zapłatę.

Podjąłeś decyzję, że zamieszkasz i założysz rodzinę w nieruchomości należącej do byłego współmałżonka. Nie zastanawiałeś się jak będzie wyglądać Twoja sytuacja po rozwodzie? Chcesz teraz odzyskać pieniądze za remont lub wyposażenie?

Kluczową kwestią jest odpowiedz na pytanie: 

Skąd pochodzą środki finansowania remontu czy wyposażenia nieruchomości?:

 • Czy zostały przez Ciebie zgromadzone przed zawarciem związku małżeńskiego?
 • Czy pochodzą ze sprzedaży innych Twoich nieruchomości?
 • Czy otrzymałeś je w darowiźnie od rodziny?
 • Czy odziedziczyłeś pieniądze po rodzinie?
 1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej:
 • Masz prawo dochodzić zwrotu tych środków w sprawie o zapłatę, gdyż poczyniłeś nakłady i wydatki ze swojego majątku osobistego na majątek byłego współmałżonka.
 • Czy dzięki swojej pracy: zarobkowej lub fizycznej podjąłeś trud, aby pomóc wyremontować i umeblować mieszkanie lub dom byłego współmałżonka?
 1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej:
 • Masz prawo dochodzić zwrotu tych środków w sprawie o podział majątku, gdyż poczyniłeś nakłady i wydatki z majątku wspólnego na majątek osobisty ex żony/męża.

Aby udowodnić pochodzenie środków, a zarazem odzyskać ich zwrot, ciąży na Tobie obowiązek udowodnienia swojego twierdzenia. Możliwymi środkami dowodowymi moją być m.in.:

 • wyciągi bankowe;
 • potwierdzenia przelewów;
 • wszelkie faktury;
 • zeznania świadków.

Teraz już wiesz, że jeśli zainwestowałeś w nieruchomość ex, masz prawo odzyskać swoje pieniądze. Musisz mieć świadomość, że niekiedy ustalenie pochodzenia i sposobu przemieszczania poszczególnych składników majątkowych nastręcza sporo problemów.

Jeśli nie jesteś pewien jak wygląda Twoja sytuacja prawna? Masz więcej pytań na ten temat? Powierz swój problem dobremu prawnikowi lub napisz do nas, a wspólnie rozwiążemy nurtujący Cię problem.

Być może zainteresują Cię również wpisy:

Jak odzyskać pieniądze po wyprowadzce i rozwodzie? – zwrot nakładów i wydatków poczynionych na wspólną nieruchomość?

Prawo do mieszkania w lokalu należącym do byłego współmałżonka po rozwodzie.

Jak eksmitować byłego małżonka z własnej nieruchomości?

Jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem?

Małżeńskie spory o pieniądze to codzienność wielu polskich par. Podpowiadamy, jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem i co zrobić, by uniknąć na tym tle nieporozumień

Ile kosztuje rozwód?

Sam rozwód do najtańszych nie należy. Koszty sądowe w zależności od stopnia skomplikowania sprawy wyniosą nas od 2000 do 4000 złotych. Będą one wyższe, jeśli zgromadzony w trakcie małżeństwa majątek zechcemy przed sądem podzielić.

Wspólnota majątkowa a rozwód

Z chwilą, gdy małżonkowie stają na ślubnym kobiercu powstaje między nimi wspólność majątkowa. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty i pieniądze nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Dotyczy to zarówno tych rzeczy, które stały się własnością jednego z małżonków, jak i tego majątku, którego para dorobiła się razem.

Do majątku wspólnego zalicza się mieszkanie i znajdujące się w nim przedmioty, samochód oraz inne ruchomości i nieruchomości. Jeśli małżonkowie nabyli je już będąc w związku, stanowią ich wspólną własność. Co ważne, do majątku wspólnego należą również pieniądze np.

gromadzone w czasie trwania małżeństwa oszczędności czy wynagrodzenie za pracę. Wspólność majątkowa o ile małżonkowie nie ustanowią intercyzy obowiązuje aż momentu zawarcia związku aż do rozwodu. Jeśli małżonkowie są w separacji lub zamierzają się rozwieść, muszą złożyć wniosek o podział majątku.

Teoretycznie to, czego wspólnie się dorobili dzielone jest po równo, jednak na wniosek stron, sąd może dokonać innego podziału.

A co z pieniędzmi?

Wspomnianemu podziałowi podlegają także pieniądze. Mowa tu o środkach zgromadzonych na lokatach, rachunkach oszczędnościowych i na zwykłym koncie osobistym. Jeśli zarobiliśmy je będąc w związku małżeńskim, będziemy musieli się nimi „podzielić”.

Zakładając, że nie podpisaliśmy intercyzy do majątku wspólnego zaliczają się także papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych. Podziału takich środków dokonujemy na dwa oddzielne rachunki, które musimy spieniężyć i wypłacić gotówkę.

Dzielić nie musimy się jedynie tymi papierami wartościowymi, które otrzymaliśmy w formie darowizny.

Kiedy nie obowiązuje wspólność majątkowa?

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami nie powstaje wówczas, gdy ci przed zawarciem związku podpiszą intercyzę. Jest to jeden ze sposobów na to jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem.

W wyniku intercyzy małżonkowie gromadzą majątek oddzielnie i nie muszą obawiać się jego podziału. Umowa intercyzy musi mieć formę aktu notarialnego. Co istotne, intercyza może zostać ustanowiona zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie.

Jeśli małżonkowie zdecydują się podpisać intercyzę powinni między sobą ustalić to, co zrobią z tym majątkiem, który już zgromadzili. Jego podziału można dokonać np. podpisując odpowiednią umowę o podziale majątku wspólnego.

Jeśli w jego skład wchodzi jakaś nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to wówczas zawierana umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

See also:  Nieletnia matka

Jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem? Podpisz intercyzę!

Wielu osobom intercyza kojarzy się bardzo negatywnie. Tymczasem to właśnie ona jest najlepszym sposobem na to jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem. Intercyza to niezwykle przydatne rozwiązanie.

Chroni nas przed długami małżonka i sprawia, że żadna zawarta przez drugą stronę umowa nie będzie nas dotyczyć. Stanowi zabezpieczenie naszych interesów i znosi wspólność majątkową pomiędzy małżonkami. Intercyza sprawdzi się także wtedy, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

Wówczas współmałżonek nie musi obawiać się tego, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za związane z firmą długi i straty.

Czy wspólność majątkową da się przywrócić?

Niewiele osób wie, że zniesioną na mocy intercyzy wspólność majątkową można przywrócić. Niezależnie od tego czy intercyzę ustanowiono jeszcze przed zawarciem małżeństwa czy już w jego trakcie, podpisaną umowę można rozwiązać.

Pamiętajmy jednak, że przywrócona wspólność majątkowa obowiązuje dopiero od momentu jej ustanowienia. Tym samym nie działa ona wstecz i nie obejmuje tych dobór, które małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania rozdzielności. Jednak i temu można zaradzić.

Małżonkowie wspólność majątkową mogą bowiem rozszerzyć na te przedmioty, których ona nie obejmuje. Mogą to być pieniądze i dobra materialne zgromadzone jeszcze przed zawarciem związku lub te w których posiadanie weszliśmy w trakcie obowiązywania rozdzielności majątkowej.

Możliwość rozszerzenia wspólnoty majątkowej dotyczy także posiadanych przez nas nieruchomości.

Czy z kredytem można się rozwieść?

Obecnie większość mieszkań kupowana jest na kredyt. Jeśli małżonkowie wspólnie wzięli kredyt hipoteczny, to nawet po rozwodzie mają obowiązek go spłacać. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem solidarnym, a bank może żądać zaspokojenia roszczenia od każdego z kredytobiorców.

Co zrobić z kredytem po rozwodzie? Najszybszym rozwiązaniem jest sprzedaż obciążonej kredytem nieruchomości i spłata przez byłych już małżonków nadal ciążącego na nich zobowiązania. Jeśli jeden z małżonków nie zgadza się na sprzedaż i chce zostać w mieszkaniu, to wówczas konieczne będzie podpisanie nowej mowy z bankiem.

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę jest możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy wyrazi ona to zgodę. Co oczywiste, konieczna jest także zgoda banku. Wylicza on na nowo zdolność kredytową tej osoby, która będzie odpowiedzialna za spłatę kredytu.

Jeśli bank uzna, że podpisanie umowy tylko z jednym kredytobiorcą jest zbyt ryzykowne, to wówczas byli już partnerzy nadal będą musieli wspólnie spłacać kredyt.

Jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem? Podsumowanie

Jak już wspomnieliśmy najlepszym sposobem na to, jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jeśli obawiamy się podpisania intercyzy miejmy na uwadze fakt, że w każdej chwili możemy ją odwołać.

Gdy już wiemy, że dojdzie do rozwodu postarajmy się…”dogadać”. Rozstanie się w zgodzie po prostu się opłaca.

Jeśli pozwolimy, by to sąd podzielił zgromadzony majątek może się okazać, że nie tylko słono zapłacimy za rozwód, lecz również dostaniemy mniej niż zakładaliśmy.

Gdy małżonek chowa pieniądze?

Brak otwartości w sprawach finansowych jest symptomem poważnych problemów w małżeństwie. Jeżeli mąż chowa pieniądze, to w razie rozwodu żona dostanie mniej, niż się jej należy. W jeszcze gorszej sytuacji jest ktoś w wolnym związku, gdyż partner po prostu może odejść w siną dal, zostawiając partnerkę bez grosza i z długami.

Przykład z życia
Ojciec pewnej rodziny przez 15 lat odprowadzał po cichu wszystkie swoje pieniądze na konto matki w Polsce. Dom natomiast kupił na nazwisko żony i zapożyczył go dwiema pożyczkami hipotecznymi. Pieniądze wybrane jako home equity loan rzekomo zainwestował na przyszłość.

Kobieta utrzymywała rodzinę ze swojego wynagrodzenia, mąż dokładał się z rzadka, mówiąc, że pieniądze oszczędza i korzystnie lokuje. Pewnego dnia kupił bilet do Polski w jedną stronę, o czym żona dowiedziała się przez przypadek od znajomych. Zostawił ją i dwójkę dzieci bez oszczędności, tylko z zapożyczonym po brzegi domem i ratami.

Po sprzedaży domu i spłaceniu pożyczek, nie zostało kobiecie nic. Mąż nie był nawet zainteresowany uzyskaniem formalnego rozwodu.

Rozwodowy podział majątku
Małżonkowie sami mogą ustalić podział majątku, ale jeżeli nie zdołają dojść do porozumienia, zadecyduje za nich sąd. W najprostszym przypadku sąd może pozwolić małżonkom na zatrzymanie ich indywidualnego mienia i wspólny dorobek podzieli po połowie.

Jak chowane bywają pieniądze
Przykład podany na początku artykułu jest ekstremalny. W większości przypadków sytuacja nie jest tak oczywista. Oto jak mąż (czy żona) może chować pieniądze:

Składać gotówkę do skrytki bankowej. Przyjrzyj się temu: bank raz w roku pobiera opłatę, więc obciążenie znajduje się na wyciągu z konta. Posiadanie skrytki na jedno nazwisko jest nieroztropne – po śmierci właściciela dostęp do skrytki dla małżonka jest utrudniony.

Wywozić do Polski czy za granicę. Mąż może mieć konto poza amerykańską jurysdykcją, w Polsce czy w innym kraju. Przepisy nakazują deklarowanie zagranicznych kont na amerykańskim zeznaniu podatkowym, a niedługo wejdzie w życiu Ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych dla celów podatkowych. Więcej w książce pt. „Jak chować pieniądze przed fiskusem”.

Kupować cenne rzeczy. Przykładem mogą być kolekcje (znaczki, monety), biżuteria, antyki.

Dzieląc majątek, możesz nawet nie przypuszczać, że kilka albumów starych znaczków jest wartych małą fortunkę.
Nadpłacić wierzycielom albo Urzędowi Podatkowemu.

Jeżeli mąż przedpłaci nadmiernie podatki za przyszły rok, to dostanie ich zwrot później, po zatwierdzeniu rozwodowego podziału majątku.

Opóźnić wynagrodzenie czy premię w pracy do przyszłego roku.

See also:  Wysokość alimentów a dochody ojca

Przenieść inwestycje na nazwisko członka rodziny czy biznesowego partnera. Mąż może planować, by po rozwodzie majątek ten ponownie przenieść na jego nazwisko.

Jeżeli małżonek chowa pieniądze od lat, to ich lokalizacja będzie bardzo trudna, wręcz niemożliwa, a w sądzie to ty masz obowiązek udowodnienia stanu majątkowego rodziny, żeby otrzymać część, która ci się należy.

Jeżeli mężczyzna twego życia lubi być tajemniczy, to rozszyfrujesz go przy pomocy książki „Podręcznik finansowej prywatności”.

Jak rozpoznać chowanie pieniędzy
Uważaj na nowe konta. Przyjrzyj się korespondencji przysyłanej tylko na nazwisko męża. Może jest to oznaką nowego konta albo nowej karty kredytowej? Nie powinnaś listów otwierać, ale zauważ nazwę banku. Czy w szufladach męża nie ma odcinków bankowych wskazujących na transakcje w bankomatach tego banku?

Czy mąż ma własną skrytkę na poczcie? To zły znak. Z pewnością wyciągi z jego indywidualnych kont są tam przesyłane.

Przyglądaj się transakcjom na kartach kredytowych. Mąż może dokonywać kosztownych zakupów czy inwestycji, albo przekazywać pieniądze za granicę, a należnością obciążać domowy budżet.

Sprawdź bankowe transakcje w sieci, potwierdzenia zakupów słane mailem, korespondencję sugerującą, że mąż ma konto w PayPal, o którym nic nie wiesz. Pytaj, gdy widzisz wybraną większą kwotę gotówki.
Zapoznaj się z rodzinnymi inwestycjami.

Jeżeli rodzinne pieniądze pompowane są w jakieś inwestycje, to powinnaś koniecznie wiedzieć, jakie to są finansowe instrumenty i gdzie są trzymane.

Inwestycyjne konta powinny być zarejestrowane na obydwa nazwiska i mieć wyznaczonych spadkobierców (beneficiaries).

Jak zapobiec problemom
Nawet jeżeli nie masz małżeńskich problemów i uważasz małżeństwo za stabilne, zastanów się: Czy otwarcie traktujecie sprawy finansowe rodziny? Czy dałabyś sobie sama radę, gdybyś z jakiegoś powodu nagle została sama? Zacznij uczestniczyć w podejmowaniu finansowych decyzji. Jeżeli papierkowe i finansowe sprawy rodziny są dla ciebie czarną magią, to zacznij się z nimi zapoznawać. Dowiedz się gdzie trzymane są wszystkie pieniądze rodziny i jaki jest do nich dostęp. Naucz się korzystać z internetowej bankowości, z bankomatu, karty debetowej.

Sięgnij po książki, poradniki i dowiedz się, jak działa system Social Security, zakładowe i indywidualne plany emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, bankowość, świat finansów itp. Dowiedz się, jak funkcjonuje Ameryka.

Musisz wiedzieć, jaka należeć ci się będzie emerytura w razie rozstania, czy zatrzymasz ubezpieczenie zdrowotne, jak podzielić dom czy pożyczki. Szeroki wybór poradników znajdziesz w witrynie www.PoradnikSukces.com.

Podział majątku a ukrycie pieniędzy Czy sąd może sprawdzić ile mam na koncie?

Podział majątku a ukrycie pieniędzy. Sąd może zwrócić się do odpowiednich instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnego małżonków.

W celu ustalenia czy przedmiotem majątku wspólnego są oszczędności blokowane przez małżonka na rachunkach bądź lokatach bankowych, sąd może zasięgać w odpowiednim banku informacji o stanie, a także o zawartości skrytek sejfowych oraz przyjętych na przechowanie przedmiotach i papierach wartościowych. Niniejsza sytuacja została uregulowana w prawie bankowym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. w artykule 105. 

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Co może zrobić sąd?

Sąd może również zwrócić się do funduszy emerytalnych o informacji na temat stanu jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na kontach przez każdego z małżonków. Istnieje również możliwość uzyskania danych z zakładu ubezpieczeń na temat umów ubezpieczenia zawieranych przez małżonków.

Zatem sąd ma możliwość uzyskania pewnych informacji o tym, jaki jest stan majątkowy. Zgodnie z artykułem 684. Kodeksu postępowania cywilnego sąd z urzędu ustala skład majątku wspólnego, zaś sam podział powinien obejmować cały majątek.

W praktyce najczęściej Sąd zobowiązuje strony do ujawnienia informacji – jeżeli informacje są niepełne – wówczas podejmuje odpowiednie kroki.

Więcej: Rozwód i podział majątku

Dochodzenie sądu – Podział majątku a ukrycie pieniędzy

Czy mając na uwadze przepisy regulujące podział majątku sąd musi prowadzić dochodzenie z tej sprawie? W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając, iż sąd powinien pouczyć małżonków i zwrócić im uwagę na potrzebę wykazania wszystkich składników majątku.

MĄŻ PRZEPISAŁ MAJĄTEK NA ŻONĘ I ZOSTAŁ OSZUKANY – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Niniejszy przepis nie daje wprost możliwości przeprowadzenia z urzędu dochodzenia jakie są składniki majątku i czy w ogóle istnieją.

Jednakże jeżeli dla przykładu druga strona podejrzewa, że na rachunkach oszczędnościowych są ukryte pieniądze, to nie stanowi żadnej przeszkody ku temu, aby żądać od sądu zobowiązania drugiej strony do przedłożenia salda albo bezpośredniego zwrócenia się do banku w celu uzyskania informacji.

Rolą sądu jest ustalenie składników majątku. Ukrycie pieniędzy jest ekstremalnie trudne. Jeżeli sąd będzie chciał to sprawdzić, z pewnością to zrobi. W swojej 12-letniej praktyce widziałam różne metody ukrycia majątku… 

Jednakże pytanie czy faktycznie sąd będzie zwracał się o wykaz salda. Sąd przede wszystkim będzie nakłaniał małżonków do zgodnego podziału majątku. Być może w przypadku pojawienia się problematycznej kwestii będzie chciał skierować strony do mediacji.

Więcej: Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce?

A może usunę pieniądze i ich nie będzie?

 • W orzeczeniu z 18 sierpnia 1958 r. (1 CR 547/58) Sąd Najwyższy przyjął, że w razie nieuzasadnionego zbycia przedmiotów wspólnych przez jednego z małżonków i tym samym wyrządzenia drugiemu małżonkowi szkody, temu ostatniemu należy się odszkodowanie w wysokości wartości połowy zbytego przedmiotu
 • Liczy się wysokość salda na dzień rozdzielności. 
 • Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5.
See also:  Mąż grozi że mnie zabije i odbierze dziecko

Ważny wyrok – Podział majątku a ukrycie pieniędzy

W przypadku zużycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej stanowiącej przedmiot majątku wspólnego kwoty pieniężnej ulokowanej na bankowym rachunku oszczędnościowym na bieżące koszty utrzymania rodziny w granicach uzasadnionych potrzebami, współmałżonek nie może domagać się rozliczenia tej kwoty przy podziale majątku wspólnego, także wówczas, gdy nastąpiło to bez jego zgody (postanowienie SN z 4 listopada 1999 r., II CKN 523/98).

Więcej:

Podział majątku – Masz działalność gospodarczą? Uważaj!

 1. Z poważaniem,
 2. Adwokat Marta Wnuk
 3.  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

 e-mail: [email protected]

Podział majątku po rozwodzie to nie wszystko – trzeba jeszcze rozliczyć poniesione wydatki i nakłady

W trakcie trwania małżeństwa mąż i żona nie tylko nabywają majątek. Ponoszą także różnego rodzaju nakłady pozwalające utrzymać ten majątek w należytym stanie.

Jeśli natomiast takie działania wiążą się z transferem pieniędzy czy przedmiotów między majątkiem wspólnym i osobistym, to sam podział majątku nie wystarczy.

Konieczne jest jeszcze rozliczenie nakładów i wydatków.

Przyjmuje się, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, co oznacza, że strony zwykle będą dzielić się nim po połowie. Przepisy wprawdzie dopuszczają nierówny podział majątku po rozwodzie na wniosek jednego z małżonków. W praktyce jednak uzyskanie takiego rozstrzygnięcia może się okazać trudne. Konieczne jest bowiem zaistnienie ściśle określonych okoliczności.

Rozliczenie nakładów i wydatków po rozwodzie jest natomiast osobnym zagadnieniem, choć dokonuje się go zwykle właśnie przy podziale majątku wspólnego. W trakcie trwania małżeństwa strony mogły bowiem czynić nakłady i wydatki z majątku osobistego na wspólny lub na odwrót. Przy rozwodzie podlegają one wówczas zwrotowi.

Mimo równych udziałów we wspólności majątkowej może się więc zdarzyć, że po przeprowadzeniu podziału mąż i żona finalnie nie będą dysponować majątkiem o tej samej wartości.

Na przykład, gdy sąd uzna, że małżonkom przysługują równe udziały w domu o wartości 800 tysięcy złotych, ale mąż będzie domagał się zwrotu nakładów wysokości 100 tysięcy.

Masy majątkowe a rozliczenie nakładów i wydatków

Po ślubie (o ile małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy majątkowej) istnieją w sumie trzy masy majątkowe – majątek osobisty męża, majątek osobisty żony i majątek wspólny.

Do majątku osobistego należą na przykład przedmioty nabyte jeszcze przed powstaniem wspólności ustawowej czy w drodze dziedziczenia lub darowizny.

Majątkiem wspólnym są natomiast składniki nabyte w trakcie trwania małżeństwa  – wspólnie kupione mieszkanie czy wynagrodzenie uzyskane po ślubie.

Oczywiście to podział ustalony przez przepisy, który w praktyce nie jest widoczny. W trakcie trwania małżeństwa strony traktują raczej wszystkie składniki jako ich wspólne dobra.

Często dokonują więc transferów pomiędzy majątkiem osobistym a wspólnym, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Przykładowo małżonek, który otrzymał spadek (czyli składnik majątku osobistego) uzyskane pieniądze może zainwestować na przykład w remont domu czy kupno wspólnego samochodu.

Tak samo zdarzają się sytuacje odwrotne – transfer następuje z majątku wspólnego na majątek osobisty.  Dzieje się tak na przykład, gdy małżonkowie wspólnie spłacają dług żony zaciągnięty jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

I choć w praktyce strony zwykle nie zdają sobie sprawy, że w takich sytuacjach dokonują transferu między majątkami, to w momencie rozwodu ma to już duże znaczenie. Takie nakłady i wydatki podlegają bowiem wówczas zwrotowi.

Rozliczenie nakładów i wydatków po rozwodzie nie zawsze jest możliwe

Mimo ogólnej zasady, że w przypadku transferu z majątku osobistego na wspólny małżonkowi należy się zwrot nakładów i wydatków, wiele zależy od tego, na co przeznaczył pieniądze. Zgodnie bowiem z ostatnim zdaniem art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Przykładowo, zwrotu nakładów może domagać się małżonek, który otrzymaną darowiznę przeznaczył na umeblowanie wspólnego domu.

 Inaczej natomiast sytuacja będzie wyglądać, gdy pieniądze należące do majątku osobistego zużyje na inne potrzeby rodziny – na przykład opłaci z nich wspólne rodzinne wyjazdy.

W takim wypadku wydane pieniądze nie zwiększają wartości majątku w chwili, gdy ustanie wspólność majątkowa, a więc nie można domagać się ich zwrotu.

Finalnie może się więc zdarzyć na przykład, że mąż odziedziczony spadek zainwestował w remont domu i zakup nowych mebli, a żona otrzymaną darowiznę przeznaczyła na rodzinne wycieczki czy zorganizowanie dużej imprezy z okazji rocznicy ślubu i wówczas to tylko mąż może domagać się zwrotu nakładów. Co więcej, jeśli taki remont przeprowadził osobiście, za nakład może być uznana także wniesiona przez niego praca.

Podobnie rozliczenie nakładów i wydatków nie zawsze dopuszcza się w odwrotnej sytuacji – kiedy transfer nastąpił z majątku wspólnego na osobisty. Chodzi tu o przypadek, gdy wprawdzie małżonkowie czynili wydatki na rzecz przedmiotów wchodzących do majątku osobistego jednego z nich, ale przedmioty te przynosiły dochód.

W trakcie trwania wspólności majątkowej dochody osiągane przez małżonków są bowiem elementem majątku wspólnego, a nie osobistego. Z tego powodu jeśli małżonkowie otrzymują z pewnych przedmiotów majątku osobistego wspólny zysk, to logicznie rzecz biorąc wspólnie powinni też dokonywać na nie nakładów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.