Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Mimo, że obowiązek wychowania dziecka spoczywa na matce i ojcu, to nie każdy rodzic zajmuje się swoim potomstwem.

Jak udowodnić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem? Tak naprawdę to, czy rodzic interesuje się dzieckiem można udowodnić zarówno w trakcie jak i po ustaniu małżeństwa.

Powiemy nawet więcej – małżeństwo nie jest do tego potrzebne, ponieważ coraz więcej par funkcjonuje w związkach pozamałżeńskich i po ich rozpadzie kwestie opieki nad dzieckiem też bywają sporne.

Jeżeli masz pytania, dotyczące władzy rodzicielskiej, to z tego artykułu dowiesz się dzisiaj:

 • Kiedy dochodzi do odebrania praw rodzicielskich.
 • Czym jest ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 • Jak można stwierdzić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem.
 • Co zrobić, gdy rodzic nie interesuje się dzieckiem.
 • Jak złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 • Czy można przywrócić władzę rodzicielską ojcu.

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Zacznijmy od tego, że w szczególnych sytuacjach sąd opiekuńczy może zdecydować o ograniczeniu lub pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej. I to niezależnie od tego, czy jest mowa o matce, czy ojcu.

Na potrzeby tego artykułu założymy, że to ojciec jest zagrożony ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Sprawa więc będzie dotyczyła m.in.

sytuacji związanych z brakiem kontaktów z dzieckiem – wiedz, że jako ojciec jesteś do nich zobowiązany.

Kiedy dochodzi do odebrania praw rodzicielskich?

Pamiętaj, że zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zarówno dzieci, jak i rodzice są zobowiązani do kontaktowania się ze sobą: 

 • 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. 
 • 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jak udowodnić, że rodzic nie interesuje się dzieckiem – Rozwód

Rozstanie lub rozwód rodziców często wpływa na intensywność kontaktów z dzieckiem. Bywa tak, że w jego trakcie rodzice mogą porozumieć się co do kwestii związanych z opieką nad małoletnimi, kontaktów oraz wykonywania władzy rodzicielskiej.

Często już na tym etapie sąd decyduje o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi i pozostawieniu jej w pełni drugiemu z nich. Do takiej sytuacji dochodzi jednak przede wszystkim wtedy, gdy rodzice nie są w stanie zgodnie się porozumieć.

Przeczytaj też: Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – czym się różnią?

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Ojciec nie interesuje się dzieckiem po rozwodzie

Bywa i tak, że nawet jeśli w momencie rozwodu dojdzie do porozumienia, potem jeden z rodziców (a w naszym przypadku mówimy o ojcu) zaniedbuje kwestię kontaktów z dzieckiem. 

Po czym można stwierdzić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem? Zanim na to pytanie odpowiemy musisz wiedzieć, że wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej musi być właściwie uzasadniony.

To nie mogą być zwykłe twierdzenia i oświadczenia. W takim dokumencie trzeba wyraźnie wskazać w jakich okolicznościach doszło do naruszenia dobra dziecka i czy negatywne zachowanie jednego z rodziców trwa od dłuższego czasu.

Na potwierdzenie takich faktów zawsze przydają się dowody np. w postaci wiadomości mailowych, smsy, zeznania świadków, anulowane rezerwacje i zaplanowane wizyty. Ogólnie wszystko to, co pokaże, że rodzic nie realizował swojego obowiązku.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza brak możliwości uczestniczenia w wychowywaniu dziecka.

Jak można stwierdzić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem?

 • nie dzwoni do dziecka
 • nie odwiedza go od dłuższego czasu
 • opuszcza lub odwołuje zaplanowane wcześniej spotkania

Wiedz, że również wtedy, gdy dziecko nie mieszka już z Tobą, jesteś w dalszym ciągu zobowiązany do utrzymywania z nim relacji – jest to nie tylko Twój ojcowski przywilej, ale także obowiązek. 

Jeśli Twój brak zainteresowania dzieckiem stanie się regułą i nie zatroszczysz się o Wasze relacje, może to zostać potraktowane jako rażące zaniedbywanie obowiązków rodzica względem dziecka (art. 111 § 1 k.r. i o.), a to już podstawa do ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej.

 Zobacz też wpis: Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Czym jest ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej?

O ograniczeniu lub pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej może zdecydować sąd. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się m.in.:

 • ze zobowiązaniem rodziców do podjęcia określonych zachowań lub do ich zaprzestania, (np. dbania o to, aby dziecko chodziło do szkoły, jeśli wcześniej tego nie robili) 
 • określeniem decyzji, które mogą być wykonywane jedynie za zgodą sądu
 • skierowaniem rodziców i dziecka na terapię rodzinną 
 • przyznaniem rodzinie kuratora

Można wnioskować o przywrócenie władzy rodzicielskiej, a wtedy trzeba uprawdopodobnić ustanie przyczyny, która była podstawą pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Jako ojciec  musisz wiedzieć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej ma poważne konsekwencje i oznacza brak możliwości uczestniczenia w wychowywaniu dziecka.

Ojciec pozbawiony praw nie może decydować między innymi o kwestii:

 1. Majątku dziecka.
 2. Wyjazdach wakacyjnych i nie tylko.
 3. Miejscu zamieszkania
 4. Leczeniu.
 5. Wyborze szkoły. 

Pamiętaj jednak, że pozbawienie lub ograniczenie władzy ojca nie oznacza zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego. Jeśli sąd nie zdecyduje inaczej, rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może także utrzymywać relacje z dzieckiem.

Może zainteresuje Cię też wpis: Separacja – co to jest, co daje i jak ją załatwić?

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Aby ograniczyć lub pozbawić ojca władzy rodzicielskiej, drugi rodzic powinien złożyć wniosek, w którym wykaże, kiedy i w jakich okolicznościach dochodziło do zaniedbywania kontaktów z dzieckiem. W takich sytuacjach wnioskodawcą jest jeden z rodziców.

Może jednak dojść do sytuacji, w której dziecko jest zaniedbywane przez obydwoje rodziców (zarówno w trakcie małżeństwa, jak i po jego zakończeniu). W tym przypadku wniosek może złożyć każdy, kto wie, że dobro dziecka jest zagrożone: pozostali członkowie rodziny, szkoła, policja.

Weź pod uwagę, że pozbawienie władzy rodzicielskiej jest przez sąd traktowane jako ostateczność – aby do niego doszło, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich musi mieć miejsce od dłuższego czasu i trzeba to rzetelnie przedstawić we wniosku, o czym pisaliśmy już wyżej.

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Zobacz też: Uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jak złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek składa się w wydziale rodzinnym sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka. Opłata sądowa do wniosku wynosi 100 zł. W sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej można przedstawiać dowody oraz świadków w celu wykazania prawdziwości oraz zasadności wniosku.

Warto wcześniej przygotować się do złożenia takich dowodów, kompletując wszystko to, co potwierdza wniosek. W przygotowaniu materiału pomoże Ci radca prawny. Sąd rozpatrując wniosek przesłucha rodziców, ale może przesłuchać także dziecko (dzieje się to poza salą przesłuchań sądowych).

See also:  Spór co do majątku firmowego a rozwód

Nasza specjalizacja: Prawo rodzinne.

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Pozbawienie praw rodzicielskich jest odwracalne

Być może nie wiesz, że w szczególnych okolicznościach sąd może wydać ponowne  orzeczenie w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej i przywrócić ją rodzicowi.

Aby do tego doszło, sąd musi być przekonany, że ustały przesłanki, dla których doszło do jej odebrania. Czyli, w omawianym tutaj przypadku – Ty jako ojciec musisz wykazać, że zależy Ci na stałych kontaktach z dzieckiem. Jeśli sąd uzna, że służy to dobru dziecka, władza rodzicielska może Ci zostać przywrócona.

Temat powiązany: Alimenty na żonę.

Podsumowanie:

Jeśli jeden z rodziców nie chce zajmować się dzieckiem, a często dochodzi do tego po rozwodzie – drugi rodzic ma prawo wystąpić do sądu o zmianę zakresu władzy rodzicielskiej. Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej musi być dobrze uzasadniony i warto wcześniej gromadzić dowody, które temu posłużą.

W piśmie kierowanym do sądu strona wykazuje, że ojciec (lub matka) dziecka nie interesuje się swoim potomstwem, nie utrzymuje z dzieckiem regularnych kontaktów, nie dzwoni albo notorycznie odwołuje spotkania, a w związku z tym dochodzi do naruszenia dobra małoletniego.

Potrzebujesz wsparcia radcy prawnego, który specjalizuje się w prawie rodzinnym? Umów poradę prawną online lub w Kancelarii w Katowicach.

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Czy i jak zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem?

Ostatnio przyszła do mnie Klientka po rozwodzie z prośbą o pomoc.

Jej były mąż zaniedbuje ich syna i coraz częściej odwołuje ustalone między nimi spotkania.

Warto tutaj zaznaczyć, że nie chodziło jej tylko o to, że nie ma wsparcia w wychowaniu dziecka ze strony ojca (chociaż tutaj chylę czoła i wysyłam multum dobrej energii do wszystkich samotnych rodziców, którzy codziennie samotnie zajmują się swoimi pociechami), ale o to jak ma wytłumaczyć synowi, że ojciec nie chce się z nim widywać?

Klientka bała się, że brak ojca w życiu syna odbije się negatywnie na jego wychowaniu i będzie miało wpływ na jego przyszłe życie. Zamartwiała się, czy problemy syna ze snem i jego „krzyki” przez sen, to skutek braku kontaktu z ojcem.

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Czy złe zachowanie syna, to po prostu taka „faza dorastania” ew. skutek odrzucenia przez ojca i próba zwrócenie przez syna uwagi ojca?

Trudno byłoby odpowiedzieć na wszystkie pytania dot. zwłaszcza psychiki małoletniego dziecka i konsekwencji braku ojca w życiu dziecka. Wiadomym jest, że dziecko potrzebuje ojca i matki, ale co zrobić gdy jeden z tych rodziców nie chce być w życiu dziecka?  

Jak zawsze odpowiedź nie jest prosta i wszystko zależy od sytuacji.

W tym wpisie nie będę jednak poruszać sytuacji, gdy kontakty z ojcem zagrażają dobru dziecka, bo w tej sytuacji niestety dla dobra dziecka lepiej jest zrezygnować z tych kontaktów niż je utrzymywać. 

Kontakty z ojcem ustnie czy w orzeczeniu sądowym?

Podstawowe pytanie brzmi, czy kontakty z ojcem zostały ustalone ustnie lub na mocy orzeczenia sądu.

Dlaczego? Nie chodzi mi tutaj nawet o egzekwowanie tych kontaktów przed sądem (chociaż także). Na inną i również bardzo istotną kwestię zwróciła mi uwagę moja Klientka.

Powiedziała, że chce mieć dowód „na papierze”, że kontakty były ustalone i ojciec sam z siebie ich nie wykonywał. Chciała mieć dowód, aby uniknąć pretensji dzieci i potrafiła odpowiedzieć na oskarżenia, dlaczego „tata nie utrzymywał z nimi kontaktu i że to na pewno jej wina”.

 • Chciała mieć także dowód, że to ojciec nie chciał „więcej” kontaktów z dziećmi.
 • Ojciec unika kontaktów z dzieckiem
 • Powiedziała, że od starszych koleżanek wie, że później cała wina za brak kontaktów ojca z dziećmi jest zrzucana na matki, a ojcowie zasłaniają się milionem wymówek typu „matka wasza utrudniała kontakty, a ja chciałem”.
 • To właśnie w tym celu poprosiła mnie, abyśmy jednak podjęły działania sądowe, które po pierwsze spróbują wymusić na ojcu kontakty z synem albo będą chociaż dostatecznym dowodem na to, że ojciec nie chciał się widywać z dzieckiem.
 • Moja Klientka miała także nadzieję, że wpłynie jakoś na ojca, który zmieni swoją postawę wobec syna. 

KROK 1 

Wniosek o ustalenie kontaktu

Jeżeli do tej pory nie złożyłaś wniosku o ustalenie kontaktu, to jest to pierwszy krok, który należy wykonać.

We wniosku musisz określić z jaką częstotliwością mają się odbywać spotkania ojca z dzieckiem w tygodniu, w weekendy, w wakacje oraz w święta.

Należy także wskazać kto ma odbierać i odwozić dziecko. Bardzo dobrze jest złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania.

Dzięki takiemu wnioskowi już na czas trwania postępowania będą odbywać się spotkania dziecka z ojcem i nie będzie trzeba czekać aż skończy się prawomocnie postępowanie. 

KROK 2 

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za niewykonanie kontaktów

Postępowanie o „wymuszenie” kontaktów jest dwustopniowe. Najpierw sąd nakłada na ojca zagrożenie karą pieniężną za każde następne niewykonanie kontaktów. Dopiero gdy nie przyniesie to rozwiązania problemu i ojciec dalej będzie unikał kontaktów z dzieckiem, to należy złożyć wniosek o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej na niego. 

Jeżeli ojciec dziecka unika z dzieckiem kontaktów ustalonym w orzeczeniu sądowym należy złożyć do sądu rejonowego wg miejsca zamieszkania dziecka „wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej za niewykonywanie kontaktów”. 

Art.  59816.  [Postanowienie o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej]

§  1.

 Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności.

§  2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 § 3, dopuściła się naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach.

KROK 3 

Wniosek i nakazanie zapłaty sumy pieniężnej

W kolejnym kroku należy złożyć wniosek o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej na ojca. Dopiero ten wniosek spowoduje, że ojciec będzie musiał zapłacić i te pieniądze będą mogły być egzekwowane. 

Bardzo często ojcowie już po tym jak sąd zagrozi im zapłatą określonej sumy pieniężnej zmieniają swoje postępowanie. 

Daj mi znać jeśli masz jakieś wątpliwości. Napisz do mnie na adres: [email protected]

Aleksandra Przecherska-Baranowska
adwokat

***

Ślub z Ukrainką / Ukraińcem 

 1. Polsko – ukraińskie małżeństwa lub małżeństwa obywateli Ukrainy w Polsce są coraz popularniejsze.
 2. Niestety, aby móc wziąć ślub cywilny nie wystarczy jedynie zarezerwować termin w Urzędzie Stanu Cywilnego, trzeba założyć sprawę w sądzie… [Czytaj dalej…]
 3. ***
 4. Artykuły, które musisz jeszcze przeczytać:
 5. Czy warto brać ślub?
 6. Ile kosztuje sprawa o rozwód
 7. Pozew o rozwód – co powinien zawierać?
 8. Chcę się rozwieść i co dalej?
 9. Po rozwodzie – w co zainwestować czas? (PDF)
See also:  Zakup mieszkania i nie włączanie go do majątku wspólnego

W jaki sposób zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

To, że niektórzy ojcowie w czasie trwania postępowania, a szczególnie po rozwodzie, odwołują coraz więcej ustalonych spotkania z dzieckiem, zaniedbują dzieci, niestety nie należy do rzadkości.

W takiej sytuacji można brać pod uwagę, że matka nie ma wsparcia w drugim rodzicu w wychowaniu dziecka. Można zastanawiać się w jaki sposób wytłumaczyć dziecku, że ojciec nie chce się z nim widywać.

Ale warto rozważyć także to, że warto byłoby mieć dowód na papierze, że kontakty były ustalone, a to ojciec ich nie wykonywał. W przeciwnym wypadku ojciec będzie mógł bardzo łatwo zrzucić winę na matkę, że to ona utrudniała jego kontakt z dzieckiem.

Co możesz zrobić?

W jaki sposób zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem?

 1. Złóż wniosek o ustalenie kontaktu

Złożenie wniosku o ustalenie kontaktu to pierwszy krok, jaki musisz uczynić.

We wniosku określ:

 • Częstotliwość spotkań dziecka z ojcem
 • Wskaż, kto ma odbierać i odwozić dziecko

Warto złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania rozwodowego.

 1. Wystąp z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za niewykonanie kontaktu

Jeśli ojciec dziecka unika z nim kontaktów, to taki wniosek musisz złożyć do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania dziecka.

Co w sytuacji, gdy wystąpienie z tym wnioskiem nie przyniesie rezultatów – ojciec nadal będzie unikał kontaktów z dzieckiem? Należy wtedy przystąpić do kolejnego kroku, czyli złożenia wniosku o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej.

 1. Złóż wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej
 • Ten wniosek spowoduje, że ojciec będzie musiał zapłacić za brak kontaktów i te pieniądze będą mogły być egzekwowane.
 • W rezultacie, to straszak w postaci kary finansowej sprawia, że ojcowie „przypominają” sobie o tym, że powinni utrzymywać kontakt ze swoim dzieckiem.
 • ***

Chcesz dowiedzieć się więcej o sprawach związanych z rozwodem i opieką nad dziećmi – odwiedź blog Chcę się rozwieść. Przeczytaj artykuł Czy i jak zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem?

 1. ????
 2. Po przeczytaniu „W jaki sposób zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem”, zapraszamy również do lektury:
 3. ➡ Czy matka po rozwodzie może przeprowadzić się z dzieckiem bez zgody ojca dziecka?

➡ Alimenty. Czy można się ich zrzec?

Photo by Kelli McClintock on Unsplash

Gdy dziecko nie chce kontaktów z ojcem

W swojej praktyce zawodowej niejednokrotnie spotykałam się z sytuacją, gdy rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem odmawiał prawa do kontaktów drugiemu z rodziców powołując się na brak woli ze strony dziecka. Argument sprzeciwu dziecka co do spotkań jest często podnoszony także w toku postępowania egzekucyjnego o kontakty.

Rodzice zobowiązani do wydania i przygotowania małoletniego do kontaktu, próbując przekonać Sąd o braku swojej winy w tym, że do kontaktów nie dochodzi, tłumaczą, że mimo iż sami przeciwko ustalonym spotkaniom nie mają nic przeciwko to jednak nie są w stanie przymusić dziecka do widywania się z ojcem lub matką.

Z reguły to matki wybierane na  głównego opiekuna małoletniego, co zatem idzie z powyższym dylematem muszą zmagać się przeważnie ojcowie.

Czy rzeczywiście jednak rodzic, wbrew obowiązkom wynikającym z postanowienia w przedmiocie kontaktów, może usprawiedliwić nieodbycie spotkania tym, że dziecko nie chce kontaktów np. z ojcem?

Oczywiście nie sposób udzielić na tak postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Istotne są bowiem konkretne okoliczności faktyczne, a co więcej: sprawa sprawie nierówna.  Mogę natomiast podzielić się własnymi spostrzeżeniami.

Sądy rodzinne nie są skłonne uznawać sprzeciwu dziecka za usprawiedliwioną przyczynę odwoływania kontaktów.

Słusznie zresztą, albowiem w przeciwnym wypadku możliwość egzekwowania kontaktów stałaby się całkowicie iluzoryczna.

Mimo, że dziecko nie chce kontaktów z ojcem, albo raczej należałoby powiedzieć, że deklaruje, że ich nie chce to wziąć pod uwagę należy jeszcze kontekst sytuacyjny, w jakim przyszło naszemu małoletniemu funkcjonować.

Gdy rodzice pozostają skłóceni przyczyna może tkwić w konflikcie lojalnościowym, jaki dziecko odczuwa wobec swego głównego opiekuna. Nawet nieświadome wciąganie dziecka w spór między byłymi partnerami powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla jego rozwoju psychicznego.

Co gorsze, zdarza się i tak, że w sposób celowy dziecko jest czynnie angażowane w krytykę i potępianie rodzica, z którym zwykle nie mieszka na co dzień. W efekcie u dzieci pojawia się mimowolna chęć wspierania rodzica, z którym mieszka na stałe, co przekłada się na negatywny stosunek drugiego z rodziców.

W opisanej sytuacji mówimy o tzw. syndromie PAS inaczej zwanym syndromem alienacji rodzicielskiej.

Dlatego właśnie w orzecznictwie polskich sądów rodzinnych dominuje podejście kładące nacisk na istniejący po stronie rodzica zobowiązanego obowiązek odpowiedniego przygotowania małoletniego do kontaktów.

Przy czym za należyte przygotowanie do kontaktów uważa się nie tylko przygotowanie fizyczne ale także wypracowanie u dziecka pozytywnego nastawienia psychicznego do spotkań z rodzicem uprawnionym do kontaktów.

Jeśli zatem matka indukuje dziecku niechętny stosunek do realizacji kontaktów to bezsprzecznie nie można uznać, że w sposób prawidłowy realizuje obowiązki nałożone postanowieniem o kontaktach.

 Takie zachowania dorosłych najczęściej są wychwytywane przez biegłych z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego, którzy opiniując w sprawie o kontakty zwracają uwagę na genezę niechętnego stosunku małoletnich do drugiego z rodziców. Zachęcam zatem do powoływania treści takiej opinii jako dowodu w sprawie o egzekucję kontaktów.

Gdy kontakty z dzieckiem są utrudniane lub ich nie ma

Samo rozstanie rodziców to dla dziecka zawsze wydarzenie przełomowe, kryzys. To czy stanie dla niego traumą zależy od dojrzałej i odpowiedzialnej postawy zarówno matki jak i ojca, a często także reszty rodziny. Tego czy dorośli będą potrafili dobro dziecka przedłożyć ponad swój osobisty interes w konflikcie pomiędzy sobą jako małżonkami lub partnerami.

Kontakty z rodzica z dzieckiem jako prawo dziecka

Polskie prawo rodzinne kształtuje kontakt rodzica z dzieckiem przede wszystkim jako prawo i tu należy podkreślić nie tylko rodzica, ale przede wszystkim prawo dziecka. Dziecko powinno mieć urzeczywistnione prawo do wychowania przez oboje rodziców. Wynika to z naczelnej zasady prawa rodzinnego jaką winny się kierować sądy, a to dobra dziecka.

Co więcej kontakt z dzieckiem jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem tak rodzica jak i dziecka.

Kontakt z dzieckiem jest niezależny od władzy rodzicielskiej. Nawet rodzicowi, którego sąd pozbawił włazy rodzicielskiej lub którego władza została ograniczona przysługuje prawo do kontaktu z dzieckiem, chyba, ze sąd zakaże takiemu rodzicowi  tych kontaktów.

See also:  Pomoc od dziecka wychowywanego w rodzinie zastępczej

Konflikt rodziców a kontakty z dzieckiem

Spór na kanwie sprawy rozwodowej czy w obliczu rozstania często rodzi pokusę odegrania się na byłym partnerze. Wytaczane są najcięższe działa. Zdradził, to dziecka nie zobaczy. Nie płaci alimentów, to kontaktów nie będzie – szerzej.

Albo inaczej – ojciec który niewiele interesował się potomkiem nagle z  codziennie pojawia się w domu matki wtedy, kiedy jest mu wygodnie domaga się widzeń z dzieckiem, bo mu się należą i kontakt z dzieckiem staje się pretekstem do szykany matki.

Kontakty z dzieckiem powinny być ustalone

Porozumienie rodzicielskie

Już na etapie rozstania warto spisać porozumienie z kwestii kontaktów z dzieckiem. Tak, najlepsze jest porozumienie i to pisemne – rodzaj umowy, na kształt której obie strony mają wpływ dlatego chętniej niż w przypadku narzuconych przez sąd rozstrzygnięć będą jej potem przestrzegać.

Zwłaszcza, gdy jest silny konflikt warto skorzystać z pomocy prawnika zajmującego się prawem rodzinnym, przy czym obie strony mogą zlecić negocjacje w kwestii takowego porozumienia swoim adwokatom. Siadamy do stołu i rozmawiamy.

Co więcej takim porozumieniem można objąć wszystkie pozostałe kwestie dotyczące wspólnego dziecka, takie jak władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, alimenty na dziecko.

Efekt finalny w postaci porozumienia rodzicielskiego jest silną bazą wyroku rozwodowego czy separacyjnego, ugody w sprawie o kontakty z dzieckiem gdyż sąd ingeruje wtedy, gdy rodzice nie potrafią sami dojść do porozumienia.

Narzucone przez sąd kontakty zastępują niemoc rodziców w ich uzgodnieniu. Porozumienie rodzicielskie ma tę niewątpliwą  zaletę, że  można dostosować jego treść  do sytuacji zawodowo – rodzinnej obojga rodziców i ich aktualnej zdolności codziennego porozumiewania się w kwestiach rodzicielskich.

I tak można wprowadzić sporą dozę elastyczności, np.

ustalając plan minimum, a resztę pozostawić do bieżących uzgodnień lub też drobiazgowo uregulować każdy kontakt, gdy wzajemne relacje są usztywnione, a nawet ustalić kontakty zastępcze, w razie niemożności realizacji ich w danym terminie, a  w skrajnych wypadkach kontakty na tzw. „neutralnym gruncie”.

 • Dzięki porozumieniu  rodzic dochodzący ma ustalony stały harmonogram spotkań z dzieckiem, a rodzic sprawujący codzienną pieczę nad potomstwem nie jest zaskakiwany wizytami byłego partnera.
 • Każdy etap postępowania sądowego jest dobry na zawarcie porozumienia rodzicielskiego, choć im wcześniej tym lepiej i lepiej późno niż później, zwłaszcza biorąc pod uwagę dobro dziecka.
 • O kontaktach więcej piszę tu oraz tu .

Jednakże nawet tak ustalone porozumienie musi być przeniesione do tytułu egzekucyjnego, jeżeli chcemy zapewnić wykonalność kontaktów w przyszłości.

Tylko bowiem Wyrok rozwodowy, separacyjny postanowienie Sądu w przedmiocie uregulowania kontaktów, ugoda sądowa lub mediacyjna stanowią  zasadnicze podstawy do prowadzenia egzekucji kontaktów. Kontakty nie ustalone w treści wyżej wspomnianych z tzw.

tytułów egzekucyjnych są nieegzekwowalne. Innymi słowy ogólne prawo do kontaktu nadal  jest, ale nie może być w praktyce urzeczywistnione, gdy napotyka opór rodzica wiodącego.

Często spotykam się z sytuacją, kiedy ojciec niejako godzi się z sytuacją jaką stwarza matka dziecka utrudniając lub uniemożliwiając kontakty i przez wiele lat nie próbuje nic zrobić w tej kwestii.

Tu pojawia się argumentacja, ze jak dziecko dorośnie to mu wytłumaczę, że to przecież je kochałem, ale matka nie chciała kontaktów, a ja nie chciałem awantur przy dziecku, policji dlatego się wycofałem.

Po paru latach taki ojciec zwykle otrzymuje wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej i wtedy budzi się z letargu. Sama argumentacja uniemożliwiania kontaktów przez matkę, nawet, gdy poparta jest dowodami okazuje się słaba i niewystarczająca.

Pada zawsze pytanie Sądu: Była żona utrudniała, uniemożliwiała kontakty, dobrze, ale co pan zrobił, aby mieć kontakt, czy złożył Pan sprawę o ustalenie kontaktów, a potem i ich egzekucję? Chce Pan być nadal rodzicem, mieć władzę rodzicielską, a przez pięć lat nie widział Pan syna czy córki? Co Pan wie po pięciu latach o swoim dziecku?

Dlatego nie warto doprowadzać do przerwy w kontaktach, bo może to okazać się niebezpieczne. Iluzją jest także stwierdzenie, że stracony wspólny czas z dzieckiem da się nadrobić potem.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem nie polega na „wyrywaniu dziecka” od drugiego rodzica. Warto to sobie uświadomić, gdyż to błędne wyobrażenie często może lec u źródeł zaniechania egzekucji kontaktów albo przeciwnie wiązania zbyt dużych nadziei w pomocy policji w uskutecznieniu kontaktów.

 1. Procedura egzekucyjna nie odbywa się też przez komornikiem, ale przed sądem wszczynana jest na wniosek i składa się z dwu etapów:
 2. Pierwszy – jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
 3. Drugi etap – sąd orzeka o nakazaniu zapłaty ustalonej sumy pieniężnej, jeżeli kontaktu są nadal utrudniane lub uniemożliwiane.
 4. Pod pojęciem „nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje”  należy rozumieć  każde zawinione działanie zmierzające do utrudnienia osobie uprawnionej realizacji kontaktów z dzieckiem.

Nie ma co ukrywać jest to żmudne i długotrwałe postępowanie i wielokroć jego efekty mogą być niesatysfakcjonujące dla rodzica egzekwującego kontakt. Co nie znaczy, że trzeba odpuścić, warto jednak wszczęcie takiej sprawy poprzedzić rzetelna analizą sytuacji prawnej z udziałem adwokata od prawa rodzinnego i do takiego procesu odpowiednio się przygotować.

Uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem lub ich utrudnianie drugiemu rodzicowi jest nadużywaniem władzy rodzicielskiej i może prowadzić w skrajnych sytuacjach do pozbawienia władzy rodzicielskiej niesubordynowanego rodzica.

Czy uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem lub ich utrudnianie powinno być przestępstwem?

Pojawiły się ostatnio doniesienia prasowe o pomysłach Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacji w tej materii. Bardzo niebezpieczne pomysły. Jestem zdecydowanie przeciwna karaniu karnemu za tego rodzaju czyny. Kontakty z dzieckiem to bardzo delikatna materia, niewątpliwie wymagająca usprawnienia na etapie egzekucji, ale nie w ten sposób.

Nie sądzę też, aby wieloletnie postępowanie karne obejmujące z założenia pół najbliższej rodziny dziecka, bo nie tylko np. matkę, ale  także współsprawców, pomocników, podżegaczy przysłużyło się udrożnieniu kontaktów z dzieckiem i wpłynęło pozytywnie na  rozwój psychofizyczny młodego człowieka.

 „ Sukces” ewentualnego skazania, niezależnie od tego na jaką karę ( przewidywana jest grzywna i kara ograniczenia wolności )  będzie polegał wyłącznie na tym, że  połowa rodziny dziecka będzie przestępcami z kartami karnymi.

Takie rozwiązania zmierzają do wylewania tym razem niestety „ nieprzysłowiowego” dziecka z kąpielą i eskalowania sytuacji patologicznych w rodzinie  kosztem dobra dziecka.

Opracowanie:

Adwokat Kraków – prawo rodzinne

Leave a Reply

Your email address will not be published.