Prawo do spotkań z dzieckiem

Przekonanie dziecka do podtrzymywania relacji z drugim rodzicem, kiedy małżeństwo się rozpada, to może być wyzwanie.

Co zrobić, kiedy dziecko odmawia kontaktów z ojcem, by nie wyrządzić mu krzywdy? Warto dać dziecku możliwość wyrażenia swojej opinii i wziąć ją pod uwagę, bo to może być ważny punkt w budowaniu jego stosunków z rodzicami w dorosłym życiu. Co na to Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz orzeczenia?

Po przeczytaniu tego wpisu będziesz wiedział:

 • Czym różni się władza rodzicielska od utrzymywania kontaktów z dzieckiem.
 • Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie.
 • Czy matka i ojciec mogą mieć pełną władzę rodzicielską po rozwodzie.
 • Co zrobić, kiedy dziecko odmawia kontaktu z ojcem.
 • Na czym polega wniosek o zmienę postanowienia ustanawiającego kontakty z dzieckiem. 

Czym różni się władza rodzicielska od możliwości podtrzymywania kontaktów z dzieckiem?

Władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom do czasu ukończenia przez dziecko pełnoletności. Zdarza się jednak tak, że rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza została ograniczona. Takie przypadki nie należą do rzadkości. 

Kiedy mówimy o kontaktach ojca z dzieckiem sytuacja wygląda nieco inaczej. To ważne, bo osobista styczność z małoletnim dzieckiem nie jest regulowana, gdy występuje pełna władza rodzicielska po stronie matki, jak i ojca dziecka.

 

Aby ograniczyć lub pozbawić ojca władzy rodzicielskiej, drugi rodzic powinien złożyć wniosek, w którym wykaże, kiedy i w jakich okolicznościach dochodziło do zaniedbywania kontaktów z dzieckiem. W takich sytuacjach wnioskodawcą jest jeden z rodziców.

Co jednak jeśli władza rodzicielska została ojcu ograniczona, lub rodzic zostaje jej pozbawiony? Na pewno słyszałeś o takich przypadkach, a być może jesteś właśnie w takiej sytuacji.

Co wtedy? Sąd musi orzec o sposobie kontaktów z małoletnim.

Co istotne – taka decyzja sądu (która pozbawia lub ogranicza władzę rodzicielską) nie oznacza z automatu ustania prawa do osobistej styczności ojca ze swoim dzieckiem.

Czyli jeśli np. Pan Damian zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej, to nie oznacza, że nie może kontaktować się ze swoim małoletnim dzieckiem, bo zgodnie z prawem rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty.

Pewnie zastanawiasz się teraz co właściwie oznacza “kontakt z dzieckiem”? Tę kwestię precyzuje Art. 113 KRO par. 2, który mówi, że kontakt z dzieckiem obejmuje w szczególności:

 • odwiedziny
 • spotkania
 • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
 • bezpośrednie porozumiewanie się
 • utrzymywanie korespondencji
 • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej

Może zainteresuje Cię też wpis: Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – czym się różnią?

Prawo do spotkań z dzieckiem

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Na pewno zwróciłeś uwagę na to, że po rozwodzie małoletnie dzieci zazwyczaj pozostają tylko przy jednym rodzicu, a drugi rodzic sprawuje ograniczoną władzę rodzicielską na bazie wyznaczonych terminów spotkań z dzieckiem.

W większości przypadków faktycznie tak to wygląda. Kto ustala częstotliwość kontaktów ojca z dzieckiem? Zazwyczaj sąd to robi. A na co w szczególności zwracana jest uwaga? Podczas ustalania widzeń i kontaktów sąd bierze pod uwagę dobro małoletniego dziecka oraz to, o czym wspominaliśmy wyżej, czyli prawo i obowiązek do udziału w życiu dziecka matki i ojca.

I tak terminy i sposób, w jaki będzie przebiegał kontakt rodzica z dzieckiem powinien być przewidywalny. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której nagle o 22:00 w sobotę ojciec dziecka uzna, że chciałby kolejnego dnia zabrać dziecko do cyrku i informuje o tym matkę wysyłając SMSa.

Właśnie dlatego między rodzicami ustalany jest harmonogram bieżących tygodniowych kontaktów, o czym decyduje sąd. Inaczej wygląda ustalenie spotkań w święta. Tu rodzice muszą powiadomić o tym sąd.

Sprawdź też wpis: Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Prawo do spotkań z dzieckiem

Czy matka i ojciec mogą mieć pełną władzę rodzicielską po rozwodzie?

Tak. Załóżmy, że obojgu rodzicom przyznana została pełna władza rodzicielska. Taka sytuacja (choć rzadka) wymaga, aby rozwodzący się rodzice przedstawili porozumienie, w którym określają sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Co ważne ich ustalenia powinny rokować prawidłowe wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej już po rozwodzie.

Z doświadczenia widzimy, że większość sytuacji dotyczy jednak okoliczności, w których jeden z rodziców (a najczęściej ojciec) ma ograniczone kontakty z dzieckiem. Spotkania mają miejsce według z góry ustalonego grafiku.

Zobacz też: Separacja – jak ją ustalić.

Co robić, gdy dziecko odmawia kontaktu z ojcem, który ma pełne prawo do kontaktów?

Kiedy rodzice i sąd ustalają harmonogram wszyscy zakładają idealne okoliczności. W wielu przypadkach życie jednak weryfikuje pierwotne założenia. Zdarza się tak, że dziecko nie chce spotykać się z rodzicem, który ma pełne prawo do kontaktów z nim, wskazując wyraźny sprzeciw.

W tym momencie trzeba zastanowić się nad tym, z czego wynika negatywne nastawienie dziecka do ojca? To może być kwestia:

 • udzielania przez matkę nieprawidłowych informacji na temat ojca, a przez to dziecko ze względów lojalnościowych do swojego opiekuna, decyduje się na unikanie spotkań z ojcem
 • albo innych trudnych okoliczności, które mogą mieć swoją genezę w wielu czynnikach. Te kwestie warto wyjaśnić, bo mogą wpływać na poczucie bezpieczeństwa u dziecka w dłuższej perspektywie.

Niezależnie od tego sądy rodzinne niechętnie uznają sam sprzeciwu dziecka za usprawiedliwioną przyczynę odwoływania kontaktów, a obowiązkiem drugiego rodzica jest odpowiednie przygotowanie dziecka do spotkań.

Istnieje możliwość zmiany częstotliwości i rodzaju kontaktów ojca z dzieckiem i takie orzeczenie wydaje sąd na wniosek. O tym, jak to wygląda w praktyce przeczytasz w kolejnym punkcie.

Zobacz też wpis: Jak udowodnić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem.

W szczególnych okolicznościach sąd może wydać ponowne orzeczenie w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej i przywrócić ją rodzicowi.

Wniosek o zmianę postanowienia ustalającego kontakty z dzieckiem

To, że sąd prawomocnie w orzeczeniu raz ustalił sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem wcale nie wyklucza ich zmiany. Jeżeli matka i ojciec wyrażają zgodę na zwiększenie liczby kontaktów, to może to mieć miejsce niezależnie od orzeczenia sądu.

Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy dziecko odmawia kontaktów z ojcem. Co ojciec może w tym momencie zrobić jeśli zależy mu na egzekwowaniu ustalonych kontaktów, a na przykład ze względu na uzasadnione okoliczności nie może pojawiać się w ustalonych terminach? 

Rozwiązaniem jest wniosek o zmianę postanowienia ustalającego takie kontakty. Na czym polega taki wniosek? Sąd znosi poszczególne zakazy bądź inne środki i zezwala na spotkania w innych okolicznościach:

 • bez obecności drugiego z rodziców albo opiekuna 
 • poza miejscem stałego pobytu dziecka.

Nasza specjalizacja: Prawo rodzinne.

Prawo do spotkań z dzieckiem

Co zrobić jeśli dziecko nie chce spotykać się z ojcem?

Po pierwsze: Ustal przyczynę takiego stanu rzeczy. 

Załóżmy, że dziecko odmawia kontaktu z ojcem już pewien czas. Z całą pewnością jest ku temu jakaś przyczyna. Może ona wynikać na przykład z manipulacji, braku zaangażowania i nieprawidłowego przygotowania dziecka przez drugiego rodzica do kontaktów, ale może wiązać się też z wystąpieniem innych okoliczności. 

Nie martw się. Takie zachowania dorosłych zazwyczaj od razu wychwytywane są przez biegłych z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. Warto skorzystać z ich pomocy, bo zmuszanie małoletniego do kontaktów nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ewentualny trwały uszczerbek na zdrowiu psychicznym dziecka.

Może zainteresuje Cię wpis: Alimenty na żonę.

Po drugie: Podejmij odpowiednie działania. 

Planując kolejne kroki w celu wyjaśnienia przyczyny odmowy kontaktów dziecka z ojcem warto wziąć pod uwagę konsultację z psychologiem.

Może się okazać, że ojciec nie zawinił takiej sytuacji, ale może też być tak, że jednak pojawiła się wina po jego stronie. Wtedy też konieczna będzie zmiana formy dotychczasowych kontaktów lub zawnioskowanie o ich całkowite zakazanie.

Oczywiście można też złożyć wniosek o kontakty z dzieckiem przy obecności kuratora lub drugiego rodzica. Sąd zmieniając postanowienie w kwestii kontaktów ojca z dzieckiem może nie tylko zakazać spotkań i porozumiewania się na odległość z dzieckiem, ale i zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

See also:  Prawo lokatorskie dla żony po rozwodzie

Podsumowanie:

Teraz już wiesz, że władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom do czasu ukończenia przez dziecko pełnoletności. Każda sprawa jest indywidualna i ciężko generalizować, jednak pewne okoliczności w przypadku odmowy dziecka przy kontaktach z ojcem udało nam się szeroko omówić.

Ważne jest to, iż rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty, choć zdarza się tak, że dziecko czasami odmawia ich utrzymywania. Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, co możesz zrobić w takiej sytuacji i gdzie szukać pomocy. Jeśli nasze wskazówki są dla Ciebie przydatne, a Ty potrzebujesz pomocy w takiej sprawie – zachęcamy Cię do kontaktu.

Prawo do spotkań z dzieckiem

Rozłąka rodziców a kontakty z dzieckiem – jak je uregulować?

Autor

Artykuł skierowany jest do wszystkich rodziców lub osób, które nimi zostaną, zwłaszcza gdy żyją w rozłączeniu.

Wskazane zostanie, czym są kontakty z dzieckiem i komu one przysługują, kto może dochodzić swojego prawa do nich.

Zostanie też przekazane, jak je uregulować, co powinno się znaleźć w ustaleniach w zakresie kontaktów oraz na co w szczególności zwrócić uwagę.

Co to są kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem to niezależne od władzy rodzicielskiej prawo i obowiązek, który polega na utrzymaniu kontaktów z dzieckiem.

Obejmują one w szczególności:

 • spotkania z dzieckiem;
 • zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu;
 • bezpośrednie porozumiewanie się z dzieckiem;
 • utrzymywanie korespondencji;
 • porozumiewanie się z dzieckiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, komunikatorów, na przykład Skype, Messenger, e-mail, Zoom.

Podejmując decyzję o kontaktach z dzieckiem, należy mieć na celu jego dobro. To dobro dziecka, jego potrzeby, są priorytetowe, a nie możliwości czasowe rodziców czy ich preferencje w zakresie miejsca spotkań.

Prawo do spotkań z dzieckiem

Przykład 1.

Dziecko mieszka z ojcem w Lublinie, natomiast matka – w Krakowie, około 4 godziny podróży. Nie można zatem ustalić, że kontakty będą się odbywać co tydzień, gdyż może to być dla dziecka uciążliwe, męczące, a także powodować dekoncentrację w szkole z uwagi na fakt pozostawania w ciągu weekendu łącznie 8 godzin w podróży.

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem ma:

 • rodzic;
 • rodzeństwo dziecka;
 • babcia i dziadek;
 • powinowaty w linii prostej;
 • inna osoba, jeśli sprawowała pieczę nad dzieckiem przez dłuższy czas.
 • Jest to zamknięty katalog osób, które mogą się starać o uregulowanie ich kontaktu z małoletnim dzieckiem.
 • Zasadniczym kryterium rozstrzygającym dla sądu powinien być stopień natężenia więzi, która łączy dziecko z innymi niż rodzice osobami, w sytuacji natomiast gdy więź taka nie mogła powstać – możliwość jej utworzenia, pod warunkiem że będzie zgodna z dobrem dziecka.

Każdorazowo należy ocenić słuszność orzekania o kontaktach dziecka z dziadkami lub innymi wymienionymi powyżej osobami, w sytuacji głębokiego konfliktu z rodzicami sprawującymi na co dzień pieczę nad małoletnim. Priorytet należy bowiem przyznać codziennej pieczy rodzicielskiej, eskalacja konfliktu z dziadkami lub innymi podmiotami będzie bowiem sprzeczna z dobrem dziecka.

Sąd orzekający w sprawie kontaktów dziecka z dziadkami powinien uwzględnić okoliczność, kiedy odsunięcie wnuka ma stanowić sankcję wymierzoną przez rodzica. W takim przypadku nieustalenie tych kontaktów może być ze szkodą dla dziecka.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

 1. Aby uregulować kontakty z dzieckiem lub dziećmi, osoba upoważniona musi wykazać w pierwszej kolejności, że znajduje się w kręgu osób, które mogą złożyć wniosek – poprzez załączenie odpisu skróconego aktów urodzeń, które potwierdzą pochodzenie i pokrewieństwo.

 2. Wniosek składany jest do sądu opiekuńczego – jest nim sąd rejonowy właściwy dla obowiązanego lub uprawnionego – wybór należy do osoby, która składa wniosek.
 3. Przykład 2.

Dziecko mieszka z ojcem w Lublinie, natomiast matka w Krakowie.

To matka chce uregulować swoje kontakty z dzieckiem, w tym celu może skierować wniosek bądź do właściwego sądu w Krakowie, bądź w Lublinie, stosownie do swojego wyboru.

W petitum wniosku – jego osnowie, należy wskazać to, w jaki sposób mają być uregulowane kontakty.

Przede wszystkim wskazać należy:

 • w jakie dni i w jakich godzinach będą się odbywać kontakty;
 • czy kontakty będą się odbywać w dniach piątek–niedziela, jeśli tak, to kiedy dokładnie i czy będą to spotkania z noclegiem;
 • gdzie odbywać się będą kontakty z dzieckiem;
 • czy kontakty będą się odbywać w obecności, czy pod nieobecność drugiego z rodziców;
 • jak będą odbywać się kontakty w święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka;
 • jak będą odbywać się kontakty w wakacje, ferie zimowe (często wskazywane jest, że tydzień ferii dziecko spędza u drugiego rodzica, a w przypadku wakacji – 2 tygodnie w lipcu, 2 tygodnie w sierpniu);
 • w jaki sposób dziecko będzie odbierane na kontakty i odprowadzane po zakończonym kontakcie;
 • w jaki sposób rodzic, u którego przebywa dziecko, ma je przygotować na kontakt;
 • określenie sposobu poinformowania o ewentualnej niemożliwości wykonania kontaktu w ustalonym dniu (wiadomość e-mail, wiadomość SMS) i „odrobieniu” kontaktu;
 • określenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, dni, godzin.

POLECAMY

Ogłoszenia o pracę z całej Polski

 • Poznaj wybrane oferty pracodawców
 • Weź udział w rekrutacji
 • Podziel się opinią

Zobacz ogłoszenia

Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Prawa i obowiązki obojga rodziców w związku z kontaktami

Rodzic, który występuje z roszczeniem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub dziećmi, powinien zobowiązać się do tego, że będzie odbierał dziecko o umówionej porze z konkretnego miejsca, a także, że po kontakcie odwiezie je do miejsca pobytu. Można również wskazać, że podczas kontaktu powinien zapewnić dziecku wyżywienie.

Dla właściwej realizacji prawa do kontaktów po stronie dziecka i uprawnionego rodzica niezbędne jest określenie obowiązków drugiego z nich. Należy do nich nie tylko fizyczne przygotowanie małoletniego do kontaktów (np. spakowanie niezbędnej odzieży), lecz także przygotowanie psychiczne, a więc takie, w którego efekcie dziecko będzie gotowe i chętne na spotkanie.

W przypadku kontaktów zdalnych można także zobowiązać rodzica do zapewnienia środków komunikacji elektronicznej czy założenia linii telefonicznej. Ma to zwłaszcza znaczenie w przypadku kontaktów z dziećmi chorymi, niepełnosprawnymi, a również w czasie pandemii, gdy nierzadko osobisty kontakt jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Na obojgu rodzicach spoczywa obowiązek zapewnienia kontaktów dziecka z rodzicem, z którym na co dzień dziecko nie mieszka. Ważne jest bowiem to, by miało ono kontakt z rodzicami, ponieważ pielęgnowanie tej więzi jest niezmiernie istotne w zakresie prawidłowego rozwoju psychicznego.

Szablon wniosku spełniający wymogi formalne

We wniosku należy wskazać jego datę oraz określić strony – wnioskodawcę: imię i nazwisko  z podaniem adresu, numer PESEL, a także uczestnika: małoletniego dziecka oraz jego przedstawiciela ustawowego, czyli drugiego z rodziców.

Wniosek składa się do sądu rodzinnego właściwego albo ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, albo dziecka. Wybór należy do osoby składającej wniosek, gdyż właściwość miejscowa jest w tym przypadku przemienna.

Jest to w zakresie właściwości rzeczowej zawsze sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich. Wyjątkiem jest możliwość złożenia wniosku o kontakty przy pozwie o rozwód, który jest wówczas kierowany do sądu okręgowego.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł.

W petitum należy określić żądanie ustalenia kontaktów wnioskodawcy z małoletnim dzieckiem, podać jego imię, nazwisko, datę urodzenia.

W dalszym zakresie wskazuje się, jak sąd ma ustalić kontakty – w jaki sposób i czy w ogóle w ciągu tygodnia, w jaki sposób w weekendy, jak to zrobić w wakacje, ferie, święta. Określić należy sposób odbierania dziecka z miejsca pobytu i przywożenia go tam z powrotem, obowiązki rodzica, u którego dziecko pozostaje w zakresie wydania dziecka i przygotowania go na kontakt.

 • Wymagane jest także podanie informacji o tym, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania konfliktu w zakresie kontaktów, a jeżeli nie – dlaczego.
 • W przypadku konfliktu możliwe jest złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych – psychologów, w sprawie relacji dziecka z rodzicami, możliwości jego pozostawania z wnioskodawcą, a także tego, co będzie najwłaściwsze dla dobra dziecka.
 • Ponadto należy uzasadnić wniosek – wskazać aktualną sytuację rodzinną, powód składania, informację o tym, dlaczego i od kiedy rodzice pozostają w rozłączeniu i dlaczego kontakty muszą być uregulowane sądownie, a nie ugodowo, swobodnie, przez strony.
 • Pod wnioskiem należy się własnoręcznie podpisać, załączyć dowód uiszczenia opłaty od wniosku oraz dołączyć do sądu odpis wniosku dla strony przeciwnej – przedstawiciela ustawowego dziecka.
See also:  Powrót z dzieckiem do Polski - czy ojciec może utrudniać powrót do kraju?

Prawo do spotkań z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem – ustalanie, egzekwowanie

Jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem ?

W toku postępowania o uregulowanie kontaktów sąd ustala, jak powinny wyglądać spotkania dziecka z osobą uprawnioną do kontaktów (najczęściej jest to rodzic). Sąd wskazuje, w jakie dni i w jakich godzinach ma się odbywać kontakt, a także gdzie oraz czy ma to mieć miejsce w obecności innych osób.

Aby ustalić, jakie uregulowanie kontaktów jest zgodne z dobrem dziecka, sąd przesłuchuje rodziców i przeprowadza postępowanie dowodowe. W niektórych przypadkach sąd może uznać za konieczne przesłuchanie dziecka, a przy tym może wziąć pod uwagę jego rozsądne życzenie co do sposobu odbywania kontaktów.

Często sąd przeprowadza dowód z opinii biegłych psychologów. Biegli badają wówczas rodziców i dziecko, obserwując, jak wyglądają relacje pomiędzy nimi. Rodzice przechodzą ponadto testy psychologiczne, mające na celu ustalenie ich kompetencji wychowawczych. Na podstawie tych badań oraz innych okoliczności biegli stwierdzają, w jaki sposób ich zdaniem powinny zostać uregulowane kontakty.

W toku sprawy o ustalenie kontaktów można złożyć wniosek o zabezpieczenie, to znaczy o uregulowanie kontaktów już na czas trwania postępowania. Warto złożyć taki wniosek, ponieważ sprawy sądowe nierzadko trwają wiele miesięcy i dobrze jest zadbać o to, by już w tym czasie miały miejsce spotkania dziecka z rodzicem.

Uregulowanie kontaktów może nastąpić również w toku postępowania rozwodowego.

Kto oprócz rodzica ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Oprócz rodziców, kontakty z dzieckiem przysługują również jego rodzeństwu, dziadkom, oraz powinowatym w linii prostej. Ponadto mogą przysługiwać innym osobom, jeśli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Tak więc wymienione osoby mają prawo do złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów.

W jaki sposób mogą zostać uregulowane kontakty?

Istnieje wiele możliwości uregulowania kontaktów z dzieckiem, co pozwala na wybranie sposobu odpowiedniego do okoliczności danej sprawy, w szczególności do wieku i potrzeb dziecka. Kontakty mogą odbywać się zarówno w domu małoletniego, jak i poza nim.

Sąd może określić, że spotkania będą się odbywały w obecności drugiego rodzica albo innej osoby. Może też orzec odbywanie ich we wskazanej placówce zajmującej się wsparciem rodzinnym, w obecności kuratora lub innego specjalisty.

Wreszcie sąd określa częstotliwość kontaktów – ile razy w tygodniu bądź w miesiącu mają się odbywać. Istnieje też możliwość uregulowania kontaktów w formie telefonicznej lub w formie wideorozmowy.

Sąd może ponadto zakazać utrzymywania kontaktów danego rodzica z dzieckiem, jeśli uzna, że utrzymywanie takiego kontaktu zagraża poważnie dobru dziecka lub je narusza.

Co można zrobić, jeśli rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?

Istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zagrożenie takiemu rodzicowi nakazem zapłaty za niewykonywanie kontaktów. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że osoba ta nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia o kontaktach.

Jeśli sąd wyda postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty, to za każdym razem, gdy drugi rodzic ponownie nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie umożliwienia kontaktu, będziemy mogli zwrócić się do sądu o nakazanie tej osobie zapłaty ustalonej przez sąd kwoty, pomnożonej przez ilość niewykonanych kontaktów.

Jeśli od początku mamy uzasadnioną obawę, że drugi rodzic nie będzie realizował kontaktów, to wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty możemy złożyć od razu razem z wnioskiem o uregulowanie kontaktów.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem?

Zadaniem rodzica jest przygotowanie dziecka do kontaktów z drugim rodzicem. Zdarza się, że niechęć dziecka do kontaktów wynika z tego, że jeden z rodziców jest nieprzychylnie nastawiony do drugiego i przekazuje dziecku swoje odczucia. Takie zachowanie może zostać uznane za utrudnianie wykonywania kontaktów, co może prowadzić do zagrożenia takiemu rodzicowi nakazem zapłaty.

Natomiast jeśli bez niczyjej winy dziecko odmawia kontaktów, to nie można go do nich zmusić. Warto jednak zastanowić się, jaka jest przyczyna takiego zachowania i być może podjąć jakieś działania w celu poprawy relacji dziecka z rodzicem.

Prawo do spotkań z dzieckiem

Jak sądownie uregulować kontakty z dzieckiem

13:19, 04.01.2019 | nadesłane/materiał partnera

W przypadku rozstania małżonków lub konkubentów mających wspólne dzieci nierzadko dochodzi do sytuacji, w której jedno z rodziców zostaje odseparowane od dzieci przez rodzica, który sprawuje nad dziećmi pełną pieczę. Zgodnie z art. 113 k.rio. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jak wynika z cytowanego przepisu kontakty rodzica i dziecka to nie tylko prawo, ale i obowiązek. Ustawodawca regulując tą kwestię uznał bowiem, że realizacja kontaktów ma przede wszystkim na celu ochronę dobra dziecka, które dla prawidłowego rozwoju powinno mieć niezakłócone kontakty z obojgiem rodziców.

W przypadku uniemożliwiania przez jedno z rodziców kontaktów z dzieckiem, drugi rodzic może zwrócić się do sądu z wnioskiem o uregulowanie tych kontaktów.

Sąd orzekając o kontaktach może ustalić dni i godziny spotkań osobistych, a także miejsce tych spotkań, jak również dni i godziny kontaktów pośrednich np.

za pośrednictwem telefonu lub różnego rodzaju komunikatorów typu Skype, Messenger, WhatsApp itp.

Ponieważ postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia kontaktów może toczyć się wiele miesięcy, a czasami nawet lat, warto złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego. Taki wniosek jest rozpatrywany przez sąd priorytetowo i pozwala na choćby częściowe ustalenie terminów spotkań, jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że prawo w wyjątkowych sytuacjach przewiduje możliwość ograniczenia kontaktów rodzica z dzieckiem, a nawet ich zakazania. Decydując o sposobie utrzymywania kontaktów sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

Jeżeli zachowanie rodzica zagraża temu dobru to sąd może np.

zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego pobytu albo zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd.

W szczególnych sytuacjach sąd może zakazać kontaktów rodzica z dzieckiem. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 7 listopada 2000 r. (sygn.

akt I CKN 1115/00) stwierdził, iż “ze względu na charakter prawa do osobistej styczności z dzieckiem odebranie rodzicom tego prawa może nastąpić wyjątkowo, np.

gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko”.

Adwokat Anna Zamojska

Kancelaria Adwokacka w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 14/3

Prawo do spotkań z dzieckiem

 • Kancelarie Adwokackie
 • Adwokat Dariusz Budnik i Adwokat Anna Zamojska
 • 83 – 300 Kartuzy, ul. Gdańska 14/3
 • Godziny otwarcia:
 • poniedziałek 09:00–17:00
 • wtorek 09:00–17:00 środa 09:00–17:00 czwartek 09:00–17:00 piątek 09:00–17:00 sobota Zamknięte niedziela Zamknięte
 • Telefon: 58 736 66 77, 790 410 250, 693 660 198

www.adwokaci-bz.pl

Komu Przysługują Kontakty z Dzieckiem

Prawo do spotkań z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem, dziećmi – jak się je ustala? W przypadku gdy rodzice mieszkają oddzielnie i nie mają stałego kontaktu z dziećmi, a wzajemne porozumienie się rodziców (dobrowolne czy sądowe) napotyka przeszkody, każdy z rodziców może wystąpić do Sądu z wnioskiem o uregulowanie przez Sąd kontaktów z dziećmi.
We wniosku – odpowiadającym pismu procesowemu – należy zaproponować formę i treść kontaktów. Kontakty mogą być realizowane m.in. przez :

 • osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez;
 • prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania;
 • prawo zabierania dziecka na dłuższy okres, z prawem nocowania poza miejscem zamieszkania;
 • kontakt telefoniczny/ skype/ z dzieckiem w określonych godzinach;
See also:  Rozszerzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem na partnera

Propozycja ujęta we wniosku o kontakty z dziećmi może być przedstawiona różnorodnie, dla przykładu:

 • w każdą nieparzystą niedzielę miesiąca od 9 do 18;
 • w pierwszy dzień Bożego Narodzenia i drugi dzień świąt Wielkanocnych;
 • w pierwszym tygodniu lipca z prawem zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania;
 • w co drugi wtorek lub środę w godzinach od 13 do 17 począwszy od uprawomocnienia orzeczenia;
 • w I sobotę miesiąca od godziny 10 do 14 w ośrodku sportowym/ młodzieżowym/ pływalni w ……;
 • kontakt telefoniczny / skype codziennie od 19-20

Zakres kontaktów Sąd ustali biorąc pod uwagę nie tylko treść wniosku i chęci rodzica występującego o kontakty, ale również potrzeby i możliwości dziecka, jego wiek, z uwzględnieniem pór posiłków, zajęć szkolnych czy dodatkowych, obowiązków religijnych, czasu wolnego. Istotnym jest, że kontakty z dzieckiem to nie tylko uprawienie rodzica, ale i obowiązek względem dziecka.

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Podkreślić należy, że prawo do kontaktów przysługuje rodzicom niezależnie od ich władzy rodzicielskiej.

Oznacza to, że nie można odmówić kontaktów z dzieckiem również rodzicom całkowicie pozbawionym władzy rodzicielskiej.

W takim jednak przypadku należy mieć na uwadze, że Sąd w szczególny sposób badał będzie przyczyny pozbawienia władzy, a ustalając kontakty będzie miał na uwadze szczególnie dobro dziecka.

Zabezpieczenie

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie nawet w toku postępowania ustalić tymczasowo kontaktów, wraz z wnioskiem lub jeszcze przed jego złożeniem możliwym jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania.

Postanowienie w tym zakresie wyda Sąd przed którym sprawa się toczy, najczęściej opierając się na treści wniosku oraz własnym doświadczeniu zawodowym.

Postanowienie o zabezpieczeniu wiążące jest od chwili wydania i obowiązuje aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Kontakty osób najbliższych

Prawo złożenia wniosku o kontakty z małoletnimi mają jednak nie tylko rodzice, ale również rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Przesłankami złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów są te same okoliczności, które dotyczą rodziców.

Opłaty sądowe

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł, którą należy uiścić na rachunek bieżący dochodów Sądu, do którego sprawa jest kierowana.

Potrzebna Ci pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego? Chcesz ustalić kontakty z dziećmi? Skorzystaj z naszej pomocy – działamy w województwie podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Prawo do regularnych kontaktów z dzieckiem

Szczegóły Kategoria: Prawo rodzinne

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Stanowi nie tylko przejaw osobistych uprawnień rodziców, ale przede wszystkim jest to prawo dziecka rozłączonego z jednym lub obojgiem rodziców do utrzymywania z nimi regularnych i bezpośrednich kontaktów.

Zgodnie art. 113 § 1 i 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Z omawianego przepisu wynika, że obowiązek i prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem istnieje niezależnie od przysługiwania im władzy rodzicielskiej, a także niezależne od istnienia pomiędzy rodzicami więzi prawnej w postaci małżeństwa. Prawo i obowiązek utrzymywania wzajemnych kontaktów wynika przede wszystkim ze związków o charakterze uczuciowym, jakie powinny łączyć rodziców i dzieci. Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem stanowi nie tylko przejaw osobistych uprawnień rodziców, ale przede wszystkim jest to prawo dziecka rozłączonego z jednym lub obojgiem rodziców do utrzymywania z nimi regularnych i bezpośrednich kontaktów (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2001 r., sygn. akt I ACa 1258/00).

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo przez sąd, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Jeśli rodzice nie potrafią porozumieć się co do tego, jak powinny wyglądać kontakty, wówczas rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sąd w toku postępowania o ustalenie kontaktów przeprowadzi dowodów z opinii biegłych – opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów sądu okręgowego na okoliczność, w jaki sposób uregulować kontakty dziecka z tym z rodziców z którym na stałe nie przebywa, czyli częstotliwość tych kontaktów, miejsce kontaktów, czas trwania kontaktu, czy konieczna jest obecność drugiego rodzica, możliwość obecności innych osób podczas kontaktów – dziadków, aktualnej parterki ojca dziecka). Opinia biegłych jest wydawana w oparciu o analizę akt sądowych oraz badanie psychologiczno – pedagogiczne.

Kontakty z dzieckiem • Adwokat • Piaseczno • Rawa Mazowiecka

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się zapis, że rodzice i ich dziecko mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty.

Jeśli rodzice nie są w stanie się porozumieć i wypracować sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, rodzic mający utrudniony kontakt z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Sądem, do którego należy złożyć wniosek jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może kontaktować się z dzieckiem?

Istotną informacją jest, iż prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej.

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma prawo do spotkań z dzieckiem, nawet jeśli dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej.

Z drugiej strony sąd może ograniczyć albo całkowicie zakazać kontaktów z dzieckiem, jeśli tego wymaga dobro dziecka.

Ile się czeka na ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest natychmiast wykonalne. Żadna ze stron nie musi zatem odczekiwać określonego czasu, aby decyzja Sądu nabrała mocy prawnej. Z chwilą jej wydania możesz realizować kontakty z dzieckiem niezależnie nawet od tego, czy w sprawie złożone zostanie zażalenie.

Co zrobić, gdy drugi rodzic pomimo zasądzonych kontaktów odmawia bądź utrudnia kontakt z dzieckiem?

Jeśli mimo sądowego uregulowania kontaktów drugi rodzic odmawia  nam spotkań z dzieckiem, można do sądu złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, tzw. wniosek o egzekucję kontaktów.

Sąd uwzględniając wniosek zagrozi utrudniającemu kontakty rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej sumy pieniężnej za każdorazowe naruszenie obowiązku.

Jeśli mimo to rodzic utrudnia kontakty sąd nakaże zapłacić określoną kwotę do rąk drugiego rodzica za każdorazowe utrudnienie kontaktów, które zostały uregulowane sądownie. Opłata od tego wniosku również wynosi 100 zł.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Jeżeli przewidujesz, że tak szybko nie rozwiedziesz się, bo np.

Twój partner nie zgadza się na rozwód, doszło do zdrady, będzie potrzebna opinia biegłego lub nie jesteście w stanie porozumieć się co do wspólnej opieki nad dzieckiem, warto już od razu w samym pozwie o rozwód albo w trakcie postępowania rozwodowego złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Utrudnianie przez partnera, z którym mieszka Wasze dziecko w trakcie rozwodu, możliwości wykonywania kontaktów, może osłabić Twoją więź emocjonalną z dzieckiem. Na pewno tego nie chcesz. Zabezpieczenie kontaktów ma na celu temu zapobiec.

Istotnym jest, iż Sąd może we wniosku o zabezpieczenie kontaktów zobowiązać Twojego partnera do zapłaty określonej sumy pieniędzy, jeżeli nie będzie stosował się do postanowienia o zabezpieczeniu.

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem będzie obowiązywało aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Z kolei Sąd w wyroku rozwodowym ureguluje, jak dalej te kontakty będą realizowane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.