Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dziecka

Jeśli jesteś na tej stronie, to zapewne rozważasz rozwód. W twoim małżeństwie się nie układa. Masz przekonanie, że nie jest to jedynie przejściowy kryzys i nadeszła pora, żeby coś z tym zrobić.  Musisz wiedzieć, że rozwód to proces, do którego należy się bardzo dobrze przygotować. Nikt przecież nie chce być zaskakiwany wezwaniami z sądu lub przebiegiem rozprawy sądowej.

Ten wpis chcę poświęcić tematyce rozwodu bez orzekania o winie oraz sprawom, które się z tym wiążą.

Z moich obserwacji wynika, że najczęstszą przyczyną rozstań małżeństw jest niezgodność charakterów. Zazwyczaj istniała ona już od początku, ale mąż i żona starli się ją jakoś przezwyciężać. W sumie związek był dla nich satysfakcjonujący.

Liczyli na to, że jakoś się ułoży, że druga strona się kiedyś zmieni – może po ślubie, a może gdy pojawią się dzieci… Przyczyną rozwodów bywają także zdrada, uzależnienia lub długotrwała rozłąka spowodowana np. wyjazdem do pracy zagranicę.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dzieckaGrafika od Macrovector

Rozwód można uzyskać tylko po rozprawie w sądzie okręgowym – w Polsce nie podpisuje się żadnych „papierów rozwodowych” i nie załatwia się tego przed urzędnikiem lub notarialnie.

Aby uzyskać rozwód trzeba złożyć w sądzie pozew. Stroną inicjującą sprawę, tzn. składającą pozew, jest powód. Przeciwnikiem powoda jest pozwany. Jeśli pozew napisała i złożyła żona, to ona jest powodem, a ściślej powódką, jej przeciwnikiem procesowym jest mąż – pozwany.

W pozwie rozwodowym zawsze pojawia się kilka stałych elementów. Są to na pewno informacja kiedy i gdzie strony się pobrały, jak początkowo układało się małżeństwo stron, co spowodowało jego rozpad, kiedy ustały więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. (Więcej o przesłankach rozwodu przeczytasz tu: kiedy można złożyć pozew o rozwód).

Są też elementy pozwu zależne od konkretnej sytuacji konkretnych rozwodzących się osób. Np. jeśli małżonkowie mają dzieci, to w pozwie trzeba ująć sprawy związane z władzą rodzicielską, alimentami i kontaktami z dziećmi. Jeśli przyczyną rozwodu jest zdrada małżeńska, warto opisać kiedy i jak się o niej dowiedzieliśmy.

Czy pozew o rozwód napisany wg wzoru z Internetu wystarczy?

Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dzieckaGrafika od Macrovector

Trzeba pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak standardowy pozew o rozwód. W internecie można się natknąć na różnego typu gotowce, jednak czasami mogą nam one bardziej zaszkodzić niż pomóc – zwłaszcza jeśli chcemy się rozwieść szybko. Czasami klienci zwracają się do mnie z prośbą o poradę, która ma polegać na sprawdzeniu czy pozew, który napisali jest ok. Po zapoznaniu się z takim pismem zawsze udzielam klientom licznych wskazówek odnośnie do tego co jeszcze należy dopisać i jakie dowody podać.

Generalnie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią, że sąd w wyroku rozwodowym musi wskazać kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Najczęściej oznacza to, że sąd:

 • może orzec o winie jednego z małżonkówalbo
 • może orzec o winie obojga.

Sąd może jednak odstąpić od wskazywania kto zawinił, jeśli oboje małżonkowie złożą wniosek o nieorzekanie o winie.

Trzeba pamiętać o tym, że jeśli nie zaznaczymy w pozwie (jeśli jesteśmy powodem), odpowiedzi na pozew (jeśli jesteśmy pozwanym) lub nie powiemy na rozprawie, że zgadzamy się na rozwód bez orzekania o winie, sąd nie będzie sam (z urzędu) mógł udzielić rozwodu bez wskazywania winnego (lub winnych) rozpadu małżeństwa.

Jakie są konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie?

Trzeba mieć świadomość, że konsekwencją związaną z rozwodem bez orzekania o winie jest ograniczenie możliwości dochodzenia od przez byłego małżonka alimentów na siebie.

Jeżeli sąd nie orzeka o winie żadnego z małżonków – oboje małżonkowie mogą żądać alimentów od drugiej strony tylko i wyłącznie, jeśli znajdują w niedostatku.

Niedostatek oznacza, że znaleźliśmy się w złej sytuacji finansowej wywołanej np. zwolnieniem z pracy lub chorobą i nie stać nas na leczenie, opłaty za mieszkanie, media lub zakup wyżywienia.

Niedostatek trzeba przed sądem udowodnić przedstawiając odpowiednie dokumenty lub przesłuchując świadków.

Trzeba mieć świadomość, że konsekwencją związaną z rozwodem bez orzekania o winie jest ograniczenie możliwości dochodzenia od przez byłego małżonka alimentów na siebie.

Drugą konsekwencją nieorzekania o winie dot. alimentów na małżonka, jest okres, w jakim można pobierać te alimenty. Obowiązek alimentacyjny w przypadku rozwodu bez orzekania o winie wygasa:

 • w razie zawarcia przez małżonka pobierającego alimenty nowego małżeństwalub
 • z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Powyższy 5-letni termin może zostać wydłużony przez sąd, ale wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. To w praktyce zdarza się bardzo rzadko.

Jeśli zależy ci na uzyskaniu wyższych alimentów na siebie i masz do tego podstawy, to warto walczyć w sądzie o ustalenie winy.

Czy coś ustalić z małżonkiem przed złożeniem pozwu?

Zanim przejdę do omówienia dalszych kwestii prawnych, chcę Ci powiedzieć, że gdy myślimy o rozwodzie bez orzekania o winie, nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem poinformowanie małżonka o swojej decyzji za pośrednictwem sądu, tj.

 gdy ten doręcza żonie lub mężowi pozew. Bardzo wiele spraw można spróbować omówić i ustalić na spokojnie w rozmowie z żoną lub mężem. Dzięki temu sprawa rozwodowa przebiegnie sprawnie, szybko i w zasadzie będzie tylko formalnością.

Czy potrzebni są świadkowie?

Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dzieckaGrafika od Macrovector

Zawsze pytam moich klientów dlaczego wolą rozwód bez orzekania o winie, mimo że wina małżonka jest ewidentna i klient (klientka) ma na to mocne dowody. W odpowiedzi często słyszę, że nie chcą „prać brudów” w sądzie. Nie chcą roztrząsać szczegółów z życia małżeńskiego przed obcymi osobami i ze szczegółami opisywać co się pomiędzy nimi popsuło. Często nie chcą dodatkowo pogarszać relacji ze współmałżonkiem i dla dobra dzieci wolą w tym miejscu odpuścić i rozejść się kulturalnie. Nie chcą wciągać w swoje sprawy innych członków rodziny, którzy mieliby zeznawać w sądzie jako świadkowie na okoliczności dot. zdrady lub kłótni.

Gdy małżonkowie zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie, odpada najbardziej nieprzyjemna część postępowania. Sąd ustalając czy faktycznie doszło do rozpadu więzi małżeńskiej, w zasadzie przesłuchuje tylko strony.

Klienci często pytają czy jeśli zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie, to mogą w sądzie powiedzieć, że małżonek ich zdradził? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Tak! Oczywiście, można to zaznaczyć.

Nie będzie to miało wpływu na wyrok rozwodowy, jeśli nadal będziemy żądać rozwodu bez orzekania o winie.

Dla niektórych osób jest to ważne, aby zaznaczyć, że do rozpadu małżeństwa doszło przez „tę drugą osobę”, ale nie zależy im na tym, aby całą sprawę nadmiernie przedłużać walcząc o oficjalne ustalenie winy w wyroku.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie i czy jest szybszy?

Klienci często pytają, jak długo trwa sprawa rozwodowa. Większość osób chcę się rozwieść jak najszybciej i bez zbędnego przedłużania. Najczęściej na pierwszą rozprawę trzeba zaczekać ok.

3 miesięcy od momentu złożenia pozwu w sądzie. Nie jest to jednak regułą wynikającą z jakiegoś przepisu prawa.

Na pewno cała sprawa przebiegnie sprawniej, jeśli strony porozumieją się odnośnie do wszystkich kwestii rozstrzyganych przez sąd przy okazji rozwodu, tj.:

 • władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
 • wysokości alimentów na dzieci,
 • częstotliwości kontaktów dzieci z rodzicem, który na co dzień nie będzie z nimi przebywał.

Z mojego doświadczenia wynika, że znakomita większość spraw o rozwód bez orzekania o winie kończy się już na pierwszej rozprawie, zwłaszcza jeśli wcześniej uzgodnili miedzy sobą wszystkie kwestie dot. rozstania.

Trzeba wiedzieć, że nie warto poświęcać pewnych rzeczy tylko po to, aby się jak najszybciej rozwieść.

Nie radziłabym rezygnować z wyższych alimentów na dzieci, jeśli ich kwota jest uzasadniona potrzebami pociech i możliwościami zarobkowymi małżonka.

Trzeba wiedzieć o tym, że nie jest tak łatwo uzyskać po wydaniu wyroku rozwodowego podwyższenia alimentów na dzieci np. w 3 miesiące po rozwodzie.

Podobnie sprawa wygląda z kontaktami. Jeśli np. ojciec chce rozwijać swoją relację z dziećmi po rozstaniu z ich matką, powinien walczyć o kontakty, które mu to umożliwią, a nie poprzestawać na jednym spotkaniu weekendowym w miesiącu.

Jakie pytania zadaje sąd?

Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dzieckaGrafika od Macrovector

Trzeba wiedzieć, że w polskich realiach rozprawa sądowa w sprawie o rozwód bez orzekania o winie nie trwa 15 minut. Nie jest tak, że sąd tylko pyta o to czy wyrażamy zgodę na rozwód i na tym cała sprawa się kończy. Sąd ustala na rozprawie od kiedy przestało się układać miedzy małżonkami i czym to było spowodowane. Sędziowie proszą też o przywołanie jakichś przykładowych wydarzeń, które zaważyły na podjęciu decyzji o rozstaniu.

Często możemy zostać zapytani czy dochodziło do kłótni, o co były te kłótnie itp. Nie ma jakiegoś standardowego zestawu pytań w sprawie rozwodowej. Sędziowie formułują pytania na bieżąco wsłuchując się w to co strony mają do powiedzenia.

Na pewno nie można zasłaniać się w sądzie odpowiedziami typu – kłóciliśmy się, ale nie pamiętam już o co i nie chcę do tego wracać. Sąd może wtedy nabrać poważnych wątpliwości czy decyzja o rozwodzie jest przemyślana, szczera i ostateczna.

Podział majątku przy okazji rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dzieckaGrafika od Macrovector

Co do zasady w wyroku rozwodowym sąd nie będzie decydował o podziale majątku wspólnego małżonków.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwalają na rozstrzygnięcie o sprawach majątkowych wyrokiem rozwodowym, tylko wtedy gdy nie wpłynie to na przedłużenie sprawy rozwodowej.

Oznacza to, że nie ma szans na podział majątku w sytuacji, gdy małżonkowie spierają się co do tego kto ma co dostać po rozwodzie.

Jeśli natomiast małżonkowie porozumieją się co do podziału majątku i podział ten nie będzie się odbywał bardzo drobiazgowo, to mamy szansę na rozwiedzenie się i podzielenie majątku „za jednym zamachem”.

Dla przykładu, jeśli małżonkowie mają jeden dom, jedno mieszkanie i jeden samochód oraz ustalą, że jedno z nich otrzyma dom, a drugie mieszkanie i samochód, a do tego jeszcze w pozwie dokładnie opiszą przedmioty majątkowe umożliwiające ich identyfikację, to sądy raczej zgadzają się na umieszczenie orzeczenia o podziale majątku już w wyroku rozwodowym.

Co wydarzy się dalej, zależy od Ciebie

 • W swojej pracy ciągle obserwuję, że sprawa rozwodowa może być kogoś pierwszym kontaktem z sądem i prawem i potrafi to być szalenie stresujące.
 • Chciałabym od Ciebie usłyszeć: jakie są Twoje obawy związane z rozwodem bez orzekania o winie?
 • Czy obawiasz się jak napisać wniosek?
 • A może sprawy związane z podziałem majątku?
 • Napisz o tym w komentarzu, może uda mi się coś Ci jeszcze podpowiedzieć.
See also:  Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

Jak złożyć pozew o rozwód? Dokumenty potrzebne do rozprawy

Dokumenty potrzebne do zakończenia małżeństwa, czyli – potocznie mówiąc – „papiery rozwodowe” to nie tylko pozew o rozwód. Im bardziej skomplikowany rozwód z orzekaniem o winie, tym więcej pism będziesz potrzebować w toku postępowania. Żeby wziąć rozwód, dokumenty będą niezbędne – wyjaśniamy więc wszystko, co powinniście wiedzieć pod kątem formalności.

Pozew rozwodowy – jak napisać?

Rozwód zostanie Wam udzielony, jeśli w Waszym związku nastąpił tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przyczynę rozpadu małżeństwa będzie trzeba podać w pozwie rozwodowym.

Wiedziałaś/-eś o tym? Jeśli nie, to nic dziwnego – pozew o rozwód to pismo procesowe, a więc ma ściśle określoną formę i wskazania co do treści. Wiedzę potrzebną do jego napisania mają prawnicy – osoby, które po prostu w tym „siedzą”.

Stworzeniem pozwu rozwodowego zajmie się więc wybrany przez Ciebie adwokat po tym, jak przedstawiasz mu wszystkie szczegóły podczas porady prawnej.

Pozew rozwodowy inicjuje postępowanie rozwodowe, czyli czynności wykonywane przez sąd. To, jak potoczy się sprawa rozwodowa, wynika po części właśnie z tego, co będzie zapisane w pozwie o rozwód. Dokument będzie różnił się w zależności od tego, czy żądamy rozwodu za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie.

Dokumenty rozwodowe – pozew o rozwód z załącznikami

Zacznijmy od informacji, które znajdą się w każdym pozwie:

 • dane osobowe obu stron (imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania),
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego jest skierowany,
 • wskazanie na rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie,
 • żądania powoda (osoby składającej pozew),
 • uzasadnienie pozwu, czyli wskazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ustały wszystkie łączące ich więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza),
 • załączniki do pozwu o rozwód,
 • podpis powoda lub jego pełnomocnika.

Potrzebne załączniki do pozwu o rozwód to przede wszystkim odpis aktu małżeństwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeśli macie dzieci, dołączasz również odpisy ich aktów urodzenia. Jeśli zawarliście małżeńską umowę majątkową, to dołączasz jej odpis.

Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dziecka

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Rozpatrzmy teraz najprostszą sytuację – para bez małoletnich dzieci chce wziąć rozwód bez orzekania o winie. To będzie szybka, nieskomplikowana i zazwyczaj tylko jedna rozprawa rozwodowa. Papiery rozwodowe to tylko pozew i odpis aktu małżeństwa i – jeśli ją zawarliście – odpis małżeńskiej umowy majątkowej.

Składając pozew rozwodowy za porozumieniem stron, jeden małżonek będzie miał status powoda, a drugi pozwanego. Nie ma to jednak żadnych konsekwencji prawnych i wynika tylko z kwestii proceduralnych.

Pozew rozwodowy – małżeństwo z małoletnimi dziećmi

Inaczej będzie wyglądać pozew o rozwód, jeśli para ma małoletnie dzieci. Wśród dokumentów rozwodowych muszą znaleźć się odpisy ich aktów urodzenia.

W takich sprawach rozwodowych mamy dwie opcje – albo przenosimy kwestie związane z pociechami przed sąd, albo wszystko rozstrzygamy we dwoje i ustalenia zapisujemy w pozwie. Jeśli wybieramy drugą opcję, w pozwie muszą znaleźć się informacje o tym:

 • któremu rodzicowi sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej;
 • jakie będzie miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie;
 • jak odtąd będą wyglądać kontakty dzieci z rodzicami;
 • jakie alimenty na wychowanie dzieci ustalili między sobą rodzice.

Jeśli Twoim rozwodem zajmuje się adwokat, na pewno dostaniecie propozycję dołączenia do pozwu rozwodowego tzw. porozumienia rodzicielskiego, w którym poruszycie wszystkie powyższe tematy. Co za tym idzie – kwestie wychowania Waszych dzieci nie będą ustalane na sprawie rozwodowej i rozstrzygane przez sąd, tylko przez osoby, które znają je najlepiej – Was samych.

Co jeśli rodzice nie są zgodni np. w kwestii alimentów? Papiery rozwodowe będą musiały być rozszerzone o żądanie zasądzenia alimentów i dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka. Wszystkie szczegóły związane z pozwem w przypadku rozwodu pary, która ma dzieci, dokładnie wyjaśni Ci kancelaria adwokacka.

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli możesz udowodnić, że za zakończenie związku małżeńskiego winę ponosi druga osoba, masz szansę na alimenty dla siebie.

Warunkiem jest pogorszenie się Twojej sytuacji finansowej po rozwodzie.

Alimentów możesz żądać również wtedy, gdy sąd nie uzna winy żadnej ze stron lub gdy uzna winę obu stron – ale wtedy warunkiem zasądzenia finansowego wsparcia jest tzw. niedostatek.

Żeby składać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie, będziesz musiał(a) zebrać materiał dowodowy potwierdzający winę drugiego małżonka za rozpad związku.

Takie papiery rozwodowe mogą zawierać wydruki rozmów z komunikatorów internetowych czy SMS-ów, zdjęcia, dokumenty medyczne (np. w przypadku przemocy domowej), bilingi.

W kompletowaniu materiału dowodowego pomoże Ci kancelaria adwokacka.

Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dziecka

Jak, gdzie i za ile – formalności związane z pozwem rozwodowym

 • Gdzie złożyć pozew rozwodowy? Rozwodem zajmie się sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron postępowania, jeśli jeden małżonek cały czas mieszka w tym okręgu. Jeśli nie – będzie to sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, składasz pozew w sądzie w Twoim okręgu.
 • Jak złożyć papiery rozwodowe? Pozew możesz złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem nadania.
 • Czy muszę dostarczyć pozew o rozwód drugiemu małżonkowi? Nie, Ty musisz tylko złożyć pozew rozwodowy i odpis pozwu rozwodowego wraz z załącznikami do sądu okręgowego, który następnie sam wyśle pismo do drugiego małżonka.
 • Ile czeka się na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy? Strona pozwana ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do pozwu, liczone od momentu jego doręczenia.
 • Ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi zwykle 600 zł, które płacimy w kasie właściwego sądu okręgowego lub przelewem bankowym. Przy składaniu pozwu bez orzekania o winie możemy liczyć na zwrot części kosztów po wydaniu wyroku rozwodowego.

FAQ:

1.

Rozwód – dokumenty potrzebne do rozwiązania małżeństwa

Oprócz oryginału i odpisu pozwu rozwodowego potrzebujesz jeszcze dwóch egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa, dwóch egzemplarzy skróconych odpisów aktów urodzenia Waszych dzieci oraz potwierdzenie złożenia opłaty w sądzie okręgowym. Pamiętaj, aby jeden dodatkowy egzemplarz pozwu rozwodowego i wszystkich załączników do niego zostawić dla siebie!

2. Jak złożyć papiery rozwodowe?

Pozew o rozwód należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać do niego listem poleconym. To sąd przekazuje pozew z załącznikami drugiemu małżonkowi.

3. Wzór pozwu o rozwód – jak napisać?

Pozew to pismo procesowe, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Prawnik wyjaśni Ci całą procedurę rozwodową i stworzy pozew, dzięki któremu orzeczenie rozwodu nastąpi szybko i bez zbędnego stresu.

Jak wziąć rozwód? Szybki rozwód krok po kroku – Kancelaria Klisz

Jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest sprawa o rozwód. Rozwiązanie małżeństwa, które musi orzec sąd, zdaniem niektórych – powinno być formalnością. Najlepiej zaś, jeśli małżonkowie zawrą pomiędzy sobą porozumienie.

Niestety, nie zawsze jest to możliwe – a niekiedy, szczególnie, jeśli nie chodzi o rozwód bez orzekania o winie, rozprawa rozwodowa może się ciągnąć przez długie miesiące.

Faktem jest jednak, że dobry prawnik może pomóc Ci wziąć szybki rozwód – tak szybki, jak będzie to możliwe, bo niektórych formalności nie sposób pominąć, a procedur przyspieszyć.

Jak wziąć rozwód krok po kroku, napisać pozew rozwodowy, który już na starcie postawi Cię na wygranej pozycji i uzyskać alimenty dla małoletnich dzieci? Moja kancelaria pomaga w takich sprawach na co dzień, a ja chętnie Ci o tym opowiem.

Rozwód a pozew rozwodowy – czyli najważniejszy krok

Pozew o rozwód bez wątpienia jest najważniejszym pismem w całym procesie rozwodowym. Jego właściwe złożenie, zawarcie w nim odpowiednich wniosków i dopełnienie wszelkich formalności w tym zakresie jest bardzo istotne. Czasami nawet pozwoli uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Na początku pozwu o rozwód, musisz wskazać do jakiego sądu go kierujesz. Pamiętaj, że pozew o rozwód składasz zawsze do sądu okręgowego.Kolejnym istotnym elementem jest oznaczenie stron – Ty jesteś powodem lub powódką, z kolei Twój małżonek to pozwana lub pozwany. Oprócz tego pamiętaj, aby podać dane takie jak numer PESEL i Wasze miejsca zamieszkania.

See also:  Pociągnięcie do odpowiedzialności za długi żony

Składając pozew o rozwód musisz wyrazić dokładnie określoną chęć zakończenia małżeństwa. Masz tutaj do wyboru rozwiązanie związku małżeńskiego z orzekaniem o winie lub bez (za porozumieniem stron).

Powinieneś także określić swoje żądanie rozwodu i te w zakresie wysokości alimentów, podziału majątku, a o ile macie nieletnie dzieci, także dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi po rozwodzie.Kolejnym niezbędnym elementem pozwu rozwodowego jest podanie wszystkich faktów, które uzasadniają to, że chcesz rozwodu.

Na przykład, oboje małżonkowie uznali, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego czy doszło do zdrady. Istotne będzie także udowodnienie żądań – załączenie nagrań czy wskazanie zeznań świadków.Do pozwu rozwodowego powinieneś też załączyć informację, czy podjęliście próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania Waszego sporu (obejmujące np. terapię małżeńską).

Jeśli takich prób nie było – wyjaśnij dlaczego.Dobrze będzie, jeśli dodatkowo postanowisz wystąpić z wnioskiem o zasądzenie od przeciwnej strony zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów sądowych (opłata sądowa od orzeczenia rozwodu i ewentualnie koszty adwokata). Na końcu wniosku dodaj podpis oraz wymień załączniki.

Jak wziąć rozwód – złożenie pozwu i niezbędne załączniki

Wniosek o rozwód należy także zaopatrzyć w niezbędne załączniki. Zaliczają się do nich:

 • oryginał odpisu aktu małżeństwa,
 • jeżeli posiadacie małoletnie dzieci – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,
 • dowód na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu. Inaczej będzie tylko, jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, poparty oświadczeniem o stanie rodzinnym. W takim przypadku musisz także dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym,
 • jeśli masz zamiar wnioskować o alimenty, musisz załączyć także zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami,
 • dowody winy drugiej strony.

Pozew należy złożyć zawsze w dwóch egzemplarzach wraz z wszelkimi załącznikami.

Rozwód bez zbędnego stresu dla małżonków i dziecka

Jak uzyskać rozwód – odnośnie czego może orzekać sąd?

Wydając wyrok, sąd przychyli się lub odrzuci kwestie, o których rozstrzygnięcie zgodne ze swoim życzeniem chcesz wnioskować w związku z rozwodem. Zazwyczaj zaliczają się do nich:

 • podział majątku wspólnego,
 • orzeczenie o winie drugiej strony,
 • podział opieki nad dziećmi,
 • eksmisja jednego z małżonków rozwiedzionych lub ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • wysokość świadczeń alimentacyjnych zabezpieczających dobro dzieci lub środków, których drugi małżonek potrzebuje w związku z pogorszeniem się stopy życiowej po rozwodzie i niemożnością samodzielnego utrzymania się.

Sprawa o rozwód – odpowiedź na wniosek rozwodowy

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się z momentem, kiedy nastąpi wniesienie pozwu. Powinieneś jednak wiedzieć o tym, że na otrzymany pozew możesz – a nawet powinieneś – odpowiedzieć w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W tym celu warto skorzystać z pomocy adwokata.

Zatrudniony pełnomocnik procesowy nie tylko pomoże Ci przejść możliwie bezkolizyjnie postępowanie rozwodowe, ale również doradzi, co powinieneś napisać. I to niezależnie od tego czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy bez niego. Oczywiście, możesz spróbować także sporządzić odpowiedź sam.

Co powinieneś w niej zawrzeć?

Wniosek o rozwód – co w odpowiedzi na pozew?

Oczywiście, musisz zacząć od napisania do jakiego sądu kierujesz pismo, a następnie nadać mu tytuł, czyli po prostu: odpowiedź na pozew. W dalszej części musisz ustosunkować się do wszystkich najważniejszych kwestii w nim zawartych, czyli:

 • czy w ogóle zgadzasz się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
 • czy wnosisz o rozwód z orzeczeniem o winie czy chcesz rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie,
 • jeśli macie wspólne dzieci – czy powinny one otrzymywać alimenty od drugiej strony, w jakiej wysokości powinny być zasądzone i do którego dnia miesiąca uiszczane,
 • jak w wyniku wyroku powinno zostać podzielone Wasze mieszkanie,
 • jak będziecie się dzielić opieką nad dziećmi.

Rozwód bez orzekania o winie i z winą – ile trwa?

Złożenie pozwu o rozwód nadaje całej sprawie bieg. Z tego momentu nie ma już odwrotu, zatem zdecydowanie powinieneś dobrze go przemyśleć. Klienci, którzy korzystają z pomocy radcy prawnego czy adwokata, z którymi współpracuje nasza kancelaria adwokacka, bardzo często pytają się jednak: ile trwa rozwód? Czy da się uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Jeśli zachodzi niejedna pozytywna przesłanka rozwodowa, a małżeństwo definitywnie rozpadło się trwale i zupełnie (nastąpił trwały rozkład pożycia)- można uzyskać szybki rozwód.

Szczególnie, jeśli decyzja o rozwodzie była wspólna i wystosowaliście zgodny wniosek, postępowanie dowodowe jest krótkie i rzetelnie przeprowadzone, dzieci stron są dorosłe czy nie chcecie orzekania o winie jednego z małżonków.

Pytając jednak o konkretną datę adwokata lub radcy prawnego, nie otrzymasz konkretnej daty orzeczenia rozwodu. Prawo rodzinne i sądy rządzą się swoimi prawami, jednak doświadczony pełnomocnik może sprawić, że cały proces przebiegnie najsprawniej, jak to możliwe.

Czy sąd może orzec rozwód bez zgody drugiego małżonka?

Czy sąd może udzielić zgody na rozwód, jeśli stanowczo się na to nie zgadzasz? Niestety (lub w niektórych przypadkach stety), odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Sąd – orzekając rozwód – potrzebuje zgody tylko wówczas, jeśli wystąpił o niego ten z małżonków, który jest całkowicie winny rozkładu pożycia.

Powinieneś jednak wiedzieć, że sąd może uznać rozwód, jeśli brak zgody jednej ze stron jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Rozprawa o rozwód – kiedy sąd może odmówić rozwodu?

Istnieją trzy ważne przypadki, w których sąd nie może zgodzić się na rozwód. Zaliczają się do nich sytuacje, w których:

 • na skutek rozwodu ucierpiałyby wspólne małoletnie dzieci stron – w praktyce zdarza się to jednak dość rzadko, jako że dla większości dzieci, podział wykonywania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionych rodziców, niż tkwienie w ich nieszczęśliwym małżeństwie,
 • jeśli rozwód będzie niezgodny z wyżej wspomnianymi zasadami współżycia społecznego,
 • jeśli o rozwód wystąpi jedynie winny rozkładu pożycia małżonek (wyłączając sytuację opisaną w poprzednim akapicie).

Przesłanki pozytywne

Jeśli rozkład pożycia małżonków jest trwały i zupełny – wówczas możemy mówić o tym, iż zachodzi pozytywna przesłanka do tego, aby możliwe było zakończenie wspólnego życia małżonków.

Rozkład musi jednak być zupełny – a taki ma miejsce, jeśli pomiędzy małżonkami ustały więzi gospodarcze, duchowe oraz fizyczne.

Jeśli co najmniej jedna z więzi (na przykład gospodarcza) zostanie zachowana – wówczas przesłanka nie istnieje.

Sprawa o rozwód – a może porozumienie?

Zanim małżonkowie zdecydują się na rozwód, zawsze warto zastanowić się nad tym, czy nie lepszym rozwiązaniem może okazać się próba uratowania nierzadko wieloletniego związku. Choć niekiedy nie ma na to szans, czasem bardzo pomocna jest chociażby terapia małżeńska.

Jeśli jednak i ona nie daje efektów, pomyślcie wspólnie nad tym, czy długi i bolesny rozwód z wyciąganiem wszystkich Waszych mniejszych i większych grzeszków, to faktycznie dobry pomysł.

Każdy prawnik rozwodowy z pewnością przyzna mi rację: porozumienie w kwestii rozwodu – choć wymagające negocjacji – pozwala zaoszczędzić wiele czasu, stresu i nieprzyjemności.

O co zapyta Cię sąd w trakcie postępowania?

Sąd okręgowy, przypisany miejscu zamieszkania, który jest właściwy do rozpoznania pierwszej sprawy, mającej na celu formalnie zakończyć Wasz związek, przede wszystkim będzie chciał wiedzieć, czy podtrzymujesz dotychczasowe wnioski.

Zapyta także o to, czy nie widzisz szansy dla Waszego małżeństwa i czy nie chciałbyś go uratować. Kolejne pytania będą dotyczyć najważniejszych założeń wniosku rozwodowego.

Zdecydowanie pytania tego rodzaju nie należą do najłatwiejszych, dlatego zawsze doradzam swoim klientom, aby przede wszystkim starali się przedstawiać jedynie fakty w sposób możliwie spokojny i wyważony.

Jak przygotować się do rozwodu?

Jeśli zdecydowałeś się na skorzystanie z pomocy profesjonalisty, możesz skupić się na innych ważnych kwestiach, które sąd może wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozstrzygnięciu sprawy.

Być może będziesz zdziwiony, jednak sąd – jak każdy człowiek – dokonując oceny, a więc w tym przypadku wydając werdykt, może kierować się nie tylko merytorycznymi kwestiami. Bardzo ważny będzie stosowny, elegancki i schludny wygląd oraz to, w jaki sposób będziesz się zachowywać.

Jak odpowiadać podczas rozprawy?

Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy pytanie zadaje Ci sąd czy prawnik drugiej strony, odpowiedzi zawsze udzielasz bezpośrednio do sądu, używając zwrotu „wysoki sądzie”.

Podczas udzielania odpowiedzi staraj się stać spokojnie i nawiązywać z sędzią kontakt wzrokowy.

Przesadna gestykulacja, zbędne podnoszenie głosu czy obraźliwe wypowiedzi zdecydowanie nie sprawią, że sąd wyrobi sobie na Twój temat dobre zdanie. Pamiętaj o tym, że na szali są Twoje dalsze losy.

See also:  Czy konkubina może żądać podziału majątku i firmy?

Czy w trakcie rozwodzenia się potrzebujesz pomocy adwokata?

Jedno jest pewne: formalne rozwiązanie związku małżeńskiego kosztuje. Wszelkiego rodzaju opłaty sądowe są nie do uniknięcia. Do tego dochodzą także koszty procesu, jeżeli będziesz stroną, która przegra sprawę. Tego jednak zdecydowanie nie chcemy, zatem zatrudnienie kompetentnej osoby, która pomoże Ci w miarę swoich możliwości postawić na swoim, może się okazać na wagę złota.

Ile kosztuje adwokat?

Nie ma jednej stawki, którą zapłacisz kancelarii za reprezentowanie podczas sprawy, której skutkiem będzie wyrok kończący Wasze małżeństwo.

Wszystko zależy bowiem przede wszystkim od tego, ile czasu i jak wiele pracy będzie potrzebne do tego, aby postawić Cię na wygranej pozycji. Podczas wyceny ważna będzie jednak nie tylko długość procesu, ale także stopień jego skomplikowania.

Pamiętaj o tym, że tak jak wszyscy małżonkowie są różni, tak nietuzinkowe są łączące ich stosunki – a, co za tym idzie – również sposób ich najlepszego rozwiązania.

Rozwód cywilny – porady prawne, prowadzenie spraw, radca prawny

Rozpad małżeństwa to bez wątpienia jedna z trudniejszych sytuacji z jaką mogą spotkać się małżonkowie. To wydarzenie ciężkie przede wszystkim pod względem emocjonalnym. Koniec pewnego rozdziału w życiu wymusza kolejne zmiany, dlatego też jeden z małżonków bądź obydwoje podejmują decyzję o rozwodzie.

Rozwód oprócz tego, ze jest bolesnym wydarzeniem może być także procesem długotrwałym ze względu na rozpad rodziny i kwestie majątkowe. Aby jak najlepiej przejść przez proces cywilny warto się do niego odpowiednio przygotować – nie tylko psychicznie, ale także merytorycznie. To przede wszystkim pozwoli uniknąć zbędnego stresu. Od czego zacząć?

Podczas rozwodu cywilnego należy wykazać, że nastąpił trwały (nie ma możliwości powrotu do siebie małżonków) i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ustanie więzi uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej). Warto mieć na uwadze wszystkie okoliczności z życia małżeńskiego – pomocne może okazać się ich spisanie – bowiem posłużą do tego, aby odpowiednio uzasadnić pozew rozwodowy.

Zanim przejdziemy do redagowania pozwu rozwodowego należy zastanowić się, czy chcemy wnosić o rozwód bez orzekania o winie czy z wykazywaniem winy jednego z małżonków. Pierwsza opcja jest na pewno szybsza i w zasadzie łatwiejsza (większość spraw bez orzekania o winie zamyka się podczas jednej rozprawy).

Należy mieć jednak na uwadze, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy tylko wtedy, jeżeli obydwie strony wyrażą na to zgodę. Tak samo wygląda sprawa dotycząca dzieci – opieki, alimentów i ich miejsca zamieszkania.

Sąd jest w stanie rozstrzygnąć tę kwestię tylko w momencie, gdy małżonkowie mają zgodnei wzajemne ustalenia.

Przygotowanie się do rozwodu z orzekaniem winy jednego z małżonków jest na pewno bardziej czasochłonne (jak i sam proces, który może trwać nawet dwa lata). W tym przypadku strona musi zebrać twarde dowody na potwierdzenie winy współmałżonka.

To na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia wysnuwanych twierdzeń, a więc jeżeli chcesz wykazać, że współmałżonek Cię zdradzał – pokaż w sądzie niezbite dowody potwierdzające jego niewierność.

Rozwód z orzekaniem o winie niesie za sobą konsekwencje – małżonek winny za rozpad małżeństwa ma obowiązek płacenia alimentów na drugiego małżonka. Warto mieć na uwadze, aby kolokwialnie mówiąc nie znaleźć się w tarapatach.

Jakie dowody mogą okazać się pomocne przy wykazywaniu winy jednego z małżonków? Tak naprawdę wszystkie, które potwierdzą, że to przez tego współmałżonka ustała wieź uczuciowa, gospodarcza oraz fizyczna. Mogą to być kopie wiadomości SMS, e – mail, nagrania audio,

nagrania video, kopie prywatnych wiadomości na komunikatorach internetowych, dokumentacja medyczna, wyciągi z konta bankowego, bilingi telefoniczne czy w końcu zeznania świadków (rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów). Coraz częściej także strony decyduje się na skorzystanie z usług prywatnego detektywa. Wywiad detektywistyczny jest kolejnym dowodem w sprawie, a detektyw może być cennym świadkiem podczas procesu.

Wszystkie dowody, o których powyżej należy zgromadzić jeszcze przed rozpoczęciem rozwodu cywilnego.

Obligatoryjnie do pozwu rozwodowego należy dołączyć:

 • akt małżeństwa:
 • akt urodzenia wspólnych nieletnich dzieci.

Te dokumenty także należy przygotować odpowiednio wcześniej.

Ostatnią kwestią, nad którą warto się zastanowić jest skorzystanie z pomocy prawnika. Czy warto? Na pewno pomoc specjalisty jest w stanie przynieść nam wiele korzyści. O ile łatwiejsze sprawy rozwodowe można załatwiać bez jego udziału, tak już podczas rozwodu z orzekaniem o winie polecam skorzystać z usług adwokata, który poprowadzi nas przez cały proces.

Mediacje Rozwodowe – Polskie Centrum Mediacji

Wejściu w związek zawsze towarzyszą pełne optymistycznych emocji, wielkie uczucia. Wspólnie buduje się przyszłość, która zdarza się, że jest daleka od wyobrażeń, a w którymś momencie pojawiają się problemy.

Często udaje je się zażegnać, ale w pewnych przypadkach konflikt się zaognia. Para zaczyna się od siebie oddalać, coraz trudniej o zrozumienie, głębokie uczucia zaczynają schodzić na drugi plan, wygaszają się.

Dla małżonków (lub osób będących w nieformalnym związku) zawsze jest to przeżycie dramatyczne, pełne stresu, tym bardziej jeśli towarzyszem sporu są niczemu winne dzieci. Całej sytuacji może sekundować uczucie głębokiej straty oraz pustki.

Pojawić się może gniew, a także poczucie winy, które może przerodzić się w obniżenie samooceny, lęk przed samotnością, strach przed niepewną przyszłością.

Rozstanie pociągać może także innego rodzaju konsekwencje, takie jak kłopoty finansowe, trudności wynikające z prób pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem, zmagania się z rozłąką z dziećmi, spotykaniem się z nimi w atmosferze konfliktu.

Mediacje rozwodowe wspierają małżonków w przejściu przez tę trudną sytuację, są one wielką szansą zarówno dla małżonków jak i ich najbliższych. Mediacje pozwalają płynnie i bezkonfliktowo przeobrazić relacje małżeńskie w relacje rodzicielskie i umożliwiają opracowanie korzystnego dla wszystkich planu wychowawczego.

Są szansą przede wszystkim dla dzieci rozwodzących się rodziców. Eliminują, niezwykle obciążające młody organizm, konflikty i pozwalają zachować przyjacielskie relacje z rodzicami, a także ze znajomymi bez wprowadzania ich w spór. Zminimalizowany zostaje także stres, który często powstaje w środowisku postępowania sądowego.

Bez zbędnego przewodu, sprawa rozstania, sposobu wychowywania dziecka, podziału majątku ustalane są na drodze mediacji. Mediacje rodzinne są więc szansą na przywrócenie normalności, zrzucenie wielkiego ciężaru dla każdego członka rodziny.

W szczególności dla dzieci, które w całym sporze pozostają niewinne i najczęściej to one przeżywają spór najmocniej.

Mediacje przed rozwodem – dlaczego warto? 

Zawsze warto ratować coś, na co pracowało się często latami. Pozostawienie problemu bez podjęcia próby jego rozwiązania to swego rodzaju mentalna ucieczka, ale w ślepą uliczkę. Podjęcie rozmów to wykazanie się dobrą wolą.

Próba naprawcza to uczciwe zachowanie nie tylko wobec siebie, ale przede wszystkim wobec życiowego partnera oraz dzieci, które mimo woli są mocno osadzone w całym konflikcie. Mediacje rozwodowe pozwalają zrozumieć genezę problemu, dotrzeć do jego źródła, spojrzeć na rozmiar sporu z dystansu.

A także umożliwiają jego szersze zrozumienie poprzez spokojne i nieśpieszne wysłuchanie drugiej osoby.

Trwając w konflikcie zamykamy się na racje, argumenty, punkt widzenia partnera. Podczas mediacji mamy szansę się otworzyć, by zrozumieć istotę szeregu niepowodzeń, które niszczą związek.

To prowadzi do wniosków i pozwala nie rozpamiętywać tego, co było złe, ale spojrzeć w przyszłość i wziąć z przeszłości to, co dobre i konstruktywne. Mediacje przed rozwodem pozwalają więc budować odpowiednie relacje.

Jeśli nie widać możliwości powrotu do dawnych uczuć, nie widzi się szansy na wspólne życie, warto zdecydowanie wysłuchać się wzajemnie, przyjrzeć się związkowi i temu co można jeszcze z tego ocalić, by zwyczajnie, po ludzku rozstać się w możliwie jak najlepszych stosunkach.

Tym bardziej, że po postępowaniu mediacyjnym udaje się na jednej rozprawie ustalić wszelkie szczegóły, takiej jak sposób rozstania, plan wychowawczy czy nawet sprawy majątkowe. Jest to więc rozwiązanie najmniej angażujące i redukujące stres.

Mediator Rozwodowy

Istotą mediacji jest wspieranie stron trwających w konflikcie do wypracowania przez nie ugody. Sprawy rozwodowe mają znacznie większy ładunek emocjonalny i wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania może być trudne. Pierwszą barierą jest poczucie wstydu, niechęć przed wyznaniem krępujących spostrzeżeń.

Profesjonalnie przygotowany z psychologii rozwojowej dziecka oraz prawa mediator rozwodowy ma zatem za zadanie zbudowanie takiej atmosfery, w której partnerzy poczują się bezpiecznie, i chętniej podejmą próbę przedstawienia swojego punktu widzenia.

Jest to kluczowy element, który pozwala mediatorowi rozwodowemu skierować rozmowy w dobrym kierunku. Pozostający bezstronny oraz w pełni szczery mediator nigdy nikogo nie faworyzuje, stawia strony na równi i prowadzi do pełnej ugody bez wyznaczania wygranych czy przegranych.

W ten sposób partnerzy dochodzą do konstruktywnych wniosków, definiują istotę sporu, są w stanie dotrzeć do jego źródła i go trwale rozwiązać, często odbudowując uczucia na nowo. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.