W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

W jakim sądzie rozwód? Zastanawiasz się, gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie? Przede wszystkim pozew o rozwód zawsze należy składać do Sądu Okręgowego.

 Tak, pozew rozwodowy składa się do Sądu Okręgowego z tego okręgu, gdzie małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli przynajmniej jedno z nich jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwyczajnego pobytu w okręgu tego sądu.

Ponadto zmiana miejsca zamieszkania po wniesieniu pozwu rozwodowego nie powoduje zmiany sądu rozpoznającego sprawę o rozwód.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie?

Pozew rozwodowy może być złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie albo do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Opiszę właściwość dwóch Sądów Okręgowych w Warszawie, dzięki czemu znajdziesz właściwy Sąd. Uwaga: nowa siedziba Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, adres – ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa, e-mail: [email protected]

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅

W jakim sądzie rozwód? Właściwość sądu

 • Właściwość Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie obejmuje następujące Sądy Rejonowe w:
 • Legionowie – dla miasta Legionowa oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew;
 • Nowym Dworze Mazowieckim – dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym;
 • Otwocku – dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna;
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – dla dzielnic: Białołęka, Praga Północ, Targówek;
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – dla dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła;
 • W Wołominie – dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin.
 • LINK DO STRONY SĄDU 

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

W jakim sądzie rozwód? Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie al. „Solidarności” 127 00-898 Warszawa tel. 22 440 80 00 fax 22 440 70 31  e-mail: [email protected]

Tutaj adres strony: https://bip.warszawa.so.gov.pl

 1. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie działają Sądy Rejonowe w:
 2. Grodzisku Mazowieckim – dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno,
 3. Piasecznie – dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów (od 1 stycznia 2008 r ),
 4. Pruszkowie – dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice,
 5. Sąd Rejonowy dla:
 6. Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów (zmiana właściwości od 1 stycznia 2008 r.),
 7. miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy,
 8. Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście,
 9. Warszawy-Woli w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola,
 10. Warszawy-Żoliborza w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.
 11. LINK DO STRONY SĄDU – KLIKNIJ

Reasumując, warto wiedzieć, do którego sądu złożyć pozew o rozwód. Oczywiście w razie wątpliwości skonsultuj się z adwokatem. Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 • Z poważaniem,
 • Adwokat Marta Wnuk
 •  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 • tel.: +48691512933
 •  e-mail: [email protected]

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Niniejszy wpis zostanie poświęcony formalnej stronie złożenia pozwu o rozwód.

Właściwość rzeczowa sądu.

Pod pojęciem właściwość rzeczowa kryje się zakres spraw, które mogą zostać rozpoznane przez poszczególne sądy I instancji, ale różnego rzędu. Powyższe wynika z faktu, iż w Polsce nie ma jednolitego sądu I instancji. W I instancji sprawy rozpoznają bowiem sądy rejonowe jak i sądy okręgowe.

Sądem właściwym do rozpoznania w I instancji sprawy o rozwód jest sąd okręgowy. Jako ciekawostkę wskazać należy, że do 31 grudnia 1990r. sprawy o rozwód w I instancji rozpoznawane były przez sądy rejonowe.

Jaki wydział jest właściwy?

Zarówno sądy rejonowe jak i sądy okręgowe dzielą się na wydziały, które w swoich kompetencjach mają rozstrzyganie określonych kategorii spraw. Do rozpoznania sprawy o rozwód właściwym jest wydział cywilny sądu okręgowego.

 • W sytuacji wniesienia apelacji (środka odwoławczego od wyroku I instancji) zostanie ona rozpoznana przez sąd apelacyjny – sąd II instancji.
 • Właściwość miejscowa.
 • Właściwość miejscowa oznacza zakres spraw, które mogą być rozpoznawane przez sądy poszczególnych okręgów sądowych ustalanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Właściwość miejscowa sądu w sprawach o rozwód uregulowana została przez art. 41 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 1822), wyznaczając następujące kryteria:

 1. ostatniego miejsca zamieszkania małżonków w okręgu danego sądu, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu,
 2. miejsca zamieszkania strony pozwanej, gdy brak jest podstawy z pkt. 1,Jeżeli jednak i tej postawy nie ma
 3. miejsca zamieszkania powoda.

Wyjaśnić należy, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków pozostaje nadal właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód nawet jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu tego sądu, choć w innej niż uprzednio miejscowości.

See also:  Mąż hazardzista – zabezpieczenie majatku

Zameldowanie w konkretnej miejscowości nie ma znaczenia dla właściwości sądu. Istotny jest jedynie faktyczny pobyt w okręgu danego sądu. Na marginesie wyjaśnić należy, że posiadanie dowodu zameldowania może posłużyć jako środek do uprawdopodobnienia przebywania w danej miejscowości.

Opłata od pozwu.

Od pozwu o rozwód pobierana jest opłata w wysokości 600,00 zł. Sąd z urzędu zwraca, po uprawomocnieniu się wyroku, połowę uiszczonej opłaty od pozwu w sytuacji orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie.

Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpi w wyniku pojednania się małżonków przed sądem I instancji sąd z urzędu w całości zwróci uiszczoną opłatę. Natomiast jeżeli pojednanie stron nastąpi przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

 1. W przypadku nieuiszczenia przez powoda stosownej opłaty sąd wezwie go do uzupełnienia tegoż braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrócenia pozwu.
 2. Złożenie pozwu.
 3. Pozew może zostać nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego co jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu lub złożony w biurze podawczym w siedzibie sądu.
 4. Podsumowując
 • sądem właściwym rzeczowo do wniesienia pozwu o rozwód zawsze będzie sąd okręgowy;
 • sprawę o rozwód zawsze rozpozna wydział cywilny sądu okręgowego;
 • właściwość miejscowa ustalana jest w oparciu o to, czy jeden z małżonków nadal mieszka lub ma miejsce zwykłego pobytu w okręgu danego sądu, w którym uprzednio zamieszkiwali oboje małżonkowie. Z braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda;
 • opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł.

Sąd właściwy w sprawie rozwodowej Warszawa | Adwokat Jan Przemysław Kopko

Pozew o rozwód zawsze należy składać do Sądu Okręgowego. Kierowanie pozwu rozwodowego do sądu rejonowego jest częstym błędem popełnianym przez strony. Warto zatem wiedzieć do którego i jakiego sądu złożyć pozew o rozwód. Złożenie pozwu do właściwego sądu przyspieszy merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Podstawową zasadą jest to, że pozew rozwodowy składa się do Sądu okręgowego z tego okręgu, gdzie małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli przynajmniej jedno z nich jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwyczajnego pobytu w okręgu tego sądu.

Do spełnienia tego warunku, nie jest wymagane, aby jedno z małżonków stale mieszkało albo zwykle przebywało w miejscu ostatniego zamieszkania, wystarczy miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w którejkolwiek miejscowości okręgu tego sądu (por. orz.

SN z 16 czerwca 1951 r., C 428/51, LexPolonica nr 395238, OSN 1953, nr 3, poz. 62). Jeżeli nie można wskazać sądu wyłącznie właściwego na podstawie ww.

kryteriów, sądem wyłącznie właściwym staje się sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zmiana miejsca zamieszkania po wniesieniu pozwu rozwodowego nie powoduje zmiany sądu rozpoznającego sprawę o rozwód.

Gdzie zatem złożyć pozew o rozwód w Warszawie? Pozew rozwodowy może być złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie albo do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Pomocne będą poniższe informacje:

Sąd Okręgowy w Warszawie

 • I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnicy Śródmieście(Centrum), w których nazwisko małżonka składającego pozew rozwodowy zaczyna się na litery od A do M,
 • II Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnicy Śródmieście(Centrum), w których nazwisko małżonka składającego pozew rozwodowy zaczyna się na litery od N do Ż,
 • III Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnicy Mokotów i Wilanów, jeśli nazwisko powoda zaczyna się na litery A-M,
 • IV Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno
 • VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnic Żoliborz, Bielany, Ursynów oraz gmin: Izabelin, Łomianki, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów,
 • XXIV Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnicy Mokotów i Wilanów jeśli nazwisko powoda zaczyna się na litery od N do Ż.
 • XXV Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnicy Wola.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

 • I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnic: Białołęka, Praga Północ , Targówek,
 • II Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła,
 • III Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z miast: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Wiązowna, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin.

W niektórych przypadkach konieczna może okazać się konsultacja z adwokatem.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Tylko w 2017 roku sądy w Polsce udzieliły ponad 65 tys. rozwodów. Sprawy rozwodowe czasem kończą się na jednym posiedzeniu, kiedy indziej ciągną się latami. Ale zawsze na początku należy wnieść do sądu papiery rozwodowe. Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

See also:  Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Do jakiego sądu wnieść papiery rozwodowe?

O tym, gdzie składać pozew o rozwód, mówią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sądy przeznaczone do rozpatrzenia danej sprawy określa się na podstawie ich tzw. właściwości: miejscowej – najczęściej dotyczącej miejsca zamieszkania pozywających lub wystąpienia jakiegoś zdarzenia oraz właściwości rzeczowej – określającej katalog spraw, jakimi dany sąd się zajmuje.

Przeczytaj także artykuł o tym, jak złożyć pozew o rozwód.

W przypadku sprawy o rozwód właściwy jest sąd okręgowy (czyli stopień wyżej niż podstawowy sąd — rejonowy), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z nich tam nadal przebywa.

Ale gdzie złożyć pozew rozwodowy, jeśli oboje z małżonków mieszkają już gdzie indziej? Wówczas papiery rozwodowe należy złożyć w sądzie okręgowym, na którego terenie zamieszkuje pozwany, czyli osoba, z którą chcemy się rozwieść. Dopiero gdy nie jest możliwym ustalenie, gdzie pozwany mieszka, pozew o rozwód składa się w sądzie właściwym dla powoda, czyli osoby składającej wniosek o rozwód.

Dodatkowo pozew o rozwód trzeba wcześniej opłacić. W tym artykule piszemy o kosztach sprawy rozwodowej.

Pozew rozwodowy — gdzie go złożyć w największych miastach?

Na szczęście dla składających pozew o rozwód, sądy okręgowe swoją właściwością obejmują dość duży obszar, skupiający zazwyczaj któreś duże miasto i okoliczne mniejsze miejscowości.

Sądy podzielone są na wydziały i do w nich należy składać pozew o rozwód.

To który wydział rozpatrzy sprawę, zazwyczaj zależy od nazwiska osoby składającej pozew o rozwód – decyduje kolejność alfabetyczna.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie?

W stolicy – ze względu na jej rozmiar – sprawa tego, gdzie złożyć wniosek o rozwód, jest nieco bardziej skomplikowana. Po pierwsze, w Warszawie działają dwa sądy okręgowe – dla lewobrzeżnej Sąd Okręgowy w Warszawie, a dla prawego brzegu Wisły Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

W przypadku Sądu Okręgowego w Warszawie podział gdzie składać wniosek o rozwód wygląda tak:

 • Śródmieście (Centrum), w których nazwisko składającego pozew zaczyna się na litery od A do M — I Wydział Cywilny:
 • Śródmieście (Centrum), w których nazwisko składającego pozew zaczyna się na litery od N do Ż — II Wydział Cywilny.
 • Mokotów i Wilanów dla nazwiska na litery od A do M — III Wydział Cywilny.
 • Mokotów i Wilanów dla nazwiska na litery od N do Ż — XXIV Wydział Cywilny.
 • Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno — IV Wydział Cywilny:
 • Żoliborz, Bielany, Ursynów oraz gmin: Izabelin, Łomianki, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów — VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy.
 • Wola — XXV Wydział Cywilny.

W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie podział wygląda tak, że:

 • I Wydział Cywilny właściwy jest dla dzielnic: Białołęka, Praga Północ, Targówek.
 • II Wydział Cywilny właściwy jest dla dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła.
 • III Wydział Cywilny właściwy jest dla miast: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Wołomin oraz okolicznych miasteczek i gmin.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Poznaniu?

W Poznaniu sprawa jest mniej skomplikowana. Jest jeden sąd okręgowy – przy ul. ul. Stanisława Hejmowskiego 2, ale także tutaj występuje podział na wydziały, a to, który rozparzy sprawę, zależy od nazwiska pozywającego. Ten podział zna każdy adwokat od rozwodów w Poznaniu:

 • Dla nazwisk zaczynających się na litery A do J – I Wydział Cywilny.
 • Dla nazwisk zaczynających się na litery od K do P – XII Wydział Cywilny.
 • Dla nazwisk zaczynających się na litery od Q do Ż – XVIII Wydział Cywilny.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Łodzi?

Sąd Okręgowy w Łodzi mieści się przy placu Dąbrowskiego 5. Dla miasta Łodzi sprawy rozwodowe rozstrzyga XII Wydział Cywilny. Wdziały I i II Cywilny rozstrzygają sprawy dla okolicznych miast.

Gdzie złożyć pozew o rozwód mieszkając za granicą?

Wszystko zależy od tego, gdzie mieszkają małżonkowie oraz czy mieszkają razem. O tym, gdzie złożyć pozew o rozwód mieszkając za granicą, decydują przepisy prawa międzynarodowego.

W przypadku, gdy chodzi o terytorium krajów należących do Unii Europejskiej, papiery rozwodowe złożyć można w kraju zamieszkania małżonków, w kraju ich ostatniego wspólnego zamieszkania, kraju, w którym mieszka współmałżonek składającego wniosek o rozwód, w kraju, w którym wnioskodawca rozwodu mieszka co najmniej pół roku i jest jego obywatelem lub w kraju, w którym mieszka przynajmniej rok.

Przeczytaj więcej w artykule rozwód z obcokrajowcem.

W przypadku państw niezrzeszonych w Unii Europejskiej decydują o tym w jakim sądzie składa się pozew o rozwód, decydują przepisy prawa danego kraju. W tym przypadku trudno o jedną generalną regułę, bo system prawny każdego państwa jest inny.

Pozew rozwodowy złożony — co dalej?

Wniosek o rozwód, jaki zostaje złożony w sądzie, to dopiero początek całego procesu zakończenia małżeństwa. Zanim sąd wyda kompletne papiery rozwodowe, na rozwodzące się małżeństwo czeka batalia, często również o wspólny majątek oraz prawa rodzicielskie do dzieci. Często rozwód bywa nieprzyjemny, a w sentencji sąd wskazuje na winę jednego z małżonków.

Przeczytaj także artykuł o tym, jak się przygotować do rozwodu.

A co jeśli to my otrzymaliśmy pozew o rozwód? Tutaj opisujemy jak odpowiedzieć na pozew rozwodowy. Taką profesjonalną wiedzę posiada też dobry prawnik od rozwodów. W Poznaniu i Warszawie sprawy rozwodowe prowadzi Kancelaria Śledcza. Jej prawnicy nie tylko udzielą porad prawnych o rozwodzie, ale także przeprowadzą przez całą sprawę.

See also:  Rozwód po latach od rozpadu małżeństwa a alimenty

Rozwód to nie tylko bolesne doświadczenie, ale również skomplikowana procedura prawna. Pozew o rozwód należy złożyć w odpowiednim sądzie okręgowym, a jeżeli mieszkamy za granicą, dobrze zapoznać się z przepisami o rozwodzie danego państwa lub skorzystać z usług profesjonalnych prawników z Kancelarii Śledczej.

Pytania w sprawach cywilnych – Sąd Okręgowy w Łodzi

 • Gdzie w Sądzie Okręgowym w Łodzi składa się pozew o rozwód?
 • Pozew należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów lub przesłać listem na adres sądu za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o rozwód?
 • Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.
 • Do którego sądu i wydziału należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

Wniosek o podział majątku wspólnego składa się zawsze do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, składa się do sądu spadku.

Sąd spadku – jest to sąd właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć tylko po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

 1. Ustanie wspólności majątkowej następuje przez:
 2. – śmierć jednego z małżonków,
 3. – orzeczenie rozwodu,
 4. – orzeczenie separacji,
 5. – ustanowienie rozdzielności majątkowej orzeczeniem sądu,
 6. – powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
 7. – ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą pomiędzy małżonkami.
 8. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?
 9. Właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy), a jeśli miejsca tego nie da się ustalić w Polsce, wówczas właściwym będzie sąd miejsca położenia majątku spadkowego.
 10.  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?
 11. – odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),
 12. – odpisy skrócone aktów stanu cywilnego z USC potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą:
 13. odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu, odpisy skrócone aktów małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska),
 14. – wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu sporządzonego własnoręcznie przez spadkodawcę, jeżeli testament został sporządzony.
 15. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?
 16. Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest stała i wynosi 100 zł od jednego spadkodawcy.

Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

Tak, aby ujawnić krąg spadkobierców koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w sądzie. Ustawa dopuszcza również możliwość poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

 • Jeżeli został sporządzony testament notarialny, to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?
 • We wniosku oprócz spadkobiercy testamentowego muszą być ujawnieni wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.
 • Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?

Dział spadku można także przeprowadzić przed notariuszem, ale tylko wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału masy spadkowej. Wniosek o dział spadku można również złożyć do sądu. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, w którym było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub sąd spadku.

 1. Gdzie można ustalić, ile stron zawiera odpis orzeczenia?
 2. Ilość stron odpisu orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić w Biurze Obsługi Interesantów.
 3.  Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?
 4. Wniosek o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć do sądu:
 5. – gdy wyrok rozwodowy stał się prawomocny,
 6. –  w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków
 7.  –  w sytuacji zniesienia przez małżonków wspólności majątkowej małżeńskiej (w drodze umowy notarialnej lub orzeczenia sądu).
 8. – na wniosek jednego z małżonków, także sąd orzekający rozwód lub separację może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
 9. Po zakończeniu wskazanych wyżej postępowań, właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze  Wydział Cywilny Sądu Rejonowego miejsca położenia majątku.
 10. Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć?
 11. Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego i złożyć w Biurze Obsługi Interesantów lub wysłać listem za pośrednictwem operatora pocztowego.
 12. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?
 13. Do pozwu należy dołączyć:
 14. – odpis skrócony aktu zgonu osoby ostatnio pochowanej,
 15. –  oraz odpis skrócony aktu stanu cywilnego osoby wnoszącej pozew, który wykaże pokrewieństwo do zmarłego pochowanego w grobie.
 16.  Jaka jest wysokość opłaty od pozwu o ustalenie o prawa do dysponowania grobem?
 17. Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.

Leave a Reply

Your email address will not be published.