Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie?

Prawo cywilne wyróżnia się spośród innych gałęzi prawa. Istotną cechą prawa cywilnego jest to, że przestępstwa w większości przypadków nie są ścigane z urzędu.

Oznacza to, że chcąc dochodzić swoich spraw, sam zainteresowany musi zgłosić nieprzestrzeganie prawa i dochodzić swoich racji przed sądem. Wiele spraw cywilnych niestety rozgrywa się pomiędzy najbliższymi członkami rodziny.

Decydując się na założenie sprawy cywilnej, powód powinien mieć świadomość, że może mieć później problem naprawić nadszarpniętą relację.

Na batalię sądową z rodziną najczęściej decydują się ci, którzy nie widzą innego wyjścia. Czują się pokrzywdzeni i chcą zgodnie z prawem uzyskać to, co się im należy.

W prawie cywilnym bardzo często przeprowadzane są rozwody. Także toczą się walki o prawa do dzieci bądź sąd rozpatruje sprawy związane z podziałem majątku.

Z tego artykułu można będzie się dowiedzieć, jak wygląda dziedziczenie spadku, w przypadku gdy małżonkowie podpisali intercyzę.

Co to jest intercyza?

Intercyzę najczęściej podpisują pary, które zamierzają wstąpić w związek małżeński. Jest to umowa między nimi która reguluje sytuację majątkową obu stron.

Po zawarciu małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystkie nabyte rzeczy i zarobione pieniądze w równej części należą się obu małżonkom. Jeśli para nie chce, aby obowiązywała ich ta wspólność, to właśnie wtedy decyduje się na podpisanie intercyzy. W Polsce można podpisać również inne rodzaje intercyzy, o czym można przeczytać poniżej.

Rodzaje intercyzy

Dawniej intercyza miała zabezpieczać majątek małżonków, który powstał w trakcie trwania małżeństwa. Najczęściej decydowały się na to pary, których status materialny znacząco się różnił. Obecnie intercyza szerzej reguluje posiadany przez małżonków majątek.

 • Rozszerzenie wspólności ustawowej. To intercyza, dzięki której majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa będzie zaliczany jako wspólna własność. Jednakże nie wszystkie dobra mogą podlegać pod tę intercyzę.
 • Ograniczenie wspólności ustawowej przez intercyzę. W tym przypadku każdy z małżonków może wybrać dowolne dobra, które podczas trwania małżeństwa będą wyłącznie własnością właściciela.
 • Intercyza ustanawiająca pełną rozdzielność przed małżeństwem. To najczęściej podpisywana intercyza. Majątek nabyty przed ślubem pozostaje własnością każdego z małżonków. Według prawa nie wiąże ich żadna wspólnota majątkowa.
 • Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Ten dokument jest podpisywany wówczas, gdy jeden ze współmałżonków nie mógł powiększać posiadanego majątku w czasie trwania rozdzielności. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. kiedy małżonek musi przejąć obowiązki rodzinne.

Należy jednak pamiętać, że żadna z intercyzy nie zwalnia małżonków z obowiązków łożenia na rodzinę. Jeśli para posiada dzieci, to oboje zmuszeni są na miarę własnych możliwości je utrzymywać.

Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie?https://www.pexels.com/

Czy można podpisać intercyzę po zawarciu małżeństwa?

W większości przypadków pary regulują rozdzielność przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednak niekiedy sytuacja życiowa zmusza ich do podziału majątku już po ślubie. Na szczęście polskie prawo na to zezwala.

Przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej sąd przyznaje konkretne dobra każdemu z małżonków.

Po wszystkich ustaleniach każda ze stron może zarządzać przyznaną częścią majątku oraz tym, co nabędzie po rozdzielności według własnego uznania.

Czy ustanowienie separacji oznacza podział majątku?

Podczas gdy małżonkowie się nie dogadują i doszło do trwałego rozkładu pożycia, to małżonkowie decydują się na separację. Ustalenie separacji przez sąd jest równoznaczne z powstaniem rozdzielności majątkowej.

Jeśli jednak małżonkowie postanowią do siebie wrócić, to sąd uchyli postanowienie o separacji. Małżonkowie ponownie będą posiadali wspólność majątkową. Niektóre pary decydując się na powrót do siebie, wnoszą o pozostawienie rozdzielności majątkowej.

W większości przypadków sąd przystaje na taki wniosek.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w intercyzie? Jak ją zawrzeć?

Aby intercyza była zgodna z prawem, należy podpisać ją w obecności notariusza. Małżonkowie mają możliwość dopisywania do niej kolejnych dóbr, wprowadzania zmian lub podpisywania nowej intercyzy. Ważne jest jednak, aby każdy dokument był sporządzany notarialnie.

Intercyza nie tylko pozwala ustalić rozdzielność majątkową. Może również ochronić jednego z małżonków przed spłatą zadłużeń drugiego. Jeśli para nie podpisała intercyzy, a jedna ze stron narobi długów, to według prawa spłacać je muszą obie strony. Jest to spowodowane tym, że ich majątek jest wspólny, a w tym także wynagrodzenie za pracę.

Jeśli intercyza została podpisana, to każdy swoje zobowiązania musi spłacać sam. Ważne jest jednak to, aby intercyza weszła w życie, zanim powstanie dług.

Jeśli intercyza dzieli majątek małżeński, to jak wygląda dziedziczenie, jeśli któreś z małżonków umrze?

Jakie rodzaje dziedziczenia można wyróżnić?

W Polsce obowiązuje prawo spadkowe. Ta gałąź zajmuje się uregulowanie praw i zobowiązań zmarłego. Można wyróżnić dwa rodzaje dziedziczenia:

 • Testamentowe, czyli osoba zmarła pozostawiła ważny i zgodny z prawem testament, w którym przepisuje swoje dobra materialne na rzecz innych osób.
 • Ustawowe ma miejsce wtedy, kiedy zmarły nie pozostawił testamentu, jest on nieważny bądź spisani w nim spadkobiercy nie chcą lub nie mogą odziedziczyć spadku. W tym przypadku pierwszeństwo do otrzymania spadku mają dzieci oraz współmałżonek w równych częściach.

Osobom blisko związanym ze zmarłym, którym nie podoba się spisany testament lub nie wierzą w jego autentyczność, przysługuje prawo do próby jego unieważnienia. W takiej sytuacji należy wnieść sprawę do sądu i skorzystać z pomocy adwokata. Sprawy spadkowe mogą trwać nawet kilka lat.

Czy w spadku można otrzymać wyłącznie dobra i czy można odmówić przyjęcia spadku?

Prawo spadkowe wbrew pozorom nie jest wcale proste. Istnieje bowiem wiele ustaw i norm prawnych, które mogą być zaskakujące. Zmarły spisujący swój testament przekazuje zebrany majątek w wyznaczone przez siebie ręce.

Raczej rzadkością są testamenty, w których osoby zmarłe wspominają o swoich zadłużeniach i zobowiązania. W przypadku przyjęcia spadku przez konkretną osobę dostanie ona nie tylko dobra materialne, ale również ewentualne długi.

Jak się przed tym uchronić?

Gdy spadkobierca zostanie poinformowany o tym, że należy mu się spadek, to ma sześć miesięcy na podjęcie decyzji co z nim zrobić. Jeśli oprócz majątku, przyjdzie mu spłacać kolosalne długi, to ma prawo odmówić przyjęcia spadku.

Istnieje również możliwość dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to przyjęcie spadku wraz z zadłużeniami zmarłego. Jednak w tym przypadku spadkobierca decyduje się na spłatę długów zmarłego w równowartości otrzymanego spadku. Ta forma dziedziczenia jest również stosowana, gdy spadkobierca przez pół roku nie określi czy przyjmuje spadek.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie spadku

Według polskiego prawa pierwszeństwo w dziedziczeniu majątku po zmarłym mają dzieci oraz współmałżonek. Podział spadku przebiega w następujący sposób: połowa należy się małżonkowi a druga dzieciom.

Nieistotna jest ilość posiadanych dzieci przez zmarłego. Jeśli miał on czworo dzieci, a współmałżonek nadal żyje, to połowa spadku przypada partnerowi, a druga zostaje podzielona po równo na dzieci.

W tym wypadku każde z dzieci otrzyma 0,125 części spadku.

Jednak czy małżonkowi należy się spadek, jeśli wcześniej para podpisała intercyzę?

Tak. Intercyza obowiązuje małżonków tylko podczas trwania i małżeństwa oraz dopóki żyją. W przypadku śmierci jednego małżonka drugiemu przysługuje pełne prawo do dziedziczenia po nim.

Intercyza nie ma również żadnego wpływu na dziedziczenie przez dzieci zmarłego.

Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie?https://www.pexels.com/

Otrzymanie spadku przez małżonka, jeśli nie został uwzględniony w testamencie

W przypadku dziedziczenia ustawowego współmałżonkowi przysługuje spadek bez względu na to, czy intercyza została podpisana. Co się dzieje, jeśli zmarły nie życzył sobie by małżonek odniósł jakiekolwiek korzyści podczas podziału spadku?

Człowiek, który pozostawia po sobie dobra materialne, ma prawo do tego, by określić, komu będą one przysługiwać, gdy on odejdzie. Jednak nie całkowicie.

Gdy jeden z małżonków spisał przed śmiercią testament, nie uwzględniając drugiego do udziału w spadku, to tej stronie małżeństwa przysługuje prawo do zachowku.

Również w tym przypadku nie ma znaczenia, czy w trakcie trwania małżeństwa została zawarta intercyza.

Rozdzielność majątkowa a prawo do renty rodzinnej

Każdy z małżonków ma możliwość otrzymać rentę rodzinną po zmarłym, jeśli ukończył 50 lat. Aby otrzymać świadczenie, należy napisać oświadczenie, w którym żyjący małżonek zaręcza o zachowaniu w trakcie małżeństwa jednej z następujących więzi:

 • duchowej;
 • materialnej;
 • fizycznej.

Jeśli małżeństwo w trakcie związku lub przed jego zawarciem spisało intercyzę, to również istnieje możliwość otrzymania renty rodzinnej. W takim wypadku wystarczy oświadczenie małżonka o zachowaniu więzi duchowej lub fizycznej.

Intercyza a testament. Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku?

 1. Czym jest intercyza?
 2. Testament – dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci
 3. Intercyza a testament

Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie?

Intercyza i testament to nie tylko dwa odrębne dokumenty – to umowy, które regulują różne kwestie majątkowe. Pierwszy dotyczy tego, co dzieje się za życia obojga małżonków, natomiast drugi ma charakter indywidualny i jako oświadczenie wolni dotyczy rozporządzania majątkiem po śmierci testatora.

Czym jest intercyza?

Chociaż intercyza kojarzy się głównie z dokumentem, który reguluje prawnie rozdzielność majątkową między małżonkami, to jednak nie jedyne znaczenie tego aktu. Mówiąc ogólnie, intercyza reguluje stosunki majątkowe między partnerami.

Można ją zawrzeć zarówno przed ślubem, jak i już po zawarciu związku małżeńskiego. Według przyjętego w Polsce prawa, zawarcie małżeństwa powoduje połączenie majątków żony i męża, a więc dobra zdobyte po ślubie, stanowią własność obojga małżonków.

Taka sytuacja nie zawsze jest korzystna dla partnerów, dlatego mogą oni zdecydować się na podpisanie intercyzy, w której:

 • zdecydują się na rozdzielność majątkową,
 • rozszerzą wspólność majątkową na majątek nabyty jeszcze przed ślubem,
 • ograniczą wspólność majątkową, a więc w umowie wskażą, których elementów majątku dotyczy rozdzielność, a które pozostają majątkiem wspólnym.

Raz podpisana intercyza może zostać zastąpiona kolejną. W takim wypadku małżonkowie mogą podpisać nową intercyzę, której zadaniem jest przywrócenie wspólności ustawowej lub dokonanie dowolnej, innej zmiany. Każdy dokument tego typu musi zostać sporządzony przez notariusza i podpisany w jego obecności.

Testament – dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci

Innym rodzajem dokumentu, który dotyczy dysponowania majątkiem, jest testament. Na jego podstawie właściciel majątku może rozdysponować go na wypadek swojej śmierci.

Polskie prawo zakłada kilka możliwości stworzenia testamentu, a tylko jedna z nich wymaga skorzystania z usług notariusza. Jest to jednak opcja najbezpieczniejsza, która daje niewiele możliwości do podważenia zapisów testamentu.

See also:  Przyznanie opieki nad dziećmi ojcu

Sporządzeniem testamentu zgodnie z przepisami prawa zajmuje się kancelaria notarialna w Katowicach.

Intercyza a testament

W sytuacji, w której małżonkowie podpisali intercyzę stanowiącą o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, powstaje pytanie, czy dokument ten wpływa na możliwość dziedziczenia majątku po zmarłym małżonku. Polskie prawo mówi jednoznacznie, że nie.

Ze względu na to, że intercyza reguluje zależności majątkowe za życia, a testament po śmierci, małżonek może być zarówno beneficjentem testamentu, jak i osobą uprawnioną do ustawowego dziedziczenia. Co więcej, wykluczenie z testamentu małżonka, z którym zmarły miał ustaloną rozdzielność majątkową, nie pozbawia go prawa do zachowku.

Może on o niego wystąpić zgodnie z przepisami prawa, a podpisana wcześniej intercyza nie ma na to żadnego wpływu.

Zatem intercyza nie pozbawia małżonków prawa do dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i na podstawie testamentu. Mogą oni jednak zawrzeć umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, na podstawie której małżonkowie nie będą dziedziczyć po sobie majątku. Skutki tej umowy rozciągają się jednak również na zstępnych wykluczonego z dziedziczenia małżonka.

Jak intercyza wpływa na dziedziczenie i spadek?

Intercyza pomaga uregulować kwestie związane z majątkiem małżonków. Z tego artykułu dowiesz się jakie jest jej znaczenie przy dziedziczeniu. Intercyza a spadek.

Co to jest intercyza?

Małżeństwo „automatycznie” powoduje powstanie wspólności majątkowej.  Możliwe jest jednak odmienne ukształtowanie kwestii majątku w małżeństwie. Służy temu umowa majątkowa małżeńska, nazywana intercyzą.

Jest to zawierana przez małżonków umowa służąca do wprowadzenia między nimi innego niż ustawowy ustroju małżeńskiego. Zapewnia przejrzystą sytuację finansową zarówno w trakcie, jak i po ustaniu małżeństwa.

Najczęściej spotykanym rodzajem tej umowy jest umowa wyłączająca wspólność majątkową, wprowadzająca rozdzielność majątkową. Nie jest to jednak jedyny dopuszczalny wariant.

Ustawową wspólność majątkową można zastąpić także umownym ustrojem rozszerzonej wspólności majątkowej, ograniczonej wspólności majątkowej albo rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Umowę taką można podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w trakcie jego trwania.

Intercyza a dziedziczenie

Wbrew powszechnemu przekonaniu zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, nie wyłącza dziedziczenia małżonków po sobie z ustawy. Jest tak nawet w przypadku intercyzy ustanawiającej rozdzielność majątkową.

Dziedziczenie na podstawie ustawy ma zaś miejsce przede wszystkim wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, a więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dziedziczy, gdy nie ma testamentu.

Intercyza a zachowek

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wpływa na uprawnienie małżonka do zapłaty zachowku.

Tym samym w sytuacji, gdy jeden z małżonków sporządził testament, w którym nie uwzględnił drugiego małżonka (pominął go) to intercyza nie będzie miała żadnego wpływu na możliwość skutecznego żądania zachowku przez tego małżonka.

W niektórych przypadkach możliwe jest jednak takie ukształtowanie spraw, by małżonek zachowku nie otrzymał. Więcej na temat możesz przeczytać w artykule Zachowek – kto, kiedy, ile i jak może żądać?

Intercyza a wielkość spadku

O ile intercyza nie ma znaczenia dla dziedziczenia jako takiego to może istotnie wpłynąć na to co wejdzie w skład spadku. Jest to zależne od treści zawartej umowy małżeńskiej.

Gdy intercyza nie została zawarta, a więc w przypadku wspólności majątkowej, małżonek spadkodawcy, niezależnie od treści testamentu i kręgu osób powołanych do spadku, otrzyma ½ majątku wspólnego małżonków (jako współwłaściciel).

Pozostała część będzie zaś wchodzić w skład spadku .

Gdy została zawarta umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową skutek jest taki, że składniki majątkowe każdego z małżonków wchodzą w skład majątku osobistego, a nie wspólnego.

Tym samym, z uwagi na brak współwłasności, nie nastąpi podział majątku wspólnego. W zależności od treści intercyzy może to spowodować osłabienie albo wzmocnienie sytuacji majątkowej małżonka, np.

gdy jego majątek osobisty był znacznie większy od majątku drugiego z nich.

Przeczytaj także: Kiedy testament własnoręczny jest ważny?

Podstawa prawna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Art. 47.

Kodeks cywilny: Art. 931 – 933.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – Adwokat Marlena Słupińska

Niejednokrotnie małżonkowie zadają sobie pytanie, czy rozdzielność majątkowa wpływa na kwestię dziedziczenia. Czy spisanie intercyzy wyłącza żonę spoza kręgu spadkobierców? Oczywiście, że nie.

Ustrój wspólności majątkowej nie ma istotnego wpływu na dziedziczenie. Zapraszam do przeczytania artykułu „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie”, w którym dokładnie wyjaśnię tę kwestię.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych lub rodzinnych, zapraszam do kontaktu. Udzielam porad prawnych online oraz porad przez telefon klientom z całej Polski. Chętnie pomogę także w Twojej sprawie. Zapraszam też do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w zakresie – SPRAWY SPADKOWE.

Ok, a teraz przejdźmy do rzeczy! ????

Czy przy rozdzielności majątkowej żona dziedziczy?

Tak, przy rozdzielności majątkowej żona dziedziczy po mężu. Do dziedziczenia dochodzi bowiem z tego względu, że żona jest żoną – a nie dlatego, że między Wami panuje wspólność bądź rozdzielność majątkowa.

Jaki wpływ ma więc intercyza na dziedziczenie? Otóż rozdzielność majątkowa ułatwi jedynie przeprowadzenie działu spadku.

Jeśli posiadacie intercyzę, to każdy z Was ma swój majątek osobisty. W takim wypadku, dziedziczeniu podlega tylko majątek osobisty zmarłego małżonka.

Natomiast nie będzie trzeba  dokonywać podziału majątku wspólnego, gdyż co do zasady takiego majątku nie będzie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabyliście jakieś rzeczy lub prawa jako współwłaściciele – np. dom. Wówczas Wasz dom będzie podlegać tzw. działowi spadku. A pisząc konkretniej, to udział w domu należący do męża będzie dziedziczony przez żonę i pozostałych spadkobierców, na ogólnych zasadach.

Inaczej rzecz się ma, jeśli macie wspólność majątkową. Wówczas do spadku po zmarłym mężu wejdzie połowa majątku wspólnego, np. połowa domu, połowa samochodu, połowa pieniędzy zgromadzonych na koncie.

Trzeba to zatem najpierw podzielić na część należącą do żony oraz część należącą do zmarłego męża. Sprawa też się dodatkowo skomplikuje, jeżeli w grę wejdzie rozliczanie nakładów z majątku osobistego na wspólny bądź na odwrót. Trzeba będzie te wszystkie kwestie uporządkować, aby móc dokonać działu spadku.

Jeżeli mamy rozdzielność majątkową to od razu wiemy, że to co należało do zmarłego małżonka w całości, wchodzi w skład spadku.

rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie długów

Wprowadzoną intercyzą rozdzielność majątkową, można nazwać tarczą ochronną przed długami współmałżonka. Niestety po jego śmierci traci ona swoją ochronną funkcję.

W skład spadku po zmarłym małżonku wchodzi nie tylko jego majątek, ale również jego długi – nawet jeśli mieliście rozdzielność majątkową. Dlatego ustanowienie rozdzielności majątkowej nie ma wpływu na dziedziczenie długów przez żonę.

Innymi słowami, tak – żona odziedziczy długi po mężu, mimo spisanej intercyzy – jeśli mąż takowe miał.

Żona nie może zatem wziąć w spadku majątku i powiedzieć: „Dziękuję, ale długów już nie biorę, bo my z mężem mieliśmy rozdzielność majątkową”. Niestety tak to nie działa. Musi wziąć wszystko albo nic.

Jeżeli żona nie chce przejmować spadku z długami, to w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się, że jest spadkobiercą musi odrzucić spadek.

Inaczej przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza – będzie odpowiadać za długi tylko do wartości spadku.

W terminie 6 miesięcy może również złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost – wtedy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury

W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienione są przesłanki, jakie musi spełniać wdowa (wdowiec), aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury. Z ustawy wyraźnie wynika, że takiego prawa nie ma wdowa (wdowiec), która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, chyba że miała prawo do alimentów od męża ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Problem w tym, że „wspólność małżeńska”, o której mowa wyżej to inne pojęcie niż ustrój „wspólności majątkowej”.

Czy zatem małżonkowie, którzy mieli ustanowioną rozdzielność majątkową są wyłączeni od dziedziczenia emerytury? Ta kwestia przysporzyła sądom sporo trudności. Ostatecznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2006 r., sygn.

akt III UZP 3/06, wskazał, iż „wspólność małżeńska w rozumieniu tego przepisu nie ustaje wskutek ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, ale może funkcjonować w każdym ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej”

Jak widzisz, wspólność małżeńska jest pojęciem szerszym od wspólności majątkowej. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej oznacza, iż małżonków łączy więź emocjonalna, fizyczna oraz gospodarcza.

Niezależnie od ustroju majątkowego małżonkowie nadal są zobowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Jeśli zatem masz rozdzielność majątkową, ale wspólnie z małżonkiem prowadzicie dom i funkcjonujecie jako małżeństwo, to będziesz mieć szansę na rentę rodzinną.

rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury

Rozdzielność majątkowa a spadek po rodzicach

Niezależnie od tego, czy małżonkowie mają wspólność, czy też rozdzielność majątkową – otrzymany przez małżonka spadek wchodzi do jego majątku osobistego. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w art.

33, wprost wymienione są składniki majątkowe, które są wyłączną własnością każdego z małżonków.

Do tych składników należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Zatem otrzymany przez Ciebie spadek po rodzicach będzie należał wyłącznie do Ciebie, chyba że w testamencie rodzic zastrzeże, że spadek ma wejść do majątku wspólnego. Oczywiście, w przypadku rozdzielności majątkowej takie zastrzeżenie będzie niemożliwe.

Jeśli Twój rodzic będzie chciał powołać do dziedziczenia także Twojego małżonka, z którym masz spisaną intercyzę, to będzie musiał wskazać go jako spadkobiercę.

W tym sensie sytuacja Twojego małżonka nie różni się od jakiejkolwiek innej osoby, która zostałaby wyróżniona w testamencie.

Intercyza a dziedziczenie dzieci z poprzedniego małżeństwa

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na kwestię dziedziczenia dzieci z poprzedniego małżeństwa. Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności dziedziczą z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Nie ma przy tym znaczenia, z którego małżeństwa pochodzą dzieci.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie jest sposobem na wyłączenie kogokolwiek od dziedziczenia. Jeżeli małżonkowie mają dwoje dzieci, zaś mąż ma z poprzedniego małżeństwa jedno dziecko, to po jego śmierci spadek po nim odziedziczą na podstawie ustawy żona i trójka dzieci. I to bez względu na ustrój majątkowy panujący w małżeństwie.

intercyza a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – największa zaleta

Jednakże rozdzielność majątkowa może stanowić swego rodzaju ochronę majątku.

Wyobraź sobie sytuację, gdy małżonkowie mają wspólność majątkową, zaś do powiększenia majątku przyczynia się tylko żona – ma bardzo dobrze płatną pracę, dzięki czemu małżonkowie zgromadzili oszczędności oraz nabyli majątek.

Mąż natomiast nie pracuje, a z poprzedniego małżeństwa ma dwoje dzieci. Po jego śmierci połowę tego majątku nabywa żona oraz jego dzieci. W przypadku rozdzielności majątkowej w skład spadku nic by nie weszło, gdyż żona pracowałaby tylko na swój majątek.

Jak widzisz, ustanowienie rozdzielności majątkowej w określonych warunkach może stanowić świetne narzędzie do planowania spadkowego. Jeśli chcesz odpowiednio ukształtować sprawy spadkowe po swojej śmierci, to ustanowienie intercyzy może być jednym z ciekawszych sposobów.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – podsumowanie

Jak widzisz, w sytuacji gdy to jedno z małżonków ma otrzymać spadek, to rozdzielność majątkowa nie ma na to wielkiego wpływu. Sytuacja zmienia się, jeśli planujecie sprawy związane z dziedziczeniem po Was samych. Wówczas rozdzielność majątkowa jest bardzo ważnym narzędziem, pozwalającym na wyłączenie od dziedziczenia niepożądanych spadkobierców.

Dziękuję za zapoznanie się z powyższym wpisem – „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie”. Być może zainteresują Cię także inne artykuły na moim blogu!

See also:  Spłata męża przy podziale majątku

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudną sprawę spadkową?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że uregulowanie spraw spadkowych to ważne zadanie, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Intercyza a dziedziczenie małżonków

5 minut czytania.

Z wpisu dowiesz się, czy zawarcie przez małżonków intercyzy ma wpływ na dziedziczenie.

Intercyza

Intercyza  to umowa majątkowa małżeńska regulująca stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami.

W powszechnym rozumieniu intercyza wyłącza wspólność majątkową i ustanawia rozdzielność majątkową, choć w ścisłym rozumieniu może również w inny sposób regulować stosunki majątkowe między żoną i mężem (np. rozszerzać wspólność ustawową lub ustanawiać tzw.

rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków). Intercyza wymaga formy aktu notarialnego. Można ją zawrzeć przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie.

Domyślnym ustrojem małżeńskim jest wspólność majątkowa (ustawowa). Jeżeli przyszli małżonkowie nie zawrą przed ślubem intercyzy, to wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstanie między nimi majątek wspólny będący zbiorem majątkowym, do którego co do zasady trafią wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabędą w czasie trwania małżeństwa.

Jednocześnie każdy z małżonków zachowa swój majątek osobisty (dawniej nazywany odrębnym). Przedmioty nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego będą nadal należały do majątku osobistego każdego z nich (chyba że małżonkowie rozszerzą aktem notarialnym wspólność małżeńską na przedmioty należące do ich majątków osobistych).

Małżonkowie mogą również ustanowić pomiędzy sobą rozdzielność majątkową w czasie trwania małżeństwa. Zachowują dużą swobodę w zakresie kształtowania stosunków majątkowych pomiędzy sobą, w tym „przesuwania” poszczególnych składników majątku w ramach trzech odrębnych zbiorów majątkowych: majątku osobistego żony, majątku osobistego męża lub ich majątku wspólnego.

Dziedziczenie małżonków

Często spotykam się z pytaniem o wpływ intercyzy na dziedziczenie. Chodzi przede wszystkim o dziedziczenie ustawowe, bo nie budzi wątpliwości, że każdy z małżonków zachowuje całkowitą dowolność w rozporządzaniu swoim majątkiem na wypadek śmierci w testamencie (choć powinien liczyć się z zachowkiem należnym współmałżonkowi). Co jednak, gdy nie ma testamentu?

We wpisie Krąg spadkobierców ustawowych i porządek dziedziczenia ustawowego napisałem, że małżonek dziedziczy z ustawy po współmałżonku zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie dziedziczenia.

Z kolei we wpisie Czym jest spadek i co wchodzi w jego skład napisałem, że w skład spadku po małżonku, który w chwili śmierci pozostawał w ustroju wspólności majątkowej, wchodzą dwa zbiory majątkowe: cały majątek osobisty oraz połowa majątku wspólnego.

Odpowiedź na pytanie o wpływ intercyzy na dziedziczenie ustawowe jest więc negatywna. Intercyza jedynie przyporządkowuje określone przedmioty do jednego z trzech zbiorów majątkowych: majątku osobistego żony, majątku osobistego męża lub ich majątku wspólnego.

Nie ma jednak żadnego wpływu na zasadę dziedziczenia ustawowego, zgodnie z którą małżonkowie dziedziczą po sobie jako spadkobiercy ustawowi, a w skład spadku po każdym z małżonków wchodzi majątek osobisty każdego z nich oraz połowa majątku wspólnego.

To, czy w danym przypadku istnieją oba te zbiory majątkowe, czy tylko jeden z nich, nie ma wpływu na tą zasadę.

Jeżeli małżonkowie mają rozdzielność majątkową, to nie istnieje pomiędzy nimi zbiór majątkowy nazywany „majątkiem wspólnym”. Każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty, a małżonkowie są wobec siebie spadkobiercami ustawowymi. W przypadku śmierci jednego z nich, w skład spadku wejdzie cały majątek osobisty przysługujący zmarłemu małżonkowi w chwili śmierci.

Jakkolwiek intercyza nie ma wpływu na zasady dziedziczenia, to skutki przesunięć majątkowych dokonywanych przez małżonków mogą mieć wpływ na skład spadku po każdym z nich.

Problematyczna może być sytuacja, w której małżonkowie ustanowią rozdzielność majątkową, a następnie zdecydują się kupić wspólnie mieszkanie, ale na nazwisko tylko jednego z nich.

W przypadku rozdzielności majątkowej istotne składniki majątku – jeżeli są nabywane wspólnie przez małżonków – powinny być nabywane na współwłasność w częściach ułamkowych, odpowiadających wkładowi pieniężnemu każdego z nich.

Mimo że intercyza nie powoduje, że małżonkowie przestają po sobie dziedziczyć z ustawy, to prawo dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy (zupełnie niezależnej od intercyzy), na mocy której małżonkowie przestaną być względem siebie spadkobiercami ustawowymi. Aby osiągnąć taki skutek, małżonkowie musieliby zawrzeć umowę o wzajemne zrzeczenie się dziedziczenia.

Więcej: Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

>>> Jeżeli podobał Ci się ten artykuł – kliknij przycisk „Kciuk w górę” – dajesz mi w ten sposób znać, że moja praca jest wartościowa i motywujesz mnie do dalszego pisania! Zachęcam również do pozostawienia komentarza lub podzielenia się wpisem ze znajomymi za pomocą przycisków na wstępie artykułu!

>>> Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawie spadkowej, zapraszam serdecznie do kontaktu!

Czy intercyza wpływa na dziedziczenie? – Poradnik

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem małżonkowie po ślubie – jeżeli nie zawarli umowy o rozdzielność majątkową – obejmowani są ustawową wspólnością majątkową.

W ten sposób powstaje między nimi wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wszystko, co zgromadzą od momentu zawarcia małżeństwa, wchodzi w skład wspólnego majątku. Są to m.in.

wynagrodzenia, kupione po ślubie mieszkania, domy, samochody, meble, itp. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego nie wchodzą np. darowizny lub spadki.

Majątek wspólny a majątek osobisty – różnice

Majątek wspólny jest współwłasnością małżonków, niezależnie od tego, kto przyczynił się do jego powstania. Jeżeli jakiś składnik majątku osobistego przynosi zysk podczas trwania małżeństwa – taki przychód także stanowi majątek wspólny. Mogą to być odsetki od lokaty założonej przed zawarciem małżeństwa albo zysk firmy, która została założona przez jednego z małżonków przed ślubem.

Co istotne, wspólnota majątkowa nie dotyczy majątku, który był własnością małżonków przed ślubem. Przykładowo, jeśli pani Anna przed ślubem z panem Markiem miała własne mieszkanie, to nie wejdzie ono w skład ich wspólnego majątku. Pani Anna będzie o tej nieruchomości mogła decydować samodzielnie.

Majątek osobisty, nazywany też indywidualnym to takie składniki, które są własnością wyłącznie jednego z małżonków.

To cały majątek nabyty przed ślubem – zarówno pieniądze jak i rzeczy, oraz niektóre przychody osiągane podczas trwania małżeństwa. Przepisy dokładnie określają ten katalog. Będą to np.

spadki i odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, darowizny czy prawa autorskie.

Intercyza – co ona zmienia?

Zasady ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami zmienia jednak intercyza – umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawierana przez małżonków. Można się na nią zdecydować już przy zawieraniu związku małżeńskiego ale można też już podczas jego trwania. Taka umowa może określać wiele aspektów rozliczeń finansowych podczas trwania małżeństwa.

W ramach intercyzy istnieją różne opcje ustalenia zasad odnoszących się do majątku małżonków. – Małżonkowie mogą przez umowę majątkową rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków – mówi mec.

Renata Robaszewska z kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni w Warszawie. – Zwykle jednak intercyza wiąże się z wprowadzeniem rozdzielności majątkowej małżonków.

To oznacza, że od chwili jej podpisania majątek wspólny nie powstaje, a każdy z małżonków gromadzi majątek własny, którym samodzielnie dysponuje.

W przypadku, gdy intercyza, w opcji wyłączającej wspólność majątkową, została zawarta przed ślubem, do powstania majątku wspólnego nigdy nie dojdzie (chyba że małżonkowie zmienią swoje poprzednie ustalenia w drodze kolejnej umowy). W przypadku zawarcia takiej umowy w trakcie trwania małżeństwa majątek każdego z małżonków będzie się składał z jego osobistego majątku oraz udziału w zgromadzonym majątku wspólnym.

Intercyza może też polegać na ograniczeniu wspólności majątkowej, czyli wyłączeniu z niej określonych składników majątku. Małżonkowie wspólność taką mogą też rozszerzyć, czyli do majątku wspólnego dodać składniki, które zgodnie z przepisami wchodzą do ich osobisty majątek.

Jak wygląda dziedziczenie z intercyzą?

Co dzieje się z majątkiem małżonków, którzy zawarli intercyzę, po śmierci jednego z nich? Jak wygląda dziedziczenie tego, co po sobie pozostawili? – Intercyza nie ma wpływ na zasady dziedziczenia ustalone ustawowo pomiędzy małżonkami – wyjaśnia mec. Renata Robaszewska.

– Dla dziedziczenia rozdzielność majątkowa nie ma żadnego znaczenia. Dziedziczy się wszystko tak, jak bez intercyzy. Małżonkowie nie stają się bowiem sobie obcy, jak na przykład w wypadku rozwodu.

Umowa małżeńska odnosi się tylko do majątku małżonków, ale nie reguluje kwestii dziedziczenia. Tak więc, o ile testator nie postanowi inaczej w testamencie , porządek dziedziczenia po podpisaniu intercyzy, zostaje taki sam, jak przy jej braku.

Jedynie sporządzenie testamentu, pozwala na inne rozporządzenie majątkiem, niż wynikałoby to z reguł ustawowych.

Co się dzieje z majątkiem po śmierci któregoś z małżonków?

Najlepiej widać to na poniższym prostym przykładzie z mieszkaniem – zarówno w odniesieniu do intercyzy jak i późniejszego dziedziczenia.

1. Jeśli mieszkanie kupują małżonkowie bez intercyzy – jest to ich wspólny majątek.

2. Jeśli mieszkanie kupuje małżonek z intercyzą, należy ono tylko do niego.

3. Jednak nie ma przeszkód, aby umowę zakupu zawarli oboje małżonkowie po zawarciu intercyzy. Wtedy mieszkanie jest ich własnością, ale nie jako wspólność małżeńska, tylko w udziałach. Oznacza to, że nie muszą tego składnika majątku (mieszkania) dzielić w przypadku rozwodu, bo jest już podzielone.

Analogicznie przełóżmy powyższe sytuacje na spadek:

1. Jeśli mieszkanie kupili małżonkowie bez intercyzy i jest to ich wspólny majątek, to po śmierci jednego z nich spadkobraniu podlega tylko cześć zmarłego małżonka.

2. Jeśli mieszkanie kupił małżonek z intercyzą i należało ono tylko do niego, to zostanie ono całe podzielone według reguł spadkowych.

3. Jeśli umowę zakupu mieszkania zawarli obaj małżonkowie po zawarciu intercyzy i jest ono ich własnością, ale nie jako wspólność małżeńska, tylko w udziałach, to podział będzie de facto taki, jak w punkcie 1. Oznacza to, że po śmierci jednego z nich dzieli się tylko udział w mieszkaniu zmarłego małżonka. Udział drugiego pozostaje własnością tego żyjącego.

See also:  Czy skoro ja nie pracuję, mąż ma płacić alimenty?

Zgodnie z przepisami małżonek lub małżonka ma zawsze prawo do odziedziczenia majątku po zmarłych mężu lub żonie. Sposobem na pozbawienie takiego prawa jest testament – jeśli małżonek jeszcze za życia chce wyłączyć współmałżonka z dziedziczenia, musi spisać testament, w którym wyrazi taką właśnie wolę.

Ale jeśli małżonkowie zawarli intercyzę i jeden z nich umrze (a nie pozostawił testamentu), to pozostawiony przez niego majątek własny będzie podlegał ustawowym zasadom dziedziczenia opisanym przed Kodeks Cywilny.

Czy intercyza wpływa na dziedziczenie?

Jeszcze do niedawna rozdzielność majątkowa była rzadko spotykanym rozwiązaniem wśród małżonków. Obecnie jednak coraz częściej młodzi ludzie decydują się na intercyzę, która nie wzbudza już tylu negatywnych emocji, co jeszcze kilkanaście lat temu.

Warto przy tym mieć świadomość, że polskie prawo preferuje wspólność majątkową, która powstaje z mocy ustawy w momencie wstąpienia w związek małżeński, a więc osoby chcące uregulować w inny sposób podział majątku, są zobligowane do zawarcia odrębnej umowy. Jeżeli zastanawiasz się, czy intercyza wpływa w jakikolwiek sposób na dziedziczenie, zapraszamy do lektury.

Intercyza – co to takiego?

Intercyza to umowa majątkowa zawierana pomiędzy małżonkami bądź osobami zamierzającymi wziąć ślub, która wprowadza inny ustrój małżeński niż przewiduje ustawa.

Oznacza zatem ustalenie rozdzielności majątkowej przed wstąpieniem w związek małżeński lub w trakcie jego trwania. Jej zasady są regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Intercyza ma formę aktu notarialnego, a więc jest spisywana przez notariusza. Umowę można w każdej chwili zmienić lub rozwiązać.

Warto przy tym pamiętać, że poza intercyzą małżonkowie mogą się również zdecydować na rozszerzenie bądź ograniczenie wspólności majątkowej oraz na rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Jak działa intercyza?

Jeżeli przed zawarciem małżeństwa, partnerzy zdecydowali się na rozdzielność majątkową, przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego będą należeć do majątku osobistego każdego z małżonków. Są to:

 • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego,
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego,
 • kwoty składek na subkoncie regulowane przez ustawę z 1998 roku dotyczącą ubezpieczeń społecznych.

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie po zmarłym małżonku. Oznacza to, że dziedziczenie ustawowe jest takie samo jak w przypadku wspólności majątkowej.

Zarówno małżonek, jak i dzieci spadkodawcy dziedziczą w pierwszej kolejności całość spadku, jeżeli nie doszło do powołania spadkobiercy bądź żadna z powołanych osób nie chce lub nie może nim zostać. Przypadające im części majątku są równe.

Należy jednak pamiętać, że część dziedziczona przez małżonka nie może być niższa niż 1/4 całości spadku.

Rozdzielność majątkowa nie jest również rozpatrywana w przypadku, gdy zmarły spisał testament. Kluczową rolę odgrywają jednak postanowienia zawarte w dokumencie. Warto przy tym wspomnieć, że nawet w sytuacji, gdy spadkodawca nie chciał, aby małżonek dziedziczył po nim część majątku, przysługuje mu prawo do zachowku.

Podsumowanie

Intercyza reguluje relacje majątkowe małżonków za ich życia, nie jest więc brana pod uwagę podczas spraw spadkowych. Również w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, nie wyklucza to z dziedziczenia i prawa do zachowku.

Intercyza nie ma wpływu na dziedziczenie. Mąż czy żona jako osoba najbliższa i tak będzie mieć prawo do spadku

Co do zasady między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Mogą oni jednak inaczej uregulować tę kwestię i zawrzeć intercyzę. Wówczas nie będą mieć majątku wspólnego, a jedynie swój majątek osobisty.

Nie oznacza to jednak, że intercyza ma wpływ na dziedziczenie. Bez względu na to, czy między małżonkami istnieje wspólność, czy też rozdzielność majątkowa, mąż czy żona jako osoba najbliższa będzie mieć prawo do spadku.

Wiele osób traktuję intercyzę jako sposób, by wyłączyć odpowiedzialność za długi współmałżonka. Wprawdzie nie zawsze rozdzielność majątkowa rzeczywiście pozwala zabezpieczyć majątek drugiej strony, ale sprawdza się chociażby w małżeństwach, w których mąż czy żona prowadzi ryzykowany biznes.

Co do zasady w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że nabywany od tej pory majątek staje się ich majątkiem wspólnym, niezależnie od tego, kto przyczynił się do jego powstania.

Małżonkowie mogą jednak zdecydować inaczej i zawrzeć intercyzę – już w momencie ślubu albo dopiero w trakcie trwania małżeństwa.

Zawierając małżeńską umowę majątkową, mogą uregulować swoją sytuację na różne sposoby – rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową.

W praktyce jednak najczęściej zależy im na tym, by małżeństwo nie zmieniło niczego w kwestiach majątkowych. Mówiąc krótko – by wciąż istniały dwa osobne majątki – majątek męża i majątek żony.

Intercyza i jej wpływ na dziedziczenie

Skoro intercyza ustanawia rozdzielność majątkową, to wydaje się, że powinna mieć wpływ na dziedziczenie. Jest jednak inaczej. Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej nie zmienia niczego w kwestii spadku. Samo podpisanie intercyzy nie sprawia, że małżonkowie pod względem spadkowym powinni być traktowani jak na przykład jak osoby w separacji.

Jeśli miedzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, to po śmierci małżonka dziedziczyć będą osoby wskazane przez ustawę. W pierwszej kolejności będzie to małżonek i dzieci. Jeśli zmarły nie miał zstępnych, do dziedziczenia dochodzi druga grupa spadkowa obejmująca rodziców spadkodawcy i małżonka.

Gdyby natomiast między małżonkami istniała wspólność majątkowa, ustałaby ona w momencie śmierci jednego z nich. W takim wypadku konieczne byłoby określenie udziałów w majątku.

Co do zasady przyjmuje się, że mają one równą wartość.

Tym samym ½ całego majątku byłaby własnością żyjącego małżonka, druga część podlegałaby dziedziczeniu zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez dziedziczenie ustawowe.

Intercyza nie ma więc wpływu na dziedziczenie, jeśli chodzi o ułamek majątku przysługujący małżonkowi – ten wyznacza ustawa. Może natomiast zależeć od niej faktyczna wartość uzyskanego majątku.

W przypadku dziedziczenia przy wspólności majątkowej żyjący małżonek zatrzyma część majątku z uwagi na swój własny udział w majątku wspólnym, a część w wyniku dziedziczenia.

Przy intercyzie przysługuje mu natomiast jedynie udział z majątku prywatnego zmarłego współmałżonka.

Zmarły małżonek mógł tez sporządzić testament. W takim wypadku ma on pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Jeśli więc nie zachodzi żaden z przypadków, kiedy testament jest nieważny, obowiązywać będą zawarte w nim postanowienia.

Małżonek może więc sporządzić testament, w którym całkowicie pominie męża czy żonę. W ten sposób nie odsunie go jednak od spadku. Osoby najbliższe maja bowiem prawo do zachowku i o ile nie doszło do skutecznego wydziedziczenia, mogą domagać się zapłaty określonej kwoty od innych osób, które otrzymały majątek po zmarłym.

Tak samo jeśli małżonek spisze testament, w którym do spadku w całości powoła drugiego małżonka, ten niekoniecznie otrzyma cały majątek. Może się zdarzyć, że będzie musiał zapłacić zachowek na rzecz innych osób najbliższych – zstępnych zmarłego, a w niektórych wypadkach także jego rodziców.

Intercyza, a dziedziczenie

Intercyza powinna być zawarta przed małżeństwem dla ewentualnego zabezpieczenia się małżonków
przed np. swoimi długami.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między
małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca
przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub
przez jednego z nich (majątek wspólny). Chyba że zostanie uprzednio zawarta
umowa o rozdzielności majątkowej (intercyza). Przedmioty majątkowe nieobjęte
wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 • Do majątku wspólnego należą w szczególności:
 • 1)   pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody
  z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • 2)   dochody z majątku wspólnego, jak również
  z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • 3)   środki zgromadzone na rachunku otwartego
  lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
 • 1)   przedmioty majątkowe nabyte przed
  powstaniem wspólności ustawowej;
 • 2)   przedmioty majątkowe nabyte przez
  dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej
  postanowił; 
 • 3)   prawa majątkowe wynikające ze wspólności
  łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • 4)   przedmioty majątkowe służące wyłącznie
  do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • 5)   prawa niezbywalne, które mogą
  przysługiwać tylko jednej osobie;
 • 6)   przedmioty uzyskane z tytułu
  odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z
  tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty
  należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty
  zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub
  zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • 8)   przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu
  nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • 9)   prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa
  własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • 10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za
  składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 • Jeżeli  małżonkowie mają rozdzielność majątkową to
  niestety nie będą mogli rozliczać się wspólnie. 

Rozdzielność majątkowa (intercyza) w żaden sposób nie wpływa
na dziedziczenie. Ma ona znaczenie tylko i wyłącznie za życia ponieważ jest to
umowa między żyjącymi.

Po śmierci małżonka dziedziczenie odbywa się na zasadach
ogólnych, niezależnie od tego, czy była intercyza czy nie. Czyli w skład
masy spadkowej po małżonku wchodzi wszystko to co posiadał za życia, zarówno
aktywa jak i długi.

Do spadku wchodzi cały majątek osobisty (odrębny)
 małżonka. Czyli również to, co sam kiedyś odziedziczył lub
dostał w darowiźnie tylko na swoje nazwisko.

Wszystko zależy od tego czy zmarły pozostawił testamenty czy
też nie, czyli czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym czy też
testamentowy? Przy drugim wariancie niezależnie od tego czy mamy intercyzę
można zapisać swój majątek dowolnej osobie czy też małżonkowi.

W przypadku dziedziczeni ustawowego małżonek dziedziczy po
małżonku zarówno aktywa ja i pasywa chyba że odrzuci spadek albo przyjmie spadek
w taki sposób że z aktywów spadkowych zostanie spłacony dług a gdy ten nie
zostanie spłacony ze spadku w całości to w tedy nie spłaca się go już z majątku
osobistego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.