Czy mogę wyprowadzić się z dziećmi bez zgody męża?

Czy mogę wyprowadzić się z dziećmi bez zgody męża? Czy mogę wyprowadzić się z dziećmi bez zgody męża?

Rozwód to już fakt – nie mieszkasz ze swoim byłym mężem/żoną. Masz już swoje życie, życie, w którym liczysz się ty i Twoje dziecko – Wasze szczęście. Czasami podejmujemy decyzję o wyjeździe za granicę, nie na wycieczkę, ale na stałe. Czy można wyprowadzić się z kraju z dzieckiem po rozwodzie, czy też eksmałżonek, może nam tego zabronić.

Szukaj odpowiedzi w treści wyroku

To tam znajdziemy odpowiedź na nasze pytanie.

W wyroku rozwodowym lub dotyczącym osobnej sprawy dotyczącej ograniczenia praw rodzicielskich znajdziemy informacje na temat rozłożenia władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi.

Sąd określa nie tylko to, w jakim stopniu oboje rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka, ale też w jakim stopniu jest odpowiedzialne za ich wychowywanie, np. jak często odbywają się widzenia.

Sąd może ograniczyć częściowo władzę rodzicielską jednego z rodziców – przyznać mu określone uprawnienia i obciążyć konkretnymi obowiązkami.

Wyjazd z Polski

Jeżeli jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej w zasadzie nie ma się czym martwić – polskie prawo stanowi, że możemy samodzielnie decydować o wychowaniu dziecka i jego miejscu zamieszkania.

Jednak powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców podczas spraw rozwodowych lub separacyjnych nie jest wystarczające.

Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuację, najlepiej będzie uzyskać najpierw pisemną zgodę na wyprowadzkę od drugiego rodzica.

To, że dziecko mieszka z nami, nie oznacza, że możemy sami decydować o jego losie. Jeżeli eksmałżonek/eksmałżonka także mają prawa rodzicielskie, utrzymują dziecko i mają prawo do widzeń, oznacza to, że decyzje dla dobra dziecka powinny być podejmowane wspólnie.

Jeżeli spotykamy się z odmową, możemy wejść na drogę sądową i poprosić o wyrażenie zgody na zmianę miejsca stałego pobytu dziecka sąd rodzinny właściwy ze względu na nasze obecne miejsce zamieszkania. W sprawach, w których rodzice nie mogą się porozumieć, można wnioskować o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd.

Minusem rozwiązań sądowych jest to, że zanim je uzyskamy, może minąć trochę więcej czasu, niż gdyby były partner po prostu wyraził zgodę na wyjazd.

Może to być istotne utrudnienie, jeżeli przeprowadzamy się w związku z oddelegowaniem lub z powodu zmiany pracy.

W podobnej sytuacji przed podjęciem ostatecznej decyzji o przeprowadzce i zrobienia pierwszych kroków w kierunku zrealizowania swoich zamierzeń powinno się najpierw uzyskać zgodę.

Wyprowadzka DO Polski

Trzeba pamiętać, że jeżeli znajdujemy się w innym kraju, to obowiązują nas przepisy państwa, w którym dziecko przebywa na stałe. Przepisy te mogą różnić się mocno od polskich.

Nie w każdym kraju posiadanie praw rodzicielskich jest jednoznaczne z prawem do wyprowadzki razem z dzieckiem.

Może się okazać, że konieczne jest uzyskanie dodatkowego pozwolenia na opuszczenie kraju z nieletnim dzieckiem z zakończonego związku.

W tym przypadku sprawa może być bardziej skomplikowana i konieczne jest uzyskanie informacji na temat rozwiązania tej kwestii w prawie kraju, w którym dziecko ma stały pobyt.

Nie warto narażać dziecka na traumę, jeżeli nie będzie mogło nam towarzyszyć w podróży lub co gorsza, zostanie odesłane do kraju, w którym wcześniej zamieszkiwaliście.

Jest to możliwe dzięki konwencji haskiej – były partner może zgłosić uprowadzenie i zwrócić się z prośbą o interwencję do policji.

Nie zapominajmy o dzieciach

Wszyscy marzymy o szczęściu. Po rozwodzie chcemy często zacząć na nowo. Odciąć się od przykrych wspomnieć, zorganizować się i zapewnić sobie lepsze warunki bytowe. To może być dobre również dla dziecka, ale niekoniecznie może ono myśleć w taki sposób, jak dorośli.

Pamiętajmy, że dla dziecka przeprowadzka do innego kraju to często wielkie i trudne przeżycie – najbardziej podstawowym problemem będzie bariera językowa, ale nieprzyjemne może być także rozstanie z przyjaciółmi, rodziną, brak kontaktu z drugim rodzicem.

Konieczne jest ustalenie na nowo, jak będą wyglądały kontakty z drugim rodzicem – nad opcjami powinno pomyśleć się dłużej i ze skupieniem.

O możliwych rozwiązaniach trzeba podyskutować z byłym partnerem, ale można także skorzystać z pomocy mediatora, radcy prawnego, a jeżeli uważa się to za konieczne zawrzeć porozumienie przed sądem czy notariuszem, aby zabezpieczyć się przed konfliktami w przyszłości.

Dokumenty

Chociaż może się zdawać, że spisywanie porozumień czy proszenie o zatwierdzenie naszej decyzji przez sąd rodzinny nie jest konieczne gdy drugi rodzic nie jest zainteresowany wychowaniem dziecka lub nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, że nie potrzebujemy żadnych dokumentów potwierdzających nasze prawa. Czy warto jednak ryzykować i ryzykować konflikt w przyszłości? Umowa zawarta pomiędzy rodzicami (nawet pisemnie) może nie być wystarczająca w przyszłości, jeżeli w grę wchodzi wyjazd na stałe.

Bezpieczniej byłoby raczej po porozumieniu z drugim rodzicem poprosić o zatwierdzenie decyzji przez sąd rodzinny. Nasza Kancelaria z chęcią udzieli pomocy w podjęciu odpowiednich kroków i zabezpieczeniu zarówno interesów Twoich, jak i Twojego dziecka.

Wyprowadzka z dzieckiem za granicę – rozstrzygnięcie sądu o istotnych sprawach dziecka

            Ania miała dosyć życia od pierwszego do pierwszego.

Po rozwodzie koszty najmu mieszkania ją przytłoczyły, podział majątku ciągnął się już drugi rok, a jej córka coraz częściej przebąkiwała, że ma najgorszy telefon w klasie.

W końcu znajoma Ani z Norwegii zaproponowała, że załatwi jej tam pracę. „Super. Przyjedziemy!” – ucieszyła się Ania. „Jakie „my”? – zdziwił się jej były mąż. „Ze sobą rób co chcesz, ale nasza córka zostaje!”- zakomunikował.

            Czy były mąż
Ani może skutecznie uniemożliwić jej wyjazd? Co zrobić, by z dzieckiem
wyprowadzić się za granicę?

            Wydając
wyrok rozwodowy sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej. Najczęściej powierza
jej wykonywanie obojgu rodzicom albo jednemu z nich, ograniczając władzę
rodzicielską drugiego do podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka.

Nawet wyjazd na zagraniczne wakacje sądy zaliczają do kategorii spraw
wymagających jednomyślności obojga rodziców. Tym bardziej musisz liczyć się z
koniecznością uzyskania zgody, kiedy w obcym państwie chcesz z dzieckiem
zamieszkać na stałe.

See also:  Fałszywe oskarżenia konkubiny o znęcanie się, jak się bronić?

Co jeśli takiej zgody od drugiego rodzica nie otrzymasz?

            Wówczas nie
pozostaje Ci nic innego niż zwrócić się do sądu o wydanie rozstrzygnięcia o
istotnych sprawach dziecka.

Wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym
według miejsca zamieszkania małoletniego i opłaca się go kwotą 40 zł.

Sąd w
toku sprawy musi wysłuchać oboje rodziców, może też wysłuchać małoletniego i
wydać postanowienie o powołaniu biegłych psychologów, by ci sporządzili opinię,
czy wyjazd dziecka za granicę jest zgodny z jego dobrem.

            Uzyskanie
zgody sądu na wyprowadzkę wcale nie jest takie proste. W końcu wyjazd na stałe
oznacza dla dziecka nie tylko zmianę miejsca zamieszkania, ale też
dotychczasowego środowiska rówieśniczego, konieczność posługiwania się obcym
językiem, a także sprawi że kontakty z matką lub ojcem, pozostającymi w kraju
najpewniej będą odbywały się od wielkiego dzwonu.

            Zanim zatem
złożysz wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, zawczasu
przygotuj się do sprawy. Zapisz dziecko w Polsce do szkoły językowej,
odwiedźcie miejscowość, w której macie zamieszkać. Ważne jest też, by za
granicę nie wyjeżdżać w ciemno.

Dokładnie zaplanuj, gdzie będziecie mieszkać i
dowiedz się, jak będą wyglądać Twoje zarobki. Ustal, gdzie dziecko będzie
kontynuowało naukę i czy może liczyć na zajęcia w języku, który rozumie.
Skrupulatnie dokumentuj, co udało Ci się już załatwić.

Nawet jeśli świetnie
przygotujesz się do sprawy, nie oznacza to, że sąd wyda orzeczenie
rozstrzygające o istotnych sprawach dziecka zgodne z Twoim wnioskiem. Dlatego
warto pertraktować z drugim rodzicem.

            Co się stanie,
jeśli wyprowadzisz się bez zgody drugiego rodzica? Wówczas nadużyjesz swojej
władzy rodzicielskiej, narazisz się na postępowanie w trybie konwencji haskiej
i oprócz szeregu problemów i nieprzyjemności, możesz spodziewać się wydalenia
dziecka z powrotem do Polski (więcej o tym przeczytasz tutaj: https://adwokatorozwodzie.pl/uprowadzenie-rodzicielskie/
)

            Koniec
kazania, czas włożyć sportowe buty i pobiegać ????

Podobne artykuły

Wyprowadzka wspólnie z dziećmi przed rozwodem

24 lutego 2022; 15:24

Materiał promocyjny

Najlepszą sytuacją dla całej rodziny jest taka, gdy rodzice żyją w zgodzie i mieszkają wspólnie ze swoimi dziećmi. Wiadomo jednak, że życie nieraz pisze inne scenariusze i wcale nie tak rzadko mąż i żona decydują się – z różnych przyczyn – na rozwód.

W takiej sytuacji dochodzi do konfliktu związanego z dziećmi. Często jeden z rodziców (zwykle matka) zastanawia się, czy możliwa jest wyprowadzka wspólnie z dziećmi jeszcze przed rozwodem.

W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym tematem.

Przede wszystkim należy pamiętać, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustanawia dla rodziców wspólne prawa i obowiązki. Należą do nich m.in.

stałe kontakty z dziećmi, spotykanie się z nimi, ale także troska o ich rozwój czy łożenie na ich utrzymanie.

Do momentu ewentualnego ograniczenia praw rodzicielskich zarówno matce, jak i ojcu przysługuje zatem prawo do pełnej wiedzy o stanie dzieci, do kontaktów wpisanych w codzienne relacje czy do wiedzy o ich miejscu przebywania itd.

Rozważając powyższe informacje w kontekście wyprowadzki z dziećmi przed rozwodem, należy zauważyć, że niezgodne z prawem jest pozbawienie ojca kontaktu z dziećmi. W różnych sytuacjach oczywiście może dojść do wyprowadzki, jednak matka powinna umożliwić mężowi spotkania z dziećmi i informować go o ich sprawach.

Wyprowadzenie się z dziećmi bez wiedzy i zgody ojca może powodować, że poinformuje on policję, zgłaszając uprowadzenie własnych dzieci. Aby uniknąć takiej sytuacji, najlepiej na spokojnie przedyskutować z mężem całą sprawę. Przy podjęciu decyzji o opuszczeniu z dziećmi wspólnego domu, należy poinformować ojca o nowym miejscu zamieszkania. Najlepiej zrobić to na piśmie lub w obecności świadków.

Uregulowanie kontaktów z dziećmi

Dobrą praktyką przy wyprowadzce z dziećmi przed rozwodem jest złożenie wniosku do sądu o uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi. We wniosku warto podać powody wyprowadzki i propozycję dotyczącą ustalenia kontaktów z dziećmi.

Może ona obejmować częstotliwość spotkań, miejsce wizyt, czas ich trwania itd. Należy zachować rozsądek i ostudzić emocje, pamiętając, że mąż – mimo konfliktów z żoną – ma prawo do spotkań z własnymi dziećmi, które tej relacji też bardzo potrzebują.

Może też dojść do sytuacji, gdy partner będzie starał się ustalić sądownie miejsce pobytu dzieci u niego. Należy jednak mieć na uwadze, że sądy rzadko tak orzekają, chyba że matka ma ewidentne problemy (np. z alkoholem) lub jest agresywna w stosunku to dzieci.

Podobnie małe szanse są na pozbawienie matki władzy rodzicielskiej.

Przeczytaj też: https://www.rozwodowy.pl/wyjazd_matki_z_dziecmi_do_innego_miasta_bez_zgody_ojca,228,p.html

Alimenty

Wyprowadzka przed rozwodem utrudnia też nieco kwestię alimentów. Mąż nie musi ich dobrowolnie płacić. W takiej sytuacji matka powinna wystąpić o nie do sądu. Później – po wyroku rozwodowym – egzekwowanie alimentów jest łatwiejsze, gdyż ustala je sąd.

Warto też dodać, że wyprowadzka z dziećmi przed rozwodem zasadniczo powinna odbyć się na terenie Polski. Mąż może bowiem odmówić udzielenia zgody na wydanie paszportu dzieciom – jeśli matka chce z nimi wyjechać za granicę. Wtedy dopiero sąd może zastąpić taką zgodę ojca.

Jak więc widać, w różnych sytuacjach życiowych wyprowadzka przed rozwodem – także z dziećmi – jest oczywiście możliwa. Warto jednak zadbać o przeprowadzenie jej w sposób bezpieczny, czyli po poinformowaniu męża o wszystkich zamiarach oraz przy świadkach.

Należy też zadbać o kwestie formalne, tj. uregulowanie kontaktów z dziećmi czy alimenty na nie.

Źródło: Rozwodowy.pl

WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ BEZ ZGODY DRUGIEGO RODZICA

Rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem w sprawach istotnych dla dziecka powinni decydować wspólnie.

W sytuacji w której rodzice nie potrafią podjąć zgodnej decyzji rozstrzyga sąd opiekuńczy. W sprawach mniej istotnych, każdy z rodziców może decydować samodzielnie, bez uzyskania zgody drugiego rodzica.

See also:  Przydział na mieszkanie przed ślubem a podział majątku

Co w sytuacji, kiedy jeden z rodziców, chce zabrać dziecko na dłuższy wyjazd wakacyny za granice?

Kiedy można wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica?

Wyjazd dziecka za granicę, czy to na pobyt stały, czy tez czasowy w celach wakacyjnych zaliczany jest w praktyce przez sądy do kategorii spraw istotnych, co tym samym oznacza, że wymaga zgody obydwojga rodziców. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia z 6.

03.1985 r. w sprawie III CRN 19/85 – ” wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje również wyjątki od zasady współdecydowania rodziców o wyjazdach zagranicznych dziecka. Jeden z rodziców może wyjechać z dzieckiem za granicę bez zgody drugiego rodzica w sytuacji, gdy drugi rodzic został na mocy postanowienia sądu polskiego:

  • pozbawiony władzy rodzicielskiej na dzieckiem,
  • władza rodzicielska na dzieckiem została mu ograniczona,
  • władza rodzicielska nad dzieckiem została zawieszona;

W skutek toczących się między rodzicami spraw rodzinnych, takich jak: rozwód, separacja, ustalenie ojcostwa, pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem jednemu z rodziców, ograniczając jej wykonywanie drugiemu z nich do realizowania obowiązków i uprawnień, przyznanych przez sąd. W sytuacji w której sąd ograniczając władzę rodzicielską jednemu rodzicowi nie przyzna uprawienia do współdecydowania o miejscu zamieszkania dziecka, uprawienie do podejmowania decyzji w tym zakresie będzie posiadał rodzic, któremu sąd przyznał pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Kiedy zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę jest potrzeba?

Zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę jest potrzebna we wszystkich innych przypadkach, które zostały wyżej wymienione. Oznacza to, że zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę jest potrzeba w każdym przypadku, gdy drugi z rodziców posiada władzę rodzicielską lub został na mocy sądu upoważniony do współdecydowania o miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka.

W jaki sposób legalnie, bez zgody drugiego rodzica wywieźć dziecko za granicę?

Zasadą jest porozumienie rodziców oraz wspólna zgoda na wyjazd dziecka za granicę na pobyt stały lub tymczasowy. W przypadku braku zgody drugiego rodzica oraz braku kompromisu, konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego o wydanie zastępczej zgody na wyjazd dziecka za granice. Orzeczenie sądu wydane w takiej sprawie zastępuje zgodę drugiego rodzica.

O udzielenie zgody na ywajzd dziecka za gracnię może wystąpić rodzić, wobec którego nie orzeczono pozbawienia ani zawieszenia władzy rodzicielskiej. Sądem właściwym do rozpatrzenia takiego wniosku jest sąd rejonowy w którego okręgu którego dziecko mieszka.

W sytuacji, w której rodzice osiągają porozumienie w kwestii wyjazdu zagranicznego dziecka, ze względów dowodowych w ewentualnym postępowaniu o powrót dziecka opartym na Konwencji haskiej z 1980 r. wskazane byłoby uzyskanie zgody drugiego rodzica w formie pisemnej. W sporządzeniu takiej zgody przydatna może być pomoc polskiego adwokata.

Adwokat z Wrocławia – Agnieszka Duży wraz z zespołem prawników, świadczy pomoc w zakresie przygotowania stosownych dokumentów, w tym wniosków sądowych o wyrażenie przez sąd zastępczej zgody na wyjazd dziecka za granicę.

Wyprowadzka z dzieckiem od męża przed orzeczeniem separacji

Dwa tygodnie temu złożyłam pozew o separację bez orzekania o winie i bez pozbawiania męża praw rodzicielskich. Mamy 6-tygodniowe dziecko, które karmię piersią. W pozwie zawarłam, że formą zabezpieczenia mają być alimenty i wyznaczenie miejsca pobytu dziecka przy mnie. Nadal mieszkam z mężem, ale chcę się z dzieckiem wyprowadzić do wynajętego mieszkania.

Mąż stwierdził, że ja mogę sobie iść, ale dziecko zostaje. Doradzono mi, żebym wyprowadziła się bez jego wiedzy i tylko go o tym poinformowała w sposób udokumentowany lub przy świadku, podając nowy adres. Nie chcę utrudniać mu kontakty z dzieckiem i jak najbardziej może nas odwiedzał w wynajmowanym mieszkaniu.

Co więc zrobić, jeśli mąż nie pozwoli mi zabrać dziecka, a sprawa naszej separacji nie jest jeszcze rozstrzygnięta sądownie? Co zrobić w tym okresie przed sądownie rozstrzygniętą sprawą? Czy mąż ma prawo zrobić to samo, tzn.

wziąć dziecko, oznajmić mi, gdzie będzie i tam je przetrzymywać? Co jeśli będzie chciał zabrać dziecko na cały dzień, nie patrząc na to, że jest karmione piersią? Jak długo czeka się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd?

Istota Pani pytania sprowadza się do rozważań nad kwestią wykonywania władzy rodzicielskiej.

Ponieważ przysługuje Pani i mężowi pełnia władzy rodzicielskiej, oznacza to, iż każdy z rodziców jest uprawniony do wykonywania władzy rodzicielskiej i może samodzielnie podejmować czynności dotyczące majątku i osoby dziecka, w tym także występować w jego imieniu na zewnątrz. Stanowi to tym art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Oczywiście, zawsze należy przypomnieć, iż zasadniczo rodzicem się jest, a małżonkiem można być. Czyli prawa dotyczące władzy rodzicielskiej dotyczą przede wszystkim rodziców jako instytucji prawnej, niezależnie czy są rozwiedzeni, w separacji, w małżeństwie lub bez niego.

A więc, mimo że każdy z rodziców może wykonywać swoje prawa samodzielnie, to jednak pamiętać należy, iż skoro jeden z rodziców może tak postępować, to drugi musi o tym wiedzieć.

Bo w przeciwnym przypadku – czyli bez jego wiedzy, będzie tego prawa pozbawiony, bo po prostu o danej czynności nie wiedział.

W orzecznictwie prawa polskiego oraz teorii prawa ustalono, iż wykładnia wymienionego przepisu wprowadza tzw. istotne sprawy dziecka, do których z pewnością zaliczono prawo do decydowania o miejscu jego zamieszkania.

See also:  Potrącanie kosztów komorniczych z kwoty alimentów

Miejsce zamieszkania dziecka orzeczone postanowieniem sądu rodzinnego

Pani pytania wiążą się z problemem miejsca zamieszkania dziecka. Skoro ma ono zostać przy Pani (stale i formalnie z orzeczenia sądu), to oznacza, iż ojciec dziecka musi to zaakceptować i nie wolno mu utrudniać wykonywania tego orzeczenia.

Nie może więc faktycznie go zmieniać i proponować, aby było u niego, a Pani ma się wyprowadzić, gdyż to będzie oznaczać stan faktyczny dokładnie na odwrót. Nie może także odmówić wydania dziecka, gdyż Pani ma prawo wykonać orzeczenie sądu.

Oczywiste jest także, iż mąż nie może zrobić tak jak Pani, czyli wywieźć gdzieś dziecko i oznajmić Pani, gdzie jest. Dziecko ma być, jak Pani podała, stale przy matce.

Nie ma więc wątpliwości, iż w tak ważnej kwestii oboje rodzice muszą się porozumieć lub wykonywać orzeczenie sądu.

Porozumienie rodziców co do wykonywania władzy rodzicielskiej

Warto wspomnieć, iż rodzice mogą samodzielnie ustalić kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej w tzw. porozumieniu o jej wykonywaniu. Mogą to być uregulowania bardzo szczegółowe, które bierze pod uwagę sąd w swoim orzeczeniu. To także przewiduje ww. przepis w § 2.

Sprawy istotne mogą więc być przez rodziców w takim porozumieniu wyraźnie określone i proponuję, aby je rozważyć i przestawić sądowi. Zawsze zawierają one kwestie kontaktów, gdyż to jest najczęstszy i najważniejszy dla rodziców element wykonywania władzy rodzicielskiej.

Innymi są na przykład prawo do decydowania o leczeniu, edukacja na różnych poziomach i rozwijanie zainteresowań i hobby, wyjazdy za granicę lub każde inne miejsce poza ustalonym w kontaktach, praktykowanie wyznania.

Zabezpieczenie powództwa w formie prawa do pobytu dziecka przy matce

Wspomniała Pani o zabezpieczeniu powództwa w formie, poza alimentami, prawa do pobytu dziecka przy Pani. Postanowienie prawomocne o zabezpieczeniu powództwa jest wykonalne i może stanowić podstawę do interwencji Policji. Podobnie gdyby to było postępowanie o rozwód, to takie postanowienie także mogłoby zapaść i byłoby wykonywane.

Gdy więc będzie je Pani mieć, albo już je ma, ale musi być prawomocne, to moim zdaniem można się wyprowadzić i poinformować męża o miejscu pobytu i nie bronić mu kontaktów.

To postanowienie bowiem właśnie w taki sposób można wykonać. Miejsce, gdzie będzie Pani przebywać, musi być jednak do stwierdzenia, iż przysługuje Pani do niego tytuł prawny, czyli np.

umowa najmu, gdzie lokal jest opisany z adresu.

Karmienie piersią a kontakty ojca z dzieckiem

Także alimenty są natychmiast wykonalne. Nie trzeba czekać na wyrok o separacji. Przy czym zaznaczam, iż jeżeli nie opiszecie Państwo praw ojca do kontaktów, to odmowa zabrania mu dziecka na cały dzień może być, moim zdaniem, nieuprawniona.

Niekoniecznie właściwym argumentem musi być karmienie piersią. Wspomnę, iż np. z art. 187 Kodeksu pracy wynika prawo dla pracownicy karmiącej piersią do przerw w pracy. Wykładnia tego przepisu podaje, iż wykonuje się to uprawnienie w taki sposób, że można przerwy udzielić łącznie w ciągu dnia, np.

ze względu na dojazd z pracy do domu. Nie jest jednak dopuszczalne jej kumulowanie z kilku dni i wykorzystywanie razem, dając np. wolny dzień.

Oznacza to, iż samo karmienie nie jest przeszkodą do pracy, nie trwa ciągle cały dzień i można wydać dziecko, bo matka karmiąca jest w pracy i nie jest stale przy dziecku. Ale oczywiście, także ojciec powinien to uwzględnić i np. przywieźć dziecko na karmienie.

Przypomnę, iż oboje rodzice powinni współdziałać dla dobra dziecka. Można zawsze rozważyć ściągnięcie pokarmu i wydanie ojcu, ale to pozostawiam do oceny jako pomysł. Zarówno ojciec dziecka powinien przyjąć ten argument, jak i Pani powinna uwzględnić jego prawo do kontaktów.

Jeżeli zapadnie wyrok z orzeczonymi kontaktami, to rodzice mają obowiązek go wykonywać. Wyrok nie uwzględnia takich spraw jak karmienie piersią, gdyż nie jest to bezwzględna przeszkoda ani dla matki, ani dla ojca.

Bezzwłoczne rozpoznanie wniosku udzielenie zabezpieczenia

Postanowienie o zabezpieczeniu sąd powinien wydać bezzwłocznie, bo taki jest jego cel – stanowi o tym nw. przepis Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

Art. 737 Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.”

Postępowanie o separację – jak długo trwa?

Natomiast jeżeli pyta Pani o długość trwania całego postępowania o separację i pierwszy termin, to raczej pytanie do wymiaru sprawiedliwości. W sprawach, które osobiście prowadzę, także nie potrafię się dowiedzieć, kiedy będzie wyznaczony termin rozprawy. Nie podano mi nawet, jaki jest średni czas oczekiwania na jej wyznaczenie w wydziale.

Sprawy w każdym sądzie przydzielane są konkretnemu sędziemu i nie ma terminów na ich wyznaczanie. Każdy termin jest wyznaczany przez sędziego w danym sądzie. Zależy to od obłożenia pracą sędziów danego wydziału. Można o to spytać w sądzie, jaki może być czas oczekiwania na pierwszy termin.

Zasadniczo takie sprawy trwają, po wyznaczeniu terminu, kilka miesięcy co najmniej.

Myślę, że z kolei jeżeli mąż Pani będzie zgodny co do treści pozwu i roszczeń w nim zawartych, to sprawa może zakończyć się na dwóch posiedzeniach. Jednak z tego, co Pani pisze, na razie wynika, iż niekoniecznie ma takie samo zdanie, a zatem może składać własne wnioski i twierdzenia w odpowiedzi na pozew, co sprawę wydłuży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Leave a Reply

Your email address will not be published.