Nierzetelny prawnik w sprawie rozwodowej

Postępowanie adwokata w niniejszej sprawie może nosić znamiona naruszenia etyki zawodowej samorządu adwokackiego. Każdy pełnomocnik, a z całą pewnością profesjonalista, winien reprezentować swego mocodawcę z najwyższą starannością wymaganą dla stosunków tego rodzaju. Wydaje się, iż unikanie kontaktu z klientem jest naruszeniem tego wymogu.

Trudno o konkretną odpowiedź wobec braku wiedzy na temat ustaleń, jakie zawarliście Państwo w zleceniu (np.

na temat obowiązku stawiennictwa pełnomocnika w posiedzeniach sądowych, częstotliwości wzajemnych kontaktów czy nawet zakresu obowiązków zleconych pełnomocnikowi przez mocodawcę).

Trudno orzec, czy brak stawiennictwa pełnomocnika na rozprawie można zakwalifikować do naruszenia przez adwokata etyki zawodowej i podstawowych obowiązków związanych z wykonywaniem tego zawodu.

Z całą pewnością należy jednak uznać, iż służy Pani uprawnienie do złożenia skargi na nierzetelnego w Pani ocenie pełnomocnika do okręgowej rady adwokackiej właściwej dla Pani miejsca zamieszkania oraz miejsca wykonywania zawodu przez adwokata. W treści pisma powinna Pani umieścić wszelkie okoliczności wskazujące na naruszenie obowiązków zawodowych przez pełnomocnika.

Nierzetelny prawnik w sprawie rozwodowej

Gdy chodzi zaś o możliwość zwrotu wynagrodzenia wypłaconego adwokatowi, kwestię tę należałoby oceniać w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia (jako że łączący Państwa stosunek prawny nosi znamiona umowy zlecenia). Art. 734 par.

2 kc stanowi, iż jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się inaczej, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Nie wiadomo, z jaką wysokością wynagrodzenia mamy tu do czynienia (możliwe, iż adwokat zażądał stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek minimalnych za czynności adwokatów; wówczas powołany przepis nie znajdzie zastosowania), lecz wydaje się, iż w tym przypadku – skoro jak Pani wskazuje wynagrodzenia było wysokie – adwokat winien otrzymać wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Rzecz jasna w każdej chwili może Pani wypowiedzieć zlecenie. Wówczas jednak adwokat uprawniony jest do zachowania części wynagrodzenia odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom (art. 746 par. 1 kc). Wydaje się, iż pozostałą część nierzetelny pełnomocnik winien Pani zwrócić.

Nierzetelny prawnik w sprawie rozwodowej

Prawnik w sprawie o rozwód

Czy jest mi potrzebny prawnik do rozwodu? Oczywiście, w mojej ocenie prawnik w sprawie o rozwód jest kluczowy, albowiem różne rzeczy mogą się zdarzyć. 

Przykład

Rozwód bez orzekania o winie, ustalone alimenty, strony czekają na termin rozprawy. Kilka dni przed terminem rozprawy żona dowiaduje się o tym, iż mąż ma kochankę. Związek z kochanką trwa już od dłuższego czasu i w ocenie żony jest to jedyny powód, dla którego wyprowadził się z domu.

Dodatkowo w ostatnim czasie okazało się, że zakupił kilka nieruchomości oraz luksusowego Mercedesa. Efekt? Podczas pierwszej rozprawy, kiedy to wszystko miało się zakończyć, żona zmieniła zdanie i wniosła pozew z orzeczeniem wyłącznej winy, albowiem twierdzi, że kobieta to jedyna przyczyna rozpadu pożycia małżeńskiego.

Uważa, że przez tę kobietę rozpadło się małżeństwo, wobec czego zmieniła stanowisko w sprawie. 

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Prawnik w sprawie o rozwód – Czy potrzebny?

Nierzetelny prawnik w sprawie rozwodowej

Dodatkowo okazuje się, że nie godzi się na to, żeby były tak niskie alimenty, albowiem czuje się oszukana i żąda alimentów na siebie oraz wysokich alimentów na dziecko. Dodatkowo należy zauważyć, że na pierwszej rozprawie sąd przesłuchał bez przygotowania w trybie informacyjnego słuchania stron męża, który powiedział: “Tak, poznałem tę kobietę dużo wcześniej, współpracowałem z nią, ale nie mieliśmy wtedy romansu. Dopiero jak się wyprowadziłem z domu, to z nią zamieszkałem”.

Z mojego doświadczenia jako adwokat do spraw rozwodowych wiem, że sąd może powołać się na życiowe doświadczenie i nawet jeżeli nie dostarczy się dowodu uzna, że najprawdopodobniej faktycznie to ona była główną przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego. Konsekwencje takiego zachowania są bardzo bolesne, gdyż mają przede wszystkim na celu uzyskanie wysokich świadczeń alimentacyjnych. A zatem na podstawie tego przykładu odpowiedz sobie sam, czy potrzebny jest ci prawnik do rozwodu

Jak znaleźć dobrego adwokata do sprawy rozwodowej? Prawnik w sprawie o rozwód

Przede wszystkim zawsze podkreślam, że trzeba kierować się intuicją oraz doświadczeniem.

Poznaj kilka metod – strategii procesowych tak, abyśmy krok po kroku wiedzieli, jakie czynności mamy podejmować w sprawie rozwodowej

1. Strategia

Ułóż strategię procesową, np. w pierwszej kolejności wstępny projekt pozwu o rozwód przesłany drogą e-mailową do drugiej strony oraz propozycję spotkania.

Inna propozycja – sporządzamy projekt pozwu o rozwód oraz propozycję planu rozwiązania małżeństwa wraz z wszelkimi okolicznościami bliskimi, tj. np. podział majątku i proponujemy spotkanie w celu kompleksowego omówienia spraw rodzinnych. KONTAKT Z KANCELARIĄ 

2. Negocjacja, mediacja, rozmowa rozwodowa 

Ja jako prawnik zawsze stawiam na rozmowę. Uważam, że gdyby ludzie mieli umiejętność komunikacji ze sobą, w sądach byłoby dużo mniej spraw.

Niestety ludzie nie potrafią się ze sobą komunikować i z każdą sprawą idą do prawnika. Dlatego często w swojej kancelarii goszczę małżonków, żeby razem porozmawiać i poznać sekrety, które skrywają w środku.

Jeżeli poznamy cel i zamiar drugiej strony, wówczas jesteśmy przygotowani na wojnę. Jak pomagam

3. Kieruj się intuicją 

W pismach procesowych pisz to, co uważasz za odpowiednie, ale pod okiem profesjonalisty.

Nie chodzi o to, żeby napisać wszystko, jednakże czasem zbyt dużo słów i twierdzeń może zaszkodzić, albowiem wzbudzi w drugiej osobie niepożądane reakcje psychologiczne np. chęć odwetu. Dlatego też kiedy chcemy np.

pokojowo rozwiązać nasze małżeństwo i chcemy uzyskać rozwód bez orzekania o winie, wówczas nie proponuję pisać zbyt dużo, albowiem może mieć to odwrotny skutek.

4. Ustalenie ważnych kwestii przed rozprawą

Warto jeszcze przed sprawą rozwodową ustalić wszystkie ważne okoliczności w sprawie. Pamiętaj że z rozwodem nie łączy się tylko rozwiązanie małżeństwa. Kiedy macie dzieci, musicie również pamiętać o władzy rodzicielskiej, alimentach i kontaktach.

5. Co z podziałem majątku? 

Podział majątku jest bardzo ważną rzeczą. A może chcesz nierówny podział majątku Nierówny podział majątku –  30% żona, 70% mąż

W mojej kancelarii często słyszę, że ktoś czuje się poszkodowany, albowiem ktoś ma więcej, a ktoś ma mniej. Dlatego też przy sprawach rozwodowych warto również zająć się tym obszarem i nie zostawiać podziału majątku na później. Mam bardzo dużo spraw, które toczą się latami, gdyż nie zostały już na początku dopilnowane.

Nie radzę państwu wchodzić w proces kilkuletni w zakresie podziału majątku, ponieważ z pewnością przysporzy wielu zmartwień i problemów, a przede wszystkim będzie bardzo kosztowny. Musimy pamiętać, że pewne składniki stanowią majątek osobisty np.

pieniądze, które uzyskaliśmy jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, odziedziczyliśmy bądź nam ktoś nam darował .

6. Czy ustalać kontakty z dziećmi? Prawnik w sprawie o rozwód

Często w sprawach rozwodowych myślimy, że później się dogadamy i w konsekwencji nie ustalamy istotnych dla nas kwestii. Uważam, że ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi jest kluczowe. W większości spraw polecam ustalenie kontaktów – chyba że faktycznie w tym zakresie nie ma żadnego sporu.

Co do zasady większość ludzi niestety się rozwodzi, ponieważ nie umie się ze sobą dogadać i w tym obszarze w późniejszym czasie również występują konflikty. Dziecko powinno mieć narzucony pewien system kontaktów.

Dlaczego? W sytuacji, kiedy nie będzie określonego systemu kontaktów, będzie myślało, że nie musi się spotykać.

 • Szukasz adwokata? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5
 • Przeczytaj więcej:
 • Czy dobry adwokat zawsze Cię uratuje?
 • Z poważaniem,
 • Adwokat Marta Wnuk
 •  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
See also:  Brak zgody na rozwód

 e-mail: [email protected]

Adwokat Rozwodowy – Rozwód z Adwokatem czy Bez? | Iwo Klisz

Rozwód z adwokatem czy bez?

Czy potrzebuję adwokata do sprawy rozwodowej?

Po podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy do sądu to chyba jedno z pierwszych pytań, które przychodzi do głowy.

Prawnicy są drodzy, a przecież Ciebie czekają koszty związane z założeniem sprawy rozwodowej w sądzie, alimentami lub związanymi z zapewnieniem utrzymania dzieciom, a często także przeprowadzką. A przy tym wszystkim są przecież jeszcze normalne wydatki na życie.

To nic dziwnego, że chcesz zaoszczędzić, a pierwszym zbędnym luksusem wydaje się być adwokat.

Czy zatem możesz wziąć rozwód bez adwokata?

Odpowiedź jest prosta – tak. Możesz występować w sądzie bez profesjonalnego (zawodowego) pełnomocnika jakim jest adwokat.

Jednak, jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lutego 2014r. (sygn. akt: II PK 134/13) Z art. 5 KPC nie wynika powinność sądu o charakterze ogólnego obowiązku do udzielania w każdym wypadku pouczeń osobom stającym przed sądem, tylko dlatego, że występują bez zawodowego pełnomocnika.Udzielenie pouczenia musi być w danej sytuacji uzasadnione, zależy od oceny i uznania sądu.

Kiedy występujesz samodzielnie jako strona sprawy o rozwód musisz stosować się do wymogów formalnych określonych w przepisach procedury cywilnej. Oznacza to, że twoje pisma procesowe, składane na rozprawie i po za nią wnioski, a także wypowiedzi do sądu i pytania zadawane świadkom muszą często spełniać takie same wymogi, jakie nakłada się na adwokata.

 Co więcej, na sali sądowej możesz zabierać głos tylko w przypadkach wskazanych przepisach procedury cywilnej i tylko w określonym zakresie. Niezastosowanie się do tych wymagań może prowadzić do negatywnych konsekwencji.

Powinieneś też wiedzieć, że sędzia, a także urzędnicy sądowi muszą być bezstronni. Dlatego nie możesz liczyć na to,że te osoby będą Ci udzielać porad prawnych, które mogły by tę bezstronność naruszać albo pomagać w trakcie rozprawy.

Jakie czynności trzeba wykonać podczas sprawy rozwodowej?

Chciałbym wskazać Ci kilka czynności,które będziesz musiał wykonać w swojej sprawie o rozwód. Oczywiście nie jest to wyczerpująca lista, bo każda sprawa jest inna, a wymagania niektórych sędziów czasem i mnie zaskakują i zmuszają do konsultowania określonego przypadku z innymi prawnikami. Jednak za całą pewnością powinieneś być gotowy na większą część przypadków z tej listy:

 1. Po pierwsze musisz przygotować poprawny pod względem formalnym pozew o rozwód, albo odpowiedź na pozew o rozwód (pamiętaj, że o ile Twój czas na przygotowanie pozwu o rozwód jest w zasadzie nieograniczony, to na sporządzenie odpowiedzi na pozew o rozwód masz tylko 14 dni);
 2. Do przygotowanych pism procesowych musisz przygotować odpowiednie załączniki, a także złożyć wymagane prawem odpisy pism i załączników;
 3. Przygotować wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów lub kontaktów z dziećmi,odpowiedź na taki wniosek, a nieraz także zażalenie do sądu apelacyjnego;
 4. Wziąć udział w rozprawie przed sądem, na której powinieneś ustnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie oraz ustosunkować się do twierdzeń i żądań przeciwnika;
 5. Zapoznać się z orzeczeniami Sądu Okręgowego we Wrocławiu (albo innego sądu okręgowego),które zapadały w sprawach o rozwód i poszukać przypadków podobnych do Twojej sprawy;
 6. Prawidłowo sformułować żądanie w przedmiocie sposobu rozwiązania małżeństwa, wysokości należnych alimentów oraz zasad sprawowania opieki i władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz uzasadnić żądanie przytaczając niezbędne twierdzenia oraz fakty na ich poparcie(np. dowody co do zdolności zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do zapłaty alimentów i uzasadnionych potrzeb uprawnionego);
 7. W określonych przez sąd terminach odpowiadać na wszelkie pisma sądowe, w tym dotyczące braków formalnych pism procesowych, alternatywnych metod rozwiązywania sporu itp;
 8. Przedstawiać na żądanie sądu odpowiednie dokumenty jak np. akty z urzędu stanu cywilnego,deklaracje podatkowe, projekt porozumienia wychowawczego, wyciągi z rachunków bankowych itp;
 9. Posiadać przygotowane i posegregowane kserokopie wszystkich pism i dowodów złożonych do sądu, żeby na rozprawie być gotowym do udzielenia sędziemu wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące treści i znaczenia złożonych przez Ciebie dokumentów;
 10. Precyzyjnie określić dokumenty, w których posiadaniu jest Twój małżonek, a ich przedstawienie w sądzie będzie miało znaczący wpływ na wynik sprawy;
 11. Określić tezy dowodowe, które zamierzasz wykazać powołując dowód z przesłuchania świadków oraz przesłuchać ich przed sądem.

Jak widzisz jest kilka rzeczy do zrobienia i to niezależnie od tego czy jesteś pozwany, czy sam występujesz z pozwem o rozwód. Pamiętaj jednak o tym, co już Ci powiedziałem. Nie musisz obowiązkowo zatrudniać do takiej sprawy adwokata.

Na forach internetowych albo wśród znajomych na pewno znajdziesz wiele historii o tym, jak ktoś doskonale sobie poradził w sprawie rozwodowej bez adwokata. Mało tego, ja wśród moich znajomych też mam takie osoby.

Ty też możesz spróbować reprezentować się sam.

Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji, mam dla Ciebie kilka podpowiedzi. Zobacz kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata, a kiedy możesz spróbować prowadzić ją sam.

Kiedy nie potrzebujesz adwokata do sprawy o rozwód:

 1.  Jesteś dobrze zorganizowany i potrafisz zapanować nad porządkiem w mnożących się papierach dotyczących sprawy rozwodowej;
 2. Zawsze miałeś lekkie pióro, wykonujesz zawód związany z pisaniem (urzędnik, dziennikarz, nauczyciel) lub masz wyższe wykształcenie;
 3. Nie masz problemów ze zrozumieniem języka urzędowego;
 4. Jesteś w stanie uzyskać z odpowiednich urzędów dokumentację potrzebną do sprawy rozwodowej (akty z urzędu stanu cywilnego, deklaracje podatkowe, wyciągi z rachunków bankowych, odpisy ksiąg wieczystych);
 5. Masz doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, bez oporów zabierasz głos w towarzystwie, jesteś wstanie dyskutować, bronić swoich racji (np. na sali sądowej);
 6. Bez większych problemów nawiązujesz kontakty z innymi ludźmi, jesteś otwarty, potrafisz postawić na swoim;
 7. Masz doświadczenie w zakresie negocjowania (wykonujesz zawód sprzedawcy lub handlowca) i jesteś w stanie jak równy z równym dyskutować z adwokatem przeciwnika, biegłym czy kuratorem sądowym, bez ulegania presji i bez poczucia niższości;
 8. Stres podczas rozprawy pomoże Ci się zmobilizować, wyostrzy umysł i doda motywacji:
 9. Masz sporo wolnego czasu i w zasadzie każdego dnia możesz przygotować odpowiedź na pisma z sądu czy polemikę wobec pisemnego stanowiska przeciwnika;
 10. Masz chłodną głowę i nie dajesz się łatwo wyprowadzić z równowagi (np. zaczepkami Twojego małżonka, czy jego adwokata);
 11. Jesteś w stanie zrozumieć przepisy dotyczące zasad przyznawania alimentów, kontaktów i opieki nad dziećmi,władzy rodzicielskiej oraz pouczenia sędziego w tym zakresie, a do tego przeczytałeś mojego bloga od deski do deski ????

Kiedy warto pomyśleć nad wynajęciem adwokata do sprawy rozwodowej

 • kiedy czujesz, że potrzebna Ci trafna ocena Twojej sytuacji prawnej;
 • kiedy masz wrażenie, że nie rozumiesz w pełni języka urzędowego i pouczeń zawartych na formalnych dokumentach;
 • kiedy Twój przeciwnik już ma adwokata;
 • kiedy przypuszczasz, że Twój małżonek będzie uciekał się do manipulacji, zastraszania, zeznawania nieprawdy oraz preparowania dowodów;
 • kiedy przypuszczasz, że drugi małżonek będzie utrudniał Ci kontakty z dzieckiem, nastawiał dziecko przeciwko Tobie,unikał płacenia alimentów podczas postępowania rozwodowego;
 • nadal zajmujecie wspólne mieszkanie;
 • kiedy powodem rozwodu są zaburzenia psychiczne lub zdrowotne;
 • w sprawie pojawi się kwestia opieki nad małymi dziećmi;
 • w trakcie małżeństwa zgromadziliście znaczny majątek;
 • w trakcie małżeństwa został zaciągnięty kredyt o znacznej wysokości (np. hipoteczny, we frankach szwajcarskich);
 • jeden z małżonków zarabiał znacznie więcej, niż drugi.
See also:  Zakup mieszkania od dewelopera przez osoby żyjące w związku nieformalnym

Mam nadzieję, że choć trochę Ci pomogłem w podjęciu decyzji i odpowiedzi na pytanie „rozwód z adwokatem czy bez”. Przeanalizuj każdą z pozycji z tych list. Pamiętaj, żeby być ze sobą szczerym. Potem zrób sobie zestawienie argumentów za i przeciw.

Przeczytaj także:

 • Rozwód z orzekaniem o winie
 • Rozwód bez orzekania o winie

Czy potrzebny jest adwokat w sprawie o rozwód? – Kacprzak Kowalak – adwokat, radca prawny Poznań

 • Czy potrzebny jest adwokat w sprawie o rozwód?
 • Wielu z Państwa w momencie podjęcia decyzji o rozstaniu z mężem, żoną i skierowaniu do Sądu Okręgowego pozwu o orzeczenie rozwodu zastanawia się nad tym, czy w tej sprawie potrzebny jest Wam adwokat, radca prawny, słowem prawnik wspomagający nas w procesie uzyskania rozwodu.
 • W zasadzie nie jest problematycznym ściągnięcie gdzieś z czeluści internetu wzoru pozwu o rozwód, uzupełnienie o swoje i męża, żony dane, opłacenie pozwu o rozwód wpisem w wysokości 600 zł i poczekaniem, aż sąd wyznaczy nam pierwsza rozprawę.

Oczywiście decyzja co do tego, czy rozwodząc się chcemy, aby ktoś nas wspierał prawnie i psychiczne zależy tylko i wyłącznie od nas. Niemniej jednak w tym wpisie chciałbym Państwu napisać dlaczego warto skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego. Bo nie warto tylko i wyłącznie z jednego powodu: usługa ta kosztuje.

Po pierwsze postępowanie o rozwód jak każde postepowanie sądowe jest sformalizowane oraz rządzi się pewnymi swoimi specyfikami, w których najlepiej orientują się osoby zawodowo zajmujące się odwiedzaniem sądów, a więc adwokaci i radcowie prawni.

Co z tego wynika? Jestem przekonany, iż powierzając swoja sprawę o rozwód adwokatowi, radcy prawnemu wyrok orzekający rozwód uzyskamy na pewno szybciej niż w przypadku działania na własną rękę. Zwłaszcza pomoc adwokata może być przydatna jeżeli stosunki między rozwodzącymi są w miarę poprawne a małżonkowie oczekiwaliby zakończenia sprawy i uzyskania wyroku na pierwszej rozprawie.

Adwokat, radca prawny nie popełni błędów formalnych skutkujących koniecznością uzupełniania dokumentacji składanej do sądu. Co już może opóźnić proces o kilka miesięcy/

Adwokat radca prawny tak dostosuje strategie procesową aby możliwe było uzyskanie porozumienia i uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie, oczywiście jeżeli taka jest wola drugiej strony.

Często małżonkowie działający samodzielnie, nawet oczekujący „pokojowego” rozstanie popełniają błąd opisując w pozwie rozwodowym wszystkie brudy, co powoduje reakcję drugiej strony. I zamiast rozwieść się kulturalnie na jednej rozprawie prowadzą niepotrzebny wieloletni proces, spalając siebie i swoich bliskich emocjonalnie i grzebiąc relację z byłym małżonkiem.

Gdyby jednak nie udało się rozwieść na jednej rozprawie, a postępowanie toczyć się będzie dalej, to korzystając z usług prawnika przy sprawie rozwodowej, strona ma te możliwość, iż poza swoim przesłuchaniem nie musi już uczestniczyć w dalszych rozprawach. Co dla wielu osób stanowi sporą ulgę. Adwokat zamiast powoda, czy pozwanego pojawi się na rozprawie, będzie rozmawiał z sędzią, będzie zadawał pytania świadkom, czy zgłaszał wnioski.

 1. Wreszcie przy bardziej skomplikowanych sprawach rozwodowych, przy których praktycznie obecność adwokata lub radcy prawnego, jest koniecznością zadba o interesy swojego Mandanta.
 2. Rozwód to nie tylko papierek, na podstawie którego uzyskamy zmieniony akt stanu cywilnego, ale szereg konsekwencji dla dalszego życia małżonków, ich majątku i ich dzieci.
 3. W ramach rozwodu sąd może orzekać o zasądzeniu alimentów na małżonka, alimentów na dzieci, może podzielić wspólny majątek, orzeknie o zajmowanym wspólnym mieszkaniu, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktach z dziećmi i miejscu zamieszkania dzieci.

Adwokat wie w jaki sposób ocenić szanse procesowe na oczekiwane rozstrzygnięcie i jak ustalić strategię procesową w tym zakresie. Potrafi studzić nierealne oczekiwania strony, a z drugiej strony uświadomić ją o swoich prawach i możliwych do zgłoszenia roszczeniach.

Wreszcie najważniejszą rolą adwokata reprezentującego stronę jest zapewnienie swojemu Klientowi bezpieczeństwa i zdjęcia ciężaru psychicznego z jego barków.

Nie rzadko prowadząc sprawy o rozwód przed Sądem Okręgowym w Poznaniu po wyjściu z Sali rozpraw słyszałem od Klienta że on niczego nie rozumiał z tego co było na sprawie mówione i co się działo.

Jedna rzecz, to skomplikowany język prawniczy, druga to emocje, które odcinają kanały poznawcze.

Zresztą mogę w tym miejscu dodać, iż sami adwokaci, czy radcowie prawni gdy się rozwodzą korzystają z usług innych adwokatów. Znam osobiście przypadki moich kolegów, doświadczonych prawników, prowadzących sprawy rozwodowe, którzy zdecydowali się w swojej osobistej sprawie wziąć adwokata. Właśnie z uwagi na ciężar psychiczny sprawy.

Dlatego tez osobiście uważam, iż w trakcie procesu o rozwód warto korzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego. Koszt reprezentacji w tej sprawie nie jest duży.

Prosta sprawa o rozwód bez orzekania o winie, bez konfliktu o dzieci, to np. w Poznaniu wydatek średnio 1500 zł.

Co dla spokoju psychicznego i poczucia bezpieczeństwa w sprawie, która przechodzimy raz w życiu nie jest kwota wygórowana.

 • Ale decyzja zależy oczywiście od Ciebie.
 • autor: radca prawny Bartosz Kowalak
 • Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy
 • Adwokaci i Radcowie Prawni
 • Poznań, Mickiewicza 18a/3

5 powodów, dla których warto mieć adwokata na sprawie rozwodowej. – Kancelaria adwokacka Lublin Warszawa | Rozwód, podział majątku, alimenty, sprawy cywilne, prawo karne

Dodano: 14.02.2017

Powód pierwszy. Pomoc adwokata zmniejszy Twój poziom stresu.

Sprawa rozwodowa jest jedną z najbardziej stresujących rzeczy, które mogą się nam przytrafić w życiu. Psychologowie twierdzą, że gorsza jest tylko śmierć kogoś bliskiego. Podczas sprawy rodzinnej warto skorzystać z pomocy adwokata. Prawnik ma trzeźwe spojrzenie na sprawę i będzie w stanie wychwycić:

– kwestie, które mogą się okazać dla nas problematyczne,

– argumenty, które mogą nam pomóc.

Sprawa rozwodowa dotyka wrażliwych kwestii (nadużywanie alkoholu, agresja, zdrady, pożycie fizyczne). Osoba nieodporna psychicznie może pod wpływem emocji popełnić wiele błędów. Pełnomocnik zadba o to by to ryzyko zminimalizować.

Powód drugi. Adwokat zna prawo.

Jeśli rozważasz złożenie pozwu o rozwód, adwokat poinformuję Cię o tym, w jakich sytuacjach Sądy rozwiązują małżeństwo i jak udowodnić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli to Ty jesteś pozwana/-y i otrzymałaś/-eś odpis pozwu o rozwód złożonego przez małżonka, prawnik powie Ci co należy zrobić, by rozstrzygnięcie było dla Ciebie korzystne.

Adwokat dba o to by nie spóźnić się ze złożeniem pisma procesowego, zażalenia czy apelacji. Dla przykładu. Czy wiesz że zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody? Jeśli nie złożysz odpowiedzi na pozew w wyznaczonym przez Sąd terminie, może się okazać, że organ ten pominie Twoje argumenty na dalszym etapie sprawy – przez co np. przegrasz!

Powód trzeci. Adwokat przygotuje Cię do wystąpienia w Sądzie.

Przesłuchanie w Sądzie ma charakter dynamiczny. Bywa, że Sąd szybko zadaje pytania. Zdarza się, że każe skupić się na najistotniejszych kwestiach. Bez pomocy adwokata możesz się pogubić. Nie chodzi mi tylko o wypowiedzi, ale także o takie prozaiczne kwestie jak to, kiedy wstać podczas rozprawy ????

Kiedy przygotowuję stronę do rozprawy, wyjaśniam wszystkie jej wątpliwości w tym zakresie. Podpowiadam jak się zachowywać. Mówię, na co zwrócić szczególną uwagę. Przewiduję jakie pytanie zada Sąd i pełnomocnik przeciwnika. Doradzam jak na te “niebezpieczne” pytania odpowiadać.

Powód czwarty. Adwokat zareaguje na “zagrywki” strony przeciwnej.

Kiedy między małżonkami istnieje spór co do winy za rozpad małżeństwa, alimentów i np. kontaktów z dzieckiem, z całą odpowiedzialnością doradzam Ci skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika. Z doświadczenia wiem, że toczy się wtedy walka “na noże”. Jeśli pójdziesz na sprawę sam/-a narażasz się na następujące zagrywki przeciwnika:

 • – wszczęcie postępowania komorniczego, w sytuacji gdy regulujesz alimenty w terminie (tak, można się przed tym bronić!),
 • – ukrywanie majątku w celu zmniejszenia alimentów,
 • – postawa typu “zobaczysz dziecko, jak zapłacisz większe alimenty” (i na to jest sposób) i inne.
See also:  Wysokie alimenty od ojca mieszkającego za granicą

Powód piąty. Przezorny zawsze ubezpieczony.

Przejrzałem fora internetowe. Większość osób zaleca skorzystanie z pomocy adwokata, gdy przeciwnik również ma pełnomocnika. Jest to po części prawda. Wtedy należy szczególnie uważać. Ja jednak uważam, że z pomocy fachowca należy korzystać zawsze. Dlaczego? Nigdy nie masz pewności, czy strona przeciwna nie konsultuje swoich kroków ze specjalistą (często tak bywa).

Nie przewidzisz czy (ku Twojemu zaskoczeniu) małżonek nie przyjdzie na rozprawę z prawnikiem i nie zmieni powództwa (np. na takie z Twojej winy, mimo, że wcześniej chciał ugody). Takich niewiadomych jest o wiele więcej.

Pamiętaj, że jeden mały błąd może doprowadzić do tego, że rozwód nastąpi z Twojej winy, będziesz płacił/-a zawyżone alimenty, będziesz zmuszony/-a łożyć na byłego małżonka, będziesz rzadziej widywał dziecko…

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rozwodowych z Lublina.

Po co Ci prawnik przy rozwodzie?

Klienci, w szczególności tacy, którzy zamierzają rozwieźć się polubownie pytają mnie czasem na konsultacji:

– Po co mi prawnik? Przecież mówi Pani, że rozwód bez orzekania o winie to często 15 minut rozprawy?

Czy faktycznie potrzebujesz prawnika w sprawie rozwodowej? W czym pomoże prawnik, a co możesz zrobić sam lub sama?

A może szukać porad i wzorów przez Internet?

No to od początku – konsultacja za 500 złotych? Meh, wolę zapytać znajomej.

Każdy rozwód jest inny. Możecie być bezdzietnym małżeństwem, możecie mieć dzieci, mieszkacie razem, mieszkacie osobno. Macie spory majątek, nie macie go wcale.

Chcesz rozwieść się szybko, albo zależy Ci na udowodnieniu winy męża (żony). Te niuanse wpływają na całą dynamikę postępowania.

To, że znajoma rozwiodła się sama w 15 minut, a pozew ściągnęła z Internetu – nigdy nie będzie znaczyło dla Ciebie identycznego scenariusza.

Chcesz podzielić w postępowaniu rozwodowym majątek wspólny z całego okresu trwania związku? A wiesz, że to nie jest zawsze możliwe? Chcesz zabezpieczyć alimenty na rzecz swoją i dzieci? Wiesz jakim pismem to zrobić? A może odebrałeś pozew żony z poczty – czy wiesz, że masz określony termin żeby odpisać do sądu?

Tak jak kaszel może być objawem grypy albo choroby serca; i nie dowiesz się tego nim udasz się do lekarza. Tak samo, na pierwszy rzut oka podobna sprawa rozwodowa może okazać się w niuansach zupełnie inna.

A może pomoc prawna w Internecie?

Dzisiejszy Internet jest nieskończoną kopalnią wiedzy. Fora internetowe, e-porady, wzorce pism (darmowe i odpłatne).

Artykuły internetowe oraz fora, często stanowią pomoc w zrozumieniu różnych zagadnień. Ułatwiają prace nawet specjalistom. Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do tak zdobytej wiedzy.

Po pierwsze artykuł, który czytasz może być po prostu nieaktualny.

Zawsze więc sprawdzaj datę publikacji! Jeśli artykuł ma kilka lat a dotyczy tematu prawnego, jest duże prawdopodobieństwo, że przepisy mogły się już zmienić!

Czytasz posty na forach? Niejednokrotnie są bardzo pomocne. Czasem pro bono wypowiadają się na forach adwokaci czy radcowie prawni. Jednak do wypowiedzi innych forumowiczów warto podejść z dystansem. Ich doświadczenie może Ci bowiem pomóc przejść trudy rozwodu, ale nie zawsze ich rady będą skuteczne w sądzie.

Dodatkowo, mogą pojawić się błędne rady, przez które narazisz się na wiele problemów. Ktoś coś słyszał, ktoś miał podobnie, ale nie tak samo.

Pamiętaj, że sprawy sądowe są bardzo sformalizowane – sąd oznacza konkretne terminy na wniesienie konkretnych pism. Musisz prawidłowo sformułować pismo procesowe, prawidłowo oznaczyć dowody, na czas powołać świadków i dokumenty przydatne do sprawy.

Masz dzieci i się rozwodzisz? W domu pojawi się u Ciebie kurator, możesz zostać skierowany na mediację. O tym wszystkim powinien poinformować Cię prawnik. Niekoniecznie uzyskasz wszelkie informacje, dotyczące Twojej sytuacji -na forum.

Może warto skorzystać z wzorca pozwu za kilkadziesiąt złotych i załatwić sprawę szybko i z domu?

W prostych sprawach taki wzorzec może być faktycznie pomocny. Często przygotowany przez profesjonalistę (radcę czy adwokata), prawidłowo wypełniony pozwoli szybko np. wezwać dłużnika do zapłaty.

Czy daje radę przy sprawach rozwodowych? Hmm, to zależy – jeżeli nie macie dzieci, mieszkacie od dawna osobno, jesteście dogadani co do kwestii rozwiązania małżeństwa, nie chcecie od siebie żadnych roszczeń finansowych (alimentów), chcecie rozstać się bez orzekania o winie. Można zaryzykować. Jednak kłopot może zdarzyć się i w takiej z pozoru książkowej sytuacji. Nagle na rozprawie druga strona pojawi się z pełnomocnikiem profesjonalnym i poczujesz się niepewnie. A co ze zgromadzonym w trakcie małżeństwa majątkiem? Jak to rozegrać?

Jeśli nawet chcesz rozwieść się bez orzekania o winie i nie mieliście wspólnych dzieci (lub te, które macie są już dorosłe) – warto chociażby skonsultować się z prawnikiem.

Dlaczego? Wypowiadasz „umowę na czas nieokreślony” jaką było Wasze małżeństwo. Może warto upewnić się czy nie stracisz na tym kontrakcie więcej niż tylko współmałżonka?

Poradzę sobie sama (sam) na rozprawie?

Jeśli masz pewność co do sposobu zakończenia związku, nie ma dodatkowych roszczeń, itp. – może i tak.

Ale pamiętaj: postępowanie rozwodowe to stresujące przeżycie. Przed sobą zobaczysz sędziego i dwóch ławników, naprzeciw także męża (żonę). Pojawią się prywatne pytania.

Wielu moich Klientów decyduje się na udział w postępowaniu pełnomocnika, także z powodów czysto emocjonalnych. Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu.

Dodatkowo, obciążasz się w ten sposób, iż jesteś sam wobec męża (żony), sądu, którzy mogą zadawać Ci pytania. Idąc samemu, trzeba być na to przygotowanym.

Porada prawna – jak kostium szyty na miarę.

Porada prawna w sprawie rozwodowej tym różni się od szukania informacji na forach i pisania pozwów na podstawie wzorców, że prawnik powinien zindywidualizować ją do Twoich potrzeb. Wsłuchując się w stan faktyczny ustalić najlepszą strategię procesową, która praktycznie w każdym przypadku będzie się różnić.

Rozwodnicy, to osoby w różnym wieku, rozstający się z różnych powodów. Inaczej konstruujemy pozew dla młodego mężczyzny, który rozstaje się  z żoną po roku z uwagi na „niedające się pogodzić różnice w charakterach”.

Dla pana w średnim wieku z trójką małych dzieci. Inaczej dla żony rozwodzącej się z mężem z problemem alkoholowym. A jeszcze inaczej dla kobiety, która postanawia skończyć związek z mężem tyranem po 30 latach związku.

Tak jak różne są historie ludzi, tak prawnik powinien wysłuchać i sporządzić pozew odzwierciedlający te historie. Relacja z radcą prawnym czy adwokatem, winna być oparta na zaufaniu, którego w mojej ocenie nie otrzymasz na forum internetowym.

Biorąc ślub – jesteśmy często w szerokim gronie przyjaciół, rodziny, niejednokrotnie także duchownych, doradców.

Czemu wiec rozwodząc się – postanawiamy zostać z tym problemem sami?

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] 

Leave a Reply

Your email address will not be published.