Reprezentowanie przez pełnomocnika na sprawie rozwodowej

Osoby zainteresowane tematyką rozwodową często szukają najpierw informacji ile kosztuje rozwód. Czasem strona inicjująca postępowanie zapomina, że będzie musiała ponieść koszty już na samym początku sprawy. W sieci krążą też historie na temat astronomicznego wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata.

Na koszt rozwodu składają się:

 1. opłata sądowa: 600 zł,
 2. możliwa opinia biegłych sądowych: 500 – 1.000 zł,
 3. ewentualna mediacja: max 450 zł,
 4. ewentualny kurator rodzinny: ok. 80 zł,
 5. honorarium prawnika: 1.500 – 6.000 zł,
 6. dodatkowe koszty w przypadku alimentów zależne od ich wysokości.

Opłaty sądowe

Osoba, która wnosi pozew o rozwód musi się liczyć na wstępie z opłatą sądową w wysokości 600 zł. Gdy sprawa kończy się nieorzekaniem o winie, wówczas zwracana jest połowa tej opłaty (300 zł), a były małżonek powinien zwrócić nam 150 zł.

Reprezentowanie przez pełnomocnika na sprawie rozwodowej

Jeżeli sąd zająłby się dodatkowo kwestią podziału majątku małżonków, to należy się liczyć z dodatkową opłatą 300 zł (zgodny podział majątku) lub 1.000 zł (sporny podział majątku). Trzeba jednak wspomnieć, że sądy niezmiernie rzadko zajmują się podziałem majątku – praktycznie tylko wtedy, gdy małżonkowie wypracowali wspólne stanowisko i kwestia ta nie wpłynie na wydłużenie się sprawy.

Czasem pojawiają się opłaty za tzw. zabezpieczenie roszczenia (np. kontakty z dziećmi – 40 zł lub zmiana zabezpieczenia alimentów – 100 zł). Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł.

Opłata sądowa za pozew o rozwód to 600 zł. Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł.

mec. Marcin Dutkiewicz

Dodatkowe koszty rozwodu, które mogą się pojawić

1. Koszt opinii biegłych sądowych

Na to ile kosztuje rozwód mogą wpłynąć dodatkowe koszty. Tak jest z opinią tzw. OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, której koszt wynosić może ok. 500-1.000 zł.

Opinia ta występuje zazwyczaj wtedy, gdy strony mają małoletnie dzieci i nie wiadomo, czy rozwód nie wpłynie przypadkiem negatywnie na ich dobro lub w przypadku, gdy rodzice kłócą się o władzę rodzicielską oraz o częstotliwość kontaktów z dziećmi.

2. Koszty postępowania mediacyjnego

Ewentualna mediacja ze skierowania sądu, czyli próba ugodowego załatwienia sprawy przy udziale wykwalifikowanego mediatora, kosztuje 150 zł za pierwsze spotkanie, 100 zł za każde następne (łącznie maksymalnie 450 zł) plus zwrot kosztów przejazdów, wynajmu pomieszczenia (do 70 zł za jedno spotkanie), korespondencji (30 zł).

3. Kurator rodzinny

Często sąd zarządza wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego, który ma sprawdzić w jakich warunkach wychowuje się dziecko, jaka atmosfera panuje w domu. Koszt wywiadu, wykonanego w jednym miejscu to ok. 80 zł.

Podsumowanie dodatkowych kosztów: maksymalnie 1.530 zł

Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Porada prawna w sprawach rozwodowych może kosztować nawet kilkaset złotych. Wszystko zależy od tego jakie informacje chcemy uzyskać i jak bardzo jest skomplikowany stan faktyczny w sprawie.

Jeśli chcesz zobaczyć od czego zależy stopień skomplikowania rozwodu, możesz o tym przeczytać w innym poradniku, który napisałem tutaj – link.

W naszej kancelarii koszt porady w sprawie rozwodowej to od 200 zł (do 1 godziny). Wiemy, że w tego typu sprawach konieczna jest swego rodzaju więź Klienta z pełnomocnikiem, dlatego dajemy okazję do zapoznania się z nami i uzyskania podstawowych informacji w przystępnej cenie.

Na rynku usług prawniczych za udział radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej trzeba zapłacić od ok. 1.500 zł (najprostsze sprawy bez orzekania o winie, bez wspólnych dzieci stron), do ok. 3.000 zł – 6.000 zł przy sprawie bardziej skomplikowanej z orzekaniem o winie.

Oczywiście zdarzają się i kwoty dużo wyższe. Z perspektywy prawnika, pomoc prawna w sprawie o rozwód to wiele czynności:

 • gruntowne zaznajomienie się ze stanem faktycznym,
 • przygotowanie pozwu,
 • udział w rozprawach (często trwają one kilka godzin),
 • tworzenie wniosków o zabezpieczenie,
 • tworzenie zażaleń i innych pism procesowych,
 • dodatkowe spotkania w kancelarii,
 • kontakt telefoniczny z Klientem itp.

Suma tych czynności wpływa na to ile kosztuje rozwód.

Zazwyczaj więcej płaci się w dużych miastach oraz w dużych kancelariach. Niektórzy prawnicy rozliczają się z Klientem na zasadzie kwoty ryczałtowej (z góry ustalona kwota bez względu na ilość podjętych działań). Inni rozliczają się za każdą rozprawę, sporządzone pismo i inne czynności.

Gdy strony są bardzo skłócone i pojawia się wiele dowodów w postaci świadków, to sprawa rozwodowa potrafi znacząco się wydłużać. Od tego również zależy ile kosztuje rozwód.

Inni zadają sobie pytanie czy w ogóle potrzebują prawnika i czy może nie da się samemu wszystkiego znaleźć w internecie. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz przeczytać kilka słów o tym dlaczego w ogóle korzystać z prawnika i samodzielnie zadecydować czy będziesz takiej usługi potrzebować.

Dodatkowe koszty w przypadku alimentów

Jeśli sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas mogą być również zasądzone alimenty dla niewinnego małżonka (wystarczy, że wystąpi pogorszenie sytuacji materialnej).

W takim przypadku wpłynie to również finalnie wpływ na to ile kosztuje rozwód. Wtedy strona przegrana płaci również opłatę sądową od takich alimentów oraz dodatkowe honorarium dla radcy prawnego lub adwokata strony przeciwnej.

Dla przykładu: przy alimentach dla żony lub męża w kwocie 500 zł miesięcznie, wyłącznie winny małżonek będzie musiał dodatkowo zapłacić 300 zł opłaty sądowej i 1.800 zł kosztów prawnika strony przeciwnej, natomiast przy alimentach 1.000 zł miesięcznie kwoty te będę wynosiły odpowiednio 600 zł i 3.600 zł.

Gdy pojawia się żądanie zasądzenia alimentów dla żony lub męża, trzeba mieć na uwadze, że w wyroku mogą pojawić się dodatkowe koszty z tym związane.

Alimenty mogą być zasądzone dla małżonka także w przypadku nieorzekania o winie lub przy winie obopólnej za rozkład pożycia małżeńskiego. Musi być wówczas jednak wykazany tzw. niedostatek po stronie żądającego alimentów (brak środków do zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych z powodów od nas niezależnych np. ciężka choroba lub wypadek uniemożliwiająca pracę).

Więcej informacji o tym co to jest rozkład pożycia małżeńskiego znajdziesz w tym poradniku.

Podane powyżej koszty nie dotyczą alimentów, które są zasądzane na rzecz małoletnich dzieci stron.

Kto ponosi koszty sprawy rozwodowej?

Ogólna zasada stanowi, że koszty ponosi ten, kto przegrywa sprawę. Tak powinno być, ale dopiero na samym końcu – w wyroku.

Opłatę sądową 600 zł ponosi ten, kto wnosi pozew o rozwód. Dopiero jeśli wygra, to druga strona musi mu ją zwrócić. Strona przegrywająca płaci za prawnika drugiej strony. Przy orzeczeniu rozwodu z winy obu stron koszty dzielone powinny być na pół. Każdy też płaci wówczas za swojego prawnika.

Reprezentowanie przez pełnomocnika na sprawie rozwodowej

Za opinię OZSS strony mogą zapłacić po połowie lub płaci ten, kto wnosił o sporządzenie takiej opinii (sąd może obciążyć strony zaliczką na poczet takiej opinii).

Należy także pamiętać, że zasądzane przez sąd koszty prawnika równe są 720 zł (w szczególnie zawiłych i długotrwałych sprawach sąd może zasądzić wielokrotność tej sumy – maksymalnie do 4.320 zł, chociaż w praktyce sądy przyznają 720 zł – 1.440 zł).

Jeśli nasz prawnik kosztował nas więcej, to resztę kwoty pokrywamy z własnej kieszeni.

Należy również pamiętać, że jeśli nasza sytuacja materialna jest faktycznie bardzo zła, to możemy próbować wnosić do sądu o zwolnienie nas od ponoszenia kosztów sądowych lub o przyznanie radcy prawnego lub adwokata z urzędu.

Co wydarzy się dalej, zależy od Ciebie

 • Mam nadzieję, że udało mi się to przedstawić w zrozumiały dla Ciebie sposób.
 • Chciałabym od Ciebie usłyszeć: co sądzisz o tych wszystkich kosztach?
 • Czy któreś z nich Cię zaskoczyły, że w ogóle są?
 • A może jakieś wydają Ci się zbyt wygórowane?
 • Napisz o tym w komentarzu, może uda mi się coś Ci jeszcze podpowiedzieć.

Rozwód z pełnomocnikiem • Adwokat rozwód • eRozwód.pl

Pełnomocnikiem procesowym w sprawach o rozwód może być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnik sporządzi pozew rozwodowy i wniesie go w imieniu klienta do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego, a następnie będzie go reprezentował przed sądem.

Kosztów korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika procesowego, adwokata lub radcy prawnego, nie można jednoznacznie ustalić, ponieważ cennik zależy od konkretnego pełnomocnika i stopnia skomplikowania sprawy.

Zasadniczo koszt rozwodu bez orzekania o winie, będzie niższy niż, gdy powód wniesie pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Koszty pełnomocnictwa procesowego udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu są uzależnione od

 • Miasta, w którym pełnomocnik ma swoją siedzibę.
  Im większe miasto tym wyższe wynagrodzenia pełnomocnika.
 • Prestiżu pełnomocnika.
  Im bardziej znany adwokat tym wyższą stawkę godzinową podaje.
 • Ilości rozpraw sądowych.
  W sytuacji, gdy rozwód zostanie orzeczony na pierwszej bądź drugiej rozprawie, a pełnomocnik występował w sądzie tylko dwa razy to jego honorarium będzie niższe niż w przypadku, gdy proces ciągnął się przez dłuższy czas i prawnik musiał pojawiać się w sądzie kilka czy kilkanaście razy.

Rozporządzenia regulujące wysokość opłaty z tytułu zastępstwa procesowego określają minimalną stawkę za czynności adwokackie bądź radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Stawka minimalna wynosi w sprawie o rozwód – 720 zł.

Zlecenie sprawy rozwodowej prawnikowi łączy się najczęściej z wydatkiem od około 1500 złotych. Współpracujemy z pełnomocnikami w ramach stałych umów i dzięki temu mogliśmy wynegocjować korzystne stawki za wynagrodzenie.

Gwarantujemy rozwód z pełnomocnikiem w jednolitej cenie na ternie całej Polski.

Reprezentowanie przez pełnomocnika na sprawie rozwodowej

Usługa „eRozwód z pełnomocnikiem” – cena brutto, nie zawiera kosztów sądowych, kosztów mediacji i opłat kancelaryjnych, a także wydatków biurowych.

Cena obejmuje sporządzenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie przez doświadczonego prawnika oraz reprezentację strony wskazanej w formularzu jako powódka/powód przez pełnomocnika procesowego na pierwszej rozprawie.

See also:  Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Obecność na drugiej i kolejnych rozprawach jest związana z koniecznością udzielenia dalszego pełnomocnictwa i uzgodnienia wynagrodzenia dla pełnomocnika procesowego wg jego stawek.

Podobnie sytuacja będzie wyglądała, gdy strona przeciwna będzie żądała orzeczenia winy lub oddalenia powództwa, wówczas należy udzielić pełnomocnictwa i uzgodnić koszty reprezentacji na nowo.

 1. Zastanów się, czy chcesz wnieść pozew samodzielnie czy skorzystać z pomocy naszego pełnomocnika procesowego.
 2. Wypełnij formularz i opłać usługę.
 3. Doświadczony prawnik skontaktuje się z tobą, sporządzi twój pozew rozwodowy i będzie reprezentował cię przed sądem.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu reguluje następująco stawki z zakresu spraw rozwodowych.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 • podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

Stawka minimalna przewidziana w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa obejmuje również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, od których pobiera się jako wynagrodzenie równowartość stawki minimalnej w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa.

Stawka minimalna przewidziana w sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia obejmuje w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

Opłaty w sprawach o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

Pełnomocnictwo w sprawie o rozwód

Reprezentowanie przez pełnomocnika na sprawie rozwodowej

Polecamy: e-wydanie Dziennik Gazeta PrawnaRe: Pełnomocnictwo w sprawie rozwodowej.. W treści pełnomocnictwa podajemy swoje dane, jako mocodawcy.O tym, kto może pełnić rolę pełnomocnika procesowego mówi art. 87 kodeksu postępowania cywilnego.. W sprawie rozwodowej mogą to być oprócz adwokata – rodzice, rodzeństwo, zstępni (dzieci, wnukowie itd.). Ile czasu ma sąd na .Osoba, która wnosi pozew o rozwód musi się liczyć na wstępie z opłatą sądową w wysokości 600 zł.. Pobierz bezpłatny wzór pisma.Pełnomocnictwo procesowe szczególne .. Polskiej w sprawie o rozwód .. z upowaŜnieniem do podejmowania w tym charakterze wszystkich czynności, w tym do zawierania ugód i innych umów w sprawie oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw innym adwokatom i aplikantom adwokackim.. Gdy sprawa kończy się nieorzekaniem o winie, wówczas zwracana jest połowa tej opłaty (300 zł), a były małżonek powinien zwrócić nam 150 zł.apelacja od rozwodu – napisał w Sprawy rodzinne: Zuziu, na apelacji nawet nie musisz byc (jak chcesz – mozesz).. Generalnie pełnomocnikiem strony w sprawie rozwodowej może być adwokat lub radca prawny.. Bez względu na to czy strony wnoszą o rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie, w każdym przypadku musi być wniesiony pozew o rozwód.. Szczerze przyznam, że nie spotkałam się z sytuacją reprezentacji w sprawie rozwodowej przez członka rodziny, ale jest to jak najbardziej prawnie dopuszczalne.Czasami dzieje się tak, że po kilku latach małżeństwa drogi małżonków zaczynają się rozchodzić..

Prestiżu pełnomocnika.. § Brak pozwu (odpowiedzi: 3) Mąż miesiąc temu złożył pozew o rozwód, ja zaś nie otrzymałam od tego czasu żadnego zawiadomienia czy kopii pozwu.. sad apelacyjny czyta akta sprawy i apelacje.. 4 ust..

85 745 92 00, fax 85 742 46 40 NIP 542-19-65-163 Regon 000321276Pełnomocnictwo może być ogólne – do zastępowania Mocodawcy (Klienta) we wszelkich procesach i we wszystkich instancjach, bądź może być udzielone do prowadzenia konkretnej sprawy..

— Ponadto należy pamiętać, że wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód nie .Opłata od pozwu w sprawie o rozwód wynosi 600 zł.. Ustanowienie pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

Wniosek o ustanowienie adwokata w sprawie o rozwód strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu, w którym sprawa o rozwód ma być wytoczona lub już się toczy, może złożyć wniosek o .Oznacza to, iż w pełnomocnictwie należy wskazać, iż pełnomocnik będzie umocowany do prowadzenia Pani konkretnej sprawy o rozwód.. Niestety już wiadomo że nie będzie .Pełnomocnictwo w sprawie o rozwód PEŁNOMOCNICTWO ..

1 pkt 1 rozporządzenia stanowi, że minimalna stawka w sprawach o rozwód wynosi 720 zł.. Koszt rozwodu 2019: opłata sądowaKoszty zastępstwa procesowego zostały ustalone w drodze dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, odrębne dla dwóch samorządów profesjonalnych pełnomocników..

Do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.. Koszty pełnomocnictwa procesowego udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu są uzależnione od.. Im większe miasto tym wyższe wynagrodzenia pełnomocnika..

Pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej może być adwokat lub radca prawny.. W przypadku tego dokumentu pojawia się wiele […]Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku.

To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody.Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym .

Uwaga: warto jednak pamiętać, że Ministerstwo Sprawiedliwości reguluje w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie stawki minimalne dla pełnomocników w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego..

Nie mogę byc obecny na sprwie rozwodowej ktora odbedzie sie 3 marca w Sądzie w Warszawie czy jest to jeszcze mozliwe żebym skorzystał z pełnomocnika w tej chwili mieszkam w Wielkiej Brytanii a termin rozprawy bliski ROZWOD JEST BEZ ORZEKANIA O WINIE.

Proszę o odpowiedz potem bym przeslal blizsze dane jezeli byloby to mozliwe arturPełnomocnictwo procesowe musi mieć określoną datę sporządzenia.. twoj zwiazek z innym mezczyzna nie ma znaczenia, skoro byl juz po rozwodzie, ale moze byc kwestia tylko prob udowodnienia przez twojego .

Sąd Okręgowy w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok tel.. Im bardziej znany adwokat tym wyższą stawkę godzinową podaje.Kto może zostać pełnomocnikiem w sprawie o rozwód .. oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Od osób tych nie jest wymagane posiadanie wykształcenia prawniczego.A contrario z przepisów tego wnioskować można .§ Opłata wpisu pozwu i pełnomocnictwa (odpowiedzi: 1) Opłata wpisu pozwu i pełnomocnictwa w sprawie o unieważnienie darowizny o co w tym dokładnie chodzi ?.

oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.. Skierowanie sprawy do właściwego sądu ma ogromne znaczenie, jeżeli zależy Ci na szybkim rozpoznaniu sprawy..

Pojawiły się nowe doniesienia w sprawie rozwodu.W sprawie o rozwód jest to minimum 720 zł i dodatkowo 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.. Przynajmniej w oczach postronnych.. Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika polega m.in.

na sporządzeniu pozwu i innych pism procesowych, zgłaszaniu wniosków dowodowych i .Pełnomocnictwo w sprawie rozwodowej .. W przypadku, gdy zostanie orzeczony rozwód na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, wówczas po tym jak uprawomocni się wyrok, zostanie zwrócona połowa uiszczonej opłaty, czyli 300 zł.

Pełnomocnikiem w sprawie o alimenty mogą więc być, oprócz wymienionych już: radcy prawnego i adwokata, rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni strony, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, itd.. Niżej podpisana z terminem ważności dowodu do 09.01.2013 r. Bogusław Wysocki, zameldowany przy ul.Zgodnie art. 1 ust..

W przeszłości pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej mogli być tylko adwokaci.. W sprawach m.in. o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód, o separację na żądanie jednego z .W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 916) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

Zatem syn może udzielić Pani pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania go w sprawie cywilnej, a sprawa o alimenty (jako sprawa z zakresu prawa rodzinnego) jest sprawą cywilną w rozumieniu artykułu 1 K.p.c. stanowiącego: „Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego .

See also:  Podział majątku a kredyt hipoteczny

Trzeba pamiętać, że w treści pełnomocnictwa musi być zaznaczone, że jest to pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie o rozwód lub separację..

1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.Od tej zasady są wyjątki, które wskazuje ustawa..

Chodzi o rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenie w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.W ostatnim wpisie o tym, jak rozwieść się w Polsce obiecałam, że napiszę, jaki sąd jest właściwy dla spraw rozwodowych.. Miasta, w którym pełnomocnik ma swoją siedzibę.. Pełnomocnictwo musimy odpowiednio zatytułować.. Właśnie otrzymała informację o wyznaczeniu terminu rozprawy.. i albo odrzuca apelacje albo oddaje do ponownego rozpoznania do I instancji (wtedy jazda od poczatku).. Skierowanie sprawy do niewłaściwego sądu może opóźnić rozpoczęcie procesu o wiele miesięcy..

Adwokat pełnomocnikiem strony w sprawie o rozwód

 • poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r.  Wrocław / Twardogóra
 • Aktualizacja: poniedziałek, 21 grudnia 2020 r. 
 • W oparciu o doświadczenie uzyskane wskutek reprezentowania klientów, zarówno wnoszących pozew o rozwód (powodów) z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie, jak i klientów, którzy otrzymali pozew o rozwód (pozwanych), chciałbym poświęcić niniejszą publikację rozważaniom na temat zasad ustanawiania pełnomocnika w sprawie o rozwód, uprawnień takiego pełnomocnika oraz zakresu jego upoważnienia, a także ustanowienia pełnomocnika z urzędu.
 • Pełnomocnikiem w sprawie o rozwód może być adwokat, który zostanie ustanowiony przez stronę udzielającą pełnomocnictwa do reprezentowania jej w sprawie o rozwód lub ustanowiony na wniosek strony z urzędu przez sąd przed wytoczeniem sprawy, lub gdy sprawa już się toczy.

Zobacz do serwisu: RozwódNa skróty: Przychodzisz do Nas i udzielasz pełnomocnictwa Adwokatowi a my już resztą się zajmiemy (piszemy pozew o rozwód, składamy do sądu a potem reprezentujemy cię w sądzie). Zlecenie adwokatowi sprawy o rozwód można dokonać we Wrocławiu, w Twardogórze jak i przez email. Zadzwoń i spytaj o szczegóły: 725118998. Adwokat, jako pełnomocnik ustanowiony przez stronę jest uprawniony do reprezentowania strony w sprawie o rozwód od momentu udzielenia pełnomocnictwa do momentu, kiedy zgodnie z pełnomocnictwem wygasa umocowanie do działania. Adwokat może być ustanowiony do reprezentowania zarówno w I instancji, jak i w II instancji.  Nasza kancelaria adwokacka nie tylko reprezentuje klienta w postępowaniu w sprawie o rozwód przed sądem, ale pomaga również sporządzić pozew, a także doradzi na temat rozwodu oraz aspektów prawnych takiej sprawy.

W przypadku ustanowienia adwokata pełnomocnikiem strony w sprawie o rozwód przez sąd adwokat jest obowiązany zastępować stronę od momentu ustanowienia do prawomocnego zakończenia postępowania.

Zleć – sprawę o rozwód adwokatowi do poprowadzenia

Aby uzyskać adwokata z urzędu w sprawie o rozwód strona musi zostać zwolniona przez sąd od kosztów, albowiem strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata.  

Ponadto strona, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może również domagać się ustanowienia adwokata, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zleć – sprawę o rozwód adwokatowi do poprowadzenia

Wniosek o ustanowienie adwokata w sprawie o rozwód strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu, w którym sprawa o rozwód ma być wytoczona lub już się toczy, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania.

Pobierz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania

We wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu, jako pełnomocnika w sprawie o rozwód można wskazać adwokata, który ma reprezentować – podając jego imię i nazwisko. W przypadku wskazania konkretnego adwokata, który ma być pełnomocnikiem, właściwa okręgowa rada adwokacka w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem wyznaczy adwokata wskazanego. Należy jednak podkreślić, że sąd, co do zasady nie jest związany wyborem dokonanym przez stronę i może się zdarzyć, że ustanowionym pełnomocnikiem będzie inny adwokat lub radca prawny.

Adwokat Grzegorz Szymczyk może być wskazany we wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o rozwód, która ma być wytoczona lub już się toczy przed Sadem Okręgowym we Wrocławiu.

Zleć – sprawę o rozwód adwokatowi do poprowadzenia

Kto może Cię reprezentować w sprawie o rozwód – pełnomocnictwo

W sprawach o rozwód, ale także o separację, o unieważnienie małżeństwa i ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa można reprezentować się samodzielnie, ale można także występować w sądzie i być reprezentowanym przez pełnomocnika.

Sprawa o rozwód – pełnomocnictwo

Pełnomocnikiem procesowym w sprawie o rozwód mogą być oprócz adwokata i radcy prawnego, tylko rodzice, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, jeżeli udzielono im pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy.

Aplikant adwokacki lub radcowski może zastąpić adwokata lub radcę prawnego w sprawie rozwodowej dopiero po 6 miesiącach aplikacji.

Prawnicy zawodowi, czyli adwokaci i radcowie prawni, nie mają oficjalnej specjalizacji rozwodowej. Warto jednak, aby do reprezentacji w swojej sprawie rozwodowej, skontaktować sie z profesjonalistą, który na co dzień zajmuje się sprawami rozwodowymi, czyli prawnikiem od rozwodów.

Sprawy o rozwód posiadają swoją specyfikę, o czym należy pamiętać składajac pozew rozwodowy. Portal i-Rozwód.

pl wspólpracuje z profesjonalistami, którzy na co dzień zajmują sie takimi sprawami i dają gwarancję profesjonalnej reprezentacji oraz wyjaśnią jak napisać pozew rozwodowy lub napiszą pozew za Ciebie.

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby mieszkające za granicą

Pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia sprawy o rozwód lub separację przez osobę zamieszkałą za granicą nie wymaga legalizacji, gdyż do pełnomocnictwa nie stosuje się przepisów dotyczących dokumentów publicznych.

Treść pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do prowadzenia danej sprawy rozwodowej oznacza, że nie może to być ogólne pełnomocnictwo, ale w treści udzielonego pełnomocnictwa muszą zostać wskazane:

 • strony oraz, że
 • jest ono udzielone do prowadzenia sprawy o rozwód.
Warszawa, 17 maja 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany, Jan Kowalski niniejszym upoważniam radcę prawnego Jana Nowaka do reprezentowania mnie w sprawie o rozwód przeciwko Ewie Kowalskiej przed sądami wszystkich instancji Jan Kowalski

Pełnomocnictwo załącza się do pozwu lub przedkłada wraz z pierwsza czynnością, która jest wykonywana przez pełnomocnika.

Z powyższego wynika, że nie ma szczególnych wymogów w sprawie treści pełnomocnictwa. Należy jednak pamiętać, aby:

W treści wskazać, że chodzi o prowadzenie danej sprawy małżeńskiej. Oznacza to, że w treści pełnomocnictwa powinno być napisane np. „do prowadzenia sprawy o rozwód” ze wskazaniem, że sprawa prowadzona jest „przeciwko” wymienionej w treści pełnomocnictwa osobie.

Zadawane jest czasami pytanie, czy można poprzestać na wskazaniu samej sygnatury postępowania. Takie określenie sprawy może okazać się niewystarczające. Z treści pełnomocnictwa ma wynikać w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, w jakiej sprawie i do czego zostało udzielone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone ustnie do protokołu, podczas rozprawy. W takiej sytuacji powinno zostać wyraźnie wypowiedziane i odnotowane, ze strona udziela pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy o rozwód z wniosku / przeciwko. W razie wątpliwości sąd powinien upewnić się i dopytać do czego jest udzielane pełnomocnictwo.

Opłata od pełnomocnictwa

Od każdego udzielonego na piśmie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Oznacza to, ze jeśli pełnomocnictwo jest udzielane np.

: dwóm pełnomocnikom, wówczas należy zapłacić 17 zł x 2, czyli 34 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do Sądu.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu miejsca złożenia dokumentu. Właściwy będzie więc odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydenta miasta siedziby Sądu, do którego wnoszony jest pozew o rozwód. Opłatę od pełnomocnictwa płaci się w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu.

Reprezentacja przez osobę, która nie może być pełnomocnikiem

Jeżeli w sprawie o rozwód pełnomocnikiem jest osoba, którą nie może być takim pełnomocnikiem, wówczas wiąże się to z brakiem prawidłowego umocowania, skutkiem czego jest nieważność postępowania. Oznacza to, że w przypadku zaskarżenia wyroku i wykazania tego faktu, wyrok zostanie on uznany za nieważny, a wszystkie czynności będą musiały zostać przeprowadzone od nowa.

Pełnomocnik z urzędu

W sprawie o rozwód można wystąpić z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Takie wnioski są w różny sposób rozpoznawane przez Sądy, ponieważ sprawy małżeńskie są traktowane jako nieskomplikowane prawnie, choć czasami trudne życiowo.

Prawnik zamiast stron na rozwodzie, część 2.: W sali sądowej

Stawiennictwo na rozprawie rozwodowej jest obowiązkowe, gdy otrzymacie Państwo wezwanie z sądu, jednak we współpracy z prawnikiem, pełniącym rolę pełnomocnika, można skorzystać z pewnych odstępstw.

Warto zwrócić uwagę na Państwa rolę w danym procesie oraz na określone okoliczności, aby nie przedłużać toku postępowania i z pomocą kancelarii adwokackiej zwiększyć szansę na pomyślne zakończenie całego powództwa.

Pomoc prawnika od pierwszej rozprawy

Gdy osoba, z powództwa której ma się odbyć proces rozwodowy, nie może z usprawiedliwionych przyczyn pojawić się na pierwszej rozprawie, rozprawa ta nie musi zostać odroczona.

Wystarczy, że w sądzie pojawi się pełnomocnik, czyli prawnik upoważniony do reprezentowania danych interesów. Jeżeli składacie Państwo pozew rozwodowy, warto o tym pamiętać korzystając z usług kancelarii adwokackiej.

Co jednak w innych sytuacjach?

1. Odroczenie sprawy przy braku powoda/powódki i pełnomocnika

Gdy mimo wezwania, czyli zobowiązania do obecności na sali sądowej, nie stawicie się Państwo i nie pojawi się również Państwa pełnomocnik, niezależnie od treści usprawiedliwienia Sąd może odroczyć rozprawę. Nie będzie w takiej sytuacji dopuszczony również dowód z zeznań osoby pozwanej – przesłuchanie nie odbędzie się.

2. Nieobecność na kolejnych rozprawach rozwodowych

Jeżeli wyrok dotyczący rozwodu nie zapadnie podczas pierwszej rozprawy sądowej, wyznaczony zostanie termin kolejnej rozprawy. Strona wnosząca pozew również w takich okolicznościach może być reprezentowana przez adwokata bez negatywnych skutków dla przebiegu procesu. Nie zawsze również następuje odroczenie sprawy – proces może odbywać się według standardowych procedur.

3. Ogłoszenie wyroku bez obecności osoby wnoszącej pozew

Wyrok orzekający o rozwiązaniu małżeństwa opiera się na przepisach obowiązujących w chwili wyrokowania. Posiedzenie jawne, na którym zostaje ogłoszony wyrok, może się odbyć również pod nieobecność stron i ich pełnomocników. Pisemne uzasadnienie sąd sporządza na wniosek jednej ze stron lub jej pełnomocnika.

Gdy jesteście Państwo stroną pozwaną

Nieobecność strony pozwanej i jej prawnika jako pełnomocnika na pierwszej rozprawie, nie musi skutkować odroczeniem rozprawy. Sąd może wtedy:

 • przeprowadzić postępowanie dowodowe, w tym przesłuchanie strony wnoszącej pozew oraz jej świadków,
 • wydać wyrok zaoczny, gdy strona pozwana nie ustosunkowała się pisemnie do pozwu rozwodowego,
 • wymierzyć stronie pozwanej karę grzywny, gdy nieobecność nie została usprawiedliwiona mimo że w wezwaniu nakazano stawiennictwo.

Warto zatem pamiętać, że jako stronie pozwanej przysługuje Państwo prawo odpowiedzi pisemnej na pozew oraz usprawiedliwienia swojej nieobecności na danej rozprawie. Nieobecność nie sprawi jednak, że proces zostanie przerwany. Wręcz przeciwnie – wyrok rozwodowy może zapaść również bez Państwa obecności.

Przed każdą rozprawą potrzebna może być pomoc prawnika

Złożoność prawa rodzinnego oraz specyfika prowadzenia rozpraw rozwodowych sprawia, że warto zaufać prawnikowi, który w obronie Państwa interesów udzieli fachowych porad przed rozpoczęciem procesu sądowego i na każdym jego etapie. Wybierając kancelarię adwokacką Urszuli Zajko w Białymstoku możecie Państwo liczyć na wszechstronną pomoc doświadczonego adwokata.

Rozwód – Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata/pełnomocnika w trakcie sprawy o rozwód

Pełnomocnik, to inaczej adwokat. Ktoś taki nie zajmuje się tylko obroną oskarżonych, ale pomaga ludziom w załatwieniu wielu ważnych spraw przed sądem.

Decyzja o tym, czy w sprawie rozwodowej skorzystać z pomocy adwokata należy oczywiście do rozwodzących się osób. Przed obliczem sądu można stanąć samodzielnie, ale czy to dobry wybór?

Dobry, jeśli jesteśmy biegli w sprawach rozwodowych, a w naszej własnej sprawie nie kierujemy się emocjami. Z doświadczenia wiem, że jedno i drugie zdarza się raczej rzadko. Przed sądem stają najczęściej nie znające przepisów i kierujące się emocjami strony.

Dlaczego warto skorzystać z adwokata podczas sprawy rozwodowej?

Tempo postępowania. Większość rozwodzących się par, sprawę rozwodową chce mieć jak najszybciej za sobą. Nie udało się, cóż, trudno, trzeba się rozstać i jak najszybciej zacząć nowe życie. Bez rozwiązania małżeństwa jest to niemożliwe.

Z pomocą adwokata sprawa rozwodowa potoczy się szybciej, choć nie ma on wpływu na tempo pracy sądu i wyznaczane przez sąd terminy rozpraw. Pomoc adwokata pomoże uniknąć błędów i braków w pozwie rozwodowym.

Jedne i drugie zdarzają się nadzwyczaj często i przedłużają całą sprawę już na początkowym etapie. W pozwie rozwodowym muszą znaleźć się żądane przez sąd informacje, na przykład o tym, czy strony próbowały rozwiązać swój spór poza sądownie.

Bez tej informacji pozew jest niepełny i strony zostają wezwane do jego uzupełnienia. Błędy i braki formalne w pozwie przedłużają postępowanie sądowe o kilka tygodni.

Obecność strony na Sali sądowej w trakcie rozprawy. Ustanowienie pełnomocnika w sprawie rozwodowej zwalnia stronę z wielokrotnego stawiania się na kolejnych posiedzeniach. Może być i tak, że przed sądem będzie trzeba stawić się jeden raz po to, by sąd dokonał przesłuchania.

Pełnomocnik może wyręczyć stronę w uczestnictwie w wielu posiedzeniach, w przesłuchiwaniu świadków, składaniu wniosków i wielu innych czynnościach. Nie znaczy to, że mając adwokata nie należy stawiać się w sądzie. Można to oczywiście robić i nawet jest to w interesie samej strony. Daje to jednak możliwość rezygnacji z udziału w części posiedzeń.

Nie każdy ma siłę do tego, by wielokrotnie spotykać się z byłym partnerem na Sali sądowej. Czasami jest to naprawdę trudne i bolesne.

Profesjonalizm prawniczy. Rozwód jest dla każdego, ale trzeba naprawdę dobrze znać zagadnienie by nie skończył się wielką przegraną. W trakcie sprawy rozwodowej bywają rozstrzygane naprawdę ważne kwestie. Chodzi o podział majątku, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem.

Gdy w interesie klienta występuje doświadczony w danych sprawach pełnomocnik, konsekwencje rozwodu są o wiele mniej niekorzystne. O adwokata przy rozwodzie warto zatroszczyć się choćby dlatego, że prawdopodobnie druga strona zrobi to samo.

Występując samodzielnie naprzeciw doświadczonego mecenasa lub radcy prawnego reprezentującego interes drugiej strony, na załatwienie własnego mamy niewielkie szanse. Sprawy rozwodowe są obecnie bardzo sformalizowane. Innymi słowy, swoją sprawę można przegrać przez małe niedopatrzenie lub błąd formalny.

Profesjonalista w tym zakresie dokładnie wie co i kiedy trzeba złożyć, co napisać itp.

Procesem rozwodowym rządzi wiele zasad, z których nie każdy zdaje sobie sprawę. Należy do nich na przykład zasada prekluzji dowodowej, w myśl której wszystkie dowody strona musi złożyć w pierwszym piśmie procesowym. Nie wiedząc o tym od początku ryzykujemy przegranie sprawy.

Pomoc w sprawach alimentacyjnych. Jeśli chodzi o alimenty, pełnomocnik może pomóc w wykazaniu rzeczywistej sytuacji finansowej i majątkowej strony przeciwnej. Może też postarać się o to, by świadczenie alimentacyjne było wypłacane już w trakcie trwania sprawy rozwodowej.

Mniejsze obciążenie psychiczne. Sprawy rozwodowe łączą się często z silnymi negatywnymi emocjami, które nasilają się na Sali sądowej. Obecność adwokata sprawia, że dana osoba czuje się pewniej i bezpieczniej. Ktoś jest z nią, przy niej i dla niej. W bardzo trudnej dla siebie sytuacji nie jest pozostawiona sama sobie.

Pomoc w przesłuchaniach. Adwokat pomaga również w przygotowaniu pytań dla świadków i przesłuchaniu ich. Pomoże również w przygotowaniu się do przesłuchania przez adwokata strony przeciwnej. Podpowie jakich pytań można się spodziewać i jak na nie odpowiadać.

Sprawiedliwa ocena wyroku i szans na odwołanie. Po zapadnięciu wyroku, adwokat będzie umiał ocenić czy jest słuszny i czy odwoływanie się ma jakikolwiek sens. Wnosząc bezskuteczną apelację do sądu II Instancji, ponosimy koszty rozprawy sądowej. Obiektywna i sprawiedliwa ocena wyroku rozwodowego jest niezbędna. Dzięki niej można zyskać wskazówki co robić dalej.

Adwokat przy apelacji. Przygotowanie apelacji od prawomocnego wyroku sądowego w sprawie rozwodowej nie jest łatwe. Apelacja musi spełniać wiele wymogów formalnych, z których składające ją strony najczęściej nie zdają sobie sprawy. Tylko profesjonalny pełnomocnik sporządzi pismo procesowe, które da szanse na skuteczną apelację.

Współpraca z pełnomocnikiem przed rozprawą rozwodową

Bardzo ważna jest współpraca z pełnomocnikiem, który ma nas reprezentować w sądzie. W dużej mierze to od niej zależy powodzenie procesu. Ze swoim pełnomocnikiem trzeba być szczerym do bólu.

Ukrywanie czegokolwiek, lawirowanie, kombinowanie i kręcenie może się naprawdę źle skończyć. Nie ma gorszej sytuacji niż ta, w której adwokat dowiaduje się o jakichś poczynaniach klienta od strony przeciwnej lub jej pełnomocnika.

Fakty nieznane adwokatowi mogą nawet zniweczyć opracowaną wcześniej strategię działania w interesie klienta.

Adwokat Katowice, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój – Mecenas Patryk Riedel

Leave a Reply

Your email address will not be published.