Rozwód w Anglii czy w Polsce?

ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-06-07T20:05:18+01:00

Nie ma znaczenia, w jakim kraju zawarłeś związek małżeński, aby uzyskać rozwód w UK. Nieważne jest również, gdzie będziesz przebywał za miesiąc – możesz zmienić adres czy wyjechać. Ask Montgomery Advocates poprowadzi Twój rozwód z każdej miejscowości.

Rozwód w Anglii czy w Polsce?

T. 07703392121 Nawet jeśli zawarłeś związek małżeński w Polsce czy też w innym kraju oraz nawet, jeśli Twój współmałżonek przebywa poza obszarem Wielkiej Brytanii, nadal masz prawo wniesienia petycji rozwodowej w Anglii czy Walii.

Oplata sądowa zredukowana lub pobrana w czasie składania aplikacji rozwodowej  (opłata: £593 Rozwód). W przypadku wykonania dokumentacji celem obniżki czy redukcji opłaty dla sądu, sąd  wyśle email do Aplikanta, czy opłata została zredukowana do zera czy jest ewentualna dopłata).Aplikacja rozwodowa zostaje sprawdzona przez sąd i wysłana do drugiego małżonka Odpowiadającego, tzw. Respondenta. Po 43 dniach od daty Wyroku Warunkowego aplikujemy o Wyrok Finałowy, tzw. Final Order. Jest to najważniejszy dokument i wyrok ostateczny.Uwaga! Uprawomocnienie Rozwodu z UK w Polsce.

Wyrok rozwodowy z UK należy zarejestrować w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Wówczas polski urząd zmieni zapis w księgach na temat Twojego statusu. Bez tego, nadal będziesz widniał jako osoba będąca w związku małżeńskim.

Można też otrzymać nowy akt ślubu, z adnotacją, iż jesteś rozwiedziony. Nasza Kancelaria pomoże Cu uprawomocnić rozwód z Uk i zarejestrować go w Polsce, wykonując dodatkowe procedury prawne i tłumaczenia przysięgły wymagane przez polski urząd.

 • Rozwód 2022 przeprowadzany jest obecnie wyłącznie drogą Online. 
 • Jest tylko jeden powód rozwodu – nieodwracalny rozpad małżeństwa.
 • Nie podajemy winy – rozwod w Anglii bez orzekania o winie.
 • Rozwód UK 2022 nie może być już więcej podważany i  kwestionowany. Oznacza to, iż masz prawo do zakończenia małżeństwa bez podawania powodu.
 • Opłata sądowa za Rozwód £593.
 • Redukcja opłaty sądowej – zadzwoń do Ask Montgomery, aby sprawdzić, czy przysługuje Ci redukcja lub zniżka opłat sądowej. T. 0770 339 2121/ 0203 951 9551.
 • SPRAWDŻ  NASZE 3 PAKIETY ROZWODOWE JUŻ TERAZ.  Cennik

W UK nie ma znaczenia,  w jakim kraju było zawarte małżeństwo, jeśli chcesz się rozwieść.   Jeśli pobraliście się w Polsce, czy w każdym innym kraju uznającym małżeństwa w UK, gdzie honorowane są wyłącznie śluby monogamiczne  ( z jedną osobą ), dodatkowo nie powiązaną więzami krwi,  możesz złożyć wniosek o rozwód w Wielkiej Brytanii.

Jaki dokument muszę mieć do złożenia aplikacji o Rozwod UK?

Jedynym wymaganym dokumentem jest Twój Akt Ślubu, Akt Małżeństwa, w dowolnym języku oraz jego tłumaczenie na j. angielski.

Ask Montgomery Translators wykonają dla Ciebie profesjonalne i opieczętowane tłumaczenie Twojego aktu ślubu,  bez wychodzenia z domu. ZAMAWIAM- Kliknij w link.

Wysyłka pocztą klasą pierwszą lub skan z pieczęciami wysłąny na Email, uznawany przez każdy Sąd i każdą instytucję w Wielkiej Brytanii.

Czas wykonania tłumaczenia – 1 dzień.

Darmowe Tłumaczenie Twojego Aktu Slubu !

Wybierając Ask Montgomery Advocates jako Twojego Adwokata Rozwodowego, otrzymasz GRATIS tłumaczenie aktu ślubu do rozwodu w UK. Oferujemy więcej benfitów i zniżek dla klientów, których rozwodzimy lub którym prowadzimy sprawy sądowe.

Dlaczego Ask Montgomery Advocates ?

Sprawdż oferowane przez Nas zniżki i gratisy świadczone naszym Klientom w ramach obsługi ich sprawy prawnej:

Ask Montgomery Advocates gwarantuje 100% , iż  przeprowadzi Twój Rozwód  w UK,  niezależnie, czy masz ślub kościelny konkordatowy, czy też cywilny.

Czy Rozwód z UK jest ważny w Polsce? Jak Zarejestrować Rozwód z UK w Polsce

Rozwód wykonany na terenie Anglii i Walii jest w pełni uznawany w Polsce.

Po zakończeniu procedury rozwodowej i otrzymaniu ostatniego dokumentu, kiedyś zwanego Decree Absolute, a obecnie Final Order, czyli Rozwód Finałowy/Ostateczny – wykonaj Uprawomocnienie tych dokumentów w UK,  przed wysłaniem ich do polskiego Urzędu Stanu Cywilenego, gdzie małżeństwo było zawarte.

Dlaczego koniecznie  powinno się zarejestrować Rozwod UK w Urzędzie w Polsce, jeśli ślub był w Polsce?

 • ochrona przed długami współmałżonka
 • zapis w Księdze Urzędu, że jesteś małżeństwo zostało rozwiązane [ inaczej nadal  występujesz jako osoba w związku małżeńskim]
 • czytaj też Rozdzielność Majątkowa Jakie są korzyści z wykonania Rozdzielności Majątkowej w rozwodzie lub po rozwodzie dla Polaków rozwodzących się na terenie Wielkiej Brytanii?

Nasza Oferta Rejestracji i Uprawomocnienia Rozwodu z UK w Polsce.  Pełny Pakiet  od £250.00

Ask Montgomery Advocates wraz z Ask Montgomery Translators, wykonają dla Ciebie: dodatkową po-rozwodową dokumentację do śadu w UK oraz cały pakiet tłumaczeń przysięgłych, opieczętowanych  pieczęcią tłumacza zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości,  celem uprawomocnienia Twojego rozwodu w Polsce.

Jak długo trwa cały rozwód w UK

 • Minimum 20 tygodni okres czekania do uzyskania rozwodu wstępnego. W tym czasie, jeśli zmienisz zdanie,  możesz też wycofać aplikację rozwodową.
 • Dodatkowe 6 tygodni na ogłoszenie Final Order/ Wyroku Finałowego, zwanego wcześniej Decree Absolute.
 1. Nowe Prawo Rozwodowe określa minimalny dopuszczalny okres 20 tygodni między złożeniem aplikacji rozwodowej pierwszym wnioskiem a uzyskaniem rozwodu wstępnego  i kolejne sześć tygodni między rozwodem wstępnym  a ostatecznym.

 2. Oznacza to, że nawet rozwód za zgodą i podpisem potrwa co najmniej sześć miesięcy lub dłużej, a nie 3-4 miesięcy, tak jak to było wcześniej.
 3. Pary mogą złożyć wspólny wniosek o rozwód.

Postępowanie rozwodowe nie musi już być wszczynane przez jednego partnera. Zamiast tego para może złożyć wspólny wniosek rozwodowy.

Stara terminologia prawnicza zostaje zastąpiona nową.

Stara terminologia          Obecna nowa terminologia
 • Petition
 • Petitioner
 • Respondent
 • Decree Nisi
 • Decree Absolute
 • Application – Aplikacja Rozwodowa
 • Applicant – Aplikant- Wnioskodawca
 • Respondent – Odpowiadający
 • Conditional Order – Wyrok Warunkowy
 • Final Order- Wyrok Ostateczny

Jakie są korzyści  z nie podawania powodu rozwodu, czyli tzw. rozwod bez orzekania o winie w Anglii

 • Powszechnie przyjmuje się, że rozwody za porozumieniem stron lepiej odzwierciedlają współczesne relacje. Często żaden z pięciu dostępnych wcześniej powodów, które należało wybrać, aby przeprowadzić rozwód w UK, nie odpowiadał rzeczywistym przyczynom rozwodu.

Czy obecnie potrzebna jest wcześniejsza separacja małżonków, aby potem wziąć Rozwód w UK?

 • Przed 6 kwietnia 2022, małżeństwa Polaków w UK, które nie były rozseparowane przez co najmniej dwa lata, a koniecznie chciały wnieść pozew rozwodowy za zgodą i bez orzekania o winie, musiały czekać 2 lata, aby aplikować o rozwód w Anglii czy Walii.
 • Jeśli małżonkowie nie chcieli czekać dwóch lat, czy też byli w konflikcie lub gdy miała miejsce przemoc domowa, małżonek składający wniosek o rozwód, musiał lub miał możliwość – w przypadku przemocy domowej –  złożyć swój pozew rozwodowy,  obarczając winą drugiego małżonka.

Od 6 kwietnia 2022,  w Anglii i Walii  nie potrzebna jest wcześniejsza Separacja, aby się rozwieść w UK bez orzekania o winie

 • Wcześniej, przed tą datą, często niechciane oraz wymuszone na małżonkach działanie obwiniania, w przypadku obopulnej chęci rozwodu za zgodą oraz bez obarczana winą, budziło wiele kontrowersji.
 • Co więcej, przed 6 kwietnia 2022, obarczanie winą jednego z małżonków znacznie utrudniało stronom osiągnięcie ugody rozwodowej, ugody majątkowej oraz przeprowadzenia podzialu majatku i rozdzielności majatkowej w rozwodzie lub po rozwodzie.5- Czy w podziale majątku w rozwodzie obowiązuje reguła 50/50?

Jak reagują Polacy na pozew rozwodowy z winy małżonka?

 • Po pierwsze, wśród wielu Polaków w Anglii, powszechne było nie odpowiadanie na taki pozew rozwodowy. Respondent, czyli małżonek otrzymujący papiery rozwodowe, musiał czytać i zgodzić się na co najmniej 5 – 6 negatywnych stwierdzeń, dotyczących jego destrukcyjnego dla małżeństwa,  zachowania, jeśli także chciał się rozwieść.
 • W następstwie tego, standardowe stało się nie  odsyłanie zgody na taki  rozwód z winy, pomimo samej chęci rozwodu.
 • Po drugie, niejednokrotnie po otrzymaniu pozwu o winie przez Respondenta,  dochodziło do awantur, a nawet niszczenia w furii, czy wyrzucania takiej aplikacji rozwodowej do kosza.

Dlaczego wielu polskich małżonków, po otrzymaniu  aplikacji rozwodowej w UK, obawia się podpisania petycji rozwodowej?

 • Według starego prawa rozwodowego w UK,  wielu Polaków po prostu obawiało się podpisania rozwodu, nie znając  tutejszego prawa rozwodowego lub lękając się niezananych konsekwencji rozwodu z ich winy i wplwu na finanse czy ustalenie opieki nad dziećmi.
 • Inna grupa osób, pozostawała bierna, niewiele robiąc w celu  ich potencjalnej zmiany sytuacji, kontynuując  w ten sposób życie w nieszczęśliwym, a często pełnym przemocy emocjonalnej, finansowej oraz fizycznej, małżeństwie.
 • UMÓW SIĘ NA TELE- LUB VIDEO- PORADĘ PRAWNĄ z ADWOKATEM ASK MONTGOMERY. Kontakt.

Mediacje Rodzinne w Anglii i Walii – negocjacje na temat majątku i dzieci po rozwodzie czy separacji

 • Rozwod z orzekaniem o winie był szkodliwy dla poźniejszych ewentualnych mediacji,  dotyczących podziału majątku, alimentów, czy opieki nad małoletnimi dziećmi,  a także miał  negatywny wpływ na samą atmosferę domową.
 • Przypadki kłótni małżeńskich po otrzymaniu pozwu z winy były częste, a świadkami tego były dzieci, które mocno przeżywały konflikt rodziców.
 • Jeśli masz problem dotyczący podziału majątku, domu czy opieki nad dziećmi – zamów już teraz u Nas  MEDIACJE ONLINE w j. polskim. Kontakt

W efekcie, komentując nowe prawo rozwodowe bez obwiniania w Anglii i Walii, Aidan Jones OBE, dyrektor naczelny organizacji charytatywnej Relate powiedział:

”Ta bardzo potrzebna zmiana prawa jest dobrą wiadomością dla rozwodzących się par, a zwłaszcza dla wszystkich zaangażowanych dzieci. Przestarzały system rozwodów, oparty na doszukiwaniu się winy jednej strony, zwiększał animozje i utrudniał byłym partnerom rozwijanie pozytywnych relacji jako współrodziców.”

Jak Ask Montgomery Advocates może Ci pomóc:

1/. Polski Prawnik UK  – Polski Adwokat  UK,  to mówiący  w biegle j.polskim i angielskim Adwokaci i Prawnicy w Ask Montgomery Advocates – Eksperci od Rozwodów, Finansów i Dzieci,  wykształceni w Anglii, według prawa angielskiego. Pracujący w zespole wraz z prawnikami i adwokatami angielskimi Bar Standards Board.

2/. Poprowadzimy Twoj Rozwod w UK od początku dokońca i bez wychodzenia z domu.

3/. Nie muszisz znać dobrze angielskiego, gdyż w Ask Montgomery otrzymasz tłumacza polsko-angielskiego gratis, który w cenie pakietu wykona tłumaczenia całej korespondencji sądowej.

4/. Otrzymujesz 100% gwarancji, że Cię rozwiedziemy, nawet, jeśli Twoja sprawa rozwdowa jest skomplikowania czy nie posiadasz adresu współmałżonka.

5/. Oferujemy 3 pakiety rozwodowe do wyboru, w zależności od sytuacji i potrzeby. Pakiety opisane są dokładnie w zakładce.Cennik

6/. Ask Montgomery Advocates mają możliwość obniżenia lub całkowitej redukcji Twojej opłaty dla sądu.Cennik

 • Czytaj również
 • Skontaktuj się z nami.
 • Zadzwoń do nas, aby porozmawiać z jednym z naszych przyjaznych adwokatów rozwodowych mówiących po polsku.
 • T. 0770 339 2121
 • T. 0203 951 9551
 • Nasze linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do czwartku  w godzinach 9-17, w piątek 9-14.
 • Zamow Videokonsultację z Adwokatem już teraz Kontakt

Chociaż wstępna konsultacja telefoniczna jest bardzo przydatna, może jej brakować osobistego charakteru, zwłaszcza, gdy mówisz o delikatnych sprawach dotyczących Twoich dzieci lub finansów rodziny. Dlatego też Ask Montgomery Advocates oferuje konsultacje wideo za pośrednictwem Zoom, WhatsApp, Messenger, MeetMe lub Facetime.

Nie tylko zyskasz możliwość spotkania się z adwokatem twarzą w twarz w zaciszu swojego domu lub biura, ale będziecie również mogł wirtualnie wymienić dokumenty, co ułatwi i przyspieszy decyzje w kluczowych kwestiach.

Niezależnie od tego, czy jesteś częścią małżeństwa heteroseksualnego, małżeństwa osób tej samej płci czy związku cywilnego, dopasujemy nasze usługi do Twoich indywidualnych potrzeb. Nasi adwokaci posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

Jeśli się rozwodzisz i oba Wasze nazwiska są na hipotece domu, Ty i Twój były współmałżonek musicie kontynuować spłatę kredytu hipotecznego, aż osiągniecie ugodę finansową. Zmuszenie byłego współmałżonka do opłacania całości kredytu, a często i rachunków, jest dużym ryzykiem, ponieważ może to zostać użyte przeciwko Tobie w każdym przyszłym sporze finansowym.

W jaki sposób przepisać mortgage? Jak usunąć swoje nazwisko z kredytu? Jak przejąć dom?

Dowiedz się klikając na ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA.

1- Ile kosztuje rozwód?ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-01-10T22:41:10+00:00Cała procedura – koszt od £750. Do wyboru 3 pakiety cenowe. 2- Jak długo trwa sprawa rozwodowa?ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-04-04T19:03:48+01:00

min 6 miesięcy.

3- Jakie potrzebne są dokumenty, aby rozpocząć rozwód w UK?ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-01-10T21:29:40+00:00Akt ślubu w dowolnym języku. Kancelaria wykona tłumaczenie przysięgłe na j.angielski. 4- Czy rozwód z UK jest uznawany w Polsce?ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-01-10T21:29:44+00:00Tak. Należy go tylko uprawomocnić. 5- Czy w podziale majątku w rozwodzie obowiązuje reguła 50/50?ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-01-10T21:29:48+00:00Nie. Majątek dzielony jest na podstawie potrzeb stron. 6- Czy mój ex-partner może mi uniemożliwić dostęp do moich dzieci?ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-01-10T21:29:55+00:00Twój ex-partner nie może uniemożliwić Ci dostępu, chyba że dostęp ten będzie szkodliwy dla dzieci. 7- Jak obliczyć alimenty na dziecko po separacji ? 8- Jak uzyskać alimenty na dziecko w UK?ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-01-16T22:01:13+00:00

Zacznij od rozmowy na czacie z pracownikiem działu alimentów.

Kliknij w link. Czynne w Pon – Pt 8:00 -20:00

9- Jak sprawdzić, na jakim etapie jest Twój rozwód on-line?ASK MONTGOMERY ADVOCATES2022-01-16T22:03:52+00:00Kliknij w link, zaloguj się, wpisując swój e-mail i hasło.

Rozwód UK – Rozwody w Wielkiej Brytanii | Legal-Base

Złóż wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem >>Złóż wniosek o rozwód >>

Aby otrzymać rozwód na terenie Anglii i Walii, Sąd musi stwierdzić trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Może tak się stać, jeśli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Pierwszym z nich jest wykazanie, że zostali Państwo zdradzeni przez swojego partnera przez co dalsze, wspólne życie jest niemożliwe.
 • Kolejnym warunkiem do otrzymania rozwodu, jest niestabilne zachowanie jednego z partnerów, który na przykład nie chce z nami zamieszkać po ślubie.
 • Kolejnym argumentem do definitywnego rozstania może być sytuacja, w której jeden z partnerów porzucił małżonka co najmniej 2 lata przed złożeniem pozwu rozwodowego.
 • Czwartą sytuacją, która pozwala uzyskać rozwód, jest separacja stron przez okres co najmniej dwóch lat przed wniesieniem pozwu, przy czym w tym wypadku potrzebna jest zgoda drugiego z małżonków.
 • Ostatnim powodem do rozwodu jest separacja przez okres pięciu lat przed wniesieniem pozwu o rozwód, wówczas gdy nie ma na nią zgody drugiego małżonka.

Kiedy możemy starać się o rozwód w UK?

By wystąpić o rozwód należy wypełnić pozew rozwodowy (divorce petition). Niniejszy dokument nazywany jest formularzem D8. Można go otrzymać u prawników bądź też pobrać ze strony www.gov.uk.

Należy posiadać 3 kopie formularza – jeden dla nas, drugi dla Sądu oraz trzeci dla partnera. W pozwie należy uwzględnić, dlaczego staramy się o rozwód. Wypełniony pozew należy wysłać do Okręgowego Sądu Cywilnego bądź też do Rejestru Głównego Wydziału Rodzinnego w Londynie (Principal Registry of the Family Division).

Jeśli w małżeństwie są dzieci poniżej 16 roku życia lub pomiędzy 16 a 18. rokiem życia, które kontynuują naukę, osoba składająca pozew musi wypełnić dodatkowo 3 kopie formularza D8A (statement of arrangements for children). Do pozwu należy dołączyć opłatę sądową. Obecnie wynosi ona £410.

Jeśli Państwa zarobki są niskie, wówczas mogą Państwo częściowo lub całkowicie zostać zwolnionym przez Sąd z powyższej opłaty. Wówczas gdy pismo jest gotowe, powinno ono zostać wysłane nie tylko do Sądu, lecz także bezpośrednio do współmałżonka. Partner ma wówczas 8 dni na potwierdzenie odbioru pozwu.

Jeśli tego nie zrobi, Sąd skontaktuje się z Państwem i poprosi o więcej szczegółowych informacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zleci zadanie dostarczenia pozwu komornikowi. Gdy pozew zostanie doręczony, dalsze postępowanie zależy od tego czy Państwa współmałżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Jeśli będzie jemu przeciwny mogą wówczas Państwo zostać poproszeni przez Sąd o udzielenie większej ilości informacji.

MOŻE CIĘ TO ZDZIWI, ALE SĄD W WIELKIEJ BRYTANII NIE ORZEKA O WINIE PODCZAS ROZWODU

W Wielkiej Brytanii można otrzymać rozwód na podstawie tzw. Matrimonial Causes Act 1973 – MCA 1973. Rozwód jest orzekany na podstawie tylko i wyłącznie jednej przesłanki, czyli z powodu bezpowrotnego i trwałego rozpadu małżeństwa.

W odróżnieniu od prawa polskiego, Sąd w Anglii nie orzeka o winie stron. Jest to postępowanie, w którym strony muszą udowodnić przed Sądem, że ich małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie. Jak to zrobić? Ustawa ściśle określa pięć faktów na podstawie których możemy ubiegać się o rozwód w Wielkiej Brytanii.

 1. Pierwszym faktem jest zdrada w małżeństwie, która jest nie do zaakceptowania przez drugą stronę i nie ma szans na wybaczenie.
 2. Drugim faktem jest nieakceptowalne zachowanie jednego z małżonków, czyli tzw. unreasonable behaviour.
 3. Trzecim faktem jest opuszczenie małżonka, czyli nagłe odejście, zniknięcie i pozostawienie drugiej osoby samej bez wyjaśnienia.
 4. Czwartym faktem jest dwuletnia separacja, gdzie jest wymagana zgoda drugiej strony.
 5. Piątym faktem jest pięcioletnia separacja bez wymagania zgody drugiej strony.

Lata separacji są liczone od momentu złożenia wniosku.

Na podstawie tych faktów, Sąd orzeka czy małżeństwo rzeczywiście rozpadło się bezpowrotnie. Strona, która wnosi o rozwód, musi uzasadnić podany powód rozpadu małżeństwa.

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zasięgnięcie profesjonalnej opinii prawnej, czyli tzw. legal adivce.

ponieważ błędne wypełnienie wniosku o rozwód może skutkować odesłaniem danego dokumentu do adresata lub nawet odrzuceniem takiego wniosku.

Prawo dotyczące rozwodu w UK jest często krytykowane ze względu na częsty problem niemożności zawarcia rozwodu za porozumieniem stron. Jest to minus prawa angielskiego, ale plusem jest to, że Sąd przy okazji rozwodu nie orzeka np. o alimentach czy nie wydaje decyzji w sprawie opieki nad dziećmi.

Dużym plusem prawa angielskiego jest to, ze nie można zatrzymać rozwodu tylko dlatego, że druga strona nie zgadza się na rozwód. Ogólnie rozwód jest przyznawany szybciej w Wielkiej Brytanii, czyli w przeciągu 6-8 miesięcy od złożenia wniosku niż w Polsce.

Osoby, które chciałyby rozwieść się w bardziej ugodowy sposób, krytykują ten system, ale na szczęście w tym roku, jesienią, ma wejść w życie nowa ustawa tzw. Divorce, Dissolution and Separation Act. Ta ustawa ma wprowadzić nowe przepisy dotyczące prawa rozwodowego w UK i dzięki temu można będzie orzec rozwód na podstawie tzw.

bezpowrotnego rozpadu małżeństwa, jak do tej pory, ale procedura  uzasadnienia tego rozpadu będzie inna. Strona będzie musiała złożyć wraz z pozwem rozwodowym tzw. statement w tej sprawie i usankcjonować Sąd, co do rozpadu bezpowrotnego małżeństwa.

Wiele osób czeka z niecierpliwością na tę ustawę, mówiąc, że zakończy ona ‘blame game’, gdzie strony są zmuszone, poniekąd, do obwiniana drugiej strony za rozpad małżeństwa.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy podczas uzyskiwania rozwodu na terenie UK. Zapewniamy otrzymanie rozwodu w sposób bezstresowy.

Świadczymy porady prawne oraz mamy duże doświadczenie w zakresie uzyskiwania rozwodów na terenie Wielkiej Brytanii, a także aktualną wiedzę dotyczącą prawa rodzinnego w UK.

W sposób rzetelny i dokładny udzielamy informacji w języku polskim, odnośnie procedury rozwodowej w Wielkiej Brytanii, jak również wyjaśniamy w języku polskim dokumenty wysyłane, a także otrzymywane przez Państwa z Sądu.

Autor: Magdalena Dąbrowska

Edycja: Justyna Witkowska

Rozwód w UK, Sprawy Rozwodowe – Adwokat od Rozwodów | IMD Solicitors LLP

Może przyjść taki moment, kiedy stwierdzasz, że chcesz zakończyć nieszczęśliwy związek małżeński, lub otrzymałeś od współmałżonka wniosek rozwodowy. Niezależnie od tego, co miało miejsce, całkowicie naturalne w tym momencie jest martwienie się o przyszłość, finanse, dom, oraz dzieci.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami rozwodowymi

Nasi prawnicy rozwodowi mogą Ci pomóc. Umów się na wstępną konsultację w sprawie rozwodu, skontaktuj się z naszymi prawnikami rozwodowymi dzwoniąc pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Specjaliści ds Rozwodów

Zespół IMD Solicitors jest tu po to, by Ci pomóc. Nasi polskojęzyczni radcy prawni specjalizujący się w sprawach rozwodowych pomogą Ci na każdym kroku tego trudnego procesu.

Aby wnioskować o rozwód musisz przedstawić dowód, że nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego. By tego dokonać, przedstawiony musi być jeden z pięciu powodów:

 • Cudzołóstwo
 • Zachowania
 • Dezercja
 • Mieszkanie osobno przez ponad 2 lata (obydwie strony muszą wyrazić zgodę)
 • Mieszkanie osobno przez ponad 5 lat (rozwód jest możliwy nawet jeśli druga strona nie wyrazi zgody)

Sprawy rozwodowe w Wielkiej Brytanii

Postępowanie rozwodowe może odbyć się w Wielkiej Brytanii niezależnie od tego, gdzie miał miejsce ślub (np. za granicą). Jednak aby złożyć wniosek o rozwód w Wielkiej Brytanii, musi wystąpić jeden z poniższych czynników:

 • Oboje małżonków mieszka w Anglii lub Walii z zamiarem zamieszkania stałego
 • Oboje małżonków mieszkało w pewnym momencie w Anglii lub Walii z zamiarem zamieszkania stałego i jedno z was wciąż tam mieszka
 • Współmałżonek, który złożył pozew o rozwód mieszka w Anglii lub Walii, ale ma zamiaru stałego zamieszkania
 • Współmałżonek, który złożył pozew o rozwód, mieszkał w Anglii lub Walii przez co najmniej 12 miesięcy

Problemy z samodzielnym prowadzeniem sprawy rozwodowej

W celu uczynienia rozwodu i rozwiązania związków partnerskich łatwiejszym do zrozumienia, rząd wprowadził nowy zestaw wniosków o rozwód lub rozwiązanie związku, ważny od 7 sierpnia 2017r.

Możliwe jest, że, w związku z tym, więcej ludzi będzie skłonnych próbować radzić sobie z rozwodem na własną rękę, w celu oszczędności pieniędzy, szczególnie teraz, kiedy pomoc prawna nie jest dostępna w większości przypadków.

Choć działanie na własną rękę może wydawać się być dobrym pomysłem, patrząc perspektywicznie, koszty mogą być większe – mowa tu zarówno o kosztach finansowych, jak i emocjonalnych.

W niektórych przypadkach możesz poprosić o pomoc swojego byłego partnera. Dzięki temu pokryjesz koszty rozwodu lub zapłacisz za porady w tej i innych powiązanych kwestiach.

Dzięki pomocy radcy prawnego dowiesz się, czy w Twoim przypadku jest to możliwe.

Co mówią nasi Klienci

“Udało mi się załatwić sprawy związane z rozwodem i zapewnić sobie najlepszy rezultat, jaki mogłam sobie wymarzyć. Świetnie mi się pracowało z Melissą, zawsze mnie informowała o postępach w sprawie.”

Pani L★★★★★

Skontaktuj się z naszym polskim zespołem do spraw rozwodowych w Londynie i Manchesterze.

Już dziś skontaktuj się z naszymi polskojęzycznymi specjalistami ds. rozwodów dzwoniąc pod numer 0330 107 0109 lub poproś o oddzwonienie.

Tutaj przeczytasz co mówią o nas nasi Klienci★★★★★ 

Uznanie wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny – Polska w Wielkiej Brytanii

Pamiętaj! Konsul nie pośredniczy w rejestracji wyroku rozwodowego – za wyjątkiem:

 • składania wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa, gdy małżeństwo zostało już rozwiązane przez rozwód,
 • przy składaniu oświadczenia przed konsulem o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 

Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE:

 1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji – którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.
 2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji – którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.
 3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

Uznanie wyroku rozwodowego w sądzie okręgowym 

Uznanie wyroku sądu zagranicznego wydanego przed 1 maja 2004 roku (w przypadku wyroków sądów państw członkowskich UE) lub przed 1 lipca 2009 roku (w przypadku wyroków sądów państw spoza UE) dotyczącego obywatela polskiego, gdy jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, podlega kompetencji sądu okręgowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania w Polsce. Uznanie wyroku sądu zagranicznego dotyczącego obywatela polskiego w przypadku, gdy obie strony zamieszkują za granicą, podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy, Aleja Solidarności 127, 00-951 Warszawa. 

Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego (w 4 egzemplarzach) powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 2. imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (o ile będzie ustanowiony),
 3. imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (była żona, były mąż),
 4. datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (jeśli związek małżeński zawarty był za granicą może być wymagana transkrypcja aktu małżeństwa),
 5. obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód oraz jakie posiadają obecnie,
 6. uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku).
 7. 7.    wyjaśnienie, czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. wyrok rozwodowy w oryginale wraz z zaświadczeniem właściwego sądu, że wyrok jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny – zaświadczeniem, że wezwanie zostało doręczone nieobecnej stronie – oraz trzy fotokopie tego wyroku wraz z jego legalizacją (więcej: Legalizacja dokumentu urzędowego),
 2. tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce i trzy fotokopie tego tłumaczenia,
 3. odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

Wszystkie dokumenty musisz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika w biurze podawczym właściwego terytorialnie sądu okręgowego w Polsce lub po uzgodnieniu z sądem przesłać listem poleconym na jego adres.

Składając wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego musisz wnieść opłatę sądową za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia.

Jeżeli miejsce pobytu byłego małżonka nie jest znane lub nie włada on językiem polskim (a nie ustanowił pełnomocnika do doręczeń w Polsce), koszty mogą wzrosnąć w związku z koniecznością ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania lub w związku z koniecznością dokonywania tłumaczeń dokumentów sądowych. Decyzje w sprawie terminu posiedzenia sądu, wysokości opłat sądowych, złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień należą do kompetencji właściwego terytorialnie sądu okręgowego w Polsce.

Najczęściej zadawane pytania

Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?

Tak, takie sytuacje reguluje art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003. Dopuszcza on odmowę uznania orzeczenia dotyczącego rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa w czterech sytuacjach:

 • jeżeli takie uznanie jest oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie,
 • jeżeli zostało wydane zaocznie a stronie przeciwnej nie doręczono pisma wszczynającego postępowanie lub pisma równorzędnego, w czasie i w sposób umożliwiający jej przygotowanie obrony, chyba że zostanie ustalone, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem;
 • jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym w postępowaniu między tymi samymi stronami w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie,
 • jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki niezbędne do jego uznania w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie.

Podobne uregulowania zawiera polski Kodeks postępowania cywilnego w przypadku wyroków podlegających uznaniu przed sądem okręgowym.

Rozwiodłem się i ponownie ożeniłem na terytorium Wielkiej Brytanii. Czy mogę jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu mojego drugiego małżeństwa?

Nie, w takim wypadku najpierw musisz uzyskać pozytywną decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego dotyczącą wpisania wyroku rozwodowego. W niektórych wypadkach np. dotyczących wyroków zaocznych, gdy pozwany nie wiedział o toczącym się postępowaniu, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić naniesienia wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa. 

Przed kilkoma laty zawieraliśmy małżeństwo w jednym z polskich urzędów konsularnych, czy to oznacza, że teraz możemy rozwieść się w urzędzie konsularnym?

Nie. Małżeństwo może być rozwiązane tylko orzeczeniem sądu. Co do zasady właściwy miejscowo będzie sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W przypadku jeżeli rozwód zostanie orzeczony przez sąd Wielkiej Brytanii, to powinien następnie zostać zarejestrowany w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego

Leave a Reply

Your email address will not be published.