Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

eGospodarka.pl › Tematy › odpowiedzialność za długi współmałżonka

 • Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

  12:23 03.01.2021 PORADA
  Zwracam się do państwa z zapytaniem: niebawem przechodzę na emeryturę i posiadam wspólne konto bankowe z mężem. Mąż posiada zajęcie komornicze. Czy komornik może zająć część mojej emerytury, bo jak do tej pory nie osiągałam żadnych dochodów i praktycznie nie korzystałam z tego …

  Tematy: emerytura, emeryt, komornik sądowy, zajęcie konta bankowego przez komornika

 • Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

  … z nich musi niestety później za to zapłacić. Aż 84 procent osób wiążąc się z partnerem nie interesowało się tym, czy ma on długi. Tego, jak wygląda … zobowiązań nie należy do przyjemności.

  Tym bardziej może zaboleć, jeśli musimy spłacać długi, których nie zaciągnęliśmy. Dlatego właśnie, jeśli decydujemy się na wspólne życie i wspólne finanse, …

 • Tematy: odpowiedzialność za długi współmałżonka, długi Polaków, zadłużenie Polaków, zadłużenie polskich gospodarstw domowych

 • Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

  Czy będę musiała spłacać debet męża?

  00:40 20.07.2015 PORADA

  Wraz z mężem i dzieckiem mieszkałam w Niemczech. Mąż od zawsze miał problemy finansowe. Jednak kiedy spłacił debet po ślubie obiecał, że to się już nie powtórzy. Po pewnym czasie na koncie znowu mieliśmy debet. Do tego mąż ma problemy z alkoholem. Nocne awantury, policja …

  Tematy: długi, debet, spłata długu, podział majątku

 • Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

  Zajęte konto wspólne, mimo długu męża sprzed ślubu

  09:30 13.08.2014 PORADA

  Witam. Zajęto jedno z moich kont osobistych. Było to jedyne konto, w którym zrobiłam męża współwłaścicielem. Zostały zablokowane środki przez komornika 16800 złotych. Dowiedziałam się, że mąż nie spłacił kredytu zaciągniętego w 2002 roku. Kwota podstawowa to 3750 złotych …

  Tematy: konto osobiste, konto bankowe, zajęcie konta bankowego przez komornika, komornik sądowy

 • Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

  Nie spłacony kredyt męża zaciągnięty przed ślubem

  23:09 10.08.2014 PORADA

  Mój mąż wziął kredyt, kiedy jeszcze się nie znaliśmy. Miał dobrą pracę, chciał spłacić go jak najszybciej i ustalił z bankiem wysokie raty. Po jakimś czasie w jego życiu pojawiłam się ja, a później nasz syn. Mąż musiał zrezygnować z pracy i wrócić do kraju. Przestraszył …

  Tematy: odpowiedzialność za długi współmałżonka, spłata kredytu, kredyt, niespłacony kredyt

 • … co w rezultacie pociąga za sobą powstanie obowiązku dokonania stosownego rozliczenia pomiędzy małżonkiem będącym dłużnikiem oraz małżonkiem ponoszącym jedynie odpowiedzialność za dług. … majątku wspólnego. Z brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, że chodzi wyłącznie o długi zaspokojone z majątku wspólnego na podstawie art. 41 § 1 k.r.o. Jeżeli …

  Tematy: wspólność majątkowa, małżeńska wspólność majątkowa, podział majątku, odpowiedzialność za długi współmałżonka

 • Długi męża. Jakie mam prawa?

  17:05 29.11.2013 PORADA

  Chciałabym zasięgnąć porady: mąż miał długi, pięć lat temu podpisałam kredyt odnawialny, że wyrażam zgodę, aby mąż wziął ten kredyt. Po paru miesiącach podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Po następnych paru okazało się, że mąż nadal ma długi. Teściowa mnie …

  Tematy: małżeństwo, długi, odpowiedzialność za długi, odpowiedzialność za długi współmałżonka

 • Jak odzyskać pieniądze?

 • Czy komornik może zająć konto i wypłatę męża za długi żony?

  Witam, czy komornik może zająć konto i wypłatę męża za długi żony? komornik zajął konto, na które wpływa wypłata męża, konto w którym mąż w ogóle nie jest upoważniony jako współwłaściciel? dodam, iż małżeństwem jesteśmy dopiero 8 miesięcy, a dług powstał dużo wcześniej.

  Czy komornik może zająć wypłatę męża za długi żony?

  Generalnie wynagrodzenia za pracę małżonków według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wchodzą do majątku wspólnego obojga małżonków, nie oznacza to jednak, że komornik ma prawo wynagrodzenie Twojego męża zająć. Oznacza to jednak tyle, że komornik może zająć wtedy Twoje wynagrodzenie.

  Ogólna zasada jest taka, że wierzyciel, który ma w ręku tytuł wykonawczy tylko wobec jednego z małżonków (w tym wypadku wobec Ciebie), uprawniony jest do prowadzenia egzekucji wyłącznie z Twojego majątku osobistego, a nie z majątku Waszego wspólnego.

  Poza tym, tak jak piszesz, dług powstał, zanim staliście się małżeństwem, tutaj tym bardziej komornik nie ma nic do szukania. Po prostu popełniliście błąd, który popełnia mnóstwo małżeństw, mianowicie posiadacie wspólne konto bankowe!

  Komornik, prowadząc egzekucję z rachunku bankowego dłużnika, nie ma wglądu co do tego, skąd pochodzą pieniądze, które wpływają na Twój rachunek bankowy… komornik, poszukując Twoich kont bankowych za pomocą systemu OGNIVO, znalazł Twoje konto bankowe i polecił bankowi zablokowanie tego konta.

  Podsumowują: czy komornik może zająć wynagrodzenie męża za długi żony? NIE, komornik nie ma takiego prawa, komornik może dochodzić wierzytelności na rzecz wierzyciela, tylko z osobistego majątku dłużnika, nie zaś z wynagrodzenia męża. Tym bardziej że dług powstał jeszcze przed Waszym wejściem w związek małżeński!

  Co zrobić, gdy komornik zajął pieniądze na koncie bankowym, które nie należą do dłużnika?

  Musisz skontaktować się z komornikiem i wnieść wniosek o zwolnienie spod zajęcia środków należących do osoby trzeciej, które znajdowały się na Twoim rachunku bankowym.

  Aby wnieść taki wniosek, musisz pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić wzór wniosku o zwolnienie spod zajęcia środków z rachunku bankowego należących do Twojego męża. Jeśli to nie pomoże, pozostaje złożenie w sądzie powództwa przeciwegzekucyjnego, powództwo wtedy złożyć powinien Twój mąż, bo to jego wynagrodzenie za Twoje długi zostało zajęte.

  Możliwość złożenia wniosku o wyłączenie środków pieniężnych spod zajęcia komorniczego daje Wam art. 841 K.p.c. i brzmi on:

  §1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

  §3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

  Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

  Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

  Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

  Artykuły, które również warto przeczytać:

  Oceń mój artykuł: (1 votes, average: 5,00

  Czy żona odpowiada za długi męża? Odpowiedzialność małżonka

  W świetle polskiego prawa zawarcie związku małżeńskiego jest równoznaczne z powstaniem między żoną a mężem wspólności majątkowej.

  Co to oznacza? Wszystko, co zostanie kupione po ślubie, jest w równym stopniu własnością jednego i drugiego, nawet jeśli pieniądze na ten cel poszły z wypłaty tylko jednej ze stron.

  A czy odpowiedzialność za długi też spada w równym stopniu na jedno i drugie, nawet jeśli zostały zaciągnięte tylko przez jednego z małżonków?

  Kiedy żona odpowiada za długi męża lub mąż za długi żony?

  Jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkową, tzn.

  podpisali u notariusza umowę rozdzielności majątkowej, to żona będzie odpowiedzialna za długi męża tylko wtedy, kiedy zaciągnięty kredyt lub chwilówka zostały przeznaczony na codzienne wydatki obojga.

  Jeśli małżonkowie mają wspólność majątkową, tzn. wzięli ślub i nie podpisali między sobą żadnej umowy majątkowej, to wszystko zależy od sytuacji, w jakiej zaciągnięto zobowiązanie:

  • jeśli małżonkowie razem podpisali umowę kredytową jako współkredytobiorcy – to razem odpowiadają za jego spłatę i ewentualny dług, zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkami osobistymi w równej kwocie,
  • jeżeli mąż zawarł umowę za zgodą żony, tzn. mąż podpisał umowę kredytową, a żona tylko wyraziła zgodę, to razem odpowiadają za jego spłatę i ewentualny dług majątkiem wspólnym, a majątkiem osobistym odpowiada tylko mąż,
  • jeżeli mąż zawarł umowę bez zgody żony, tzn. mąż wziął kredyt/chwilówkę, nie mówiąc nic o tym żonie, to wówczas tylko małżonek odpowiada za jego spłatę i ewentualny dług z majątku osobistego, swojego wynagrodzenia za pracę, dochodów z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z przysługujących mu prawa autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy; od tej zasady jest jednak wyjątek:

  Jeśli mąż bez wiedzy żony zaciągnął kredyt lub chwilówkę, który został przeznaczony na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, to niestety oboje w takim samym stopniu odpowiadają za jego spłatę.

  Mówi o tym art. 30 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

  § 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

  Jak należy rozumieć „zwykłe potrzeby rodziny”? To przede wszystkim zobowiązania zaciągnięte po to, by kupić jedzenie, odzież, drobne przedmioty urządzenia domowego czy by zapłacić za rachunki, naprawę urządzeń domowych czy leczenie.

  Odpowiedzialność za długi męża powstałe przed ślubem

  Nie, ani żona, ani mąż nie odpowiadają za długi współmałżonka zaciągnięte przed ślubem – mówi o tym jasno art. art. 41. § 3. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

  Jeśli więc Twój mąż narobił długów przed ślubem to odpowiada za nie tylko swoim prywatnym majątkiem. Żeby nie było jednak tak różowo, to niestety wierzyciel, czyli bank lub firma pożyczkowa, może zająć:

  • 50 proc. kwoty zgromadzonej na waszym wspólnym koncie, mówi o tym art. 891 §1. Kodeksu postępowania cywilnego:Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.

  RADA: Jeśli nie macie rozdzielności majątkowej, to warto mieć przynajmniej osobne konta, uchroni to przed zajęciem rachunku i waszych pieniędzy przez komornika.

  • zająć wspólną nieruchomość, mówi o tym art. 923  § 1. i 2. Kodeksu postępowania cywilnego:§ 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.§ 2. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

  RADA: Jeśli chcecie uniknąć zajęcia wspólnej nieruchomości, to warto pomyśleć o rozdzielności majątkowej.

  Oczywiście, że nie! Jeśli mąż bez wiedzy i zgody żony wziął pożyczkę, to komornik nie ma prawa zająć jej pensji, jej konta bankowego czy samochodu (jeśli oczywiście należy do majątku osobistego). Kodeks rodzinny wskazuje, że choć pensja żony wlicza się do majątku wspólnego, to nie ma żadnych praw do jej zajęcia, jeśli to nie ona zaciągnęła dług i nie wiedziała, że zrobił to mąż.

  WARTO WIEDZIEĆ: Jeśli jednak mimo wszystko stało się tak, że komornik zajął Twoje wynagrodzenie, to wiedz, że możesz złożyć skargę na jego czynności, ponieważ zrobił to bezprawnie. Zapewne licząc na Twoją niewiedzę.

  Jeśli długi powstały jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, to niestety, w niektórych przypadkach tak. W jakich? Wszystko zależy od kilku czynników. Po pierwsze wobec kogo powstał ten dług, a po drugie kiedy, jaki miał charakter itp. Jeśli dług powstał wobec:

  • Urzędu Skarbowego bądź ZUS-u – to niestety jest traktowany jako wspólny, a żona odpowiada za długi męża, które powstały w czasie trwania ich małżeństwa; na szczęście odpowiedzialność żony jest ograniczona do 50 proc. wartość zadłużenia.
  • banku lub firmy pożyczkowej – to, czy będzie traktowany jako wspólny zależy od tego, w jaki sposób zaciągnięto zobowiązanie:
   • wspólnie (np. kredyt hipoteczny) – razem odpowiadają za jego spłatę i ewentualny dług, zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkami osobistymi w równej kwocie,
   • tylko za zgodą żony – razem odpowiadają za jego spłatę i ewentualny dług majątkiem wspólnym, a majątkiem osobistym odpowiada tylko mąż,
   • bez wiedzy i zgody żony – wówczas tylko małżonek odpowiada za jego spłatę i ewentualny dług z majątku osobistego; co więcej jeśli kwota pożyczki/ kredytu przekracza zakres zwykłego zarządu (czyli powyżej 5 000 zł), to taka umowa pożyczkowa może zostać uznana za nieważną.

  Czy żona odpowiada za długi męża po śmierci małżonka?

  Niestety tak, chyba że zrzeknie się spadku. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli mąż zmarł zanim spłacił zaciągnięte przez siebie zobowiązanie, to jeśli nie mówi o tym inaczej testament, przechodzi ono wraz z majątkiem na spadkobierców, czyli żonę i dzieci, a następnie na wnuki. Żona, jako spadkobierca, ma w tej sytuacji trzy wyjścia. Może spadek wraz z długiem:

  • przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, to tzw. przejęcie proste – jeśli tak zrobi, to będzie odpowiadała za długi spadkodawcy całym swoim majątkiem do wysokości długów, nawet jeżeli są one większe od tego majątku,
  • przyjąć z ograniczoną odpowiedzialnością za długi, to tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – jeśli tak zrobi, to będzie odpowiadała za długi spadkodawcy do wysokości otrzymanego spadku,
  • odrzucić – jeśli tak zrobi to nie będzie odpowiadała za długi męża, ale nie odziedziczy też po nim majątku; niestety wtedy jej udział w spadku przejdzie na dzieci i w dalszej kolejności na wnuki – ci jednak też mogą się zrzec spadku.

  WAŻNE: By przyjąć spadek z ograniczoną odpowiedzialnością lub go odrzucić, trzeba złożyć w sądzie rejonowym lub u notariusza odpowiednie oświadczenie. Trzeba to jednak zrobić w ciągu sześciu miesięcy od momentu, w którym dowiedziano się o spadku.

  Jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkową, tzn. podpisali u notariusza umowę rozdzielności majątkowej, to żona nie odpowiada za niespłacone zobowiązania handlowe lub kredytowe męża.

  Jeśli małżonkowie mają wspólność majątkową, tzn. nie podpisali intercyzy, to wszystko zależy od tego, czy żona udzieliła pisemną zgodę na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki:

  • jeśli tak, to długi będą egzekwowane z majątku osobistego męża i z całości majątku wspólnego, a to oznacza, że żona będzie odpowiedzialna za firmowe długi męża,
  • jeśli nie, to długi będą egzekwowane z majątku osobistego męża, dochodów przedsiębiorcy, majątku przedsiębiorstwa (np. samochodu czy sprzętu firmowego) i udziału przedsiębiorcy, który powstał po podziale majątku wspólnego, jeśli sąd na wniosek wierzyciela wcześniej ustanowił rozdzielność majątkową.

  Czy żona odpowiada za długi męża w ZUS-ie i US-ie?

  W przypadku długów dotyczących US i ZUS o odpowiedzialności współmałżonka mówi ordynacja podatkowa, a ta niestety nie jest korzystna. Żona będzie odpowiadała za długi męża, jeśli :

  • rozlicza wspólnie z mężem PIT; w tym wypadu w sposób solidarny, tzn. zarówno majątkiem wspólnym, jaki i osobistym,
  • pomagała mężowi w prowadzeniu działalności, w tym wypadku solidarna odpowiedzialność będzie ograniczona tylko do wartości osiągniętych korzyści (np. wynagrodzenia za pracę); nawet jeśli małżonkowie podpisali intercyzę.

  Jeśli jednak żadna z powyższych sytuacji nie nastąpi, a ty masz z mężem ustanowioną rozdzielność majątkową, to nie będziesz ponosiła odpowiedzialności za długi męża w ZUS-ie i US-ie.

  Co zrobić, żeby nie spłacać długów małżonka?

  Najlepszym zabezpieczenie przed spłatą ewentualnych długów jest po prostu zniesienie wspólności majątkowej, żeby jednak to zrobić musicie oboje tego chcieć. Jeśli zaś mąż zostawił Cię z długami po swojej śmierci, to jedynym sposobem na zabezpieczenie się przed długiem jest zrzeczenie się majątku.

  Mam nadzieję, że żadna z powyżej opisanych sytuacji jednak nigdy Cię nie spotka.

  Nie musisz spłacać długów współmałżonka. Sprawdź, jak to zrobić

  Może się zdarzyć, że nasz współmałżonek zaciągnie kredyt bez naszej wiedzy i pojawią się długi. Jest kilka sposobów by w takiej sytuacji nie odpowiadać za długi współmałżonka. / ShutterStock Zawierając związek małżeński przysięgamy sobie wsparcie na dobre i złe. Bywają jednak sytuacje, w których nasze przywiązanie i uczucie może zostać wystawione na ciężką próbę. Z powodu niefrasobliwości współmałżonka, albo też zwykłego pecha, możemy stanąć przed sytuacją, w której przyjdzie nam spłacać jego długi. Warto wiedzieć jak i kiedy można się przed tym uchronić.

  Może się zdarzyć, że nasz współmałżonek zaciągnie kredyt bez naszej wiedzy, np. w parabanku, albo firma, którą prowadzi, wpadnie w kłopoty finansowe i pojawią się długi. Jest kilka sposobów by w takiej sytuacji nie odpowiadać za długi współmałżonka. Wszystko zależy tak naprawdę od stanu prawnego naszego związku.

  Wspólnota majątkowa

  Wspólnota majątkowa to w Polsce standardowe podejście do małżeńskich finansów. W przypadku braku innych dyspozycji, umów między małżonkami, jest ona ustawiana automatycznie. Oznacza to, że małżeństwo dysponuje majątkiem wspólnym.

  Dodatkowo każdy z małżonków może dysponować swoim osobistym majątkiem. Wygląda to więc tak, że jest majątek wspólny, majątek męża i żony.

  W sytuacji, kiedy małżeństwo posiada wspólnotę majątkową odpowiedzialność za długi nie zawsze na nas ciąży.

  Oblicz ratę kredytu gotówkowego w 3 krótkich krokach. Przejdź na porównywarkę

  Jeśli dług został zaciągnięty bez naszej wiedzy przez żonę/męża to nie będziemy ponosili za niego żadnej odpowiedzialności własnym majątkiem. Nawet środki pochodzące z naszego majątku wspólnego nie będą mogły zostać użyte do spłacenia zadłużenia, jeśli nie wyrazimy na to zgody.

  Nasz małżonek za swoje długi odpowiada własnym majątkiem – wpływami z umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, etc. W przypadku długu firmy, mogą zostać zajęte również sprzęty do niej należące. Ale jeśli np.

  samochód czy telewizor został kupiony wspólnie, to te rzeczy nie mogą zostać zajęte.

  W jaki sposób małżonkowie mogą znieść wspólność majątkową

  W przypadku, gdy wiedzieliśmy o tym, że nasz partner zaciągnął pożyczkę, której teraz nie może spłacić, będziemy ponosić częściową odpowiedzialność za ten dług. Częściową, bowiem bank (dłużnik) może sięgnąć do majątku wspólnego, jednak nie do naszego osobistego.

  Co więcej, jeżeli bank chce zażądać spłaty długu ze wspólnego majątku musi udowodnić, że współmałżonek wiedział o istnieniu zobowiązania kredytowego. Prawo nie definiuje, od jakiej wysokości kredyt/pożyczka musi być udzielana za zgodą współmałżonka.

  Wedle kodeksu cywilnego współmałżonek może sam podejmować decyzje dotyczące finansów w ramach zwyczajnego gospodarowania budżetem domowym.

  Podsumowując. Jeśli komornik próbuje „wejść” na wspólny majątek, czy majątek osobisty partnera/ki, w sytuacji, gdy druga strona o kredycie nic nie wiedziała – łamie prawo. W sytuacji, gdy współmałżonek wyraził zgodę, ma prawo ściągać dług z majątku wspólnego, ale nie z osobistego.

  Istnieje jeszcze jedna kwestia w tym temacie, o której należy wspomnieć, często uporczywa i problematyczna. Niezależnie od tego czy kredyt został zaciągnięty z wiedzą i zgodą współmałżonka czy nie, bank nie ma prawa wyjawić nam informacji dotyczących kredytu zaciągniętego przez współmałżonka.

  Wyjawienie tej informacji równałoby się złamaniu przepisów z ustawy o ochronie danych osobowych. Dla przykładu – jeśli żona weźmie kredyt gotówkowy, to mąż, w chwili, gdy dowiedział się o nim, nie może sam zasięgnąć informacji z banku co do wysokości zadłużenia.

  Gdyby bank udzielił mu takich informacji musi liczyć się z tym, że żona mogłaby go pozwać.

  Umowa majątkowa małżeńska… czyli intercyza

  Jak wspomniano na samym początku, z chwilą zawarcia małżeństwa zostaje ustalona wspólnota majątkowa. Może ona zostać zmodyfikowana poprzez zawarcie u notariusza umowy majątkowej małżeńskiej zwanej intercyzą.

  Większości kojarzy się to z rozdzieleniem majątków i bardzo chłodnym podejściem do kwestii finansów w związku, nawet brakiem zaufania czy ubezpieczaniem się na wypadek rozwodu już na samym początku związku.

  Jednak umowa majątkowa małżeńska może mieć wiele zastosowań. Oto rodzaje intercyzy:

  • umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków)• umowa rozszerzająca wspólność majątkową• umowa ograniczająca wspólność majątkową• umowa przywracająca wspólność ustawową

  Intercyzę można zawrzeć w dowolnym momencie – nawet przed ślubem. Należy pamiętać jednak, że jak każdy akt prawny, nie działa ona wstecz.

  Co więcej pełny zakres wyłączenia wzajemnej odpowiedzialności za długi jest realizowany tylko przy ustanowieniu jednej z form rozdzielności majątkowej.

  Warto też wspomnieć, że intercyza nie jest niczym ostatecznym – można ją w dowolnym momencie unieważnić.

  To, co jest szczególnie ważne przy podpisywaniu intercyzy celem zabezpieczenia się przed długami współmałżonka to zapis z art. 47 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

  Czyli jeśli prowadzimy biznes i chcemy by ewentualne długi firmy nie ciążyły na naszej rodzinie to nasi kontrahenci, czy bank, muszą być poinformowani, że w razie problemów ze spłatą kredytu czy należności mamy podpisaną intercyzę i odpowiadamy tylko majątkiem firmy, a nie własnym. Nie musimy informować o szczegółach umowy, ale o samym fakcie jej istnienia.

  Jeśli wierzyciel nie wiedział o intercyzie w momencie zawierania z nami umowy, to jest ona bezskuteczna. Oznacza to, że w świetle prawa w tym konkretnym przypadku traktuje się jakby jej nie było w związku, z czym małżeństwo odpowiada całym swoim majątkiem wspólnym.

  Wspólność majątkową może rozwiązać sąd lub intercyza

  Zwykłe potrzeby, które są specjalne

  Na koniec warto wspomnieć o pewnej zasadzie – małżonkowie wspólnie odpowiadają za długi zaciągnięte z powodu potrzeb rodziny (potrzeby indywidualne członków oraz całej rodziny).

  Zazwyczaj wymienia się tutaj:• wyżywienie,• ubranie,• mieszkanie,• ochronę zdrowia,• rozwój duchowy i kulturalny,• wychowywanie dzieci,• opłaty za mieszkanie,• korzystanie z energii elektrycznej, gazu, wody,• naprawa urządzeń domowych.

  Te tzw. zwykłe potrzeby zostały określone, jako specjalne, ponieważ stanowią wyjątek, kiedy to małżonkowie odpowiadają za nie razem – nawet, jeśli kredyt zaciągnęła tylko jedna osoba. W pewnych sytuacjach sąd, na żądanie, może uchylić wspólną odpowiedzialność.

  Jako powody odejścia od wspólnej odpowiedzialności wymienia się: lekkomyślność, rozrzutność, nieudolność męża czy żony. Generalnie także chodzi o zachowania, które mogą powodować szkodę dla rodziny.

  Co więcej możemy także wystąpić o sądową pomoc, gdy postępowanie jednego z małżonków zagraża stabilności finansowej rodziny.

  Porównaj online kredyty gotówkowe i wybierz ten z najniższą ratą

  Zabezpiecz się zawczasu

  Decydując się na małżeństwo decydujemy się na wspólne życie zarówno w dobrych i złych chwilach. Truizmy zawsze brzmią banalnie, jednak nie wolno o nich zapominać.

  Jeśli nasz życiowy partner/partnerka okaże się jednak być niegodnym naszego zaufania to na szczęście są odpowiednie zapisy w prawie, które nas mogą przed tym uchronić.

  Dobrze jest jednak pomyśleć o tym zawczasu i zabezpieczyć się bo intercyza nie taka groźna jak ją malują…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.