Zrzeczenia się udziału w samochodzie i wykreślenia żony jako współwłaścicielki

Zrzeczenia się udziału w samochodzie i wykreślenia żony jako współwłaścicielki

2 rozporządzenia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, w przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy zawarte w dokumentach dołączonych do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym – jako dowód własności może posłużyć inny .Co ważne, czynność powinna zostać potwierdzona pisemną umową zrzeczenia się współwłasności, uwzględniająca dane stron, wielkość udziałów oraz ich wartość.. W innym wypadku pozostnie wystąpić o podział majątku wspólnego do sądu.Nadto zgodnie z par.. Najmniej formalności jest w przypadku, gdy wszystkich współwłaścicieli auta wyszczególnimy w umowie kupna-sprzedaży pojazdu.Dzisiaj wklejam wzór umowy darowizny 1/2 samochodu.. Umowa o dzieło.. Wzór aktu darowizny samochodu można znaleźć w internecie albo sporządzić samemu, pamiętając, aby zawierał: dane właściciela i obdarowywanego (nowego współwłaściciela), dane pojazdu (marka samochodu, rok produkcji, nr silnika, nr nadwozia, nr rejestracyjny), wartość samochodu,Jeśli wszyscy współwłaściciele samochodu są zgodni co do rozwiązania współwłasności pojazdu, sprawa jest dosyć prosta.. Zgoda współwłaściciela powinna być na tym samym dokumencie.Kwoty do 1000 zł są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, a w DR przecież nie jest zapisane jakie udziały w samochodzie macie..

11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku.

Nie ma możliwości zrzeczenia się praw do współwłasności samochodu – chyba, że mąż wyrazi zgodę na przyjęcie od Pani takiej darowizny.. Ojciec jest alkoholikiem i zaczyna robić długi, moja matka chce zrobić rozdzielność majątkową i powoli przymierza się do sprawy rozwodowej..

0 strona wyników dla zapytania wzór umowy zrzeczeniaOjciec jest współwłaścicielem samochodu wraz z synem i chce dokonać darowizny swojego udziału na rzecz syna, aby mógł on stać się samoistnym właścicielem.. Pewnie masz na mysli darowizne.. Wypowiedzenie umowy .

Re: Zrzeczenie się współwłasności samochodu: KsZZysiek > Czy zrzeczenie się współwłasności samochodu (żona się zrzeka na rzecz > męża) oprócz oświadczenia z podpisami obu współwłaścicieli wymaga > potwierdzenia u notariusza ?.

Następnie, w terminie 30 dni od chwili podpisania umowy należy udać się z nią i wnioskiem o wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego do właściwego .Przeniesienie udziału we współwłasności na pozostałych właścicieli..

W celu sporządzenia umowy zniesienia współwłasności pojazdu można posłużyć się wzorem pisma, wydrukowanym z internetu, lub sporządzić dokument samodzielnie, zawierając z nim następujące informacje: dane wszystkich współwłaścicieli auta (imiona i nazwiska, numer PESEL, adresy zamieszkania),Pobierz wzór aktu darowizny samochodu..

Mimo że umowa darowizny jest jednostronnie zobowiązująca (tylko jedna strona zobowiązuje się do spełnienia świadczenia na rzecz drugiej), to wywołuje ona .. Darowizna dokonywana przez małżonkaCo do zasady na gruncie polskiego prawa cywilnego nieważne są umowy o spadek zawierane z osobą żyjącą, mającą stać się w przyszłości spadkodawcą..

Pytanie: Pomiędzy mną a żoną trwa sprawa o rozwód.. Wobec powyższego może Pan żądać zniesienia współwłasności poprzez przeniesienie Pańskiego udziału na pozostałych współwłaścicieli niezależnie od tego, czy wyrażają oni na to zgodę, czy nie..

O ile zatem zgoda tych współwłaścicieli z pewnością ułatwiłaby sprawę, o tyle jej brak nie jest przeszkodą nie do przejścia.Zrzeczenie się prawa do samochodu: adam.wozn: Witam, Mam problem.. Zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią wpisu.. 4 ust.. Opcja przydatna, jeśli nie mamy zniżek OC, a umowa kupna-sprzedaży pojazdu jest tylko na nas.

Zrzeczenie się współwłasności samochodu może nastąpić np. przez zakomunikowanie zamiaru zrzeczenia się udziału w rzeczy, samochodzie, współwłaścicielowi..

W razie sprzedaży pojazdu zbywca jest obowiązany zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń.Zrzeczenie się prawa współwłasności.. Strony zgodnie oświadczają, że są współwłaścicielami po 50% udziałów w nabytym samochodzie osobowym markiWystarczy złożyć wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeśli taka została wydana).. Umowa o pracę.

. Wyjątkiem jest m.in. umowa zrzeczenia się dziedziczenia, której poświęcę ten artykuł.Dowód współwłasności stanowi umowa zawarta z poprzednim właścicielem pojazdu.. b ędącego w wył ącznym posiadaniu …………….. nr dowodu osobistego …………….…., nr PESEL ……………….………….. ; o następującej treści:§ 1..

Akurat w przypadku samochodu kupionego wZnaleziono 0 interesujących stron dla frazy wzór umowy zrzeczenia w serwisie Money.pl.. Trzeba spisać umowę zrzeczenia się praw do części pojazdu, w której znajdą się: dane wszystkich współwłaścicieli, procentowa wysokość udziałów, z których rezygnuje jeden ze współwłaścicieli, kwotowa wartość zbywanych udziałów.

Nie zawsze jednak rozwiązanie współwłasności jest takie łatwe i przyjemne.. Umowa najmu..

Sprawa jest taka że chciałbym aby samochód zostałZrzeczenie się praw do pojazdu przez współwłaściciela – napisał w Prawo cywilne: CYTATCzy posiadane przeze mnie oświadczenie o zrzeczeniu się praw do pojazdu jest dokumentem wystarczającym do uznania mnie za jedynego właściciela figurującego na nowym blankiecie dowodu rejestracyjnego?.

Żona wyprowadziła się ze wspólnie najmowanego przez nas mieszkania kilka miesięcy temu.. Umowa pożyczki.. Czyli umowa może wyglądać tak, że zgodnie oświadczacie, że Twój udział wynosi np. 1/5 i sprzedajesz go ojcu za 800 zł.

Trzeba zatem podpisać umowę kupna-sprzedaży lub zawrzeć akt darowizny samochodu, które będą dowodem, na podstawie którego będzie można dokonać rejestracji pojazdu nie na jednego, ale na dwóch lub więcej współwłaścicieli samochodu.. ……….. nr nadwozia ……… ……… nr silnika ………..

W mieszkaniu pozostawiła wiele swoich osobistych rzeczy, pozostają ruchomości zakupione podczas trwania naszego małżeństwa.Samochód stanowiący współwłasność – ustalenie wartości początkowej.. Umowa kupna sprzedaży.. Ostatni sposób należy zastosować, jeśli dochodzi do śmierci jednego ze współwłaścicieli.. rok produkcji …., nr karty pojazdu … ………..

Umowa zlecenie.. Wynikałby z tego, iż siostra jest uprawniona do 1/6 matka do 1/6 a Pan do 4/6 całości samochodu.2) …………………….…………………………………………………….….… zam.. Mimo że nie jest wymagana dla skuteczności żadna specjalna forma, zalecałbym dokonanie aktu zrzeczenia w formie pisemnej, dla ewentualnych potrzeb dowodowych..

Będzie skuteczne – o ile wyraźnie z nego wynika, że wyraża zgodę na przejście tego samochodu .Darowizna samochodu to nic innego jak umowa, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się bezpłatnie przekazać należącą do niego rzecz (np. samochód) na rzecz obdarowanego..

Należy w niej podać: dane wszystkich współwłaścicieli samochodu, wysokość udziałów w procentach, z której rezygnuje jeden ze współwłaścicieli samochodu, kwotę wartości udziałów zbywanych przez jednego ze współwłaścicieli samochodu.1) …………………….staje si ę wył ącznym wła ścicielem samochodu osobowego marki ……….. nr rej.. Jak wynika z art. 22g ust..

Wypełnij wniosek o wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego – wzór znajdziesz na stronie internetowej najbliższego wydziału .Wówczas wystarczy sporządzić umowę zrzeczenia się praw do części samochodu.. Udział we współwłasności samochodu może zatem przenieść tylko osoba uprawniona, czyli w tym przypadku właściciel (współwłaściciel)..

Zniesienie współwłasności samochodu – jak to zrobić?

Zniesienie współwłasności to termin, który odnosi się do likwidacji stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

Najprościej znieść współwłasność samochodu sporządzając umowę kupna-sprzedaży lub darowizny. Jeden ze współwłaścicieli może zrzec się w niej swojej części udziałów pojazdu.

Trzeba o tym poinformować wydział komunikacji oraz ubezpieczyciela.

Sytuacja będzie bardziej skomplikowana, jeśli pomiędzy współwłaścicielami samochodu doszło do konfliktu, jeden z nich ma długi, bądź któryś z posiadaczy pojazdu zmarł. W takich przypadkach często jedynym wyjściem jest droga sądowa. Sprawdziliśmy, jakie formalności są związane ze zbyciem udziałów auta przez jednego ze współwłaścicieli.

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Zniesienie współwłasności – co to oznacza?

Współwłasność samochodu to sytuacja, w której pojazd ma więcej niż jednego właściciela. Zwykle są to dwie osoby, ale może być ich więcej.

Często z takiego rozwiązania korzystają młodzi i niedoświadczeni kierowcy, którzy od niedawna mają prawo jazdy i nie wypracowali zniżek OC.

Dzięki dzieleniu własności auta z rodzicem, małżonkiem czy innym członkiem rodziny mogą taniej kupić obowiązkowe ubezpieczenie auta.

Niestety współwłasność samochodu może nie być korzystna, jeśli np. młody kierowca spowoduje wypadek lub kolizję drogową. Wówczas wypracowane przez lata zniżki OC straci również drugi współwłaściciel pojazdu. W takiej sytuacji może więc chcieć zrezygnować ze współwłasności pojazdu. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak to zrobić.

Jak najprościej znieść współwłasność samochodu?

Najprościej, gdy wszyscy współwłaściciele zgadzają się na rozwiązanie umowy współwłasności pojazdu. Wówczas wystarczy sporządzić umowę zrzeczenia się praw do części samochodu. Należy w niej podać:

 • dane wszystkich współwłaścicieli samochodu (imiona, nazwiska, PESEL, miejsca zamieszkania),
 • dane pojazdu (model, marka, numer VIN i numer rejestracyjny),
 • wysokość udziałów w procentach, z której rezygnuje jeden ze współwłaścicieli samochodu,
 • kwotę wartości udziałów zbywanych przez jednego ze współwłaścicieli samochodu,
 • własnoręczne podpisy każdego ze współwłaścicieli.

Jeden ze współwłaścicieli pojazdu może zbyć część należących do niego udziałów w formie sprzedaży lub przekazania darowizny auta.

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, trzeba uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości samochodu.

Z kolei, w przypadku sporządzenia umowy darowizny pojazdu z członkiem najbliższej rodziny, w ogóle nie trzeba płacić fiskusowi podatku bez względu na jej kwotę. Zaliczamy do tej grupy:

 • żonę, męża,
 • córkę, syna, wnuczkę, wnuka, prawnuczkę, prawnuka,
 • matkę, ojca, babcię, dziadka, prababcię, pradziadka,
 • pasierbicę, pasierba,
 • siostrę, brata,
 • macochę, ojczyma.

Uwaga! Jeśli zawieramy umowę darowizny samochodu z członkiem najbliższej rodziny i jej kwota jest niższa niż 9637 zł (zwolnienie z opodatkowania), to nie trzeba jej zgłaszać do urzędu skarbowego. Jednak gdy kwota darowizny auta jest wyższa niż 9637 zł, to w ciągu 6 miesięcy musimy poinformować o tym urząd na formularzu SD-Z2. W przeciwnym razie będziemy musieli jednak zapłacić podatek od darowizny.

Oprócz sporządzenia umowy pomiędzy współwłaścicielami trzeba wraz z nią złożyć również w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni wniosek o zniesienie współwłasności pojazdu. Ponadto należy okazać w urzędzie następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • ubezpieczenie OC.

Na dopełnienie powyższych formalności w wydziale komunikacji mamy 30 dni.

See also:  Żądania małżonka przy rozwodzie

Czy trzeba wymieniać dowód rejestracyjny po zniesieniu współwłasności auta?

W dowodzie rejestracyjnym są wpisani wszyscy współwłaściciele samochodu. Jednak nie zawsze trzeba wyrabiać nowy dokument, gdy dochodzi do zniesienia współwłasności pojazdu. Jeśli osoba zbywająca udziały jest wpisana w dowodzie na drugim bądź kolejnym miejscu, to wymiana nie jest potrzebna.

Wówczas wystarczy poprosić w wydziale komunikacji, aby wykreślono współwłaściciela zbywającego udziały samochodu. Jeżeli jednak jest on wpisany na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym, to konieczne jest wyrobienie nowego dokumentu.

Jak znieść współwłasność samochodu w 6 krokach? – Podsumowanie

Podsumujmy, co należy zrobić krok po kroku, aby znieść współwłasność samochodu. W tym celu:

 1. Podpisz umowę zniesienia współwłasności samochodu.
 2. Przed wizytą w wydziale komunikacji przygotuj komplet dokumentów: umowę, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeśli została wydana), ubezpieczenie OC, a także w razie potrzeby numer KRS lub wydruk z CEIDG.
 3. Przerejestruj lub wykreśl drugiego współwłaściciela samochodu podczas wizyty w wydziale komunikacji.
 4. Wypełnij w wydziale komunikacji wniosek o zniesienie współwłasności samochodu.
 5. Poinformuj urząd skarbowy o zakupie lub otrzymaniu w formie darowizny samochodu, a także opłać podatek PCC, jeśli to konieczne.
 6. Poinformuj towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela pojazdu.

Jak znieść współwłasność auta, gdy współwłaściciel ma długi?

Współwłasność samochodu z zadłużoną osobą może być ryzykownym rozwiązaniem.

Możemy mieć problem z dogadaniem się w kwestii wspólnego regulowania opłat za ubezpieczenie OC, paliwo czy naprawę auta. Warto więc porozumieć się ze współwłaścicielem mającym długi i rozwiązać umowę.

Jeśli się zgodzi, procedura zniesienia współwłasności pojazdu przebiega podobnie, jak opisana powyżej w artykule.

Sytuacja skomplikuje się, gdy samochodem zainteresuje się komornik sądowy i wystawi udziały dłużnika na licytację.

Jeśli niezadłużony współwłaściciel nie chce dzielić współwłasności auta z zadłużoną osobą, to ma prawo wykupić jej udziały lub przekazać swoją część pojazdu na licytację.

Następnie komornik po sprzedaży auta zajmie kwotę pokrywającą część dłużnika, a drugiemu ze współwłaścicieli zwróci jego należność.

Jak znieść współwłasność w razie konfliktu współwłaścicieli auta?

Może się zdarzyć, że jeden z współwłaścicieli nie zgadza się na zbycie części udziałów samochodu. Wówczas można poprosić o rozstrzygnięcie sporu przez sąd.

Wnieść pozew może każdy ze współwłaścicieli. Jednak proces o zniesienie współwłasności auta może trwać bardzo długo i wiązać się z kosztami.

Należy pamiętać, że w tym czasie pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, czy badanie techniczne.

Co więcej, zniesienie współwłasności nie oznacza, że jedna osoba zyskuje prawo do całości pojazdu. Dotychczasowa wysokość udziałów obowiązuje do czasu, aż jeden ze współwłaścicieli ureguluje należności wobec drugiego. Decyzję o tym, kto zostanie jedynym właścicielem samochodu, a kto otrzyma pieniężną rekompensatę, może podjąć sąd.

Jak znieść współwłasność samochodu po śmierci jednego ze współwłaścicieli?

Jeśli zmarły współwłaściciel samochodu pozostawił testament, to jego udziały dziedziczy osoba wskazana przez niego w dokumencie. Z kolei, gdy nieboszczyk nie spisał ostatniej woli, ich część może trafić do spadkobiercy wskazanego przez sąd. 

Może się zdarzyć, że wspólne korzystanie z samochodu z nowym współwłaścicielem nie będzie możliwe. Wówczas można znieść umowę współwłasności auta. Należy ustalić, który ze współwłaścicieli spłaci drugiego i pozostawi pojazd do wyłącznej dyspozycji jednej osoby.

Czy trzeba zgłosić ubezpieczycielowi zmianę współwłasności auta?

Poza wydziałem komunikacji, powinniśmy poinformować również towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni od zniesienia współwłasności samochodu. Każda zmiana właściciela może wpłynąć na ubezpieczenie pojazdu. Jeśli do niej dochodzi, zwykle ubezpieczyciel dokonuje rekalkulacji składki, czyli ponownego przeliczenia jej wysokości.

Jeśli ze współwłasności samochodu rezygnuje bardziej doświadczony kierowca, a obecnie jedynym właścicielem pojazdu będzie młoda i niedoświadczona za kierownicą osoba, to składka OC zapewne wzrośnie.

Kto decyduje się na współdzielenie samochodu?

Zwykle na współdzielenie auta decydują się młodzi i niedoświadczeni kierowcy. Najczęściej rodzic, który ma wieloletnie doświadczenie za kierownicą i wypracowane zniżki, dopisuje dziecko do swojego ubezpieczenia OC. Dzięki temu syn czy córka mogą znacznie obniżyć cenę obowiązkowego zakupu polisy.

Przykład: Adam ma 20 lat i od dwóch lat posiada prawo jazdy. Często korzystał z samochodu jeszcze w szkole średniej, dojeżdżając z Krosna do Rzeszowa.

Aktualnie pokonuje tę samą trasę Fiatem 500 z 2011 r., kontynuując naukę na studiach. Adam postanowił sprawdzić w kalkulatorze rankomat.pl, ile musiałby zapłacić za ubezpieczenie OC, gdyby był jedynym właścicielem auta.

Najtańszą ofertę otrzymał od mtu24 w cenie 787 zł.

Kalkulacja z 27.01.2022 r. dla 20-latka z Krosna, właściciela Fiata 500 z 2011 r., o poj. silnika 875 cm3.

Niestety dla Adama, który aktualnie nie ma stałych dochodów, to duży wydatek. 20-latek skorzystał z pomocy ojca. 50-letni pan Stanisław zaproponował, że zostanie współwłaścicielem Fiata 500.

Obaj sprawdzili w porównywarce rankomat.pl, o ile dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszyłaby się cena zakupu ubezpieczenia OC. W efekcie koszt zakupu najtańszej oferty wyniósł 474 zł.

To o 313 zł mniej, niż jeśli Adam byłby jedynym właścicielem samochodu.

Cena OC dla 20-latka z Krosna dla Fiata 500 z 2011 r., o poj. silnika 875 cm3. Współwłaścicielem pojazdu jest 50-letni ojciec. Kalkulacja z 27.01.2022 r.

Co warto wiedzieć?

 1. Najprościej znieść współwłasność auta w formie umowy kupna-sprzedaży lub darowizny.
 2. W niektórych przypadkach nabywca pojazdu musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 3. Zniesienie współwłasności samochodu po śmierci współwłaściciela może dokonać sąd.
 4. Zwykle na współdzielenie auta decydują się młodzi i niedoświadczeni kierowcy, aby obniżyć cenę OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zniesienie współwłasności samochodu

 1. Czy OC po śmierci właściciela pojazdu wygasa automatycznie?

  Nie. Jeśli umrze tylko jeden ze współwłaścicieli samochodu, to ubezpieczenie OC nie wygaśnie automatycznie. Z kolei, po zgonie jedynego właściciela auta należy poinformować o tym ubezpieczyciela i rozstrzygnąć, kto będzie nowym posiadaczem pojazdu. Zakazane jest sporządzanie fikcyjnej umowy kupna-sprzedaży lub darowizny pomiędzy zmarłym a kupującym. Za to można trafić do więzienia.

  Aby załatwić formalności związane np. z przerejestrowaniem pojazdu, trzeba przedstawić postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia auta sporządzony przez notariusza.

 2. Czy do czasu rozstrzygnięcia własności auta przez sąd trzeba opłacać składki OC?

  Tak. Do czasu rozstrzygnięcia własności pojazdu przez sąd w wyniku konfliktu dwóch osób lub śmierci jednej z nich, konieczne jest ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu przez obie strony bądź żyjącego współwłaściciela. Należy do nich opłacanie składek OC czy wykonywanie badań technicznych.

 3. Kiedy warto znieść współwłasność samochodu?

  Jeśli opłaca się to każdemu ze współwłaścicieli samochodu. Może się tak zdarzyć, gdy np. młody kierowca dzięki kilkuletniej bezszkodowej jeździe wypracował zniżki, a teraz chce samodzielnie kupić polisę OC. Z kolei jego ojciec po zniesieniu współwłasności auta nie będzie musiał obawiać się, że utraci zniżki w razie spowodowania przez syna kolizji lub wypadku drogowego.

 4. Czy muszę zapłacić podatek po zniesieniu współwłasności auta w formie umowy kupna-sprzedaży?

  Tak. Jeśli współwłasność samochodu została zniesiona w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży, to podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości pojazdu trzeba zapłacić w ciągu 14 dni. W tym celu należy wypełnić druk PCC-3. W tym przypadku nie obowiązuje zwolnienie z podatku dla członków najbliższej rodziny.

 5. Czy muszę zapłacić podatek po zniesieniu współwłasności auta w formie aktu darowizny?

  To zależy. Członkowie najbliższej rodziny są zwolnieni z opodatkowania niezależnie od kwoty darowizny samochodu. Jeśli jej kwota jest niższa niż 9637 zł, to nie muszą o tym informować urzędu skarbowego. Jednak gdy przekracza próg 9637 zł, w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy należy poinformować o tym urząd skarbowy na druku SD-Z2.

  Z kolei, stawka podatku dla dalszych członków i rodziny i pozostałych osób zależy od wartości darowizny samochodu. Wynosi 3% do kwoty 10 278 zł, 5% od 10278 zł do 20 556 zł, oraz 7% powyżej 20 556 zł. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: „Darowizna samochodu – co powinieneś wiedzieć?”.

Zniesienie współwłasności samochodu – jak to zrobić?

Współwłasność jest sytuacją, w której samochód posiada więcej niż jednego właściciela. Najczęściej auto posiada dwóch właścicieli, ale może być ich więcej. W przypadku pojazdów na współwłasność decydują się młodzi kierowcy, którzy nie mogą pochwalić się długą historią ubezpieczenia.

Zakup samochodu na spółkę z ojcem, dziadkiem, mamą, starszym bratem – jednym słowem bardziej doświadczonym kierowcą – pozwala młodym kierowcą korzystać z ich historii ubezpieczenia, a tym samym obniżyć kwotę ubezpieczenia OC.

Często współwłaściciel jest tylko na papierze, a z pojazdu korzysta wyłącznie młody kierowca.

Choć ogólnie współwłasność jest uznawana za sytuację korzystną, to w niektórych przypadkach może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Problem pojawia się, kiedy dojdzie do szkody, która została przypisana wszystkim właścicielom auta. W takich sytuacjach ucierpi na tym i drugi współwłaściciel, np. poprzez odebranie mu zniżek na OC.

Najkorzystniej jest wtedy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności.

Jak znieść współwłasność samochodu? 3 sposoby

Podział współwłasności można znieść na różne sposoby. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o zniesienie współwłasności samochodu. Dokument musi być sporządzony dobrowolnie przez wszystkich współwłaścicieli.

Podpisali oni umowę, na mocy której dochodzi do zbycia udziałów w samochodzie. Nie zawsze jednak rozwiązanie współwłasności jest takie łatwe i przyjemne. W takim przypadku trzeba sięgnąć po drugi sposób, a jest nim wniosek o zniesienie współwłasności samochodu.

Ostatni sposób należy zastosować, jeśli dochodzi do śmierci jednego ze współwłaścicieli.

Dobrowolne zrzeczenie się współwłasności samochodu

Dobrowolne zrzeczenie się współwłasności to polubowny i najszybszy sposób rozwiązania stosunku współwłasności. Aby można było zastosować ten sposób, wszyscy współwłaściciele powinni być zgodni, co do przekazania współwłasności samochodu. W takiej sytuacji pozostaje tylko dopełnienie formalności.

Co ważne, przekazanie współwłasności samochodu zawsze musi być potwierdzone umową. Następnie (do 30 dni od daty widniejącej na dokumencie) trzeba udać się do wydziału komunikacji w celu wykreślenia współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego.

W wydziale komunikacji trzeba przedstawić umowę zniesienia współwłasności, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, polisę OC, a także wniosek o zniesienie współwłasności.

Co musi zawierać umowa zniesienia współwłasności samochodu?

Umowne zniesienie współwłasności wymaga podpisania odpowiedniego dokumentu. Jego wzór można pobrać w Internecie lub też stworzyć samodzielnie. Umowa powinna zawierać takie informacje, jak:

 • dane wszystkich współwłaścicieli,
 • dane pojazdu, czyli jego typ, model, markę, numer VIN i numer rejestracyjny,
 • procentową wysokość udziałów, z których rezygnuje współwłaściciel,
 • kwotową wartość zbywanych udziałów; tutaj trzeba pamiętać, że udziały można przekazać, sprzedając je lub jako darowiznę.

Sądowe zniesienie współwłasności samochodu

Nie zawsze zniesienie współwłasności jest procedurą łatwą i przyjemną. W przypadku, gdy między współwłaścicielami dochodzi do konfliktu, może się okazać, że konieczne jest udanie się do sądu.

Na drogę sądową najlepiej wejść, jeśli konflikt jest bardzo silny, a wszystkie drogi polubownego rozwiązania sporu zostały wyczerpane.

Wynika to z tego, że sądowe postępowanie trwa, a dodatkowo konieczne jest poniesienie kosztów sprawy, które wynoszą do 100 złotych.

W przypadku, gdy nie ma innej możliwości niż sądowe rozwiązanie współwłasności, to konieczne jest przygotowanie wniosku o zniesienie współwłasności. Trzeba go też uzupełnić dokumentami potwierdzającymi argumenty przemawiające za zniesieniem współwłasności, np. długi współwłaściciela czy utrudnienie podejmowania decyzji co do pojazdu. Po złożeniu dokumentacji należy czekać na sprawę sądową.

Wykreślenie współwłaściciela pojazdu z powodu śmierci współwłaściciela

W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli samochodu, jego udziały stają się częścią spadku i podlegają postępowaniu spadkowemu. W jego trakcie ustalane jest, kto zastąpi dotychczasowego współwłaściciela. Ten wskazywany jest przez testament lub sąd, gdy zmarły nie spisał swojej ostatniej woli.

W czasie ustalenia personaliów nowego współwłaściciela nie można podejmować decyzji związanych z samochodem, np. dotyczących sprzedaży. Co więcej, żyjący współwłaściciel musi samodzielnie pokrywać koszty związane z używaniem pojazdu, w tym zakup polisy OC.

Trzeba też pamiętać, że nowy współwłaściciel może utrudniać korzystanie z pojazdu i konieczne będzie zniesienie z nim współwłasności.

Zniesienie współwłasności: koszty

Zniesienie współwłasności auta oznacza koszty. Nabywca, na którego przejdą udziały w samochodzie, będzie musiał rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i zapłacić podatek od czynności prawnych PCC lub podatek od darowizny. W niektórych przypadkach jest możliwe nieodpłatne zniesienie współwłasności.

Dzieje się tak, jeśli udziały samochodu przejmuje się od najbliższej rodziny, czyli małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, rodzeństwa, ojczyma, macochy, pasierba. Kwota darowizny niepodlegająca opodatkowaniu wynosi 9637 złotych od każdej z wyżej wymienionych osób w ciągu 5 lat. Takiej kwoty nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego.

Jeśli wartość części samochodu, jaką otrzymuje się w wyniku zniesienia współwłasności, jest wyższa niż 9637 zł dla wymienionej części rodziny lub auto pochodzi od współwłaściciela niespokrewnionego, to obowiązkowy jest podatek od darowizny. Jego wysokość to procent od darowizny.

Darowiznę powyżej kwoty wolnej od podatku zgłasza się na wniosku SD-Z do pół roku od daty podpisania umowy.

Zniesienie współwłasności samochodu

Współwłasność samochodu, czyli jedno auto, a dwóch właścicieli. Decyzja, która najczęściej podyktowana jest względami oszczędnościowymi.

Jeśli zarejestrowałeś auto z drugą osobą, a teraz chcesz zostać jego jedynym właścicielem, musisz wiedzieć, że zrzeczenie się współwłasności samochodu będzie wymagało kilku formalności.

Podpowiadamy jak przeprowadzić zniesienie współwłasności samochodu krok po kroku. 

Zarejestrowanie samochodu na dwóch właścicieli, to jeden ze sprawdzonych sposobów na tańsze OC. Praktykowany szczególnie przez młodych kierowców, którzy przez towarzystwa raczeni są zwyżkami w ubezpieczeniu. Co jednak w momencie, gdy chcemy zrezygnować ze współdzielenia auta? Co powinna zawierać umowa zniesienia współwłasności samochodu? Jak zrezygnować z drugiego właściciela pojazdu? 

Jak znieść współwłasność samochodu? 

Zniesienie współwłasności samochodu, czyli rezygnacja ze współwłasności samochodu, wiąże się z dopełnieniem pewnych formalności. Proces ten można przeprowadzić na kilka sposobów.

Podstawowym i najprostszym rozwiązaniem będzie dobrowolne zrzeczenie się praw, czyli umowa zniesienia współwłasności samochodu. Może się jednak zdarzyć, że współwłaściciele nie będą zgodni co do zbycia udziałów, a wówczas konieczne może stać się rozwiązanie sporu na drodze sądowej.

Współwłaściciel może również pozbyć się swoich praw poprzez sprzedaż lub przekazanie darowizny samochodu. Tutaj jednak może pojawić się pewna wątpliwość.

Zniesienie współwłasności samochodu – podatek: czy trzeba go zapłacić? 

Z zależnością “zniesienie współwłasności a podatek” będziemy mieli do czynienia zawsze wtedy, gdy zbycie udziałów w aucie odbędzie się np. na zasadzie darowizny. W takiej sytuacji, nabywca samochodu jest zobligowany do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Podatek od darowizny nie zawsze jednak będzie wymagany. Przyjęcie samochodu od małżonka, dzieci, rodziców, dziadków czy rodzeństwa, a także od ojczyma czy macochy – może być zwolnione z obowiązku podatkowego.

Warunkiem jest nie przekroczenie progu 9637 złotych od każdej osoby. 

Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej – pobierz wzór

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy współwłaściciele nie byli ze sobą spokrewnieni, a wartość udziałów przekracza określone progi (7276 złotych w przypadku m.in. rodzeństwa rodziców, małżonków rodzeństwa, zstępnych rodzeństwa i 4902 złote w przypadku pozostałych), wówczas konieczne będzie zapłacenie podatku od darowizny.

Umowa zniesienia współwłasności samochodu co powinna zawierać – wzór?

Zagadnienie “współwłaściciel samochodu – jak zrezygnować?” może spędzać sen z powiek. W rzeczywistości proces ten nie musi być aż tak skomplikowany. Jeśli właściciele pojazdu są zgodni, zbycie się swoich udziałów może odbyć się w bardzo prosty sposób.

Konieczna będzie jedynie umowa zniesienia współwłasności samochodu. Można go sporządzić odręcznie lub pobrać gotowy dokument w urzędzie.

Wzór umowy zrzeczenia się samochodu, w którym zrzekamy się praw do części pojazdu powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane wszystkich współwłaścicieli samochodu,
 • wartość należących udziałów,
 • procentowa wysokość udziałów,
 • marka pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny.

Pamiętajmy też, że do urzędu należy dostarczyć również wniosek o zniesienie współwłasności samochodu. Podpisanie umowy to jednak połowa sukcesu.

Jego zwieńczeniem będzie zgłoszenie faktu zniesienia współwłasności we właściwym miejscowo wydziale komunikacji. Tutaj z kolei może pojawić się pytanie “a co z dowodem rejestracyjnym?”.

Wymiana tego konieczna będzie tylko wtedy, gdy swojej części auta zrzeknie się ten właściciel, który wpisany był w dokumencie na pierwszej pozycji. 

Czytaj także: Umowa darowizny samochodu

Współwłasność samochodu: kiedy to się opłaca? 

Zarejestrowanie auta na dwóch właścicieli jest częstą praktyką szczególnie wśród młodych kierowców.

Dlaczego? Zaliczani przez ubezpieczycieli do grupy kierowców szkodowych, muszą liczyć się ze sporymi zwyżkami w ubezpieczeniu OC.

Wpisanie do dowodu kierowcy dojrzałego, z doświadczeniem za kierownicą i z wypracowanymi zniżkami, jest sprawdzonym sposobem na zaoszczędzenie paru groszy na obowiązkowej polisie komunikacyjnej.

Zrzeczenie się praw do części auta: krok po kroku 

Reasumując, pierwszym krokiem do zrzeczenia się praw do części pojazdu, będzie podpisanie umowy zniesienia współwłasności samochodu. W ciągu 30 dni po złożeniu koniecznych podpisów na dokumencie, powinniśmy wypełnić wniosek o wykreślenie drugiego właściciela z dowodu rejestracyjnego. Wniosek należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

PODSUMOWANIE: 

 • Zarejestrowanie samochodu na dwóch właścicieli, to jeden ze sprawdzonych sposobów na tańsze OC.
 • Najprostszym sposobem na zrzeczenie się swojej części w samochodzie, jest dobrowolne zrzeczenie się udziałów poprzez podpisanie umowy zniesienia współwłasności samochodu.
 • W przypadku, gdy współwłaściciele nie są zgodni co do zrzeczenia się swoich udziałów, konieczne będzie rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej.
 • Zniesienie współwłasności samochodu może odbyć się na zasadzie darowizny. Przyjęcie samochodu od najbliższej rodziny będzie zwolnione z obowiązku podatkowego.

Własność samochodu po śmierci współwłaściciela

Wraz z ojcem byliśmy współwłaścicielami samochodu. Po śmierci taty samochód stał na podwórku. W międzyczasie wszyscy spadkobiercy (w tym ja) zrzekli się spadku. Obecnie chciałbym uzyskać własność pojazdu i przerejestrować go na mnie. Czy to możliwe jeżeli współwłaściciel nie żyje? A może mogę go po prostu zezłomować?

W odniesieniu do przedmiotowego pojazdu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dotyczące współwłasności.

I tak, zgodnie z przepisem art. 198, „każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli”.

Jednakże, zgodne z treścią art. 199, „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

Zobacz również: Co zrobić z samochodem po śmierci właściciela?

Komu przysługuje udział w samochodzie po zmarłym współwłaścicielu?

W takiej sytuacji przedmiotowy pojazd jest współwłasnością Pana i Pańskiego ojca, tzn. przysługujący Pańskiemu ojcu udział (w razie odmiennych zapisów wynoszący połowę prawa współwłasności pojazdu) wchodzi w skład spadku po Pańskim ojcu.

W związku zaś z tym, że – jak Pan wskazuje – wszyscy spadkobiercy Pańskiego ojca spadek po nim odrzucili, zastosowanie znaleźć powinien przepis art. 935 K.c.

, zgodnie z którym „w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu”.

Zobacz również: Uzupełniający dział spadku

Uprawnieni spadkobiercy zrzekają się schedy – kto przejmuje spadek?

W związku z powyższym zatem w zaistniałej sytuacji uznać należy, iż stał się Pan współwłaścicielem przedmiotowego pojazdu wspólnie z gminą, jako spadkobiercą Pańskiego ojca. Własność pojazdu należy do Pana i gminy.

Powyższe oznacza również, iż wszelkie decyzje w sprawie rozporządzania pojazdem powinien Pan uzgadniać właśnie z gminą, jednak aby dopełnić wszelkich formalności, powinien Pan w takim układzie wszcząć wpierw postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Pańskim ojcu (do czego jest Pan uprawniony na mocy art. 1025 § 1 K.c.), żądając właśnie wskazania gminy jako jedynego spadkobiercy.

Kasacja i wyrejestrowanie pojazdu będącego współwłasnością

Jeżeli chodzi o kwestię ewentualnej kasacji pojazdu i jego wyrejestrowania, to sięgnąć należy przede wszystkim do przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.

), gdzie w art.

 19 wskazuje się, że „właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest obowiązany okazać:

 • 1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • 2) dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym;
 • 3) dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym”.
 • Odnosząc powyższe do wskazanych powyżej przepisów dotyczących współwłasności, stwierdzić należy, iż również w tym zakresie wymagana byłaby zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie kasacji pojazdu, a następnie jego wyrejestrowania.
 • Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby udał się Pan do zakładu kasacji pojazdów z dokumentami samochodu oraz aktem zgonu Pańskiego ojca celem uzyskania informacji, czy zakład ten w takich okolicznościach dokonałby kasacji samochodu (nie należałoby z góry informować zakładu o sprawach spadkowych).
 • Jeżeli w ten sposób nie uda się Panu przeprowadzić kasacji, pozostanie Panu już jedynie, jak się wydaje, przeprowadzenie postępowania spadkowego po ojcu oraz uzyskanie zgody gminy na przerejestrowanie pojazdu lub dokonanie jego kasacji.

Odnośnie zaś ewentualnej kwestii wycofania się Pana z oświadczenia o odrzuceniu spadku, to sięgnąć należy do przepisu art. 1019 § 1 K.c., który stanowi, że „jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca”.

Z kolei przepis art. 84 § 1 K.c. stanowi, że „błędem pozwalającym na uchylenie się od skutków oświadczenia jest jedynie błąd co do treści czynności prawnej, tj. błąd w zakresie prawnego rozumienia znaczenia danego oświadczenia”.

Skoro zatem Pan złożył swoje oświadczenie wiedząc, że prowadzi ono do odrzucenia spadku, a jedynie później stwierdził, że takie odrzucenie jest dla Pana niekorzystne, okoliczności te nie dają silnych podstaw do uchylenia się przez Pana od tego poświadczenia i m.in.

nabycia własności pojazdu.

Dokumentem zaś potwierdzającym własność pojazdu jest w zasadzie jego dowód rejestracyjny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Opis:

Dopisanie / skreślenie współwłaściciela

Dopisanie / skreślenie współwłaściciela można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny.

Jeżeli następuje również zmiana innych danych, ale znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego (dodatkowe informacje na stronie:  -> Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym) lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania, zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym). Będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli właściciel  nie zawiadomi starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

W przypadku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu – każdy nabywca/zbywca podlega karze pieniężnej jeśli nie dopełni obowiązku. Dotyczy to zarówno w odniesieniu do osoby, która nabyła lub zbyła udział we współwłasności pojazdu jako jeden z jego współwłaścicieli.
Jak zgłosić zawiadomienie o nabyciu pojazdu?

-> Nabycie pojazdu (Zawiadomienie o nabyciu pojazdu).

Jak zgłosić zbycie pojazdu?

-> Zbycie pojazdu (Zgłoszenie sprzedaży pojazdu /zbycia).

Po skompletowaniu załączników wraz z wnioskiem i przed rozpoczęciem załatwiania sprawy zachęcamy do  wstępnej weryfikacji dokumentów na stanowisku „Informacja o rejestracji pojazdów” w sali obsługi Rejestracji pojazdów na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21.

 • Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.
 • Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
 • Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu – oryginał,
 2. Dowód rejestracyjny – oryginał. Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym.

 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana – oryginał,
 4. Oświadczenie KM W przypadku małżonków, którzy posiadają pojazd należący do ich wspólnoty majątkowej – stosowne oświadczenie.
 5. W innych przypadkach nie dotyczących wspólnoty majątkowej małżonków: oryginały dowodów własności (np.

  umowa darowizny, sprzedaży, w przypadku banku – umowa przewłaszczenia) dotyczące danego udziału w pojeździe.

 6. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.

 7. Pełnomocnictwo KM Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 8. Dowód opłaty za złożenie pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy – oryginał.

Dopisanie/skreślenie współwłaściciela podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej zmieniającej.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) – przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu – wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata za dopisanie / skreślenie współwłaściciela:

10 zł Dopisanie/skreślenie współwłaściciela
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Krok 1
Przygotować oświadczenie, jeżeli pojazd należy do wspólnoty majątkowej małżonków.
lub:

W przypadkach nie dotyczących wspólnoty majątkowej małżonków: przygotować dowód własności (np. umowa darowizny, sprzedaży) danego udziału w pojeździe.

 1. Krok 2
  Wypełnić wniosek o rejestrację.
 2. Krok 3
  Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.
 3. Krok 4
  Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”
 4. Krok 5
  Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy –  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 6
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji zmieniającej do decyzji o rejestracji oraz wpis do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji – ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice – parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: [email protected]

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm. ).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2019 r. poz. 2130).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r.

  w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014.431 j.t.).

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r.

  w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).

 6. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 621).

 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

 • Formularz skargi
 • Formularz wniosku

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wydział:

Wydział Komunikacji – Referat Rejestracji Pojazdów

Kategoria sprawy:

KM – Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.26/U

Leave a Reply

Your email address will not be published.