Były partner wypiera się dziecka, nie chce płacić alimentów, co robić?

Zdarza się, że mężczyzna, którego kobieta wskazuje jako ojca jej dziecka, nie chce przyjąć odpowiedzialności za swoje potomstwo. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jak ustalić ojcostwo? Jak złożyć pozew o ustalenie ojcostwa i jak uzyskać środki na utrzymanie dziecka?

Były partner wypiera się dziecka, nie chce płacić alimentów, co robić? Autor: thinkstockphotos.com Zdarza się, że mężczyzna, którego kobieta wskazuje jako ojca jej dziecka, nie chce przyjąć odpowiedzialności za swoje potomstwo. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jak ustalić ojcostwo? Jak złożyć pozew o ustalenie ojcostwa i jak uzyskać środki na utrzymanie dziecka?

Gdy ojciec twojego dziecka nie chce go uznać, a tobie na tym zależy, musisz złożyć w sądzie pozew o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia.

Ustalenie ojcostwa – decyzję podejmuje sąd

Pozew powinnaś złożyć do Sądu Rodzinnego i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub jego domniemanego ojca. W trakcie procesu sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Obecnie ojcostwo ustala się głównie na podstawie badań DNA, przeprowadzanych na zlecenie sądu, lub zeznań świadków.

Uwaga: jeśli domniemany ojciec nie chce poddać się badaniom DNA, nie można go do tego zmusić. Do pozwu powinnaś dołączyć:

 • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka
 • wnioski dowodowe – dane świadków, dokumenty
 • czasami sąd żąda też złożenia dokumentacji lekarskiej ze szpitala o urodzeniu dziecka.

Domniemywa się, że ojcem dziecka pozamałżeńskiego jest ten, kto obcował z matką dziecka między 300. a 180. dniem przed jego urodzeniem (art. 85 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jako strona wnosząca o ustalenie ojcostwa jesteś zwolniona z kosztów sądowych.

A jeśli ustanowisz adwokata, w pozwie twój pełnomocnik wnosi o zasądzenie zwrotu kosztów jego honorarium od pozwanego mężczyzny.

W wypadku ustalenia ojcostwa, sąd zasądza od pozwanego zwrot poniesionych przez ciebie kosztów wynagrodzenia adwokata.

Jakie przysługują ci świadczenia po ustaleniu ojcostwa

Gdy sąd ustali, że pozwany mężczyzna jest ojcem dziecka, należą ci się od niego:

 • alimenty na rzecz dziecka (czasami także na rzecz matki dziecka)
 • zwrot części kosztów poniesionych w związku z ciążą i porodem (jeżeli w nich nie partycypował).

Wniosek o zabezpieczenie tych świadczeń na czas trwania procesu możesz dołączyć do pozwu o ustalenie ojcostwa.

Proces o ustalenie ojcostwa, tak jak inne sprawy w sądach, niestety, trwa. Dlatego warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu. Sąd wydaje zabezpieczenie, jeśli przeprowadzone dowody uprawdopodobniają ojcostwo pozwanego.

Gdy do ojcostwa nie przyznaje się mąż

Jeśli kobieta jest mężatką lub urodziła dziecko w okresie do 300 dni od ustania małżeństwa, ojcem dziecka, z punktu widzenia prawa jest jej mąż – obecny lub były (art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). A jeśli utrzymuje on, że nie jest ojcem dziecka żony, musi złożyć do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa a koszty okołoporodowe

Ojciec dziecka ma obowiązek poniesienia części wydatków związanych z ciążą, porodem i 3-miesięcznym utrzymaniem matki dziecka w okresie okołoporodowym.

Aby udowodnić, jakie koszty poniosłaś, powinnaś przedstawić w sądzie imienne rachunki lub faktury na: ubrania ciążowe, płatne badania, szkołę rodzenia, leki, kosmetyki, posiłki (jeśli byłaś na specjalnej diecie), poród rodzinny, znieczulenie itp.

oraz na wyprawkę dziecka. Roszczenia związane z ciążą i porodem przedawniają się po 3 latach od dnia porodu.

Ustalenie ojcostwa a utrzymanie dziecka

O wysokości alimentów decydują „usprawiedliwione potrzeby dziecka” związane z jego wiekiem i zdrowiem, a także zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców (art. 135 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Aby udowodnić, jakie „usprawiedliwione potrzeby” ma twoje dziecko i jakie ponosisz w związku z tym wydatki, musisz przedstawić imienne rachunki i zaświadczenia, ewentualnie wniosek o przesłuchanie świadków (jeśli nie możesz udowodnić czegoś dokumentami).

Sąd, oceniając możliwości zarobkowe i majątkowe ojca, bierze pod uwagę jego dochody, sytuację materialną oraz inne zobowiązania. Sytuację zarobkową i majątkową sąd ocenia na podstawie zaświadczeń o zarobkach, rocznych zeznań o dochodach (PIT) oraz zeznań świadków.

Po ustaleniu ojcostwa: prawa ojca i nazwisko

W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa matka może wnosić o nieprzyznawanie ojcu władzy rodzicielskiej. Sąd zdecyduje o tym, oceniając m.in. stosunek ojca do dziecka, relacje między rodzicami, kwalifikacje rodzicielskie ojca. Matka ma też prawo wnosić o nadanie przez sąd dziecku nazwiska ojca lub może zdecydować, że dziecko będzie nosiło jej nazwisko.

miesięcznik “M jak mama” Kamila Durka-Magolewska, adwokat

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram Były partner wypiera się dziecka, nie chce płacić alimentów, co robić?

Egzekucja alimentów – co robić gdy były mąż lub żona nie płaci

Egzekucja alimentów i jak ją skutecznie przeprowadzić. Były mąż lub żona nie płaci alimentów zasądzonych wyrokiem, lub ugodą zawartą przed sądem? Odzyskanie pieniędzy nie jest skomplikowane.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 1. Jakie są najczęstsze problemy z egzekucją alimentów oraz jak im zaradzić
 2. Poznasz sposoby na egzekucję alimentów, oraz co robić gdy egzekucja jest bezsuteczna
 3. Dowiesz się jakie kary grożą za niepłacenie alimentów

Zadanie pytania nic Cię nie kosztuje. Wstępna analiza i wycena jest bezpłatna oraz nie zobowiązuje do współpracy.

See also:  Praca przez wiele lat w firmie męża, ale bez składek ZUS

Sprawdź

Najczęstsze problemy z egzekucją alimentów

Bezskuteczność egzekucji

Zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z bezskutecznością egzekucji mamy do czynienia w momencie, gdy przez okres dwóch ostatnich miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów  przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 2. niemożności wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

Po uznaniu egzekucji za bezskuteczną osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Ukrywanie majątku przez dłużnika alimentacyjnego

Kolejnym z problemów związanych z egzekucją alimentów jest ukrywanie majątku przez zobowiązanego. Nierzadko zdarza się tak, że dłużnik alimentacyjny przepisuje swój majątek na osoby trzecie. Pomniejsza tym samym swoje możliwości zarobkowe, utrudniając lub uniemożliwiając realizację obowiązku alimentacyjnego. 

Taką sytuację reguluje art. 136 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi o ochronie interesu osoby uprawnionej do alimentów.

Sąd ustala czy w ostatnich trzech latach osoba, która była już wtedy zobowiązana do świadczeń, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego. Zmiany stanu majątkowego nie uwzględnia się również gdy dłużnik umyślnie dopuścił się do jego utraty, zrzekł się zatrudnienia, lub zmienił je na mniej zyskowne.

Co robić gdy dłużnik ukrywa majątek?

Jeżeli były mąż lub żona w jakikolwiek sposób pomniejszałby swoją zdolność majątkową lub zarobkową możesz skorzystać z określonych roszczeń:

 1. tzw. skargi pauliańskiej – unormowanej w art. 527-535 Kodeksu cywilnego – istotą skargi jest złożenie powództwa do sądu w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń wierzyciela. Skargę paulińską składa się gdy wskutek czynności prawnej dłużnika osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, a w efekcie tego zabiegu osobą pokrzywdzoną został wierzyciel. Rozpatrzona pozytywnie umożliwia dalszą egzekucję z majątku dłużnika.
 2. Na podstawie art. 59 Kodeksu cywilnego w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby w tym przypadku uprawnionej do alimentów, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.
 3. W sytuacji, gdy zobowiązany odrzucił spadek z pokrzywdzeniem uprawnionego do alimentów, ten może na podstawie art. 1024 Kodeksu cywilnego w ciągu 6 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o tym fakcie, lecz nie później nie później niż w terminie 3 lat od złożenia oświadczenia o odrzuceniu wnieść do sądu powództwo o uznanie powództwa za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Zadaj pytanie – bez zobowiązań!Doskonale rozumiemy, jak skomplikowana może być Twoja sytuacja. Mimo że staramy się kompleksowo wyjaśnić ten temat wiemy, że nie pokryjemy odpowiednio wszystkich możliwych scenariuszy. Twoja sytuacja jest wyjątkowa, a my potraktujemy ją z należytym zaangażowaniem. Wyślij pytanie i sam zdecyduj!eyJpZCI6IjIyIiwibGFiZWwiOiJaYWRhaiBweXRhbmllIiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiMSIsInVuaXF1ZV9pZCI6IndlZmoyIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiIzgxZDc0MiIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzMzMzMzMyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiJQb2RjemFzIHd5c3lcdTAxNDJhbmlhIHdpYWRvbW9cdTAxNWJjaSB3eXN0XHUwMTA1cGlcdTAxNDIgYlx1MDE0Mlx1MDEwNWQuIFByb3NpbXkgc3ByXHUwMGYzYm93YVx1MDEwNyBwb25vd25pZSBsdWIgc2tvbnRha3Rvd2FcdTAxMDcgc2lcdTAxMTkgYmV6cG9cdTAxNWJyZWRuaW8gcG9kIG51bWVyZW0gdGVsZWZvbnUgKzQ4IDUwMTE3NzA4OSIsImZvcm1fc2VudF9tc2ciOiJEemlcdTAxMTlrdWplbXkgemEgd2lhZG9tb1x1MDE1Ylx1MDEwNyEgT2Rwb3dpZW15IG5hIFR3b2plIHB5dGFuaWUgbmFqc3p5YmNpZWogamFrIHRvIG1vXHUwMTdjbGl3ZS4iLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiI2NlYTI1MiIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6Imh0dHBzOlwvXC9rYW5jZWxhcmlhLmxleGF5LnBsXC9kemlla3VqZW15XC8iLCJyZWRpcmVjdF90b19zdWJtaXR0ZWQiOiIxIiwidGVzdF9lbWFpbCI6InNrZ29ybmlha0BnbWFpbC5jb20iLCJzYXZlX2NvbnRhY3RzIjoiMSIsImV4cF9kZWxpbSI6IjsiLCJmYl9jb252ZXJ0X2Jhc2UiOiIiLCJmaWVsZF93cmFwcGVyIjoiPGRpdiBbZmllbGRfc2hlbGxfY2xhc3Nlc10gW2ZpZWxkX3NoZWxsX3N0eWxlc10+W2ZpZWxkXTxcL2Rpdj4ifSwiZmllbGRzIjpbeyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiZmlyc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJJbWlcdTAxMTkiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6ImVtYWlsIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IkVtYWlsIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiZW1haWwiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoidGVrc3QiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiVHdvamUgcHl0YW5pZToiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJzZW5kIiwibGFiZWwiOiJXeVx1MDE1YmxpaiIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiIxMjY0MiIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjEwMTI5IiwiYWN0aW9ucyI6IjQzIiwic29ydF9vcmRlciI6IjEiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAyMC0wMy0yOSAxODoyNDozNyIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHBzOlwvXC9rYW5jZWxhcmlhLmxleGF5LnBsXC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC9jb250YWN0LWZvcm0tYnktc3Vwc3lzdGljXC9hc3NldHNcL2Zvcm1zXC9pbWdcL3ByZXZpZXdcL2Jhc2UtY29udGFjdC5qcGciLCJ2aWV3X2lkIjoiMjJfOTU1MTI0Iiwidmlld19odG1sX2lkIjoiY3NwRm9ybVNoZWxsXzIyXzk1NTEyNCIsImNvbm5lY3RfaGFzaCI6IjY4YmQzZTE5M2MxMjBhOWRiNjA1MDMzMzMxOThjMDM5In0=

Były mąż lub żona nie płaci i mieszka za granicą 

Częstym problemem związanym z niepłaceniem alimentów jest też egzekucja alimentów od rodzica mieszkającego za granicą.

Procedura dotycząca transgranicznych roszczeń alimentacyjnych została uregulowana wRozporządzeniu Rady (WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

 • W pierwszej kolejności, aby egzekucja alimentów od rodzica mieszkającego za granicą mogła się rozpocząć, musimy uzyskać prawomocny wyrok zasądzający alimenty.
 • Orzeczenie wydane przez sąd polski jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez konieczności przeprowadzania specjalnego postępowania i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.
 • Następnie powinniśmy złożyć wniosek o egzekucję alimentów za granicą za pośrednictwem sądu polskiego do sądu właściwego miejscowo, w którego okręgu przebywa dłużnik alimentacyjny.
 • Do składanego wniosku należy dołączyć:
 1. odpis orzeczenia sądu,
 2. wyciąg z orzeczenia sporządzony przez sąd pochodzenia na odpowiednim formularzu,
 3. w odpowiednim przypadku dokument wykazujący stan zaległości i podający datę ich wyliczenia,
 4. w razie potrzeby tłumaczenie orzeczenia i formularza. 

Zobacz też:

Były partner wypiera się dziecka, nie chce płacić alimentów, co robić?Alimenty na dziecko w Polsce szerokie omówienie

Sposoby egzekucji alimentów 

Egzekucja komornicza

Wydanie przez sąd wyroku w sprawie alimentów niestety nie jest gwarancją tego, że od razu otrzymasz zasądzone kwoty. Powszechnie wiadomo, że dłużnicy alimentacyjni nie spieszą się z uregulowaniem płatności.

Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

Po uzyskaniu wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności kierujemy wniosek egzekucyjny do komornika. On poprowadzi postępowanie egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania należnych alimentów. Warto zaznaczyć, że skierowanie wniosku egzekucyjnego nie rozpoczyna samej egzekucji, a jedynie postępowanie egzekucyjne.

Egzekucja zostaje wszczęta dopiero w chwili, gdy komornik dokona pierwszej czynności, przy której doręczy dłużnikowi alimentacyjnemu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. 

Komornik ma obowiązek przeprowadzać z urzędu dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz jego miejsca zamieszkania. Egzekucja alimentów przez komornika może obejmować wiele obszarów, a między innymi:

 1. ruchomości;
 2. wynagrodzenie za pracę;
 3. rachunek bankowy;
 4. inne wierzytelności;
 5. inne prawa majątkowe
 6. Nieruchomości.
See also:  Spłata przez męża wspólnego kredytu na mieszkanie a podział majątku

Zgodnie z art. 31 ustawy o komornikach sądowych, komornik w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych przekazuje wierzycielowi wyegzekwowane należności niezwłocznie, niezależnie od sposobu ich wyegzekwowania.

Fundusz Alimentacyjny

Kolejną możliwością egzekwowania alimentów jest skorzystanie z pomocy funduszu alimentacyjnego. Warto jednak wiedzieć, że z takiej pomocy można skorzystać wyłącznie jeżeli wcześniej miała miejsce bezskuteczna egzekucja alimentów. 

Jakie są warunki do nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenie takie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia.

Wyjątkiem jest pełnoletnie dziecko, przed ukończeniem 25 roku życia, które kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności egzekucja alimentów nie jest ograniczona czasowo.

Wysokość świadczenia przyznawana z Funduszu Alimentacyjnego jest zależna od wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie może jednak przekraczać 500 zł.

Kiedy alimenty nie zostaną wypłacone z funduszu?

Gdy ubiegamy się o przyznanie alimentów z fudnuszu musimy wziąć pod uwagę kilka wyłączeń. Występuje limit dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę, nie może przekraczać 800 zł.

Zakaz wypłaty takich świadczeń alimentacyjnych występuje również w przypadku osób, które zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

Alimenty z funduszu nie zostaną również wypłacone osobie, która zawarła związek małżeński.

Zwrócenie się o alimenty do rodziny dłużnika 

Jeżeli powyższe możliwości na egzekucję alimentów zawiodą finalnym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do rodziny dłużnika. Świadczenia alimentacyjne na rzecz małoletnich dzieci po rodzicach w pierwszej kolejności zobowiązani są płacić dziadkowie.

Jeżeli ich sytuacja finansowa nie jest stabilna w dalszej kolejności zobowiązane jest rodzeństwo rodziców. Należy jednak pamiętać, że zarówno dziadkowie, jak i rodzeństwo będą prawdopodobnie zaspokajać jedynie część potrzeb dziecka. Sąd ustalając wysokość alimentów, musi bowiem wziąć pod uwagę ich możliwości zarobkowe i majątkowe. 

Zobacz też:

Były partner wypiera się dziecka, nie chce płacić alimentów, co robić?Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jakie są skutki

Jakie kary za niepłacenie alimentów

Przestępstwo nie alimentacji

Za niepłacenie alimentów dłużnikowi grozi szereg konsekwencji. Po pierwsze niepłacenie alimentów to przestępstwo uregulowane w art. 209 kodeksu karnego. Zgodnie z powyższym artykułem uchylanie się od płacenia alimentów skutkuje karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli natomiast sprawca swoim zachowaniem naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sankcje administracyjne 

Nałożenie sankcji administracyjnych za niepłacenie alimentów będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu sprawy w sądzie cywilnym. Po nieudanym podjęciu próby wyegzekwowania alimentów i orzeczeniu bezskuteczności egzekucji organy samorządowe podejmą następujące działania:

 1. przeprowadzą wywiad alimentacyjny u dłużnika w celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także stanu zdrowia dłużnika oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentów – dłużnik pod rygorem odpowiedzialności karnej musi złożyć oświadczenie w powyższej sprawie,
 2. przekazują dane dłużnika i informacje o jego zaległościach do biura informacji gospodarczej,
 3. w przypadku, gdy dłużnik nie pracuje zobowiązują go do zarejestrowania się jako bezrobotny,
 4. zatrzymają prawo jazdy.

Jeżeli borykasz się z problemem odzyskania zaległych alimentów i potrzebujesz porady prawnej zapraszamy do naszej kancelarii, która oferuje pomoc w tego typu sprawach. Nasi prawnicy zapewniają profesjonalną i kompleksową obsługę prawną.

Zadanie pytania nic Cię nie kosztuje. Wstępna analiza i wycena jest bezpłatna oraz nie zobowiązuje do współpracy.

Sprawdź

Jak wygląda ustalenie ojcostwa? Pozew, testy, cena

Były partner wypiera się dziecka, nie chce płacić alimentów, co robić?

Ustalenie ojcostwa ma na celu ustalenie, kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką dziecka w określonym okresie – musi obcować z matką dziecka nie wcześniej niż w 300, a nie później niż w 181 dniu przed urodzeniem się dziecka.

Termin „ojcostwo” występuje w aspekcie prawnym (kiedy ojciec wpisany jest w akcie urodzenia dziecka;  ma szereg praw i obowiązków w stosunku do dziecka) i biologicznym (jest to istniejąca więź biologiczna między ojcem a dzieckiem; nie tworzy żadnych stosunków prawnych, nie wpływa na prawa i obowiązki).

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Najbardziej pożądaną sytuacją jest, gdy ojcostwo prawne i ojcostwo biologicznie pokrywają się. Często zdarzają się jednak sytuacje, w których ojcostwo prawne i biologiczne nie pokrywają się i wtedy należy ustalić ojcostwo.

Są dwa sposoby ustalenia ojcostwa, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki (matka dziecka nie jest mężatką):

 • uznanie ojcostwa;
 • sądowne ustalenie ojcostwa.

Uznania ojcostwa dokonuje się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Można uznać ojcostwo w stosunku do dziecka poczętego, ale nienarodzonego (uznanie ojcostwa przed narodzinami).

Gdyby doszło do nieprawidłowego uznania ojcostwa np. ojciec byłby przekonany, że dziecko jest jego dzieckiem biologicznym, a następnie okazałoby się, że nie jest, to należy rozważyć wytoczenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Czy jest możliwe ustalenie ojcostwa po latach? Obecnie można ustalić ojcostwo nawet po latach, nie tylko gdy dziecko jest małoletnie, ale także gdy jest pełnoletnie (ustalenie ojcostwa dorosłego dziecka).

Ustalenie ojcostwa a termin? Nie ma granicznego terminu, w którym można dochodzić ustalenia ojcostwa. Można ustalić ojcostwo nawet po śmieci dziecka. Matka i ojciec może wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa do czasu uzyskania pełnoletności dziecka.

Gdy dziecko jest pełnoletnie to może wytoczyć powództwo samodzielnie. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator.

See also:  Uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

Sądowe ustalenie ojcostwa

Jedynym ze sposób ustalenia ojcostwa jest sądowe ustalenie ojcostwa. Gdy nie ma porozumienia między rodzicami i nie doszło do uznania ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ani w ciąży ani po narodzinach dziecka) to jedyną drogą jest ustalenie ojcostwa przez sąd.

Sprawa o ustalenie ojcostwa jest istotną sprawą, która ma doniosłe skutki prawne i społeczne dla dziecka, matki i ojca. Ile trwa sprawa o ustalenie ojcostwa?

Długość sprawy o ustalenie ojcostwa jest uzależniona od tego: czy obok ustalenia ojcostwa dochodzone są także inne roszczenia, stanowisk procesowych stron, ich zachowań procesowych oraz obłożenia pracą danego sądu.

Jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa? Sprawę rozpoczyna złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa, następnie złożenie odpowiedzi na pozew i wyznaczenie terminu rozprawy. Sprawa może zakończyć się na jednej rozprawie (pierwsza rozprawa o ustalenie ojcostwa) w zależności od żądań stron i ich porozumienia.

Może zakończyć się także po kilku terminach rozprawy (jeżeli strony są w sporze). Ile czasu czeka się na sprawę o ustalenie ojcostwa? Uzależnione jest to od obłożenia pracą danego sadu. Zazwyczaj jest to około kilku miesięcy.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pierwszym krokiem sądownego ustalenia ojcostwa jest wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa. Należy sporządzić pozew o ustalenie ojcostwa. W pozwie należy zawrzeć wniosek o ustalenie ojcostwa tj. wnosić o ustalenie, że dla przykładu ojcem Jana Kowalskiego, urodzonego dnia 1 stycznia 2020 roku w Łodzi jest Ryszard Malinowski.

Wniosek o ustalenie ojcostwa może być złożony w pozwie zarówno przez ojca jak i przez matkę. W pozwie matka może żądać już od domniemanego ojca alimentów na dziecko, zwrotu kosztów wyprawki dla dziecka oraz zwrotu kosztów utrzymania matki w okresie okołoporodowym.

Nie ma przeciwskazań, aby sporządzić jeden pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty. Nie ma jednego wzoru pozwu o ustalenie ojcostwa.

Wnioski zawarte w pozwie oraz jego uzasadnienie zależą od indywidulanej sytuacji danych rodziców i dziecka. Pozew powinien być uszyty na miarę dla danego klienta.

Z tego względu warto jest skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata w sprawa o ustalenie ojcostwa.

Badanie ojcostwa w trakcie ciąży

Badanie na ojcostwo w trakcie ciąży jest dość powszechne. Warto pamiętać, że nie jest dopuszczalne sądowne ustalenie ojcostwa w trakcie ciąży.

Dopuszczalne jest natomiast ustalenie ojcostwa w czasie ciąży poprzez uznanie ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, ale nienarodzonego (nasciturus). Inną kwestią jest badanie na ojcostwo w ciąży.

Można wykonać testy na ojcostwo i badanie ojcostwa w ciąży (sprawdzenie ojcostwa w ciąży) – wówczas laboratorium diagnostyczne sprawdza ojcostwo pobierając krew żylną matki.

Cena za ustalenie ojcostwa w czasie ciąży uzależniona jest w większości od stopnia referencyjności laboratorium oraz terminu wykonania badania.

Test na ojcostwo

Obecnie powszechnym sposobem ustalenia ojcostwa biologicznego jest przeprowadzenie testów na ojcostwo. Ojcostwo prawne powinno być powiązane z ojcostwem biologicznym.

Ile kosztuje test na ojcostwo? Cena i koszt testu na ojcostwo uzależniona jest od stopnia referencyjności laboratorium, terminu badania, rodzaju badanego materiału i sposobu jego pobrania.

Przed podjęciem jakiejkolwiek działalności przedprocesowej lub procesowej warto jest przeprowadzić testy na ustalenie ojcostwa. Kiedy można zrobić test na ojcostwo? Można wykonać go nawet w ciąży. Nie ma trudności w wykonaniu testów na ojcostwo po narodzinach dziecka.

Koszty związane z sądowym ustaleniem ojcostwa są wyższe niż koszty związane z uznaniem ojcostwa.

Test DNA na ojcostwo

Istnieją różne metody wykonania badania na ojcostwo. Najpopularniejszą obecnie metodą jest przeprowadzenie dowodu z badań DNA (test DNA – badania genetyczne na ojcostwo). Takie badanie w 99,999% potwierdza ojcostwo oraz w 100 % je wyklucza. Badanie DNA jest najszybszą i najpewniejszą metodą badania ojcostwa.

Ile kosztują badania DNA? Cena i koszty badań DNA kształtują się w zależności, czy badanie przeprowadza się prywatnie (przeprocesowo) czy procesowo (na zlecenie sądu).

Zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie należą do rzadkości w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zdarza się, że żona jest w ciąży z innym mężczyzną niż mąż i rodzi dziecko, które nie pochodzi biologicznie od męża. Co zrobić w sytuacji, gdy mąż nie jest ojcem biologicznym dziecka?

Zgodnie z przepisem art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Oznacza to, że jeżeli żona urodzi dziecko w czasie trwania związku małżeńskiego albo 300 dni po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego to zgodnie z polskim prawem ojcem dziecka jest mąż matki bądź były mąż matki.

Takie rozwiązanie prawne uniemożliwia biologicznemu tacie uznanie ojcostwa, nadanie dziecku jego nazwiska, wykonywanie przez niego władzy rodzicielskiej. Biologiczny tata nie ma żadnych praw ani obowiązków. Prawa i obowiązki ma zaś mąż matki albo były mąż matki, który biologiczny ojcem nie jest.

W takiej sytuacji należy wszcząć postępowanie w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa męża matki. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść matka, dziecko oraz mąż matki.

Przepisy prawa przewidują ścisłe ograniczenia terminowe dla wytoczenia takiego powództwa. Matka może założyć sprawę w sądzie w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka a mąż matki w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tym, że dziecko się urodziło.

Upływ tego terminu skutkuje tym, że ani matka ani ojciec nie mogą na drodze sądowej skutecznie samodzielnie dochodzić zaprzeczenia ojcostwa. W takim wypadku powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Udostępnij:

Leave a Reply

Your email address will not be published.