Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Mama, wujek i mój kuzyn otrzymali spadek po dziadku i babci, do podziału było mieszkanie o wartość 150 tys. Mieszkanie zostało sprzedane, sąd przyznał z tytułu dziedziczenia ustawowego 2/16 dla mojego ubezwłasnowolnionego kuzyna po dziadku (gdyż nie było…

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Rodzice mojej żony aktem darowizny przekazali nowy dom, zabudowania i ziemię rolną jej bratu, który z nimi stale mieszkał. Podobnie zrobili wcześniej ze starym domem, w którym zamieszkiwali – również darowali go bratu i to bez wiedzy ich jedynej córki….

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Odziedziczyłam po babci mieszkanie. Sąd potwierdził ważność testamentu i to, że babcia uczyniła mnie swoją spadkobierczynią. Babcia zmarła 3 lata temu. Odziedziczone mieszkanie wymagało generalnego remontu, który wykonałam za swoje pieniądze. Moja mama, czyli córka babci,…

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Niedawno zmarła moja mama – była wdową. Zostawiła testament, w którym ja i mój brat (1) dziedziczymy 98% majątku, a drugi brat (2) 2%. Dodatkowo zostaliśmy z bratem (1) zobligowani do wypłaty równowartości 5 tys. i 12 tys. dolarów dzieciom brata (2),…

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Moja mama zmarła 2 lata temu, a tata 17 lat temu. Było nas troje rodzeństwa. Kiedy zacząłem temat spadku, okazało się, że rodzice pominęli mnie przy rozpisywaniu majątku. Majątek dostał siostrzeniec i siostry. Wszystko działo się bez mojej wiedzy i zgody. Jestem…

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Rodzice przepisali siostrze majątek na 1 milion złotych, nieruchomości gruntowe i dom, ja dostałam działkę i materiały budowlane na dom – całość nie przekroczyła 50 tys. zł. Jak wygląda sprawa o zachowek, co w takiej sytuacji, jakie mam prawa do roszczeń?…

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Po śmierci taty siostra mnie i mamie darowała cześć jej przynależącą. W swoim testamencie mama wydziedziczyła siostrę i jej zstępnych z powodu rażącego zaniedbywania przez okres kilkunastu lat. Treść testamentu została sporządzona przez notariusza. Gdy mama…

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Mam mieszkanie, które dostałam w darowiźnie od męża. Dzieci mąż nie miał. Czy jego rodzina ma prawo do zachowku?

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Moja mama poinformowała mnie i brata o decyzji w sprawie domu. Chce go nam, dzieciom przepisać z racji tego, że bardzo jej pomagamy finansowo (sytuacja finansowa rodziców jest tragiczna). Oprócz mnie i tego brata jest jeszcze czwórka rodzeństwa. Co nastąpi po…

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Przed 7 miesiącami zmarł mój mąż, który miał 2 synów z czasów kawalerskich oraz córkę z pierwszego małżeństwa. My nie mieliśmy wspólnych dzieci. Mąż nie znał swoich synów, nie utrzymywał z nimi nigdy kontaktu. Sprawa spadkowa odbyła się 4 miesiące temu,…

Przed 4 laty siostra otrzymała od ojca pieniądze na samochód (60 tys. zł), nie wiem do końca czy była to darowizna, może pożyczka. Ojciec zmarł rok temu. Czy mam prawo domagać się od siostry wypłacenia zachowku?

Właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jest mój tata. Jest schorowany i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podpisać żadnego dokumentu. W budynku mieszkam ja wraz z mężem i dziećmi oraz moi rodzice. Mam dwóch braci. Niestety stan…

Mam problem natury spadkowej. W 1998 r. moja zmarła już mama wyłożyła pieniądze na zakup mieszkania, którego najemcą była babcia i dziadek (jej rodzice), oni finansowo nie dołożyli się do zakupu. Jedynym dokumentem, jaki mam na potwierdzenie tego, to spisane oświadczenie…

Na 17 lat przed swoją śmiercią moja mama podarowała jedyny składnik swego majątku, czyli mieszkanie, swojej wnuczce. Czy warunek 10 lat od dokonania darowizny przed śmiercią jest bezwzględny? Czy ma znaczenie fakt, że darowizna jest dokonana na rzecz wnuczki a nie osoby obcej?…

Mamy z żoną troje dzieci. Niedawno zmarł jeden z synów, pozostawiając troje swoich dzieci, dwóch synów z pierwszego małżeństwa i córkę z drugiego, w którym pozostawał w chwili śmierci. Chcemy z żoną dokonać całkowitego podziału…

Chciałabym zapytać o zachowek. Przed 8 laty rodzice przepisali w formie darowizny na moją siostrę dom i działkę. W akcie notarialnym zagwarantowali sobie prawo dożywotniego zamieszkiwania. Mama zmarła 5 lat temu. Ojciec nadal żyje. Czy mam prawo do zachowku po…

Sprawa dotyczy uzupełnienia zachowku. Otóż, siostra z mężem otrzymała w formie darowizny dom i działkę od rodziców przed 15 laty. Dwa lata temu zmarł ojciec, a przed rokiem mama, nie zostawiając testamentu. Natomiast pozostał dom i część działki….

Rodzice zmarli, pozostawili mieszkanie. Mieszkanie otrzymał wnuk (mój syn). Mój brat sądownie domaga się zachowku. Pochówek zorganizowałam ja i też opiekowałam się nimi do końca. Jest nas dwójka dzieci. Jaka będzie kwota zachowku dla brata?

Sprawa dotyczy zachowku po wujku. Mój wujek, brat ojca, zmarł w 2002 r., był bezdzietny. Tata nie żyje od 1992 r. Jako bratanek nabyłem udziały po stryju. Jestem wymieniony w przeprowadzonym po nim postępowaniu spadkowym. Żona wujka zmarła w 2016 rok. Czy mogę domagać…

Zamieszkuję w mieszkaniu zakupionym przez moich rodziców za kwotę 200 tys. zł. Akt notarialny sporządzony był na rodziców, którzy mieszkają w innym mieszkaniu. Rodzice chcą przekazać mi wspomniane mieszkanie jako darowiznę, ale obawiam się, co zrobi moja siostra, do…

Moja ciocia posiada dwa mieszkania. Jedno otrzymała od zmarłego męża w formie darowizny ponad 10 lat temu (mieszkanie A), drugie otrzymała 10 lat temu darowizną od zmarłego sąsiada, którym się opiekowała (mieszkanie B). Ciocia posiada dwoje rodzeństwa (moją mamę…

Czy dla braci którzy nie otrzymali darowizn należy się zachowek od obdarowanych dzieci? Niedawno zmarł mój tata. 13 lat temu przepisał (chyba darowizną) siostrze większość gruntów, jakie posiadał. Druga siostra też otrzymała dużą część. Zostało dwóch braci, którzy nic nie…

Dostałem od mojej babci (jako wnuczek) przed jej śmiercią w darowiźnie jej mieszkanie. W akcie notarialnym darowizny została wpisane: »niniejsza darowizna (mieszkanie) dokonana została ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia jej do schedy spadkowej” po niej. Mojej…

Brat mojego ojca, bezdzietny kawaler, zmarł ok. 2005 r. Pod koniec swojego życia, jak się niedawno dowiedziałem, w akcie darowizny zapisał cały majątek na swojego bratanka. Wuj miał tylko dwóch braci, w tym mojego ojca. Czy mojemu ojcu należy się jakaś część spadku lub…

Na podstawie aktu własności ziemi matka przepisała dom na siebie, będąc w drugim związku (po śmierci ojca), pomijając dzieci z pierwszego małżeństwa – nie odbyła się sprawa spadkowa. W 1999 r. zapisała dom na syna z drugiego małżeństwa na podstawie…

Moi rodzice wspólnie posiadali mieszkanie. Ojciec zmarł dawno temu. Po jego śmierci mama przekazała to mieszkanie w formie darowizny mojej jedynej siostrze. Mama nie przeprowadziła postępowania spadkowego po tacie, zmarła 4 lata temu. Wystąpiłem o podział majątku…

Rodzice sporządzili testament notarialny, w którym podzielili majątek (dom) na mnie i na mojego brata. Rodzice jeszcze żyją. Pozostałe rodzeństwo już teraz domaga się ewentualnego prawa do zachowku. Czy mogą się domagać zachowku? Jeśli tak, to co zrobić, aby nie…

Jestem po rozwodzie 15 lat, mam dwoje dzieci. Czy po dziadkach ze strony byłego męża (dziadkowie już nie żyją) należy się zachowek dla wnuków (moich dzieci)? Byli teściowie posiadali ziemię orną i wszystko przejęła córka teściów i jej rodzina. Były mąż jest bardzo…

Moja siostra była rozwódką, miała jedną córkę. Miała zasądzone alimenty, których nie płaciła i mnóstwo innych długów. Umówiłyśmy się, że ja spłacę jej długi i alimenty, a ona przekaże mi nieruchomość, którą posiada. Zgodziła się i spisałyśmy…

Mój ojciec wydziedziczył i pozbawił zachowku testamentem moich dwóch braci, czyli swoich synów. Czy wnuki mają prawo wystąpić o zachowek po dziadku, jeśli nigdy nie interesowali się dziadkiem?

Chodzi o zachowek. Żonie w 2000 roku ojciec przekazał wkład mieszkaniowy mieszkania spółdzielczego w kwocie 50 000 zł. Niedawno ojciec zmarł. Czy zachowek jest wyliczany od kwoty 50 000 zł, czy też od obecnej ceny rynkowej mieszkania?

Ojciec zmarł w 2013 r. Miał być testament, lecz drogą pantoflową dowiedziałem się, że tuż przed śmiercią żona chorego ojca przeniosła go do jakiegoś mieszkania, a dom sprzedała jeszcze przed śmiercią ojca. Wiem, że ojciec był w kiepskim stanie i ledwo…

Ojczym mojego taty zmarł w zeszłym roku. Czy ojcu należy się zachowek po ojczymie? Mama taty zmarła kilka lat wcześniej.

W 2003 r. babcia przepisała darowizną (akt notarialny) mieszkanie siostrze, która poszła do klasztoru. Siostra 5 lat temu przepisała darowizną mieszkanie na mnie z wpisem w dziale III Księgi Wieczystej dożywotniej, bezpłatnej służebności na rzecz babci. Babcia żyje, ma 3 dzieci i…

Niedawno zmarł dziadek. Mama dostała pismo z sądu, że jest wydziedziczona. Czy nam, jako dzieciom wydziedziczonej matki, należy się zachowek od jej rodzeństwa ze spadku po dziadku?

Przed 25 laty ojciec przepisał w formie darowizny dom moim dwóm siostrom, ich udział w posesji wynosi po 1/3 i ojciec ma 1/3. Ja zostałem pominięty w tej darowiźnie, a byłem wtedy jeszcze niepełnoletni. Czy po śmierci ojca, oprócz spadku 1/3 z jego 1/3…

Moi rodzice posiadali duże gospodarstwo rolne, które ja obecnie prowadzę. Sześć lat temu, po śmierci mamy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe (dział spadku), w wyniku którego zostaliśmy współwłaścicielami: tata 4/6 udziału, ja i brat po 1/6. Rok później…

See also:  Czy muszę spłacać długi zaciągnięte przez męża?

Mąż rozwiódł się z pierwszą żoną przed kilkunastu laty, zrzekł się całego majątku na jej rzecz. Majątek stanowiło mieszkanie 2-pokojowe zakupione z jego pieniędzy, zamienione przy udziale pieniędzy żony we wspólne duże mieszkanie. Zamieszkał w moim…

Mam pytanie, czy mam prawo do zachowku po mamie? Zmarła moja mama, która nie pozostawiła testamentu. Do dziedziczenia po niej zostaliśmy powołani: ja, brat i tata po 1/3 spadku (sprawa spadkowa została już przeprowadzona). Mama była wyłączną właścicielką działki…

Otrzymałam 10 lat temu od rodziców w darowiźnie dom ze służebnością osobistą mieszkania dla nich, tj. mogą dożywotnio i nieodpłatnie korzystać z całego budynku. Pomagam im finansowo (koszty utrzymania domu). Mam jednak obawy o przyszłe roszczenia ze strony…

Sąd przyznał zachowek mojej rodzinie z odsetkami od dnia złożenia pozwu, to jest od lutego 2015 r. Sprawa się przeciągała, gdyż najpierw sąd zmieniał lokalizację, rodzina odwoływała sesję sądową, a żądanie zachowku było dwukrotnie wyższe od przyznanego. Potrzebna…

Moi teściowie mieszkali w mieszkaniu komunalnym. Teść zmarł w 2006 r., a teściowa w 2008 r. wykupiła to mieszkanie z naszą pomocą finansową (daliśmy całą kwotę pod warunkiem, że to mieszkanie za życia daruje naszej córce). Tak też się stało….

Babcia i dziadek przepisali mi mieszkanie w 1998 r. w formie darowizny. Dziadek zmarł 2004 r., a babcia w 2014. Teraz moja siostra ma do mnie pretensje o tę decyzję dziadków i straszy mnie sprawą w sądzie. Czy jej się coś należy?…

Moi rodzice przed 10 laty umową darowizny przenieśli na mnie prawo własności mieszkania. Na rzecz rodziców ustanowiona została służebność osobista. Mam przyrodniego brata, którego biologiczną matką jest moja mama. Czy bratu należy się zachowek, a jeżeli tak, to…

Moja jedyna siostra (rozwiedziona) w najbliższym czasie podaruje mi mieszkanie, w którym nie mieszka i nie będzie mieszkać. Siostra ma dwójkę dzieci w wieku 12 i 20 lat. Czy będzie należał im się w przyszłości zachowek? Czy mają zastosowanie…

Moja zmarła mama testamentem powołała do spadku swojego męża, który nie jest moim ojcem. Mąż matki przyjął spadek i chciał przenieść prawo do swojego mieszkania na mnie. Niestety z powodów zdrowotnych nie zdążył tego uczynić, a teraz znajduje się…

Po śmierci syna w 1991 r. rodzice sporządzili testament, w którym do spadku powołali swojego wnuka (syna zmarłego syna). W 2012 r., celem uporządkowania spraw własnościowych za życia, przenieśli na tegoż wnuka prawo własności do nieruchomości. Na rzecz dziadków…

Przed 16 laty babcia darowała mi mieszkanie, w akcie notarialnym wartość darowizny określono na 50 tys. zł. Babcia niedawno zmarła, nie zostawiła testamentu, bo też nie miała żadnego innego majątku, nie miała też żadnych długów. W chwili jej śmierci nie żył już…

Mój tato zmarł pół roku temu, na krótko przed śmiercią zapisał dom i gospodarstwo siostrze. Mama żyje i zrzekła się majątku na rzecz siostry. Niestety, jest przez nią źle traktowana. Chciałabym poprawić jakoś jej sytuację i pomyślałam, że jeżeli nie zacznie…

Jak wygląda sprawa zachowku w stosunku do darowizny? Moja mama przekazała mi połowę nieruchomości na zasadzie darowizny. Miałem brata, który klika lat temu zmarł i zostawił po sobie żonę i dzieci. Czy dzieciom brata będzie przysługiwał zachowek na wypadek śmierci…

Ogromna liczba spraw, z którymi do naszych prawników zawracają się czytelnicy, dotyczy zachowku i związanych z nim zagadnień. W tym dziale znajdą Państwo porady prawne na temat zachowku przestawione na konkretnych przykładach z życia wziętych.

Dowiedzą się Państwo, komu przysługuje prawo do zachowku, jaką część spadku on stanowi oraz jak obliczyć schedę spadkową i zależną od niej wysokość roszczenia. Przestawiamy także, jak wygląda droga prawna skutecznego dochodzenia zachowku.

Wiele tekstów dotyczy darowizn poczynionych za życia i prawa dzieci do zachowku, gdy takie darowizny spowodowały, że spadek po zmarłym ojcu czy matce jest „pusty”.

Omawiamy też sytuacje odwrotne, gdy jako przyszli spadkodawcy pragniemy przekazać spadek bez możliwości dochodzenia od niego zachowku – są takie rozwiązania prawne, ale warto je zastosować z uwzględnieniem realiów rodzinnych i majątkowych.

Z doświadczenia wiemy, że prawo spadkowe dotyczące zachowku nie należy do najłatwiejszych, a często roszczenie o zachowek wywołuje konflikty w rodzinie, dlatego w sprawach trudnych zachęcamy do wsparcia się widzą i doświadczeniem specjalistów. Nasi prawnicy pozostają do Państwa dyspozycji.

Darowizna na rzecz współmałżonka

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Dość często pojawiające się pytania dotyczą tego jak wygląda sytuacja współmałżonków w momencie, gdy jeden z nich będzie miał nieruchomość przed ślubem i następnie będą po ślubie razem w niej mieszkać i będą chcieli mieć na niej współwłasność. Takie pytania często się pojawiają i rzeczywiście budzą spore zainteresowanie. Warto się tym tematem nieco bliżej zainteresować i zobaczyć jak to dokładnie wygląda w praktyce.

Na początku trzeba zaznaczyć, że własność na prawie wspólności ustawowej będzie wiązać małżonków bardziej niż współwłasność w częściach

Nieruchomość jaka będzie odziedziczona przez jedną ze stron staje się jej osobistym majątkiem, nabyta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jeśli współmałżonkowie zaczną wspólnie mieć nakłady na taką nieruchomość i będą wspólnie ją zamieszkiwać można będzie zawrzeć umowę, dzięki której będzie można złożyć wniosek o dopisanie do księgi wieczystej współmałżonka na prawach wspólności ustawowej.

Jeśli jednak między współmałżonkami jest majątkowa umowa małżeńska zwana intercyzą, w ramach której zdecydowali się oni na rozdzielność majątkową to aby mogło dojść do tego, że druga osoba stanie się współwłaścicielem nieruchomości konieczna będzie pomoc notariusza, w ramach której będzie się zawierać umowę darowizny, na podstawie której cześć nieruchomości zostanie przekazana dla współmałżonka. Jest to majątkowe przesunięcie do wspólnego majątku małżonków, albo też darowizna do majątku osobistego męża.

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Jeśli w małżeństwie istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej co jest w Polsce typowe, wtedy będzie można dokonać zmiany własności nieruchomości poprzez darowiznę z majątku osobistego właścicielki do majątku obojga małżonków.

Taki sposób dojdzie do tego, że będzie wspólna własność na prawach wspólności małżeńskiej a więc będzie to niepodzielna współwłasność łączna, która może wygasnąć wyłącznie w przypadku śmierci, rozwodu, separacji albo też w momencie, gdy współmałżonkowie zdecydują się na to, by ustalić między sobą rozdzielność majątkową.

Tak więc własność na prawach wspólności będzie wiązać małżonków bardziej niż współwłasność po cześci, gdyż w tym ostatnim przypadku jest możliwość samodzielnie zarządzać swoją częścią bez udziału drugiej strony.

Jeśli wykonuje się darowiznę na rzecz współmałżonka będzie to czynność zwolniona z podatku od darowizn.

Jeśli chodzi o umowę darowizny z majątku osobistego do wspólnego strony płacą u notariusza 200 złotych opłaty sądowej i dalej również taksę notarialną na poziomie maksymalnym 1490 zł + VAT. Dodatkowo są jeszcze koszty związane z wypisami, które z aktu notarialnego przygotowywał będzie notariusz.

Jeśli przedmiotem jest udział, który wynosi połowę nieruchomości wtedy opłaty wnosi się w wysokości100 złotych opłaty sądowej i taksa liczona jest także od połowy wartości nieruchomości. Ewentualnie zawsze będzie można zdecydować się także na negocjacje z notariuszem, by ewentualnie dało się zapłacić niższą taksę. Na pewno jeśli chcemy koszty obniżyć taką próbę warto podjąć.

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości? 27 stycznia 2018 22 stycznia 2018 Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości? 8 listopada 2017

Posiadanie rzeczy przez współwłaścicieli – www.kodekscywilny.pl

Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021

Jestem współwłaścicielem nieruchomości. Teren jest tak zagospodarowany, że z dwóch budynków, które się na nim znajdują, może korzystać swobodnie dwóch współwłaścicieli. Problem w tym, że współwłaścicieli jest trzech.

Pomimo tego, że posiadam taki sam udział w prawie własności, nie jestem dopuszczony do posiadania (używania) nieruchomości.

Czy jest to zgodne z prawem? Czy mogę w jakiś prawny sposób przymusić pozostałych współwłaścicieli, by udostępnili mi działkę?

Niewątpliwie zagadnienie poruszone w pytaniu stwarza duże problemy w praktyce. Stan współwłasności wymaga bowiem współdziałania właścicieli na różnych obszarach, faktycznych i prawnych. Z różnych przyczyn dojście do porozumienia nie zawsze jest łatwe czy nawet możliwe.

Poza kwestiami dotyczącymi podejmowania czynności prawnych bardzo istotne są zasady korzystania ze wspólnej rzeczy. Jak wynika z art. 206 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.

 1740), każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby uzgodnienie, na jakich zasadach każdy ze współwłaścicieli ma korzystać z rzeczy. Częstym rozwiązaniem jest dokonanie tzw. podziału rzeczy do korzystania, czyli zawarcie przez współwłaścicieli stosownego porozumienia. Warto podkreślić, że jeden współwłaściciel nie może sam podjąć decyzji, że pozbawia posiadania drugiego współwłaściciela.

W sytuacji gdy współwłaściciele nie dopuszczają innego współwłaściciela do posiadania, naruszają prawo (m.in. wspomniany powyżej przepis). Pokrzywdzonemu współwłaścicielowi (Czytelnikowi) przysługuje roszczenie o dopuszczenie do współposiadania, co oznacza, że sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego.

Warto podkreślić, że zawarcie przez współwłaścicieli porozumienia w tego typu sprawach bywa trudne. Ustalenie zasad korzystania ze wspólnej rzeczy w dużej mierze zależy od tego, z jakiego rodzaju rzeczą mamy do czynienia.

Zdarza się, że ze względu na charakter rzeczy wspólnej możliwe jest korzystanie z niej przez każdego współwłaściciela, niezależnie od korzystania przez pozostałych współwłaścicieli (np. jeden współwłaściciel zajmuje piętro domu, drugi parter).

See also:  Jak zmniejszyć lub znieść alimenty na byłą żonę?

W takim przypadku można dochodzić od współwłaściciela korzystającego z rzeczy w sposób wykluczający jego współposiadanie, roszczenia o dopuszczenie do współposiadania na podstawie art. 222 § 1 K.c.

Taki podział rzeczy wspólnej do korzystania czasem nie jest obiektywnie możliwy – bo np. korzystanie nie może przyjąć formy “niepodzielnej. Wówczas rozważyć należy wniesienie do sądu wniosku o zniesienie współwłasności.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Jeżeli nabyliśmy nieruchomość i sprzedajemy ją przed upływem 5 lat, możemy być zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego.

Podatkowi dochodowemu podlega bowiem odpłatne zbycie nieruchomości oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu w spółdzielni mieszkaniowej, prawo wieczystego użytkowania – jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat. Okres ten liczony jest od początku roku następnego od daty zakupu nieruchomości.

Zapłata podatku ze sprzedaży nieruchomości

Podatek wynosi 19% od dochodu. Zatem podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem (ceną za jaką sprzedamy nieruchomość) a kosztami, powiększony o sumę ewentualnych odpisów amortyzacyjnych. Podatek płaci się po zakończeniu roku, w którym nieruchomość została sprzedana, w terminie corocznego zeznania podatkowego.

Jednak należy pamiętać, że dochodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

Zatem wprawdzie rozliczymy się z fiskusem w tym samym terminie, co z innych dochodów uzyskanych w danym roku, ale dochody te na szczęście będą oddzielnie opodatkowane, a zatem sprzedając nieruchomość nie spowodujemy, że nasze dochody w danym roku przekroczą kolejny próg podatkowy w podatku dochodowym.

Koszty uzyskania przychodu

Sprzedaż nieruchomości jest czynnością cywilnoprawną – podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami. Jest to tzw. podatek od wzbogacenia się i musi być uregulowany jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat, z pewnymi wyjątkami.

Podstawą opodatkowania przy zbyciu nieruchomości stanowi dochód. Będzie nim różnica między kwotą zapłaconą za zakup nieruchomości, a ceną transakcyjną jej sprzedaży. Ustawodawca inaczej te koszty określił, w przypadku gdy kupiliśmy nieruchomość i ją sprzedajemy, a inaczej gdy ją dostaliśmy w darowiźnie lub spadku lub w inny nieodpłatny sposób.

O sprzedaży należy samodzielnie poinformować Urząd Skarbowy. Jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpiła po okresie 5 lat od jej nabycia, nie płaci się podatku.

W przypadku sprzedaży domu, który samodzielnie stawialiśmy na zakupionej działce, okres pięcioletni nie obowiązuje od daty oddania go do użytku czy daty zakończenia budowy, ale nabycia gruntu, a dokładniej z następnymi rokiem kalendarzowym.

W 2019 r. znowelizowano przepisy dotyczące płacenia podatku w przypadku odziedziczenia nieruchomości bądź otrzymania jej w darowiźnie. Okres 5 lat liczy się nie od momentu śmierci spadkodawcy, ale od chwili, gdy spadkodawca sam nabył tę nieruchomość.

Przykład nr 1: Kupiliśmy mieszkanie za 250.000 zł a sprzedajemy za 270.000 zł i nawet gdy nie wykazujemy żadnych dodatkowych kosztów, to podstawa opodatkowania wynosi zaledwie 20.000 zł, a podatek wyniesie 3800 zł.

Przykład nr 2: Dostaliśmy mieszkanie w darowiźnie (wartość darowizny nie ma znaczenia) i sprzedajemy je za 270.000 zł to podstawa opodatkowania może wynieść nawet 270.000 zł, a podatek 51.300 zł.

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości nie będzie wchodził w rachubę, jeśli od jej nabycia minęło pięć lat.

Okres ten liczy się od początku następnego roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta. Zatem jeżeli nieruchomość kupiliśmy w 2013 roku to bez podatku możemy ją sprzedać od 01.01.

2019 roku. Tak więc wystarczy odczekać okres 5 lat, aby być zwolnionym z podatku.

Także podatnik który sprzedaje nieruchomość przed upływem 5 lat od zakupu może zwolnić się z podatku, jeżeli przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na własny cel mieszkaniowy. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się m.in. wydatki na:

 • nabycie budynku mieszkalnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego.

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się też wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się wyłącznie wydatki na spłatę kredytu, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

Wydatki na własne cele mieszkaniowe mogą być też ponoszone poza granicami kraju, tj. w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przykład: Jesteśmy zwolnieni z podatku jeżeli sprzedajemy w 2015 roku mieszkanie za 270.000 zł. Za te pieniądze  kupujemy dom w 2017 roku za co najmniej 270.000 zł lub spłacamy kredyt zaciągnięty na kupno mieszkania w kwocie 100.000 zł, a pozostałe 170.000 zł przeznaczamy na zakup innego mieszkania.

Zeznanie roczne PIT-39 a podatek od sprzedaży mieszkania

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż  (obojętnie czy korzystamy ze zwolnienia z podatku czy go płacimy w terminie) do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne (PIT-39), w którym wykazuje się: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i należny podatek PIT od dochodu, do którego nie stosujemy zwolnienia lub wykazujemy dochody zwolnione z podatku PIT.

W zeznaniu wykazuje się dochody zwolnione z opodatkowania PIT niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione w okresie od dnia sprzedaży do dnia złożenia zeznania, czy też będą poniesione dopiero po złożeniu zeznania.

Jeżeli w złożonym zeznaniu zostały wykazane dochody zwolnione z opodatkowania, a nie zostały wypełnione warunki zwolnienia wówczas należy złożyć korektę zeznania i zapłacić podatek PIT wraz z odsetkami za zwłokę.

Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj.

po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie, w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych.

fot. The New York Public Library on Unsplash.com CC0

Masz bardziej szczegółowe pytania dotyczące podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości? Nasz prawnik, Paweł Puch, chętnie na nie odpowie! Spokojnie, to nic nie kosztuje ????

Pytania możesz zadać  w naszej sekcji Zapytaj Eksperta: https://www.morizon.pl/blog/zadaj-pytanie/

Dziedziczenie mieszkania po śmierci małżonka

Stan małżeński znajduje się pod szczególną ochroną prawa i łączy się z licznymi przywilejami. Dotyczy to również prawa spadkowego – to właśnie małżonkowi zazwyczaj przypada największy udział w spadku. W poniższym artykule można znaleźć informacje, jak wygląda dziedziczenie majątku po śmierci małżonka.

Spis treści:

Kto dziedziczy mieszkanie po śmierci małżonka?

Najczęściej mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym po małżonku. Dzieje się tak wtedy, gdy zmarły nie pozostawił testamentu lub wszystkie osoby wskazane w testamencie nie przyjęły spadku.

W takich przypadkach prawo ustala hierarchię dziedziczenia – w pierwszej kolejności będzie to właśnie małżonek oraz dzieci zmarłego.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego możemy wyróżnić dwie sytuacje:

 • małżeństwo ma dzieci. W takim przypadku co do zasady każda osoba uprawniona ma prawo do równej części masy spadkowej, z zastrzeżeniem, że małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ spadku (czyli wtedy, gdy do spadku uprawniona jest więcej niż trójka dzieci). Warto przy tym wspomnieć, że uprawnione do równego udziału spadku są wszystkie dzieci zmarłego, również te spoza małżeństwa.

Przykład 1. W chwili śmierci pan Jan był żonaty i miał dwójkę dzieci. W postępowaniu spadkowym każdemu spadkobiercy ustawowemu przypadła równa część masy spadkowej – 1/3 część każdemu z nich.

Przykład 2. Małżeństwo pani Barbary i Bogumiła miało piątkę dzieci. Po śmierci pana Bogumiła sąd stwierdził nabycie spadku w jednej czwartej całości dla pani Barbary oraz po trzy dwudzieste dla każdego z dzieci.

Nie miał tutaj zastosowania podział równy, gdyż przypadająca pani Barbarze część byłaby mniejsza niż ustalona prawnie. Równy podział dotyczył tylko dzieci małżonków – każde z nich otrzymało taki sam procent pozostałej części spadku.

 • małżeństwo jest bezdzietne. W takiej sytuacji oprócz małżonka powołani są również rodzice spadkodawcy, ale podział nie będzie równy. Małżonek zmarłego uprawniony jest do ½ spadku, zaś każdy z rodziców do ¼ spadku. W sytuacji, gdy jedno lub oboje rodziców nie żyją, to ich udział przypada rodzeństwu zmarłego w równych częściach.

Dziedziczenie mieszkania a majątek wspólny

Równy udział w spadku małżonków i dzieci nie zawsze oznacza, że staną się oni właścicielami równych części mieszkania.

W praktyce trzeba uwzględnić również wspólność majątkową małżonków, co oznacza, że każde z małżonków ma równe prawo do majątku wspólnego. Po śmierci jednego z nich, żyjący małżonek automatycznie staje się właścicielem połowy tego majątku.

Dopiero pozostała część włączana jest do masy spadkowej i dzielona na części przysługujące każdemu spadkobiercy.

Powróćmy do przytoczonego przykładu pana Jana oraz jego żony. Nie mieli oni ustanowionej rozdzielności majątkowej, a więc przyjmuje się, że cały majątek pana Jana był majątkiem wspólnym.

Po jego śmierci, jego żona automatycznie otrzymała połowę mieszkania, a pozostała połowa weszła do masy spadkowej i została rozdysponowana w równych częściach pomiędzy nią, a dwójkę dzieci. Prawnie każdemu ze spadkobierców przypadła 1/3 spadku.

W praktyce natomiast, żona pana Jana stała się właścicielką 4/6 mieszkania, a każde z dzieci tylko 1/6 części.

To może się przydać: Nieruchomość w spadku a kolejność dziedziczenia

Czy można sprzedać mieszkanie po śmierci współmałżonka?

Mieszkanie może być sprzedane przez spadkobierców w każdym momencie po nabyciu spadku. Jednakże trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne może być uiszczenie podatku dochodowego po sprzedaży nieruchomości. Do niedawna podatek ten obowiązywał w przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat kalendarzowych liczonych od końca roku, w którym nabyło się spadek.

See also:  Wyjazd dziecka na stałe za granicę - sprzeciw ojca

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy zmieniające między innymi ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o PIT.

Obecnie 5-letni okres, w którym istnieje obowiązek odprowadzenia podatku od sprzedaży nieruchomości ze spadku, liczony jest nie od chwili nabycia spadku, lecz od momentu nabycia lub wybudowania tej nieruchomości przez spadkodawcę.

Przykładowo, jeśli spadek otrzymaliśmy w 2020 roku, zaś mieszkanie zostało zakupione w roku 2000, możemy sprzedać mieszkanie bez konieczności zapłaty podatku.

Z nieco bardziej skomplikowaną sytuacją spotkamy się, gdy jedno z dzieci nie zgadza się na jego sprzedaż. W takim wypadku konieczne jest przeprowadzenie działu spadku (jeśli fizycznie da się podzielić nieruchomość) lub wnioskować o przyznanie prawa własności nieruchomości jednemu ze spadkobierców, jednocześnie zobowiązując się do spłaty dzieciom przynależnej im części wartości domu.

Polskie prawo spadkowe w sposób szczególny traktuje dziedziczenie po zmarłym małżonku.

Małżonek stoi na pozycji uprzywilejowanej względem innych spadkobierców, nawet jeśli małżonkowie mieli ustanowioną rozdzielność majątkową.

Niezależnie od liczby osób ustawowo uprawnionych do spadku oraz sytuacji majątkowej w małżeństwie, udział w spadku dla małżonka nie wyniesie mniej niż ¼ części masy spadkowej.

Jak dopisać żonę/męża jako współwłaściciela do księgi wieczystej?

Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których jedno z małżonków jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego albo już w czasie trwania związku stało się właścicielem mieszkania czy domu na podstawie umowy darowizny lub w drodze nabycia czy dziedziczenia. Majątek ten stał się wówczas majątkiem osobistym obdarowanego małżonka.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Co należy zrobić, aby małżonek uzyskał tytuł prawny do nieruchomości

Jeżeli małżonek – właściciel osobistego majątku posiada wolę dopisania małżonki/małżonka do księgi wieczystej prowadzonej dla posiadanej nieruchomości, może to uczynić na zasadzie zmiany prawa własności nieruchomości poprzez darowiznę z majątku osobistego właściciela do majątku wspólnego małżonków.

Postępowanie w sprawie „dopisania” współmałżonka do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, której właścicielem jest tylko jeden z małżonków, wiąże się z przeprowadzeniem następujących czynności:

 1. Zawarcie umowy darowizny nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego małżonków (gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) – w formie aktu notarialnego.
 2. Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością współmałżonka.

Jak wygląda procedura – czynności notariusza

 • Przed powierzeniem notariuszowi sporządzenia aktu notarialnego – umowy darowizny należy skontaktować się z notariuszem w celu ustalenia terminu spotkania i omówienia czynności zmierzających do „dopisania” małżonka do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
 • W trakcie spotkania z notariuszem zostaniemy poinformowani o ewentualnym terminie sporządzenia aktu notarialnego oraz o konieczności przygotowania i przedłożenia niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego – umowy darowizny.
 • Sporządzenie aktu notarialnego – umowy darowizny wymaga przedłożenia przez strony postępowania dokumentów świadczących o własności nieruchomości oraz o stanie cywilnym osób wnoszących o sporządzenie aktu notarialnego.
 • Do podstawowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego należą:
 1. Wypis z rejestru gruntów bądź budynków i wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości.
 2. Wydruk treści księgi wieczystej z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (wydruk może wygenerować notariusz).

 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowody osobiste osób stawających do aktu notarialnego.
 4. Zaświadczenie Wójta gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Notariusz po otrzymaniu niezbędnych dokumentów bada treść tych dokumentów pod względem formalnym, a następnie ujmuje te treści w akcie notarialnym – umowie darowizny.

W części pierwszej umowy darowizny notariusz określa z imienia i nazwiska oraz ujawnia PESEL stawających do aktu notarialnego.

Następnie, określa w sposób bardzo szczegółowy nieruchomość będącą przedmiotem darowizny.

Wprowadza jej oznaczenie, adres ewidencyjny, którego elementy powinny być zgodne z danymi ujętymi w katastrze nieruchomości oraz danymi ujętymi w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

W treści aktu notarialnego notariusz wprowadza również wszystkie wpisy ujawnione we wszystkich działach księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem darowizny.

Następnie, kierując się nadanymi mu uprawnieniami ujętymi w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Art. 79 pkt. 8 oraz Art. 92 ust.4, wprowadza do aktu notarialnego żądanie strony dotyczące przeniesienia własności nieruchomości na rzecz obojga małżonków – do ich wspólności ustawowej.

W akcie notarialnym – umowie darowizny, przedmiotowe żądanie strony przyjmuje postać wniosku składanego do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych, w którym dla danej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta.

Złożony przez notariusza w akcie notarialnym – umowie darowizny, wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych zawiera przykładowo treść:

 1. „Wnoszę o wykreślenie w dziale II księgi wieczystej KW nr …………prawa własności nieruchomości wpisanego na rzecz Jana Nowaka, syna Józefa i Irminy, PESEL: 1234567890”.
 2. „Wnoszę o wpisanie w dziale II księgi wieczystej KW nr …………… jako właścicieli, na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, Jana Nowaka, syna Józefa i Irminy, numer PESEL: 1234567890 oraz Janiny Nowak, córki Bartłomieja i Agnieszki, numer PESEL: 0987654321”.

Bardzo istotnym wpisem w akcie notarialnym jest informacja o tym, że akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany.

Akt notarialny podpisują osoby biorące udział w akcie, osoby obecne przy sporządzaniu aktu notarialnego oraz notariusz. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w aktach notariusza, natomiast strony uczestniczące w sporządzeniu aktu notarialnego otrzymują wypisy aktu notarialnego.

Przeczytaj: Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

Wpis w księdze wieczystej na wniosek notariusza

 1. Notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

 2. Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.

 3. Z chwilą złożenia wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w danej księdze wieczystej, w dziale dotyczącym „własności” w rubryce wzmianka pojawia się data i godzina wpisu.

Postępowanie odrębne w sprawie złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w sprawie dopisania małżonka do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

 • W przypadku, gdyby z jakichś przyczyn akt notarialny – umowa darowizny w swej treści nie zawierała wniosku do Sądu Rejonowego o ujawnienie w księdze wieczystej współmałżonka jako właściciela nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wówczas wniosek w sprawie darczyńca może złożyć w odrębnym postępowaniu.
 • Aby skutecznie dopisać współmałżonka do księgi wieczystej należy w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych, w którym prowadzona jest księga wieczysta danej nieruchomości, złożyć wniosek KW-WPIS, pamiętając o skrupulatnym wypełnieniu wszystkich jego pól.
 • W treści żądania należy wpisać rodzaj przysługującego prawa, imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), imię ojca i imię matki oraz numer PESEL (jeśli został nadany) współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej.
 • Przykład treści żądania:

„Wnoszę o wpisanie do księgi wieczystej KW o nr …………… jako właścicieli na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, Jana Nowaka, syna Józefa i Irminy, numer PESEL: 1234567890 oraz Janiny Nowak, córki Bartłomieja i Agnieszki, numer PESEL: 0987654321”.

Do wniosku KW-WPIS należy dołączyć akt notarialny – umowa darowizny.

Przeczytaj: Jak znieść współwłasność mieszkania, domu lub działki?

Opłaty sądowe i podatki

 1. Sporządzenie przez notariusza aktu notarialnego – umowy darowizny wymaga wniesienia stosownej opłat, tzw. taksy notarialnej – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 2. Od wartości taksy notarialnej naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Od darowizny naliczany jest podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn. Zgodnie z Art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.

  o podatku od spadku i darowizn: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego”.

 4. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej właścicieli na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej notariusz pobiera opłatę w wysokości 200 zł – Art. 42. Ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Aby upewnić się, co do wysokości planowanych kosztów związanych z ujawnieniem prawa własności małżonka w księdze wieczystej dobrze jest wcześniej uzgodnić tę kwestię z wybranym notariuszem.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od spadku i darowizn?

Obowiązek podatkowy od spadku i darowizn powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Przeczytaj: Jak wpisać nowego właściciela nieruchomości w księdze wieczystej?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn.
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych.
 3. Ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
 5. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Zdjęcie: Pixabay.com

wpis w księdze wieczystej

Leave a Reply

Your email address will not be published.