Czy rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to najczęstszy sposób rozwiązania małżeństw w polskich sądach. Charakteryzuje się tym, że to sąd na podstawie przebiegu sprawy rozwodowej orzeka, która ze stron: mąż lub żona ponosi winę, która doprowadziła do rozpadu ich małżeństwa. Przeczytaj, jak wygląda sprawa rozwodowa i co daje rozwód z orzekaniem o winie.

Czym jest rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie polega na tym, że Sąd po przeprowadzeniu postępowania w rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, orzeka o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Czym jest wina? Aktualnie w prawie rodzinnym w nie istnieje definicja tego pojęcia. Można jedynie próbować stworzyć taką definicję. Potocznie przyjmuje się, że wina to niejako odpowiedzialność małżonka za to, że między stronami już nie ma żadnych więzi.

Orzeczenie o winie polega na tym, że Sąd ocenia, kto tę odpowiedzialność ponosi.

Wina w rozwodzie może mieć 3 warianty:

 • rozwód z orzeczeniem o winie żony,
 • rozwód z orzeczeniem o winie męża,
 • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

Jakie są przesłanki rozwodu z orzeczeniem o winie? Sąd orzeknie rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Jednak mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy dochodzi do rozkładu pożycia? Dochodzi do tego w momencie, gdy doszło do zerwania trzech więzi: więzi gospodarczej, fizycznej i uczuciowej.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy – co daje?

Podstawowym skutkiem rozwodu z orzeczeniem winy jest oczywiście rozwiązanie małżeństwa pomiędzy małżonkami. Wiele osób może zastanawiać się co daje rozwód z orzeczeniem winy?

 • Przede wszystkim rozwód z orzeczeniem o winie, niejako otwiera małżonkowi (niewinnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego) drogę do uzyskania alimentów.
 • Najistotniejszą dla wielu stron konsekwencją rozwodu z orzeczeniem o winie jest fakt otrzymywania od byłego małżonka środków na utrzymanie.
 • Sam proces rozwodowy to długi i wyczerpujący spór, który z pewnością jest niemiłym doświadczeniem, w związku z czym można przyznać, że dodatkową korzyścią jaką daje rozwód z orzeczeniem o winie, jest satysfakcja.
 • Małżonek otrzymuje więc pisemne zapewnienie, że druga strona zawiniła i ponosi odpowiedzialność za rozpad związku.

Jak napisać i złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie musi zawierać wyraźnie sprecyzowane stanowisko małżonka.

Wiele osób zastanawia się jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie, żeby był prawidłowy? Odpowiedź jest zasadniczo prosta: w dość precyzyjny sposób.

Przyszły powód (czyli małżonek inicjujący postępowanie rozwodowe), wskazuje w pozwie rozwodowym, że żąda takiego rozwiązania małżeństwa. Poza wskazaniem żądania należy uzasadnić swoje stanowisko.

Przypuśćmy, że małżonek dowiaduje się, że jego żona regularnie dopuszczała się zdrady. Wtedy pozew o rozwód z winy żony, musi zawierać też odpowiednie wytłumaczenie, tj. kiedy i w jaki sposób małżonka dopuściła się niewierności. W tym miejscu należałoby załączyć do pozwu odpowiednie dowody.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu z orzeczeniem o winie? Najważniejszym dokumentem, o którym należy pamiętać jest odpis aktu małżeństwa. Pozew o rozwód jest składany do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania (o ile choćby jedno z nich ma obecnie w tym okręgu swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu).

Jeżeli nie, to pozew rozwodowy składamy do sądu, w okręgu którego miejsce zamieszkania ma pozywany małżonek, a jeżeli nie ma takiego miejsca zamieszkania, to do sądu w okręgu którego to my mamy swoje miejsce zamieszkania.

Aktualnie w Internecie można znaleźć wzór wniosku o rozwód z orzeczeniem winy, jednakże każda sprawa jest inna i z tego względu warto skontaktować się z adwokatem, który pomoże  odpowiednio sporządzić stosowne pismo.

Przyczyny i dowody w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie

Jakie są powody rozwodu z orzeczeniem o winie? Do najważniejszych, z którymi można się spotkać to:

 • zdrada żony lub męża,
 • alkoholizm,
 • przemoc domowa,
 • oziębłość emocjonalna.

Jakie dowody należy załączyć do pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie? Warto załączyć do pozwu rozwodowego zdjęcia, wiadomości SMS –  np. rozmowy z małżonkiem, który przyznaje się do zdrady.

Dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie mogą być różnorakie. Nie tylko muszą to być dowody rzeczowe jak zdjęcia. Dowodem są również zeznania świadków.

Dla przykładu, jeżeli znamy tożsamość osoby, z którą małżonek/-ka dopuścił się zdrady, wtedy można żądać powołania tej osoby na świadka.

Zdrada lub alkoholizm, stanowią wystarczające przyczyny dla przeprowadzenie rozwodu z orzeczeniem o winie.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem winy?

Z praktyki sądowej wynika, że rozwód z orzeczeniem o winie trwa dość długo. Może to być nawet kilka lat. Wszystko jest uzależnione od stanu faktycznego, zwłaszcza, gdy sprawa o rozwód jest dość zawiła.

Sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie może być rozbudowana z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu dowodów, np. przesłuchania wielu świadków. Gdy kilku z nich nie może stawić się w sądzie, rozprawa jest odraczana, co powoduje, że postepowanie rozwodowe rozciąga się na długie miesiące.

Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie? Sąd w jego trakcie bada w oparciu o przedstawione dowody, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje swoją decyzję.

Decyzja sędziego przybiera wtedy formę wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie.

Podział majątku a rozwód z orzeczeniem o winie

 1. Bardzo często się zdarza, że małżonkowie podczas przeprowadzania rozwodu postanawiają dokonać też podziału majątku wspólnego.
 2. Zgodnie z „Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym” sąd w wyroku orzekającym rozwód na wniosek jednego z małżonków, może dokonać podziału ich wspólnego majątku.

 3. Ale jeżeli przeprowadzenie tego podziału spowoduje nadmierną zwłokę w postępowaniu, to sąd odstąpi od jego dokonania.

Gdy małżonkowie pozostają w konflikcie, a nie są umówione co do podziału majątku wspólnego, to przyjmuje się, że jest to nadmierna zwłoka. Wtedy sąd odmówi rozstrzygnięcia sprawy majątkowej w jednym postępowaniu.

Dlatego konieczne będzie dokonanie podziału majątku w sądzie na osobnym procesie.

Intercyza a rozwód z orzekaniem o winie

Ściśle powiązane z podziałem majątku jest kwestia intercyzy. Intercyza to umowa majątkowa małżeńska, przez którą małżonkowie ustalają kwestie majątkowe np. rozdzielność majątkową.

Intercyza w kwestii rozwodu z orzeczeniem o winie stanowi z pewnością ułatwienie dla całego procesu podziału majątku, a orzeczenie o wyłącznej winie małżonka, nie ma wpływu na podział majątku.

Strony w umowie majątkowej niejako samodzielnie ustalają, co dzieje się z ich majątkiem, w związku z czym odpowiedzialność za rozkład pożycia w kontekście intercyzy pozostaje odrębnie uregulowaną sprawą.

Emerytura od małżonka po rozwodzie z orzeczeniem winy?

 • Wielu Klientów zwracało się do nas z pytaniem, czy możliwe jest otrzymywanie osobnej emerytury w sytuacji, gdy doszło do rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka, a on zmarł?
 • Ta problematyka dotyczy sytuacji, w której „winny” małżonek był zobowiązany do płacenia alimentów na żonę/męża, lecz zmarł, a małżonek który otrzymywał alimenty, pozostał bez środków do życia.
 • Celem zabezpieczenia poszkodowanego małżonka wprowadzono instytucję renty rodzinnej (często mylonej z emeryturą na byłego małżonka).
 • Zgodnie z tą instytucją małżonek, na którego zmarły małżonek łożył środki na utrzymanie (alimenty), może złożyć wniosek do ZUS o przyznanie mu renty, z uwagi że po śmierci byłego małżonka, pozostał bez środków do życia.
 • Retna rodzinna to dodatkowa forma zabezpieczenia dla małżonka niewinnego rozpadu pożycia.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Koszty rozwodu z orzeczeniem o winie nie są ściśle określone, co może wynikać z sytuacji majątkowej małżonków oraz podejmowanych czynności w sprawie rozwodowej. Należy pamiętać, że pozew rozwodowy kosztuje 600 złotych. Dodatkowo  wszelkie opłaty, które pojawią się w trakcie postepowania przed sądem, również będą obciążać małżonka wnioskującego o rozwód.

Gdy zostanie już orzeczony rozwód z orzeczeniem o winie, to sąd najczęściej nakazuje opłacenie kosztów postępowania małżonkowi ponoszącemu wyłączna winę za rozkład pożycia.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie? Jak opisaliśmy powyżej, może nawet nie kosztować nic. Wszystko jest uzależnione od konkretnej sytuacji. Jeżeli małżonka nie stać na przeprowadzenie postępowania rozwodowego to może złożyć wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację majątkową.

Adwokat rozwodowy – dlaczego warto go mieć?

Gdy zależy nam na uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie, to warto nawiązać współpracę z adwokatem. Koszty adwokata przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, są uzależnione od stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu jego pracy.

Z uwagi, że sprawa rozwodowa często przybiera formę intensywnego sporu, to warto zwrócić się do adwokata, który wesprze nas w przebrnięciu przez sprawę rozwodową.

Rozwód, zwłaszcza ten, w którym żąda się orzeczenia o winie, powoduje że małżonkowie wielokrotnie wyciągają na siebie „brudy” i stają się dla siebie wrogami. Z tego też względu warto udać się do adwokata, który sporządzi za nas profesjonalne pisma procesowe, doradzi jak działać oraz wspomoże psychicznie w tych trudnych doświadczeniach.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w celu uzyskania rozwodu z orzeczeniem winy skontaktuj się z nami.

Rozwód z orzekaniem o winie czy z orzeczeniem o winie | Iwo Klisz

Przygotowałem ten tekst, żeby pomóc Ci odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

 • Czy masz szanse na wygraną w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie?
 • Czy opłaca się walczyć o to, żeby Twój małżonek został uznany za winnego lub nawet wyłącznie winnego rozpadu waszego małżeństwa?

Trochę się rozpisałem, bo chcę przekazać Ci jak to wszystko wygląda „od kuchni”. Dlatego zarezerwuj sobie chwilę czasu albo najlepiej ściągnij sobie ten tekst w pdf na dysk, żeby móc do niego wrócić wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował – rozwód z orzeczeniem o winie.pdf

Warto, bo inwestycja tych kilku minut w uważną lekturę może zaoszczędzić Ci sporo czasu, zdrowia i pieniędzy straconych na wikłanie się w sprawę o rozwód z orzekaniem o winie.

Jak nie rozwód z orzekaniem o winie, to co?

Jeśli chodzi o kwestię winy w rozpadzie małżeństwa to zacznijmy od krótkiego przypomnienia dostępnych opcji:

 • możesz żądać orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy Twojego współmałżonka (albo Twojej)
 • możesz żądać, żeby sąd w ogóle nie rozpatrywał tego, kto jest winny (czyli tzw. rozwód bez orzekania o winie)
 • możesz także wnioskować o to, żeby sąd orzekł rozwód z winy obydwu stron
 • Kwestię winy możesz zatem przegrać (kiedy Ty zostaniesz uznany za wyłącznie winnego), wygrać (kiedy wyłączną winę będzie ponosił Twój małżonek) lub zremisować.
 • Trochę Cię zaskoczę, bo „remis” ma też aż trzy opcje.
 • Dobrą, kiedy sąd nie orzeka o tym, czy i kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.
 • Neutralną, kiedy sąd uzna, że nikt nie ponosi winy za rozpad małżeństwa (np. kiedy przyczyną rozwodu jest choroba psychiczna jednego z małżonków – w takim wypadku, skoro małżonek jest niepoczytalny, nie można powiedzieć, że ponosi za cokolwiek winę)
 • Złą – kiedy po analizie wszystkich dowodów sąd dojdzie do przekonania, że małżonkowie wspólnie przyczynili się do rozpadu małżeństwa.
See also:  Jak udowodnić przed sądem współwinę żony przy rozwodzie?

Jak widzisz możliwości jest tyle, że warto poświęcić chwilę, żeby wybrać te, która będzie dla Ciebie najlepsza. Poniżej przedstawię Ci w możliwie największym skrócie korzyści i niebezpieczeństwa związane z wyborem jednej z nich.

Co daje wygrana w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie?

Załóżmy, że sąd wyda orzeczenie, w którym stwierdzi, że wyłączną winę za rozpad waszego małżeństwa ponosi druga strona – co zyskujesz?

 • Zwycięstwo moralne
 • Pewne korzyści związane z realizacją obowiązku alimentacyjnego wobec drugiego małżonka albo przez drugiego małżonka

Zacznijmy od kwestii honorowej.

Szczerze Ci powiem, że mimo iż przeprowadziłem kilkaset spraw rozwodowych nie miałem Klienta, dla którego kwestia honorowego zwycięstwa w sprawie rozwodowej miała jakikolwiek znaczenie w chwili, kiedy zapadał taki wyrok.

Miałem za to bardzo dużo Klientów, dla których ta kwestia miała znaczenie pierwszorzędne w czasie, kiedy decydowali się na rozwód z orzekaniem o winie czyli jeszcze przed pierwszą rozprawą.

Dlaczego wygrana w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie z czasem traci smak?

Na pewno słyszałeś o tym, że sądy w naszym kraju są niewydolne i sprawy ciągnął się latami. Jeśli chcesz się o tym przekonać zdecyduj się na sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie. Nie wierzysz mi?

Czy i kiedy warto uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, z którym niekiedy przychodzi zmierzyć się niektórym z nas. Według statystyk GUS na wokandy polskich sądów w 2014 roku trafiło przeszło 65 tysięcy pozwów o rozwód, z czego w jednej czwartej przypadków strona żądała wydania orzeczenia o winie.

Kto i kiedy może żądać rozwodu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 daje każdemu małżonkowi prawo żądania rozwiązania małżeństwa przez rozwód, o ile między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jednocześnie kodeks ów nie precyzuje definicji trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, a jest to nader istotne, by dopełnić tej ustawowej przesłanki do orzeczenia rozwodu.

Należy zatem przyjąć, że pod tym pojęciem kryje się całokształt więzi ekonomicznych pomiędzy żoną i mężem, takich jak chociażby miejsce zamieszkania, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb życiowych, wspólne decydowanie o wydatkach, ale również więzi emocjonalne, jakie łączą ludzi pozostających w małżeństwie. Najczęstsze powody rozpadu pożycia małżeńskiego, wymieniane w pozwach to niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny i niezgodność charakterów.

Należy jednak nadmienić, że istnieją sytuacje, w których sąd nie orzeknie rozwodu nawet pomimo zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.
Stanie się tak w przypadku zaistnienia jednej z trzech poniżej wymienionych sytuacji:

Jeżeli w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka.


Sąd w tym wypadku bierze pod uwagę sytuację najmłodszych w chwili gdyby do rozwodu nie doszło i porównuje ją z sytuacją po ewentualnym rozwodzie.

Uznaje się, że dobro dziecka nie sprzeciwia się rozwodowi, jeśli zapewnione są środki na jego utrzymanie i wychowanie oraz jeśli kontakt dziecka z rodzicami nie będzie w żaden sposób utrudniony.

Jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
W tym wypadku chodzi zwłaszcza o sytuację, w której jeden z małżonków byłby nieuleczalnie chory i rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Nie ma jednak podstaw, by przestrzegać tej przesłanki, jeśli choroba małżonka jest wyłącznie przez niego zawiniona np. choroba wynikająca z uzależnienia.


Jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia.

Od tej sytuacji istnieją dwa wyjątki. Pierwszy zachodzi wówczas, gdy drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód. Co ważne, zgoda drugiego małżonka musi być wyrażona przed sądem orzekającym oraz istnieć w chwili wydawania wyroku. Drugie odstępstwo ma miejsce, gdy odmowa zgody w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie – za i przeciw

Jeżeli tkwimy w nieszczęśliwym związku, a żadna z powyższych trzech przesłanek uniemożliwiających uzyskanie rozwodu nie stoi na przeszkodzie, możemy podjąć pierwsze kroki, by starać się o sądowe rozwiązanie małżeństwa.

Staniemy wówczas przed rozważeniem jeszcze jednej ważnej kwestii – czy rozstać się za obopólną zgodą czy też może żądać rozwodu z orzekaniem o winie? Ustalenie przez sąd czy oraz który z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa wymaga przeprowadzenia bardzo szczegółowego postępowania dowodowego, a także wnikliwej jego oceny w kontekście nie tylko danej sprawy, ale również zasad współżycia społecznego oraz doświadczenia życiowego. By w sposób prawidłowy określić winę małżonka należy dokonać jej analizy, biorąc pod uwagę zachowania małżonka sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (jak chociażby obowiązek współdziałania dla dobra rodziny, zawarty w art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) oraz konkretne, naganne zachowania małżonka w ściśle okreslonych sytuacjach.
Sprawa czasem z pozoru może wydawać się prosta – dla przykładu mąż odchodzi do kochanki. Wówczas najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że najbliższe otoczenie uzna mężczyznę za winnego rozpadu związku. Jednak dla sądu nie jest to już tak oczywiste. Istotne jest, dlaczego mąż posunął się do zdrady. Można wszak opuścić rodzinę i jednocześnie nie ponosić winy za rozpad małżeństwa, ponieważ w związku było tak źle, że nie można było w nim dłużej pozostawać, np. z powodu agresji czy alkoholizmu. Wówczas sąd dochodzi do wniosku, że zdrada nie była przyczyną rozstania, lecz jedynie skutkiem tego, co działo się w małżeństwie. Trzeba także zdawać sobie sprawę, że rozwód z orzekaniem o winie trwa dłużej niż ten za zgodą stron. Wymaga również przesłuchiwania świadków, a więc najbliższych, znajomych i przyjaciół, co stawia ich często w mało komfortowych sytuacjach, rodzi konflikty oraz wymaga ujawniania szczegółów życia rodzinnego na publicznym forum. Warto wiedzieć, że w 2014 roku sądy dopatrzyły się wyłącznej winy jednego ze współmałżonków w 21% przypadków, a podczas rozpatrywania 3 189 spraw, sędziowie uznali, po wysłuchaniu stron i świadków oraz po przeanalizowaniu innych dowodów, że winne rozpadu pożycia małżeńskiego są obie strony. Takie orzeczenia stanowiły blisko 5% ogólnej liczby wyroków rozwodowych.

Co zyskam?

Jeśli zdecydujemy się, by złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie i uzyskamy satysfakcjonujący nas wyrok, jako poszkodowany małżonek możemy liczyć na korzystniejsze rozwiązania prawne przewidziane przez ustawodawcę.

Po pierwsze – alimenty
Niewinny współmałżonek może starać się o przyznanie dożywotnich alimentów ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej po rozwodzie. Co ważne, poszkodowana strona nie musi znajdować się w niedostatku, by domagać się takiego wsparcia.

Po drugie – opieka nad dziećmi
Sąd, zajmując się kwestią przyznania władzy rodzicielskiej rozpatruje, czy strona, która swoim zachowaniem spowodowała rozpad związku, wykonuje swoje obowiązki rodzicielskie w sposób należyty. Jest w zasadzie pewne, że po rozwiązaniu małżeństwa dzieci zostaną z Tobą.

Po trzecie – podział majątku
Rozwód za zgodą stron kończy się podziałem majątku pół na pół. Tymczasem w przypadku stwierdzonej wyłącznej winy jednego małżonka wcale nie musi tak być. Bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego wypracowało stanowisko, zgodnie z którym podział majątku po rozwodzie nie może zostać przeprowadzony na niekorzyść małżonka niewinnego.

Po czwarte – koszta sądowe
W polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego istnieje zasada, według której to przegrany reguluje koszty postępowania. W tym przypadku sąd zasądzi zwrot kosztów postępowania od małżonka uznanego za winnego.

Jednak zanim dojdzie do wydania wyroku, przed nami najtrudniejszy etap – postępowanie rozwodowe w sądzie

Słowo przeciw słowu
Bardzo ważną kwestią jest zebranie odpowiedniego materiału dowodowego, który potwierdzi nasze racje. Trzeba wiedzieć, że sprawy rozwodowe, podczas których sąd orzeka o winie są bardzo emocjonującymi i stresującymi wydarzeniami.

Druga strona niemal na pewno będzie chciała zaprzeczyć naszym dowodom, powołując swoich świadków oraz kwestionując nasze dowody. Same zeznania osób nam sprzyjających mogą okazać się w takiej sytuacji niewystarczające.

Co wówczas począć? Warto zastanowić się nad współpracą z prywatnym detektywem! Zaoszczędzi on Twój czas i nerwy podczas kompletowania trudnych dowodów.

Wynajęty śledczy będzie prowadził wnikliwą obserwację małżonka, zbierał skrzętnie dowody, a z przeprowadzonych czynności sporządzi raport, który posłuży za wiarygodny i ciężki do podważenia dowód sądowy. Dodatkowo detektyw może występować jako świadek w sądzie oraz współpracować z adwokatem.

Jeżeli podjąłeś już trudną decyzję o rozwodzie, nie zwlekaj dłużej i powierz część sprawy profesjonalistom! Biuro Detektywistyczne Rangotis to zespół licencjonowanych detektywów, którzy oprócz pełnego profesjonalizmu i niepodważalnych dowodów sądowych zapewnią w trudnych chwilach również wsparcie psychologiczne współpracujących z nimi specjalistów w tej dziedzinie.


Szczegółowe informacje na temat dochodzenia alimentów, kwestii przyznania opieki nad dziećmi, podziału majątku czy zasad zbierania materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej znajdziecie już wkrótce na stronie detektyw.com.pl.

Szybki rozwód. Rozwód z orzeczeniem o winie i bez winy

Wskazaniem do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Stan taki następuje, gdy ustały więzi ficzne, psychiczne i gospodarcze.

Więzi te mogą ustać w wyniku działania jednego lub obojga małżonków albo mimo ich wspólnej troski o to, by małżeństwo przetrwało.

See also:  Równe prawa ojca do opieki nad dzieckiem

Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Następują wówczas skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków
 • lub z orzeczeniem winy obu stron.

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeśli któryś z małżonków się sprzeciwi – sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może nawet okazać się, że winę ponoszą obie strony.

Szybki rozwód

Rozwód bez orzekania o winie udzielany jest zazwyczaj bardzo szybko. Jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, wystarczy jedna lub dwie rozprawy sądowe. Tak jest, bo sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.

Rozwód bez winy a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między stronami.

Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka.

Obowiązek alimentacyjny wygasa w tym przypadku po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd.

Rozwód z winą a alimenty

Jak wyżej wspomniano, sąd orzeka winę w dwóch sytuacjach:

 • gdy orzekanie o winie dotyczy wyłącznie jednego małżonka (drugi pozostanie niewinny za rozkładu związku)
 • gdy orzekanie o winie dotyczy obojga małżonków

W obu tych przypadkach postępowanie sądowe jest zazwyczaj długotrwałe i emocjonalnie wyczerpujące. Dość często jednak małżonkowie decydują się na nie z uwagi na korzyści, jakie daje rozwód z orzekaniem o winie. Chodzi przede wszystkim o obowiązek alimentacyjny małżonka winnego. Obowiązek ten trwa dożywotnio, niezależnie od tego czy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków czy winę obojga małżonków. Jeśli rozwiedziony małżonek pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka – i taki pozew może złożyć przez całe życie, o ile oczywiście to nie on został uznany winnym rozkładu pożycia.

Zarówno w sytuacji wystąpienia do sądu o rozwód z orzekaniem o winie, a także w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, w trakcie trwania sprawy sądowej można zawsze zmienić stanowisko aż do uzyskania prawomocności wyroku.

Wina przypisana małżonkowi winnemu rozkładu pożycia może mieć różne postacie i stopień natężenia. Wskazać w tej mierze można:

 • więzi osobiste małżonków,
 • inne dobra osobiste
 • dobra o charakterze majątkowym.

Omawiając szerzej małżeńską więź osobistą, należy mieć na względzie przede wszystkim integralność osobistego życia małżeńskiego, rozumianego jako duchowa i fizyczna wspólnota małżonków. Naruszenie tej więzi w sferze fizycznej lub duchowej może być podstawą do orzeczenia rozwodu z winy krzywdzącego małżonka.

Postępowanie małżonka winnego rozkładu godzić może ponadto w inne dobra osobiste, charakterystyczne dla życia rodzinnego. W szczególności chodzić może o jego godność (honor, cześć). Specyfika postępowań rozwodowych odnosi wyższe kulturowe mierniki do stopnia ochrony godności kobiety i matki w porównaniu do stopnia ochrony mężczyzny. i tak np.

uderzenie, a zwłaszcza pobicie żony przez męża ma istotnie większy wymiar i skutek niż uderzenie czy pobicie męża przez żonę.

Inaczej jest w w sferze agresji lub presji psychicznej. Tu sąd stosuje zdecydowanie mniej zróżnicowane mierniki, aczkolwiek stopień obrazy wywołany użyciem niektórych słów o treści obelżywej, ma nadal większe traumatyczne oddziaływanie w odniesieniu do kobiety.

Dobra osobiste

Mówiąc o dobrach osobistych należy mieć na myśli takie przymioty jak zdrowie, dobre imię, czy nietykalność cielesna. Naruszenia dóbr osobistych mające doniosłość dla rozkładu pożycia dotyczyć mogą także dóbr osobistych członków rodziny: dzieci (np. znęcanie się nad wspólnymi dziećmi) czy rodziców (np. obelżywe traktowanie teściów).

W odniesieniu do ich naruszenia, ocena stopnia naruszenia jest przez sąd dokonywana z uwzględnieniem obowiązujących wzorców kulturowych w danym konkretnym środowisku małżeństwa.

Dobra majątkowe

Przedmiotem negatywnego postępowania mogą być także dobra o materialnym charakterze, takie jak przedmioty majątkowe wchodzące do wspólnego majątku.

Dobra materialne to też elementy majątku osobistego, o ile są istotne dla życia całej rodziny. Naganne postępowanie polega w tej mierze w szczególności na rażącym braku dbałości o materialną podstawę egzystencji rodziny.

Może to stanowić pierwszą przyczynę rozpoczynającą proces rozkładu pożycia.

Wobec powyższego, zaistnienie winy wymaga zawsze zrealizowania jakiegoś zachowania, przyjęcia pewnej postawy sprzecznej z obowiązkami małżeńskimi. Zachowanie to może jednak polegać tylko na samej postawie gotowości do zrealizowania danego czynu i już sama taka postawa może wywołać określony skutek w postaci zakłócenia czy zerwania pożycia.

Stwierdzenie winy wyłącznej ma także miejsce wtedy, gdy w wyroku rozwodowym następuje wskazanie winy tylko jednego z małżonków. Jak wskazał Sąd Najwyższy

„wina nie jest zjawiskiem samoistnym, oderwanym od całokształtu wzajemnego pożycia małżonków. Zwykle końcowy akt porzucenia rodziny poprzedzony jest oziębieniem uczuć małżeńskich, oddaleniem się jednego małżonka od drugiego. Ponadto żadne pożycie małżeńskie nie jest wolne od trudności i konfliktów, co nie uzasadnia jeszcze przyjęcia winy obojga małżonków”.

Mogą wystąpić jednak wypadki ewidentnej, bezspornej i wyłącznej winy (np. zdrada popełniona wobec małżonka, który nienagannie wywiązywał się z wszystkich obowiązków małżeńskich i rodzinnych). Częściej jednak występują sytuacje znacznie bardziej złożone, w których poważne uchybienia były obustronne, narastając stopniowo do poziomu zachowań uniemożliwiających dalsze pożycie stron.

Dowody winy

Sąd Najwyższy wskazał, iż

”Orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane”.

Wobec tego, zdecydowanie nie jest wystarczająca bardzo ogólna argumentacja. Należy wskazać, jakie fakty dokładnie miały miejsce, kiedy, w jakich okolicznościach itp.

Istnieją przesłanki do wskazania na winę którejś ze stron:

 • nadużywanie alkoholu,
 • uzależnienie,
 • przemoc,
 • zdrada,
 • porzucenie,
 • niezaspokajanie potrzeb rodziny

Przesłanki te są oczywiste, jednak żądanie uznania współmałżonka winnym rozkładu pożycia wiąże się z koniecznością przedstawienia dowodów na tę okoliczność. W postępowaniu sądowym rowodu z przeczeniem winy konieczne jest przeprowadzenie dowodów ową winę potwierdzających.

Środkami dowodowymi mogą być na przykład:

 • zeznania stron,
 • zeznania świadków,
 • zdjęcia, nagrania audio i wideo,
 • sms-y,
 • notatki z interwencji policji,
 • wyrok o znęcanie się nad rodziną,
 • obdukcje,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień,
 • listy,
 • rachunki,
 • wszelkie inne dokumenty z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

Czas trwania postępowania dowodowego, a co za tym idzie całej sprawy o rozwód w dużej mierze zależy od aktywności stron tj. rodzaju i ilości zgłoszonych przez nie dowodów. Pamiętać należy, iż druga strona stara się umniejszać swoją winę – a nawet wykazać, że współmałżonek jest również winien.

Może nawet wyłącznie winien. Strona ma prawo się przed tym bronić i stać na stanowisku, że sama się nie ponosi winy w żadnym stopniu. W sprawach rozwodowych nie ma stopniowania winy i nawet jeśli wina jednego z małżonków jest większa, a drugiego nieznaczna, Sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

Skutki rozwodu

Prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód daje prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego, skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej, daje prawo do powrotu do poprzedniego nazwiska, a także pozbawia prawa dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku.

Rozwód z orzekaniem o winie a rozwód bez orzekania o winie – różnice i korzyści

Przyczynkiem do poczynienia niniejszego artykułu było wiele pytań naszych klientów odnośnie tego, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma typami postępowania w praktyce. W związku z powyższym prawnik od rozwodów przedstawi jakie korzyści niesie za sobą orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka oraz czy w związku z tym warto prowadzić długotrwały proces.

 • Jak to już zostało wskazane w jednym z poprzednich artykułów Rozwód bez orzekania o winie – jak przebiega, rozwód bez orzekania o winie ma to do siebie, że w przypadku zgodnego zapatrywania małżonków co do zakończenia ich związku i uregulowania kwestii dotyczących wspólnych małoletnich dzieci, przebiega szybko i bez zbędnego wnikania w przyczyny rozpadu małżeństwa.
 • W tym przypadku Sąd musi jedynie ocenić czy pomiędzy małżonkami rzeczywiście nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, jak również czy poprzez orzeczenie rozwodu na ustalonych warunkach nie ucierpi dobro wspólnych dzieci.
 • W związku z powyższym adwokat z Siedlec od spraw rodzinnych nie będzie ponownie przytaczał przebiegu rozwodu bez orzekania o winie, skupiając się na wyżej wskazanych różnicach z uwzględnieniem specyfiki postępowania z orzeczeniem o winie.
 • Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, natomiast na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.
 • Wobec powyższego prawnik rodzinny wskazuje na trzy możliwe rozstrzygnięcia w sprawie o rozwód:
 • – rozwód bez orzekania o winie,
 • – rozwód z orzeczeniem winy jednego z małżonków,
 • – rozwód z orzeczeniem winy obydwu stron.
 • Podsumowaniem kwestii orzeczenia o winie w wyroku rozwodowym może być teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w którym Sąd wskazał, że „orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia”.
 • Nie ulega więc wątpliwości, że decydując się na prowadzenie postępowania z orzeczeniem o winie małżonka należy przygotować się na długotrwały proces, który może kosztować dużo nerwów i emocji.
See also:  Dzieci nie wróciły z zagranicy – naruszenie praw rodzica

W tym przypadku potrzebne będzie precyzyjne wykazanie zawinienia drugiego małżonka, gdyż poprzestanie wyłącznie na ogólnych stwierdzeniach może nie przynieść żądanego rezultatu.

Jako przykładowe zawinienia adwokat od rozwodów z kancelarii prawa rodzinnego wskazuje: zdradę, przemoc, uzależnienie od alkoholu, trwonienie majątku małżonków oraz wiele innych, które zależą od indywidualnej sprawy.

Aby skutecznie wykazać wyżej wskazane zawinienia niezbędne będzie przedstawienie w sądzie dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Część z nich została opisana we wcześniejszych artykułach, jednak dla uporządkowania adwokat od rozwodów z Warszawy wskazuje, że mogą to być między innymi: zeznania świadków, zdjęcia, rozmowy sms czy e-mail, nagrania, raporty detektywistyczne, dokumenty medyczne oraz inne dowodu, które mogą przyczynić się do wykazania winy małżonka.

Prawnik od spraw rodzinnych z kancelarii adwokackiej w Warszawie i Siedlcach pragnie w tym miejscu zauważyć, że w polskim systemie prawnym nie ma instytucji miarkowania winy przy orzekaniu rozwodu. W związku z powyższym, w przypadku, gdy sąd ustali, że wina jednego z małżonków jest większa od winy drugiego z nich, to i tak wyda wyrok, w którym orzeknie rozwód z winy obydwu stron.

Wreszcie należy wskazać, że wykazywanie winy małżonka w postępowaniu o rozwód może mieć bezpośrednie przełożenie na możliwość dochodzenia od niego alimentów.

Wynika to wprost z art.

60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Ponadto, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Adwokat z kancelarii adwokackiej prawa rodzinnego podkreśla, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jak więc wynika z powyższego, orzeczenie o winie ma bezpośredni wpływ na możliwość żądania alimentów od byłego małżonka bądź skutecznej obrony przed ich zasądzeniem w przyszłości.

Dodatkowo może mieć również pośredni wpływ w zakresie orzekania o władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz alimentach na dzieci, gdyż wykazanie zawinienia może opierać się także na sytuacji opiekuńczo-wychowawczej nad małoletnimi.

 1. W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości dotyczących przedstawionej materii bądź innej dotyczącej spraw z zakresu prawa rodzinnego, zapraszamy do kontaktu z adwokatami od prawa rodzinnego z kancelarii adwokackiej – prawnik od rozwodów jest do Państwa dyspozycji na terenie Warszawy oraz Siedlec.
 2. Zachęcamy również do lektury pozostałych artykułów odnoszących się do kwestii rozwodów:
 3. Do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód?
 4. Rozwód – jakie dokumenty dołączyć do pozwu o rozwód
 5. Rozwód – ile kosztuje i kto ponosi koszty z nim związane
 6. Rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzeczeniem o winie – czy można zmienić swoje stanowisko w trakcie procesu
 7. Negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu
 8. Rozwód – opieka naprzemienna nad dziećmi
 9. .
 10. .
 11. Prawnik Warszawa rozwód prowadzi również następujące sprawy: podział majątku | alimenty | władza rodzicielska | kontakty |rozdzielność majątkowa

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie to prawne zakończenie ważnego związku małżeńskiego na drodze sądowej. Obok śmierci jednego z małżonków oraz unieważnienia małżeństwa jest jednym z trzech sposobów rozwiązania małżeństwa.

Przesłanką do orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Stan taki występuje, gdy pomiędzy małżonkami ustały więzi psychiczne, fizyczne i gospodarcze. Przyczyną ustania łączących małżonków więzi mogą być zarówno działania jednego lub obojga małżonków, jak i również ich wzajemna bezczynność.

W wyroku rozwodowym sąd wskazuje, kto jest winnym rozpadu pożycia, czy wina leży po stronie tylko jednego z małżonków czy też po stronie obojga małżonków. Sąd może również zaniechać wskazywania małżonka winnego wydając wyrok rozwodowy bez orzekania o winie.

Przesłanki rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków to rozstrzygnięcie wskazujące imiennie małżonka ponoszącego całkowitą odpowiedzialność za rozkład pożycia. Przed sądem należy wykazać, jakie normy, zasady lub wzorce naruszył małżonek winny.

Mogą one mieć charakter obiektywny lub subiektywny. Naruszenia o charakterze obiektywnym występują, gdy zachowanie małżonka godzi w jego obowiązki ustawowe lub obowiązki wypływające z zasad współżycia społecznego.

Naruszenia o charakterze subiektywnym zachodzą, gdy zachowanie małżonka jest naganne, niemoralne lub nieetyczne.

 • Katalog przyczyn uzasadniających orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków jest katalogiem otwartym. Najczęściej spotykanymi przyczynami wskazywanymi w wyrokach rozwodowych z orzeczeniem o winie jednego z małżonków są:
 • – zdrada – małżonkowie obowiązani są do wzajemnej wierności, uczciwości i wspólnego pożycia, nawet jednorazowa zdrada może uczynić małżonka winnym;
 • – przemoc fizyczna i psychiczna – zachowania agresywne, poniżające i krzywdzące małżonka, naruszające jego nietykalność zawsze uznane zostaną przez sąd za zawinione;
 • – porzucenie małżonka – małżonek, który bezpodstawnie opuścił dom i porzucił założoną rodzinę poniesie konsekwencje swego egoistycznego zachowania i uznany zostanie winnym;
 • – uzależnienia (alkoholizm, narkomania) – prowadzą do naruszania nie tylko obowiązków małżeńskich, ale także rodzinnych, rodzicielskich, domowych, zarobkowych, co uzasadnia obciążanie winą za rozpad pożycia małżeńskiego małżonka uzależnionego;
 • – nieróbstwo – obydwoje małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, wobec czego postawa małżonka zdolnego do pracy i jednocześnie długotrwale pracy niepodejmującego uznane będzie za podstawę zezwalającą na obciążenie małżonka niepracującego winą;
 • – odmowa współżycia – uzasadnia orzeczenie winy po stronie małżonka stroniącego od współżycia, jednocześnie zaznaczyć trzeba, iż nie może to być odmowa jednorazowa czy czasowa uzasadniona przesłankami zdrowotnymi;
 • – trwonienie majątku – zezwala na obarczenie winą za rozkład pożycia małżeńskiego małżonka wykorzystującego w sposób nadmierny posiadany wspólnie przez małżonków majątek.
 • Rozwód z orzeczeniem o winie – Korzyści dla małżonka niewinnego
 • Uzyskując rozwód z orzeczeniem o winie małżonka można osiągnąć wiele korzyści, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej.

Rozstrzygnięcie o winie małżonka w swej istocie stanowi kompensatę moralną dla małżonka prawego, dobrego i szanującego złożone małżonkowi winnemu obietnice. Pozwala na szybsze pogodzenie się z opuszczeniem, naruszeniem powziętych obowiązków, brakiem szacunku.

Wyrok orzekający winę małżonka przywraca również wiarę w poczucie sprawiedliwości i praworządności otaczającego małżonków świata. Sądowe potępienie zachowań małżonka winnego powoduje również ulgę psychiczną i pozwala odzyskać wiarę w samego siebie małżonkowi niewinnemu.

Uzyskanie wyroku z orzeczeniem o winie małżonka pozwala również odbudować skrzywdzonemu małżonkowi swój wizerunek i udowodnić, kto miał rację.

Rozwód z orzeczeniem o winie ma również doniosłe znaczenie społeczne. W opinii społecznej przyjmuje się, że osoba winna za rozkład pożycia jest zła, niemoralna, niegodna darzenia sympatią.

Często taka opinia podąża za małżonkiem winnym przez wiele lat uniemożliwiając mu jednocześnie nawiązanie nowych znajomości, cieszenie się szacunkiem i przychylnością osób bliskich, a także osób trzecich.

Doniosłe znaczenie ma to dla osób publicznych lub piastujących poważne stanowiska, dla których wizerunek odgrywa istotną rolę.

Rozwód z orzeczeniem o winie ma także istotne konsekwencje w sferze finansowej, głównie alimentacyjnej.

Jeżeli małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest przyczyniać się do zaspokajania potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku, a nawet wtedy, gdy jego sytuacja byłaby poprawna. Świadczenia alimentacyjne orzeczone na rzecz małżonka niewinnego przysługują comiesięcznie, aż do chwili, gdy małżonek niewinny wstąpi w nowy związek małżeński, z zastrzeżeniem, że jeżeli będzie to ślub kościelny, to wówczas obowiązek alimentacyjny samoistnie nie wygaśnie. Obowiązek ten ustawowo trwa co najmniej pięć lat, jednakże może zostać przez sąd przedłużony. Możliwość otrzymania świadczeń alimentacyjnych przez małżonka niewinnego od małżonka winnego podparta jest zasadami moralnymi, etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, a jej głównym celem jest zapobieżenie sytuacji, w której małżonek niewinny miałby zostać dodatkowo dotknięty poza cierpieniem psychicznym pogorszeniem swojej sytuacji materialnej.

Co zrobić aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie uznawane są za jedne ze spraw najcięższych dowodowo. Małżonek niewinny musi dostatecznie wykazać winę małżonka, który zapewne dążył będzie do oddalenia od siebie odpowiedzialności i końcowego rozstrzygnięcia o winie wspólnej obojga małżonków lub braku takiej winy.

Nadmienić również trzeba, iż małżonek winny często przybiera metody walki sądowej i pozasądowej mające na celu obciążenie winą małżonka rzeczywiście niewinnego.

Przed złożeniem pozwu warto skorzystać z pomocy fachowego prawnika, który właściwie i należycie poprowadzi sprawę zapewniając osiągnięcie rozwiązania słusznego i sprawiedliwego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.