Jak odzyskać zaległe alimenty?

Zapytanie: “Jak odzyskać zaległe alimenty?” to bardzo często pojawiająca się fraza na różnych panelach i forach dyskusyjnych, rodzice dzieci bardzo często narzekają na swoją bezradność i nieznajomość przepisów.

Jeśli podpisałaś ugodę lub zapadł wyrok w sądzie, a Ty wciąż napotykasz problemy wyegzekwowaniem alimentów, to ten poradnik jest właśnie dla Ciebie! Oto co możesz zrobić, aby odzyskać zaległe świadczenia alimentacyjne:

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Krajowa Rada Komornicza i Centrum Praw Kobiet alarmują, że w Polsce problem zaległych alimentów dotyka około jednego MILIONA dzieci! Jest to prawdziwa plaga, a jej skutkiem jest cierpienie niczemu niewinnego dziecka. Dlaczego poruszam temat alimentów na blogu o długach? to proste…

Kobiety, które systematycznie nie otrzymują przyznanych przez sąd alimentów na dzieci, bardzo często popadają w pętlę zadłużenia. Próbują one za wszelką cenę zdobyć pieniądze na wychowanie dziecka/dzieci, nawet kosztem zadłużania się.

Takie postępowanie niestety prowadzi do poważnych problemów finansowych, które będą później rzutować na przyszłość dziecka. Bo jakież może mieć dzieciństwo dziecko matki, która na okrągło nękana jest przez firmy windykacyjne i komorników? gdzie jest miejsce na miłość, bezpieczeństwo i spokój?

Wychodząc naprzeciw wszystkim mamom, które nie wiedzą jak odzyskać zaległe alimenty, opracowałam wiele przydatnych sposobów na odzyskanie pieniędzy od byłych partnerów, którzy skutecznie uchylają się od zapłaty alimentów. Zapraszam Cię do lektury:

…mój sposób numer jeden…

Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jak odzyskać zaległe alimenty?Zaległe alimenty u komornika

Jeśli masz w ręku ugodę lub wyrok sądu, gdzie widnieje, że sąd przyznał Ci alimenty, to czas złożyć wizytę komornikowi. Wiedz, że takie wyroki, które nadał sąd, od razu mają klauzulę wykonalności. Co to oznacza? ano tyle, że jeśli Twój były mąż czy partner, spóźnia się z alimentami choćby 1 dzień, możesz złożyć wniosek do komornika o przeprowadzenie na nim postępowania egzekucyjnego.

Pamiętaj: im więcej przekażesz informacji na temat byłego partnera komornikowi, tym łatwiej będzie mu wyegzekwować zaległe alimenty. Jakie dane przydadzą się komornikowi:

 • miejsce zatrudnienia
 • numer konta bankowego
 • adres byłego partnera
 • majątek byłego partnera, jakim dysponuje.

Im więcej przekażesz danych komornikowi, tym szybciej i łatwiej będzie mu ściągnąć zaległe alimenty i je Ci przekazać!

Zaległe alimenty z funduszu alimentacyjnego

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Kto jest uprawniony do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego? uprawnione są wszystkie dzieci do 18 roku życia, a także dzieci do 25 roku życia, jednak tylko te, które jeszcze się uczą.

Fundusz alimentacyjny kryterium dochodowe

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł netto.
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o fundusz alimentacyjny?

 1. zaświadczenie o dochodach innych, niż te, które podlegają opodatkowaniu  podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 2. oświadczenie o dochodach, które podlegają ryczałtowi
 3. wszelkie dokumenty, które potwierdzają Twoje prawo do świadczenia alimentacyjnego.

Skarga pauliańska

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Jeśli podejrzewasz, że Twój były partner wysprzedał swój majątek lub “podarował” go jako darowiznę komuś z rodziny, aby uniknąć płacenia alimentów, to jeszcze nic straconego! W takiej sytuacji możesz złożyć w sądzie skargę pauliańską. Skarga pauliańska cofnie i unieważni wszelkie próby celowego wyzbycia się majątku przez Twojego byłego partnera.

…to jeszcze nie koniec

Aby sąd przychylił się do Twojej prośby, musisz udowodnić, że były partner:

 • celowo pozbył się majątku, przepisując go w formie darowizny na któregoś z członków swojej rodziny,
 • sprzedał po taniości majątek komuś z rodziny lub innej osobie będącej z nim w stosunkach gospodarczych.

Warto także wiedzieć, że skargę pauliańską możesz złożyć tylko w terminie do 5 lat od odsprzedania lub przepisania majątku przez byłego partnera.

Wpisz byłego partnera do Biura Informacji Kredytowej (BIG)

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Jeśli masz problem z wyegzekwowaniem alimentów od swojego byłego partnera, to mając w ręku wyrok sądu, możesz zgłosić “cwaniaka” na listę dłużników. Oczywiście, zanim to zrobisz, musisz powiadomić byłego partnera, że jeśli nie spłaci swoich zaległości alimentacyjnych, to po 14 dniach od poinformowania go, umieścisz jego dane w BIG-u.

Obecność na liście dłużników w BIG-u – potrafi być bardzo uciążliwa, dłużnicy się tam znajdujący, mają szereg problemów, są to np.:

 • niemożność zaciągnięcia pożyczki czy kredytu w banku
 • nie dostaną telefonu na abonament
 • nie wezmą telewizji na abonament
 • nie dostaną internetu na abonament

Ważne: jeśli dłużnik wyrówna swoje długi alimentacyjne, z którymi zalegał, to musisz wykreślić go z tej listy. Tak mówi prawo i trzeba się tego trzymać.

Alimenty uzupełniające od dziadków

Jak odzyskać zaległe alimenty?

 • Nie wiem, czy wiecie, że jest takie prawo, ale przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno mówią, że obowiązek dostarczenia środków na utrzymanie i wychowanie dziecka, obciąża nie tylko rodziców biologicznych, ale i krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo biologicznych rodziców, jeśli nie są oni w stanie sprostać finansowo.
 • Zatem jeśli nie masz środków do życia i nie widzisz szansy na odzyskanie alimentów od byłego partnera, zdecyduj się na alimenty uzupełniające od dziadków dziecka.
 • Alimenty uzupełniające możesz otrzymać, jeśli udowodnisz sądowi, że:
 • dziecko wychowuje się w biedzie i niedostatku
 • ojciec dziecka zalega z alimentami i nie masz szans na ich wyegzekwowanie i odzyskanie
 • sytuacja materialna bliskich byłego partnera (jego rodzice i rodzeństwo), jest na tyle dobra, że mogą oni wesprzeć Cię finansowo.

Alimenty uzupełniające są ukłonem w kierunku matek, które nie mają szans na wyegzekwowanie alimentów od byłego partnera.

Postępowanie pomocnicze: wyjawienie majątku

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Czym jest wyjawienie majątku? jest to postępowanie pomocnicze w przypadkach, gdy postępowanie komornicze  jest nieefektywne i nie daje żadnych rezultatów.

O czym warto wiedzieć?

 • komornik ma ustawowy obowiązek, aby wezwać dłużnika do złożenia wykazu całego swojego majątku (art. 801 kpc.),
 • dłużnik, który na czas nie płaci alimentów, musi taki wykaz sporządzić pod rygorem:
  • grzywny do 5.000 zł
  • odpowiedzialności karnej
  • aresztu (do jednego miesiąca)
 • każdy dłużnik, który otrzymał nakaz wyjawienia majątku, jest wpisywany do rejestru dłużników z urzędu, czyli automatycznie. Dłużnik będzie znajdować się na liście dłużników przez 10 lat.
 • jeśli wiesz już, że komornik prawdopodobnie stwierdzi bezskuteczność egzekucji, to od razu możesz złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku,
 • możesz zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, dopiero gdy wykaz majątku nie przyniesie żadnych efektów.
 • ile kosztuje złożenie wniosku o wyjawienie majątku? to jedynie koszt 40 zł, a więc niewiele, nie ma także żadnych dodatkowych opłat czy kosztów.

Wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Jeśli Twój były partner bardzo sprawie lawiruje wśród przepisów i skutecznie uchyla się od płacenia alimentów, to masz jeszcze jedną opcję, jest nią zgłoszenie dłużnika na policję, celem ścigania go za długi.

Wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego, aby pociągnąć go do odpowiedzialności karnej, możesz zgłosić na Policję lub do prokuratury rejonowej, wzór zawiadomienia pobierzesz poniżej:

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji wzór

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Więcej na temat wniosku do prokuratury o niepłacenie alimentów

Odzyskanie zaległych alimentów

W Polsce istnieje bardzo wysoki odsetek osób, na które został nałożony obowiązek alimentacyjny i które uchylają się od niego. Najczęściej dotyczy to alimentów na dziecko.

Z punktu widzenia rodzica, który wychowuje dziecko i nie może wyegzekwować alimentów od drugiego rodzica, sytuacja jest bardzo niekomfortowa, szczególnie jeśli sam ledwie wiąże przysłowiowy koniec z końcem.

Jak odzyskać zaległe alimenty? Co prawo mówi w tej sprawie? Jakie kroki podjąć, aby zmusić drugiego rodzica do wypełniania swojego obowiązku wobec dziecka?

Jak odzyskać zaległe alimenty?Na pytanie – dlaczego tak wielu rodziców nie płaci alimentów, nie ma jednej odpowiedzi. Czasem wynika to z celowego działania, połączonego z niedojrzałością emocjonalną i brakiem poczucia odpowiedzialności. Niekiedy przyczyną jest spór pomiędzy rodzicami dziecka, chęć zrobienia drugiej stronie na złość poprzez niepłacenie. Są również przypadki niecelowego niepłacenia alimentów, kiedy rodzic ma złą sytuację materialną spowodowaną na przykład problemami ze znalezieniem zatrudnienia, itp. W większości przypadków jednak jest to działanie umyślne, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzic utrzymujący dziecko starał się wyegzekwować należne dziecku alimenty. Jak odzyskać zaległe alimenty? Teoretycznie istnieje kilka sposobów, jednak w praktyce różnie bywa, niekiedy sposoby te zawodzą. Warto więc od razu przygotować się na mozolną walkę.

Jest kilka różnych organów władzy oraz instytucji, do których możemy udać się w przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego rodzica naszego dziecka. Na wstępie warto wybrać się do komornika i złożyć wniosek o egzekucję.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu w sprawie przyznanych alimentów. W niektórych przypadkach egzekucja komornicza jest nieskuteczna, np. gdy nie można ustalić, gdzie mieszka i pracuje zobowiązany. W takim przypadku należy skierować działania gdzieś indziej.

Można na przykład zwrócić się do władzy samorządowej. Należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o tzw. egzekucję administracyjną. Wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie o nieskuteczności egzekucji komorniczej.

Działania gminy będą polegać na ustaleniu miejsca pobytu i sytuacji materialnej zobowiązanego oraz na zobligowaniu go do podjęcia zatrudnienia.

W celu ściągnięcia zaległych alimentów można wybrać się także do prokuratury. Tu trzeba będzie złożyć wniosek o popełnienie przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentów. Postępowanie karne trafi do sądu. Za uchylanie się od obowiązku alimentacji grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

See also:  Jak w razie rozwodu dokonać podziału domu?

W niektórych przypadkach dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się do sądu o alimenty od dziadków dziecka. Czy je otrzymamy, w dużej mierze zależeć to będzie od dochodów dziadków. Ich stan majątkowy musi być na odpowiednim poziomie, aby sąd przychylił się do naszego żądania.

Innym rozwiązaniem na pozyskanie alimentów jest pomoc funduszu alimentacyjnego.

Jak odzyskać zaległe alimenty – 7 sprawdzonych sposobów

Z danych ERIF BIG  wynika, że obecnie jest niemal 315 tys. dłużników alimentacyjnych. Łączna wartość długów alimentacyjnych w 2017 roku wynosiła prawie 11,4 mld zł. Z kolei na koniec 2018 roku rodzice zalegający ze spłatą alimentów mieli w sumie 420 tys. niespłaconych alimentów, których łączna wartość wyniosła ponad 12,2 mld zł.

Na każdego niesolidnego rodzica przypada średnio niemal 39 tys. zł niespłaconych alimentów, czyli aż o 5 tys. więcej niż po zakończeniu 2017 roku. Nie brakuje jednak rekordzistów, którzy winni są swoim dzieciom nawet kilkaset tysięcy złotych. Największy dług alimentacyjny w wysokości niemal 1 mln zł ma 43-letni mężczyzna z województwa pomorskiego.

Z roku na rok w bazie przybywa ponad 55–60 tys. dłużników rocznie.

Co więc zrobić jeśli pomimo zasądzonych alimentów, Twoje dziecko nie otrzymuje należnych mu pieniędzy? Gdzie możesz się zwrócić i kto może pomóc?

Poniżej opracowałam 7 możliwych działań przeciwko dłużnikom alimentacyjnym, możesz je wykorzystać łącznie lub oddzielnie, żeby zawalczyć o należne Twojemu dziecku świadczenia. Zapraszam do lektury

SPOSÓB 1: Złóż wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.

 • Aby złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika – musisz dysponować wyrokiem sądu (ewentualnie ugodą sądową lub aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji) zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.
 • Przykładowo, jeśli alimenty były orzeczone w wyroku rozwodowym, były mąż lub żona nie płaci alimentów – najpierw wnieś do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi, a po jego otrzymaniu będziesz mógł złożyć wniosek do komornika.
 • Egzekucję może prowadzić dowolnie wybrany komornik, proponuje jednak wybrać komornika z okręgu, w którym zamieszkuje dłużnik.

We wniosku warto wskazać, że wnosisz o prowadzenie egzekucji np.

z wynagrodzenia o pracę dłużnika, z jego rachunków bankowych – jeśli znasz numer rachunku bankowego dłużnika wskaż go we wniosku. Jeśli wiesz, że dłużnik przykładowo wykonuje prace sezonowe i otrzymuje za to raz na czas wynagrodzenie, warto wskazać komornikowi gdzie i u kogo.

Pracodawca czy zleceniobiorca dłużnika dostanie informację o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym i pieniądze należne dłużnikowi, będzie musiał przesłać na konto komornika. Dlatego warto wniosek o wszczęcie egzekucji szczegółowo uzasadnić i wpisać wszelkie znane Ci dane.

SPOSÓB 2: Egzekucja jest nieskuteczna? Złóż wniosek o wyjawienie majątku!

Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wykażesz, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskałeś w pełni zaspokojenia swej należności, możesz żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.”.

Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Wniosek składasz do sądu ogólnej właściwości dłużnika.

W tym postępowaniu będziesz mógł zadawać dłużnikowi szczegółowe pytania dotyczące jego majątku – jeśli np. wiesz, że dłużnik pracuje „na czarno” – możesz o to zapytać przy obecności sędziego.

Poniżej wklejam Ci przykładowy wniosek o wyjawienie majątku:

                                                                                                               ……………….., dnia ……………….. r.

Do

Sądu Rejonowego w ………………..

 1. Wierzycielka:         ………………………….
 2. Dłużnik:                  ………………………….
 3. WNIOSEK O WYJAWIENIE MAJĄTKU
 4. Wnoszę o:
 5. 1)    zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu swego majątku oraz do złożenia przyrzeczenia,
 6. 2)    przyznanie mi od dłużnika kosztów postępowania egzekucyjnego według norm przepisanych.
 7. UZASADNIENIE

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w ……………….. z dnia ……………….. r., sygn. akt ……………….., opatrzonym klauzulą wykonalności, została zasądzona od dłużnika ……………… kwota ……………….. zł z odsetkami i kosztami procesu.

Dowód: załączony wyrok Sądu Rejonowego w ……………….. z dnia ……………….. r., sygn. akt ………………..

Przeprowadzona u dłużnika egzekucja okazała się bezskuteczna. Wynika to z protokołu zajęcia ruchomości.

Dowód:

 • pismo Komornika Sądu Rejonowego w ……………….. z dnia ……………….. r.,
 • akta tegoż Komornika – sygn. ………………..
 • W związku z tym wniosek jest uzasadniony.
 • ………………………
 • Załączniki:
 • 1)    odpis wniosku,

2)    wyrok Sądu Rejonowego w ……………….., sygn. akt ………………..,

3)    pismo Komornika z dnia ……………….. r.

4)    odpis protokołu zajęcia ruchomości.

SPOSÓB 3: Złóż zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kodeks karny w art. 209 przewiduje przestępstwo tzw.

nie alimentacji – zgodnie z jego treścią: kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zawiadomienie sporządź najlepiej na piśmie i złóż w najbliższym Twojego miejsca zamieszkania komisariacie policji.

SPOSÓB 4: Rodzic nie płaci? Odpowie dziadek lub babcia!

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jeżeli nie jesteś w stanie odzyskać zaległych pieniędzy od byłego partnera (ojca lub matki dziecka) możesz złożyć do sądu wniosek o tzw. alimenty uzupełniające od dziadków dziecka.

Tutaj ważna uwaga – aby otrzymać te alimenty musisz wykazać, iż dziecko znajduje się w niedostatku.

Aby dochodzić alimentów od dziadków – musisz złożyć pozew w sądzie!

Jak odzyskać zaległe alimenty?

SPOSÓB 5: Zwróć się do Funduszu Alimentacyjnego po świadczenie.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy np. ośrodku pomocy społecznej.

Przykładowy formularz wniosku oraz zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, znajduje się na stronie internetowej MRPiPS w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego są uprawnione tylko dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia albo które nie ukończyły 25 lat, ale wciąż uczą się w szkole. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty przysługują bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł miesięcznie.

SPOSÓB 6: Dłużnik przepisał majątek na nową partnerkę lub nowego partnera? Możesz złożyć skargę pauliańską!

Twój były partner przepisał samochód lub swoje mieszkanie na nową partnerkę i oficjalnie jest „bez grosza przy duszy”. Możesz wystąpić do sądu z tzw. skargą pauliańską. Jest to metoda na odzyskanie należności od dłużnika, który aby uniknąć płacenia, sprzedał lub oddał w formie darowizny swój majątek osobom trzecim, np. rodzicom, rodzeństwu czy nowej partnerce lub nowemu partnerowi.

Żeby skorzystać z tej instytucji musisz jednak złożyć pozew w sądzie. Ponadto, musisz udowodnić przed sądem, że osoba która się dzięki temu wzbogaciła wiedziała w jakim celu dłużnik zbywa na nią swój majątek.

Tu uwaga – ustawodawca przewidział, że jeśli taka osoba jest  w bliskim osobistym stosunku z dłużnikiem lub jest przedsiębiorcą będącym z nim w stosunkach gospodarczych np.

jest jego wspólnikiem w spółce – wówczas sąd domniemywa, że taką wiedzę o celowym zbyciu majątku taka osoba posiadała.

SPOSÓB 7: Udaj się po pomoc do urzędu gminy lub lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Możesz złożyć do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Właściwy organ wezwie dłużnika alimentacyjnego na wywiad oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.

Organ może między innymi:

– zobowiązać dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy

– wydać decyzję o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a po jej uprawomocnieniu: (i) złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo alimentacyjne określone w art. 209 § 1 kk, (ii) skierować wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; (iii) skierować dłużnika do wykonywania robót publicznych.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected]

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Rodzice zobowiązani są ustawowo do utrzymywania swoich nieletnich dzieci. Niestety część z nich nie poczuwa się do tego obowiązku i pomimo zasądzonych alimentów nie jest skora do ich płacenia. Warto więc wiedzieć, jak można odzyskać pieniądze należne dziecku. Pomoże Ci w tym komornik, gmina, specjalny Fundusz Alimentacyjny lub zmuszona zostanie do tego dalsza rodzina.

Komornik najszybciej odzyska alimenty

Jeśli jeden z rodziców uchyla się od płacenia alimentów, to drugi rodzic może oddać sprawę do komornika, jeśli ma egzekucyjny tytuł wraz z klauzulą wykonalności.

See also:  Zniesienie współwłasności po rozwodzie z Niemcem

Do kancelarii komornika należy dostarczyć prawomocny wyrok sądu albo zawartą wcześniej ugodę.

Oprócz tego warto podać komornikowi wszelkie informacje, które mogą mu pomóc ustalić źródła przychodów dłużnika, jego miejsce zamieszkania oraz stan majątkowy.

Komornik zwykle rozpoczyna egzekucję od zajęcia wynagrodzenia za pracę. To najszybsza forma ściągnięcia alimentów należnych dziecku. Komornik może potrącić 60% z przychodów osiąganych na podstawie umowy o pracę.

Z kolei przy umowach zlecenie i umowach o dzieło zajęcie komornicze może opiewać na całą kwotę.

Jeśli jednak taka cywilnoprawna umowa jest jedynym źródłem dochodu dłużnika, została zawarta na długi okres, a wynagrodzenie następuje raz w miesiącu, to obowiązuje taki sam limit jak przy umowie o pracę. Egzekucja komornicza możliwa jest także z renty lub emerytury.

Jeśli jednak komornik nie jest w stanie wyegzekwować zaległych alimentów w ciągu dwóch miesięcy, to egzekucję uznaje się za bezskuteczną. Wówczas można się zgłosić do Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Po świadczenia z tego funduszu mogą występować rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 lat lub 25 lat, ale jeszcze studiują. Bezterminowo przysługują alimenty tylko osobom niepełnosprawnym.

Alimenty z funduszu przyznaje się także tylko wówczas, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty zawsze ustalanej odrębnymi przepisami.

Wysokość alimentów nie może przekraczać kwot ustalonych przez sąd oraz nie może być większa niż określona, maksymalna kwota, która także ustalona jest zawsze odrębnymi przepisami.

Po wypłaceniu alimentów Fundusz Alimentacyjny będzie dochodził zwrotu kwoty od dłużnika alimentacyjnego.

Gmina może pomóc w odzyskaniu alimentów

Ponieważ świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego podlegają zwrotowi, gmina może podjąć kroki w celu wyegzekwowania zaległych alimentów. Urząd gminny może zatrzymać chociażby prawo jazdy dłużnika i zwrócić je dopiero po uregulowaniu długu alimentacyjnego.

Jeśli w ten sposób nie można nadal odzyskać alimentów, gmina może również wystawić tytuł wykonawczy, a wówczas egzekucję należności będzie przeprowadzać właściwy urząd skarbowy.

Jeśli i to nie pomoże, to zgłasza się takiego dłużnika do BIG, czyli do Biura Informacji Gospodarczej, a wówczas dłużnik nie będzie miał możliwości zaciągania kredytów, podpisywania umów ratalnych czy też leasingowych.

Dzięki takim działaniom wielu „alimenciarzy” w końcu reguluje swoje zobowiązania.

Alimenty mogą obciążyć rodzinę dłużnika

Jeśli ze ściągnięciem alimentów nie poradził sobie komornik, gdy Fundusz Alimentacyjny nie może wypłacać świadczeń, to można domagać się alimentów od rodziny rodzica uchylającego się od obowiązków w stosunku do dziecka. Jeżeli któryś z rodziców nie płaci alimentów, to zobowiązania przejmują jego rodzice, a jeśli i oni nie są w stanie płacić, obowiązek może spocząć na rodzeństwie dłużnika.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

W Polsce długi alimentacyjne wynoszą ponad 4,2 mld zł, a ze swoich zobowiązań nie wywiązuje się ponad 160 tys. osób. Najwięcej zaległości jest na Mazowszu, choć to przecież właśnie w tym województwie jest najmniej bezrobotnych! Tymczasem wielu dłużników ma za co żyć – i to nienajgorzej – lecz uchyla się od płacenia na swoje dzieci. Jak zatem wyegzekwować zaległe alimenty?

Zdjęcie Jak odzyskać zaległe alimenty?

egzekwowanie prawa /© Photogenica

Zgodnie z polskim prawem rodzinnym, alimenty mogą być przyznane wyrokiem sądu, ustalone na podstawie ugody sądowej lub w akcie notarialnym. Wyjaśniamy, z jakich uprawnień może skorzystać osoba, która ma przyznane alimenty na podstawie któregoś z tych dokumentów.

Jeżeli alimenty przyznał sąd na podstawie wyroku lub ugody zawartej między stronami, to trzeba uzyskać z tego sądu tzw. klauzulę wykonalności. Chodzi o to, że taki wyrok lub ugoda muszą być prawomocne (na takim dokumencie musi się znaleźć specjalna pieczęć sądu). Sąd wyda odpis wyroku z klauzulą wykonalności na prośbę osoby uprawnionej do alimentów.

Jeżeli alimenty ustalono na podstawie aktu notarialnego (co jest możliwe, jeśli obie strony wyraziły zgodę), to aby uzyskać klauzulę wykonalności, trzeba z tym dokumentem udać się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która została zobowiązana do płacenia alimentów.

Na podstawie wyroku (ugody, aktu notarialnego) z klauzulą wykonalności można udać się do komornika. Egzekucję alimentów może prowadzić dowolnie wybrany komornik (ale jeśli ma być ona np. z mieszkania dłużnika, sprawę musi prowadzić komornik, w którego rewirze znajduje się ta nieruchomość).

Osoba, która ma przyznane alimenty, sama wskazuje komornikowi, z czego ma je ściągać: czy z wynagrodzenia dłużnika, czy z jego rachunku bankowego, czy przez zajęcie należącej do niego nieruchomości. Należy też podać we wniosku do komornika, jaka jest dokładna kwota alimentów – zaległych oraz bieżących.

Sprawy w sądzie i u komornika są wolne od opłat dla osoby dochodzącej alimentów. Wszelkie opłaty komornik ściąga od dłużnika (art. 96 par. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Jeśli w ciągu 2 miesięcy komornik nie wyegzekwuje pełnej kwoty alimentów, można zgłosić się po pomoc do urzędu gminy.

Osoba uprawniona do alimentów (na dzieci lub na siebie) może złożyć do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika potwierdzające, że nie może ściągnąć alimentów (bo np. nie ma z czego lub dłużnik wyjechał za granicę).

Gdy gmina otrzyma taki wniosek, przeprowadzi tzw. wywiad alimentacyjny, by ustalić, jaka faktycznie jest sytuacja majątkowa i zawodowa np. ojca zalegającego z alimentami.

Wójt i burmistrz mają prawo zastosować różne środki nacisku na dłużnika alimentacyjnego, np. skierować wniosek do starosty, by zatrzymał mu prawo jazdy.

Jeżeli dłużnik nie płaci zobowiązań z powodu braku pracy, może zostać skierowany np. do robót interwencyjnych.

Gmina ma prawo przekazać dane dłużnika do biura informacji gospodarczej (BIG). Urząd może to zrobić, jeśli zaległości alimentacyjne są za okres dłuższy niż 6 miesięcy. To jeden ze skutecznych sposobów przymuszenia dłużnika, żeby w końcu zaczął płacić alimenty, zwłaszcza te na dzieci. Bowiem gdy rodzic nie płaci alimentów na dzieci, gmina musi je wypłacać z funduszu alimentacyjnego.

Obecnie osoba uprawniona do alimentów, np. mama dzieci, może sama zgłosić niepłacącego ojca na listę zadłużonych.

* Osoba, której dane są w BIG ma utrudniony dostęp do wielu usług, np. ma kłopoty z uzyskaniem kredytu w banku, nie kupi artykułów na raty, nie podpisze lub nie przedłuży umowy z operatorem telefonii komórkowej.

* 10 lat – tyle pozostaje w rejestrze BIG informacja o długu, i to od momentu jego spłacenia.

Zaległe alimenty – jak je odzyskać?

 • Nader często zdarza się, że mimo prawomocnego wyroku / ugody, Twoje dziecko nie otrzymuje alimentów.
 • Jeśli prośby nie pomagają, należy rozważyć środki prawne celem egzekucji należnych alimentów np.:
 • KOMORNIK

Nawet jeśli zwłoka w zapłacie alimentów wynosi kilka dni – można rozważyć złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Komornik może być dowolny.

Pomocne (ale nie obowiązkowe) mogą okazać się wszelkie informacje na temat majątku zobowiązanego do płacenia alimentów. Jeśli nie posiadamy takich informacji, komornik sam z urzędu będzie ustalał majątek dłużnika.

REJESTR BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Dłużnika alimentacyjnego można zgłosić do rejestru Biura Informacji Gospodarczej (dalej: BIG). Jeśli, mimo wezwania do spłaty zaległych alimentów, dłużnik alimentacyjny dalej nie płaci, można przekazać jego dane do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsekwencją takiego wpisu może być np.: odmowa udzielenia kredytu lub pożyczki dłużnikowi alimentacyjnemu, problemy z podpisaniem umowy na telefon, internet, telewizję. Wykreślenie z rejestru następuje dopiero po całkowitej spłacie zadłużenia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Jeśli dochód netto na jedną osobę w Twjej rodzinie nie przekracza 725 zł, można złożyć wniosek o świadczenie  z Funduszu. Świadczenie przyznawane jest do ukończenia przez dziecko 18 lat albo do czasu ukończenia 25 lat, jeśli się uczy.

Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty przysługują bezterminowo. Niestety, świadczenie z Funduszu nie zawsze wynosi tyle samo co zasądzone alimenty.

Co do zasady świadczenie z Funduszu nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

WNIOSEK O ŚCIGANIE DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO

Jeśli dłużnik nie płaci alimentów, jednym z rozwiązań, jest złożenie wniosku o ściganie przez policję dłużnika alimentacyjnego i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Osoba, której dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej trzech należnych świadczeń okresowych (najczęściej miesięcznych), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kary można uniknąć, jeśli dobrowolnie wyrówna się zaległość przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

URZĄD GMINY LUB OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Skierowanie wniosku do urzędu gminy lub mop’su o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, skutkuje wezwaniem dłużnika alimentacyjnego do złożenia informacji o stanie swojego majątku.

W przypadku braku takiej informacji, można np.

 wpisać dłużnika do biur informacji gospodarczych, można skierować wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, można skierować wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji itp.

DZIADKOWIE

Jako jedna z możliwości, wskazywana jest ewentualność uzyskania alimentów od dziadków (w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny nie płaci należnych świadczeń).

Alimenty od dziadków, jednak należy traktować jako ostateczność i raczej jako uzupełnienie alimentów pierwotnie zasądzonych od rodzica dziecka.

Konieczne jest wykazanie, że nie jest się w stanie odzyskać zaległych pieniędzy od dłużnika alimentacyjnego oraz, że dziecko żyje w niedostatku a sytuacja materialna dziadków (rodzeństwa) pozwala na ich płacenie (chodzi o ich możliwości majątkowe i zarobkowe).

SKARGA PAULIAŃSKA

Nader często okazuje się, że dłużnik alimentacyjny nagle lub systematycznie wyzbywa się majątku. Wtedy możemy wystąpić do sądu z tzw. skargą pauliańską. Jest to metoda na odzyskanie należności od dłużnika, który aby uniknąć płacenia, sprzedał lub oddał w formie darowizny swój majątek osobom trzecim, np. rodzicom, konkubinie, rodzeństwu.

Uwaga: termin na złożenie skargi wynosi 5 lat od daty przepisania lub odsprzedania majątku.

WYJAWIENIE MAJĄTKU

See also:  Spłata kredytu przy rozdzielności majątkowej a podział majątku

Jeśli postępowanie egzekucyjne (prowadzone przez komornika) okaże się nieskuteczne, wniosek do komornika o wyjawienie majątku przez dłużnika może okazać się bardzo pomocny. Na skutek takiego wniosku – dłużnik ma obowiązek ujawnić swój majątek z którego można przeprowadzić egzekucję.

Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika można złożyć również do sądu. Należy wskazać, że stawiennictwo dłużnika w sądzie jest obowiązkowe. Jeżeli nie stawi się na wezwanie bądź odmówi złożenia przyrzeczenia lub wykazu sąd może skazać go na grzywnę, nakazać przymusowe doprowadzenie a nawet zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Kilka sposobów jak odzyskać zaległe alimenty ?

Nie jedna z Was zna pewnie ten scenariusz: sprawa o alimenty zakończyła się po Twojej myśli. Sąd zasądził w wyroku kwotę, która powinna wystarczyć na zaspokojenie potrzeb rodziny.  Ojciec jednak nie płaci alimentów i nie zamierza tego zmieniać. Pada często pytanie co zrobić aby skutecznie wyegzekwować alimenty?

W zeszłym roku zapadł wyrok rozwodowy w mojej sprawie. Wyrokiem tym sąd zasądził od  męża na rzecz naszego 5-letniego syna alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie. Minął ponad rok, a były małżonek nie płaci alimentów, nie wspiera nas w żaden sposób, nie interesuje się synem? Co mogę zrobić aby uzyskać należne mojemu dziecku alimenty? Kamila z Mielna

Przede wszystkim Kamilo, Dziewczyny nie można się poddawać, warto podjąć próbę uzyskania należnych środków, a jest na to kilka sposobów, o których zaraz napiszę, czy  okażą się one skuteczne to czas pokaże…

KROK 1. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE:
Sugeruję zacząć od odwiedzenia komornika sądowego. Najlepiej wybrać się do takiego, który urzęduje jak najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Wystarczy zabrać ze sobą dokument z sądu, z którego wynika zobowiązanie alimentacyjne na rzecz syna oraz wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów.

Komornik powinien podjąć działania w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, a także jego sytuacji finansowej i majątkowej. Nie wykluczone, że w toku czynności egzekucyjnych uda się wystąpić do pracodawcy dłużnika o zajęcie jego wynagrodzenia za pracę albo ustalić numer konta bankowego dłużnika, na którym znajdują się środki.

KROK 2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY :
Niestety często samo złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika nie wystarcza, aby uzyskać zasądzone pieniądze. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, to warto skorzystać z pomocy Funduszu Alimentacyjnego.

Oczywiście nie mogę pominąć faktu, że obowiązują rygorystyczne przesłanki uzyskania pomocy z tej instytucji, takie jak niskie kryterium dochodowe, maksymalna kwota alimentów do 500 zł na osobę, warto jednak mieć tę możliwość na uwadze.

KROK 3.

POZEW O ALIMENTY OD DZIADKÓW :
Jeśli znasz rodziców nieodpowiedzialnego ojca i masz do tego wiedzę, że pobierają oni świadczenia emerytalne, rentowe albo jeszcze pracują i otrzymują stałe wynagrodzenie rozważ złożenie pozwu o alimenty na dziecko od dziadków ojczystych. Takie uprawnienie Ci przysługuje, jeśli egzekucja od ojca dziecka napotyka trudności, a warto z niego skorzystać, gdyż przynosi korzyści.

Po pierwsze masz realną szansę uzyskać środki od dziadków na swoje dzieci jeśli tylko dziadkowie mają stabilną sytuację finansową.

Po drugie  takie powództwo, a finalnie zobowiązanie alimentacyjne dziadków odgrywa rolę dyscyplinującą wobec ojca dziecka. Dlaczego? Dlatego, że dłużnicy alimentacyjni nie chcąc obciążać swoich rodziców, często sami zaczynają płacić alimenty, na czym zyskuje ostatecznie osoba uprawniona do alimentów.

KROK 4. POSTĘPOWANIE KARNE:
Będzie groźnie… ale pamiętajcie, niepłacenie alimentów to przestępstwo!

Jeśli zaległość dłużnika alimentacyjnego przekracza 3 świadczenia alimentacyjne (przeważnie 3 miesiące), możesz złożyć do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji.

Postępowanie karne to kolejny instrument, jaki daje Ci prawo, a którym możesz wpłynąć na zmianę postawy nieodpowiedzialnego taty, może się bowiem okazać, że dłużnikowi alimentacyjnemu będzie zależało na statusie niekaranego z uwagi np. na sytuację zawodową?

KROK 5.

REJESTR DŁUŻNIKÓW:
Możesz nieco skomplikować życie swojemu dłużnikowi, jeśli informacja o Twojej należności znajdzie się w Krajowym Rejestrze Długów bądź innym rejestrze dłużników prowadzących informacje o podmiotach gospodarczych.

Jeśli ojciec Twojego dziecka prowadzi działalność gospodarczą, z całą pewnością zależy mu na dobrej opinii i wiarygodności biznesowej wśród kontrahentów prawda? Taki wpis utrudnia nadto zaciąganie zobowiązań kredytowych.

KROK 6. ROSZCZENIE PAULIAŃSKIE:
Jeśli uzyskałaś natomiast wiedzę, że ojciec dziecka pozbywa się majątku  i wygląda na to, że robi to celowo aby uniemożliwić Ci skuteczną egzekucję alimentów, tj.

 dokonuje rozporządzeń swoim majątkiem przepisując np. mieszkanie albo samochód na inne osoby nie zwlekaj. Należy złożyć do Sądu pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną tzw. skarga pauliańska.

W takim postępowaniu należy wykazać, że dłużnik rzeczywiście działał ze świadomością pokrzywdzenia Ciebie jako wierzyciela, wówczas Sąd uzna czynność prawną np. darowizny mieszkania za bezskuteczną względem Ciebie i jako wierzyciel będziesz mogła dalej prowadzić egzekucję z tego majątku.

Jak widzicie jest kilka sposobów, którymi możecie sobie pomóc w egzekucji alimentów, trzymamy kciuki, aby któryś z nich stanowił skuteczną pomoc w odzyskaniu Waszych alimentów.

Jak odzyskać zaległe alimenty – Kancelaria adwokacka Katarzyna Danielewicz

Zaleganie z płatnościami na poczet alimentów stanowi bardzo częste zjawisko. Według informacji podanych przez Krajową Radę Komorniczą oraz Centrum Praw Kobiet problem z zalegających alimentów dotyczy ponad miliona dzieci w Polsce.

Ponadto sukcesywnie wzrasta liczba kobiet, które powinny otrzymywać świadczenia alimentacyjne na nie same, a nie na swoje dzieci, co także przewiduje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Z punktu widzenia jednego rodzica sytuacja wydaje się być bardzo trudna, jeżeli określone świadczenia alimentacyjne nie są uiszczane terminowo.

Jak zadziałać w takiej sytuacji? Do jakich organów bądź instytucji się zwrócić? Istnieje kilka sposobów na to, by skutecznie rozwiązać powyższy problem i uzyskać odpowiednie należności od dłużnika.

 • Świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

Fundusz Alimentacyjny świadczy pomoc w zakresie wypłacania należności alimentacyjnych, jednak ta możliwość jest obwarowana określonymi wytycznymi i warunkami, które należy spełnić, by móc ubiegać o się o takowe świadczenie.

Pierwszym z nich jest wiek osoby, na której rzecz ma być wypłacane dane świadczenie z ramienia Funduszu, który nie może przekroczyć 18 lat, a w przypadku gdy ta osoba wciąż uczy się w szkole lub szkole wyższej – 25 lat.

W przypadku osób niepełnosprawnych świadczenie alimentacyjne przysługuje bezterminowo pod warunkiem, że legitymują się one stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności w znacznym stopniu. Ponadto, o przyznaniu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego decyduje kryterium dochodowe – tj.

przeciętna kwota netto przypadająca na jednego członka rodziny w skali miesiąca. Kwota ta nie może przekroczyć 725 zł na osobę. Gdy powyższe warunki są spełnione Fundusz wypłaca należną kwotę alimentacyjną osobie uprawnionej, jednak zrealizowane świadczenie nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

Ingerencja komornika przy świadczeniach alimentacyjnych jest częstym przypadkiem. Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji.

Jednak informacje dotyczące dłużnika, który nie wywiązuje się ze swojego obowiązku alimentacyjnego muszą zostać dostarczone przez drugą stronę wraz z wyrokiem sądu. Komornik prowadzący egzekucję najczęściej prowadzi ją za pośrednictwem zajęcia wynagrodzenia za wykonywaną pracę przez dłużnika.

W zależności od rodzaju umowy i stosunku pracowniczego, komornik może zająć wskazaną część wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę komornik ma możliwość uszczuplenia pensji na poczet świadczenia alimentacyjnego w wysokości nieprzekraczającej 60% wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy dłużnik został zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (czyli na tzw. umowach cywilnoprawnych)  zajęcie pensji może nastąpić w całości, chyba, że pensja ta stanowi jedyne źródło utrzymania niewywiązującego się ze swoich obowiązków płatnika.

Jednak w sytuacji, kiedy po upływie dwóch miesięcy od daty wszczęcia egzekucji komornik nie zdoła wyegzekwować należnej kwoty za zaległe świadczenia ze strony dłużnika, egzekucja zostaje uznana za bezskuteczną. Wówczas osoba ubiegająca się o alimenty może zgłosić swoje roszczenia do Funduszu Alimentacyjnego.

 • Pomoc gminy w zakresie wyegzekwowania alimentów od dłużnika

W sytuacji, gdy zobowiązany uchyla się od płatności należnych świadczeń, strona poszkodowana może złożyć wniosek w urzędzie gminy o egzekucję administracyjną. Dłużnik powinien wówczas poddać się tzw. wywiadowi alimentacyjnemu, którego unikanie spowoduje, że gmina m.in.

będzie mogła zatrzymać dłużnikowi dokument prawa jazdy aż do momentu, kiedy nie udzieli wywiadu alimentacyjnego lub do 6 miesięcy po uiszczaniu kwoty alimentacyjnej stanowiącej co najmniej połowę określonego przez sąd świadczenia.

 W przypadku gdy dłużnik wciąż unika obowiązującej go płatności, gmina wystawia tytuł wykonawczy, a egzekwowaniem długu alimentacyjnego zajmuje się wówczas urząd skarbowy.

Gdy po upływie 6 miesięcy dłużnik nie uiszcza należności, zostaje on wpisany na listę BIG (Biuro Informacji Gospodarczej), gdzie widnieje jako dłużnik.

 • Egzekwowanie alimentów od rodziny dłużnika

Rozwiązanie to jest możliwe po zwróceniu się do Sądu Rodzinnego ze stosownym roszczeniem. Wedle obowiązujących przepisów prawa, ściąganie długów z tytułu nieuiszczonej kwoty alimentacyjnej może zostać przeniesione na rodzinę osoby zobowiązanej do jej płacenia.

Oczywiście w pierwszej kolejności zawsze to rodzic staje się zobowiązanym do regulowania kwot alimentacyjnych, jednak obowiązek ten przechodzi w drugiej kolejności na jego wstępnych tj. dziadków, a następnie rodzeństwo.

Dzieje się tak, gdy powiązania rodzinne powodują, iż nie ma bliższej osoby, która mogłaby wziąć na siebie obowiązek alimentacyjny z powodów takich jak śmierć lub niezdolność do świadczenia alimentów.

W sytuacji kiedy to inni członkowie rodziny są odpowiedzialni za płatność, Sąd orzekając o jej wysokości bierze pod uwagę zarobki bądź generalnie możliwości finansowe takich osób, zatem możliwym jest, że te osoby zostaną zobowiązane do płacenia nie całości, a jedynie części wcześniej zasądzonej kwoty alimentacyjnej.

Postępowanie karne jest najbardziej dolegliwym sposobem ubiegania się o zaległości alimentacyjne, ponieważ zgodnie z polskim Kodeksem karnym za uporczywe unikanie płatności wobec osoby bliskiej lub innej osoby, wobec której takie świadczenia zasądzono grozi kara ograniczenia wolności, kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 2.

Kara za niealimentację następuje, ponieważ wbrew obowiązującym przepisom ustawy, dłużnik przyczynia się do niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej do alimentów, a zatem narusza jej dobro osobiste.

Ściganie dłużnika może nastąpić zarówno z urzędu jak i na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej jak i organu podejmującego dotychczasowe działania względem dłużnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published.