Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej

Sprawa rozwodowa zakończyła się zupełnie nie po Twojej myśli? Nie zgadzasz się z orzeczeniem sądu? Zobacz, jak złożyć apelację od wyroku rozwodowego.

Walczyłeś o rozwód z orzeczeniem winy Twojego współmałżonka. Załączyłeś dowody, powołałeś świadków. Odbyła się jedna rozprawa, potem kolejna, wreszcie upragniony wyrok. I tu… zaskoczenie! Sąd nie uznał Twojego małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. A na dodatek stwierdził, że to Ty ponosisz winę za rozpad związku.

Nie zgadzasz się z tym. I co teraz?

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Na rozprawie sąd ogłosił wyrok i krótko go umotywował. Jeśli się z nim nie zgadzasz, złóż wniosek o uzasadnienie wyroku. Z niego dowiesz się, jakimi argumentami kierował się sąd. Co go przekonało? Którym świadkom dał wiarę? Jakie dokumenty miały wpływ na jego decyzję?

Śpiesz się, ponieważ na złożenie wniosku o uzasadnienie masz tylko 7 dni od momentu ogłoszenia wyroku. Złożysz go w tym sądzie, który wydał wyrok. Będzie Cię to kosztowało 100 zł.

Apelacja od wyroku rozwodowego – znajdź prawnika

Jeśli masz adwokata, złoży wniosek za Ciebie. Nie wyobrażam sobie inaczej. Warto z nim jednak porozmawiać i ustalić, czy na pewno zajmie się tą sprawą.

Jeśli nie masz prawnika, to może być dobry moment, aby go znaleźć. 

Uzasadnienie wyroku otrzymasz w ciągu następnych tygodni, może miesięcy. Wszystko zależy od sędziego. Nie ma tutaj sztywnych reguł.

Uzasadnienie wyroku – i co dalej?

Otrzymałeś pismo pocztą. Nadal nie zgadzasz się z orzeczeniem sądu? Jeśli tak, to przysługuje Ci apelacja, czyli odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji. 

Apelacja w sprawie rozwodowej – ile masz czasu?

Należy ją złożyć w terminie 2 tygodni od otrzymania uzasadnienia wyroku. Apelację składasz do sądu pierwszej instancji – tego, w którym odbywała się sprawa rozwodowa.

Apelacja od wyroku rozwodowego – co w niej napisać?

To pismo procesowe, musi być zatem fachowo sporządzone. 

Co powinna zawierać apelacja od wyroku rozwodowego:

 • oznaczenie wyroku, od którego chcesz się odwołać (m.in. datę wyroku, nazwę sądu, który go wydał, sygnaturę sprawy);
 • wskazanie, czy odwołujesz się od całego wyroku, czy tylko od jego części; 
 • przedstawienie zarzutów, czyli wyjaśnienie, dlaczego się nie zgadzasz z wyrokiem. 

Napisz konkretnie, które argumenty sądu z uzasadnienia są dla Ciebie nie do przyjęcia i dlaczego.

„To nie prawda, że zdradziłem żonę” – nie wystarczy. Zamiast tego możesz pokazać, dlaczego sąd się pomylił, uznając zdjęcia Twoje i Twojej kochanki za wiarygodne. Może zostały spreparowane? Celowo przejaskrawiłam ten zarzut.

Inny przykład. Ciocia męża, która zeznawała na Waszej sprawie rozwodowej, od zawsze Cię nie lubiła. Twoim zdaniem kłamała w sądzie, opowiadając niestworzone historie o tym, jaką złą byłaś żoną. Sąd dał wiarę jej opowieściom. Jeśli chcesz ten dowód podważyć, to napisz, dlaczego sąd nie powinien się na nim opierać. Może to, co ciocia opowiadała, było niespójne lub nielogiczne? 

W apelacji stawia się zarzuty, czyli wytyka opisane wyżej błędy.

Nowe dowody w apelacji od wyroku rozwodowego

W razie potrzeby możesz powołać nowe fakty lub dowody, które nie zostały wykorzystane w sądzie pierwszej instancji. 

Uwaga! Jest jedno zastrzeżenie. Musisz dowieść, że nie mogłeś ich powołać wcześniej (podczas pierwszej sprawy sądowej) albo że potrzeba powołania tych dowodów wynikła później. Co to oznacza? Sąd może uznać dowody powołane w apelacji za spóźnione. Chyba że przedstawisz argumenty na to, że takie nie są.

Kiedy sąd pozwoli powołać nowe dowody?

Możesz je przedstawić, jeśli uprawdopodobnisz, że np. dopiero teraz się o nich dowiedziałeś. Może zdobyłeś jakieś nagranie dźwiękowe? Biling rozmów telefonicznych? Albo dowiedziałeś się, dlaczego świadek, który Tobie zaszkodził podczas sprawy w pierwszej instancji, jest niewiarygodny i masz na to dowód?

Wyrok w sprawie rozwodowej to nie koniec. Jeśli się z nim nie zgadzasz, możesz się od niego odwołać. Mam nadzieję, że po przeczytaniu artykułu wiesz, jak to zrobić. Najpierw wniosek o uzasadnienie wyroku, potem apelacja od wyroku rozwodowego. 

Nie przegap obowiązujących terminów. Pamiętaj, że na złożenie wniosku o uzasadnienie masz tylko 7 dni od wyroku. A apelacja przepadnie Ci po 14 dniach od otrzymania uzasadnienia.

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej

Czy można się odwołać od wyroku rozwodowego?

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o rozwód lub separację.

Jeżeli strona nie zgadza się z wyrokiem sądu,
jest z niego niezadowolona i jest
przekonana, że sąd nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności koniecznych do
należytego rozpatrzenia sprawy, może zaskarżyć wyrok poprzez wniesienie
apelacji – do sądu II instancji, czyli sądu apelacyjnego.

 • W terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyroku strona może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku.
 • Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
 • Uzasadnienie wyroku ułatwi napisanie apelacji.
 • Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia.

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Podstawą złożenia apelacji mogą być błędy merytoryczne, błędy procesowe i błędne rozpoznanie stanu faktycznego.

Zobacz: Rozwód i separacja a dobro dziecka

Jeśli nie cały wyrok, lecz jedynie jego część (np. orzeczenie o winie) zostanie zaskarżona przez stronę to wówczas, należy wskazać co do jakiej części wyroku lub co do których jego postanowień wnosimy apelację.

Jeżeli złożona apelacja dotyczy części wyroku, należy dokładnie określić, o które postanowienia chodzi i w jaki sposób powinny być zmienione. Należy podać powody, dla których strona nie zgadza się z zaskarżanym przez siebie wyrokiem.

W pozostałej części wyrok się uprawomocni.

Uzupełnienie wyroku

Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności.

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o rozwód lub separację.

Zobacz serwis: Rozwody

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Czy ten artykuł był przydatny?

Dziękujemy za powiadomienie

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Apelacja od wyroku rozwodowego

Jeśli któryś z małżonków nie jest zadowolony z wyroku rozwodowego wydanego przez sąd pierwszej instancji (sąd okręgowy) i chce go zaskarżyć, może wnieść apelację od wyroku rozwodowego do sądu drugiej instancji. W takiej sytuacji w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku trzeba wystąpić do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po otrzymaniu takiego uzasadnienia wnosi się apelację.

Składa się ją do tego samego sądu, który wydał wyrok rozwodowy. Na złożenie apelacji mamy dwa tygodnie od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeśli osoba chcąca złożyć apelację nie zażądała sporządzenia uzasadnienia wyroku w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku, wówczas dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do wystąpienia do sądu o uzasadnienie.

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej

Ile kosztuje apelacja?

Jak większość spraw sądowych, również wnosząc apelację w sprawie rozwodowej, należy ją opłacić. Koszt apelacji wynosi 600 zł i trzeba ją wnieść przed złożeniem dokumentów w sądzie.

Co powinna zawierać apelacja?

W apelacji trzeba koniecznie wskazać wyrok, od którego się ją wnosi. Trzeba wyraźnie wskazać czy zaskarża się go w całości czy w części, a także zwięźle przedstawić zarzuty i je uzasadnić. Apelacja powinna zawierać wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku. Skarżący musi zaznaczyć w nim zakres żądanej zmiany lub uchylenia.

See also:  Zadłużone mieszkanie a odpowiedzialność konkubenta za długi

W apelacji nie można powoływać się na nowe fakty i dowody. Jest o to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy ich powołanie przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe, bądź gdy potrzeba powołania się na nie pojawiła się później.

Gdy wniesiona apelacja spełnia wszystkie wymogi formalne, wówczas sąd pierwszej instancji doręcza ją stronie przeciwnej, a akta sprawy przedstawia niezwłocznie sądowi drugiej instancji. Strona przeciwna w ciągu dwóch tygodni od doręczenia apelacji może wnieść odpowiedź na apelację.

Kto rozpatruje apelację od wyroku rozwodowego?

Apelację w sprawie o rozwód lub separację z orzeczeniem winy rozpoznaje sąd apelacyjny. W rozprawie uczestniczy trzech sędziów zawodowych.

Sad rozpoznaje ją tylko w granicach apelacji, a z urzędu bierze pod uwagę jedynie nieważność postępowania, czyli sytuacje, gdy przykładowo droga sądowa nie była dopuszczalna, strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, albo jej pełnomocnik nie był należycie umocowany.

Jeśli sąd apelacyjny uzna, że nowe fakty i dowody strona mogła powołać przed sądem pierwszej instancji, to wówczas może je pominąć.

W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami.

Jaki może być wynik apelacji?

Zasadą jest, że sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść osoby, która wniosła apelację. Jednak jest od tego wyjątek, gdy strona przeciwna również wniosła apelację.

Na skutek apelacji:

 • sąd apelacyjny ma prawo oddalić apelację, gdy jest bezzasadna lub uwzględnić apelację,
 • uwzgledniając apelację może zmienić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy lub uchylić wyrok,
 • może znieść postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania,
 • gdy pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, wtedy sąd  uchyla wyrok i odrzuca pozew albo umarza postępowanie.

Oprócz wskazanych wyżej przypadków wyrok może zostać uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, gdy sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy lub gdy wydanie wyroku wymagało przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. W takiej sytuacji w uzasadnieniu wyroku sąd apelacyjny dokonuje oceny prawnej i zamieszcza wskazania co do dalszego postępowania. Ocena i wskazania wiążą sąd pierwszej instancji oraz drugiej instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Czy można cofnąć apelację?

Strona, która wniosła apelację, ma prawo ją wycofać. Wtedy sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Gdy sprawa powróci do sądu pierwszej instancji, ten powinien rozpoznać ją w innym składzie. W sprawach rozwodowych i o separację od wyroku sądu apelacyjnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Kiedy sąd odrzuci apelację?

Jeśli apelacja zostanie wniesiona po upływie terminu, apelacja nie została opłacona lub uzupełniona w wyznaczonym terminie, odrzuci ją już sąd pierwszej instancji (na niejawnym posiedzeniu), do którego wpłynie apelacja.

Czy apelację można wnieść samodzielnie?

Nie ma co prawda ograniczeń co do samodzielnego złożenia apelacji od wyroku rozwodowego, ale trzeba pamiętać, że niesie to za sobą ważne konsekwencje. Należy bardzo dokładnie sprecyzować swoje żądania, które mają być objęte apelacją.

W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Sąd drugiej instancji nie będzie się zajmował kwestiami nie będącymi przedmiotem apelacji.

Rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego jest wiążące i w sprawach rozwodowych i o separację od wyroku sądu apelacyjnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Złożenie apelacji najczęściej zleca się adwokatowi, który prowadził sprawę rozwodową. Jest to uzasadnione, ponieważ to on zna najlepiej wszelkie aspekty tej sprawy. Oczywiście istnieje możliwość wyznaczenia do apelacji innego pełnomocnika, jeśli adwokat prowadzący sprawę rozwodową nie spełnił oczekiwań.

 • Autor: adw. Monika Piech-Balicka
 • Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
 • Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej

W jaki sposób zaskarżyć wyrok rozwodowy ? Adwokat Dąbrowa Górnicza

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej

Wnosząc apelację musimy jednak przekonać sąd apelacyjny, że orzeczenie rozwodu było z jakichś względów niedopuszczalne. Jeżeli w uzasadnieniu apelacji wskazujesz, że nie wystąpiły przesłanki uzasadniające rozwód, musisz wskazać, które konkretnie. Np. że nadal łączy małżonków wieź psychiczna i gospodarcza, albo że rozkład pożycia nie ma charakteru trwałego.

Możemy skutecznie kwestionować w apelacji rozstrzygnięcie w przedmiocie rozwiązania małżeństwa nawet wówczas, gdy zostały spełnione przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Będzie to uzasadnione wtedy, gdy w sprawie zachodziły tzw.

przesłanki negatywne, o których wspomina Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

I tak też mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli: wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np.

gdy małżonek pozwany jest ciężko chory albo niedołężny i wymaga pomocy oraz opieki małżonka żądającego rozwodu itp.

);żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Ze sprzeczną z zasadami współżycia społecznego odmową na rozwód będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy podstawą odmowy zgody na rozwód jest np. chęć zemsty na małżonku wyłącznie winnym czy niedopuszczenie do zalegalizowania nieformalnego związku, w którym ten pozostaje.

W uzasadnieniu apelacji małżonek powinien wiec wskazać, że sąd okręgowy podjął niewłaściwe rozstrzygnięcie, sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli zasadny będzie zarzut naruszenia dobra wspólnych małoletnich dzieci lub sprzeczności orzeczenie rozwodu z zasadami współżycia społecznego lub złamania zakazu orzekania rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego, wówczas małżeństwo nie będzie mogło być rozwiązane i sąd oddali powództwo.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Apelację musimy zatem wnieść do sądu okręgowego, ale rozpoznaje ją sąd apelacyjny.

Najczęstszą przyczyną wadliwego rozstrzygnięcia sądu jest nieprawidłowo przeprowadzona ocena zebranych dowodów, która doprowadziła sąd do wadliwego rozstrzygnięcia. Możliwe jest również, że sąd prawidłowo zebrał i ocenił materiał dowodowy, jednak dopuścił się naruszenia przepisów prawa materialnego.

Np. sąd orzekł rozwód, mimo że nie ustały wszystkie więzi łączące małżonków, a więc rozkład pożycia nie miał charakteru zupełnego. Należy jednak podkreślić, że wnosząc apelację skarżący małżonek powinien wskazać wszystko, co jego zdaniem jest nieprawidłowe i doprowadziło do wydania zaskarżonego wyroku.

Ilona Cebo-Kubiczek
Adwokat Dąbrowa Górnicza

Tagi: adwokat rozwód dąbrowa górnicza

Apelacja w sprawie rozwodowej od wyroku rozwodowego – jak przebiega? – Marlena Słupińska

Jeśli szukasz pomocy w przygotowaniu apelacji od wyroku rozwodowego, to znaczy, że najprawdopodobniej masz już za sobą I instancję i nie jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia sądu.

 Teraz pora jednak na nową rozgrywkę. Musisz się bardzo spieszyć, ponieważ z apelacją związane są nieprzekraczalne terminy. Przeczytaj poniższy wpis – „Apelacja od wyroku rozwodowego” i szybko wyciągnij wnioski.

Czas działa na Twoją niekorzyść.

Złożenie apelacji od wyroku rozwodowego w praktyce uzależnione jest od złożenia do sądu I instancji wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Taki wniosek powinno złożyć się do sądu I instancji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W praktyce, jeśli nie złożysz takiego wniosku to  zamykasz sobie prawo do apelacji od wyroku rozwodowego.

Dlatego należy pospieszyć się ze złożeniem wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po jego złożeniu, sąd przygotuje uzasadnienie do wyroku I instancji i doręczy je. Niestety, w praktyce może to potrwać nawet kilka tygodni. Nie marnuj tego czasu i zbieraj argumenty do apelacji od wyroku rozwodowego.

Po doręczeniu wyroku I instancji wraz z uzasadnieniem, pozostaje 14 dni na złożenie apelacji od wyroku rozwodowego. Składa się ją do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji. Oznacza to, że powinieneś ją zanieść do sądu, który wydał wyrok albo wysłać ją pocztą do tego sądu.

W drugim przypadku wyślij list polecony i zachować potwierdzenie nadania. To bardzo ważne.

Apelacja od wyroku rozwodowego powinna spełniać te same wymogi, jakie przewidziane zostały dla pisma procesowego. Ponadto powinna:

 • wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie
 • zawierać przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie
 • wskazywać, czego domagasz się w apelacji: zmiany czy uchylenia wyroku rozwodowego.

Prawda jest jednak taka, że aby apelacja miała szansę odnieść sukces powinna być przygotowana przez radcę prawnego lub adwokata i to specjalizującego się w prawie rozwodowym.

Apelacja jest bardzo sformalizowanym dokumentem, w którym o wiele większą wartość od emocji i dążeniu do wyłożenia swoich racji przykłada się do zachowania warunków formalnych i wnioskowania prawniczego.

Zwykle wiele trudności sprawia odpowiednie przygotowanie zarzutów. W apelacjach pisanych samodzielnie małżonkowie często bezrefleksyjnie powtarzają to wszystko, co już wyartykułowali na etapie I instancji.

Tymczasem w apelacji należy wykazać niespójności w rozumowaniu składu orzekającego, błędy w ocenie materiału dowodowego, czy ewentualne uchybienia formalne.

Niestety, ale dobra apelacja od wyroku rozwodowego stanowi polemikę z tym wyrokiem, pisaną językiem sądu.

W apelacji od wyroku rozwodowego możesz zgłaszać nowe dowody. Jednak będziesz musiał wykazać, że ich powołanie w I instancji nie było możliwe tudzież potrzeba ich powołania pojawiła się później.

See also:  Podział działalności gospodarczej między małżonków

Celem tej zasady jest, abyś nie zaczynał całego postępowania od nowa dopiero na etapie apelacji. W praktyce musisz wskazać, dlaczego nie mogłeś wcześniej skorzystać z danego dowodu i musi to być przyczyna obiektywna (np.

 nie wiedziałeś o jego istnieniu, był niedostępny).

Ze złożeniem apelacji od wyroku rozwodowego związane są także koszty. Opłata sądowa od apelacji wynosi 600 zł. Dowód jej uiszczenia musi zostać dołączony do apelacji. Jeśli korzystasz z pełnomocnika, musisz się liczyć także z kosztem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Wynosi ona 17 zł.

Pamiętaj, że oprócz opłaty za apelację będziesz musiał opłacić wniosek o uzasadnienie wyroku rozwodowego. Opłata wynosi 100 zł.

Może się jednak zdarzyć, że przedmiotem apelacji nie jest kwestia winy za rozpad małżeństwa czy okoliczność rozwiązania małżeństwa. Czasami małżonkowie apelują w bardzo wąskim zakresie, np.:

 • władzy rodzicielskiej
 • wysokości alimentów
 • zajmowania wspólnego mieszkania
 • eksmisji, czy nawet
 • podziale majątku wspólnego.

Wówczas opłaty od apelacji kształtują się inaczej. Nie będę tego jednak opisywać w tym miejscu, ponieważ stawki opłat bardzo często się zmieniają. Dlatego przed wniesieniem apelacji od wyroku rozwodowego powinieneś sprawdzić zakres zaskarżenia i ustalić jak dobrać odpowiednią opłatę.

Apelacja od wyroku rozwodowego jest o tyle skomplikowanym narzędziem, że przy jej pomocy można zaskarżać różne okoliczności. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sam przedmiot zaskarżenia – wyrok rozwodowy, jest wieloaspektowy.

Taki wyrok rozstrzyga bowiem o samej istocie sporu, a więc o rozwodzie i okoliczności, który z małżonków ponosi za niego winę, a także o innych kwestiach: alimentach na małżonka, na dzieci, podziale majątku, o władzy rodzicielskiej, czy o kontaktach z dziećmi. Natomiast sama apelacja może zaskarżać wyrok rozwodowy w całości albo w części, np.

 tylko w zakresie alimentów na dzieci. Dlatego kluczowym jest staranne sformułowanie tzw. zakresu zaskarżenia.

Jeśli zakres zaskarżenia sformułujesz niezrozumiale lub nieumiejętnie, to sąd nie zrozumie tego, czego się domagasz. Będziesz mieć duży problem, aby wygrać w II instancji.

Czy warto składać apelację w sprawie o rozwód? Niestety nie ma ogólnej odpowiedzi, a wszystko zależy od tego jak do tej pory przebiegała Twoja sprawa.

W sprawach rozwodowych, w przypadku skarżenia wyroku w całości, wyłączona jest bowiem zasada procesowa, zgodnie z którą sąd II instancji nie może orzekać na niekorzyść składającego apelację.

W praktyce uchylenie wspomnianej zasady będzie więc istotne w sytuacjach, w których sąd orzekł obustronną winę za rozpad pożycia, a tymczasem Tobie zależy na wykazaniu winy drugiej strony. W takiej sytuacji złożenie apelacji może się nawet skończyć orzeczeniem o Twojej wyłącznej winie.

W praktyce apelacja od wyroku rozwodowego jest składana najczęściej przez małżonka, przeciwko któremu orzeczono wyłączną winę. Ten zaś ma niewiele do stracenia w walce w II instancji.

Dlatego zastanawiając się, czy złożyć apelację od wyroku rozwodowego nie powinno się analizować szans, lecz oceniać ile ma się do stracenia. Otóż, jeśli po przegranej sprawie orzeczono przeciwko Tobie:

 • alimenty na żonę,
 • zbyt wysokie alimenty na dzieci,
 • ograniczono Ci władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi,
 • Twoją eksmisję,
 • niekorzystny podział majątku,
 • a także gdy orzeczono Twoją winę, mimo że faktycznie nie Ty byłeś winny rozpadu małżeństwa,

to powinieneś rozważyć składanie apelacji. Być może sąd II instancji życzliwiej spojrzy na Twoją argumentację i uda się zmienić kwestionowany wyrok.

Twoją apelację będzie rozpatrywał sąd apelacyjny. Jeśli więc Twoją sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Poznaniu, apelacja będzie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jeśli zaś Twoja sprawa była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy lub w Toruniu, apelację będzie rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

W składzie orzekającym znajdzie się 3 sędziów zawodowych. Sąd będzie rozpatrywał apelację jedynie w takim zakresie, w jakim został zaskarżony wyrok sądu I instancji. Jeśli więc zaskarżyłeś tylko część orzeczenia, np.

 sposób uregulowania kontaktów z dziećmi – sąd apelacyjny pochyli się tylko nad tym zagadnieniem. Wyrok sądu apelacyjnego co do zasady kończy proces sądowy, zaś małżeństwo ustaje. Złożenie skargi kasacyjnego od takiego rozstrzygnięcie nie jest możliwe.

Warto więc skupić się na rzetelnym poprowadzeniu sprawy aż do zakończenia II instancji.

Jeśli wygrałeś sprawę o rozwód w I instancji, to aż do czasu uprawomocnienia się wyroku powinieneś zachować czujność.

Twój małżonek ma jeszcze szanse na odwrócenie losów sprawy, składając apelację od wyroku rozwodowego.

Jeśli taka apelacja zostanie złożona, to zostaniesz o tym poinformowany przez sąd, na podobnej zasadzie, jak byłeś informowany o wszelkich innych pismach składanych do sądu w czasie sporu w I instancji.

Po doręczeniu Ci przez sąd zawiadomienia o złożeniu apelacji przez Twojego małżonka, będziesz mieć 14 dni na złożenie do sądu odpowiedzi na apelację. Zwykle odpowiedź na apelację stanowi podtrzymanie dotychczasowej argumentacji – a więc tej, która przyniosła sukces w I instancji. Niemniej także i w tym przypadku należy zachować czujność.

Otóż małżonkowie składający apelację często przytaczają w niej nowe fakty i nowe dowody na ich poparcie. Wówczas należy koniecznie odnieść się do nich w odpowiedzi na apelację. Przy czym, można je kwestionować na 2 sposoby:

 • poprzez argumentację, że są one spóźnione, ponieważ mogły być już przytoczone w sprawie w I instancji,
 • poprzez ich kwestionowanie co do meritum.

Bardzo złym pomysłem jest zaniechanie złożenia odpowiedzi na apelację. Jest to prosta droga do przegranej w II instancji.

Twoja sytuacja po przegranej w sprawie o rozwód zależy od tego, w jakim zakresie ją przegrałeś. Co do zasady, sprawę o rozwód można przegrać na 2 płaszczyznach:

 • w zakresie orzeczenia o rozwodzie, w tym w zakresie winy za rozpad małżeństwa,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów na dzieci.

Jeśli chodzi o pierwszy z ww. zakresów – winę za rozpad związku – to po przegranej sprawie praktycznie niewiele już można zrobić. Wyroki sądów apelacyjnych są prawomocne i nie podlegają zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. W praktyce to jest koniec.

Natomiast sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku kwestii zw. z opieką, kontaktami i alimentami na dzieci. Tutaj co do zasady też nie ma przestrzeni do składania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Możesz jednak założyć nową sprawę po zmianie okoliczności faktycznych, na podstawie których sąd wydał wyrok w tym zakresie. Jest to szczególnie ważne, gdy sąd zabiera Ci dzieci lub ogranicza z nimi kontakty.

Tu jest jeszcze duża przestrzeń do walki, mimo przegranej w II instancji!

Apelacja od wyroku rozwodowego

Wyrok sądu nie zawsze zadowala dwie strony postępowania. Bardzo często jest to widoczne w wyrokach rozwodowych, kiedy jedna ze stron nie zgadza się z rozstrzygnięciami zawartymi w orzeczeniu. Wówczas strona może wnieść apelację od wyroku rozwodowego. 

Wyrok sądu I instancji strona może zaskarżyć przez wniesienie apelacji, a apelację rozpatruje sąd II instancji. W dzisiejszej publikacji wyjaśnimy:

 • jak i gdzie można złożyć apelację,
 • jaki jest koszt apelacji,
 • co powinna zawierać apelacja,
 • dlaczego warto powierzyć przygotowanie apelacji pełnomocnikowi. 

Złożenie apelacji  – kiedy jest możliwa i gdzie ją złożyć

Na początku warto pokrótce wyjaśnić to, czym jest apelacja. Apelacja jest środkiem odwoławczym, który ma na celu poddanie sądu I instancji kontroli zasadności oraz legalności. Polega na ponownym rozpoznaniu danej sprawy przez sąd II instancji, jednak rozpoznanie sprawy będzie opierało się na wskazanym zakresie i podniesionych w apelacji zarzutów. 

Apelacja służy temu, aby uniemożliwić uprawomocnienie się danego wyroku i przenieść rozpoznawanie sprawy do sądu wyższej instancji. 

Aby było możliwe złożenie apelacji, niezbędne jest wcześniejsze złożenie do sądu wniosku o uzasadnienie wyroku. Jest to pierwszy krok, który należy wykonać, aby można było odwołać się od wyroku rozwodowego. Wniosek ten należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Kiedyś wniosek ten nie podlegał opłacie, jednak obecnie koszt wniosku to 100 złotych. Sąd w terminie 7 dni powinien również uzasadnić wydany wyrok, jednak przekroczenie tego terminu przez sąd, nie tworzy skutków prawnych dla niego, ponieważ jest to termin tzw. instruktażowy.

 

Kolejnym krokiem jest złożenie w sądzie apelacji. Strona ma na to 14 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja również jest płatna. Koszt apelacji wynosi 600 złotych. 

Wymogi formalne apelacji

Apelacja powinna spełniać wymogi pisma procesowego, a ponadto zawierać:

 • oznaczenie danego wyroku, który jest zaskarżony. Należy również zaznaczyć, czy wyrok ten jest zaskarżony w części czy w całości, 
 • przedstawienie zarzutów w sposób zwięzły i precyzyjny,
 • uzasadnienie zarzutów,
 • wniosek o zmianę bądź uchylenie wyroku (w części lub w całości), 
 • własnoręczny podpis, 
 • załączniki.

Do apelacji trzeba dołączyć również dowód uiszczenia opłaty w kwocie 600 złotych. Należy również dołączyć odpis dokumentu dla drugiej strony. 

Jeśli wszystkie wymogi formalne co do apelacji zostaną spełnione, wówczas sąd II instancji zbada prawidłowość orzeczenia wydanego przez sąd I instancji. Duże znaczenie mają tutaj zarzuty oraz ich uzasadnienie. 

Apelację rozpatruje sąd apelacyjny w składzie 3 sędziów zawodowych. Sąd rozpatruje apelację tylko w takim zakresie, w jakim został zaskarżony wyrok sądu I instancji. Jeśli została zaskarżona tylko część wyroku np. sposób uregulowania kontaktów z dziećmi – sąd apelacyjny pochyli się tylko nad tym zagadnieniem. Wyrok wydany przez sąd apelacyjny kończy proces sądowy, a małżeństwo ustaje. 

Czy apelację powinien napisać pełnomocnik

Apelację można napisać samodzielnie, jednak pismo to powinno być bardzo precyzyjne. Jak wcześniej wspomnieliśmy, w apelacji bardzo ważne są zarzuty oraz ich dobre uzasadnienie. Sąd zajmuje się tylko kwestiami, które są przedmiotem apelacji.

Jeśli po zapadnięciu wyroku sądu I instancji pojawiły się wyjątkowe okoliczności, wówczas w apelacji można powoływać dowody na okoliczności, które pojawiły się po wyroku.

See also:  Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?

Najlepszym wyjściem jest zlecenie napisania apelacji pełnomocnikowi, który wcześniej prowadził sprawę rozwodową, gdyż to on zna najlepiej całą sprawę. 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych 

Apelacja od wyroku rozwodowego 2020 – Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Niestety nie zawsze wyrok sądu jest taki, jak byś chciał, aby był. Dotyczy to także spraw rodzinnych, w tym rozwodowych. Apelacja od wyroku rozwodowego “wygląda” teraz nieco inaczej niż kiedyś.

 • Tak, każdemu może zdarzyć się przegrać sprawę.
 • Rozważaniom o tym, co to znaczy “przegrać sprawę” w sprawie o rozwód poświęcę inny wpis.
 • Teraz przechodzimy już do konkretów:
 • Wyrok sądu I instancji można zaskarżyć właśnie poprzez wniesienie apelacji.
 • Apelację rozpatruje sąd II instancji  w składzie trzech sędziów.
 • Aby jednak ten sąd Twoja apelację rozpatrzył, najpierw trzeba ją napisać i do tego sądu wysłać.
 • W listopadzie ubiegłego roku weszło w życie mnóstwo zmian w kodeksie postępowania cywilnego.
 • Tak, niektóre zmiany, w tym w ustawie o kosztach sądowych weszły w życie wcześniej – latem 2019 r.
 • Wiele zmian dotyczy też wnoszenia apelacji :

Apelacja od wyroku rozwodowego po zmianach w kpc

 1. Aby wnieść apelację, konieczne jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.
 2. Musisz zrobić to w terminie – masz na to 7 dni.
 3. Jeśli nie złożysz wniosku o uzasadnienie wyroku : skuteczne zaskarżenie wyroku niestety nie będzie możliwe.
 4. (kiedyś było troszkę inaczej, tzn.

  też składało się wnioski o uzasadnienie, ale zostawała “furtka” umożliwiająca złożenie apelacji pomimo braku takiego wniosku)

 5. Teraz aby złożyć apelację od wyroku musisz najpierw złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie.
 6. I tu jeszcze jedna nowość.

  może uznasz, że to drobiazg, ale to to istotna kwestia:

 7. napisz, czy wnosisz o uzasadnienie wyroku w całości, czy tez uzasadnienie ma dotyczyć tylko określonej części rozstrzygnięcia.
 8. Uwaga: kiedyś taki wniosek nie podlegał opłacie, teraz trzeba zapłacić 100 zł.

 9. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli zdecydujesz się wnieść apelację ta opłata od wniosku będzie zaliczona na poczet opłaty od apelacji.
 10. Tak, niestety od samej apelacji też są należne opłaty.

 11. (i znowu dobra wiadomość jest taka, iż można wnosić o zwolnienie od opłaty od apelacji, ale dziś nie o tym)
 12. Apelację – co do zasady – wnosi się do sądu, który wydał wyrok (w przypadku rozwodu to sąd okręgowy)
 13. Ale:  jeśli wniesiesz apelację od razu do sądu II instancji – nic złego się nie stanie.

 14. Pamiętaj tylko o tym, aby zrobić to w terminie!
 15. Może pamiętasz, iż termin do wniesienia apelacji to 2 tygodnie? Tak w sumie jest dalej, ale… pojawił się mały wyjątek:
 16. Zgodnie z nowym przepisem:

W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

Do tej pory nie miałam jeszcze takiej sytuacji, ale warto pamiętać, iż kodeks przewiduje teraz pewien wyjątek, jeśli chodzi o termin wnoszenia apelacji.

Wymogi formalne apelacji

Określa to art. 368 kodeksu.

 • Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
 • 1/ oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
 • 2/ zwięzłe przedstawienie zarzutów
 • 3/ uzasadnienie zarzutów
 • 4/ powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;
 • 5/ wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia
 • W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji.
 • Może zapytasz, czy w apelacji można powoływać nowe dowody? Tak, ale …
 • Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Nowością w przepisach jest art. 368 par. 1 (3)

Powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu.

Ponadto:

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

 1. I jeszcze taka ciekawostka.
 2. Sąd II instancji może uchylić wyrok do ponownego rozpoznania.
 3. Do tej pory też była taka możliwość, tyle że sprawę rozpatrywał inny sędzia.
 4. Teraz jednak będzie już inaczej:
 5. Zgodnie z treścią nowego przepisu:
 6. W przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie, chyba że nie jest to możliwe lub powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu.

Apelacja od wyroku rozwodowego w praktyce

 • Jak więc widzisz : zmian jest całkiem sporo.
 • Jeśli więc chcesz zaskarżyć jakiś wyrok: pamiętaj, iż wzory pism czy informacje znalezione w Internecie mogą być już nieaktualne.
 • I jeszcze jedna kwestia na koniec:
 • jeśli działasz w swoim własnym imieniu, pamiętaj aby odbierać korespondencję z sądu.
 • Może się zdarzyć, iż popełnisz jakiś błąd (każdemu się może zdarzyć) i sąd wezwie Cię do uzupełnienia jakiegoś braku.
 • Musisz to jednak zrobić w wyznaczonym przez sąd terminie.
 • Tak, to co napisałam w tym wpisie odnosi się nie tylko do apelacji w sprawach o rozwód.
 • A czy jako pełnomocnik podejmę się napisania apelacji?
 • Bardzo prawdopodobne że tak, ale… przeczytaj wpis podlinkowany w poprzednim zdaniu.

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej

Pięć dni temu odbyła się druga rozprawa rozwodowa z mojego powództwa, na której wyraziłam zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Sąd wydał wyrok zaoczny, bowiem mąż dwukrotnie nie stawił się na rozprawę. Teraz jednak doszłam do wniosku, że winę za rozwód ponosi mąż i chciałabym się odwołać i zmienić wyrok. Czy da się jeszcze cokolwiek w tej sprawie zrobić?

Z uwagi na to, że sąd wydał wyrok zaoczny, wydawać by się mogło, że jedyną osobą, która ma teraz całą sprawę w rękach (prócz sądu), jest Pani mąż, który może wnieść środek odwoławczy, ale nie musi tego robić.

Zasadnym jest jednak wskazanie na treść art. 343 K.p.c., zgodnie z którym wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. Pozwanego poucza się także o treści art. 344 § 2 zdanie drugie.

Pozwany (mąż) może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wyroku zaocznego, a Pani teoretycznie przysługuje prawo do wniesienia apelacji, przy czym najpierw w ciągu 7 dni może Pani złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, a następnie ma Pani 14 dni na wniesienie apelacji.

W treści apelacji może Pani zmienić zdanie i wnosić o rozwód z winy męża. Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie, „żądanie małżonków dotyczy zaniechania orzekania o winie powinno istnieć w chwili, kiedy to orzekanie dochodzi do skutku, i to w obu instancjach.

Wobec tego, strony, które złożyły wniosek o zaniechanie orzekania o winie, mogą cofnąć swoje oświadczenie, dopóki rozwód nie został prawomocnie orzeczony.

Zobacz również: Wycofanie pozwu rozwodowego uzasadnienie

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie

Cofnięcie zgody na zaniechanie orzekania o winie może nastąpić w postępowaniu apelacyjnym” (zob. orzeczenia SN: z 26.6.1958 r., II CR 417/57, NP Nr 3/1959, s. 368 oraz z 3.9.1958 r., III CR 226/58, OSN Nr 3/1959, poz. 9).

Innymi słowy, składając apelację, może Pani wnosić o zmianę wyroku w zakresie winy, aczkolwiek bez wątpienia szanse na zmianę nie są duże, albowiem, jak mniemam, do pozwu o rozwód nie dołączono żadnych dowodów popierających Pani nowe stanowisko.

Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.

Będzie zatem wymagane od Pani uzasadnienie, co spowodowało zmianę stanowiska i odmienne żądanie od tego zawartego w pozwie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Leave a Reply

Your email address will not be published.