Sprawa o alimenty – nieznany adres pozwanego

Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego

Fotolia

Co zrobić, gdy nieznany jest adres osoby pozwanej o alimenty? Czy można w takiej sytuacji wnioskować o ustanowienie kuratora? Jaką rolę pełni taki kurator i kto nim może być? Wyjaśnia prawniczka Aleksandra Partyka.

Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego

Aleksandra Partyk: W każdym pozwie lub wniosku kierowanym do sądu należy podać aktualny adres osoby pozwanej, aby mogła ona brać udział w postępowaniu i przedstawić swoje stanowisko. Brak takiego adresu jest tzw. brakiem formalnym pozwu lub wniosku.

Oznacza to, że sąd będzie wzywał do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.
Jeśli adres nie zostanie wskazany w tym terminie, pismo zostanie zwrócone i sąd nie zajmie się sprawą.

Czasami jednak nie można ustalić aktualnego adresu osoby pozwanej, gdyż osoba ta wyprowadziła się i nie przekazała nikomu informacji o miejscu swojego pobytu. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli taka osoba jest uznana za zaginioną lub poszukiwaną listem gończym.

W takim przypadku osoba inicjująca postępowanie sądowe może skorzystać z instytucji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego lub uczestnika.

Czemu służy instytucja kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu strony?

Aleksandra Partyk: Jeśli nie jest możliwe ustalenie aktualnego adresu pozwanego lub uczestnika postępowania, nie jest możliwe nadanie biegu sprawie.

Oznaczałoby to w praktyce niemożność wydania wyroku w sprawie o alimenty czy postanowienia o władzy rodzicielskiej, na przykład wtedy, gdy ojciec dziecka się ukrywa.

Dlatego też przepisy kodeksu postępowania cywilnego pozwalają na prowadzenie takiej sprawy sądowej z udziałem kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, która będzie ją reprezentowała.

Warto przeczytać: Alimenty i ustalenie ojcostwa – odpowiedzi prawnika na wasze pytania

Co zrobić żeby sąd ustanowił kuratora dla pozwanego (np. w sprawie o alimenty)?

Aleksandra Partyk: Jeśli nie jest znany aktualny (i faktyczny) adres pozwanego, należy w pozwie złożyć stosowny wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego.

Wniosek taki należy uprawdopodobnić – na przykład wskazując, iż pozwany został wymeldowany z ostatnio znanego adresu lub wyprowadził się nie podając najbliższym, gdzie zamierza zamieszkać. Warto dołączyć stosowne dowody potwierdzające tę okoliczność, np. pisma urzędowe.

Sąd zweryfikuje takie informacje – zwróci się do urzędów o ustalenie adresu pozwanego. Jeśli sąd ustali, że rzeczywiście nie jest znany adres osoby pozwanej, ustanowi dla pozwanego kuratora.

Kto może być kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu?

Aleksandra Partyk: Najlepiej, gdy powód wskaże kandydaturę osoby bliskiej – krewnego lub przyjaciela pozwanego.

Jeśli jednak osoby te nie chcą pełnić funkcji lub są skonfliktowane z pozwanym, można złożyć wniosek o ustanowienie kuratora spośród osób obcych – adwokatów lub radców prawnych lub też pracowników sądu.

Sąd wówczas wyda stosowne zarządzenie i ustanowi konkretną osobę kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, osoba ta “zastąpi” go przed sądem i proces będzie mógł się toczyć. Osoba ta może np. wnosić o oddalenie powództwa i przedstawiać racje za pozwanego.

Czy osoba pozywająca ponosi koszty pracy takiego kuratora?

Aleksandra Partyk: Jeśli kurator pozwanego złoży do sądu wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia lub zwrotu poniesionych kosztów (np. na dojazdy, korespondencję w sprawie), sąd rozpozna taki wniosek.

Z reguły przyznawane kuratorowi wynagrodzenie odpowiada taryfowej stawce honorarium adwokackiego.

W sprawach rodzinnych koszty wynagrodzenia kuratora z reguły są zasądzane od Skarbu Państwa, a osoba, która zainicjowała postępowanie sądowe zasadniczo nie jest nimi obciążana.  

Co stanie się jeśli w toku sprawy odnajdzie się ojciec dziecka?

Aleksandra Partyk: Jeśli po ustanowieniu kuratora ujawniony zostanie aktualny adres pozwanego, osoba ta zostanie wezwana do sądu, a kurator – zwolniony z pełnienia swojej funkcji.

Oczywiście należy pamiętać, że niedopuszczalne jest zatajanie znanego miejsca pobytu pozwanego i wnioskowanie o ustanowienie kuratora dla uzyskania korzystniejszego dla siebie wyroku.

Takie działanie może spowodować, że proces sądowy zostanie uznany za nieważny i postępowanie będzie prowadzone ponownie.

Polecamy: Jak przebiega proces o ustalanie ojcostwa?

Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego

Fotolia.pl

Jak uzyskać alimenty na dziecko: w sądzie, przez komornika, czy z funduszu alimentacyjnego

Co zrobić, gdy ojciec/matka dziecka miga się od płacenia alimentów? Podpowiadamy krok po kroku, co powinnaś zrobić, by dostać pieniądze należne na dziecko.

Nie miej wyrzutów, że prosisz o pieniądze. Pamiętaj, że walczysz dla dziecka Zgodnie z prawem oboje rodzice powinni dbać o utrzymanie dziecka . Jeśli ty zajmujesz się nim na co dzień, wypełniasz swój obowiązek opieki. Drugi z rodziców powinien natomiast płacić na jego potrzeby. Dobrze, jeśli robi to dobrowolnie.

Bywa jednak, że uchyla się od tego obowiązku, wymyślając różne wymówki. Wtedy musisz ustalić alimenty przez sąd. I nie ma znaczenia, czy jesteś mężatką/żonaty, czy samotną mamą/tatą. Podpowiadamy, co powinnaś/powinieneś zrobić, by dostać należne dziecku pieniądze .   Krok 1: Jak złożyć pozew? Pozew możesz napisać sama/sam albo skorzystać z gotowego wzoru.

Jeśli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego wzoru. Pobierz wzór ze strony: Pozew o alimenty:wzór.

W pozwie należy podać:  Imię i nazwisko dziecka oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego; Dane pozwanego, czyli ojca/matki dziecka; Wartość przedmiotu sporu, to znaczy kwotę alimentów , o jakie się ubiegasz (masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz). Takie żądanie musisz uzasadnić.

Opisz krótko swoje warunki (gdzie pracujesz, ile zarabiasz) oraz sytuację, w jakiej jest drugi rodzic dziecka (wskaż źródła i kwoty dochodów, jakie osiąga, opisz jego stan majątkowy, np. czy posiada własne mieszkanie). Nie zapomnij zaznaczyć, że prosisz o rozpatrzenie sprawy pod twoją nieobecność (możesz nie móc przyjść na rozprawę).

Koniecznie własnoręcznie podpisz pozew. Do pozwu dołącz: Skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa, Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci), Skrócony odpis rozwodu lub orzeczenia o separacji, Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy jest pozamałżeńskie, Zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub zaświadczenie, że jesteś osobą…

Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego

© apops – Fotolia.com

Sprawa o alimenty: kiedy sąd może przyznać pełnomocnika z urzędu

Nie zawsze osobę występującą przed sądem stać na opłacenie kosztów adwokata lub radcy prawnego. W takich sytuacjach można się ubiegać o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Jak to zrobić, radzi prawniczka Aleksandra Partyk.

Nasza czytelniczka napisała, że chciałaby wystąpić do sądu z pozwem o alimenty, ale nie potrafi napisać uzasadnienia pozwu, nie wie także jak powinna zachować się w sądzie.

Czy jest szansa, że sąd uwzględni jej wniosek o pełnomocnika z urzędu, szczególnie, że nie ma ona środków na opłacenie adwokata czy radcy prawnego “z wyboru”? Aby móc skorzystać z instytucji pełnomocnika z urzędu, należy złożyć stosowny wniosek do sądu .

Można to zrobić albo w piśmie inicjującym postępowanie, albo w trakcie procesu, albo nawet przed wytoczeniem powództwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest możliwe, jeśli wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów zastępstwa pełnomocnika bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

Ustanowienie pełnomocnika jest możliwe, gdy: strona korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych (np. w sprawach alimentacyjnych), sąd zwolnił ją od kosztów na jej wniosek, nie jest zwolniona od kosztów sądowych.

Warto wiedzieć: Sprawa o alimenty: gdy miejsce pobytu rodzica nie jest znane Czy wystarczy, że strona złoży sam wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu? Nie. Do wniosku konieczne jest załączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wzory oświadczeń znajdują się w sądach i w Internecie (przykładowe oświadczenie o stanie majątkowym ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości). Należy pamiętać, że niedołączenie do wniosku oświadczenia stanowi jego brak formalny, a zatem sąd będzie domagał się dołączenie go w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.  Oświadczenie o stanie majątkowym należy wypełnić czytelnie, w sposób zgodny z prawdą. Nie wolno zataić żadnych okoliczności wskazujących na posiadanie majątku czy dochodów. Koniecznie trzeba pamiętać o podpisaniu wniosku. Do oświadczenia warto…

Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego

Adobe Stock

Alimenty na dziecko: wszystko o alimentach, na co są, od kiedy, jak je wyliczyć?

Aby otrzymać alimenty na dziecko, trzeba złożyć pozew do sądu i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Można też ubiegać się o alimenty z Funduszu, jeżeli sądownie przyznane alimenty nie są wypłacane. Wyjaśniamy, na co są przeznaczone alimenty na dziecko, jak się o nie starać i jak wyliczyć ich kwotę.

See also:  Niekorzystna dla żony umowa o rozdzielność majątkową

Alimenty na dziecko to często drażliwa kwestia. Ich wysokość oraz zasady przyznawania zależą od wielu czynników. Z reguły alimenty są ustanawiane przez sąd, ale nie zawsze. Jeżeli rodzice zgadzają się co do wysokości i sposobu wypłacania alimentów, wystarczy, że zawrą stosowną umowę, najlepiej w formie aktu notarialnego.

Może się również zdarzyć, że osoba sądownie zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku. W takich przypadkach przysługuje prawo do ubiegania się o środki z Funduszu Alimentacyjnego. Podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, by starać się o alimenty na dziecko. Sprawdź, kiedy alimenty na dziecko nie przysługują.

Wszystko o alimentach na dziecko: Jak starać się o alimenty: jakie dokumenty złożyć? Alimenty natychmiastowe na dziecko: od kiedy? Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Alimenty na dziecko: co zrobić, gdy ojciec dziecka nie płaci? Co grozi za niepłacenie alimentów na dziecko? Alimenty na dziecko: kto jeszcze może je płacić? Alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego: dla kogo? Czy alimenty na dziecko wliczają się do dochodu? Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko? Jak starać się o alimenty: jakie dokumenty złożyć? Alimenty przysługują dziecku zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wysokość alimentów ustala sąd. Aby jednak uzyskać alimenty na dziecko, musisz przede wszystkim wnieść do sądu pozew o alimenty . Trzeba do niego dołączyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; wyrok rozwodowy lub akt ślubu (jeżeli nadal jesteś mężatką); oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku); zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub z urzędu pracy, jeżeli jesteś bezrobotna i pobierasz zasiłek; wyliczenie kosztów utrzymania dziecka (warto…

Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?

Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska

Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów

Życzenia na Dzień Ojca od małego dziecka: proste rymowanki, śmieszne, wzruszające, poważne

Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy

Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]

Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie

Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 

Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)

Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Nieznane miejsce pobytu pozwanego

Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego Co zrobić, gdy miejsce pobytu strony jest nieznane?/ Fot. Fotolia

Składając do sądu pozew lub wniosek należy wskazać adres strony pozwanej, pod który będzie możliwe przesłanie przez sąd korespondencji. Ma to na celu zapoznanie się drugiej strony z treścią pisma oraz ustosunkowanie się do żądań strony. Oczywiście sytuacja jest prosta, gdy znany jest adres zamieszkania lub miejsce pracy strony przeciwko, której osoba chce wystąpić na drogę sądową. Problem pojawia się w sytuacji, gdy nie można takiego miejsca wskazać i nie można tego ustalić.

Często małżonkowie, którzy chcą się rozstać a żyją w faktycznej separacji nie znają swojego miejsca zamieszkania a jedna ze stron chciałaby złożyć pozew, np. o rozwód.

W celu ustalenia miejsca zamieszkania przeciwnika procesowego można zwrócić się do Centralnego Biura Adresowego, urzędu miasta/gminy, który prowadzi ewidencję ludności i ewidencję działalności gospodarczej lub też Krajowego Rejestru Karnego, jeżeli można przypuszczać, że osoba przebywa w zakładzie karnym lub została tymczasowo aresztowana.

Jeżeli w/w działania okazały się bezskuteczne, można złożyć do sądu wniosek o kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

Uprawdopodobnienie polega na tym, że wszystkie możliwe działania w celu ustalenia miejsca zamieszkania osoby pozwanej zostały dokonane z należytą starannością. Przydatne mogą okazać się dokumenty z urzędu, KRK, CBA oraz świadkowie.

Strona, która wnosi o ustanowienie kuratora zobowiązana jest pokryć koszty związane z jego udziałem, chyba że jest zwolniona z kosztów sądowych lub strona przeciwna przegrała sprawę, gdyż zasadą jest, że to strona, która przegrała poniesie koszty związane z działaniem kuratora.

Zobacz również: Jak złożyć pozew o rozwód?

O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie.

Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne.

Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

W sprawach o roszczenie alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

Pobierz wzór: Pozew o rozwód

Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Czy ten artykuł był przydatny?

Dziękujemy za powiadomienie

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieznane dane pozwanego – Adwokat Anna Kośmider

Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego

Nieznane dane pozwanego

Co zrobić, gdy dane osoby, którą chcemy pozwać są nam nieznane? Nieznane dane pozwanego są możliwe do ustalenia!

Czasami zdarza się, że osoba, przeciwko której zamierzamy wytoczyć powództwo zmieniła miejsce pobytu, a jej nowy adres nie jest nam znany. Wtedy okazuje się, że w zasadzie jedyne dane personalne, którymi dysponujemy to imię i nazwisko. Takie informacje są niewystarczające, by móc wnieść pozew przeciwko danej osobie.

Nadmienić należy, iż potrzeba wskazania dodatkowych danych osobowych, tj. jej miejsca zamieszkania i nr PESEL, nie są związane jedynie z sytuacją, gdy są nieznane dane pozwanego w postępowaniu procesowym. Obowiązek wskazania miejsca zamieszkania i nr PESEL dotyczy także postępowania procesowego. Wnioskodawca będzie musiał zatem określić ww.

dane co do wszystkich uczestników postępowania. Obowiązek ten może okazać się szczególnie trudny w sprawach o zasiedzenie, kiedy uczestnikami są wszystkie osoby zainteresowane,a także dotychczasowi właściciele nieruchomości. Często zdarza się, że uczestnikami w tego rodzaju sprawach są spadkobiercy takich osób.

Wtedy ustalenie danych osobowych może okazać się niezwykle utrudnione. 

Czasami zdarza się, że pewne osoby specjalnie utrudniają nam możliwość ustalenia ich aktualnego miejsca pobytu. Takie sytuacje mają niejednokrotnie miejsce w sprawach rozwodowych, czy też o separację.

Po co mam ustalać nieznane dane pozwanego?

Przede wszystkim taki obowiązek wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art.126 § 2 kpc gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku. 

W jaki sposób ustalić nieznane dane pozwanego?

Jeżeli dysponujemy imieniem i nazwiskiem to nieznane dane pozwanego możemy ustalić, składając wniosek do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydziału Udostępniania Danych. Opłata od tego wniosku wynosi 31 zł.

We wniosku należy podać wszelkie dane, jakimi dysponujemy. Ponadto, należy wskazać interes prawny w uzyskaniu danych konkretnej osoby. Rozpatrzenie naszego wniosku i uzyskanie odpowiedzi może potrwać do 30 dni.

Gdy otrzymamy informację zawierającą nieznane dane pozwanego, będziemy mogli wystosować pozew do Sądu.

Czy w braku uzyskania danych mogę jeszcze coś zrobić? 

Jeżeli pomimo prób nie udało nam się uzyskać danych co do miejsca zamieszkania osoby, którą chcemy pozwać, można wnieść do Sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Dla uprawdopodobnienia, że nie znamy miejsca zamieszkania osoby, przeciwko której zamierzamy wytoczyć powództwo, warto przedłożyć decyzję uzyskana z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa MSWiA. 

See also:  Zdrada w czasie nieformalnej separacji

Podsumowując, stwierdzić należy, że nieznane dane pozwanego dla nas nie blokują nam całkowicie możliwości wytoczenia przeciwko tej osobie sprawy w Sądzie. Istnieją, bowiem możliwości, które pozwolą nam ustalić niezbędne dane. Wzór wniosku o udostępnienie danych dostępny jest na stronie MSWiA. 

Powiązane artykuły:

Co zrobić gdy nie znasz adresu pozwanego? | Adwokat Rodacki – Blog

Straciłeś kontakt ze swoim małżonkiem już dawno temu. Może przebywa on teraz w innym mieście albo zagranicą? Chcesz się rozwieść, ale nie znasz adresu pozwanego.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Podanie aktualnego adresu pozwanego to jeden z podstawowych obowiązków powoda przy składaniu pozwu. Jeśli tego nie zrobisz, Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli nie uzupełnisz braku w terminie tygodnia od otrzymania tego wezwania, Sąd zarządzi zwrot pozwu. Twoje dotychczasowe działanie nie pociągnie więc za sobą żadnych skutków prawnych.

Miejsce zamieszkania pozwanego

Co ważne, w pozwie należy podać aktualny adres zamieszkania strony pozwanej. Miejsce zamieszkania, to miejsce w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Niekoniecznie musi to być więc adres zameldowania, choć gdy taki podasz, to masz już mocny argument, że dopełniłeś obowiązku ustalenia adresu strony przeciwnej.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie masz kompletnie żadnego adresu, bo pozwany już dawno się wymeldował i słuch o nim zaginął? Wtedy na twoich barkach spoczywa obowiązek wykazania, że adres pozwanego jest nieznany, pomimo iż podjąłeś wszelkie możliwe działania, celem jego ustalenia. Jakie więc działania powinieneś podjąć?

Gdzie szukać adresu pozwanego?

W pierwszej kolejności możesz zwrócić się do Centralnego Biura Adresowego w wydziale udostępnienia informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym miejscu zameldowania (stałego bądź tymczasowego) pozwanego. Należy w tym celu podać jego PESEL, a tytułem uzasadnienia opisać, iż z uwagi na postępowanie sądowe przeciwko tej osobie konieczne jest podanie jej adresu.

Z podobnym wnioskiem możesz też zwrócić się do wydziału spraw obywatelskich w każdym urzędzie miasta lub gminy, jeśli masz podejrzenie, że pozwany może przebywać i być zameldowany na terenie tego miasta lub gminy. Ważne dla Ciebie dane mogą bowiem znajdować się w rejestrze mieszkańców.

Jeśli pozwany prowadził do tej pory życie przestępcze, możesz wystąpić z wnioskiem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji dot. jego osoby, ponieważ aktualne miejsce pobytu pozwanego może znajdować się w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym.

Jeśli pozwany prowadził natomiast działalność gospodarczą w formie spółki i zasiadał w jej zarządzie, być może uda Ci się znaleźć jego adres w Krajowym Rejestrze Sądowym, zamawiając akta tej spółki do czytelni sądowej.

Wreszcie jeśli wyżej wymienione sposoby zawiodą, powinieneś złożyć wniosek do Sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Sąd zbada wówczas, czy ustalenie miejsca pobytu pozwanego nie było możliwe z przyczyn obiektywnych.

Jeśli Sąd uzna, że dołożyłeś należytej staranności i miejsca pobytu strony przeciwnej nie da się stwierdzić, to ustanowi wówczas kuratora, który będzie reprezentował w procesie stronę pozwaną.

  • Dzięki ustanowieniu kuratora, Sąd może nadać sprawie dalszy bieg, a zatem brak adresu pozwanego nie będzie ostatecznie przeszkodą dla rozwodu.
  • ***
  • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
  • tel: 693 253 807
  • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Wskazanie adresu pozwanego w procesie cywilnym – Adwokat Kraków

Obowiązek wskazania adresów stron postępowania cywilnego

Zgodnie z treścią art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c. gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Wskazanie w pierwszym piśmie procesowym, a w szczególności w pozwie, miejsca zamieszkania stron umożliwia komunikację sądu ze stronami, a także stanowi względne, wspomagające kryterium ich identyfikacji i indywidualizacji (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., III CZP 137/13, „Biuletyn SN” 2014, nr 2).

Definicja pojęcia „adres”, użytego w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego

W wyniku noweli wprowadzonej do art. 126 k.p.c. ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 7 lipca 2013 r., obecnie jest jasne, że pozew powinien zawierać, oprócz oznaczenia miejsca zamieszkania pozwanego (czyli miejscowości, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu), także jego adres.

Wątpliwości jednak pozostały, bowiem nie można z samego tekstu art. 126 § 2 k.p.c. wywieść jednoznacznego wniosku, czy pod pojęciem „adres” należy rozumieć adres zamieszkania, czy jakikolwiek inny adres.

Przede wszystkim należy odwołać się do dyrektyw językowych i stwierdzić, że według wszystkich reprezentatywnych słowników języka polskiego, przez adres należy rozumieć miejsce zamieszkania osoby lub „znajdowania się” instytucji (przedsiębiorstwa, osoby prawnej etc.), przy czym związek frazeologiczny „adres osoby (strony, spółki etc.)” oznacza zawsze miejsce zamieszkania (siedziby) tej, a nie jakiejkolwiek innej osoby.

Skoro zatem w art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c.

użyto formuły „adresy stron”, może to – w odniesieniu do osób fizycznych – oznaczać wyłącznie adresy zamieszkania stron, a nie adres ich zakładu pracy, zwłaszcza że pojęcie „adres zakładu pracy strony” nie istnieje; swój adres ma osoba fizyczna – i jest to adres zamieszkania – oraz swój adres ma zakład pracy i jest to z reguły, w zależności od formy prawnej działania, miejsce jego siedziby (tak: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r., Sygn. akt III CZP 43/14).

Ponadto, w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 10 maja 2013 r. wyjaśniono, że wprowadzenie do art. 126 § 2 k.p.c. wyrazu „adresy” oznacza w odniesieniu do osób fizycznych ich adresy zamieszkania (Sejm VII kadencji, druk 988) (tak: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r., Sygn. akt III CZP 43/14).

Wymagane elementy adresu strony

W postępowaniu cywilnym adres strony powinien zawierać nazwę miejscowości, nazwę ulicy (jeżeli w danej miejscowości są ulice), numer domu i mieszkania oraz numer kodu pocztowego, co zapewni prawidłowe doręczanie stronie przesyłek sądowych (tak: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lipca 2015 r., Sygn. akt I ACz 589/15).

Wskazanie adresu miejsca pracy pozwanego

Wielokrotnie podkreślano w judykaturze, że obowiązku wskazania adresu miejsca zamieszkania nie wyłącza wskazanie adresu miejsca pracy strony pozwanej. Dotyczy to niewątpliwie także osób publicznych.

Podkreśla się zwłaszcza znaczenie prawidłowego wskazania adresu miejsca zamieszkania np.

dla określenia właściwości sądu, zindywidualizowania stron procesu, czy wreszcie zapewnienia praw pozwanego, związanych z udziałem w sprawie (w tym zwłaszcza ustalenia skuteczności doręczeń kierowanych do niego pism sądowych).

Zarazem wyjaśnia się, że wobec możliwości uzyskania (pod kontrolą sądów administracyjnych) dostępu do danych meldunkowych przez osoby wykazujące interes prawny (obecnie np. na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) wymóg wskazania adresu miejsca zamieszkania nie jest też wymogiem nieproporcjonalnym – nadmiernie ograniczającym prawo powoda do sądu.

Podobnie uznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z dnia 7 listopada 2014 r., Sygn.

akt IACz 1823/14 stwierdzając, że podanie adresu zakładu pracy (w tejże sprawie był to sąd), w którym pozwani są zatrudnieni, nie stanowiło uzupełnienia braku formalnego pozwu o którym mowa w przepisie art. 126 § 2 k.p.c. w zw. z art. 187 § 1 k.p.c.

Wymóg podania siedziby pozwanego odnosi się bowiem jedynie do osób prawnych, a w sytuacji, gdy powód pozywa osoby fizyczne, powinien on podać ich miejsce zamieszkania – bez względu na zawód wykonywany przez pozwanych.

Konsekwencje niepodania w pozwie adresu zamieszkania pozwanego

Przyjmuje się, że niepodanie w pozwie adresu zamieszkania pozwanego uniemożliwia nadanie mu prawidłowego biegu, a zatem stanowi podstawę zwrotu pozwu (art. 130 § 2 k.p.c.; por. też orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1962 r.,  oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1979 r., II CZ 44/79, OSNCP 1979, nr 11, poz. 224).

Zanim to się jednak stanie, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do uzupełnienia braku adresu w terminie tygodniowym (§ 1 przywołanego artykułu). Dopiero po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie (§ 2 ).

See also:  Rozwód z orzeczeniem o winie, alimenty dla żony, podział majątku

Zwrot pozwu z przyczyny niepodania adresu strony a możliwość ponownego powództwa

Zwrot pozwu z przyczyn formalnych nie zamyka powodowi możliwości ponownego wytoczenia powództwa w tym samym przedmiocie (tak: uchwała Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2013 r., Sygn. akt V ACz 701/13).

Podanie niekompletnego adresu pozwanego

Obowiązku wskazania miejsca zamieszkania strony nie spełnia podanie jedynie ulicy bez numeru budynku. Powyższe spowoduje wezwanie powoda do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez podanie dokładnego adresu (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 2017 roku, sygn. akt I ACz 634/17).

Zawieszenie postępowania wskutek niewskazania adresu pozwanego

Jeżeli powód wskazał w pozwie adres pozwanego, aczkolwiek w toku procesu okazało się, że jest to adres nieprawidłowy i pozwanemu nie został dotąd skutecznie doręczony odpis pozwu – to w takiej sytuacji sąd I instancji zobowiązuje powoda do wskazania prawidłowego adresu pozwanego, wyznaczając w tym celu termin.

Zgodnie z reguła określoną w art. 177 § 1 kpt 6 kpc w przypadku, gdy wskutek niewskazania w wyznaczonym terminie adresu pozwanego sprawie nie można nadać dalszego biegu – sąd może zawiesić postępowania w sprawie (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1997 r. II CKN 326/97, OSNC 1997/11/183).

Zawieszenie postępowania wskutek wskazania nieaktualnego adresu pozwanego

Jeżeli korespondencja sądowa przesłana do pozwanego na wskazany przez powoda adres została zwrócona z adnotacją doręczyciela, iż adresat wyprowadził się, oznacza to, iż adres wskazany przez powoda nie jest aktualnym adresem zamieszkania strony. Powoduje to wezwanie powoda przez Sąd do wskazania w wyznaczonym terminie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.

Jeżeli powód nie wywiąże się z tego obowiązku w terminie, zasadnym stanie się zawieszenie postępowania sądowego na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 pkt 6 k.p.c. Nadanie sprawie dalszego biegu nie jest bowiem możliwe (tak: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2017 r. Sygn. akt I ACz 2495/16).

Podjęcie zawieszonego postępowania wskutek ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

W razie stwierdzenia spełnienia przesłanek z art. 144 k.p.c., skutkujących ustanowieniem kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, zawieszone postępowanie w sprawie zostanie podjęte.

Niewskazanie adresu uczestnika postępowania nieprocesowego

Niewskazanie adresu uczestnika postępowania nieprocesowego nie obliguje, odmiennie niż w przypadku pozwanego w procesie, do zawieszania postępowania. Sąd obowiązany jest z urzędu zapewnić udział w postępowaniu wszystkich zainteresowanych (art. 510 § 2 k.p.c.).

Jest to wyjątek od generalnej reguły, stanowiącej, że obowiązek oznaczenia miejsca zamieszkania pozwanego obciąża powoda wnoszącego pozew (w oparciu o treść art.126 § 2 pkt. 1 k.p.c.). Stanowi to o tym, iż to nie sąd oznacza strony procesu, poprzez podanie danych pozwalających na ich prawidłowa identyfikację (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2005, IV CK 313/05, LEX).

Wskazanie adresu uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku art. 670 k.p.c. nakłada na sąd obowiązek ustalania z urzędu kręgu spadkobierców, a ciężar ten nie może być przerzucony na wnioskodawcę.

Przedmiotem wniosku jest stwierdzenie nabycia spadku po określonym spadkodawcy, bez konieczności wskazywania osób, na rzecz których stwierdzenie ma nastąpić.

Niewskazanie tych osób, a tym bardziej ich adresów, nie może być zatem traktowane jako brak formalny wniosku.

Jeżeli informacje zaoferowane przez wnioskodawcę okazują się niewystarczające dla ustalenia przez sąd osób zainteresowanych lub ich adresów, sąd spadku może zależnie od sytuacji wezwać spadkobierców przez ogłoszenie (art. 672 k.p.c.), bądź – gdy uczestnik jest zidentyfikowany a nie można ustalić miejsca jego pobytu – ustanowić kuratora (art. 510 § 2 zd. 2 k.p.c.).

Tym samym niewskazanie adresu osoby wchodzącej w rachubę jako spadkobierca nie stanowi przeszkody tamującej bieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (tak: Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 26 lipca 2013 r., Sygn. akt VIII Cz 434/13).

Niewłaściwy adres pozwanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Jeżeli powód wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zawierający niewłaściwy adres pozwanego, po czym sprawę przekazano do sądu według właściwości ogólnej, zastosowanie przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., stanowiącego o możliwości zawieszenia postępowania sądowego z urzędu, nie znajduje uzasadnienia. Przepis ten pozostaje bowiem w opozycji do treści przepisu art. 505 37 § 1 k.p.c.

Stosownie do brzmienia art. 505 37 § 1 k.p.c., po przekazaniu sprawy do sądu według właściwości ogólnej, niewskazanie właściwego, adresu pozwanego, na który można by skutecznie dokonać doręczenia, winno skutkować umorzeniem postępowania.

Przepis ten nie przewiduje z rygoru zawieszenia postępowania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu nie byłoby więc prawidłowe dokonanie zwrotu pozwu w sytuacji, w której toczyło się już elektroniczne postępowanie upominawcze.

Konieczność uzupełnienia braków formalnych pozwu przez powoda wynika ze specyfiki wcześniej prowadzonego elektronicznego postępowania upominawczego.

Za umorzeniem postępowania w opisywanych okolicznościach przemawia także okoliczność, że po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej, znajduje się ona ponownie w stadium badania zachowania warunków formalnych mimo, że toczyło się już wcześniej postępowanie.

Skoro zatem na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c. w zw. z art. 505 34 § 1 k.p.c. i art. 499 pkt 4 k.p.c.

przewodniczący w sądzie I instancji ponownie bada warunki formalne pozwu, według zasad ogólnych, a nie zliberalizowanych wymagań charakterystycznych dla elektronicznego postępowania upominawczego, to może zażądać od powoda wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego, skoro adres podany w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest nieaktualny (tak: postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r., Sygn. akt II Cz 665/13).

Obowiązek wskazania adresu pozwanego a zasada prawa do sądu               

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 października 2006 r., SK 42/2004, OTK-A Zb. Urz. 2006, nr 9, poz. 125 stwierdził, że wymaganie wskazania adresu zamieszkania pozwanego może ograniczyć jego prawo do sądu, nie jest to jednak uniwersalny punkt odniesienia do rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia.

Prawo do sądu nie ma charakteru absolutnego w tym sensie, że wyłączone jest stawianie jakichkolwiek barier procesowych lub wymaganie spełnienia innych formalności prawnych; przeciwnie, ze swej natury złączone jest ono z istnieniem pewnych, niekiedy relatywnie uciążliwych ograniczeń.

Zwrot pozwu z powodu nieznajomości adresu pozwanego a prawo europejskie

Zwrot pozwu jako skutek braku określenia przez powoda miejsca zamieszkania pozwanego był przedmiotem skargi skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.A. v. Polska, 60606/11.

W sprawie tej (Decyzja z dnia 10 czerwca 2014r.

) Trybunał nie dopatrzył się naruszeń, które miałyby pozbawić stronę prawa do rzetelnego procesu i dostępu do sądu na skutek nałożenia obowiązku wskazania adresu zamieszkania pozwanego.

Uzyskanie adresu przyszłego pozwanego

Wójt (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzi rejestr mieszkańców gminy zgodnie ze swoją właściwością miejscową. W rejestrze tym gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. Dane z rejestrów mieszkańców mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą one w tym interes prawny.

Stosownie do art. art. 46 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, dane jednostkowe z rejestru mieszkańców udostępnia się osobom i jednostkom organizacyjnym na ich wniosek, złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46, a więc w sytuacji, gdy wnioskujący nie wykaże odpowiednio swojego interesu prawnego w uzyskaniu danych mieszkańca gminy.

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców następuje dla osób fizycznych odpłatnie. Opłata wynosi 31 zł.

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

Stosownie do art. 144 § 1 k.p.c. przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.