Wyjazd dziecka na stałe za granicę – sprzeciw ojca

Podpis obojga rodziców jest potrzebny w wielu formalnych kwestiach dotyczących wychowywania dziecka, m.in. na wniosku paszportowym i zgodzie na wyjazd za granicę. Co w takiej sytuacji ma zrobić matka samodzielnie wychowująca dziecko, gdy ojciec utrudnia, nie zgadza się lub, co gorsza, zniknął i nie ma jak uzyskać podpisu. Odpowiada mecenas Paulina Respondek.

Każdy z rodziców posiada pełnię władzy rodzicielskiej do momentu aż sądownie nie zostanie ona ograniczona, zawieszona lub odebrana. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich, zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i finansowym. Władza rodzicielska obowiązuje od urodzenia dziecka do skończenia przez nie 18. roku życia.

Podpis obojga rodziców – kiedy jest wymagany?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każdy z rodziców uprawniony jest do sprawowania władzy rodzicielskiej, a tym samym może samodzielnie decydować o sprawach życia codziennego dziecka. Natomiast istotne sprawy powinny być rozstrzygane wspólnie, za porozumieniem obojga rodziców.

Sprawy istotne, do których niezbędny jest podpis obojga rodziców, to m.in.

zapisanie dziecka do przedszkola czy szkoły oraz ewentualna zmiana placówki, konsultacje i terapia psychologiczna bądź psychiatryczna, złożenie wniosku o paszport, wyjazd za granicę, zaplanowane zabiegi i operacje.

Niestety nie istnieje zamknięta lista tzw. spraw istotnych, przez co niekiedy pojawiają się problemy w interpretacji, np. czy szczepienie przeciwko COVID-19 jest „sprawą istotną”.

Przyjęcie do przedszkola i szkoły, zmiana placówki – czy podpis ojca jest konieczny?

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej i szkolnej wpisuje się w tzw. „sprawy istotne” w toku wychowywania dziecka.

Niezbędny jest więc podpis obojga rodziców na wniosku o przyjęcie do przedszkola, szkoły czy oczywiście również żłobka.

Podobnie, jeśli jeden z rodziców chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko – ponownie konieczna jest zgoda drugiego rodzica.

Jeśli ojciec nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego władza rodzicielska nie została zawieszona lub gdy ograniczono mu tę władzę, ale nie pozbawiono go uprawnienia do współdecydowania o wyborze żłobka, przedszkola czy szkoły, uczestniczy w wychowywaniu dziecka, a jednocześnie wyraża sprzeciw wobec zapisania dziecka do konkretnej placówki lub jej zmianę, matka powinna skierować sprawę do rozstrzygnięcia sądowego. Sąd zdecyduje, na podstawie przedstawionych argumentów i dodatkowych opinii, np. psychologa, czy zaproponowana przez jednego rodzica placówka bądź jej zmiana jest na korzyść dziecka.

Przeczytaj także: Alimenty – wszystko, co musisz wiedzieć [radzi adwokat Joanna Parafianowicz]

Wyrobienie paszportu dla dziecka

Paszport dla dziecka to kolejna sytuacja, do której konieczne są zgoda i podpis obojga rodziców.

Jeśli ojcu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej lub gdy ograniczono mu tę władzę, ale ma on prawo do współdecydowania o wydaniu paszportu dla dziecka, uczestniczy w wychowywaniu dziecka i nie zgadza się on na wyrobienie paszportu dziecku, matka może wystąpić do Sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu.

Jednym słowem, gdy oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, ale nie mogą się dogadać, wkracza sąd i to on podejmuje decyzję. Tak samo jest w przypadku, gdy ograniczono władzę rodzicielską ojca, ale ma on prawo do współdecydowania o wyborze żłobka czy placówki oświatowej lub prawo do współdecydowania o wydaniu paszportu.

Zabiegi medyczne, w tym operacje

W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom lub gdy rodzicowi ograniczono tę władzę, ale nie pozbawiono go uprawnienia do współdecydowania zabiegach medycznych, należy wyróżnić dwie sytuacje: gdy zagrożone jest życie dziecka i zabieg jest wykonany w celu ratowania życia oraz gdy zabieg jest planowany i podjęcie działań natychmiastowych nie jest konieczne.

Mec. Paulina Respondek: Gdy zagrożone jest życie dziecka, wystarczy podpis jednego rodzica w celu uzyskania zgody na podjęcie interwencji medycznej. Ewentualne późniejsze zastrzeżenia drugiego rodzica, wobec tego rodzica, który wyrażał zgodę na zabieg, co do podjętych działań będą bezzasadne, nie będą one miały podstaw prawnych.

 Natomiast w przypadku, gdy zabieg jest planowany i podjęcie działań natychmiastowych nie jest konieczne, w przypadku sprzeciwu jednego z rodziców wobec wykonania zabiegu, należy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na jego wykonanie. Sąd winien orzec wtedy zgodnie z dobrem dziecka, na podstawie dokumentacji medycznej i opinii biegłych lekarzy.

Szczepienia

Szczepienia z Programu Szczepień Ochronnych nie podlegają dyskusji. Jeśli jeden rodzic się nie zgadza, to drugi i tak ma prawo zaszczepić dziecko – są to obowiązkowe szczepienia, które mają uniemożliwić rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, w tym śmiertelnych..

Jednak co ze szczepieniami nieobowiązkowymi, ale rekomendowanymi jak choćby szczepienie przeciwko COVID-19?

Mec. Paulina Respondek: W przypadku sprzeciwu ojca wobec szczepienia nieobowiązkowego dziecka, matka powinna uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na szczepienie. W przypadku, gdy przed szczepieniem ojciec nie wyrazi sprzeciwu, wystarczy zgoda matki na szczepienie.

Natomiast zakres przysługującej ojcu władzy rodzicielskiej może być w każdej chwili zmieniony przez Sąd, tj.

w uzasadnionych przypadkach możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, wśród których nie będzie np.

prawa do współdecydowania przez ojca o wyborze żłobka czy placówki oświatowej, o wyrobieniu paszportu, o szczepieniach, sposobie leczenia i zabiegach medycznych.

Uzyskanie podpisu ojca, który mieszka w innym mieści lub kraju

Inaczej przedstawia się sprawa potrzebnego podpisu ojca w sytuacji, gdy mieszka w oddalonym o kilkaset kilometrów mieście (lub nawet za granicą) i wraz z matką dziecka chcą maksymalnie ułatwić załatwianie spraw formalnych. Rodzice są zgodni i szukają rozwiązań najbardziej optymalnych dla rodziny.

Mec. Paulina Respondek: Rozwiązaniem jest ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka np.

do prawa współdecydowania o wyborze szkoły i kierunku kształcenia, wyjazdach zagranicznych, zmianie miejsca pobytu, organizowaniu wypoczynku, nauce pozaszkolnej, zasadach wychowania, sposobie leczenia i zabiegach medycznych.

Matka może wnieść do sądu opiekuńczego sprawę powierzenia jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, na co ojciec się zgodzi.

Gdy ojciec nie chce współpracować…

Idealnie, jeśli po rozwodzie rodzice zgadzają się podejmować wszelkie decyzje, kierując się dobrem dziecka, a jednocześnie pragną pozostać w dobrych stosunkach. Jednak niestety nierzadko ma miejsce przeciwny scenariusz: dorośli robią sobie na złość, zapominając, że na ich kłótniach najbardziej traci dziecko.

Jakie możliwości ma matka, kiedy ojciec dziecka mieszkający w innym mieście i niespecjalnie się dzieckiem interesujący, utrudnia na każdym kroku załatwianie spraw formalnych, np. każdorazowo każe matce dziecka przyjeżdżać, gdy ta chce zabrać dziecko za granicę i potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?

Mec. Paulina Respondek: Rozwiązaniem jest wniesienie przez matkę dziecka wniosku przeciwko ojcu do sądu opiekuńczego o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka np.

See also:  Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu

do prawa współdecydowania o wyborze szkoły i kierunku kształcenia, wyjazdach zagranicznych, zmianie miejsca pobytu, organizowaniu wypoczynku, nauce pozaszkolnej, zasadach wychowania, sposobie leczenia i zabiegach medycznych.

 Natomiast jeżeli ojciec nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy na wniosek matki pozbawi go władzy rodzicielskiej.

Ojciec posiada władzę rodzicielską, ale zniknął…

Sytuacja komplikuje się, gdy ojciec dziecka uznał je, a więc zyskał władzę rodzicielską, jednak odszedł od rodziny i nikt nie zna jego miejsca pobytu. Nie płaci alimentów, nie odzywa się, nie da się go namierzyć, matka wychowuje dziecko samodzielnie. Jednak fakt, że w praktyce ojca nie ma, nie wyklucza konieczności uzyskania jego zgody w sprawach istotnych dla dziecka.

Co w podobnej sytuacji powinna zrobić matka, gdy chce wyjechać z dzieckiem za granicę czy choćby zapisać do przedszkola?

Mec. Paulina Respondek: Matka może wnieść do sądu rodzinnego wniosek o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem wraz z wnioskiem o ustanowienie przez sąd kuratora dla ojca dziecka jako osoby nieznanej z miejsca pobytu. Kurator będzie występował w postępowaniu sądowym w imieniu i na rzecz ojca dziecka.

Gdy to na matce dziecka spoczywa niemal cały ciężar wychowania, niepotrzebne są jej dodatkowe problemy, wynikające z konieczności podpisu ojca na różnego rodzaju wnioskach i innych dokumentach. Warto zasięgnąć porady prawnej, gdyż wiele takich przypadków da się niewielkim nakładem zaangażowania rozwiązać.

Wyjazd dziecka na stałe za granicę - sprzeciw ojcaPaulina Respondek – Radca prawny (RZ-686). Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Na co dzień udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne, przygotowuje, negocjuje i opiniuje umowy, sporządza pisma przedprocesowe i procesowe. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie.

fot. zdjęcie SHVETS production z Pexels

POLECAMY TAKŻE:

Polski Ład 2022: Stracą kobiety na macierzyńskim i samodzielne matki?

Wyjazd dziecka na stałe za granicę - sprzeciw ojca

Zaplanuj z wyprzedzeniem wakacje z dzieckiem – Wprawie

Wyjazd dziecka na stałe za granicę - sprzeciw ojca

Półmetek wakacji za nami. Żyjemy w niepewnych czasach, w związku z czym wielu rodziców odkłada planowanie wakacji swoim pociechom na krótko przed własnym urlopem. Nic w tym dziwnego, zwłaszcza, że zagraniczny wyjazd może praktycznie z dnia na dzień skończyć się przymusową kwarantanną. Doświadczyli tego polscy turyści niezaszczepieni przeciwko Covid-19, wracający w czerwcu 2021 roku z Turcji.

Na luksus spontanicznego wyjazdu zagranicznego z dzieckiem nie mogą jednak pozwolić sobie w pewnych sytuacjach rodzice, którzy nie sprawują wspólnej opieki nad dzieckiem. Drugi bowiem z rodziców, który nie został pozbawiony praw rodzicielskich ma prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

Matka czy ojciec, któremu przypada prawo do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w roku np. właśnie w czasie trwania wakacji, niejednokrotnie zdziwiony jest, iż drugi z rodziców może niejako „zablokować” wakacyjne plany spędzenia z dzieckiem urlopu zagranicą.

Jak uniknąć przykrej niespodzianki w postaci sprzeciwu drugiego z rodziców na zagraniczny wyjazd dziecka? Należy uzyskać zezwolenie Sądu, a więc planowanie wakacji w takim przypadku nie można odkładać na ostatnią chwilę.

Rodzic, który zamierza wyjechać z dzieckiem zagranicę może wystąpić do Sądu opiekuńczego o udzielenie mu zezwolenia na taki wyjazd. Prawomocne orzeczenie o zezwoleniu Sądu zastępuje wtedy zgodę drugiego rodzica.

„Na wyjazd zagranicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka”. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 listopada 1971 r., sygn. akt: III CZP 69/71).

Uchwała Sądu Najwyższego z 1971 r., pomimo zmiany realiów w jakich żyjemy, nie zdezaktualizowała się. W oparciu o tą Uchwałę, Sądy opiekuńcze wciąż rozpatrują sprawy dotyczące zezwolenia na wyjazd dziecka zagranicę.

Co więcej, zezwolenie Sądu na wyjazd zagraniczny dziecka musi również uzyskać rodzic, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, a drugiemu z rodziców na podstawie wyroku Sądu władza rodzicielska została ograniczona. Jednakże w takim wypadku należy uprzednio przeanalizować konkretny wyrok Sądu. Najczęściej bowiem Sądy orzekają, iż władza rodzicielska rodzica ograniczona jest do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka i na tym poprzestają.

Wyjazd zagraniczny jest istotną sprawą dziecka, co potwierdził w swoim postanowieniu z 1985 r.

Sąd Najwyższy: „wyjazd dziecka zagranicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego” (Postanowienie Sądu Najwyższego  z dnia 6 marca 1985 r. sygn. akt: III CRN 19/85).

Natomiast jeżeli Sąd w wyroku sprecyzuje o jakie konkretnie istotne sprawy dziecka chodzi i nie będzie wśród nich wymienionego wyjazdu zagranicznego, wówczas należy przyjąć, iż rodzic posiadający pełnię władzy rodzicielskiej będzie mógł samodzielnie zdecydować o wyjeździe zagranicznym dziecka.

Wyjazd dziecka za granicę bez zgody ojca 2019 – dokumenciak.pl

Wyjazd dziecka na stałe za granicę - sprzeciw ojca

Jeśli rodzice w tej kwestii nie mogą dojść do porozumienia, jedno z nich może wystąpić do .Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie.. Należy odpowiednio wcześniej zadbać o wyrobienie dokumentu tożsamości dla dziecka.Wyjazd dziecka za granicę należący do istotnych spraw dziecka i wymaga zgody obojga rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska.. Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: .. Wszystko zależy od tego – jak podejdzie do sprawy ojciec dziecka.. Matka chce go zabrać za granicę, ponieważ chce zobaczyć sie z mieszkającą tam rodziną.. Dziecko mieszka z matką.. Jeżeli ojciec dziecka nie wyraża zgody, może Pani wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego (orzeczenie sądu zastępuje wówczas zgodę rodzica).. Chciałabym wyjechać do UK na stałe wraz z moim dzieckiem (7-letnim).Wyjazd matki z dzieckiem za granicę na 4 lata bez zgody ojca .. Bez znaczenia jest, czy dziecku będzie towarzyszył drugi rodzic, inna osoba, czy .W postanowieniu z dnia 6 marca 1985 r. (sygn.. III CRN 19/85) Sąd Najwyższy uznał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.Niepełnoletnie dziecko, które posiada swój paszport, może wyjechać za granicę tylko z jednym z rodziców albo pod opieką innej osoby dorosłej..

Odpowiedź nr 2 z dnia 7 lutego 2019 00:18 Zmodyfikowano dnia: 7 lutego 2019 00:18 Obejrzało: 117 osóbwyjazd z dzieckiem na wczasy w kraju a zgoda ojca – napisał w Sprawy rodzinne: I do boginii.. Przy składaniu wniosku o paszport może być obecny tylko jeden z rodziców również w sytuacji .. W świetle art.

97 § 2 krio jeden z rodziców może wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica, tylko w sytuacji, gdy drugi rodzic:wyjazd z dzieckiem za granice.. W uzasadnieniu opisz dokładnie na jakiej podstawie i w jakim terminie chcesz wyjechać z dzieckiem.§ Wyjazd za granicę bez zgody ojca .. (odpowiedzi: 10) Dzień dobry!.

Należy podkreślić, iż zgody drugiego rodzica wymaga wyjazd długi „na stałe”, jak i wyjazd krótki „na wakacje”.Zgoda na paszport dla dziecka Wyjazd za granicę do krajów nienależących do Unii Europejskiej wymaga wyrobienia paszportu dla dziecka.. Sąd musi rozstrzygnąć m.in.

See also:  Czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu?

o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron (pozostawieniu jej obojgu rodzicom).Ewentualnie o pozbawieniu lub ograniczeniu tej władzy któremukolwiek z rodziców.

Strona 1 z 8 – konsekwencje wyjazdu dziecka za granicę bez zgody ojca – napisał w Sprawy rodzinne: konsekwencje zawsze sa gdy ojciec nie wyraza zgody,a dziecko wyjechalo dokadkolwiek za granice.tutaj UE nie ma nic do rzeczy ,slodka.

Gdy zlozy odpowiedni wnisek o zabezpieczenie w sadzie,to musisz sie dostosowac,ale zawsze mozesz sie grzecznie z tym niedobrym mezem dogadac,o ile bedzie chcial .Żeby taką zgodę otrzymać, złóż wniosek o wydanie zastępczej zgody na wyjazd dziecka za granicę do sądu rejonowego (wydział rodzinny) odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania..

przez: zołza | 2010.8.5 9:39:12 Witam Chcę wyjechać z dzieckiem za granicę, mamy paszporty itp.. Jeżeli jedno z rodziców planuje wyjechać z dzieckiem za granicę, wówczas musi uzyskać zgodę na tenże wyjazd od drugiego z rodziców..

Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską.Wyjazd dziecka na stałe za granicę – sprzeciw ojca..

Spora część rodziców błędnie jednak sądzi, że wakacyjny wyjazd za granicę to właśnie sprawa dla dziecka mniej istotna.. W świetle art.

97 § 2 krio jeden z rodziców może wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica, tylko w sytuacji, gdy drugi rodzic:Poniżej opiszę dokładnie przez pryzmat prawa czy i kiedy potrzebna jest zgoda rodzica na wyjazd dziecka, jak uzyskać zgodę.. Witam.. Dziecko ma już własny paszport, ale zgodę na wyjazd dziecka musi uzyskać od jego ojca.

Bez względu czy rodzice są małżeństwem, czy też nie, jeśli mają pełnię władz rodzicielskich, na wyjazd dziecka za granicę jest konieczna zgoda obojga.. W przypadku, gdy dziecko ma wyjechać za granicę pod opieką wskazanej osoby dorosłej np. członka rodziny, wówczas oboje rodzice dziecka muszą udzielić takiej zgody.Sądy polskie w swoim orzecznictwie wyjazd dziecka za granicę, zarówno na pobyt stały jak i czasowy, a nawet w celu spędzenia wakacji zaliczyły do kategorii spraw istotnych..

Na wydanie go osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców (lub opiekunów prawnych), których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został .

Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody ojca czy matki jest możliwy pod warunkiem, że drugi rodzic będzie miał orzeczenie sądowe, które będzie zawierało informację, że druga osoba nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka..

Zgoda na wyjazd dzieckaWyjazd rodzica za granicę a ograniczenie praw do dziecka Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.07.2018 Piszę książkę, w której moja bohaterka wyjeżdża za granicę, do Chin na kilka miesięcy (ale tego jeszcze nikt nie wie na ile) i pozostawia krótki list rodzinie.

Na tym etapie wpisu wiemy, że wyjazd dziecka za granicę jest istotną sprawą dotyczącą dziecka w konsekwencji, czego potrzebna jest zgoda drugiego rodzica..

Mój syn ma 8 lat i w przyszłym roku chciałabym wyjechać z dzieckiem na stałe za granice.. § Wyjazd za granicę bez zgody ojca (odpowiedzi: 10) Dzień dobry.. Nie wiem tylko czy potrzebuje do tego zgody ojca dziecka.Powinna Pani uzyskać zgodę ojca dziecka..

Boże broń, ratuj dzieci przed nieodpowiedzialnymi ojcami i durnymi matkami-Polkami czującymi się właścicielkami dzieci.Przed wyjazdem sprawdźcie, jakie są zasady korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, do którego się udajecie.. Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale i najmłodszych podróżników..

W polskim prawie rodzinnym istnieją także sytuacje, kiedy to rodzic może wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica zgodnie z prawem, a ma to miejsce gdy:Jeśli planujemy wyjazd za granicę, należy pamiętać o tym, by oprócz bagażu, zabrać odpowiednie dokumenty..

Wyjazd małoletniego za granicę z pewnością jest istotną sprawą i dlatego wymaga zgody obojga rodziców.. Ponadto, z uchwały SN z dnia 10 listopada 1971r., sygn.Na Twój wyjazd nie musi wyrażać zgody I raczej już bym się pilnowała z takimi przejęzyczeniami, bo ojciec dziecka na pewno sobie jakiegoś prawnika weźmie..

Wybierając się do egzotycznych krajów upewnijcie się, że dziecko jest zaszczepione (m.in. przeciw WZW A i durowi brzusznemu) – o szczegóły możecie zapytać np. w Sanepidzie.. Mam za sobą nieudane małżeństwo, w wyroku rozwodowym (z 2008 r.) sąd powierzył mi wykonywanie władzy rodzicielskiej nad naszym synem, zastrzegając..

Wyjechanie z dzieckiem na stałe do UK.. Moja koleżanka 4 lata temu założyła sprawę o pozbawienie praw rodzicielskich alimenty i wyjechała za granicę bo ojciec dziecka też był gdzieś za granica gdyz ukrywał się i nie mogła z nim nic uzgodnić .Tutaj matka dziecka może samodzielnie decydować o wyjeżdzie z dzieckiem za granicę..

Z ojcem moich dzieci jestem juz 11 lat po rozwodzie.III CRN 19/85, LexPolonica 320932, zgodnie z którym „Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”..

I na ile ty będziesz elastyczna w stosunku do żądań ojca dziecka.Pisemna zgoda na wyjazd.. Jednak w przypadku, gdy podróżuje poza Polską tylko z matką lub z ojcem (np. do Stanów Zjednoczonych), w świetle prawa konieczna jest zgoda drugiego opiekuna .Wywiezienie dziecka za granicę przez matkę bez zgody ojca..

Europejski portal e-sprawiedliwość – Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Jeżeli rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską, obydwoje są uprawnieni do podróżowania z dzieckiem bez konieczności uzyskania wyraźnej zgody drugiego z rodziców, chyba że zachodzą szczególne okoliczności. Jeżeli jednak jedno z rodziców wyraźnie nie wyraża zgody na wyjazd dziecka i nie można osiągnąć porozumienia, sprawę należy przekazać sędziemu do spraw rodzinnych w celu rozstrzygnięcia sporu.

Jeżeli rodzice wykonują władzę rodzicielską wspólnie, jedno z rodziców nie może samodzielnie podjąć decyzji o osiedleniu się z dzieckiem za granicą bez zgody drugiego.

Jeżeli jedno z rodziców wykonuje wyłączną władzę rodzicielską, zgoda drugiego z rodziców nie jest konieczna ani do wyjazdu na wakacje, ani do przeprowadzki za granicę.

Osoba wykonująca władzę rodzicielską musi jednak informować drugą osobę na podstawie art.

373-2-1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że to z rodziców, które nie wykonuje władzy rodzicielskiej, musi być informowane o istotnych wyborach dotyczących życia dziecka.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Sprzeciw wobec wywiezienia dziecka za granicę lub zakaz opuszczania kraju

See also:  Jak odjąć majątek odrębny od wspólnego?

Aby sprzeciwić się wywiezieniu dziecka za granicę przez jedno z rodziców, drugie z rodziców – o ile również wykonuje władzę rodzicielską – może złożyć na komisariacie sprzeciw przeciwko opuszczeniu przez dziecko terytorium państwa, ważny przez 15 dni, lub zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie zakazu wywożenia dziecka poza terytorium państwa bez zgody obojga rodziców (art.

373-2-6 kodeksu cywilnego), który jest ważny do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, przez określony czas albo do chwili wydania nowego orzeczenia w tej sprawie. Zakaz opuszczania terytorium państwa przez dziecko bez zgody obojga rodziców uniemożliwia wywiezienie dziecka za granicę.

Rodzice mogą jednak wyrazić zgodę na konkretny wyjazd dziecka podróżującego samodzielnie lub z jednym z rodziców, składając odpowiednie oświadczenie przed funkcjonariuszem policji (z zasady na pięć dni przed terminem wyjazdu).

Jeżeli jedno z rodziców odmówi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody, drugie z rodziców może wystąpić do sądu o uchylenie zakazu opuszczania terytorium państwa przez dziecko lub o wyjątkowe udzielenie zgody na opuszczenie terytorium państwa przez dziecko.

Wyjazd w celu zmiany miejsca zamieszkania

Nawet w przypadku braku sprzeciwu przeciwko wywiezieniu dziecka za granicę oraz braku zakazu opuszczania kraju przez dziecko uzyskanie zgody drugiego z rodziców jest wymagane, jeżeli celem wyjazdu dziecka jest zmiana jego miejsca zamieszkania, chyba że osoba, która chce wywieźć dziecko, wykonuje władzę rodzicielską samodzielnie. W takim przypadku może wywieźć dziecko bez zgody drugiego z rodziców, ale musi na bieżąco informować go o tej nowej sytuacji, która jest istotna dla dziecka.

Jeżeli dziecko zostanie wywiezione mimo braku zgody drugiego z rodziców, drugie z rodziców może złożyć wniosek o powrót dziecka, powołując się na bezprawny charakter wywiezienia dziecka zgodnie z Konwencją haską z dnia 25 października 1980 r. dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Procedurę tę należy wszcząć w państwie, do którego dziecko zostało wywiezione, w razie potrzeby z pomocą organów centralnych ustanowionych na mocy konwencji.

Należy podkreślić, że niezależnie od celu wywiezienia dziecka – i pomijając szczególne przypadki istnienia zakazu wywożenia dziecka oraz sprzeciwu przeciwko opuszczeniu przez nie terytorium państwa – ojciec lub matka opuszczający terytorium państwa z dzieckiem nie są zobowiązani do wykazania, że uzyskali zgodę drugiego z rodziców na wywiezienie dziecka z uwagi na domniemanie istnienia takiej zgody względem osób trzecich.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli jedno z rodziców wykonujących władzę rodzicielską nie wyraża zgody na wyjazd dziecka, osoba, która chce wywieźć dziecko, może wszcząć postępowanie przed sądem ds. rodzinnych o wydanie zgody na opuszczenie terytorium państwa przez dziecko. To samo dotyczy zakazu opuszczania terytorium państwa przez dziecko bez zgody obojga rodziców.

Podobnie w przypadku gdy wywiezienie dziecka ma na celu zmianę jego miejsca zamieszkania, to z rodziców, które chce wywieźć dziecko, musi zwrócić się do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka o udzielenie zgody na jego wywiezienie, jeżeli druga osoba wykonująca władzę rodzicielską odmawia udzielenia takiej zgody.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody

Jak wskazano powyżej, należy dokonać rozróżnienia między wyjazdami tymczasowymi a stałymi. W tym kontekście należy odnieść się do poprzednich punktów.

Wyprowadzka z dzieckiem za granicę – rozstrzygnięcie sądu o istotnych sprawach dziecka

            Ania miała dosyć życia od pierwszego do pierwszego.

Po rozwodzie koszty najmu mieszkania ją przytłoczyły, podział majątku ciągnął się już drugi rok, a jej córka coraz częściej przebąkiwała, że ma najgorszy telefon w klasie.

W końcu znajoma Ani z Norwegii zaproponowała, że załatwi jej tam pracę. „Super. Przyjedziemy!” – ucieszyła się Ania. „Jakie „my”? – zdziwił się jej były mąż. „Ze sobą rób co chcesz, ale nasza córka zostaje!”- zakomunikował.

            Czy były mąż
Ani może skutecznie uniemożliwić jej wyjazd? Co zrobić, by z dzieckiem
wyprowadzić się za granicę?

            Wydając
wyrok rozwodowy sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej. Najczęściej powierza
jej wykonywanie obojgu rodzicom albo jednemu z nich, ograniczając władzę
rodzicielską drugiego do podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka.

Nawet wyjazd na zagraniczne wakacje sądy zaliczają do kategorii spraw
wymagających jednomyślności obojga rodziców. Tym bardziej musisz liczyć się z
koniecznością uzyskania zgody, kiedy w obcym państwie chcesz z dzieckiem
zamieszkać na stałe.

Co jeśli takiej zgody od drugiego rodzica nie otrzymasz?

            Wówczas nie
pozostaje Ci nic innego niż zwrócić się do sądu o wydanie rozstrzygnięcia o
istotnych sprawach dziecka.

Wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym
według miejsca zamieszkania małoletniego i opłaca się go kwotą 40 zł.

Sąd w
toku sprawy musi wysłuchać oboje rodziców, może też wysłuchać małoletniego i
wydać postanowienie o powołaniu biegłych psychologów, by ci sporządzili opinię,
czy wyjazd dziecka za granicę jest zgodny z jego dobrem.

            Uzyskanie
zgody sądu na wyprowadzkę wcale nie jest takie proste. W końcu wyjazd na stałe
oznacza dla dziecka nie tylko zmianę miejsca zamieszkania, ale też
dotychczasowego środowiska rówieśniczego, konieczność posługiwania się obcym
językiem, a także sprawi że kontakty z matką lub ojcem, pozostającymi w kraju
najpewniej będą odbywały się od wielkiego dzwonu.

            Zanim zatem
złożysz wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, zawczasu
przygotuj się do sprawy. Zapisz dziecko w Polsce do szkoły językowej,
odwiedźcie miejscowość, w której macie zamieszkać. Ważne jest też, by za
granicę nie wyjeżdżać w ciemno.

Dokładnie zaplanuj, gdzie będziecie mieszkać i
dowiedz się, jak będą wyglądać Twoje zarobki. Ustal, gdzie dziecko będzie
kontynuowało naukę i czy może liczyć na zajęcia w języku, który rozumie.
Skrupulatnie dokumentuj, co udało Ci się już załatwić.

Nawet jeśli świetnie
przygotujesz się do sprawy, nie oznacza to, że sąd wyda orzeczenie
rozstrzygające o istotnych sprawach dziecka zgodne z Twoim wnioskiem. Dlatego
warto pertraktować z drugim rodzicem.

            Co się stanie,
jeśli wyprowadzisz się bez zgody drugiego rodzica? Wówczas nadużyjesz swojej
władzy rodzicielskiej, narazisz się na postępowanie w trybie konwencji haskiej
i oprócz szeregu problemów i nieprzyjemności, możesz spodziewać się wydalenia
dziecka z powrotem do Polski (więcej o tym przeczytasz tutaj: https://adwokatorozwodzie.pl/uprowadzenie-rodzicielskie/
)

            Koniec
kazania, czas włożyć sportowe buty i pobiegać ????

Podobne artykuły

Leave a Reply

Your email address will not be published.