Alimenty na dorosłe przewlekle chore dziecko

Alimenty na dorosłe przewlekle chore dziecko

 • Mikołaj Frączak
 • /
 • 22 czerwca 2021

Alimenty to świadczenie, które jest realizowane na rzecz osób fizycznych. Najczęściej alimenty wypłacane są na dzieci lub rodziców. Alimenty zwykle płaci ten rodzic, który po rozwodzie nie opiekuje się bezpośrednio dzieckiem.

Obowiązek alimentacyjny obowiązuje krewnych w linii prostej. To zstępni (czyli dzieci wnuki, prawnuki), potem wstępni (rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie).

Alimenty można uzyskać również od innych krewnych, jeśli nie jest możliwe ich otrzymanie od najbliższych. Alimenty może uzyskać tylko osoba, która cierpi niedostatek. Od tego założenia istnieje wyjątek.

Nie dotyczy to bowiem stosunków między dziećmi i rodzicami. Jeśli dzieci są małoletnie, to rodzice mają obowiązek łożyć na ich utrzymanie.

Rodzic, który musi płacić alimenty, często nie wie, jak długo ma takie świadczenie realizować. Czy fakt osiągnięcia pełnoletności powoduje, że taki obowiązek przestaje istnieć?

Alimenty na dorosłe przewlekle chore dzieckoAlimenty po rozwodzie dla małżonka Martyna Kowalska

Zacznijmy od początku. Alimenty na dziecko płacone są dlatego, że dziecko nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się. Trzeba jednak wiedzieć, że rodzice muszą płacić alimenty, dopóki dziecko nie może samodzielnie się utrzymać. Taki obowiązek istnieje, jeśli dziecko ma już 18 lat, ale wciąż się uczy i nie ma żadnych źródeł dochodu.

Podstawowym elementem, który decyduje o tym, czy dziecku wciąż należą się alimenty, jest sytuacja materialna dziecka. Alimenty przysługują dziecku, jeśli nie jest ono w stanie samo się utrzymać.

Trzeba pamiętać, że jeśli dziecko osiągnęło pełnoletniość, będzie musiało wykazać, że niemożność samodzielnego utrzymania się nie jest spowodowana jego winą, a np. czynnikami obiektywnymi (czyli np. tym, że się uczy).

To, że dziecko skończyło 18 lat, nie oznacza automatycznie, że rodzic nie musi płacić alimentów.

 • Jeśli dziecko skończy 18 lat, to rodzic wciąż będzie musiał płacić alimenty, jeśli:
 • – dziecko uczy się zawodu,
 • – dziecko jest chore i ma to wpływ na to, że nie jest w stanie się utrzymać.
 • Alimenty na dorosłe przewlekle chore dzieckoRozwód z orzekaniem o winie Dorota Kraskowska 

Dziecko ma pracę. Czy muszę płacić alimenty?

Obowiązek alimentacyjny istnieje również wtedy, gdy dziecko ma pracę. Możliwość samodzielnego utrzymania się nie jest równoznaczna z osiągnięciem pełnoletniości i zdobycia pracy przez dziecko. Rodzic może być zwolniony z obowiązku alimentacyjnego dopiero wtedy, gdy dziecko ma własny majątek. Musi on dawać pewność pokrywania kosztów utrzymania.

Jeśli dziecko się uczy i jest pełnoletnie, to rodzice nie mogą domagać się, żeby dziecko podjęło pracę zamiast studiów. Nie mogą też zaprzestać płacenia alimentów.

Jeśli dochody z majątku dziecka, czyli wynagrodzenie czy stypendium nie wystarcza do tego, żeby się utrzymać, rodzice mają obowiązek dostarczyć dziecku brakującą kwotę.

Konieczność płacenia alimentów nie jest ograniczona żadnym terminem. Nie zależy też od poziomu wykształcenia.

Nawet jeśli dziecko pracowało wcześniej, a dopiero później zaczęło studia, to rodzic nie będzie zwolniony z obowiązku płacenia alimentów.

CZYTAJ TEŻ To już dramat. Długi alimentacyjne wynoszą ponad 12 mld zł. To prawie połowa świadczenia 500 plus

Rodzic musi wiedzieć, że nie może uznać samodzielnie, że nie będzie płacił na dziecko i po prostu przestać to robić. Decyzję o zakończeniu obowiązku alimentacyjnego zawsze musi podjąć sąd. W przypadku studenta sędzia weźmie pod uwagę, czy dziecko chce się uczyć. Sąd może orzec o zwolnieniu z obowiązku płacenia alimentów, jeśli studiujące dziecko nie będzie osiągało pozytywnych wyników.

Nie mam pieniędzy. Czy muszę płacić alimenty?

Rodzic może uchylić się od płacenia alimentów, jeśli jest w stanie wykazać, że taka pomoc finansowa spowoduje nadmierny uszczerbek finansowy albo też, jeśli udowodni, że dziecko nie chce się usamodzielnić.

W pierwszym przypadku wystarczy przedstawić informację, że zasądzona kwota alimentów jest zbyt wysoka i po jej uregulowaniu nie pozwoli rodzicom na utrzymanie się. W terminologii prawniczej to tzw. nadmierny uszczerbek.

Może do niego dojść, gdy dziecko, posiadając wyuczony zawód, który może wykonywać, chce dalej uczyć się na prywatnej uczelni, za którą trzeba dodatkowo zapłacić.

Warto jednak pamiętać, że nawet w przypadku bardzo niskich dochodów rodziców, nie będą oni automatycznie zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego. Jeśli dziecko jest pełnoletnie, a chce się dalej uczyć, to rodzice muszą dziecko utrzymywać.

Niechęć do samodzielnego usamodzielnienie może być wykazana np. poprzez zaniedbywanie studiów, czy niezdawanie egzaminów w terminie.

Może się zdarzyć, że obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie. Będzie tak w sytuacji, gdy dziecko nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać, bo ciężko choruje lub jest niepełnosprawne. Obowiązek alimentacyjny będzie istniał nawet wtedy, gdy takie dziecko zawrze związek małżeński. Wtedy jednak pierwszym obowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek. 

Alimenty na dorosłe przewlekle chore dzieckoJak samodzielnie napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? Dorota Kraskowska

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z
informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!Jeżeli podobał Ci
się
artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych – poniżej
masz
szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Adwokat Warszawa – alimenty

Alimenty na dorosłe przewlekle chore dziecko

Sądowe spory o alimenty wiążą się z wieloma stresującymi sytuacjami. Dlatego też dobry adwokat, który powalczy o alimenty w Warszawie w naszym imieniu, może okazać się niezastąpiony. Kancelaria, w której pracują prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, pomaga w konstruowaniu pozwów o:

 • ustalenie alimentów,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów.

Jako prawnik specjalizujący się w sporach o alimenty zapraszam na spotkanie Warszawie – do biura w Śródmieściu. W trakcie fachowej porady udzielimy wszelkich informacji dotyczących możliwości starania się o alimenty.

Wspieramy zarówno osoby, które są zobowiązane do płacenia alimentów, jak i te, na których rzecz środki te są przyznawane.

Działamy jako zespół doświadczonych adwokatów specjalizujących się w sporach o alimenty, dlatego też nasi Klienci mają pewność, że nie zostaną osamotnieni ze swoim problemem.

Kompleksowe wsparcie prawnika z Warszawy w sprawach o alimenty

Adwokat z Warszawy Magdalena Antoszewska w imieniu klientów ubiega się o:

 • alimenty na małoletnie albo uczące się dzieci, które uzyskały już pełnoletność,
 • alimenty na współmałżonka,
 • egzekucję alimentów,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • podwyższenie lub obniżenie alimentów w imieniu uprawnionegoalbo zobowiązanego,
 • zabezpieczenie alimentów.

Kancelaria Magdaleny Antoszewskiej w Warszawie reprezentuje także klientów w sprawach o rozwód oraz o podział majątku i ustalenie kontaktów z dziećmi.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym na wysokość alimentów wpływają dwie wypadkowe:

 • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego,
 • możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Oceniając usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, bierze się pod uwagę nie tylko potrzeby bytowe, ale także duchowe i psychiczne, zwłaszcza jeśli alimenty dotyczą małoletnich dzieci. Obejmują one m.in. realizację zainteresowań i uzdolnień.

Z kolei przy ocenie możliwości zarobkowych bierze się pod uwagę nie realne i obecne zarobki, ale te możliwe do uzyskania przez daną osobę przy dołożeniu należytej staranności na podstawie jej wykształcenia, doświadczenia i umiejętności oraz wykonywanego zawodu.

See also:  Czy warto przeprowadzić rozdzielność majątkową?

Jako adwokat ubiegający się o alimenty dla klientów przed sądami w Warszawie na podstawie mojego doświadczenia pomagam ocenić, jaka wysokość świadczenia będzie odpowiednia i możliwa do uzyskania.

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny?

Alimenty zobowiązani są płacić nie tylko rodzice, ale w niektórych przypadkach także inni krewni w linii prostej (zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki; wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), a ostatecznie nawet rodzeństwo jako krewni w linii bocznej.

Obowiązek krewnych w dalszej linii powstaje dopiero wtedy, gdy osoby w bliższym pokrewieństwie nie mogą go spełnić lub osoby te nie istnieją.

Jako prawnik prowadzący sprawy alimentacyjne w Warszawie doradzam także Klientom wnoszącym o rozwód w kwestii ubiegania się o alimenty na własną rzecz od byłego małżonka.

Szeroki zakres usług prawniczych w sprawach o alimenty

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach alimentacyjnych w Warszawie zdobywam doświadczenie od kilkunastu lat – zarówno w stołecznych sądach, jak i we własnej kancelarii. W trakcie kariery zawodowej spotkałam się z różnorodnymi problemami. Mój zespół wspiera Klientów w sytuacjach:

 • ukrywania dochodów przez byłego małżonka,
 • uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
 • pozostawania przez małżonka bez pracy.

Kiedy warto wnosić o zmianę wysokości alimentów? Sugeruję walczyć o swoje prawa w razie:

 • dorastania dziecka – im starsze dziecko, tym większe potrzeby,
 • zmiany istotnych okoliczności, np. w przypadku przewlekłej choroby dziecka i związanych z nią wydatków,
 • spadku wysokości uzyskiwanych dochodów.

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty, wraz z zespołem pomagam także w egzekucji alimentów w Warszawie, nie tylko ze środków pieniężnych, ale także nieruchomości lub ruchomości, które znajdują się w posiadaniu zobowiązanego.

Sprawy alimentacyjne w Warszawie – potrzebne dokumenty

Chcąc wnieść pozew do sądu o ustalenie alimentów lub ich podwyższenie, należy kompletować stosowne dokumenty, które w sposób szczegółowy potwierdzają istotne potrzeby dziecka. Jako adwokat reprezentujący Klientów w sporach o alimenty przed sądami w Warszawie, przypominam, że w ramach postępowania należy przedstawić imienne faktury.

Warto o nie prosić wówczas, gdy kupujemy dziecku ubrania, kosmetyki, leki, a nawet żywność, ponieważ taka dokumentacja pozwoli udowodnić w Sądzie realne wydatki na dziecko.

Nasza kancelaria z Warszawy specjalizuje się również w sprawach, w których dorosłe dzieci wnoszą o alimenty od rodziców ze względu na to, że wciąż się uczą i nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Dobry adwokat z Warszawy reprezentujący Klientów w sporach o alimenty wesprze Cię na każdym etapie postępowania – napisze stosowny wniosek, podpowie, jakie dokumenty zebrać i jak przygotować się do sprawy w sądzie w Warszawie. Dzięki temu proces skończy się szybciej. Zapraszamy do kontaktu!

Kiedy należą się alimenty na dziecko?

Oboje rodzice są zobowiązani do zapewnieniu dziecku środków na utrzymanie oraz wychowanie. Jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie bądź dochody z jego majątku nie zaspokajają jego życiowych potrzeb, należą się alimenty.

Wbrew pozorom obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności lub 24 lat – rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów tak długo, jak długo dziecko obiektywnie nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Rodzic ma także obowiązek pokrywać koszty wówczas, gdy kobieta jest w ciąży.

W takich sprawach pomaga adwokat od alimentów w Warszawie.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów, którą pomoże ustalić prawnik w Warszawie, zależy od wielu czynników, w tym od realnych i uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Dziecko ma bowiem prawo do życia na takiej stopie życiowej, na jakiej żyją rodzice. Jeśli dziecko jest przewlekle chore, jego uzasadnione potrzeby będą większe – wówczas można domagać się wyższych alimentów.

Kiedy warto wnosić o zmianę wysokości alimentów?

Zmiana uzasadnionych potrzeb dziecka lub możliwości zarobkowych zobowiązanego skutkuje możliwością zmiany wysokości alimentów. Można się o nią ubiegać z pomocą adwokata z Warszawy wówczas, gdy:

 • dochody zobowiązanego wzrosły lub zmalały,
 • zmalały lub zwiększyły się potrzeby dziecka (co do zasady im starsze dziecko, tym wyższe jego potrzeby, ale koszty utrzymania mogą spaść, gdy dziecko zostanie wyleczone z choroby lub zmieni szkołę na położoną bliżej i zmniejszają się
 • koszty dowozu małoletniego na zajęcia).

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty można złożyć zarówno w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, jak i miejsca zamieszkania dziecka jako uprawnionego do otrzymywania alimentów. Istotne jest miejsce zamieszkania, a nie meldunek czy miejsce rzeczywistego pobytu. Osoba składająca pozew może wybrać, do którego Sądu Rejonowego złożyć pozew.

Czy w sprawach o alimenty zawsze wymagany jest pozew?

Pozew wszczynający postępowanie sądowe nie jest jedyną metodą ustalenia alimentów na rzecz dziecka. Jeśli rodzice są zgodni, możliwe jest ustalenie wysokości alimentów w formie umowy lub ugody zawartej przed sądem bądź mediatorem.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka pełnoletniego w orzecznictwie

Autorka: Anna Wilk – doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz radca prawny.

Alimenty na dorosłe przewlekle chore dzieckoWśród wielu problemów praktycznych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących realizacji obowiązku alimentacyjnego istotne miejsce zajmuje kwestia wykonania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem ich pełnoletniego dziecka. Obowiązek ten rządzi się bowiem nieco innymi prawami niż obowiązek wobec dziecka małoletniego.

Wstęp

W aktualnym stanie prawnym obowiązek alimentacyjny rodziców nie wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Zgodnie z art.

133 § 1 KRO[1] rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest zatem nie wiek dziecka, lecz jego niezdolność do samodzielnego utrzymania.

Oznacza to, że obowiązek ten może trwać nawet do końca życia dziecka, niezależnie od jego wieku, jeżeli stan jego niezdolności do samodzielnego utrzymania ma charakter trwały, wynikający np. z choroby lub niepełnosprawności[2].

Przesłanka niezdolności do samodzielnego utrzymania ma charakter dość ogólny, w związku z czym jej treść jest precyzowana przez orzecznictwo sądowe, odnoszące ją do konkretnych przypadków. Wynikające z tego orzecznictwa wnioski będą przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu.

Niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania

Stan zdrowia

Warto się zastanowić, jakie okoliczności powodują niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania. W pierwszej kolejności będą to oczywiście wspomniane wyżej przypadki choroby lub niepełnosprawności, powodujące niezdolność do pracy zarobkowej.

Takiemu dziecku przysługują oczywiście stosowne świadczenia z ubezpieczeń społecznych (renty, zasiłki itp.

), jednak sam fakt pobierania przez dziecko takich świadczeń nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego rodziców, jeżeli świadczenia te nie zaspokajają w pełni usprawiedliwionych potrzeb dziecka (zob. podobnie wyr. SN z 14.5.2002r., V CKN 1032/00, Legalis).

See also:  Wydawanie dziecka partnerowi matki

Kształcenie się a obowiązek alimentacyjny rodziców

Sytuacja jest natomiast bardziej złożona, jeżeli chodzi o pełnoletnie dzieci kształcące się. W judykaturze wskazuje się, że „osiągnięcie samodzielności przez dziecko, w rozumieniu art. 133 § 1 KRO, zakłada zdobycie przez nie odpowiadających jego uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych

Do jakiego wieku dziecka płaci się alimenty? – Kancelaria Maciag

Alimenty to zobowiązanie wobec dziecka, które reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie. Wpływ ma na to wiele czynników, przede wszystkim możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica oraz zakres potrzeb materialnych dziecka.

Alimenty mają zaspokoić takie potrzeba jak wyżywienie, odzież, leczenie, zajęcia szkolne i dodatkowe, a także potrzeby mieszkaniowe. Należy również pamiętać, że obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, ale może być rozłożony nierównomiernie na każdym z nich.

Do jakiego wieku należy płacić alimenty?

W kancelarii adwokackiej w Warszawie często pada pytanie do kiedy należy płacić alimenty. Panujący powszechnie pogląd, że alimenty na dziecko płaci się do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia nauki nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wiekowej, do której dziecko może ubiegać się i otrzymywać alimenty. W praktyce obowiązek alimentacyjny nałożony przez sąd należy pełnić do momentu, kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Zazwyczaj chwila ta następuje wraz z podjęciem przez dorosłe dziecko pracy, czy też nabycia odpowiedniego majątku w drodze dziedziczenia, darowizny itp.

W uzasadnionych wypadkach sąd może jednak uchylić obowiązek alimentacyjny ciążący na rodzicu, jeżeli dorosłe dziecko pomimo braku obiektywnych przeszkód nie podejmuje pracy, czyniąc sobie niejako z alimentów sposób na życie. Odpowiednia kancelaria adwokacka w Warszawie pomoże prawidłowo ocenić wszystkie okoliczności sprawy i zdecydować, czy istnieją przesłanki do złożenia pozwu o ustanie obowiązku alimentacyjnego.

Każda sprawa o ustanie tego obowiązku powinna być skierowana do sądu rodzinnego i tam szczegółowo sprawdzona. To do sądu należeć będzie ostateczna decyzja czy alimenty na dorosłe już dziecko, które się nie uczy, są nadal zasadne.

  Jeżeli podniesione twierdzenia i przedstawione dowody wykażą, że ustanie tego zobowiązania ma faktyczne i prawne przesłanki sąd uchyli obowiązek alimentacyjny.

 Dopóki jednak tak się nie stanie naszym obowiązkiem jest łożyć na nasze, często już dorosłe w świetle prawa dziecko i zaspakajać jego podstawowe potrzeby. 

Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy dziecko jest przewlekle chore lub niepełnosprawne. Jeżeli jego możliwości samodzielnego utrzymania mogą być znacznie mniejsze niż w przypadku zdrowego dziecka całkowite uchylenie obowiązku alimentacyjnego może być znacznie utrudnione.

Alimenty – najważniejsze informacje 

Adwokat w Warszawie zwraca uwagę na fakt, że sami z siebie nie możemy przestać płacić alimentów, nawet jeśli nasze dziecko jest już pełnoletnie bądź samodzielnie się utrzymuje. Ten obowiązek może zdjąć z nas tylko sąd.

Każde inne zaniechanie alimentacyjne będzie traktowane jako łamanie prawa i może skutkować wniesieniem sprawy do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Ponadto, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może również doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego. 

Każda sprawa o ustalenie alimentów może być przeprowadzona za pośrednictwem kancelarii adwokackiej. Jeśli sami nie jesteśmy pewni tego, jakie kroki powinniśmy podjąć w takiej sprawie, warto skorzystać z usług adwokata w Warszawie.

"Alimenty" których żąda MOPS czyli kto zapłaci za pobyt w DPS?

Przepisy ustawy o Pomocy społecznej wprowadzają szczególny model obowiązku alimentacyjnego: MOPS żąda w imieniu osób umieszczonych w domach opieki społecznej (DPS) swoistych „alimentów”, czyli ponoszenia opłat za pobyt w DPS od krewnych tych osób.

Sytuacja o tyle wyjątkowa, że w większości przypadków mieszkańcy DPS przez lata nie mieli kontaktu ze swoimi rodzinami, które teraz będą musiały ponosić niemałe koszty ich utrzymania.

Kontrowersje związane z zapisami ustawy o Pomocy społecznej skutkowały nowelizacją przepisów i wprowadzeniem zmian, które weszły w życie w lipcu 2019 r. i m.in. rozszerzyły przypadki fakultatywnego zwolnienia z ponoszenia opłat.

Wprowadzona zmiana: Aktualnie osoba, która dysponuje wyrokiem Sądu oddalającym pozew o alimenty skierowanym wobec niej przez krewnego będącego mieszkańcem DPS może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z tej opłaty.

Rodzaje DPS

Do DPS trafiają osoby, które
wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, wyróżniamy następujące
typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Wysokość opłaty za pobyt w DPS

Pobyt w DPS jest odpłatny do
wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS. Koszt ten
ustalany jest osobno dla każdego DPS, corocznie do dnia 31 marca, i ogłaszany w
wojewódzkim dzienniku urzędowym odpowiednio przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) dla DPS o zasięgu gminnym, starostę dla DPS o zasięgu powiatowym  lub marszałka województwa dla DPS
regionalnego.

Przykładowo: średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. w jednym z Domów Opieki Społecznej w
Katowicach wynosi  – 3 944,22 zł.

Kto zapłaci za pobyt w DPS?

 • Zgodnie z art. 61 ustawy o Pomocy społecznej:
 • 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 • 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
  z dochodów dziecka,
 • 2) małżonek, zstępni przed
  wstępnymi,
 • 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
 • – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku
  wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 • 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy
  społecznej wnoszą:
 • 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. aktualnie wyższy niż 2103 zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium (tj. aktualnie niższa niż 2103 zł),

Przykład:

Średni koszt utrzymania DPS wynosi – 3944,22 zł.

Dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi – 3.000, zł.

Kwota zwolniona – 2103 zł.

Opłata za pobyt w DPS wyniesie różnicę pomiędzy dochodem osoby samotnie gospodarującej a kwotą zwolnioną, tj. 897 zł (3.000 zł – 2103 zł).

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. aktualnie wyższy niż 1584 zł), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. aktualnie niższa niż 1584 zł);

See also:  Podział środków po rozwodzie

Przykład:

Średni koszt utrzymania DPS wynosi – 3944,22 zł.

Dochód 3-osobowej rodziny wynosi łącznie – 5.000, zł.

Kwota zwolniona – 4.752,00 zł (tj. 1584 zł x3).

Opłata za pobyt w DPS wyniesie różnicę pomiędzy dochodem rodziny a kwotą zwolnioną, tj. 248 zł (tj. 5.000 zł – 4.752,00 zł).

3) gmina, z której osoba została
skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim
kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby,
o których mowa w pkt 1 i 2.

UWAGA: od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie  528 zł. Weryfikacja podanych kwot następuje
co 3 lata, kolejna powinna nastąpić w 2021 r.

Fakultatywne zwolnienie z opłat za pobyt w DPS

 1. Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w DPS można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli:
 2. 1) wnoszą opłatę za pobyt innych
  członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 3. 2) występują uzasadnione
  okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność,
  śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej
  lub innych zdarzeń losowych;
 4. 3) małżonkowie, zstępni, wstępni
  utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 5. 4) osoba obowiązana do wnoszenia
  opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
 6. 5)  osoba obowiązana do
  wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym
  domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu
  o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy
  społecznej lub mieszkańcowi domu;
 7. 6) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Obligatoryjne zwolnienie z opłat za pobyt w DPS

Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w DPS zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca DPS.

Alimenty na dorosłe przewlekle chore dziecko

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-02-26 • Aktualizacja: 2022-04-18

Dorosły syn (19 lat) podjął naukę w szkole średniej w systemie zaocznym. Nadal żąda alimentów.

Gdy miał 18 lat, podjął pracę i przerwał naukę, po czym podjął naukę w szkole w systemie zaocznym, pracując. Dziecko mieszka z matką. Teraz się dowiedziałem, że nie pracuje, gdyż cierpi na przewleką chorobę.

Chciałbym się dowiedzieć, czy muszę nadal płacić alimenty na dziecko gdy jest ono przewlekle chore.

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Zgodnie natomiast z treścią art.

133 § 1 „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Zobacz również: Upoważnienie do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią

Brak możliwości utrzymywania się przez syna

Artykuł 133 § 1 przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia.

Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Choroba pełnoletniego dziecka a alimenty

Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą.

W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia.

W nauce prawa podnosi się, że wprowadzenie komentowanej regulacji „stanowi podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, który pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów dopuszczał możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka jeżeli »nie dokłada ono starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się«. Sytuacja taka ma miejsce, na przykład gdy pełnoletnie dziecko, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdając egzaminów (…)” (tak J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 133, Nb 3).

Wskazuje się, że w danych okolicznościach takim zachowaniem może być m.in.

„nieuczestniczenie w zajęciach studenckich i brak pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń, powtarzanie roku, niepodjęcie studiów pomimo uzyskania środków finansowych na zapłatę czesnego albo czynszu na najem mieszkania, podejmowanie studiów na kolejnym kierunku itd.” (tak J. Haberko, Charakter prawny relacji, s. 54).

Zobacz również: Alimenty na dorosłe dziecko nie uczące się

Możliwości finansowe alimentującego rodzica

Z uwagi na to, jeżeli syn nie uczy się, nie szuka pracy, a więc jak wskazał SN powyżej – zaniedbuje ten obowiązek, możliwe jest uchylenie się od ponoszenia obowiązku alimentacyjnego – każdorazowo wymaga to jednak orzeczenia sądu, jeżeli taki obowiązek jest obecnie na Pana nałożony.

Jednocześnie, jeżeli Pana zdolności finansowe znacznie się pogorszyły, można rozważyć zaprzestania uiszczania alimentów, bowiem Pana możliwości finansowe na to nie pozwalają.

Jeżeli jednak syn się uczy – nawet w systemie zaocznym i nie pracuje bo pobiera naukę to obowiązek powinien dalej trwać, bowiem nie jest on w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zbadanie sytuacji syna

Wszystko bowiem zależy od tego – czy pomimo nauki – syn pracuje i jakie wynagrodzenie osiąga – czy pozwala mu ono na zaspokojenie swoich potrzeb.

Z uwagi na powyższe, proszę rozważyć przedmiotowe aspekty i jeżeli okaże się, że syn pracuje i całkiem dobrze zarabia, może Pan skierować do sądu pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powołując się na powyższe okoliczności i zamieszczając materiał dowodowy potwierdzający jego zarobki.

Zobacz również: Alimenty w Polsce

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Leave a Reply

Your email address will not be published.