Dziecko w ośrodku wychowawczym a alimenty

Dziecko w ośrodku wychowawczym a alimenty

Witam.Jestem osoba bezrobotna,mam ciezka sytuacje materialna i zdrowotna.Jestem po rozwodzie i sama wychowuje syna,byly maz placi alimenty.Syn sprawial problemy wiec umiescilam syna w MOS.Niestety uciekl .Alimenty na dziecko przebywające w ośrodku wychowawczym.. Co mam zrobić?. dzieki za odpowiedz.W pierwszym okresie obowiązywania 500 plus otrzymywanie świadczenia wychowawczego realnie wpływało na wysokość alimentów.. Czy ja musze to wszystko zawiesic, czy odbierac i wysylac do osrodka.. Obiecała Olkowi, że wyśle mu paczkę.Kwota, jaką w jego ramach można otrzymać miesięcznie to 193 zł na jedno dziecko (nie więcej niż 386 przy większej liczbie dzieci).. Ojciec, mający inną rodzinę, jest nauczycielem, utrzymuje kontakt z dziećmi, jednemu daje na bilety do szkoły i płaci alimenty na oboje.. Otóż bezdyskusyjnie – jeżeli dziecko nie pozostaje na utrzymaniu matki, to alimenty albo powinny wpływać na konto małoletniej, albo na konto ośrodka i być wypłacane na zaspokojenie jej potrzeb.Alimenty a dziecko w ośrodku wychowawczym.. Nie ucieczki wychowanków są tu największym problemem – mówią eksperci i dodają, że bez głębokich zmian MOW-y pozostaną przechowalnią trudnych nastolatków, które po osiągnięciu .Olek został zabity w ośrodku wychowawczym: „Zamknęli moje dziecko razem z bandytą!”. We wpisie Jak ustalić kwotę alimentów?.

Znane są przykłady, gdy sądy uznawały, że 500 plus pokrywa część wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, w związku z czym wysokość alimentów zasądzanych od drugiego rodzica była mniejsza .Ale nie wyszło – matka nie dała rady, dzieci sa w placówce, jest pozbawiona władzy rodzicielskie..

… Czytaj dalej →W przypadku niedoprowadzenia nieletniego w ciągu miesiąca od wskazania w systemie ORE, wychowanek jest skreślany, o czym ośrodek informuje właściwego starostę oraz ORE.. Ciało 15-letniego chłopca znaleziono w poniedziałek, ok. 10.00 rano w jego .Utrata pracy a alimenty z funduszu.. Sprawdź Opinię użytkowników Money.

pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.plPłacę alimenty na syna.. Witam!.

Czy ośrodek wychowawczy może domagać się ode mnie większej kwoty niż zasądzo… Pytanie oczekuje na odpowiedźZa pobyt dziecka płaci opiekun pod którego opieką dziecko przebywało – poniżej jest to wyjaśnione i podstawa prawna Zgodnie z ustawą, za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej ( do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęto naukę przed osiągnięciem pełnoletniości) w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu .potrzebuje pomocy w sprawie osrodka wychowawczego – napisał w Sprawy rodzinne: witam mam gorącą prośbę o pomoc w sprawie mój syn ma kuratora dostal go za rozne nie ciezkie głupoty ktore robil z kolegami na osiedlu od tamtego czasu zmienil sie ale zaczal opuszczac i iciekac z niektorych zajec szkolnych i szkola skierowala sprawe do sadu o zmiane nadzoru z kuratora na osrodek szkolno .W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy w wyznaczonym 3-miesięcznym terminie, tytułu wykonawczego potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty (takie rozstrzygnięcie .Zgodnie z art. 194 ust..

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn.. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych..

Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec .Prokuratura wyjaśnia tajemniczą śmierć w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie (woj. podkarpackie)..

1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku .

My rodzice, w tym czasie możemy już tylko patrzeć, czy stosowane przez nas do tej pory metody wychowawcze, wartości, które wpajaliśmy, będą dostatecznym zasobem, aby chronić dziecko.

Kary za samookaleczenie, leki psychotropowe zamiast terapii, wychowawcy z misją, ale bez szkoleń, przerzucanie dzieci pomiędzy placówkami – to rzeczywistość młodzieżowych ośrodków wychowawczych..

Alimenty dla dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-12-08 Proszę o podanie konkretnego orzecznictwa w sprawie wstrzymania bądź anulowania obowiązku alimentacyjnego względem nieletniego dziecka będącego na całkowitym utrzymaniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej.W jaki sposób przekazywać niepełnoletniemu dziecku przebywającemu w ośrodku wychowawczym zasądzone alimenty?.

W tym czasie dochód rodziny może ulec pomniejszeniu na przykład wskutek utraty zatrudnienia.Jeżeli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, alimenty przysługują mu bez względu na wiek.. 2 nakłada obowiązek wytaczania powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia .Dyskusje na temat: Alimenty-a syn w ośrodku wychowawczym..

Pytanie z dnia 03 czerwca.. Ostatni raz rozmawiała z nim dzień przed śmiercią.. Referent Posty: 438 Od: 08 lip 2018, 16:29 Zajmuję się: ŚW.Alimenty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej 20 sierpnia 2014 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.. Odsyła się dokumentację, a w systemie wystawiane jest nowe wskazanie..

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym wypłatę świadczeń.. 1) Potrzeby dziecka.1) Władza rodzicielska Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej jest formą ograniczenia rodzicom władzy rodzicielskiej.

W sytuacji gdy sąd ograniczy rodzicom władze rodzicielską przez umieszczenie w pieczy zastępczej, to rodzice sąd nadal uprawnieni i zobowiązani do decydowania o istotnych dla dziecka sprawach np. wyrażenie zgody na leczenie lub przeprowadzenie zabiegu, zwrócenie .

Czasami bardziej celowe wydaje się umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej niż w placówce opiekuńczo – wychowawczej ze względu na ujemny wpływ jaki wywiera przebywanie w takim zakładzie, gdyż rodzina zastępcza stwarza dziecku pewne naturalne warunki rozwoju..

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wychowankowie zostali umieszczeni w ośrodku wychowawczym na podstawie postanowienia sądu i tylko sąd może zdecydować o zabraniu wychowanka z placówki.Wspieranie rodziny.. Nie żyje 15-letni wychowanek placówki.. Zasiłek wychowawczy Nazywa się go również dodatkiem wychowawczym, ponieważ otrzymują go rodzice przebywający na urlopie wychowawczym.

Jednak decyzja o tym, czy dziecko ma pozostać w domu leży jedynie w gestii rodziców.. Alimenty sa płacone na konta bankowe dzieci, które to on – ojciec założył.Ośrodek wychowawczy może być placówką, która zaspokaja wszystkie potrzeby swoich wychowanków (posiłki, odzież, obuwie, materiały szkolne, książki i inne), wówczas taki ośrodek jest placówką zapewniającą całodobowe utrzymanie..

1 opłatę, o której mowa w art. 193 ust.. Chcę płacić mu alimenty na jego konto ale dyrektorka ośrodka nie chce ściągnąć ze mnie komornika.. napisałam, że kwota ta jest wypadkową tego, 1) ile potrzebuje dziecko i 2) ile jest w stanie zarobić rodzic, który ma płacić alimenty.. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w związku z umieszczeniem dziecka w takiej jednostce..

W przypadku gdy: • Dziecko przebywa np. w domu pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodku wychowawczym lub rodzinie zastępczej,Śmierć 15-latka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie – RMF24.pl – Tragedia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie na Podkarpaciu.. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze stanowią bardzo ważne ogniwo w systemie edukacji.

Wiesz już, że nie ma czegoś takiego, jak przeciętna kwota alimentów na dziecko w danym wieku..

See also:  Czy jest szansa na zaprzeczenie ojcostwa?

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

1. Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11  lub pobrać ze strony internetowej.  2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w referacie Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy społecznej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Poniedziałek –Czwartwk 7.00 – 15.00

KTO JEST UPRAWNIONY DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: • na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, • na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej, • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek dziecka.

 Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł.

Ustalając prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2019 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w rodzinie zastępczej, • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko, • zawarła związek małżeński.

 Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.

W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 • WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
 • JAK JEST WYPŁACANE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 1. CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ?
 2. Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: • odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, • odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,
 3. • nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
 4. WYMAGANE DOKUMENTY
 5. DOKUMENTY DOTYCZĄCE DOCHODU

1. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, zawierające informacje o wysokości przychodu, dochodu, pobranej zaliczki na podatek dochodowy i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  2.

Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.  3.

Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.  4.

Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.  5. Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu netto z pierwszego pełnego miesiąca

 w przypadku uzyskania dochodu.

Dochód uzyskany oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej  6. Dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie  o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej).  Dochód utracony oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

INNE DOKUMENTY

1. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.  2.

Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.  3. Skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia osoby uprawnionej.  4.

Dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania – kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania).  5. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia.  6.

Zaświadczenie z urzędu pracy, w przypadku osób bezrobotnych.  7. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych na rzecz wierzyciela w 2007 roku.  8. Decyzja, zaświadczenie o wysokości stypendium szkolnego osoby uprawnionej.  9. Umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych.  10.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  11. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.  12.

Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

See also:  Zawarcie ustaleń małżonków co do podziału majątku w pozwie rozwodowym

ZAŁĄCZNIKI:

 • Klauzula informacyjna Utworzono dnia 28.09.2021, 12:04

Fundusz alimentacyjny

Bezskuteczność egzekucji – oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Dłużnik alimentacyjny – jest to osoba zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Okres świadczeniowy – oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 • Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne – oznacza to organ, który prowadzi egzekucję, albo syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika.
 • Organ właściwy dłużnika – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
 • Organ właściwy wierzyciela – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
 • Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.), a także osobę uprawnioną.

Do rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.
 1. Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 2. Szkoła wyższa – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, oraz kolegium pracowników służb społecznych.
 3. Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.W przypadku, gdy prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 877 ze zmianami.),

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od i lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia 2021r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z dokumentami:

od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2021r.

See also:  Widzenia i kontakty ojca z małym dzieckiem bez obecności matki

od dnia 1 września do dnia 30 września 2021r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2021r.

od dnia 01 października do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31grudnia 2021 r.

od dnia 01 listopada do dnia 30 listopada 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31stycznia 2022 r.

od dnia 01 grudnia 2021 do dnia 31 stycznia 2022 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 28 lutego2022 r.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2021:

 • obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu;

– zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
– zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2020r.;
– ksero nakazu płatniczego za 2020r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;

 • – oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2020;
 • – zaświadczenie o opłaconych składkach zdrowotnych w 2020r. od dochodów z tytułu renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego z ZUS lub KRUS;
 • – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2020 – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej;
  – dowód osobisty do wglądu,
  – ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
  – ksero wyroku zasądzającego alimenty;
  – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
 • – ksero aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku pierwszorazowego.
 • W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie 2021/2022 r. przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO przysługują:

 • Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki  w szkole lub szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
 • Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 • Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900,00 zł.
 • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów –   nie wyższej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO nie przysługują:

 • Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie) lub osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Zawarła związek małżeński.
 1. Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
 2. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,  jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 1  oraz pod numerem telefonu: 43 676-27-00

Fundusz alimentacyjny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do  alimentów od  rodzica na  podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez  sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 1. do  ukończenia 18  roku życia, albo;
 2. do  ukończenia 25  roku życia w  przypadku, gdy  osoba uprawniona uczy się w  szkole lub w  szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego nie  przysługują, jeśli osoba uprawniona:

 1. przebywa w  instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj.  w  domu pomocy społecznej,  placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym,  zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a  także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo;
 2. przebywa w  pieczy zastępczej;
 3. zawarła związek małżeński.

O  świadczenia alimentacyjne mogą ubiegać się nie  tylko  rodzice samotnie wychowujący dzieci, ale  również ci, którzy  zawarli związek małżeński lub żyją w  konkubinacie i mają wspólne dziecko. Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w  przeliczeniu na  osobę w  rodzinie nie  przekracza kwoty  900,00  zł  zwaloryzowanej zgodnie z ust. 2c-2f.

Wysokość świadczeń nie  może przekroczyć wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie  więcej niż  500,00  zł  na  osobę uprawnioną.

Przy przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego ustawodawca wprowadził mechanizm zwany „złotówka za złotówkę”.Przy zastosowaniu tej reguły, rodzice otrzymujący świadczenie, po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu, nie utracą prawa do świadczeń i będą mogli je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia). W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.