Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku rozwodu?

Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku rozwodu?

W 2020 roku w Polsce zawarto prawie 150 000 związków małżeńskich. Ponad 50 000 małżeństw zostało rozwiązanych przez rozwód. Kwestia rozwiązania małżeństwa przez rozwód dotyka coraz więcej osób zarówno pełnoletnich jak i małoletnich. Wiedza w zakresie aktualnych procedur sądowych, w szczególności aktualnych procedur rozwodowych jest niska. Z naszego poradnika dowiesz się, jak wyglądają aktualne procedury rozwodowe, jak napisać i złożyć pozew o rozwód, jaki jest przebieg sprawy rozwodowej w sądzie oraz jakie mogą być koszty?

Ważne! W listopadzie 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że pracuje nad zmianami prawnymi w zakresie wzięcia rozwodu. W proponowanym projekcie, procedura rozwodowa ma być utrudniona, by chronić trwałość rodziny.

Zmiany w rozwodach mają być szerokie. Rozwody mają być znacznie droższe w zakresie kosztów postępowania, w szczególności opłaty sądowej. Ma zostać wykluczona możliwość tzw. „szybkiego rozwodu” na pierwszej rozprawie. Na razie nie wiadomo, czy projekt zostanie zaakceptowany a znowelizowana ustawa wejdzie w życie.

Jak wziąć rozwód? Aktualna procedura rozwodowa

Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem małżeństwa. W Polsce może to nastąpić jedynie wyrokiem sądu okręgowego. Jednak w drodze negocjacji rozwodowych lub mediacji rozwodowych, można ustalić wspólne stanowisko procesowe i zawrzeć porozumienie małżeńskie a także porozumienie rodzicielskie.

Wskutek wyroku rozwodowego ustają prawa i obowiązki małżonków względem siebie. Wyjątkiem jest obowiązek małżeński między rozwiedzionymi małżonkami.

Przyczyny rozwodów w Polsce są bardzo różne:

 • zdrada małżeńska,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • hazard,
 • uzależnienie od dopalaczy,
 • środków odurzających,
 • niegospodarność,
 • uchylanie się od pracy,
 • niechęć do posiadania dzieci lub powiększenia rodziny itd.

Powodami stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli unieważnienia małżeństwa (rozwód kościelny) są niezdolność konsensualna oraz wady zgody małżeńskiej. Statystyki rozwodów w Polsce pokazują, że w 2020 roku w Polsce zawarto prawie 150 000 związków małżeńskich. Ponad 50 000 małżeństw zostało rozwiązanych przez rozwód. Liczba rozwodów w Polsce rośnie.

Od czego zacząć przygotowania do rozwodu? Zawsze rozważając decyzję o rozwodzie należy skorzystać z porady adwokata, który praktykuje w obrębie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nie ma dwóch takich samych małżeństw oraz dwóch takich samych rozwodów.

Rozwiązania, które sprawdziły się u krewnych lub znajomych mogą nie być dobrymi rozwiązaniami dla nas albo nie być najlepszymi rozwiązaniami dla naszych dzieci.

Rozwody możemy podzielić następująco (rodzaje rozwodów):

Procedura rozwodowa powinna być dobrze przygotowana i indywidualnie dopasowana do danego klienta. Sama rozprawa rozwodowa może się odbyć online. Z tego względu jest ważne, jak się dobrze przygotować, aby rozwieść się. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pozew rozwodowy – jak go napisać krok po kroku

Aby się rozwieść należy złożyć pozew o rozwód we właściwym sądzie okręgowym. Pozew o rozwód powinien być profesjonalnie sporządzony i dopasowany w sposób indywidualny do naszej sytuacji faktycznej oraz prawnej.

Z tego względu nie ma uniwersalnego wzoru pozwu o rozwód. Warto więc, aby adwokat, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych sporządził na nasze zlecenie pozew rozwodowy.

W pozwie o rozwód należy zamieścić wniosek o rozwód oraz określić, jakiego rodzaju jest to rozwód.

Jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu? Obligatoryjnie potrzebny jest odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktów urodzenia dzieci. W indywidualnej sytuacji klienta może być wskazane załączenie: zaświadczenia o zarobkach, dokumentacji medycznej, w tym obdukcji, rachunków, faktur, fotografii, nagrań, sprawozdań detektywistycznych itd.

Ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. 

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Na początek warto podkreślić, że składa się pozew o rozwód a nie wniosek o rozwód. W samym pozwie zawarty jest wniosek o rozwód.

Pozew o rozwód należy najpierw profesjonalnie przygotować, dobierając strategię procesową do indywidualnej sytuacji faktycznej i prawnej małżonka. Popularne stwierdzenie „papiery rozwodowe” to nic innego jak pozew wraz z jego odpisem i ze stosownymi załącznikami.

Gdzie złożyć pozew o rozwód? Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym, najczęściej jest to sąd, w którego okręgu mieszkają bądź mieszkali małżonkowie.

Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym oraz korespondencyjnie poprzez nadanie listem poleconym.

Czy można złożyć pozew o rozwód przez Internet? Niestety nie ma możliwości złożenia pozwu o rozwód przez Internet.

Należy pamiętać, że adwokat przygotuje profesjonalnie pozew o rozwód oraz dobierze niezbędne załączniki. Jeżeli samodzielnie przygotujemy pozew o rozwód, który będzie dotknięty brakami formalnymi to sąd zwróci pozew. Nie ma terminu na złożenie pozwu o rozwód. Każdy z małżonków w każdym czasie ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Ile trwa rozwód w sądzie?

Jak długo trwa rozwód? Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Zależy to od rodzaju rozwodu.

Ponadto zależy to od stanowisk procesowych rozwodzących się małżonków. Warto zawsze, jeżeli jest to możliwe, uzgodnić stanowiska procesowe małżonków przed wszczęciem postępowania o rozwód. Można to także uczynić w toku postępowania np. przed pierwszą rozprawą o rozwód.

Ile trwa sprawa rozwodowa? W zasadzie prawidłowo powinniśmy zadać pytanie – ile trwa rozprawa rozwodowa? Rozprawa o rozwód trwa od kilku minut do kilku godzin.

Rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż rozwód z orzekaniem o winie. Najpierw sprawdzana jest obecność, następnie odbierane jest oświadczenie w zakresie stanowiska procesowego i przeprowadzane są dowody.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie? Aby uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie kluczowe jest wypracowanie wspólnych albo jak najmniej rozbieżnych stanowisk procesowych małżonków. W tym zakresie warto skorzystać z pomocy adwokata i mediatora sądowego.

Jakie pytania zadawane są na rozprawie rozwodowej? Nie ma jednego katalogu pytań, ale można się spodziewać następujących pytań od sądu rozwodowego:

 1. Kiedy było zawarte małżeństwo?
 2. Czy małżonkowie mają dzieci?
 3. Czy toczyło się jakiekolwiek postępowanie sądowe między małżonkami?
 4. Czy małżonkowie zawierali umowy majątkowe małżeńskie (intercyza)?
 5. Czy małżonkowie są pewni swojej decyzji?
 6. Czy małżonkowie próbowali ratować małżeństwo?
 7. Czy małżonkowie kochają się?
 8. Czy małżonkowie współżyją ze sobą?
 9. Czy małżonkowie prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie?
 10. Co jest przyczyną ustania więzi między małżonkami?

Ile kosztuje rozwód? Wszystkie koszty rozwodu

Jaki jest koszt rozwodu oraz ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, opłata kancelaryjna za odpis wyroku wynosi 20 zł.

A ile kosztuje rozwód ze wsparciem adwokata? Sporządzenie pozwu oraz reprezentacja w sprawie o rozwód jest wskazana w ofercie, która jest przygotowywana indywidualnie w zakresie każdego klienta.

Koszty związane z obsługą adwokacką wynoszą zazwyczaj od kilkuset złotych to kilku tysięcy złotych w zależności od rodzaju rozwodu oraz czynności, jakie należy podjąć i przeprowadzić. Wszelkie opłaty związane z procedurą rozwodową można uiszczać gotówką, kartą oraz przelewem bankowym zarówno w sądzie jak i kancelarii adwokackiej.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron? Rozwód za porozumieniem stron jest zazwyczaj kilka razy tańszy niż rozwód z orzekaniem o winie.

Przykład:

Pani Agnieszka i Pan Robert zawarli małżeństwo 1 września 2010 roku. Małżonkowie mają dwie córki: Julitę (5 lat) i Marikę (8 lat).

Pan Robert chciałby rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, bo ustalił tak z Panią Agnieszką oraz chciałby płacić 1200 zł alimentów na obie córki.

Pani Agnieszka chciałaby rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie, ale chciałaby, aby Pan Robert płacił 2000 zł alimentów. Pan Robert zarabia 4000 zł i nie jest w stanie płacić alimentów w kwocie 2000 zł miesięcznie oraz wynajmować mieszkanie.

Ponadto Pan Robert chciałby zabierać córki na wakacje, święta i weekendy (wraz z noclegami), na co nie wyraża zgody Pani Agnieszka. Pan Robert nie chce być sam w sądzie oraz samodzielnie prowadzić sprawy o rozwód. Pan Robert życzy sobie, aby kompleksowo sprawę poprowadził mu adwokat.

Kosztorys rozwodowy w wyżej wymienionej rozprawie kształtuje się następująco dla Pana Roberta:

 • opłata o pozwu o rozwód: 600 zł;
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa w sprawie rozwodowej: 17 zł;
 • opłata kancelaryjna za odpis wyroku: 20 zł;
 • porada prawna – 200 zł;
 • koszt zastępstwa adwokackiego – 3000 zł + VAT (w tym koszt sporządzenia pozwu 500 zł).

Całkowity koszt rozwodu ok. 4500 zł.

Adwokat rozwodowy – dlaczego warto go mieć?

Udział adwokata jest bezwzględnie potrzebny w sprawie o rozwód. Konieczna jest pierwsza wizyta u adwokata w sprawie rozwodu, żeby prawnik mógł poznać dokładnie wszystkie okoliczności.

Adwokat dobierze metody i środki działania do sytuacji faktycznej i prawnej, w której znajduje się klient. Udzieli on porady prawnej, po której klient będzie mógł podjąć decyzję w zakresie rodzaju rozwodu.

Adwokat może:

 • udzielić tylko porady prawnej,
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód,
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód oraz sporządzać dalsze pisma procesowe w sprawie rozwodowej;
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód, sporządzać dalsze pisma procesowe w sprawie o rozwód, stawić się osobiście wraz z klientem na rozprawie rozwodowej;

Zawsze wskazane jest skorzystanie z porady prawnej a następnie rozważenie, jaki zakres pomocy prawnej adwokata rozwodowego będzie nam potrzebny. Nie do rzadkości należą sytuacje, w którym wskazane jest rozważenie skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporu. Mediacje rozwodowe zawsze warto przeprowadzić.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem – ile może wynosić cennik adwokata rozwodowego? Odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju rozwodu i czynności, które należy przeprowadzić. Jak już wspomniano powyżej może to być od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Jeśli szukasz adwokata rozwodowego, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Udostępnij:

Rozwód – jak wygląda postępowanie?

Autor

Co się stanie, kiedy dwoje bliskich sobie ludzi pewnego dnia zacznie spoglądać na siebie obco? Jakie działania podjąć, by skutecznie doprowadzić do zakończenia sprawy rozwodowej? Rozwód oraz jego przesłanki i tryb postępowania wyjaśniamy w poniższym artykule. 

Pozew o rozwód 

W przypadku decyzji o wszczęciu postępowania o rozwód strona musi złożyć pozew na piśmie do sądu okręgowego. Powód zobowiązany jest do wniesienia opłaty od pozwu w wysokości 600 zł według art. 26 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Właściwym do rozpatrzenia sprawy jest zawsze sąd okręgowy w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z nich posiada w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Jeśli powyższy warunek zamieszkania nie będzie spełniony, to właściwy do wniesienia pozwu będzie sąd okręgowy dla miejsca zamieszkania pozwanego, a przypadku braku również tej podstawy właściwy będzie sąd okręgowy dla miejsca zamieszkania powoda. 

Przesłanki i wyrok 

Jeżeli dojdzie do złożenia pozwu o rozwód, to sąd wyznaczy rozprawę. To, czy orzeknie rozwód, zależy od spełnienia przesłanek. Są nimi zupełny i trwały rozkład pożycia (art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd mimo wystąpienia żądanej przesłanki może w wyjątkowych okolicznościach odmówić wydania orzeczenia rozwodowego. Będzie to miało miejsce, jeśli: 

 1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
 2. roszczenie z innych względów jest sprzeczne z zasadami życia społecznego;
 3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia – wyjątkiem jest zgoda drugiego małżonka na rozwód lub brak zgody jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Przykład 1.

Małżeństwo bez dzieci zaczęło się od siebie oddalać. Jedna ze stron postanowiła złożyć do sądu pozew o rozwód. Przyczyną takiej decyzji była zdrada, której dopuścił się małżonek i fakt, że doszło z niej do urodzenia pierwszego dziecka powoda. Powód jest całkowicie winny rozkładu pożycia, ponieważ dopuścił się zdrady.

Jednak drugi z małżonków nie zgadza się na rozwód.

Mimo że wyłącznie winny jest powód, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód, to powód będzie mógł uzyskać wyrok rozwodowy, ponieważ z drugiego związku urodziło się dziecko i takie postępowanie jest w takim wypadku właściwsze z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. 

W przypadku braku przesłanek negatywnych do orzeczenia rozwodu sąd orzeknie również, które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jest możliwość zaniechania orzekania o winie, jeżeli małżonkowie zgodnie podejmą decyzję o jej nieorzekaniu. Tak więc wyrok rozwodowy może nastąpić:

 1. z orzeczeniem o winie jednego z małżonków;
 2. z orzeczeniem winy obojga małżonków;
 3. bez orzekania o winie.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzygnie również o władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dzieckiem i ustali wysokość kosztów, jakie każdy z małżonków będzie zobowiązany ponosić w ramach utrzymania i wychowania dziecka. Oczywiście istnieje możliwość uwzględnienia przez sąd ustalenia kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w ramach pisemnego porozumienia małżonków (art. 58 kro). 

See also:  Alimenty na córkę która wyszła za mąż

W orzeczeniu rozwodowym sąd będzie również ustalał sposób korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania, a na zgodny wniosek stron może orzec także o podziale majątku wspólnego bądź przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków. 

Wina i winy wybaczone

W toku rozprawy zadaniem sądu nie jest badanie stopnia zawinienia strony bądź obu stron w związku z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego. W takim wypadku, jeżeli zawinienie jednego z małżonków jest niższe, a drugiego wyższe, sąd wyda wyrok rozwodowy, orzekając o winie obojga małżonków. 

Sprawa rozwodowa stanowi batalię argumentów każdej ze stron, by przedstawić drugą z nich w gorszym świetle. Niemniej, same słowa nie stanowią dla sądu wystarczającego dowodu o przyznaniu winy. Wszystkie negatywne zachowania drugiego małżonka muszą zostać poparte twardymi dowodami. Wśród negatywnych zachowań do uznania winy drugiego małżonka zalicza się:

 1. przemoc domową;
 2. uzależnienia od alkoholu, narkotyków itp.;
 3. zdradę. 

Środkami dowodowymi na poparcie przedstawionych twierdzeń mogą być: 

 1. zdjęcia,
 2. nagrania,
 3. obdukcje, 
 4. zeznania, 
 5. dokumenty, 
 6. potwierdzenie interwencji policyjnych. 

Niekiedy w czasie trwania postępowania sądowego małżonkowie powołują się na niegodziwe zachowania małżonka (np. zdrady), które zostały wcześniej wybaczone pod warunkiem, że taka sytuacja się nie powtórzy. W takim przypadku naruszenie takiego warunku i dopuszczenie się niegodziwego zachowania ze strony małżonka w ten sam sposób może być uznane za okoliczność zawinioną.

POLECAMY

Ogłoszenia o pracę z całej Polski

 • Poznaj wybrane oferty pracodawców
 • Weź udział w rekrutacji
 • Podziel się opinią

ZOBACZ OGŁOSZENIA

Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Alimenty

Rozwód jest nie tylko związany z rozpadem małżeństwa, lecz także może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej jednego z małżonków. W razie wystąpienia takiej sytuacji małżonek może w toku sprawy lub po orzeczeniu rozwodu żądać nałożenia obowiązku alimentacyjnego (art. 60 kro). Istnieją dwie sytuacje, w których ma on prawo do przyznania mu alimentów: 

 1. małżonek rozwiedziony nie jest wyłącznie winny i znajduje się w niedostatku;
 2. małżonek nie jest winny rozkładowi pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej.

W pierwszym przypadku: ważną przesłanką jest brak wyłącznie winnego małżonka oraz niedostatek jednego z nich. Niedostatek będzie uznawany jako trudna sytuacja materialna małżonka, która nie została wywołana umyślnie, a pozyskiwane środki nie wystarczają na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. 

W drugiej sytuacji: małżonek niewinny może żądać przyznania mu alimentów od małżonka wyłącznie winnego bez wykazywania, że popadł w niedostatek. Wystarczające jest wykazanie, że rozwód stanowił przyczynę istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej.

Przy ustalaniu wysokości alimentów będzie miała znaczenia sytuacja materialna małżonka przed i po rozwodzie.

Niemniej, pogorszenie stanu majątkowego musi być istotne, a zatem małżonek zmuszony jest do rezygnacji z poziomu życia, który był mu zapewniony podczas trwania małżeństwa. 

W każdym przypadku obowiązek alimentacyjny wygaśnie w razie zawarcia przez małżonka, któremu przysługują alimenty, drugiego małżeństwa. W przypadku, gdy zobowiązany do uiszczania alimentów nie jest winny rozkładowi pożycia, to obowiązek alimentacyjny wygaśnie także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu (wyjątkiem od tej zasady mogą być szczególne okoliczności).  

Przykład 2.

Pani Anna i pan Janusz są 4,5 roku po rozwodzie. Pani Anna została uznana za wyłącznie winną rozpadowi pożycia małżeńskiego, ale to pan Janusz został zobowiązany do uiszczania alimentów na jej rzecz.

Pani Anna podczas jazdy samochodem doznała wypadku i została sparaliżowana, przez co musiała porzucić pracę, z której czerpała środki na utrzymanie.

W takiej sytuacji, mimo że niedługo dojdzie do upływu 5 lat od rozwodu i tym samym pan Janusz będzie mógł być zwolniony z obowiązku wypłaty alimentów, pani Anna może złożyć wniosek o przedłużenie terminu wypłacania na jej rzecz alimentów ze względu na wyjątkowe okoliczności. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczyUstawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Jak wygląda postępowanie rozwodowe krok po kroku?

Postępowanie rozwodowe wszczyna się w chwili złożenia pozwu o rozwód przez któregokolwiek ze współmałżonków. Jakie są jego poszczególne etapy, a także prawa i obowiązki stron? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule.

Wniesienie pozwu

Powód powinien wnieść pozew rozwodowy w dwóch własnoręcznie podpisanych egzemplarzach wraz z dwoma odpisami skróconego aktu małżeństwa i niezbędnymi dowodami (jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej).

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko do pozwu rozwodowego należy załączyć także odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Z chwilą wniesienia pozwu należy również uiścić opłatę sądową. Jej wysokość jest stała i wynosi 600 zł.

Może ona wzrosnąć w przypadku, gdy oprócz rozwodu strona dochodzi także innych roszczeń (np. alimentów).

Jeżeli pozew rozwodowy zawiera braki formalne, sąd wzywa powoda do ich usunięcia. Jednym z nich może być brak uiszczonej opłaty sądowej bądź brak własnoręcznego podpisu na egzemplarzach pozwu rozwodowego. Ich nieusunięcie w terminie 7 dni powoduje zwrot pozwu. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Ponadto nie w każdej sytuacji możliwe jest uzyskanie wyroku rozwodowego. Nie stanie się tak, jeżeli:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeństwa, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Właściwość sądu

Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym nadal mieszka lub zwykle przebywa.

Jeżeli małżonkowie nigdy nie mieli miejsca zamieszkania w tym samym okręgu sądowym, bądź w chwili wnoszenia pozwu żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego pobytu w okręgu sądu ostatniego miejsca zamieszkania ich obojga, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli brak jest takiej podstawy, gdyż przykładowo jeden z małżonków przebywa na stałe za granicą, powód musi skierować pozew do sądu okręgowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Ponadto właściwość w sprawach o rozwód jest właściwością wyłączną. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umownie.

W przypadku rozwodu małżonków posiadających obywatelstwo polskie, ale zamieszkałych poza granicami ojczyzny, to Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym wyznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo w sytuacji, gdy w oparciu o okoliczności sprawy i przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie można ustalić właściwości miejscowej sądu.

Odpowiedź na pozew

Jeżeli wniesiony pozew spełnia wszystkie wymogi, wówczas sąd przesyła jego odpis stronie pozwanej, która może w przeciągu 2 tygodni przedstawić sądowi swoje stanowisko w tej sprawie w formie odpowiedzi na pozew.

Strona pozwana może przedstawić w nim wersję zdarzeń i przyczyn rozwodu ze swojego punktu widzenia albo wyrazić w nim swoje roszczenia – czy w ogóle chce rozwodu? Może domaga się rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, sprzeciwia się wysokości żądanych alimentów albo chce zaproponować inny sposób kontaktów z dziećmi?

Odpowiedź na pozew jest zwolniona od opłaty sądowej. Należy ją wnieść do sądu w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu, drugi dla strony przeciwnej.

W sprawach zawiłych przewodniczący może zarządzić jeszcze przed pierwszą rozprawą obowiązkowe wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód.

Jeżeli zaś odpowiedź nie zostanie złożona w wyznaczonym przez sąd terminie, pozwany może utracić możliwość przedstawienia swoich racji na piśmie.

Zmiana powództwa

W dalszej kolejności sąd doręczy odpowiedź na pozew o rozwód stronie, która domagała się rozwodu.

Jeżeli powód wniósł pozew rozwodowy bez orzeczenia o winie, a pozwany domaga się ustalenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, to powód musi zmienić żądanie i wnieść o orzeczenie rozwodu z winy pozwanego.W takiej sytuacji sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie małżeństwa.

Wyznaczenie terminu rozprawy

Pierwsza rozprawa rozwodowa zostaje wyznaczona najwcześniej po upływie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew, czyli dwóch tygodni. W praktyce czas oczekiwania na nią jest uzależniony od wielu okoliczności, takich jak chociażby ilości spraw rozpoznawanych w danym sądzie czy możliwości kadrowych sądu.

Rozprawa rozwodowa

Rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, bez udziału publiczności, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Podczas rozprawy na sali mogą być obecne strony, a także ich pełnomocnicy. Posiedzenie odbywa się w składzie trzyosobowym, na czele którego stoi przewodniczący, będący sędzią zawodowym. Oprócz niego orzeka również dwóch ławników.

Przewodniczący kieruje przebiegiem całej rozprawy.

Samo posiedzenie sądowe w sprawie rozwodowej rozpoczyna się po wywołaniu sprawy przez protokolanta według kolejności przewidzianej na wokandzie. Wokanda wymienia skład sądu, salę rozpraw, godzinę rozpoczęcia danego posiedzenia, sygnaturę akt sprawy, przedmiot sprawy i oznaczenie stron.

Następnie przewodniczący sprawdza obecność osób wezwanych i zawiadomionych o rozprawie, czyli ustala czy stawiły się strony i świadkowie. Sąd sprawdza ich dane osobiste, weryfikując dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Posiedzenie na rozprawie rozwodowej odbędzie się nawet, jeśli nie stawi się na nie jeden z małżonków.

Na rozprawie sąd pyta o stanowisko stron oraz czy decyzja małżonków w przedmiocie rozwodu jest ostateczna. Jeżeli skład orzekający poweźmie co do tego wątpliwości, skieruje strony do mediacji. To samo sąd może uczynić w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii między małżonkami, które dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów czy sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.

Jeżeli obydwoje z małżonków są zgodni co do rozwiązania małżeństwa, wówczas postępowanie rozwodowe przed sądem może zostać zakończone już na pierwszej lub drugiej rozprawie. Dzieje się tak wówczas, gdy małżonkowie nie wnoszą o orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci.

W przypadku, gdy sąd musi orzec chociażby o władzy rodzicielskiej, alimentach i kontaktach z dzieckiem wówczas konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego związanego z tymi zagadnieniami.

W takiej sytuacji sąd zarządza przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron. Odbywa się to z reguły na drugiej rozprawie rozwodowej. W tym samym postępowaniu rozwodowym małżonkowie nie mogą też dokonać podziału majątku wspólnego.

Podział majątku można przeprowadzić w osobnym postępowaniu przed sądem lub – w przypadku zgody między stronami dokonać tego u notariusza.

Postępowanie dowodowe

Postępowanie dowodowe, mające na celu stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia bądź orzeczenie winy małżonka przeprowadzane jest po informacyjnym wysłuchaniu stron.

Sąd może ograniczyć się do przesłuchania tylko jednej ze stron w wyjątkowych sytuacjach, np.

gdy jeden z małżonków posiada miejsce stałego pobytu poza granicami kraju, a także w sytuacji, gdy strona nie stawia się na wezwania sądu bądź odmawia złożenia zeznań.

W ramach postępowania dowodowego strony przedstawiają przed sądem swoje żądania, wnioski, twierdzenia i dowody na ich poparcie. Żądania dotyczą przedmiotu sprawy i jej rozstrzygnięcia, a wnioski odnoszą się do kwestii formalnych (np. wniosek o odroczenie rozprawy).

W toku procesu strony mogą zgłaszać wszelkie dowody. Mogą wnosić do sądu o przeprowadzenie dowodów ze świadków, dokumentów czy biegłych. Każdy z małżonków musi samodzielnie udowodnić wiarygodność swoich twierdzeń z których wywodzi skutki prawne.

Najpierw czyni to powód, a następnie pozwany.

W trakcie postępowania dowodowego sąd dokonuje ustaleń dotyczących okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego oraz okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – ustala przyczyny, które skłoniły do tego stronę pozwaną. W trakcie tej części rozprawy sąd zadaje również stronom pytania.

See also:  Co zrobić aby nie doszło do rozwodu?

Jeżeli staramy się o uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie, niezwykle istotnym są przedstawione przez nas dowody. Warto w tym przypadku rozważyć skorzystanie z pomocy prywatnego detektywa.

Od poczynionych przez sąd ustaleń zależy bowiem rozstrzygnięcie tak ważkich kwestii jak podział majątku czy przyznanie alimentów.

Doświadczony detektyw doskonale wie, w jaki sposób pozyskać korzystne dla strony dowody, jednocześnie nie narażając jej na nieprzyjemne konsekwencje w postaci odrzucenia dowodu przez sąd czy też jego podważenia przez współmałżonka.

Biuro Detektywistyczne Rangotis ma w tej dziedzinie ponad 20-letnie doświadczenie. Z powodzeniem działamy na rynku usług detektywistycznych, podejmujemy działania nie tylko na terenie całej Polski, ale i Europy, dbając przy tym o satysfakcję i spokój naszych klientów. Ponadto współpracujemy z renomowanymi prawnikami, zapewniając zainteresowanym również kompleksową pomoc prawną.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie oraz braku wspólnych małoletnich dzieci minimalnym wymagalnym zakresem postępowania dowodowego jest złożenie odpisu aktu małżeństwa oraz przesłuchanie małżonków. Co więcej, obowiązku przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron nie uchyla uznanie powództwa ani przyznanie okoliczności faktycznych.

Natomiast wszelkie twierdzenia i dowody niezgłoszone w terminie zostaną pominięte przez sąd chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Ponowne udzielenie głosu stronom i zamknięcie rozprawy

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd udziela głosu stronom. Najpierw przemawia powód, a w następnej kolejności pozwany.

Strony mogą ograniczyć się do podtrzymania swoich wniosków co do istoty sprawy zgłoszonych na początku rozprawy bądź też mogą odnieść się do przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz twierdzeń strony przeciwnej.

Podczas przemówienia strony sąd może upomnieć ją w przypadku powtórzeń, odbiegania od przedmiotu sprawy czy używania słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Sąd nie powinien przerywać lub komentować samego przemówienia.

Następnie przewodniczący wydaje zarządzenie o zamknięciu rozprawy. Sąd powinien otworzyć zamkniętą rozprawę na nowo w sytuacji, gdy np. ujawniły się nowe okoliczności faktyczne lub zaszła zmiana w składzie sądu orzekającego przed wydaniem wyroku.

Orzeczenie rozwodu

Po zamknięciu rozprawy sąd orzeka na naradzie o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód w formie wyroku. Następnie sentencja jest odczytywana na posiedzeniu jawnym i dokonywane jest ustne uzasadnienie rozstrzygnięcia

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego

Uprawomocnienie wyroku następuje po 21 dniach od jego wydania, jeżeli obie strony się z nim zgadzają i żadna ze stron nie wniesie apelacji.

Jeżeli jedna ze stron pragnie otrzymać odpis wyroku, musi złożyć wniosek do sądu o przesłanie dokumentu.

Co do zasady sąd nie wysyła wyroku do stron bez wniosku – jedynym wyjątkiem jest orzeczenie z zasądzonymi alimentami z nadaną klauzulą wykonalności.

Wydanie odpisu wyroku

Jeżeli strona nie zgadza się z treści wyroku, ma 7 dni od ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku do sądu okręgowego o uzasadnienie wyroku.

Wniesienie apelacji

W ciągu 14 dni od daty otrzymania uzasadnienia strona, która nie zgadza się z treścią wyroku ma czas na złożenie apelacji. Jeżeli sąd apelacyjny, rozpatrujący odwołanie nie uchyli wyroku to wydaje orzeczenie, które jest prawomocne natychmiast po ogłoszeniu. Co istotne, w sprawach rozwodowych skarga kasacyjna nie przysługuje.

Na naszej stronie internetowej www.detektyw.com.pl znajdą Państwo więcej przydatnych informacji na temat postępowania rozwodowego oraz spraw z nim powiązanych, takich jak chociażby podział majątku, przyznanie alimentów czy sprawowanie władzy rodzicielskiej. Skutecznie pomożemy w uregulowaniu tych niezwykle ważnych kwestii.

Postępowanie w sprawie o rozwód

Istotne rozstrzygnięcia Sądu w sprawie o rozwód znajdują swoje odzwierciedlenie w wyroku Sądu orzekającego w takiej sprawie, który powinien zawiera szereg elementów wskazanych bezpośrednio w ustawie a dokładnie w art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dotyczą one winy za rozpad pożycia, majątku dotychczasowych współmałżonków, ich małoletnich dzieci oraz zajmowanego przez nich wspólnego mieszkania.

Wina za rozpad pożycia

W sprawie rozwodowej Sąd z urzędu zobowiązany jest zweryfikować czy i  który z małżonków winny jest rozpadowi pożycia małżeńskiego. W drodze badania Sąd może dojść do wniosku o winie jednego lub obojga małżonków. Na wspólny zgodny wniosek małżonków Sąd odstępuje od poszukiwania i następnie orzeczenia w przedmiocie winy za rozpad małżeństwa.

Majątek wspólny małżonków

Zgodnie z wyżej wymienionym aktem prawnym – na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, pod warunkiem jednak, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 § 3 kro).

Wskazać trzeba, iż Sąd zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej kolejności sposobów, jakie mogą zostać w tym zakresie zastosowane. Tak więc, jeżeli możliwe jest dokonanie bezpośrednio fizycznego podziału majątku wspólnego ( tzw.

podział w naturze) oraz przyznanie poszczególnych rzeczy jednemu bądź drugiemu z dotychczasowych współmałżonków, to metoda ta ma pierwszeństwo przed pozostałymi. Oznacza to w praktyce, że każdy z zainteresowanych otrzyma na własność ściśle określone ruchomości i inne składniki majątkowe, w tym wyodrębnią część rzeczy nieruchomej.

Jeżeli wyżej opisany sposób nie może zostać zastosowany, wówczas dopuszczalne jest inne rozwiązanie, a mianowicie licytacyjna sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny).

Więcej o podziale majątku opisane jest w moim innym wpisie dotyczącym podziału majątku.

Małoletnie dzieci

W wydanym wyroku rozwodowym, nade wszystko, Sąd powinien rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o tym, jak powinny wyglądać kontakty rodziców z dzieckiem. Może dojść do sytuacji ograniczenia lub nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Sąd wskaże też, z którym z rodziców dziecko będzie zamieszkiwać po orzeczeniu rozwodu

Jeżeli rodzice zawarli pomiędzy sobą pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, Sąd powinien je uwzględnić, pod warunkiem jednak, że jest ono zgodne z dobrem dziecka. Sąd musi także wziąć pod uwagę, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

W przypadku, gdy rodzice nie doszli do porozumienia w przedmiotowych kwestiach, wówczas sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, w wydanym orzeczeniu, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Podkreślić trzeba, że na zgodny wniosek stron Sąd nie orzeka o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Alimenty

Konieczne jest także wskazanie, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (art. 58 § 1 kro).

W wyroku rozwodowym Sąd obligatoryjnie orzeka o obowiązku alimentacyjnym wobec małoletnich dzieci małżonków. Sąd w trakcie postępowania ustala uzasadnione potrzeby dzieci oraz zdolności majątkowe i zarobkowe rodziców. Na tej podstawie określony zostaje wymiar alimentów. Sąd bierze tu również pod uwagę osobiste starania rodziców o wychowanie i opiekę nad dziećmi.

Może dojść również do sytuacji orzekania o obowiązku alimentów między małżonkami. Nie tylko orzeczenie winy determinuje taki obowiązek.

Wspólne mieszkanie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka (art. 58 § 2 kro).

Na zgodny wniosek stron Sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile jest to oczywiście możliwe.

Przy orzekaniu o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd zobowiązany jest uwzględnić przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Powyżej wskazałem jedynie najważniejsze kwestie związane z postępowaniem rozwodowym. W praktyce w trakcie sprawy rozwodowej poruszonych może zostać znacznie więcej kwestii.

Jak widać postępowanie w sprawie o rozwód łączy w sobie wiele wątków, które nie zawsze łatwo jest samodzielnie opanować. W takiej i innych sprawach zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez adwokata Bartosza Obrębskiego aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną.

Rozprawa rozwodowa krok po kroku – jak odpowiadać na rozprawie?

Wstępując w związek małżeński, zapewne żadne z Was nie zdawało sobie sprawy z tego, że nastąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i – jak to się mówi – znajdziecie się u kresu swojej tęczy. Czasem jednak rozprawa rozwodowa jest najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli Wam na rozpoczęcie życia od nowa, już nie wspólnie, lecz osobno.

Abyś jednak mógł dobrze przygotować się do udziału w sprawie rozwodowej, musisz dowiedzieć się tego, jak dokładnie przeprowadzany jest tego rodzaju proces. Żeby oszczędzić Ci nerwów, właśnie w tym artykule chciałbym Cię do tego przygotować.

Z lektury tego wpisu dowiesz się, jak wygląda sprawa rozwodowa, jak złożyć pozew o rozwód i co zrobić, jeśli w związku małżeńskim są wspólne małoletnie dzieci oraz czy konieczne jest przesłuchanie świadków. Dowiesz się także, o co pyta sąd.

Konieczność orzeczenia rozwodu – czy jest to możliwe jedynie na sali sądowej?

Zapewne niejednokrotnie zetknąłeś się z serialem czy powieścią prawniczą, w której adwokat w sprawach rozwodowych zachowuje się niczym aktor w bardzo emocjonującej sztuce lub – w jeszcze mniej realistycznym przypadku – zupełnie jak pies obronny.

Świetnym przykładem może być chociażby słynny Harvey Specter z produkcji Suits, zawsze w nienagannym garniturze, agresywnie i natychmiastowo rozwiązujący sprawy, które pozornie są absolutnie nie do rozwiązania. Uzyskanie wyroku rozwodowego zapewne zajęłoby mu kilka minut, zakładając kilka przemyślanych szantaży w tle.

Otóż, nie zamierzam Cię okłamywać już na początku – postępowanie rozwodowe zdecydowanie nie będzie wyglądać jak na filmie.

A Twój prawnik rozwodowy w żadnym wypadku nie będzie odgrywać spektaklu na sali sądowej, wygłaszając wzniosłe mowy rodem z Szekspira i atakując drugą stronę w sprawie rozwodowej, nie dopuszczając jej do głosu dzięki notorycznemu zgłaszaniu sprzeciwu (zapewne choć raz widziałeś scenę zawierającą kwestię: „sprzeciw, dręczenie świadka!”). Wcale nie powinno odbywać się to w taki sposób – no chyba, że w kolejnym sezonie wyżej wspomnianego serialu Suits.

Proces rozprawy rozwodowej przebiega zgoła inaczej – jednak prawdą jest, że może się odbyć jedynie na sali sądowej.

Jeśli jednak będzie to rozwód bez orzekania o winie, całkiem możliwe, że orzeczenie rozwodu zostanie wydane stosunkowo szybko – czasem już na pierwszej rozprawie, szczególnie jeżeli wcześniej zawrzesz z przyszłym byłym małżonkiem ugodę co do podziału majątku, a jeśli małżonkowie posiadają dzieci, również plan opieki.

Rozprawa rozwodowa – jak wyglądają jej poszczególne etapy?

Rozprawa rozwodowa wiąże się z dużą liczbą stresu – w końcu jej wynikiem będzie zakończenie pewnego etapu w Twoim życiu. Jak aktualnie wygląda procedura rozwodowa?

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód to najważniejsze, można by powiedzieć przewodnie, pismo procesowe, dzięki złożeniu którego cała sprawa rozwodowa się rozpoczyna. W sprawach tego rodzaju zawsze rozstrzyga sąd rodzinny.

Pozew rozwodowy musi zawierać tak zwane powództwo procesowe, czyli żądanie rozwiązania małżeństwa. Rozpoczęcie sprawy rozwodowej może się odbyć na żądanie jednego lub obu współmałżonków.

See also:  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu dziecka

Pozew rozwodowy – wniesienie

Wniesienie pozwu rozwodowego rozpoczyna sprawę rozwodową. Z chwilą, gdy do tego dojdzie, stosowana będzie w całej pełni procedura rozwodowa.

Jak złożyć wniosek o rozwód?

Jak rozpocząć sprawę rozwodową? Musisz wnieść pozew o rozwód do sądu okręgowego właściwego Waszemu miejscu zamieszkania. Można złożyć pozew bezpośrednio w biurze podawczym sądu albo skorzystać z drogi pocztowej.

Pamiętaj o tym, że powinien on zostać złożony zawsze w dwóch, odręcznie podpisanych egzemplarzach.

Jak wysłać pozew o rozwód? Najlepiej będzie, jeśli wyślesz go listem poleconym – dzięki temu będziesz miał dowód wysłania, poświadczony stemplem pocztowym z datą.

Pozew rozwodowy krok po kroku

Jak wiesz, z wniesieniem pozwu wiąże się wiele konsekwencji. Z tego etapu nie ma już powrotu. Jeśli jednak zdecydowałeś się na ten krok, pamiętaj o tym, że musi on zawierać informacje takie jak:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany,
 • dane osobiste stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, jeśli zostali ustanowieni,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania stron oraz numeru PESEL powoda,
 • oznaczenie rodzaju pisma, jako pozwu rozwodowego,
 • określenie zgłaszanych żądań i wniosków procesowych,
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu, a więc po prostu opis pożycia małżeńskiego, jak również przedstawienie dowodów na ich poparcie,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika procesowego,
 • wymienienie załączników.

Co bardzo istotne, musisz pamiętać o tym, że sąd sprawdza czy pomiędzy Wami doszło do trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia – pozew musi to udowodnić.

Zawrzyj w nim także informację o tym, czy konieczne będzie orzeczenie winy drugiego małżonka (czyli winy pozwanego), czy wnosisz o rozwód bez orzekania o winie. Wniosek ten zostanie jednak uznany tylko wtedy, kiedy zarówno Ty, jak i Twój małżonek jesteście do do niego zgodni.

Jeśli rozwód ma rozstrzygnąć także o dobru wspólnych małoletnich dzieci, w pozwie rozwodowym muszą znaleźć się odpowiedzi na cztery ważne pytania:

 • któremu z małżonków należy powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • jak mają wyglądać kontakty z małoletnimi dziećmi,
 • jaka ma być wysokość alimentów,
 • w jaki sposób mają zostać uregulowanie zasady korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków (lub nie, jeśli nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

W przypadku orzekania o winie, w pozwie mogą się także znaleźć inne wnioski – na przykład o zasądzenie alimentów na rzecz drugiego współmałżonka (jeśli sąd uzna, że są one zasadne) albo jego eksmisję z lokalu, w którym obecnie wspólnie mieszkacie.

Pamiętaj także, aby załączyć do pozwu najważniejsze dokumenty, czyli:

 • złożenie odpisu aktu małżeństwa (w oryginale),
 • jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci  – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód,
 • oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, w razie złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • w przypadku zgłoszenia żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych – zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami.

Oczywiście, pozew o rozwód jest bardzo ważny – radcowie prawni czy kancelaria adwokacka może pomóc Ci napisać go w najwłaściwszy, profesjonalny sposób.

Jak wygląda rozwód krok po kroku? Jak odbywa się rozprawa rozwodowa?

Złożenie odpowiedzi na pozew

Jeśli pozew rozwodowy spełni wszystkie wymogi prawne, kolejnym krokiem będzie przesłanie go do strony pozwanej – co jest zadaniem sądu. Przewodniczący sądowy wezwie ją do złożenia odpowiedzi na pozew, którą także trzeba złożyć w dwóch egzemplarzach. Nie podlega ona opłacie.

Wyznaczenie terminu rozprawy

Po wniesieniu przez współmałżonka odpowiedzi na pozew, przewodniczący zarządza wyznaczenie terminu rozprawy i zawiadamia o tym strony postępowania rozwodowego, wzywając je jednocześnie do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika w wyznaczonym przez sąd terminie. Sąd nada także sygnaturę akt sprawy.

Rozprawa rozwodowa – jak wygląda? Kto może być obecny na rozprawie rozwodowej?

 • Sprawy sądowe zawsze odbywają się w kolejności przewidzianej na tak zwanej wokandzie.
 • Zarówno pierwsza rozprawa rozwodowa, jak i każda kolejna odbywa się przy drzwiach zamkniętych – chyba, że Ty lub Twój małżonek zażądacie publicznego rozpoznania sprawy, więc na sali sądowej przebywać mogą jedynie strony postępowania a także ich pełnomocnicy stron.
 • Obecny będzie oczywiście również sędzia kierujący przebiegiem postępowania oraz dwóch ławników a także protokolant, zapisujący przebieg rozprawy.
 • Najpierw sąd, po wywołaniu sprawy, sprawdzi listę obecności i ustali, kto stawił się na rozprawie – pamiętaj zatem o tym, aby zabrać ze sobą dowód osobisty.

Postępowanie dowodowe – kolejność przesłuchania stron

W przypadku rozwodu, na pierwszej rozprawie sąd poprosi strony o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie, po czym przystąpi do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w ramach którego dokonuje przesłuchania świadków. Pytania mogą zadawać również rozwodzący się małżonkowie.

Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, przesłuchany zostanie przynajmniej jeden świadek na okoliczność tego, że na skutek rozwodu sytuacja dziecka nie ulegnie pogorszeniu.

Bardzo ważne jest także przeprowadzenie dowodów obrazujących sytuację materialną rodziców oraz dzieci. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją, dorastają i wychowują się dzieci małżonków.

Kontynuując postępowanie dowodowe – w dalszej kolejności przesłuchani zostaną małżonkowie. Na tym etapie będziesz musiał przedstawić swoje stanowisko (oczywiście, jeśli będziesz chciał – jednak jest to zalecane) oraz dowody na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego a następnie odnieść się do zeznań świadków.

Jeśli jedna ze stron nie stawia się na wezwania sądu, w wyjątkowej sytuacji sąd może wysłuchać tylko jednej ze stron.

Po zakończeniu postępowania dowodowego, sąd udziela stronom głosu. Zawsze jako pierwszy mówi powód, a następnie pozwany. Możesz jedynie podtrzymać wniosek, z którym wystąpiłeś lub odnieść się do przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz twierdzeń strony przeciwnej.

Po tym postępowanie dowodowe zostaje zakończone, a przewodniczący zamyka rozprawę. Jeśli jednak dojdzie do ujawnienia nowych nowe okoliczności dotyczących dzieci stron czy innych kwestii lub zmieni się skład sądu orzekającego, można ją otworzyć na nowo.

 1. W werdykcie sądu może dojść do uznania powództwa, czyli rozwodu bez orzekania o winie czy z nim, jednak sąd może dążyć do utrzymania małżeństwa w mocy prawa.
 2. Jeśli więc widzi on szansę na uratowanie małżeństwa, wówczas może skierować Was do mediacji lub zawiesić postępowanie (tylko raz w trakcie całej sprawy).
 3. Jego wznowienie może nastąpić na wniosek jednego z małżonków po upływie minimalnie trzech miesięcy – jeśli nie zostanie on złożony, w takiej sytuacji sąd umorzy postępowanie.

W jakim terminie sąd wyda orzeczenie rozwodu?

Po zamknięciu rozprawy i odbyciu naradzie, sąd musi wydać wyrok wyrok, który orzeknie rozwód lub oddali powództwo. Sentencja wyroku zostanie przedstawiona w trakcie posiedzenia jawnego, a następnie krótko uzasadniona. Na ogłoszeniu wyroku po rozprawie rozwodowej, nie musi być obecna żadna ze stron.

W wyroku sąd może także zdecydować o sposobie, w jaki rodzice będą kontaktowali się ze swoimi dziećmi, przy czym mogą oni uprzednio zawrzeć pomiędzy sobą porozumienie rodzicielskie w tym przedmiocie. W takim przypadku, zgodny projekt podziału opieki nad dziećmi może skrócić okres oczekiwania na uzyskanie wyroku rozwodowego.

Kiedy następuje prawomocność wyroku rozwodowego?

Po rozprawie rozwodowej, wyrok stanie się prawomocny, jeśli upłynie 21 dni od jego wydania – oczywiście, jeśli obie strony się z nim zgadzają i nie będzie musiał „wkroczyć” sąd apelacyjny czy nawet sąd najwyższy. Możesz złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku – zawsze w terminie siedmiu dni od daty jego ogłoszenia. Jeżeli chcesz otrzymać tylko odpis wyroku, również musisz złożyć o to oddzielny wniosek w sądzie.

Ile trwa rozprawa rozwodowa?

Choć moja kancelaria adwokacka umożliwia uzyskanie rozwodu tak szybko, jak jest to możliwe – często nawet już po pierwszej rozprawie czy drugiej rozprawie, niestety nie jestem w stanie przewidzieć, jak długo potrwa Wasz rozwód.

Sytuacja każdej pary jest zupełnie inna – w przypadku rozwodu bez orzekania o winie zazwyczaj trwa to nieco krócej, tak samo zresztą w przypadku rozwodu zgodnego z zasadami współżycia społecznego (a tylko taki może zostać orzeczony), czy jeśli rodzice wcześniej dojdą do porozumienia w kwestii tego, jak podzielić władzę rodzicielską. Pomoc radcy prawnego czy adwokata także ma wpływ na usprawnienie całego – bądź co bądź – przykrego procesu.

Jak przygotować się psychicznie do rozwodu?

Wiesz już, jak wygląda cała rozprawa rozwodowa. Oprócz przygotowywania merytorycznego, ważne będą jednak także inne kwestie – Twój wygląd, zachowanie czy odpowiedzi, których udzielisz. Postaram się się podpowiedzieć Ci kilka bardzo ważnych rzeczy.

Jak zachować się na rozprawie rozwodowej? Jak zwracać się do sądu na rozprawie rozwodowej?

Po pierwszej i najważniejsze: na pierwszej rozprawie i każdej kolejnej do sądu należy zwracać się tylko i wyłącznie „wysoki Sądzie”. Zapomnij o Panu i Pani. Druga ważna rzecz o fakt, że niezależnie od tego, czy pytania zadaje Ci Twój adwokat, czy obrońca strony przeciwnej – odpowiedzi zawsze udzielasz sądowi.

Jak dobrze wypaść na rozprawie rozwodowej?

Podczas wypowiadania się pamiętaj o tym, aby nerwowo się nie poruszać, przesadnie nie gestykulować i utrzymywać z sędzią kontakt wzrokowy (jednak nie przez cały czas).

Mowa ciała jest bardzo ważna, a przecież zależy Ci na korzystnym dla Ciebie wyniku i nie chcesz prezentować zamkniętej lub nawet agresywnej postawy.

Stój prosto i spokojnie przy miejscu przeznaczonym dla osoby składającej zeznania.

Pamiętaj także o tym, aby mówić głośno i wyraźnie (ale nigdy nie krzyczeć – a już tym bardziej na niebawem byłego małżonka!) i w takim tempie, aby protokolant zdążył zapisać przebieg rozprawy.

Zawsze wyrażaj się precyzyjnie, nie zostawiaj miejsca na niedopowiedzenia i trzymaj się faktów. Jednocześnie, staraj się pamiętać o tym, aby pejoratywnie nie oceniać wydarzeń i nie wydawać osądów, ale dążyć do tego, by racja była po Twojej stronie. Oczywiście, Twój pełnomocnik powinien Cię do tego przygotować.

Istotny będzie także Twój wygląd. Choć nie powinno się po nim oceniać, sąd zdecydowanie przychylniej spojrzy na garnitur u mężczyzny czy garsonkę z żakietem u kobiety, niż jeansy lub zbyt krótką, tudzież wydekoltowaną sukienkę – te zostawmy na inne, mniej formalne okazje.

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej? Co mówić w sądzie na sprawie rozwodowej?

Przygotuj się do odpowiedzi na najważniejsze pytanie, które z pewnością usłyszysz od sądu. Czy nie widzisz już żadnej szansy na uratowanie Waszego małżeństwa? Czy jesteś w stu procentach pewien, że chcesz definitywnie zakończyć ten ważny etap swojego życia? Sąd o to zapyta, a od tej odpowiedzi wiele zależy.

Dobro wspólnych małoletnich dzieci stron

Jeżeli macie dzieci, możesz się także spodziewać pytań dotyczących podziału władzy rodzicielskiej – czy ma on zostać ustanowiony przez sąd, czy też sami dogadaliście się w tej kwestii i możecie zaprezentować plan opieki nad nimi. Kolejne pytania będą także dotyczyć otrzymania przez wspólne małoletnie dzieci alimentów oraz ich proponowanej wysokości.

Co po rozprawie rozwodowej?

Jeśli uda Ci się uzyskać satysfakcjonujący wyrok rozwodowy, możesz rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Jesteś wolny i masz prawo nawet zawrzeć nowy związek małżeński. Oczywiście, jeśli zostały zasądzone alimenty – musisz je uiszczać i opiekować się dziećmi wówczas, kiedy przypada Twoja kolej. Powodzenia!

Leave a Reply

Your email address will not be published.