Jak uzyskać rozwód, gdy żona go nie chce?

Adwokat do rozwodu. Czy jest mi potrzebny? Nie chcę walczyć! Chcę rozwodu ugodowo!

W mojej ocenie adwokat do rozwodu jest konieczny. Nie możesz porozumieć się z małżonką. Po prostu chcesz odejść, a ona o niczym nie wie?

Proponuję, abyś skierował się z prośbą o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅

W pierwszej kolejności należy wysłać pismo wszczynające, a następnie podjąć rozmowy.

Pamiętajmy, że w większości przypadków wieść o rozwodzie jest zaskakująca.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Adwokat do rozwodu – czy warto?

Reasumując, należy porozmawiać z prawnikiem i rozpocząć negocjacje.

Dla przykładu ja często wysyłam pismo do drugiej strony, a następnie dzwonię, aby porozmawiać.

W związku z tym nie ma co się bać, tylko trzeba działać. Adwokat z pewnością pomoże Ci rozwiązać problem i rozwieje wszelkie wątpliwości. Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Jak uzyskać rozwód, gdy żona go nie chce?

Adwokat do rozwodu – Pismo z propozycją 

 • Poniżej przedstawiam propozycję krótkiego pisma, żebyś wiedział, o czym mówię.
 • Szanowna Pani,
 • Działając w imieniu Pana [xxx] informuję, iż zostałam wyznaczona pełnomocnikiem do przeprowadzenia postępowania rozwodowego. 
 • Pragnę zapewnić, iż zgodnie z wolą mojego klienta uczynię wszystko, aby postępowanie zostało przeprowadzone w możliwie bezstresowy sposób. 
 • Celem męża jest uzyskanie wyroku rozwiązującego Państwa małżeństwo bez orzekania o winie przez Sąd. 

Taki przebieg sprawy byłby w mojej ocenie najkorzystniejszą dla Państwa oraz córki.

Rozwód bez orzekania o winie jest postępowaniem znacznie szybszym, tańszym oraz zwyczajowo nie prowadzi do eskalacji negatywnych emocji pomiędzy stronami.

Więcej: Jak ma wyglądać pozew o rozwód?

Poinformuj o korzyściach

Uzyskanie wyroku bez orzekania o winie jednego z małżonków to także zapowiedź pozytywnych relacji po zakończeniu sprawy rozwodowej, chociażby w zakresie wspólnego podejmowania istotnych decyzji w sprawach wychowawczych dziecka.

Wykaż dobrą wolę 

 1. Mój klient nie zamierza w żaden sposób eskalować problemu, wchodzić w genezę konfliktu, zbierać dowodów na okoliczność zdrad, jednakże oczekuje ustalenia wspólnie zgodnego podziału majątku.

   

 2. Ponadto klient na obecnym etapie nie zamierza prowadzić jakichkolwiek postępowań zmierzających do podziału majątku wspólnego do momentu podjęcia wspólnej decyzji.

   

 3. W przypadku gdy nie uda nam się wypracować wspólnego podział majątku, który zostanie dokonany w formie aktu notarialnego, zmuszeni będziemy do wystąpienia o podział majątku – nierówny podział udziałów z uwagi na to, że przez większość lat to mój klient pracował na składniki majątku.

Powiedz, co będzie się działo w przypadku eskalacji konfliktu

Dodatkowo, jako że mój klient widzi winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego z uwagi na zdrady, będziemy zmuszeni również wnosić pozew o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy. 

Mój klient, podobnie jak pani, rozpocznie życie na nowo. Dlatego nie chce eskalacji konfliktów i pragnie rozwiązać wasze małżeństwo w sposób szybki oraz podzielić zgodnie majątek. Ufam, iż powyższa propozycja Pani nie urazi.

Reasumując: jesteśmy w stanie odstąpić od orzekania o winie pod warunkiem zgodnego podziału majątku, którego można dokonać u notariusza. Propozycja podziału [tutaj opisz ].

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia odebrania niniejszego pisma będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki w trybie postępowania sądowego. 

Oczekuję od pani odpowiedzi. Dla wygody i sprawności naszego kontaktu serdecznie zapraszam Panią do kontaktu e-mail oraz telefonicznie. 

Co daje takie pismo? Dużo!

Przede wszystkim wykorzystujemy szansę, aby rozwieść się w 5 minut.

Uważam osobiście, że adwokat od rozwodu może Ci bardzo pomóc. Koszty też nie są wysokie i często udaje się przeprowadzić wszystko w sposób uproszczony. Dlatego warto sięgnąć po sprawdzonego specjalistę, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez rozwód. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Więcej:

Rozwód Zdrada

Jak uzyskać rozwód, gdy żona go nie chce?

Adwokat do rozwodu

 • Z poważaniem,
 • Adwokat Marta Wnuk
 •  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

 e-mail: [email protected]

Rozwód – krok po kroku. Poradnik 2022, jak się rozwieść

Jak uzyskać rozwód, gdy żona go nie chce?

W 2020 roku w Polsce zawarto prawie 150 000 związków małżeńskich. Ponad 50 000 małżeństw zostało rozwiązanych przez rozwód. Kwestia rozwiązania małżeństwa przez rozwód dotyka coraz więcej osób zarówno pełnoletnich jak i małoletnich. Wiedza w zakresie aktualnych procedur sądowych, w szczególności aktualnych procedur rozwodowych jest niska. Z naszego poradnika dowiesz się, jak wyglądają aktualne procedury rozwodowe, jak napisać i złożyć pozew o rozwód, jaki jest przebieg sprawy rozwodowej w sądzie oraz jakie mogą być koszty?

Ważne! W listopadzie 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że pracuje nad zmianami prawnymi w zakresie wzięcia rozwodu. W proponowanym projekcie, procedura rozwodowa ma być utrudniona, by chronić trwałość rodziny.

Zmiany w rozwodach mają być szerokie. Rozwody mają być znacznie droższe w zakresie kosztów postępowania, w szczególności opłaty sądowej. Ma zostać wykluczona możliwość tzw. „szybkiego rozwodu” na pierwszej rozprawie. Na razie nie wiadomo, czy projekt zostanie zaakceptowany a znowelizowana ustawa wejdzie w życie.

Jak wziąć rozwód? Aktualna procedura rozwodowa

Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem małżeństwa. W Polsce może to nastąpić jedynie wyrokiem sądu okręgowego. Jednak w drodze negocjacji rozwodowych lub mediacji rozwodowych, można ustalić wspólne stanowisko procesowe i zawrzeć porozumienie małżeńskie a także porozumienie rodzicielskie.

Wskutek wyroku rozwodowego ustają prawa i obowiązki małżonków względem siebie. Wyjątkiem jest obowiązek małżeński między rozwiedzionymi małżonkami.

Przyczyny rozwodów w Polsce są bardzo różne:

 • zdrada małżeńska,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • hazard,
 • uzależnienie od dopalaczy,
 • środków odurzających,
 • niegospodarność,
 • uchylanie się od pracy,
 • niechęć do posiadania dzieci lub powiększenia rodziny itd.

Powodami stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli unieważnienia małżeństwa (rozwód kościelny) są niezdolność konsensualna oraz wady zgody małżeńskiej. Statystyki rozwodów w Polsce pokazują, że w 2020 roku w Polsce zawarto prawie 150 000 związków małżeńskich. Ponad 50 000 małżeństw zostało rozwiązanych przez rozwód. Liczba rozwodów w Polsce rośnie.

Od czego zacząć przygotowania do rozwodu? Zawsze rozważając decyzję o rozwodzie należy skorzystać z porady adwokata, który praktykuje w obrębie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nie ma dwóch takich samych małżeństw oraz dwóch takich samych rozwodów.

Rozwiązania, które sprawdziły się u krewnych lub znajomych mogą nie być dobrymi rozwiązaniami dla nas albo nie być najlepszymi rozwiązaniami dla naszych dzieci.

Rozwody możemy podzielić następująco (rodzaje rozwodów):

Procedura rozwodowa powinna być dobrze przygotowana i indywidualnie dopasowana do danego klienta. Sama rozprawa rozwodowa może się odbyć online. Z tego względu jest ważne, jak się dobrze przygotować, aby rozwieść się. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pozew rozwodowy – jak go napisać krok po kroku

Aby się rozwieść należy złożyć pozew o rozwód we właściwym sądzie okręgowym. Pozew o rozwód powinien być profesjonalnie sporządzony i dopasowany w sposób indywidualny do naszej sytuacji faktycznej oraz prawnej.

Z tego względu nie ma uniwersalnego wzoru pozwu o rozwód. Warto więc, aby adwokat, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych sporządził na nasze zlecenie pozew rozwodowy.

W pozwie o rozwód należy zamieścić wniosek o rozwód oraz określić, jakiego rodzaju jest to rozwód.

Jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu? Obligatoryjnie potrzebny jest odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktów urodzenia dzieci. W indywidualnej sytuacji klienta może być wskazane załączenie: zaświadczenia o zarobkach, dokumentacji medycznej, w tym obdukcji, rachunków, faktur, fotografii, nagrań, sprawozdań detektywistycznych itd.

Ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. 

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Na początek warto podkreślić, że składa się pozew o rozwód a nie wniosek o rozwód. W samym pozwie zawarty jest wniosek o rozwód.

Pozew o rozwód należy najpierw profesjonalnie przygotować, dobierając strategię procesową do indywidualnej sytuacji faktycznej i prawnej małżonka. Popularne stwierdzenie „papiery rozwodowe” to nic innego jak pozew wraz z jego odpisem i ze stosownymi załącznikami.

Gdzie złożyć pozew o rozwód? Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym, najczęściej jest to sąd, w którego okręgu mieszkają bądź mieszkali małżonkowie.

Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym oraz korespondencyjnie poprzez nadanie listem poleconym.

Czy można złożyć pozew o rozwód przez Internet? Niestety nie ma możliwości złożenia pozwu o rozwód przez Internet.

Należy pamiętać, że adwokat przygotuje profesjonalnie pozew o rozwód oraz dobierze niezbędne załączniki. Jeżeli samodzielnie przygotujemy pozew o rozwód, który będzie dotknięty brakami formalnymi to sąd zwróci pozew. Nie ma terminu na złożenie pozwu o rozwód. Każdy z małżonków w każdym czasie ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Ile trwa rozwód w sądzie?

Jak długo trwa rozwód? Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Zależy to od rodzaju rozwodu.

Ponadto zależy to od stanowisk procesowych rozwodzących się małżonków. Warto zawsze, jeżeli jest to możliwe, uzgodnić stanowiska procesowe małżonków przed wszczęciem postępowania o rozwód. Można to także uczynić w toku postępowania np. przed pierwszą rozprawą o rozwód.

Ile trwa sprawa rozwodowa? W zasadzie prawidłowo powinniśmy zadać pytanie – ile trwa rozprawa rozwodowa? Rozprawa o rozwód trwa od kilku minut do kilku godzin.

Rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż rozwód z orzekaniem o winie. Najpierw sprawdzana jest obecność, następnie odbierane jest oświadczenie w zakresie stanowiska procesowego i przeprowadzane są dowody.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie? Aby uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie kluczowe jest wypracowanie wspólnych albo jak najmniej rozbieżnych stanowisk procesowych małżonków. W tym zakresie warto skorzystać z pomocy adwokata i mediatora sądowego.

Jakie pytania zadawane są na rozprawie rozwodowej? Nie ma jednego katalogu pytań, ale można się spodziewać następujących pytań od sądu rozwodowego:

 1. Kiedy było zawarte małżeństwo?
 2. Czy małżonkowie mają dzieci?
 3. Czy toczyło się jakiekolwiek postępowanie sądowe między małżonkami?
 4. Czy małżonkowie zawierali umowy majątkowe małżeńskie (intercyza)?
 5. Czy małżonkowie są pewni swojej decyzji?
 6. Czy małżonkowie próbowali ratować małżeństwo?
 7. Czy małżonkowie kochają się?
 8. Czy małżonkowie współżyją ze sobą?
 9. Czy małżonkowie prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie?
 10. Co jest przyczyną ustania więzi między małżonkami?

Ile kosztuje rozwód? Wszystkie koszty rozwodu

Jaki jest koszt rozwodu oraz ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, opłata kancelaryjna za odpis wyroku wynosi 20 zł.

A ile kosztuje rozwód ze wsparciem adwokata? Sporządzenie pozwu oraz reprezentacja w sprawie o rozwód jest wskazana w ofercie, która jest przygotowywana indywidualnie w zakresie każdego klienta.

Koszty związane z obsługą adwokacką wynoszą zazwyczaj od kilkuset złotych to kilku tysięcy złotych w zależności od rodzaju rozwodu oraz czynności, jakie należy podjąć i przeprowadzić. Wszelkie opłaty związane z procedurą rozwodową można uiszczać gotówką, kartą oraz przelewem bankowym zarówno w sądzie jak i kancelarii adwokackiej.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron? Rozwód za porozumieniem stron jest zazwyczaj kilka razy tańszy niż rozwód z orzekaniem o winie.

Przykład:

Pani Agnieszka i Pan Robert zawarli małżeństwo 1 września 2010 roku. Małżonkowie mają dwie córki: Julitę (5 lat) i Marikę (8 lat).

Pan Robert chciałby rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, bo ustalił tak z Panią Agnieszką oraz chciałby płacić 1200 zł alimentów na obie córki.

Pani Agnieszka chciałaby rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie, ale chciałaby, aby Pan Robert płacił 2000 zł alimentów. Pan Robert zarabia 4000 zł i nie jest w stanie płacić alimentów w kwocie 2000 zł miesięcznie oraz wynajmować mieszkanie.

Ponadto Pan Robert chciałby zabierać córki na wakacje, święta i weekendy (wraz z noclegami), na co nie wyraża zgody Pani Agnieszka. Pan Robert nie chce być sam w sądzie oraz samodzielnie prowadzić sprawy o rozwód. Pan Robert życzy sobie, aby kompleksowo sprawę poprowadził mu adwokat.

Kosztorys rozwodowy w wyżej wymienionej rozprawie kształtuje się następująco dla Pana Roberta:

 • opłata o pozwu o rozwód: 600 zł;
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa w sprawie rozwodowej: 17 zł;
 • opłata kancelaryjna za odpis wyroku: 20 zł;
 • porada prawna – 200 zł;
 • koszt zastępstwa adwokackiego – 3000 zł + VAT (w tym koszt sporządzenia pozwu 500 zł).

Całkowity koszt rozwodu ok. 4500 zł.

Adwokat rozwodowy – dlaczego warto go mieć?

Udział adwokata jest bezwzględnie potrzebny w sprawie o rozwód. Konieczna jest pierwsza wizyta u adwokata w sprawie rozwodu, żeby prawnik mógł poznać dokładnie wszystkie okoliczności.

Adwokat dobierze metody i środki działania do sytuacji faktycznej i prawnej, w której znajduje się klient. Udzieli on porady prawnej, po której klient będzie mógł podjąć decyzję w zakresie rodzaju rozwodu.

Adwokat może:

 • udzielić tylko porady prawnej,
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód,
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód oraz sporządzać dalsze pisma procesowe w sprawie rozwodowej;
 • udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód albo udzielić porady prawnej i sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód, sporządzać dalsze pisma procesowe w sprawie o rozwód, stawić się osobiście wraz z klientem na rozprawie rozwodowej;

Zawsze wskazane jest skorzystanie z porady prawnej a następnie rozważenie, jaki zakres pomocy prawnej adwokata rozwodowego będzie nam potrzebny. Nie do rzadkości należą sytuacje, w którym wskazane jest rozważenie skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporu. Mediacje rozwodowe zawsze warto przeprowadzić.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem – ile może wynosić cennik adwokata rozwodowego? Odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju rozwodu i czynności, które należy przeprowadzić. Jak już wspomniano powyżej może to być od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Jeśli szukasz adwokata rozwodowego, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Udostępnij:

Rozwód – jakie są jego warunki i skutki?

Autor

Rozwód może orzec tylko sąd, z ważnych powodów. Musi nastąpić trwały i zupełny rozpad pożycia. W niektórych przypadkach nawet, jeśli te warunki są spełnione, sąd nie zgodzi się na rozwód. Wyjaśniamy, jakie są warunki rozwodu i jakie skutki niesie za sobą rozwód.

Rozwód – dwa warunki

Rozwód może być orzeczony, jeśli spełnione są łącznie dwa warunki (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego):

 • nastąpił zupełny rozpad pożycia
 • nastąpił trwały rozpad pożycia.

Zupełny rozpad pożycia

W prawidłowo funkcjonującym związku małżonków łączą określone więzi. Sąd sprawdza, czy występują one nadal. Chodzi o więzi:

 • uczuciową (emocjonalną),
 • fizyczną,
 • gospodarczą.

Zupełny rozpad pożycia jest wtedy, gdy wszystkie wspomniane więzi ustają. Nie chodzi tu jednak o zanikanie więzi wynikające z przyczyn naturalnych (np. osłabnięcie więzi fizycznej, pożycia małżeńskiego może nastąpić w związku z wiekiem małżonków czy kwestiami zdrowotnymi). Chodzi o sytuację, gdy jest to wynikiem świadomej decyzji małżonka (małżonków).

W niektórych przypadkach zupełność rozpadu wchodzi w grę mimo istnienia więzi gospodarczej – np. z konieczności małżonkowie mieszkają razem, gdyż nie stać ich na wynajęcie osobnych mieszkań.

Trwały rozpad pożycia

Drugim warunkiem rozwodu jest trwałość rozpadu pożycia małżeńskiego. Występuje on wtedy, gdy rozpad ma charakter ostateczny, nieodwracalny. Dotyczy to takich sytuacji, gdy sąd jest pewien – biorąc pod uwagę doświadczenie, praktykę – że nie jest możliwe powrócenie małżonków do wspólnego pożycia.

Tym samym nawet bardzo poważne nieporozumienia małżonków, trwające krótki okres, nie mogą uzasadniać rozwodu. W takim przypadku zaleca się małżonkom np. podjęcie terapii małżeńskiej.

Okres trwania rozpadu, który pozwalałby na zakwalifikowanie go jako „trwałego” nie jest w przepisach określony. W praktyce im dłużej ma miejsce rozpad pożycia tym większe prawdopodobieństwo, że ma on charakter trwały.

POLECAMY

Ogłoszenia o pracę z całej Polski

 • Poznaj wybrane oferty pracodawców
 • Weź udział w rekrutacji
 • Podziel się opinią

Zobacz ogłoszenia

Dowiedz się, ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Przeszkody rozwodowe

Rozwód nie zostanie orzeczony, jeśli pomimo wystąpienia obu przesłanek rozwodowych (zupełność i trwałość rozpadu), pojawi się choćby jedna z tzw. przeszkód rozwodowych.

Są to:

 • dobro wspólnych, małoletnich dzieci,
 • brak zgody współmałżonka niewinnego rozpadu pożycia
 • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Rozwód a dobro wspólnych, małoletnich dzieci

 • Pierwszą z przeszkód rozwodowych jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.
 • Rozwód nie będzie możliwy, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci.

Sąd w postępowaniu rozwodowym musi zbadać, czy rozwód nie spowoduje osłabnięcia relacji rodzicielskich z tym rodzicem, któremu nie zostanie powierzona władza rodzicielska.

Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy po rozwodzie zostaną zaspokojone potrzeby materialne oraz emocjonalne dziecka przynajmniej w takim stopniu, jak miało to miejsce w chwili orzeczenia rozwodu.

Z drugiej strony podkreślić trzeba, że bardzo często jeśli między małżonkami istnieje zupełny i trwały rozkład pożycia od dłuższego czasu. Z tego powodu potrzeby te i tak już są zaspokajane w mniejszym stopniu, niż powinno mieć to miejsce w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Wówczas sam rozwód nie pogorszy tak naprawdę sytuacji dziecka.

Brak zgody współmałżonka

W polskim systemie prawnym do orzeczenia rozwodu nie potrzeba zgody współmałżonka. Istnieją jednak przypadki, gdy sprzeciw małżonka uniemożliwi rozwiązanie małżeństwa. Chodzi tu o sprzeciw małżonka niewinnego, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia.

Nie byłoby do pogodzenia z zasadami sprawiedliwości, normami moralnymi, że ten małżonek, który sam z własnej winy doprowadził do rozpadu małżeństwa (np. dopuścił się zdrady, zniszczył związek z powodu uzależnienia) mógłby „bezkarnie” zostawić małżonka niewinnego. Jednak w takiej sytuacji mimo wszystko sąd może zezwolić na rozwód, jeśli wystąpi jedna z następujących okoliczności:

 • wyrazi na to zgodę małżonek niewinny, albo
 • gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W tym drugim przypadku chodzi o takie sytuacje, gdy małżonek niewinny kieruje się motywacjami wątpliwymi moralnie. Przykładem jest sytuacja,   gdy odmowa nie wynika np. z uczucia do drugiego małżonka czy chęci walki o związek, ale jest podyktowana np. chęcią odwetu, „zemsty” za doznane krzywdy.

Zasady współżycia społecznego

Rozwód nie będzie dopuszczalny także wtedy, gdyby nie dało się go pogodzić z zasadami współżycia społecznego. Chodzi o takie przypadki, gdy rozwód byłby sprzeczny z szeroko pojętymi normami moralnymi, obyczajowymi, poczuciem sprawiedliwości. Może tu chodzić o różnego rodzaju sytuacje, które uznać należałoby za krzywdzące wobec małżonka, który został pozwany.

Przykład 1.

Małżonkowie od pewnego czasu żyją w rozłączeniu, przesłanki rozwodowe wydają się być spełnione. Nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia.

 Jednak pozew o rozwód został wniesiony miesiąc po tym, jak małżonek pozwany został częściowo sparaliżowany na skutek udaru.

W tych okolicznościach sąd może uznać, że orzeczenie rozwodu w tym momencie byłoby sprzeczne ze wspomnianymi zasadami. Wówczas są oddali pozew o rozwód.

Skutki majątkowe rozwodu

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód zmienia bardzo mocno  sytuację małżonków również w sferze majątkowej. Do najważniejszych skutków majątkowych rozwodu można zaliczyć:

ustanie ustroju majątkowego oraz ustanie obowiązku wzajemnej pomocy finansowej małżonków,

 • podział majątku wspólnego,
 • rozstrzygnięcie o mieszkaniu małżonków,
 • alimenty na byłego małżonka.

Ustanie ustroju majątkowego

Skoro dochodzi do rozwiązania małżeństwa, ustaje między stronami małżeński ustrój majątkowy.

Niezależnie zatem od tego, czy między małżonkami obowiązywała wspólność majątkowa czy rozdzielność, od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego każdy z byłych małżonków zaczyna funkcjonować samodzielnie.

To znaczy, że sam zaciąga zobowiązania i ponosi za nie odpowiedzialność oraz gromadzi własny majątek. O ile były małżonek nie ma zasądzonych na siebie alimentów od współmałżonka, nie ma prawa domagać się od niego jakiejkolwiek pomocy finansowej (materialnej).

Podział majątku wspólnego

W większości związków małżeńskich obowiązuje wspólność majątkowa (ustawowa albo umowna). W wyniku tego, w okresie obowiązywania tego ustroju majątkowego powstaje majątek wspólny, określany również jako majątek dorobkowy. Tak długo, jak wspólność trwa, majątku dzielić nie można. Wspólność ustaje m.in.

gdy małżonkowie wezmą rozwód. W takim przypadku można domagać się dokonania podziału majątku wspólnego. Podział majątku doprowadzi do sytuacji, w której byli małżonkowie nie będą już współwłaścicielami masy majątkowej. Zamiast tego będą wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników (np.

domu, samochodu, oszczędności na koncie itp.).

Do podziału majątku wspólnego w wyniku rozwodu może dojść na trzy sposoby:

 • w trakcie sprawy rozwodowej, w jednym postępowaniu sądowym, albo
 • w odrębnej sprawie sądowej po rozwodzie, albo
 • w drodze porozumienia, na skutek umowy podpisanej po rozwodzie przez byłych małżonków.

Kiedy i jak dzielić majątek?

Dzielenie majątku wspólnego w czasie sprawy rozwodowej ma miejsce niezbyt często. Chodzi o to, że sąd w sprawie o rozwód skupia się na zupełnie innych kwestiach, tj. istocie sprawy rozwodowej, władzy rodzicielskiej, opiece nad dziećmi czy alimentach. Aspekt majątkowy to sprawa drugorzędna.

Podział majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód wchodzi w grę, gdy:

 • oboje małżonkowie złożą w tej sprawie zgody wniosek, oraz
 • okoliczności wskazują, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Jeśli te warunki nie są spełnione, to można podzielić majątek po rozwodzie. Z oczywistych względów, gdy nie ma zgody, jak taki podział powinien wyglądać, pozostaje droga sądowa. Gdy do porozumienia małżonkowie potrafią dojść, można po prostu podpisać umowę.

Nie musi ona zasadniczo mieć jakiejś szczególnej formy, tj. może być spisana w zwykłej formie pisemnej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem podziału jest np. nieruchomość. W takim przypadku, przynajmniej w odniesieniu do tego składnika majątku, wymaga się zachowania formy aktu notarialnego.

 Akt notarialny przy nieruchomości (czy w ogóle majątku) o znacznej wartości to konkretny koszt (taksa notarialna). Zaletą tego rozwiązania jest czas.

Niemniej i wtedy, gdy małżonkowie są zgodni w sprawie podziału, można rozważyć skorzystanie z drogi sądowej – trwa to dłużej, ale przy znacznym majątku ten sposób jest po prostu tańszy.

Przykład 2.

Byli małżonkowie dysponują majątkiem wspólnym o wartości 500 tys. zł. Nie udało się go podzielić podczas postępowania rozwodowego. Z uwagi na to, że na wartość tego majątku w zdecydowanej części składa się nieruchomość, podjęto decyzję o podziale całego majątku u notariusza. Ile wyniesie w tym przypadku maksymalna taksa notarialna? 2.770 zł netto, czyli obecnie 3.

407,10 zł brutto (bez pozostałych kosztów takich jak np. wypisy). A co w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się wnieść sprawę do sądu? Opłatę stałą w kwocie 1 tys. zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku kwota ta jest niższa i wynosi 300 zł.

Rozstrzygnięcie o mieszkaniu małżonków

Najczęściej małżonkowie, którzy się rozwodzą zajmują jedno mieszkanie. W takim przypadku może dojść do rozstrzygnięcia przez sąd, w jaki sposób z tego mieszkania można korzystać.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Nie chodzi tu o formalny podział mieszkania (majątku), ale o rozstrzygnięcie dotyczące tego, jak faktycznie po rozwodzie byli małżonkowie mają być odseparowani od siebie w ramach jednego lokalu.

Warto pamiętać, że w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Taka eksmisja nie jest możliwa, jeśli eksmitowanym ma być ten z małżonków, który jest właścicielem mieszkania.

Jak uzyskać rozwód, gdy żona go nie chce?

Jak wygrać rozwód z żoną? – Adwokat Marlena Słupińska

Jeśli czytasz ten artykuł, to znaczy, że masz przed sobą trudny rozwód. Pewnie zastanawiasz się jak wygrać rozwód z żoną.

Być może żona szantażuje Cię zgromadzonym materiałem dowodowym lub grozi, że zabierze Ci majątek i dzieci. Kobiety są zwykle bardzo zawzięte. Dla Pań sprawa rozwodowa to często wydarzenie, na którym koncentrują 100% swojej energii.

Dlatego w poniższym artykule postaram się opisać jak wygrać rozwód z żoną.

Jeśli przechodzisz trudny rozwód to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam porad prawnych klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznych. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Poznań Rozwody) oraz do kontaktu.

Jak wygrać rozwód z żoną – główne wnioski

 • Rozwód z żoną można wygrać, nawet będąc w trudnej sytuacji. Dużo jednak zależy od tego, na ile zaangażujesz się sprawę i odpowiednio wcześnie się do niej przygotujesz.
 • Jeśli zostaniesz obciążony wyłączną winą za rozpad małżeństwa, żona będzie mogła domagać się dożywotnich alimentów. Na siebie, nie na dzieci!
 • W toku postępowania o rozwód sąd może rozstrzygnąć również o alimentach oraz kontaktach z małoletnimi dziećmi.
 • Aby postępowanie przebiegło zgodnie z planem, niezbędna jest starannie przygotowana strategia procesowa. Nie lekceważ tego kroku!
 • Duże znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy mają zgromadzone środki dowodowe.
 • Przedmiotem sporu często bywa też korzystny podział majątku po rozwodzie. To często otwiera pole do rozmów.

Dobre przygotowanie się do rozwodu

Jeżeli zamierzasz rozpocząć postępowanie rozwodowe, powinieneś najpierw odpowiednio się do niego przygotować. Brzmi banalnie? Uwierz mi, regularnie udzielam konsultacji Panom, którzy czuli, że zbliża się koniec ich małżeństw, a mimo tego dali się zaskoczyć pozwem o rozwód.

Co należy więc zrobić, aby wygrać rozwód z żoną?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to już naprawdę koniec.

Może się bowiem tak zdarzyć, że decyzja o rozstaniu jest pochopna, a małżeństwo dałoby się uratować z pomocą specjalisty, na przykład psychologa.

Warto też zastanowić się, czy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, a więc ustania więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej (w szczególności, czy jeszcze razem śpicie). Jest to bowiem przesłanka niezbędna do orzeczenia rozwodu.

Następnie weź pod uwagę na jakim etapie jest sprawa. Inaczej będzie wyglądała strategia walki o zwycięstwo w sprawie o rozwód, gdy żona już wniosła pozew, a inaczej gdy Ty zamierzasz się rozwieść i sprawa nie jest jeszcze w sądzie.

Do sprawy o rozwód należy przygotowywać się na wiele miesięcy przed złożeniem pozwu. W okresie 2 tygodni, jakie pozwany ma na wniesienie odpowiedzi na pozew trudno jest coś wyczarować.

Aczkolwiek kreatywnemu pełnomocnikowi czasami się to udaje…

Powinieneś też zrobić rachunek sumienia. Oceń, kto naprawdę jest winny rozkładu małżeństwa. Uwierz mi, jeśli rzeczywiście „masz coś za uszami” (np.

 zdradę, alkoholizm), to lepiej będzie dla Ciebie, jeśli od razu poinformujesz o tym Twojego adwokata. Dzięki temu łatwiej będzie Wam ustalić spójną strategię procesową i linię obrony.

Jeśli okłamiesz Twojego adwokata, to wspólnie ośmieszycie się w sądzie i sprawa na pewno będzie przegrana.

Jak wygrać rozwód z żoną

Obranie strategii procesowej

Rozwód z orzeczeniem o winie to wojna. A na wojnie liczą się strategia i taktyka. Rozwód to wojna, a więc znajdują tu zastosowanie te same zasady, które już 2.500 lat temu w „Sztuce wojennej” opisał chiński generał Sun Zi:

„Wojna to sztuka wprowadzania w błąd. Więc jeżeli coś możesz, udawaj, że nie możesz. Jeżeli jesteś gotów, udawaj bezczynność. Będąc blisko, udawaj, że jesteś daleko. Będąc daleko, udawaj, że jesteś blisko. Jeżeli wróg szuka korzyści, pokaż mu przynętę, aby go zwabić. Pomieszaj przeciwnika i wtedy uderzaj.”

Aby obrać właściwą strategię udaj się do adwokata lub radcy prawnego. Nie czekaj aż do momentu, w którym żona doręczy Ci pozew. Udaj się do prawnika wtedy, gdy czujesz, że w małżeństwie robi się źle.

Odpowiednio wcześnie zaangażowany adwokat podpowie Ci jak wygrać rozwód z żoną. Udzieli on nie tylko wstępnej porady prawnej, ale także napisze pozew i poprowadzi postępowanie w imieniu strony. Prawnik pomoże również ocenić szansę na ewentualne uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie po stronie drugiego małżonka oraz pomoże przygotować materiał dowodowy.

Warto także omówić ze swoim pełnomocnikiem takie kwestie jak alimenty oraz kontakty z dziećmi. Prawnik z doświadczenia wie bowiem, jakie rozwiązania są często stosowane w tym zakresie.

Rozwodzący się małżonkowie mają nierzadko problem z ustaleniem wysokości świadczenia alimentacyjnego, a także tego, w jaki sposób sprawować opiekę nad dziećmi.

Szczególnie, gdy są oni silnie skonfliktowani, wypracowanie jakiegokolwiek kompromisu bywa niezwykle trudne.

Strategia na rozwód z żoną

Zebranie materiału dowodowego

Jak wygrać rozwód z żoną, jeśli nie ma się żadnych wartościowych dowodów? Otóż takiej sprawy nie można wygrać. Dlatego musisz odpowiednio wcześnie zacząć zbierać dowody świadczące na Twoją korzyść lub przeciwko Twojej żonie.

W przypadku postępowania o rozwód środkami dowodowymi mogą być zeznania małżonków, zeznania świadków, wszelkiego rodzaju dokumenty, fotografie, czy też nagrania. Właściwie w sprawie rozwodowej dowodem może być prawie wszystko, co możesz przechylić szalę na Twoją korzyść. Wyjątkiem są zeznania Waszych dzieci, co do których występują pewne ograniczenia.

Powołując świadków, należy zwrócić uwagę na to, czy ich zeznania wniosą coś konkretnego do sprawy. Mianowicie istotne jest to, jak długo znają oni strony postępowania, a także jak zażyła jest ta znajomość.

Im relacja ta jest bliższa, tym zazwyczaj świadkowie mają więcej do powiedzenia o okolicznościach rozpadu danego małżeństwa.

W praktyce najczęściej powołuje się na świadków członków rodziny oraz najbliższych znajomych, czasami sąsiadów.

Pamiętaj, jeśli chodzi o zbieranie dowodów, bądź kreatywny. Rozwiązania techniczno-naukowe powinny być Twoim sprzymierzeńcem.

Przygotowanie dowodów

Realna ocena szans w czasie rozprawy

Niezwykle istotną kwestią jest realna ocena swoich szans na satysfakcjonujące zakończenie postępowania. Otóż należy mieć świadomość tego, że sądy raczej niechętnie orzekają wyłączną winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego.

Żeby tak się stało, niezbędne jest ewidentnie naganne postępowanie po stronie jednego z małżonków. Przykładowo można wskazać tutaj alkoholizm, narkomanię, hazard, zaciąganie kolejnych zobowiązań bez możliwości ich terminowego regulowania. No i oczywiście, zdrady.

W przeciwnym razie sąd orzeknie o winie po obydwu stronach bądź nie będzie orzekał o niej w ogóle.

To ważne, ponieważ jeśli zastanawiasz się jak wygrać rozwód z żoną, być może raczej powinieneś myśleć co zrobić, aby go nie przegrać.

Należy również zwrócić uwagę, że rozwód z orzekaniem o winie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia większej liczby dowodów, co wpływa na długość postępowania, a także jego końcowy koszt. Nie chodzi tylko o koszty wynagrodzeń prawników. Chodzi głównie o koszty społeczne, takie jak wpływ rozwodu na relacje z rodziną i znajomymi, czy to, jak w tym wszystkim odnajdą się dzieci.

Czasami jednak nie ma wyjścia i trzeba walczyć. Szczególnie, gdy żona wyraża zajadłą postawę i nie dopuszcza opcji ugodowego rozwiązania małżeństwa.

Czy można wygrać rozwód z żoną

Czy można wygrać rozwód, gdy zdradzało się żonę?

Wielu mężczyzn zastanawia się nad tym, jak wygrać rozwód z żoną, gdy się ją wcześniej zdradziło.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, czy druga strona lub któryś ze świadków wie o zdradzie. Jeżeli nie, wówczas istnieje szansa, że okoliczność ta nie wyjdzie na jaw podczas postępowania sądowego.

W przeciwnym razie sąd z całą pewnością weźmie ją pod uwagę przy rozstrzyganiu o winie. Przystępując do rozwodu musimy jednak założyć najgorszy scenariusz – tzn. przyjąć, że żona wie o zdradzie.

W ten sposób przygotujemy się na niespodziewane ataki pod tym kątem.

Pamiętaj, że żona nie musi przyznać Ci się, że wie o Twojej zdradzie. Może już od kilku miesięcy jeździsz do kochanki z chipem przyklejonym do auta. Być może Twoja żona już czytała „Sztukę wojenną” generała Sun Zi… lub po prostu ma dobrego prawnika.

Natomiast nawet jeśli zdradziłeś żonę, to masz szanse na korzystne rozstrzygnięcie w sprawie o rozwód. Będziesz musiał jednak wykazać, że najpierw rozpadło się Wasze małżeństwo, a dopiero później doszło do zdrady.

Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy żona Cię zaniedbywała, odmawiała Ci współżycia fizycznego, nie tolerowała Twojej rodziny, urządzała Ci awantury, itp. Możliwości obrony jest bardzo dużo. Ważne jest to, co uda Ci się udowodnić przed sądem.

Korzystny podział majątku po rozwodzie

Wygranie rozwodu z żoną nie musi sprowadzić się tylko do walki o wykazanie, kto bardziej przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Czasami walka przenosi się na bardzo konkretne obszary, jak korzystny podział majątku po rozwodzie, czy o rozsądne uregulowanie praw do dzieci.

Podział majątku bardzo rzadko jest prowadzony w tym samym postępowaniu, co rozwód. Zwykle ten temat załatwia się oddzielnie. Co do zasady, sprawa rozwodowa nie ma wpływu na to, jak podzielicie się majątkiem. Sprawa o podział majątku powinna opierać się głównie na matematyce.

Tyle teoria.

W praktyce wątki rozwodu, winy za rozpad małżeństwa, opieki i alimentów na dzieci oraz wreszcie, podziału majątku, często się ze sobą łączą. Często małżonkowie idą na wzajemne ustępstwa. Na przykład żona odpuszcza orzekanie o winie męża w zamian za korzystniejszy podział majątku.

Dlatego sprawa o rozwód powinna być prowadzona kompleksowo, zgodnie ze z góry przyjętą strategią.

Więcej na temat podziału majątku: Podział Majątku Adwokat.

Jak wygrać rozwód z żoną – podsumowanie

Sprawa rozwodowa nie należy do najłatwiejszych, przede wszystkim ze względu na jej ładunek emocjonalny. Kiedy w jej toku rozpatrywane są kwestie dotyczące małoletnich dzieci, wiele osób ma trudności z zachowaniem spokoju.

Bez względu na wynik procesu ciężko jest mówić o tym, że ktoś go wygrał. Rozpad małżeństwa jest bowiem zazwyczaj stresującym przeżyciem.

Niemniej jednak po odpowiednim przygotowaniu strategii procesowej oraz dobraniu środków dowodowych można liczyć na korzystne rozstrzygnięcie.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Leave a Reply

Your email address will not be published.