Mąż chce się rozwieść za porozumieniem stron – co robić?

Każdego roku w Polsce rozwodzi się ok. 65 tys. par. Małżonkowie, myśląc “chcę się rozwieść”, coraz rzadziej pozostają w związku dla dobra dzieci.

Warto jednak, przed podjęciem ostatecznej decyzji, porozmawiać z żoną lub mężem, skorzystać z pomocy psychologa, udać się na terapię małżeńską lub do mediatora. Z doświadczenia zawodowego wiem, że małżonkowie rzadko rozmawiają ze sobą o problemach.

Jeśli chcesz się rozwieść, zacznij od rozeznania, czy w ogóle możesz złożyć pozew. Aby tak było, musi dojść do zerwania między Wami różnego rodzaju więzi. Mowa tutaj o więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Taki stan musi być dodatkowo trwały. Jest to ustalane indywidualnie – nie ma żadnego ustawowego terminu.

Jeśli już masz pewność, że tak wygląda sytuacja między Wami, to przygotuj się do kilku technicznych spraw związanych ze składaniem pozwu, wskazaniem ważnych dla Ciebie wniosków, ustaleniem wysokości alimentów itd.

Przeczytaj więc jak wygląda rozwód krok po kroku.

1. Przemyśl dokładnie to, czy faktycznie chcesz się rozwieść

Mąż chce się rozwieść za porozumieniem stron - co robić?

Może to tylko chwilowe problemy lub też brak dobrej komunikacji między Wami. Szczera rozmowa bez podniesionego tonu i samych pretensji naprawdę może rozwiązać niejeden problem. Pamiętaj, że w pozwie rozwodowym musisz określić, czy podjęliście próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a gdy takich prób nie podjęliście, to należy wyjaśnić, dlaczego tego nie zrobiliście.

Dziś małżonkowie coraz częściej korzystają z pomocy psychologa, terapeuty, a także mediatora. Jeśli Ty chcesz pójść do psychologa, a małżonek się na to nie zgadza, to idź bez niego. To również może pomóc w Twojej sytuacji.

Szczera rozmowa bez podniesionego tonu i samych pretensji naprawdę może rozwiązać niejeden problem.

2. Zastanów się czy istnieje między Wami więź uczuciowa

Jest to ważne, aby rozeznać, czy w ogóle można złożyć pozew o rozwód. Aby uzyskać rozwód, musi dojść do zerwania między małżonkami:

 • więzi uczuciowej – np. nie kocham już żony, nie czuję do niej tego, co powinno czuć się do żony, jest dla mnie obca lub traktujemy się tylko jak współlokatorzy,
 • więzi fizycznej – brak jakichkolwiek kontaktów seksualnych,
 • więzi gospodarczej – np. mieszkamy osobno, a jeśli przebywamy we wspólnym mieszkaniu, to każdy sobie sam gotuje, sprząta, pierze, robi zakupy, nie spędzamy razem czasu wolnego, nie jemy razem posiłków itp..

Stan taki musi być dodatkowo trwały – każdą sprawę rozpatruje się osobno i nie ma tu żadnego ustawowego terminu.

3. Dobrze przygotuj pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Mąż chce się rozwieść za porozumieniem stron - co robić?

Być może warto przedyskutować jego treść z małżonkiem przed skierowaniem sprawy do sądu. Pozew jest sformalizowanym pismem procesowym, którego niezbędna treść została wskazana w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pamiętaj o tym, że nie każdy „gotowiec” lub „dobra rada” z internetu będzie pasować do Twojej sytuacji.

Poza tym często nie wiadomo, kto taki wzór przygotował lub poradę napisał.

Nie opieraj się również tylko i wyłącznie na informacjach od osoby z sekretariatu w sądzie – to zwykle nie są prawnicy. Pamiętaj, że każdy błąd formalny w pozwie spowoduje, że sąd będzie Cię wzywał o jego uzupełnienie, dając Ci na to 7-dniowy termin. W przeciwnym razie pozew zostanie odrzucony.

Pamiętaj o tym, że nie każdy „gotowiec” lub „dobra rada” z internetu będzie pasować do Twojej sytuacji.

4. Opłać pozew

Aktualnie opłata sądowa w sprawie o rozwód to 600 zł. Wpłać tę kwotę w sądzie lub przelej na rachunek bankowy sądu (są one podane na stronach internetowych każdego sądu). Do pozwu dołącz potwierdzenie dokonania opłaty – to z pewnością przyspieszy sprawę.

Złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia opłat sądowych z pewnością wydłuży rozpoznanie sprawy. Gdy jednak złożysz taki wniosek, to musisz pamiętać o wypełnieniu formularza Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Sąd ostatecznie zawsze może powiedzieć, że do sprawy sądowej trzeba się było przygotować wcześniej i odkładać po 100 zł miesięcznie. Zwolnienie od kosztów sądowych jest kwestią indywidualną.

5. Nie wnoś o orzeczenie winy małżonka

W większości przypadków powoduje to wdanie się w spór i tzw. „pranie brudów”. Najszybciej kończą się sprawy rozwodowe, gdy małżonkowie są zgodni odnośnie do wszelkich kwestii.

Gdy jednak zależy Ci na udowodnieniu winy małżonka lub na ograniczeniu mu znacznie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, to musisz się liczyć z kilkoma rozprawami, podczas których przesłuchani zostaną świadkowie, a także z badaniem psychologiczno-pedagogicznym małżonków oraz Waszych dzieci. Czasem jednak trzeba walczyć o swoje prawa, ale warto wiedzieć, czy przypadkiem sami nie jesteśmy częściowo winni rozkładowi pożycia małżeńskiego.

6. Nie żądaj zbyt wysokich alimentów na małoletnie dziecko

Pamiętaj, że oboje rodzice są zobowiązani do utrzymywania wspólnych dzieci. Poza tym alimenty to mają być pieniądze na utrzymanie dziecka, a nie na częściowe wzmocnienie Twojego prywatnego budżetu.

Z pewnością zbyt wygórowane żądania spotkają się z protestem drugiego rodzica i sąd będzie musiał w tym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe, a to może wydłużyć całą sprawę.

Alimenty to mają być pieniądze na utrzymanie dziecka, a nie na częściowe wzmocnienie Twojego prywatnego budżetu.

7. Nie walcz bezzasadnie o kwestię władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

Mąż chce się rozwieść za porozumieniem stron - co robić?

Chodzi tu głównie o celowe działanie niektórych matek, które z dziecka robią “kartę przetargową” i próbują tym ukarać męża. Oddziel sprawy dorosłych od spraw rodzicielskich.

Byli małżonkowie nie muszą żyć w wielkiej zgodzie, ale dlaczego utrudniać kontakty rodzica z dzieckiem, jeśli do tej pory te kontakty były dobre? Można przecież być złym małżonkiem, ale dobrym ojcem lub matką.

Rodzic, co do zasady, ma prawo do spędzania czasu z dzieckiem, do wakacji, ferii, do tego, aby dziecko u niego nocowało. Jeśli tu rodzice będą mieli odmienne stanowiska, to konieczne mogą się stać zeznania świadków oraz badanie psychologiczno-pedagogiczne, a to są dalsze miesiące postępowania. Pamiętaj, że przerwy pomiędzy kolejnymi rozprawami trwają średnio 3 miesiące.

8. Nie wnoś o podział Waszego majątku wspólnego

Sąd i tak najpewniej nie zajmie się tą sprawą. Podział majątku po rozwodzie może być sprawą skomplikowaną i często długotrwałą.

Tylko w przypadku, gdy w skład majątku nie wchodzi nieruchomość (dom, mieszkania, działka) i jesteście zgodni odnośnie do warunków podziału, jest szansa na to, że sąd podzieli Wasz majątek.

Sąd nie będzie rozpatrywał tych kwestii wtedy, gdy miałoby to wydłużyć sprawę o rozwód.

9. Przygotuj się dobrze do rozprawy

Przeczytaj dokładnie swój pozew oraz ewentualne stanowisko swojego małżonka. Pozwoli Ci to nie być zaskoczonym pytaniami sądu. Często zdarza się tak, że matka wnosi o zasądzenie alimentów na dziecko w wysokości np. 1.

000 zł, a gdy sąd się pyta o to, co składa się na te koszty, to matka nie potrafi tego wyjaśnić.

Pamiętaj, że sąd kieruje się doświadczeniem życiowym, ale nie musi się wszystkiego domyślać – to w końcu Ty o coś wnosisz i musisz udowodnić swoje racje.

Pamiętaj, że sąd kieruje się doświadczeniem życiowym, ale nie musi się wszystkiego domyślać – to w końcu Ty o coś wnosisz i musisz udowodnić swoje racje.

10. Skorzystaj z fachowej pomocy

Jeśli nie da się rozwiązać Waszego problemu na drodze polubownej, a sprawy zaszły już za daleko, to udaj się do prawnika, który zajmuje się sprawami rozwodowymi i ma w tym doświadczenie. Czasem nawet proste początkowo procesy rozwodowe zmieniają się w potężne batalie sądowe. Warto mieć więc wtedy u swego boku profesjonalną pomoc prawną.

Prawnik pomoże Ci w zrozumieniu Twojej sytuacji prawnej, zwróci uwagę na to, jak należy się przygotować do rozwodu, czego unikać i jak się zachowywać w tej trudnej sytuacji.

Dlaczego w ogóle pary się rozwodzą?

Mąż chce się rozwieść za porozumieniem stron - co robić?

Najczęstszym powodem rozwodów jest niezgodność charakterów. Dużo mniej małżeństw podaje jako powód zdradę, problemy z alkoholem, hazardem, niegospodarność, długotrwałą rozłąkę lub kilka powodów jednocześnie. Nie jest to z pewnością zgodne z rzeczywistością, ponieważ pod tzw. niezgodnością charakterów kryją się często zupełnie inne powody, których małżonkowie nie chcą ujawniać, by nie pogarszać napiętej sytuacji i nie przedłużać niepotrzebnie sprawy rozwodowej.

Gdzie załatwia się rozwód i jak go przeprowadzić?

Rozwód można uzyskać tylko w sądzie – nie załatwisz tego u notariusza. Takie sprawy rozpatrywane są przez sądy okręgowe, znajdujące się zazwyczaj w dawnych miastach wojewódzkich.

Pozew kieruje się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania – pod warunkiem, że któreś z małżonków jeszcze w tym okręgu mieszka.

Przykładowo małżonkowie mieszkali razem w Katowicach, ale po rozstaniu żona wyprowadziła się do Sosnowca, a mąż do Gdańska. Właściwym do rozwodu jest Sąd Okręgowy w Katowicach, bo żona nadal mieszka w tym okręgu (sąd ten obejmuje swym zakresem np. Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Będzin).

Jeśli oboje zmienili miejsce zamieszkania na zupełnie inne okręgi, to bierzemy pod uwagę okręg właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (czyli tego, przeciwko któremu wnoszony jest pozew). Dopiero gdyby taki pozwany np. mieszkał za granicą lub jego miejsce zamieszkania nie byłoby znane, to właściwy będzie okręg zamieszkania powoda (tego, który wnosi pozew).

Pamiętaj, że nawet jeśli oboje mieszkacie już za granicą, ale chcielibyście się rozwieść w Polsce, to generalnie istnieje taka możliwość. Niektórzy się na to decydują, ponieważ przepisy innych państw bywają dużo bardziej restrykcyjne w kwestii rozwodu (np. konieczna jest długa separacja lub wina małżonka).

Ile trwa rozwód?

Mąż chce się rozwieść za porozumieniem stron - co robić?

Ludzie, którzy chcą się rozwieść, pytają się często o to ile to wszystko trwa.

Więcej na ten temat napisałem w osobnym wpisie – jak długo trwa sprawa o rozwód.

Duża część z nich chciałaby się rozstać z małżonkiem jak najszybciej – najlepiej na pierwszej rozprawie. Jest to oczywiście możliwe, ale trzeba wiedzieć o kilku istotnych zasadach, które wpływają na maksymalne usprawnienie procesu rozwodowego.

Pamiętać jednak trzeba o tym, że dla szybszego załatwienia sprawy, nie powinno się poświęcać wszystkiego! Mowa tu przykładowo o wysokości alimentów dla wspólnych małoletnich dzieci – kompletnie nierozważne byłoby żądanie ewidentnie niskich alimentów tylko po to, by małżonek nie robił problemów i zgodził się na szybki rozwód. Później nie jest bowiem tak łatwo podwyższyć alimenty, a już z pewnością nie miesiąc lub kilka miesięcy po rozwodzie.

Poza tym alimenty lub kontakty z małoletnim dzieckiem to są kwestie związane z nie z nami, a właśnie z dzieckiem, o którego dobro powinniśmy dbać. Te alimenty to będzie część funduszy, które przeznaczymy na utrzymanie dziecka.

Dlaczego więc kosztem jakości życia dziecka, mielibyśmy przyspieszać swoją sprawę o rozwód? To samo dotyczy kontaktów z dzieckiem. Skoro ojciec chce pielęgnować swoją relację z dzieckiem po rozwodzie, to niech walczy o jak najbardziej rozbudowane kontakty, mimo negatywnego nastawienia żony, a nie pozostaje tylko przy co drugim weekendzie.

Przez powyższe rady nie chcę powiedzieć, że nie opłaca się walczyć o wykazanie całkowitej winy małżonka, który Cię zdradził lub o wyższe niż „uśrednione” alimenty. Musisz jednak przemyśleć swoją sytuację, ocenić szanse powodzenia, aby nie tracić sił, pieniędzy i dowiedzieć się na końcu, że wina za rozkład pożycia małżeńskiego jest obopólna.

3 sytuacje, w których nie dostaniesz rozwodu

Czasem słyszę opowieści klientów o tym, że małżonek nie da im rozwodu ze złości. Osoby te odwlekają z tego powodu decyzję o skierowanie sprawy do sądu. Czy to prawda, że sąd może mi nie udzielić rozwodu? Czy małżonek może skutecznie uniemożliwić mi rozwiązanie małżeństwa? Dlaczego nie dostanę rozwodu, skoro nie kocham już małżonka i nie chcę z nim być?

Sąd odmówi Ci rozwodu jeśli z tej przyczyny miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci

Dobro wspólnych małoletnich dzieci

To prawda, że sąd może oddalić pozew o rozwód, co będzie jednoznaczne z nieuzyskaniem rozwodu. Zdarza się to jednak stosunkowo rzadko i w kilku, ściśle określonych ustawowo przypadkach. Sąd odmówi Ci rozwodu jeśli z tej przyczyny miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci.

See also:  Rozwód z winy męża i ograniczenia władzy rodzicielskiej

Taka decyzja podejmowana jest w zasadzie tylko na podstawie opinii specjalistów (np. biegły sądowy lekarz psycholog lub Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Dziecko dla prawidłowego rozwoju powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w poczuciu miłości.

Ważna jest więc odpowiedź na pytanie, czy rozwód nie osłabi więzi jednego z małżonków z dziećmi i czy nie wpłynie ujemnie na wykonywanie obowiązków rodzicielskich.

Należy jednak pamiętać, że ciągłe awantury rodziców oraz atmosfera, która nie pozwalałaby na spokój małoletnich dzieci, a wręcz prowadziłaby do ich demoralizacji, mogą być uznane za gorsze dla ich rozwoju niż sam rozwód rodziców.

Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Może wystąpić również i taka sytuacja, w której orzeczenie rozwodu pozostawałoby w sprzeczności z rażącą krzywdą, jakiej doznałby małżonek, który sprzeciwia się rozwodowi.

Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuację, gdy na skutek ciężkiej choroby lub kalectwa jednego z małżonków, ten drugi zdecydowałby się na rozwiązanie małżeństwa, ponieważ nie miałby siły ani ochoty na pomoc i zajmowanie się małżonkiem potrzebującym.

Rozwodu chce małżonek wyłącznie winny

Rozwodu raczej nie dostanie również małżonek wyłącznie winny za rozkład pożycia małżeńskiego (ten, który np. zdradził, znęcał się), gdy drugi małżonek chce mu jednak wybaczyć i spróbować naprawić relacje między nimi.

Jeśli małżonek niewinny sprzeciwi się więc rozwodowi, to faktycznie rozwodu raczej nie będzie.

Gdy jednak sąd nabierze przekonania, że sprzeciw małżonka niewinnego podyktowany jest przykładowo złością lub zemstą i nie ma na celu faktycznego wybaczenia małżonkowi wyłącznie winnemu, wówczas orzeczenie rozwodu będzie możliwe.

A na koniec dodam tylko, że do utrzymania małżeństwa i więzi pomiędzy małżonkami potrzebne są uczucia obojga małżonków. Jeśli więc nie zachodzą opisane wyżej przesłanki, to brak zgody małżonka na rozwód w sytuacji, gdy Ty już go nie kochasz i nie widzisz żadnych szans na uratowanie związku, nie niweczy możliwości uzyskania rozwodu.

Co wydarzy się dalej, zależy od Ciebie

 • Mam nadzieję, że któreś z tych porad okazały się dla Ciebie pomocne.
 • Chciałbym od Ciebie usłyszeć: o której z tych rzeczy do tej pory nie myślałaś (myślałeś)?
 • Czy była to rozmowa z małżonkiem?
 • A może sprawy związane z alimentami?
 • Napisz o tym w komentarzu, może uda mi się coś Ci jeszcze podpowiedzieć.

Jak wygląda sprawa rozwodowa w sądzie? ⇒ Ile trwa? Jak się zachować?

Niezależnie od powodu wizyta w sądzie zawsze wiąże się z pewnym poziomem stresu. Gdy przyczyną posiedzenia jest rozpad własnego małżeństwa, to nie może być przyjemne spotkanie.

Istnieje jednak sprawdzony sposób na stłumienie emocji i nerwów – oswojenie nieznanego.

Taki jest cel dzisiejszego artykułu – przedstawienie odpowiedzi na pytania, jak wygląda rozprawa sądowa, ile trwa oraz jak się na niej zachować.

Porada prawna online

Jak wygląda rozwód – od pozwu do posiedzenia sądu

Mając już ogólny zarys tego, jak przygotować się do rozwodu, warto przyjrzeć się bliżej poszczególnym etapom prowadzącym do rozprawy, podczas której małżeństwo może by w świetle prawa rozwiązane wyrokiem Sądu.

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się z chwilą wniesienia pozwu przez któregokolwiek z małżonków.

Nawet jeśli oboje wyrażają zgodną chęć zakończenia związku, jeden z nich zostanie w postępowaniu określony jako powód, a drugi jako pozwany, jednak nie będzie to miało żadnych konsekwencji w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Pozew o rozwód wnosi się w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków wraz z załącznikami. Do pozwu załącza się odpis skrócony aktu małżeństwa i ewentualne dowody.

Osoba wnosząca pozew uiszcza opłatę od pozwu w wysokości 600 zł i jest to kwota stała. Dodatkową opłatę uiszcza się, gdy ma być w ramach rozwodu przeprowadzony podział wspólnego majątku.

Sąd sprawdza pozew pod względem formalnym i może wezwać powoda do ewentualnego usunięcia nieprawidłowości. Spełniające wszystkie wymogi pismo jest następnie wysyłane przez sąd do drugiego małżonka.

Ma on dwa tygodnie na przedstawienie sądowi odpowiedzi na pozew, w której z pomocą adwokata lub radcy prawnego formułuje swoje stanowisko w sprawie. Może w nim zawrzeć swoje roszczenia i odnieść się do rozpadu małżeństwa, a także orzekania o winie, władzy rodzicielskiej, żądanych alimentów i sposobu kontaktu z dziećmi.

Jeśli pozwany nie ustosunkuje się do pozwu i nie złoży odpowiedzi, może stracić możliwość przedstawiania swoich racji, a zgłoszone przez niego wnioski mogą być spóźnione.

Następnie powód otrzymuje od sądu odpowiedź pozwanego. Może się zdarzyć, że powód wniesie pozew o rozwód bez orzekania o winie, a pozwany się na to nie zgodzi. Wówczas powód ma może zmienić żądanie na rozwód z orzekaniem o winie, lecz nie musi tego robić.

Sprawa rozwodowa – jak się zachować w sądzie?

Trudno określić czas oczekiwania na pierwszą rozprawę sądową, zależy to głównie od uwarunkowań konkretnego sądu m.in. liczby jego pracowników i zaplanowanych spraw. Często jest to okres kilku miesięcy, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość.

Obecność na własnej rozprawie rozwodowej jest obowiązkowa, jednak zdarzają się sytuacje, w których jest to po prostu niemożliwe. W takiej sytuacji należy poinformować sąd i najlepiej ustanowić pełnomocnika, który stawi się w twoim imieniu.

Jeśli natomiast wiemy, że wskutek losowej sytuacji spóźnimy się na rozprawę, należy telefonicznie poinformować o tym sekretariat sądu i poprosić o zaczekanie.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa w sądzie i jak się na niej zachować?

 • Na rozprawę sądową trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Należy wyłączyć telefon przed wejściem na salę rozpraw.
 • Najlepiej przybyć do sądu wcześniej i sprawdzić, czy nie mamy problemu ze znalezieniem sali – jej sygnatura znajduje się na zawiadomieniu o rozprawie. Jeśli nie możemy jej zlokalizować, pomoże nam w tym pracownik biura obsługi. Następnie należy upewnić się, że nasza sygnatura sprawy znajduje się na wokandzie wywieszonej na drzwiach sali.
 • Do sali można wejść wyłącznie po wywołaniu sprawy. Oprócz małżonków wchodzą również świadkowie (którzy po sprawdzeniu obecności będą poproszeni o opuszczenie sali) oraz pełnomocnicy stron.
 • Na posiedzeniu obecny jest zawsze kierujący rozprawą sędzia oraz dwóch ławników. Na początku następuje sprawdzenie obecności i weryfikacja tożsamości wszystkich przybyłych osób. Warto nadmienić, że rozprawa odbędzie się, nawet jeśli jeden z małżonków nie stawi się w sądzie. Świadkowie są proszeni o opuszczenie sali oraz ponowne wejście na wezwanie. Przesłuchanie świadków może nie być konieczne, jeśli małżonkowie zgadzają się na polubowny rozwód bez orzekania o winie.
 • Każda ze stron jest zawsze przesłuchiwana. Do sądu należy zwracać się „wysoki sądzie”. Powinniśmy powstrzymać się od obraźliwych, wulgarnych i emocjonalnych wypowiedzi. W imieniu każdej ze stron może przemawiać jej pełnomocnik.

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań podczas konsultacji z adwokatem. Trzeba więc podkreślić, że na początku sąd będzie dążył do ustalenia, co spowodowało trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz od jak dawna strony nie łączy już więź fizyczna, gospodarcza i duchowa. Sąd zapyta każdą ze stron:

 • jakie ma wykształcenie i wyuczony zawód, ile ma lat;
 • czy jej decyzja odnośnie rozwodu jest ostateczna i czy nie widzi już żadnych szans na kontynuowanie małżeństwa;
 • czy między małżonkami nie istnieje więź emocjonalna tzn. czy przestali kochać siebie nawzajem;
 • czy i od kiedy małżonkowie nie mieszkają razem tj. nie prowadzą wspólnego gospodarstwa (istnienie samej więzi gospodarczej nie jest jednak wystarczającą przesłanką do odmowy udzielenia rozwodu);
 • czy ustała między nimi więź fizyczna tzn. czy przestali utrzymywać kontakty seksualne;
 • czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, czy wiedzą one o rozwodzie, rozumieją i akceptują go, czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dzieci;
 • z którym rodzicem dzieci częściej się kontaktują, obecnie mieszkają, mają większą więź, kto ponosi koszty ich utrzymania i ile one wynoszą;
 • jaka jest sytuacja socjalna stron, gdzie strony pracują i jakie otrzymują wynagrodzenie.

Sąd na każdym etapie rozprawy może stwierdzić, że istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. Wówczas może skierować małżonków do mediacji, jeśli oboje wyrażą na to zgodę. Wspólne polubowne ustalenia mogą być też zalecone przez sąd w kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi. Wówczas rozwód nie dojdzie do skutku na pierwszej rozprawie.

Czy można otrzymać rozwód na pierwszej rozprawie?

Jeśli zarówno powód, jak i pozwany wykażą zgodne żądanie w zakresie rozwiązania małżeństwa oraz pozostałych wniosków, a co więcej – żadne z nich nie wniosło o rozwód z orzekaniem o winie, sąd może wydać wyrok na pierwszej rozprawie.

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dziecko lub dzieci szybkie sfinalizowanie rozwodu jest możliwe dzięki sformułowaniu tzw. porozumienia rodzicielskiego.

Pod okiem adwokata strony ustalają wówczas kwestie związane z najmłodszymi – władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, alimenty. Przed rozprawą strony mogą dokonać również wspólnych ustaleń, co do podziału majątku i wnieść zgodne wnioski o podział majątku wspólnego małżonków.

Ponadto w przypadku gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd musi przeprowadzić dowód z przesłuchania świadka na okoliczność, iż rozwód nie jest sprzeczny z dobrem małoletnich.

Podsumowując – rozwód można otrzymać na pierwszej lub drugiej rozprawie, jeśli małżonkowie są zgodni w swoich stanowiskach w sprawie. Niestety nie zawsze tak jest – wtedy niezbędne jest przeprowadzenie na rozprawie postępowania dowodowego.

Porada prawna online

Przebieg postępowania dowodowego

Przeprowadzenie przez sąd postępowania dowodowego jest konieczne po pierwsze gdy, co najmniej jedna ze stron żąda rozwodu z orzeczeniem o winie. Każdy małżonek może wówczas wnosić dowody świadczące o winie drugiego, np.

korespondencję SMS, a także wnosić o przesłuchanie świadków lub biegłych. Obowiązkiem stron jest zgłoszenie wszelkich dowodów w wyznaczonym wcześniej przez sąd terminie.

W zależności od liczby świadków ich przesłuchanie może przesunąć się na kolejną rozprawę.

W przypadku wniesienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie kluczowa dla wyroku jest współpraca z adwokatem. Samodzielna obrona swoich interesów przed sądem jest niezwykle trudna i stresująca, a jeśli druga strona będzie reprezentowana przez pełnomocnika, znajdujemy się na dużo słabszej pozycji, nawet jeśli jesteśmy pewni winy pozwanego.

See also:  Dom na kredyt przed zawarciem małżeństwa

Postępowanie dowodowe jest konieczne także wtedy, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i nie dołączyli do pozwu porozumienia rodzicielskiego. Wówczas sąd ustala wszystkie kwestie związane z najmłodszymi, także na podstawie dostarczonych dowodów. Dziecko może być świadkiem na rozprawie rozwodowej rodziców, jeśli ukończyło 17 lat.

Sąd może także zarządzić przeprowadzenie tzw. wywiadu środowiskowego, żeby zbadać sytuację życiową małoletniego i wydać rozstrzygnięcie w zakresie władczy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, opierając się na opinii wydanej przez biegłych, czyli tzw. Opiniodawczego Zespołu Sądowych specjalistów.

jest to grupa osób, która bada więzi z dzieckiem i kompetencje opiekuńczo wychowawcze obojga małżonków.

Na koniec postępowania dowodowego każdej ze stron jest udzielony głos, żeby mogła odnieść się do zeznań świadków, przedstawionych dowodów i innych istotnych kwestii.

Rozprawa rozwodowa – ile trwa?

Jeśli mamy do czynienia z wyżej opisanym przypadkiem – kiedy małżonkowie są zgodni co do wszystkich kwestii związanych z rozpadem ich związku, wspólnym majątkiem oraz małoletnimi dziećmi – rozwód może być udzielony na pierwszej rozprawie.

Samo posiedzenie nie trwa długo – zazwyczaj poniżej godziny. To, co martwi wiele osób, to czas całego postępowania, które w szczególnie trudnych, konfliktowych przypadkach może ciągnąć się latami.

Kluczowe jest więc porozumienie małżonków jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Zadzwoń!

FAQ:

1. Ile trwa rozprawa rozwodowa?

Rozwód bez orzekania o winie i z porozumieniem rodzicielskim (jeśli małżonkowie posiadają dzieci) można otrzymać na pierwszej rozprawie, która trwa z reguły od 30 minut do godziny.

2. Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Sąd ustala, dlaczego i kiedy ustały więzi łączące małżonków. Następnie przeprowadza postępowanie dowodowe, którego przebieg zależy od roszczeń powoda i pozwanego.

3. Co ustala sąd na rozprawie rozwodowej?

Oprócz decyzji o rozwiązaniu małżeństwa sąd reguluje także kwestie związane z wieloma innymi aspektami życia byłych małżonków i ich dzieci, np. komu powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, jak uregulować kontakty, alimentację, sposób korzystania z mieszkania. Może również dokonać podziału majątku, jeżeli nie spowoduje to wydłużenie postępowania.

Rozwód w Niemczech: 10 pytań i odpowiedzi

Ile kosztuje sprawa rozwodowa? Czy każda ze stron musi wynająć prawnika? Czym jest Versorgungsausgleich? Oto najważniejsze pytania odpowiedzi w temacie rozwodów w Niemczech.

 1. Kiedy małżeństwo może zostać rozwiązane?

Połowa wszystkich małżeństw w Niemczech się rozpada, większość z nich trwa około 14 lat. By otrzymać więc rozwód, należy zwrócić się do Familiengericht, czyli niemieckiego sądu rodzinnego.

Warunkiem jest jednak koniec wspólnoty małżeńskiej. Małżeństwo musi być tak zniszczone, że nie oczekuje się już żadnej poprawy.

Pary, które chcą otrzymać rozwód, muszą dowieść, że od roku nie mieszkają ze sobą, co potwierdzi, że ich małżeństwa nie da się już uratować.

 1. Który sąd jest odpowiedzialny za sprawy rozwodowe?

Za wszystkie małżeństwa zawarte w Niemczech odpowiedzialne są lokalne sądy rodzinne. Dotyczy to jednak tylko par, których małżonkowie są obywatelami Niemiec.

Jeśli jedno z nich pochodzi z innego kraju, pod pewnymi warunkami, może obowiązywać prawo innych państw. Jeśli obaj małżonkowie mieszkają w Niemczech w tym samym okręgu sądowym, odpowiedzialny jest miejscowy sąd rodzinny.

Inne przypadki reguluje paragraf 122 prawa rodzinnego Familiengesetz.

 1. Jak wnieść pozew o rozwód?

Każdy z małżonków może zlecić prawnikowi, złożenie wniosku w sądzie. Żaden urząd nie sprawdza, kto był winny rozpadowi małżeństwa. Pozew o rozwód można złożyć jednak dopiero po roku rozłąki.

Jeśli strony zdecydują się na rozwód za porozumieniem stron, należy to od razu zaznaczyć we wniosku o rozwód.

Jeśli małżonkowie tego nie zrobią, zostaną od razu złożone wnioski o sprawy okołorozwodowe, jak przykładowo prawo do opieki nad dziećmi, zasiłek alimentacyjny, wyrównanie roszczeń rentowych. Później sąd dostarcza papiery rozwodowe drugiemu małżonkowi.

 1. Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Niedługo po złożeniu wniosku o rozwód, sąd przysyła wnioskodawcy rachunek. Jeśli osoba ta nie jest zwolniona z kosztów procesowych, sąd rozpocznie dalsze działania dopiero po uregulowaniu płatności. Przygotowanie do procesu rozwodowego może trwać nawet kilka miesięcy. Później sąd ustala termin rozprawy, na której zjawić muszą się obaj małżonkowie wraz z prawnikami.

Po potwierdzeniu, że obie strony pojawiły się w sądzie, sędzia sprawdza dane osobowe małżonków, czy upłynął wspomniany rok separacji, a małżeństwo rzeczywiście się rozpadło. Następnie sędzia wyrównuje roszczenia rentowe oraz decyduje o innych sprawach okołorozwodowych. Gdy tylko rozwód zostanie orzeczony, jest on prawomocny, jeśli obie strony zatrudniły prawnika.

 1. Czy rozwód za porozumieniem stron pozwala zaoszczędzić pieniądze?

Jeśli obaj małżonkowie zgodzą się na rozwód, ten może mieć formę rozwodu za porozumienie stron. W takiej sytuacji należy jednak najpierw dogadać się co do wszystkich znaczących spraw, jak podział wspólnego majątku, zasiłek alimentacyjny dla dzieci i małżonka.

Należy także osiągnąć porozumienie w temacie opieki nad wspólnymi dziećmi oraz wyrównania roszczeń rentowych (Versorgungsausgleich). Konsultacja prawnicza zapewni w takiej sytuacji pewność, że wzięto pod uwagę wszystkie następstwa prawne.

Wszystkie te ustalenia i następstwa najlepiej zawrzeć w umowie rozwodowej (Scheidungs­folgen­vereinbarung). W przypadku niektórych spraw wymagana jest wizyta u notariusza.

Rozwód za porozumieniem stron zaoszczędza przede wszystkim dużo czasu, bardzo często potrzebny jest jedynie termin w sądzie. Wystarczy także tylko jeden prawnik, którego koszty opłacą obie strony.

 1. Czy trzeba zatrudnić prawnika?

W przypadku sprawy rozwodowej wymagane jest, by jedynie wnioskodawca wynajął prawnika. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, drugi małżonek nie potrzebuje adwokata. Jeśli dojdzie jednak do jakichkolwiek niezgodności pomiędzy stronami sprawy, warto wynająć prawnika. Kogo nie stać na taki wydatek, może zostać zwolnionych z kosztów procesowych.

Rozwód związany jest z różnymi opłatami. Należy opłacić nie tylko koszty sądowe, lecz także wynajętego prawnika. Koszty są obliczane na podstawie wartości przedmiotu sporu. Im większy majątek, tym wyższa wartość.

Sąd ustala w trakcie każdego procesu rozwodowego wartość przedmiotu sporu o wysokości przynajmniej 2 tys. euro. Prawnicy naliczają opłaty procesowe oraz za udział w rozprawie. Do tego dochodzą także opłaty ryczałtowe za pocztę, telefon i podatek VAT.

Decydując się na rozwód należy więc liczyć się z kosztem sięgającym przynajmniej czterocyfrowej liczby.

 1. Czy rozwód online jest tańszy?

Wiele prawników oferuje swoje usługi online. Całkowity rozwód przez Internet nie jest jednak możliwy. Proces ma bowiem miejsce w odpowiednim sądzie.

 1. Czym jest Versorgungsausgleich?

Różnice w prawie do emerytury (Versorgungs­anspruch), które powstały w trakcie małżeństwa muszą zostać wyrównane. W tym celu sąd otrzymuje od ubezpieczycieli odpowiednie informacje emerytalne. Wyrównanie roszczeń rentownych, czyli Versorgungsausgleich następuje poprzez odjęcie jednostek rozrachunkowych (Entgeltpunkt) jednemu małżonkowi i przypisanie ich drugiemu.

 1. W jakich sytuacjach należy płacić zasiłek alimentacyjny?

Zobowiązania i obowiązek utrzymania finansowego powstają w stosunku do niepełnoletnich dzieci lub pełnoletnich, które nie są jeszcze niezależne finansowo. Były małżonek ma prawo do ograniczonego czasowo zasiłku alimentacyjnego, jeśli opiekuje się wspólnymi dziećmi, które nie przekroczyły 3 roku życia.

Brak zgody małżonka na rozwód § Adwokat Łukowicz – Wrocław

Wystąpienie przez jednego z małżonków do sądu z pozwem o rozwód nie oznacza, że drugi z małżonków ma obowiązek wyrazić na niego zgodę. Sprzeciw małżonka musi być jednak odpowiednio uargumentowany i poparty stosownymi dowodami.

Małżonek, który nie chce rozwodu, może wnieść o oddalenie powództwa z uwagi na brak przesłanek pozytywnych orzeczenia rozwodu lub zaistnienie przesłanek negatywnych.

Jego sprzeciw nie musi jednak oznaczać, że sąd nie orzeknie rozwodu, jednak z pewnością komplikuje on postępowanie.

Należy bowiem pamiętać, że w polskim prawie rodzinnym obowiązuje zasada trwałości małżeństwa i sąd jest zobowiązany badać, czy w istocie zasadne jest orzeczenie rozwodu. Jednostronne oświadczenie jednego tylko małżonka wyrażające wolę zakończenia związku nie jest z pewnością wystarczające.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Rozwód może zostać orzeczony jedynie w sytuacji, gdy miedzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Owo pożycie wyraża się w istnieniu trzech podstawowych więzi łączących parę tj. więzi duchowej (emocjonalnej), fizycznej i gospodarczej.

W razie wystąpienia przez jednego z małżonków z pozwem o rozwód drugi z nich może twierdzić, że do rozpadu wskazanych więzi wcale nie doszło, a co za tym idzie, nie można orzec o rozwiązaniu małżeństwa.

Mąż lub żona może udowadniać przykładowo, że strony nadal darzą się uczuciem, a wystąpienie z pozwem o rozwód jest wynikiem jedynie chwilowych problemów małżeńskich.

Ponadto małżonek sprzeciwiający się rozwodowi może twierdzić, że wprawdzie więzi te uległy rozpadowi, jednak rozpad ten nie ma trwałego charakteru z uwagi upływ niewielkiej ilości czasu od rozstania. Wówczas może bowiem jeszcze istnieć szansa na pogodzenie się stron i uratowanie małżeństwa, ewentualnie możliwe będzie orzeczenie zamiast rozwodu separacji.

Brak zgody na rozwód

Brak zgody na rozwód może także wynikać z tego, że byłby on sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci stron lub z innych przyczyn byłby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. z uwagi na stan zdrowia jednego z małżonków). Podnoszenie takiego rodzaju argumentów może skutecznie zablokować orzeczenie rozwodu.

Rozwodu nie może żądać małżonek winny rozpadowi małżeństwa

Warto także pamiętać, że rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi na niego zgodę lub brak tej zgody w okolicznościach konkretnej sprawy jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

W praktyce oznacza to, że małżonek dopuszczając się przykładowo zdrady małżeńskiej, nie może zażądać rozwiązania małżeństwa przyznając się do winy i „biorąc ją na siebie”, jeśli drugi z małżonków nie wyrazi na to zgody.

Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, gdy osoba winna rozpadowi małżeństwa jednostronnie decyduje o zakończeniu związku.

Co, jeśli drugi z małżonków wcale nie chce się rozwieść?

Przede wszystkim brak zgody małżonka na rozwód może sprawić, że sąd rozwodu po prostu nie orzeknie i oddali powództwo.

See also:  Umowa o surogacji

Stanie się tak, jeśli w wyniku postępowania dowodowego zostanie ustalone, że więzi małżeńskie nie zostały wcale zerwane lub istnieją realne widoki na trwanie małżeństwa.

Sąd może dojść do przekonania, że nie zaistniały przesłanki warunkujące orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa.

Ponadto brak zgody małżonka na rozwód sprawia, że małżonek występujący z pozwem nie może żądać, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie stron w rozkładzie pożycia. Przepisy mówią bowiem wyraźnie, że sąd może odstąpić od orzekania o winie jedynie w sytuacji, gdy oboje małżonkowie o to wnoszą.

Wobec braku takiego wniosku sąd jest zobowiązany do procedowania w kierunku ustalenia, czy doszło do rozpadu pożycia stron, a jeśli tak, to z czyjej winy.

Tym samym jeśli w wyniku wniesienia powództwa o rozwód druga strona się mu sprzeciwia, strona powodowa najczęściej zmienia swoje stanowisko i wnosi o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanego lub ewentualnie z winy obu stron, co powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie.

Należy podkreślić, że sytuacje, w których w istocie dochodzi o oddalenia powództwa z uwagi na brak przesłanek pozytywnych (trwały i zupełny rozkład pożycia) lub zaistnienie przesłanek negatywnych (dobro małoletnich dzieci lub zasady współżycia aspołecznego) należą raczej do rzadkich. Co do zasady po wytoczeniu sprawy o rozwód więzi łączące dotąd strony, nawet jeśli istniały w początkowej fazie rozwodu, ulegają stopniowo coraz większemu rozluźnieniu i w końcu zerwaniu, co stanowi dla sądu podstawę orzeczenie rozwodu. Bardzo często również zdecydowana postawa i determinacja małżonka żądającego rozwodu ostatecznie doprowadza do drugiego z nich do wniosku, że nie ma szans na ratowanie związku i w konsekwencji zmiany jego stanowiska procesowego na wniosek orzeczenie rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie – szybki rozwód małżonków

Strona główna » Blog » Rozwód bez orzekania o winie – szybki rozwód za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie z reguły przebiega szybciej od rozwodu z orzekaniem o winie. Aby zakończyć taki związek małżeński, najczęściej wystarczy jedna albo dwie rozprawy. Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie? Ile kosztuje szybki rozwód? Czy sprawa rozwodowa bez orzekania o winie jest korzystna?

Orzeczenie rozwodu może nastąpić jedynie wyrokiem sądu, który zapada przy ustaleniu, iż ma miejsce zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Zupełny rozkład oznacza, iż nie ma już więzi łączących małżonków, zarówno fizycznych, emocjonalnych, jak i gospodarczych, z kolei „trwały rozkład” to taki, który nie daje jakichkolwiek szans na powrót małżonków do siebie.

Rozwód bez orzekania o winie      

Jak wygląda sprawa rozwodowa bez orzekania o winie? Decydując się na rozwód za porozumieniem stron należy złożyć w trakcie rozprawy zgodny wniosek przez oboje małżonków.

Na jego podstawie sąd nie orzeka o winie. W praktyce oznacza to, iż żadne z małżonków nie jest winne za rozpad małżeństwa.

Warto jednak pamiętać iż początkowe zdecydowanie się na rozwód za porozumieniem stron bez orzekania o winie ma charakter odwracalny.

W sytuacji, gdy w trakcie rozprawy rozwodowej jeden z małżonków zmieni zdanie, ma prawo do modyfikacji swojego wniosku.                              

Pozew o rozwód bez orzekania o winie   

Pisząc pozew rozwodowy bez orzekania o winie należy pamiętać o zawarciu w nim wielu kwestii.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o takich elementach, jak:

 • wskazanie powoda oraz pozwanego (strony pozwu) –
  imiona, nazwiska, adresy oraz numery pesel,
 • określenie sądu, do którego pozew zostanie
  skierowany,
 • odpowiednie sformułowanie wniosków pozwu, a
  mianowicie określenie m. in. czy jest to pozew z orzekaniem o winie czy też bez
  orzekania.

Rozwód bez orzekania o
winie a alimenty          

Rozwód bez orzekania
o winie a alimenty
to kwestia, która interesuje wiele osób decydujących się
na tę formę rozwodu. Poniżej przybliżymy kwestię alimentów na byłego małżonka.

Jak podaje
art. 60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który nie
został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w
niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania
środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom
uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. 

Co to oznacza w praktyce? W sytuacji „słabszego” obowiązku alimentacyjnego, przede wszystkim należy znajdować się w niedostatku, który jest rozumiany przez Sąd Najwyższy jako stan, w czasie którego osoba nie ma żadnych własnych środków, jak również możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Usprawiedliwione potrzeby to dolna granica obowiązku alimentacyjnego, z kolei górna granica to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Warto w tym miejscu odnotować, że art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa „silniejszy” obowiązek alimentacyjny.

Alimenty na tej podstawie mogą być dochodzone jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Tym samym orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie zamyka drogę do takiego rodzaju alimentów. Warto o tym pamiętać decydując się na rozwód za porozumieniem stron.

Takiego rodzaju alimenty mogą przysługiwać w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W związku z tym małżonek niewinny nie musi pozostawać w niedostatku w celu ubiegania się o takiego rodzaju alimenty.

Co ważne, sąd nie zwraca uwagi wyłącznie na wysokość osiąganych dochodów przez byłego małżonka, ale bada również jakie hipotetycznie mógłby osiągać dochody, gdyby w sposób realny wykorzystywał swój potencjał zarobkowy.

Sąd zwraca także uwagę na stan majątkowy osoby zobowiązanej do alimentacji czyli np. nieruchomości i ruchomości będące własnością zobowiązanego.

Rozwód bez orzekania o
winie a dzieci    

Pozew o rozwód bez
orzekania o winie z dziećmi
– Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie
dzieci, to Sąd zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, ustaleniu miejsca
zamieszkania, kontaktach oraz alimentach na dzieci. Te kwestie są niezależne od
rozstrzygnięcia o winie małżonków.

 • Decyzje w zakresie małoletnich dzieci, sąd rozwodowy podejmuje na skutek rozważenia wszelkich okoliczności sprawy.
 • W wielu przypadkach przed podjęciem ostatecznej decyzji przez sąd, dochodzi do zasięgnięcia opinii psychologa albo opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych.
 • Może się to wiązać z wydaniem stosownych opinii psychologicznych, oceną predyspozycji rodzicielskich małżonków oraz zbadaniem więzi małoletnich dzieci z rodzicami.

Kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów bywają niezwykle złożone. Sąd rozwodowy kieruje się w tym względzie przede wszystkim dobrem dziecka. Opieka nad dzieckiem jest powierzana rodzicowi dającemu lepszą gwarancję odpowiedniego wykonywania spoczywających na nim obowiązków.

Zdarzają się jednak sytuacje zastosowania opieki naprzemiennej. Oznacza to, że małoletnie dziecko przebywa u każdego z rodziców na zmianę w odpowiednich odstępach czasowych.

W takim przypadku można nie rozstrzygać o alimentach, natomiast każdy z rodziców jest zobowiązany do równego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dziecka. Opieka naprzemienna jest praktykowana w sytuacjach wypracowanego porozumienia rodziców w zakresie wychowania dziecka.

Podział majątku po
rozwodzie

Podział majątku wspólnego może odbyć się w ramach sprawy rozwodowej. Najczęściej jednak sprawa o podział majątku wspólnego ma charakter następczy względem sprawy rozwodowej.  

Sąd rozwodowy może orzec o podziale majątku wspólnego jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Można założyć zatem, że podział majątku wspólnego jest możliwy w sprawie rozwodowej, jeżeli strony wypracują zgodne porozumienie co do założeń podziału.

Czym jest majątek wspólny małżonków? W przypadku braku umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy), z momentem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje stan małżeńskiej wspólności majątkowej.

W momencie zakończenia sprawy rozwodowej wspomniana wspólność majątkowo kończy się, natomiast majątek, który małżonkowie zgromadzili w czasie małżeństwa powinien zostać podzielony. Co do zasady udziały w majątku wspólnym są równe, ale zdarzają się odstępstwa od tej sytuacji.

W przypadku podziału majątku po rozwodzie możliwe są dwa sposoby:

Decydując się na podział majątku warto skorzystać z pomocy
prawnika, któremu zależy na spełnieniu oczekiwań klientów w kwestii podziału
majątku wspólnego.

Rozwód bez orzekania o winie – ile trwa?

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? Ciężko określić jednoznacznie czas trwania
takiego rozwodu, ponieważ zależny jest on np. od ilości spraw rozwodowych
odbywających się w danym sądzie.

Ile zatem trwa rozwód bez orzekania o winie? Zwykle udaje się zakończyć związek małżeński już na pierwszej, bądź drugiej rozprawie. Istotna jest w tym względzie również sytuacja małoletnich dzieci.

Zdecydowanie dłuższe procesy są w przypadku rozpadu małżeństwa z orzeczeniem o winie, ponieważ mogą trwać nawet kilka lat.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?        

Jakie koszty niesie
za sobą rozwód bez orzekania o winie? Uzależnione są one od kilku
czynników, jak:

 • stopień
  złożoności sprawy,
 • posiadanie
  małoletnich dzieci,
 • sytuacja
  majątkowej stron oraz stanowisko względem alimentów.

Podstawowym kosztem jest niezależnym stanowiska stron jest opłata sądowa za pozew o rozwód w kwocie 600 zł.

Przykładowo w sytuacji, gdy małżonkowie w czasie procesu będą chcieli dokonać zgodnego podziału majątku wspólnego to muszą uiścić dodatkową opłatę – 300 zł.

Rozwód bez orzekania o winie – konsekwencje 

Czy warto brać rozwód bez orzekania o winie? Decydując się na taką formę rozwodu należy
uwzględnić plusy i minusy. Przede wszystkim warto wiedzieć o tym, że:

 • małżonkowie mogą ubiegać się o alimenty od drugiej strony tylko, gdy są w tzw. niedostatku (inaczej sprawa wygląda przy rozwodzie z orzekaniem i winie),
 • taki typ rozwodu jest zdecydowanie szybszy, ponieważ ten z orzeczeniem o winie może ciągnąć się nawet latami,
 • zwykle rozwód bez orzekania o winie jest mniej stresujący, nie wymaga wielu świadków i dołączania nadmiernej ilości dokumentacji.

Decydując się na
zakończenie związku małżeńskiego, warto skorzystać z pomocy
profesjonalistów
i zgłosić się do kancelarii prawnej, która skutecznie
pomoże przejść przez sprawy rodzinne, zapewniając przy tym:

 • lojalność,
 • dyskrecję,
 • profesjonalizm.

Co ważne, sprawa
rozwodowa z pomocą specjalisty gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i redukuje
stres.

Leave a Reply

Your email address will not be published.