Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie

Najlepszą metodą na sprawne uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie jest porozumienie i dobry kontakt między stronami. Małżonkowie, którzy są zgodni co do żądań i samego rozwodu nie powinni obawiać się wieloletniej sprawy sądowej. Inaczej sytuacja prezentuje się wówczas, gdy jedna ze stron nie chce się rozwieść lub ma wobec drugiej strony oczekiwania niemożliwe do spełnienia.

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie

Rozwód bez orzekania o winie wpływa na przebieg procesu i znacznie go skraca, ponieważ sąd nie prowadzi szczegółowego postępowania dowodowego z udziałem świadków. Wystarczające jest wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego w oparciu o przesłuchanie stron. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego musi nastąpić na płaszczyźnie:

 • emocjonalnej – małżonkowie nie darzą się już uczuciem,
 • fizycznej – małżonkowie nie utrzymują kontaktów intymnych,
 • gospodarczej – małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego lub mieszkają osobno

W ten sposób dochodzi do wykazania, że nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego i relacji nie można już w żaden sposób ocalić. Zgodne zeznania stron to najważniejszy element uzyskania szybkiego rozwodu.

Co dokładnie oznacza zgodność między małżonkami? Stanowiska obydwu stron powinny być takie same w kwestii:

 • orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej i alimentów
 • i fakultatywnie także w kwestii podziału majątku wspólnego.

W trakcie sprawy sądowej może paść więcej pytań. Jeśli żadna ze stron nie zmieni stanowiska ani nie zgłosi dodatkowych roszczeń, rozwód zostanie orzeczony szybko i bez zbędnych komplikacji. W przypadku braku orzekania o winie sąd nie będzie dociekał, który z małżonków odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego, choć może paść pytanie o przyczynę tej sytuacji.

Czy szybki rozwód z orzekaniem o winie jednej ze stron jest możliwy? Okazuje się, że tak, lecz przede wszystkim w szczególnym przypadku. Strona ponosząca wyłączną winę za rozpad małżeństwa (np. w związku z przemocą domową, zdradą, uzależnieniem) może wziąć na siebie całą odpowiedzialność przed sądem. Musi przyznać swoją winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Dzieje się tak jednak bardzo rzadko – znacznie częściej małżonkowie obwiniają siebie nawzajem. Rozpoczyna się wtedy batalia sądowa, polegająca na udowadnianiu winy, zbieraniu materiałów dowodowych i licznych przepychankach słownych. Wpływa to na znaczne przedłużenie sprawy.

Posiadanie niepełnoletniego potomstwa nie musi wpływać na przedłużenie spraw rozwodowych, o ile zostaną spełnione wyżej wymienione kryteria, tj. małżonkowie będą zgodni w kwestii opieki nad dziećmi, alimentów i sprawowania władzy rodzicielskiej. Zadaniem sądu jest dokładna ocena dobra dziecka – decyzje małżonków nie mogą na to wpływać negatywnie.

Jeśli sąd uzna, że dobro dziecka jest zagrożone, sprawa nie tylko może się przedłużyć, ale w skrajnych przypadkach małżonkowie mogą wcale nie otrzymać rozwodu.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? – Kinga Gawor – Kancelaria Prawna

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawiefot. pixabay

Klienci często pytają, ile trwa rozwód bez orzekana o winie. Czy wiesz, że rozwód bez orzekania o winie jest najczęściej orzekanym rodzajem rozwodu.  To wynika ze statystyk. To potwierdza także moje doświadczenie zawodowe. Większość moich klientów decyduje się na ten rodzaj rozwodu, by oszczędzić czas oraz nerwy.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Niewątpliwą zaletą rozwodu bez orzekania o winie jest fakt, iż postępowanie sądowe trwa znacznie krócej niż przy rozwodzie z orzekaniem o winie.

Minusem natomiast rozwodu bez orzekania o winie jest ograniczona możliwość żądania alimentów między byłymi małżonkami. Więcej o tym przeczytasz tutaj oraz tutaj.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Sprawa o rozwód bez orzekania o winie z reguły obejmuje jedną, bądź dwie rozprawy sądowe. Jeżeli małżonkowie zgodnie żądają orzeczenia rozwodu i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci jest duża szansa, że postępowanie sądowe zakończy się orzeczeniem rozwodu już na pierwszej rozprawie.

Na tej rozprawie sąd przesłucha rozstających się małżonków celem ustalenia, czy między nimi nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Taka rozprawa zazwyczaj trwa do 30 minut. Sądy wyznaczają rozprawy sądowe w sprawie o rozwód przeciętnie co 3-4 miesiące.

To oznacza, że sprawa o rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się nawet przed upływem pół roku od złożenia pozwu.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Dodatkowo, nawet, jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się szybko. Warunkiem jest, by małżonkowie byli zgodni, do co tego, jak ma wyglądać życie dzieci po rozwodzie (z kim dzieci będą mieszkać, kontakty z dziećmi itp.).

 • Tymczasem, sprawa o rozwód z orzekaniem o winie, gdy małżonkowie powołują wielu świadków celem wykazania winy współmałżonka, może trwać nawet kilka lat.
 • *****
 •  O tym, ile kosztuje rozwód przeczytasz tutaj.
 • Posiadamy duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach rozwodowych przed nast. sądami:

Rozwody z elementem międzynarodowym

Gawor Kancelaria Prawna specjalizuje się także w prowadzeniu spraw rozwodowych z elementem międzynarodowym. Zatem jeżeli chcesz rozwieść się w Polsce z obcokrajowcem, to umów się na konsultację.

See also:  Umowa o surogacji

Jeśli natomiast Ty i Twój małżonek jesteście Polakami i mieszkacie za granicą, to również skonsultuj z nami przeprowadzenie rozwodu w Polsce.

Legalizacja rozwodu zagranicznego w Polsce

Dodatkowo zajmujemy się legalizacją zagranicznych wyroków rozwodowych w Polsce. Przeprowadzamy zarówno uznanie zagranicznych rozwodów przed sadem polskim, jak i rejestracje w urzędzie stanu cywilnego.

 1. Umów się z nami na konsultację.
 2. Dla klientów przebywających za granicą istnieje możliwość konsultacji online.
 3. #adwokat rozwód Kraków
 4. #adwokat rozwód Warszawa
 5. #adwokat rozwód Katowice
 6. # rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

Ile trwa rozwód z/bez orzekania o winie [aktualne w 2021]

W Polsce toczy się coraz więcej spraw o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Wiele z nich kończy się dosyć szybko – często już na pierwszej rozprawie. Są jednak i takie, które toczą się rok, a nawet kilka lat.

Wszystko zależy od tego, jak bardzo małżonkowie są ze sobą skłóceni i czy będą walczyli o każdą możliwą kwestię.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? Zazwyczaj wyrok wydawany jest już na pierwszej rozprawie, na którą czeka się minimum 3 miesiące.

Ile trwa sprawa z orzekaniem o winie? Takie postępowanie zajmujeśrednio od 3 do 4 rozpraw, a przerwy pomiędzy rozprawami to zazwyczaj 3-4 miesiące.

1. Ile trwa rozwód bez orzekania o winie / za porozumieniem stron

Należy pamiętać, że najkrótszy rozwód to taki, w którym małżonkowie dogadali się odnośnie do wszystkich istotnych kwestii. Mowa wtedy o rozwodzie bez orzekania o winie lub potocznie o rozwodzie za porozumieniem stron.

Kiedy oboje małżonkowie znaleźli porozumienie we wszystkich istotnych sprawach, wówczas rozwód ma szansę trwać krótko i zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

Porozumienie między małżonkami we wszystkich istotnych sprawach oznacza między innymi, że:

 • nie chcą ustalać, kto ponosi winię za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • wiedzą jak ma wyglądać władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
 • jaka będzie kwota alimentów na takie dziecko,
 • jak mają wyglądać kontakty dziecka z rodzicami po ich rozwodzie.

Jeszcze krócej może trwać rozwód za porozumieniem stron, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Wtedy muszą tylko oboje zgodzić się na nieorzekanie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Odpadają wtedy negocjacje, dotyczące kwestii małoletnich dzieci i ewentualne sporządzenie rodzinnego planu wychowawczego, czyli dokumentu, zawierającego uzgodnienia odnośnie do władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi.

Trzeba też pamiętać, że kwestie formalne wpływają na długość postępowania sądowego. Dlatego warto odpowiednio sporządzić pozew oraz odpowiedź na pozew, aby uniknąć braków formalnych i niejasności.

W przeciwnym razie sąd może nas wzywać do uzupełnienia takich braków (np. dołączenie do pozwu wymaganych prawem dokumentów) lub wyjaśnień, a to może spowodować nawet wielotygodniowe opóźnienie w rozpoznaniu sprawy.

Do takiego szybkiego załatwienia sprawy konieczne jest więc porozumienie małżonków, którym w rozmowach przedsądowych oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji mogą pomagać ich pełnomocnicy (radca prawny, adwokat).

Dużo zależy od liczby spraw, wpływających do danego sądu oraz od liczby sędziów orzekających w danym wydziale.

Rozwód bez orzekania o winie w Sądzie Okręgowym na terenie województwa śląskiego można uzyskać po ok. 3-4 miesiącach od chwili złożenia pozwu.

W innych województwach można czekać dłużej – przykładowo w Warszawie pierwsza rozprawa może się odbyć po ok. 8 miesiącach od złożenia pozwu.

Należy również pamiętać o tym, że:

 • pozwu o rozwód nie można złożyć w dowolnym Sądzie i w dowolnym mieście – musi to być właściwy miejscowo Sąd Okręgowy, co zostało określone przepisami,
 • nie w każdej sytuacji, w której małżonkowie dojdą do porozumienia, Sąd orzeknie między nimi rozwód.

Warto więc zapoznać się z naszym poradnikiem jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by uzyskać rozwód. Mowa tu przede wszystkim o całkowitym i trwałym zerwaniu więzi pomiędzy małżonkami oraz o dobru wspólnego małoletniego dziecka.

2. Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie

Gdy małżonkowie zgodnie nie zdecydują, by Sąd nie orzekał o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas konieczne stanie się wykazywanie kto i z jakiego powodu winę za ten rozkład ponosi. Trzeba wtedy powołać dowody, dzięki którym będzie można wykazywać winę małżonka za rozpad związku.

Wśród dowodów najbardziej „czasochłonnymi” są świadkowie. Im więcej świadków wskażemy, tym więcej może być rozpraw, a okres pomiędzy kolejnym rozprawami trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Czasem świadek zeznaje krótko o konkretnym zdarzeniu (ok. 20-30 minut), ale są też osoby, które znają lepiej sytuację między małżonkami i potrafią zeznawać przez godzinę albo i dłużej. Rzadko jest wówczas możliwe, aby sąd zdążył przesłuchać na jednej rozprawie 2-3 takie osoby. Dlatego liczba świadków może wydłużyć czas całego procesu.

Trzeba też pamiętać, że świadek może mieszkać daleko od siedziby sądu, w którym toczy się sprawa. Ma wtedy prawo wnosić o przesłuchanie go w sądzie położonym najbliżej jego miejsca zamieszkania. Każdy taki wypadek powoduje, że sprawa przedłuża się o kolejnych kilka miesięcy.

Od 2019 roku Sąd może postanowić, że świadek będzie składał zeznania na piśmie.

Wówczas dostaje on listę pytań oraz formularz z obowiązkiem odpowiedzi na pytania – zwykle ma na to 14 dni od doręczenia mu korespondencji.

Ta możliwość jest coraz częściej wykorzystywana przez sądy w okresie pandemii koronawirusa – ogranicza się bowiem w ten sposób kontakt na sali sądowej świadków z sędziami oraz stronami procesu i ich pełnomocnikami.

Postępowanie rozwodowe nie skończy się również szybko, jeśli przedstawiamy wiele dowodów z dokumentów, o które sąd będzie musiał się zwrócić do różnych organów państwowych oraz instytucji (np. akta innych spraw sądowych, informacje z banków, od operatorów sieci komórkowych).

Rozwód z orzekaniem o winie w Sądzie Okręgowym na terenie województwa śląskiego trwa zwykle kilkanaście miesięcy, ale może ciągnąć się nawet dłużej.

See also:  Czy czeka mnie zwrot zabezpieczenia alimentacyjnego?

Wszystko zależy od liczby zgłoszonych świadków, czy będą oni przesłuchiwani osobiście w sądzie (dużo krócej trwa przesłuchanie świadków na drodze pisemnej), a także od tego, czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko i potrafią dojść do porozumienia w zakresie władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dzieckiem.

Dlatego nie warto się “licytować” na jak największą liczbę świadków.

Lepiej wskazać 2-3 osoby, które jednak będą dobrze rozeznane w sytuacji między małżonkami i były naocznymi obserwatorami pewnych zachowań i zdarzeń.

Trzeba też pamiętać, że Sąd może sam pominąć dowód, który zmierza jedynie do przedłużenia postępowania lub ma wykazać fakt nieistotny dla sprawy lub już udowodniony.

3. Ile trwa rozwód w pandemii

W trakcie trwania pandemii koronawirusa sąd może nakazać świadkom złożyć zeznania na piśmie, co znacznie przyśpiesza postępowanie. Nie jest bowiem konieczne przesłuchiwanie świadków na sali rozpraw – sąd może jednocześnie do kilku świadków wysłać listę pytań i nakazać im udzielenie odpowiedzi w określonym czasie (zazwyczaj 14 dni).

Niektórzy sędziowie podchodzą jednak do tej możliwości sceptycznie, ponieważ uniemożliwia ona zadawanie dodatkowych pytań, które mogą pojawić się w trakcie przesłuchania.

Obawiają się również o rzetelność takich zeznań na piśmie, ponieważ na świadka może wpływać jedna ze stron procesu, a nawet podpowiadać mu treść odpowiedzi.

Trzeba jasno jednak zaznaczyć, że świadek podpisuje również specjalne pouczenie, z którego wynika odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.

Koronawirus wpłynął również na możliwość przeprowadzania rozpraw na odległość – przez internet. Jeśli strony procesu oraz świadkowie mają odpowiednie warunki techniczne, to wtedy możliwe jest przeprowadzenie takiej rozprawy bez ich obecności na sali rozpraw. Decyzję w tym zakresie podejmuje zawsze sąd.

Wszystko to ma usprawnić przebieg sprawy sądowej w okresie pandemii koronawirusa. Nie musi to jednak oznaczać, że wyrok zawsze uzyskamy wcześniej niż przed pandemią. Z uwagi na zachorowania rozprawy potrafią być w ostatniej chwili odwoływane i przekładane na późniejszy termin.

Co jeszcze wpływa na to ile trwa rozwód?

Badanie psychologiczne i pedagogiczne (OZZS dawniej RODK)

Sprawa rozwodowa wydłuży się również wtedy, gdy sąd uzna za konieczne przeprowadzenie badań przez psychologa i pedagoga w ramach OZZS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Przeprowadza się je zazwyczaj wtedy, gdy jeden małżonek zarzuca drugiemu nieprawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej lub chce z jakiegoś powodu ograniczyć mu kontakty z dzieckiem.

Badanie psychologiczne i pedagogiczne dotyczy tylko sytuacji, w której małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko. Należy ustalić, które rozwiązania będą dla niego najkorzystniejsze. Chodzi o ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, czy rozwód będzie zgodny z jego dziecka. Na takie badanie czeka się jednak często kilka miesięcy – czasem nawet ponad pół roku.

Podział majątku w sprawie rozwodowej

Sąd rozwodowy może również dokonać podziału majątku wspólnego małżonków. Dzieje się tak jednak niezmiernie rzadko – zwykle wtedy, gdy obie strony są zgodne odnośnie do sposobu podziału majątku oraz tego, co wchodzi w skład tego majątku.

Gdy małżonkowie są skonfliktowani w tej kwestii, sąd może uznać, że przeprowadzenie tego podziału może spowodować nadmierną zwłokę w postępowaniu i pozostawić ten wniosek bez rozpoznania. Wówczas trzeba będzie po rozwodzie dokonać podziału w innym postępowaniu sądowym.

Jeśli zależy Ci na szybkim rozwodzie bez orzekania o winie, to może warto pozostawić kwestie podziału majątku na później – szczególnie jeśli jest on znaczny i wieloskładnikowy.

Zażalenie i apelacja

Każdy z małżonków może być niezadowolony z decyzji sądu jeszcze w trakcie postępowania – przed wydaniem wyroku. Chodzi tu przykładowo o zabezpieczenie alimentów lub uregulowanie kontaktów z dziećmi na czas trwania sprawy rozwodowej.

Odwołanie się poprzez zażalenie spowoduje, że sprawa zostanie skierowana do sądu wyższej instancji lub do innych sędziów tego samego sądu. Stwierdzą oni, czy decyzja sądu rozwodowego jest prawidłowa. Czas rozpatrzenia takiego zażalenia to również średnio 3 dodatkowe miesiące.

Natomiast niezadowolona z wyroku końcowego strona ma prawo wnieść apelację, czyli odwołać się od wyroku do sądu wyższej instancji. Cała procedura z tym związana to zazwyczaj minimum pół roku.

Powyższe terminy nie stanowią reguły w każdej sprawie i zostały podane przeze mnie tylko informacyjnie. W niektórych sądach na rozprawę można czekać dłużej, w innych krócej. To samo jest z badaniem psychologicznym i pedagogicznym w OZZS.

Jeśli myślisz o rozwodzie, a nie jesteś w stanie się dogadać z drugą stroną odnośnie do zawinienia, alimentów oraz opieki nad dziećmi lub kontaktów z nimi, to musisz się liczyć z tym, że sprawa może trwać przynajmniej rok, a nawet dłużej.

Rozwód na pierwszej rozprawie

Sądy w każdej sprawie cywilnej powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu. Zasada ta wynika wprost z przepisów prawa (art. 6 kpc).

Zatem, rozwód na pierwszej rozprawie jest jak najbardziej możliwy. Jednak, aby mogło się tak zdarzyć, trzeba sądowi to ułatwić. Przede wszystkim, należy jasno przedstawić swoje stanowisko i żądania już w pozwie.

Pozew to kluczowe pismo w sprawie.

Porozumienie
małżonków co do warunków rozwodu

Decydując się na rozwód i
mając na względzie chęć uzyskania szybkiego rozwodu, warto zastanowić się, czy
pomimo wzajemnych nieporozumień z małżonkiem, zasadne jest roztrząsanie
wszystkiego i „pranie brudów” na sali rozpraw.

Należy także zastanowić
się, czy faktycznie chcemy, aby o wszystkim – za nas – zadecydował sąd. Jeśli bowiem dojdziemy z małżonkiem do
porozumienia już wcześniej, to jest duża szansa na rozwód na pierwszej
rozprawie.

By sąd rozwodowy mógł orzec rozwód na pierwszej rozprawie, sprawa musi mieć charakter możliwie bezsporny. Tzn. małżonkowie muszą być zgodni co do warunków rozwodu.

See also:  Jak zostać współwłaścicielem domu w związku partnerskim?

Co małżonkowie powinni ustalić?

Jeżeli zatem chcemy rozwieźć się już na pierwszej rozprawie, to koniecznie musimy mieć ustalone wszystkie kwestie, którymi przy rozwodzie zajmuje się sąd. A przy rozwodzie sąd zajmuje się nie tylko samym rozstaniem małżonków i ewentualnym ustalaniem winy.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd rozstrzyga także o miejscu zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej nad nimi, kontaktach, alimentach. Sąd może także orzekać o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W określonych sytuacjach sąd może także dokonać podziału majątku wspólnego.

Zgodne
stanowiska małżonków co do warunków rozwodu

Wypracowanie przez małżonków
zgodnego stanowiska w powyższym zakresie pozwoli nie tylko na szybki rozwód,
ale także oszczędzi kosztów i stresu, związanych z prowadzeniem długotrwałego
procesu. Unikniemy także roztrząsania intymnych i krępujących spraw na sali
rozpraw.

Jak
przeprowadzić postępowanie, aby uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Aby uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie, tak jak napisałam powyżej, należy mieć wszystko ustalone z małżonkiem już wcześniej. Choć trudno w to uwierzyć, to jest to możliwe. Jeśli wypracowanie porozumienia jest trudne, małżonkowie jeszcze przed sprawą rozwodową mogą skorzystać z pomocy mediatora. Pomocni będą także pełnomocnicy.

Bez orzekania o winie

Niezależnie jednak od wszystkiego, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie małżonkowie powinni zrezygnować z ustalania winy.

Zaniechanie żądania orzekania o winie powoduje, że sąd nie musi przeprowadzać całego postępowania dowodowego, w trakcie którego udowadniana jest wina stron w rozpadzie pożycia. Rezygnacja z ustalania winy, oznacza skrócenie postępowania dowodowego.

Najczęściej, to właśnie postępowanie dowodowe w zakresie ustalania winy znacząco wydłuża cały proces.

Co
ustalić z małżonkiem by rozwieźć się na pierwszej rozprawie?

Postępowanie rozwodowe
niewątpliwe jest procesem skomplikowanym. Poza orzeczeniem rozwodu, sąd ma
obowiązek uregulować wszystkie sprawy
rodzinne
.

Jeśli zatem ustalimy z małżonkiem, jak po rozwodzie będzie wyglądać sprawowanie opieki nad dzieckiem, kiedy będą miały miejsce kontakty lub jak będzie wyglądał system opieki naprzemiennej oraz w jakiej wysokości każdy z rodziców będzie partycypował w kosztach utrzymania dzieci to jest ogromna szansa, że rozwód zakończy się na pierwszej rozprawie. Należy jednak pamiętać, że ustalenia małżonków muszą być zgodne z dobrem dziecka.

Porozumienie stron

Zatem, kluczowe do szybkiego uzyskania rozwodu jest porozumienie się stron i wypracowanie wspólnego stanowiska, zgodnego z dobrem dzieci, do którego sąd się przychyli i uwzględni je w wydanym orzeczeniu.

Jeśli tych kwestii małżonkowie nie ustalą wcześniej, to czekają ich trudne negocjacje i dowodzenie swych racji na rozprawie. W najgorszym przypadku, sąd może skierować sprawę do biegłego. Skomplikowane i długotrwałe może być także ustalanie przez sąd sytuacji finansowej małżonków w kontekście roszczeń alimentacyjnych. To również wydłuży postępowanie.

Jak
zwiększyć szanse na szybki rozwód na pierwszej rozprawie?

Aby sąd orzekł rozwód na pierwszej rozprawie, nie może być także żadnych problemów oraz błędów formalnych. Oznacza to, że sąd musi mieć wszystkie niezbędne dokumenty.

Ważne jest także, aby
pozwany odebrał pozew oraz wezwanie na rozprawę oraz aby sąd miał na to
potwierdzenie (zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego). Nie możemy więc
zrobić żadnej pomyłki w adresie. Jeśli np. pozwany nie stawi się na rozprawę, a
sąd nie będzie miał dowodu doręczenia to rozprawę odroczy.

Świadek na okoliczność sytuacji dzieci

W przypadku małżeństw, które
posiadają wspólne małoletnie dzieci, w pozwie należy wskazać świadka, który
zezna odnośnie sytuacji dzieci. W przypadku bezdzietnych małżeństw postępowanie
dowodowe w sprawie rozwodowej może ograniczyć się do przesłuchania wyłącznie małżonków.

Jeśli jednak małżonkowie mają małoletnie dzieci, to Sąd musi przeprowadzić
chociażby jeden dowód, na okoliczność
sytuacji opiekuńczo wychowawczej dzieci. Sąd kierując się dobrem dziecka
ustala, czy rozwód nie stoi temu na przeszkodzie.

Dlatego w pozwie należy
wskazać świadka, który na tę
okoliczność mógłby zeznawać. Powinna to być osoba, która dobrze zna dzieci i
jest rozeznana w ich sytuacji. Świadek ten nie będzie pytany o sprawy
małżonków, lecz dzieci. Świadek ten zostanie wezwany na pierwszą rozprawę.

Należy zatem pamiętać, aby i w jego przypadku nie zrobić żadnych błędów w
adresie.

Szybki
rozwód na pierwszej rozprawie

Reasumując,
mając za cel uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie, małżonkowie powinni
zaniechać ustalania winy.

Najczęściej bowiem, to właśnie chęć ustalania winy
współmałżonka powoduje, że postępowanie trwa bardzo długo.

Ponadto, małżonkowie
już wcześniej powinni mieć ustalone wszystkie warunki rozwodu i wszystkie
sprawy dotyczące wspólnych małoletnich dzieci. Na rozprawie zaś zgodnie powinni
popierać swe stanowiska.

O ile, na pierwszej
rozprawie małżonkowie nie napotkają na inne problemy, np. natury formalnej,
jest duża szansa na uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.