Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu
Dla domu Dla domu Dla firmy Dla firmy Zamów poradę online

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Zapytaj prawnika

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu
14.11.2013 Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Autor: Prawnik

Masz problem?Zadaj mi pytanie Niestety przepisy prawa nie odpowiadają wprost na pytanie czy alimenty winny być zasądzane od daty złożenia pozwu czy też od daty wydania wyroku w sprawie. Coraz częściej jednak zdarza się, iż sądy nie uwzględniają wniosków o zasądzenie alimentów od daty złożenia pozwu, lecz zasądzają je od dnia wydania wyroku w sprawie. Podstawą takiego wyrokowania jest fakt, iż co do zasady alimenty służą zaspokajaniu bieżących potrzeb dziecka. W orzecznictwie zdaje się dominować stanowisko, że korzystanie z roszczenia o alimenty powinno być uwarunkowane przede wszystkim potrzebą zaspokojenia bieżących potrzeb. Kumulowanie roszczeń obejmujących niezaspokojone potrzeby w przeszłości i aktualne nie powinno nabierać cech roszczenia odszkodowawczego. Niezaspokojone mogą być zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne. Jedne i drugie mogą się okazać trudno wymierne w dacie orzekania. 

Oczywiście w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku może Pani wnieść o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem a następnie w terminie 14 dni wnieść apelację do Sądu Okręgowego. Jeżeli w pozwie wnosiła Pani o zasądzenie alimentów od dnia złożenia pozwu to w uzasadnieniu sąd powinien wskazać przyczyny, dlaczego przedmiotowego wniosku nie uwzględnił. 

Niezależnie od powyższego przepisy Kodeksu rodzinnego umożliwiają dochodzenie należności, jakie Pani pokryła za okresy wsteczne. Zgodnie bowiem z art.

140 Kodeksu rodzinnego osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

Opinie naszych zadowolonych Klientów

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu Porady prawne online

Opinie klientów Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki .

Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry.

Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

Podobne artykuły

Zabezpieczenie alimentów od dnia wniesienia pozwu

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Chciałabym zmienic treść powództwa na alimenty od…Wniosek o zabezpieczenie złożony przed wszczęciem postepowania jednak podlega opłacie.. Z tego powodu sąd najczęściej zasądza alimenty na przyszłość, począwszy od daty wniesienia pozwu.Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.. Złożenie takiego wniosku umożliwia uzyskanie już pewnej kwoty tytułem alimentów w czasie trwającego postępowania sądowego, które czasem trwa krócej czasem dłużej.Apelację od powyższego wyroku w części tj. co do punktu III wniosła M. .. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r., ACr 850/95).. Odbyła się sprawa sądowa i była ugoda, na której zostało wpisane, iż pozwany ma obowiązek zapłaty alimentów do 10-go każdego miesiąca w kwocie ustalonej.Zabezpieczenie alimentów zapewnia dziecku środki do utrzymania w czasie długotrwałego procesu (np. pozew o alimenty, czy pozew o rozwód).. Generalna zasada jest jednak taka, że sąd przyznaje tylko alimenty bieżące, które naliczane są od dnia złożenia pozwu.Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych powinien zostać rozpoznany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia wpływu do sądu.. Zabezpieczenie alimentów jest więc odpowiedzią na te okoliczności; można bowiem .Złożyłam pozew sądowy o alimenty na dziecko i zawarłam w piśmie informację, iż ma być wyrównanie alimentów od dnia pozwu..

Można natomiast wnieść wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego polegające na na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy .

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia o dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej..

Na mój rozum to sprawa o alimenty będzie dalej się toczyła ale będzie tylko dotyczyła okresu od dnia złożenia pozwu o alimenty do dnia wniesienia pozwu rozwodowego.. Dla jasności mówiąc o alimentach wstecz, mam na myśli alimenty za okres przed dniem wniesienia pozwu, w którym domagasz się zasądzenia alimentów..

Możesz domagać się alimentów za okres wstecz w dwóch różnych sytuacjach:.. Na postanowienie sądu w pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.. To oznacza, że nie będziesz musiał opłacić ani .

Sąd zobowiązał pozwanego do uiszczania alimenty w wyżej wskazanej kwocie, ustalając, że są one płatne począwszy od dnia 23 lipca 2015 r. (data wniesienia pozwu), co miesiąc, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności którejkolwiek z rat, do czasu prawomocnego zakończenia .Zatem, w chwili obecnej, nie jest celowym wnoszenie o zasądzenie w odrębnym postępowaniu alimentów za okres od dnia wniesienia pozwu o rozwód..

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy w dalszym ciągu pozostały jakieś .Poniżej przedstawiony został wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu.. Przyjmuje się, iż co do zasady są to potrzeby bieżące..

Złożony wniosek o zabezpieczenie alimentów oznacza, że dziecko w ciągu trwania procesu, aż do momentu wydania wyroku orzekającego otrzymywać będzie od zobowiązanego oznaczoną w konkretnym czasie kwotę alimentów.Zabezpieczenie alimentów – jak i kiedy?.

A w miejscu sprawy rozwodowej zostanie ustanowione zabezpieczenie powództwa na czas toczenia się sprawy rozwodowej.Zaległych alimentów można żądać w zasadzie za okres 3 lat, gdyż roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem tego okresu.. III CZP 115/16 ).

Wniosek o zabezpieczenie alimentów, zarówno ten zawarty w pozwie, jak i ten zgłoszony na odrębnym piśmie, nie podlega żadnej opłacie.. ojcostwa i związane z nim roszczenia alimentacyjne należy w takim wypadku wytoczyć przed upływem trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka..

W tej sytuacji, gdy sąd zasądzi alimenty od pozwanego w określonej kwocie, będzie on zobowiązany do ich wyrównania od dnia wniesienia pozwu, jeżeli sąd taką .Sprawdź odpowiedź na pytanie prawne: Witam wniosłam pozew do sądu o przyznanie alimentów na dziecko z zabezpieczeniem od dnia wniesienia pozwu.. Alimenty ze swej natury służą zaspokajaniu potrzeb osoby do niej uprawnionej – dziecka..

W uzasadnieniu wskazała, że w dacie ustalania po raz ostatni alimentów od pozwanego na rzecz dzieci stron mieszkały one wraz z matką w mieszkaniu .

W konsekwencji wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i zasądzenie na czas trwania procesu od pozwanego na rzecz małoletniego syna stron kwoty 1 400 zł miesięcznie, płatnej począwszy od dnia wniesienia pozwu do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk powódki wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności .

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć również na etapie przedprocesowym, czyli jeszcze przed wniesieniem do Sądu pozwu o alimenty.. Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie..

Pierwsza z nich jest wtedy, kiedy za ten okres istnieją jakieś niezaspokojone potrzeby .W pozwie o zasądzenie bieżących alimentów wnosimy o zasądzenie alimentów od dnia wniesienia pozwu, określając miesięczną kwotę dochodzonych od pozwanego alimentów..

Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia .może to w czymś pomoże.. Tak byłoby korzystniej, ale z tego co czytam to praktyką staje się iż sądy wydają wyroki odnośnie alimentów od daty wyroku, a nie wstecz, czyli od momentu wniesienia pozwu i staje się to praktyką.

Alimenty wstecz, czy to w ogóle możliwe?. Z powyższych względów pozwany nie zgodził się z żądaniem uchylenia obowiązku alimentacyjnego od dnia wniesienia pozwu.

Otóż występując do sądu z pozwem o alimenty, co miało miejsce w przypadku naszej Klientki, można zgłosić żądanie o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na rzecz małoletnich powodów, na czas trwania postępowania, począwszy od dnia wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia sprawy.Powództwa o zasądzenie alimentów wstecz..

Dla przykładu do 10-ego września 2015r.. Tak, ale nie zawsze.. Coraz częściej jednak zdarza siÄ™, iż sÄ…dy nie uwzglÄ™dniajÄ… wniosków o zasÄ…dzenie alimentów od daty zÅ‚ożenia pozwu, lecz zasÄ .

Od momentu wniesienia pozwu do uzyskania tytułu wykonawczego (a zatem, co do zasady, prawomocnego wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności), w oparciu o który można złożyć u komornika sądowego wniosek egzekucyjny, może minąć nawet parę lat.. zapłacił Pan 600 zł..

See also:  Czy mogę być dalej opiekunem prawnym siostry?

Dzieje się tak dlatego, że osoba domagająca się zasądzenia na jej rzecz alimentów, jest automatycznie zwolniona od ponoszenia kosztów procesu.. Przykład: jeśli składasz do sądu pozew o alimenty na dziecko w dniu 01 maja 2018 r., to możesz w nim domagać się alimentów począwszy od dnia ..

“Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów wydane na rozprawie liczy się – jeżeli strona nie zażądała doręczenia postanowienia – od dnia jego ogłoszenia (art. 394 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.)” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r. sygn.. Alimenty służą do finansowania bieżących potrzeb.. Zabezpieczenie zostalo oddalone przez sąd.. do dnia zapłaty.. Zobacz również serwis: Alimenty.- uprawdopodobnić (nie udowodnić) okoliczność, iż brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.Roszczenie o alimenty przedawnia się w terminie trzyletnim.. Utrzymywał się z alimentów od ojca w wysokości 800 zł oraz pieniędzy, które otrzymywał od matki w wysokości 1000 zł..

ZABEZPIECZENIE ALIMENTÓW W SPRAWIE O ROZWÓD – Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Popławski – Szczecin

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Swoim Klientom zawsze powtarzam, że nie ma szybkich rozwodów – mogą być łatwe lub trudne, ale nigdy szybkie. Czasami całe postępowanie trwa kilka miesięcy, a innym razem sprawa może trwać nawet kilka lat (tak – nie przesadzam). Powstaje zatem pytanie: co z alimentami za czas od złożenia pozwu do wyroku? Odpowiedź jest prosta – trzeba je zabezpieczyć.

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ALIMENTÓW

Jednym z obligatoryjnych orzeczeń sądu rozwodowego jest rozstrzygnięcie o alimentach na małoletnie dzieci stron. Dodatkowo – jeżeli któraś ze stron tego żąda – sąd może orzec o alimentach na rzecz małżonka (od drugiego małżonka). Żądania takie pojawiają się w pismach stron (w pozwie o rozwód lub w odpowiedzi na pozew) i najczęściej wyglądają one mniej więcej w taki sposób:

Wnoszę zasądzenie od pozwanego Jana Szczecińskiego na rzecz małoletniego Piotra Szczecińskiego kwoty po 1.

000 złotych miesięcznie (jeden tysiąc złotych), tytułem jego udziału w kosztach utrzymania i wychowania małoletniego (alimenty), przy czym kwota ta będzie płatna do rąk matki (powódki) Joanny Szczecińskiego do dnia dziesiątego każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat”.

Tak prawidłowo sformułowane żądanie oznacza jednak, że orzeczenie o alimentach będzie wykonalne dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Składając pozew o rozwód lub odpowiedź na ten pozew można domagać się, aby sąd rozwodowy nakazał zobowiązanemu płacić alimenty (na rzecz małoletniego dziecka lub współmałżonka) już od początku postępowania i przez cały okres jego trwania – aż do prawomocnego zakończenia procesu. Jest to właśnie zabezpieczenie alimentów.

Jak wskazałem wyżej – aby sąd mógł orzec o zabezpieczeniu alimentów na czas trwania postępowania rozwodowego, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Możesz go sformułować w pozwie, w odpowiedzi na pozew lub w osobnym piśmie.

W treści tego wniosku musisz wskazać czego się domagasz, czyli zabezpieczenia alimentów w wysokości jakiej się domagasz. Pamiętaj o tym, że wysokość zabezpieczenia alimentacyjnego nie może być co do zasady równa wysokości alimentów, jakich żądasz na przyszłość (po zakończeniu sprawy).

Dlatego we wniosku o zabezpieczenie alimentów podaj kwotę niższą (o około 20%).

W uzasadnieniu wniosku musisz uprawdopodobnić roszczenie, czyli wykazać usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dowody, które pozwolą wykazać Twoje żądanie.

W przypadku dochodzenia alimentów, a także ich zabezpieczenia osoba uprawniona nie musi wykazywać interesu prawnego. Jest to wyjątek od ogólnej reguły, w myśl której w przypadku żądania zabezpieczenia roszczenia oprócz jego uprawdopodobnienia należy również wykazać interes prawny w jego dochodzeniu (wyjątek ten wynika wprost z przepisów prawa). 

ZABEZPIECZENIE POTRZEB RODZINY

Innym rodzajem zabezpieczenia jakiego możesz się domagać w trakcie postępowania rozwodowego jest zabezpieczenie potrzeb rodziny. Możliwość złożenia takiego wniosku wynika z art.

27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”. Chodzi tutaj o zaspokajanie potrzeb rodziny jako całości.

Zatem tego rodzaju zabezpieczenie może służyć zaspokojeniu potrzeb wszystkich członków rodziny, a w szczególności:

  1. wspólnych małoletnich dzieci;
  2. wspólnych dorosłych dzieci;
  3. dzieci pozamałżeńskich;
  4. Twoich.

Wobec tego bardzo często korzystniejsze będzie złożenie wniosku o zabezpieczenie potrzeb rodziny.

Wynika to z prostej matematyki – wysokość zabezpieczenia potrzeb rodziny będzie znacznie wyższa niż przy zabezpieczeniu „zwykłych” roszczeń alimentacyjnych.

Niemniej jednak przygotowanie wniosku o zabezpieczenie potrzeb rodziny jest skomplikowane, a co za tym idzie zalecam Ci kontakt z adwokatem – specjalistą w zakresie rozwodów.

ILE TRWA ROZPOZNANIE WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE?

Przepisy stanowią, że wnioski o zabezpieczenie powinny być rozpoznawane bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej). Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

W praktyce wygląda to jednak przeważnie dużo gorzej – na ogół sąd przed rozpoznaniem wniosku o zabezpieczenie będzie chciał przesłuchać obie strony. Na termin rozprawy czeka się dosyć długo, dlatego musisz uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście jeżeli rozpoznanie wniosku będzie się bardzo przeciągało, to można podjąć inne kroki prawne w celu wywarcia presji na sąd rozwodowy.

KORZYŚCI Z UZYSKANIA ZABEZPIECENIA NA CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO

Uzyskanie zabezpieczenia alimentów pozwoli Ci na ich natychmiastowe egzekwowanie (na przykład przez komornika). Nawet jeżeli druga strona nie będzie zgadzała się z postanowieniem sądu i złoży na nie zażalenie, to nie pozbawi Cię to prawa do egzekwowania alimentów w toku postępowania egzekucyjnego.

Jest jeszcze jedna korzyść z uzyskania zabezpieczenia. Pamiętasz jak pisałem na wstępie, że postępowanie rozwodowe może trwać nawet kilka lat? Dobrze.

Teraz wyobraź sobie, że druga strona przez ten czas musi płacić wysokie zabezpieczenie alimentacyjne albo – co jeszcze bardziej dotkliwe – kolosalne zabezpieczenie potrzeb rodziny.

Z miesiąca na miesiąc zobowiązany będzie coraz bardziej odczuwał skutki postanowienia o zabezpieczeniu (de facto zacznie mieć pustki w kieszeniach), co da ci faktyczną przewagę w sprawie i umożliwi zdeklasowanie drugiej strony podczas ewentualnych rozmów ugodowych.

Wielokrotnie podkreślam, że do rozwodu trzeba się dobrze przygotować. Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości albo sądzisz, że samodzielnie nie dasz rady występować przed sądem rozwodowym, to nie wahaj się skorzystać z pomocy adwokata.

adwokat Adam Popławski

Alimenty za okres wsteczny

W mojej praktyce zawodowej, Klienci często zadają mi pytanie, czy mogą żądać alimentów za okres wsteczny? Czy to w ogóle jest możliwe? Otrzymanie alimentów za okres wsteczny jest możliwe ale pod pewnymi warunkami. Alimenty bowiem to świadczenie, które ma zaspokoić przede wszystkim bieżące potrzeby osoby uprawnionej (dziecka).

Alimenty od złożenia pozwu i do trzech miesięcy wstecz

Pozew o alimenty składamy do sądu rejonowego (tzw. sąd rodzinny). Zgodnie z ogólną zasadą, alimenty są zasądzane od daty złożenia pozwu. Wynika to z ogólnej zasady, że alimenty zasądzane są na przyszłość.

Istnieje jednak możliwość, aby domagać się alimentów za okres do trzech miesięcy przed dniem złożenia pozwu.

Aby jednak sąd zasądził alimenty nie tylko od daty wniesienia powództwa, lecz także za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie pozwu, musi w tym zakresie być zgłoszone żądanie.

Przykład: jeśli składasz do sądu pozew o alimenty na dziecko w dniu 01 maja 2018 r., to możesz w nim domagać się alimentów począwszy od dnia 01 lutego 2018 r.

Klauzula natychmiastowej wykonalności na alimenty

W sprawach o alimenty, wydając wyrok, sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333 §1 pkt. 1) kodeksu postępowania cywilnego). Rygor dotyczy rat płatnych po dniu wniesienia powództwa oraz co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Oznacza to, że już w dniu wydania wyroku pozwany będzie miał kilku miesięczne zaległości alimentacyjne. Nawet jeśli pozwany zaskarży wyrok apelacją, to i tak ze względu na zakreślony rygor będzie zobowiązany do płatności zgodnie z zaskarżonym orzeczeniem.

Brak płatności świadczeń alimentacyjnych w zasądzonej kwocie otwiera drogę do egzekucji komorniczej.

Przykład: jeśli wyrok zasądzający alimenty zapadnie w grudniu 2018 r., to pozwany będzie miał już zaległość dotyczącą rat od 01 lutego 2018 r. (chyba, że płacił alimenty dobrowolnie).

Alimenty za okres wsteczny a niezaspokojone potrzeby uprawnionego

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRiOp.) przewidują także inną drogę dochodzenia alimentów za okres wsteczny. Art. 137 §2 KRiOp. pozwala na domaganie się alimentów za czas przed wniesieniem powództwa (tzn. nawet dłuższy jak za trzy miesiące).

See also:  Rozdzielność majątkowa - czyli zabezpieczenie majątku przed długami męża

Warunek jest jednak taki, aby strona uprawniona do alimentów wykazała, że w dalszym ciągu pozostają z tego okresu niezaspokojone potrzeby. Niezaspokojone potrzeby to przykładowo zaległy czynsz mieszkaniowy, nieopłacone rachunki uprawnionego, niezapłacone opłaty za przedszkole/szkołę, za leczenie.

Ewentualnie, można wykazać, że osoba uprawniona do alimentów musiała zaciągnąć zobowiązania względem osób trzecich, aby potrzeby te zaspokoić (np. zaciągnęła pożyczkę).

W praktyce udowodnienie takiego roszczenia może okazać się bardzo trudne. Naturalne jest bowiem, że osoba sprawująca opiekę nad uprawnionym (np. nad dzieckiem drugi rodzic) lub sam uprawniony (np. pełnoletnie dziecko) nie dopuszcza do tego, aby jakieś potrzeby mogły zostać niezaspokojone.

Alimenty wsteczne – wyjątek od zasady

Dlatego też przyjmuje się, że instytucja uregulowana w art. 137 §2 KRiOp. ma charakter wyjątkowy. Alimenty już ze swej natury są przeznaczone na potrzeby bieżące i zasądzane są na przyszłość.

Za czas przeszły mogę być zasądzone wyłącznie wtedy, gdy strona uprawniona napotyka przeszkody w ich dochodzeniu i zmuszona jest zwracać się do osób trzecich o pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Wykazanie, że istnieją niezaspokojone potrzeby, lub też że zaciągnięto określone zobowiązanie obciąża osobę, która wytacza powództwo.

Jednorazowe świadczenie alimentacyjne lub raty

O ile uda nam się udowodnić przed sądem, że z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty istnieją niezaspokojone potrzeby uprawnionego, sąd uwzględniając powództwo zasądzi na rzecz uprawnionego odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach zasądzone świadczenie sąd może rozłożyć na raty.

Roszczenie regresowe a alimenty wstecz

Jak zatem skutecznie dochodzić zaległych alimentów, jeżeli na utrzymanie dziecka łożył jeden z rodziców, a drugi od tego obowiązku się uchylał i jednocześnie brak jest podstaw do uznania, że pozostały niezaspokojone potrzeby z tego okresu? W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z roszczeniem regresowym, o jakim mowa w art. 140 §1 KRiOp. Legitymację do wytoczenia takiego powództwa ma rodzic, który zaspokajał potrzeby dziecka w zakresie przekraczającym jego obowiązek. W tym postępowaniu sąd nie będzie badał, czy pozostały jakiekolwiek niezaspokojone potrzeby dziecka, lecz powinien po prostu dokonać rozliczenia wydatków na dziecko, które czynione były tylko przez jednego z rodziców. Z roszczeniem tym może wystąpić także inna osoba, która partycypowała w kosztach utrzymania i wychowania dziecka pomimo braku takiego obowiązku.

W myśl bowiem tego przepisu, osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

Ciężar dowodu przy roszczeniu regresowym

Pamiętajmy jednak, że to na stronie, która wnosi pozew spoczywa ciężar udowodnienia roszczenia, czyli wykazania poniesionych wydatków i ich zasadności. Nie wszystkie wydatki na dziecko, sąd może uznać za niezbędne. O kwocie podlegającej zwrotowi zadecyduje sąd w wyroku, po zbadaniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych obojga rodziców.

Rodzicowi, który wyłącznie łożył na utrzymanie wspólnego dziecka, przysługuje prawo domagania się od drugiego rodzica zwrotu odpowiedniej części poniesionych na ten cel kosztów, niezależnie od tego, z jakich źródeł czerpał on środki na zaspokojenie potrzeb dziecka.

Ponadto ten z rodziców, który świadczył alimenty na rzecz dziecka w zakresie przekraczającym jego obowiązek, nie traci roszczenia regresowego względem drugiego rodzica – tylko z tej przyczyny, że mógł we właściwym czasie bez nadmiernych trudności uzyskać dla dziecka od drugiego z rodziców świadczenie alimentacyjne.

” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1978 r., III CZP 4/78).

Przedawnienie roszczeń o zaległe alimenty

Zaległych alimentów można żądać co do zasady za okres nie dłuższy niż 3 lata. Wynika to z faktu, że roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat (art. 137 §1 KRiOp). Z upływem trzech lat przedawnia się także roszczenie regresowe (art. 140 §2 KRiOp.).

Przeczytaj także: http://wygrajrozwod.pl/mozna-domagac-sie-podwyzszenia-alimentow-dziecko/

Data powstania obowiązku alimentacyjnego | Adwokat Rodacki – Blog

Wspominałem już kiedyś, że alimenty na wspólne małoletnie dzieci stron są obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego. Czy istnieją zatem jakieś różnice pomiędzy alimentami w wyroku rozwodowym a „zwykłymi” alimentami zasądzonymi w postępowaniu wyłącznie o alimenty? Na pewno jest jedna dość istotna, dotycząca daty powstania obowiązku alimentacyjnego.

Zacznę jednak od tego, że – alimenty to alimenty i generalnie nie ma tutaj żadnych różnic, jeśli chodzi o charakter tych świadczeń. Nie ulega wątpliwości są to środki finansowe na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, bez względu na to czy zostaną orzeczone przy rozwodzie czy też w odrębnej sprawie o alimenty.

Alimenty od daty uprawomocnienia wyroku

Niemniej jednak, można dostrzec pewną procesową różnice. Alimenty w sprawie rozwodowej zasądzane są od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Natomiast alimenty dochodzone w odrębnym postępowaniu sądowym zasądzane są najczęściej od dnia wniesienia powództwa.

Bardzo często oznacza to więc obowiązek wyrównania świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanego do alimentów za cały okres trwania postępowania sądowego. Przy rozwodzie taki obowiązek nie powstanie, bo sytuacja stron jest zawsze ustalana „na przyszłość” – po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodowego.

Oczywiście bardzo często przy rozpatrywaniu kwestii alimentów pojawiają się wnioski o zabezpieczenie roszczenia i zaspokojenie potrzeb rodziny.

Wówczas zobowiązany do alimentów ma obowiązek stosowania się do orzeczenia Sądu o zabezpieczeniu już w trakcie trwania procesu, jeśli ten pozytywnie rozpatrzy wspomniane wnioski.

Nie zmienia to jednak faktu, że przy sprawie rozwodowej nie dojdzie do wyrównania alimentów “wstecz”, gdyby nawet okazało się, że alimenty w wyroku końcowym są wyższe niż w postanowieniu o zabezpieczeniu.

Alimenty od daty wniesienia powództwa

Inaczej będzie w osobnej sprawie o alimenty. Gdyby Sąd podwyższył alimenty w wyroku końcowym w stosunku do postanowienia o zabezpieczeniu, to wówczas zobowiązany do alimentów ma obowiązek wyrównać alimenty aż od daty wniesienia pozwu. Ewentualnie innej daty oznaczonej przez Sąd.

„Zasądzone w wyroku alimenty na rzecz małoletnich dzieci odnoszą skutek na okres przypadający po rozwodzie” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r., I ACa 906/09)

Drobna różnica jest też taka, że alimenty w przypadku rozwodu zawsze orzeczone są w formie wyroku.

Sąd ma bowiem obowiązek wydać orzeczenie merytoryczne w tym zakresie przy rozwodzie, nawet gdy strony osiągnęły wcześniej porozumienie.

Natomiast w przypadku spraw o alimenty może dojść do zawarcia ugody przed Sądem, którą Sąd jedynie zatwierdza i wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.  Nie ma to jednak akurat większego znaczenia dla sytuacji stron.

Niewątpliwie najistotniejsza różnica wynika więc z ustalenia daty początkowej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku rozwodu uprawniony egzekwuje alimenty dopiero od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego (a wcześniej ewentualnie jedynie na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu), natomiast w przypadku spraw wyłącznie o alimenty możliwe jest wyrównanie alimentów za cały okres trwania postępowania sądowego, czyli od dnia wniesienia powództwa.

  • W kolejnym wpisie odpowiem natomiast na pytanie czy jest możliwe uzyskanie alimentów z datą wsteczną, to znaczy za okres poprzedzający wniesienie powództwa do Sądu.
  • ***
  • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
  • tel: 693 253 807
  • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Zasądzenie alimentów na dziecko

Jeżeli rodzic zobowiązany do alimentacji dziecka nie chce łożyć dobrowolnie na jego potrzeby lub łoży na potrzeby dziecka, ale w niewystarczającej kwocie, należy złożyć pozew o zasądzenie alimentów.

Oczywiście, o ile sąd dotychczas nie orzekał o alimentach na dziecko. Sprawa toczy się w postępowaniu procesowym i pozew jak każde pismo w sprawie musi zawierać elementy niezbędne dla pozwu i pisma procesowego, o czym pisałam w innym wpisie na blogu “Pozew – pierwsze pismo w sprawie”.

                      Powód i pozwany

W pozwie o zasądzenie alimentów stronami są powód i pozwany. Jeżeli powód jest małoletni działa w jego imieniu jego przedstawiciel ustawowy. W większości przypadków jest to rodzic, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad małoletnim dzieckiem. Natomiast, jeżeli powód ma ukończone 18 lat wytacza powództwo samodzielnie.

Sądem właściwym do wniesienia pozwu jest Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawionego do alimentów (chodzi o powoda) lub według miejsca zamieszkania pozwanego.

Wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, a wybór sądu w tym przypadku należy do powoda. Z doświadczenia zawodowego wiem, że powód wybiera przeważnie sąd właściwy według swojego miejsca zamieszkania.

Jest to podyktowane przede wszystkim bliską odległością pomiędzy miejscem zamieszkania powoda, a siedzibą sądu.

Pozew o alimenty bieżące

W pozwie o bieżące alimenty, bo o takich jest ten wpis, określając wartość przedmiotu sporu bierzemy pod uwagę miesięczną kwotę alimentów np. 600 złotych i mnożymy ją przez 12 miesięcy co daje 7 200 złotych i to właśnie ta kwota stanowi wartość przedmiotu sporu w skrócie tzw. wps.

W pozwie o zasądzenie alimentów jak i na późniejszym etapie postępowania powód może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania.

Należy pamiętać, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony na piśmie wymaga pisemnego uzasadnienia.

Jeżeli sąd wniosek uwzględni, powód już w toku postępowania, będzie miał zapewnione środki pieniężne niezbędne do swojego utrzymania.

See also:  Określenie ojcostwa

O co wnosimy w pozwie o zasądzenie alimentów?

W pozwie o zasądzenie bieżących alimentów wnosimy o zasądzenie alimentów od dnia wniesienia pozwu, określając miesięczną kwotę dochodzonych od pozwanego alimentów.

W tej sytuacji, gdy sąd zasądzi alimenty od pozwanego w określonej kwocie, będzie on zobowiązany do ich wyrównania od dnia wniesienia pozwu, jeżeli sąd taką datę określi w wyroku zasądzającym alimenty.

Wyrównanie nastąpi w całości lub w części, w zależności czy pozwany w tym okresie dobrowolnie uiszczał alimenty na dziecko i w jakiej kwocie lub czy sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentacyjnym.

Co należy wskazać?

W pozwie o zasądzenie alimentów należy wskazać wszystkie koszty utrzymania powoda. Są to koszty utrzymania domu oraz rachunki za media w części przypadającej na powoda. Sąd bierze pod uwagę także koszty utrzymania wyłącznie przypadające na powoda takie jak wyżywienie, odzież, obuwie itd.

Jeżeli powód wymaga szczególnych wydatków na swoje utrzymanie należy je określić kwoto i napisać z czego wynikają, np. koszty leczenia, edukacji (korepetycje) czy specjalne wyżywienie.

Sąd wydając wyrok, bierze pod uwagę także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji oraz jego wkład w życie i wychowanie małoletniego.

Powód lub rodzic, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad małoletnim dzieckiem może dochodzić w imieniu dziecka połowy jego kosztów utrzymania lub pokrycia przez pozwanego większej części tych kosztów jeżeli pozwany nie interesuje się dzieckiem lub jego wkład w życie i wychowanie dziecka jest znikomy.

Co moze byc dowodem w sprawie o alimenty?

Należy pamiętać, że dowodem w sprawie o zasądzenie alimentów w zakresie potrzeb powoda są faktury, paragony imienne, historia rachunku bankowego lub zaświadczenia z konkretnych instytucji wskazujące osobę, na rzecz której są wystawione.

Linia orzeczenia nie uwzględnia jako dowód w sprawie paragonu, chyba, że jest on połączony z potwierdzeniem przelewu, jeżeli płatności dokonano kartą płatniczą. Wymienione w pozwie dowody z dokumentów należy dołączyć do pozwu.

Jeżeli, dokumenty są sporządzone w innym języku należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Do pozwu należy również dołączyć odpis aktu urodzenia powoda.

Urząd Stanu Cywilnego, w przypadku spraw o alimenty, na wniosek uprawionego do alimentów, wydaje za darmo odpis aktu urodzenia.

Ważną informacją jest fakt, że uprawiony do alimentów (powód) jest ustawowo zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych tj.

opłaty od pozwu, wniosku o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego, niezależnie czy wniosek złożony był wraz z pozwem czy na dalszym etapie postępowania, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jeżeli jest reprezentowany przez pełnomocnika oraz z innych opłat np. za odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności lub o nadanie klauzuli wykonalności.

Pozew jak każde pismo składane do sądu należy podpisać. Jeżeli powodem jest małoletni i reprezentuje go jego przedstawiciel ustawowy to właśnie przedstawiciel ustawowy podpisuje pozew.

adwokat rodzinny – Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Sądy przyznają alimenty także za okres sprzed dnia wniesienia pozwu. Robią to jednak niechętnie i tylko po spełnieniu dwóch warunków

Alimenty mają za zadanie zaspokajać bieżące potrzeby osoby uprawnionej. Sąd przyznaje je więc na przyszłość. Przepisy przewidują jednak także możliwość ubiegania się o alimenty wstecz – jeszcze sprzed dnia wniesienia powództwa. Nie jest to jednak rozwiązanie powszechne, ale dostępne tylko w konkretnych sytuacjach. 

Celem świadczenia alimentacyjnego jest dostarczenie środków, które będą zaspokajać bieżące potrzeby. O obowiązku alimentacyjnym można więc mówić w kontekście zaspokajania potrzeb teraźniejszych lub przyszłych.

Ujmując rzecz prościej – datą, od której sąd może przyznać alimenty na dziecko, będzie zwykle dzień wniesienia pozwu. Często zdarza się jednak, że jeszcze na długo przed tym momentem tylko jeden z rodziców łoży na utrzymanie małoletniego.

Sprawiedliwe wydaje się więc żądanie, by za ten okres też otrzymać należną kwotę. W praktyce jednak alimenty wstecz sądy przyznają niechętnie, co nie oznacza, że jest to niemożliwe.

 Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1976 roku (III CRN 88/76) alimenty wstecz mogą zostać przyznane tylko, gdy z tego okresu pozostają niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania.

Sam fakt samodzielnego utrzymywania dziecka przed dniem wniesienia pozwu więc nie wystarcza. Alimentów wstecz można natomiast żądać na przykład, gdy przed dniem wniesienia pozwu powstały długi związane z potrzebami dziecka – na przykład długi za czynsz czy leczenie. Tak samo można je otrzymać, gdy w celu zaspokojenia potrzeb dziecka rodzic zaciągnął pożyczkę albo kredyt.

Takie sytuacje należą jednak raczej do rzadkości. Częściej zdarza się natomiast, że jeden rodzic utrzymuje dziecko przed dniem wniesienia pozwu, musi z tego powodu zdobywać się na wyrzeczenia czy podejmować dodatkową pracę, ale nie powstają w tym okresie niezaspokojone potrzeby czy zobowiązania.

Czy w takim wypadku sąd przyzna alimenty wstecz? Nie, ale istnieje alternatywa – roszczenie regresowe.

Rodzice mają obowiązek dostarczyć dziecku środków utrzymania i wychowania. Jeśli więc tylko jeden z nich łożył na utrzymanie dziecka, może wystąpić do sądu z roszczeniem regresowym. Wówczas nie muszą istnieć jakiekolwiek niezaspokojone potrzeby za ten okres.

Wystarczy, że tylko jeden z rodziców w pełni pokrywał koszty utrzymania. W takim wypadku sąd dokona rozliczeń wydatków poniesionych na dziecko i druga strona będzie zobowiązana do zwrotu odpowiedniej kwoty.

Takie roszczenie regresowe przysługuje zresztą nie tylko rodzicowi, ale każdej osobie, która ponosiła ciężar utrzymania dziecka.

Konieczność istnienia niezaspokojonych potrzeb czy zobowiązań to nie jedyny wymóg, który należy spełnić. Przepisy wyznaczają bowiem konkretny termin, do kiedy należą się alimenty wstecz. Można domagać się ich tylko za niezaspokojone potrzeby powstałe maksymalnie na 3 lata przed wniesieniem pozwu.

Na marginesie warto wspomnieć, że wnosząc o alimenty wstecz, samo żądanie w pozwie należy sformułować nieco inaczej niż w przypadku „zwykłych” alimentów.

 W tym wypadku nie wnosi się bowiem o alimenty w wymiarze miesięcznym, ale o świadczenie jednorazowe, którego kwota odpowiada zaległym zobowiązaniom czy niezaspokojonym potrzebom.

Nie oznacza to jednak, że alimenty wstecz zawsze zostaną zapłacone jednorazowo. W uzasadnionych przypadkach sąd może takie świadczenie rozłożyć na raty.

Od kiedy obowiązują alimenty zasądzone w wyroku rozwodowym?

????Kwestia płatności alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym może budzić problemy
i prowadzić do konfliktów pomiędzy małżonkami zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba
zobowiązana do płacenia alimentów nie zgadza się z ich wysokością.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której po burzliwej i długotrwałej sprawie
rozwodowej 18 marca 2021 r. Sąd Okręgowy rozwiązał małżeństwo stron i
zasądził w wyroku rozwodowym alimenty od żony na rzecz syna małżonków,
który zamieszkuje z ojcem.

Zgodnie z wyrokiem alimenty mają być na konto
bankowe ojca z góry do 10. dnia każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. W wyroku nie
wskazano daty, od której alimenty mają być płatne.

Kobieta zastanawia się, kiedy ma zacząć przelewać pieniądze na konto męża, z którym jest
w silnym konflikcie. Obawia się, że w przypadku gdy nie dokona płatności, mąż od razu
skieruje sprawę do komornika.

Matka pokrywa częściowo samodzielnie koszty utrzymania
dziecka, jednak w niższej wysokości niż to zasądził sąd (przekazuje mężowi pieniądze na
leki i artykuły szkolne oraz czasami kupuje dziecku ubrania i żywność).

Żona zamierza
wnieść apelację, jest niezadowolona z wyroku, w tym także z wysokości zasądzonych
alimentów.

ROZWÓD A ALIMENTY NA DZIECI

❗Początkową datę płatności alimentów zasądzonych na podstawie w wyroku
rozwodowego stanowi data uprawomocnienia się tego wyroku, co oznacza, że jeśli w
ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku nie zostanie złożony wniosek o uzasadnienie (który
uprawnia do złożenia apelacji), to w dniu 26 marca 2021 r.

wyrok rozwodowy stanie się
prawomocny i żona będzie musiała płacić alimenty za okres od momentu uprawomocnienia
się tego wyroku.

Jeżeli natomiast wyrok zostanie zaskarżony (żona złoży apelację), to do
momentu prawomocnego zakończenia sprawy mąż kobiety nie będzie mógł skierować
wniosku o egzekucję alimentów do komornika.

❕W sprawie rozwodowej alimenty są zasądzane dopiero na przyszłość, czyli na okres po
uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

CZY APELACJA WSTRZYMUJE ALIMENTY ZASĄDZONE W WYROKU ROZWODOWYM?

Wniesienie apelacji nie wstrzymuje obowiązku płatności alimentów zasądzonych w wyroku
rozwodowym, a to dlatego, że jeżeli zostanie ona wniesiona, to wyrok nie jest prawomocny i
alimenty jeszcze się nie należą.

ALIMENTY W TRAKCIE TRWANIA SPRAWY ROZWODOWEJ

Czy można otrzymać alimenty na dziecko w trakcie trwania sprawy rozwodowej?
Zgodnie z art.

133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z rodziców ma obowiązek
ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać
się samodzielnie, a na podstawie art.

27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje
małżonkowie (przez cały czas trwania małżeństwa) mają obowiązek przyczyniać się do
zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Składając pozew o rozwód, można wystąpić z dwoma wnioskami, które umożliwią
dochodzenie alimentów od współmałżonka jeszcze w toku sprawy rozwodowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.