Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Czy jest możliwe umorzenie postępowania w sprawie o dział spadku, gdy wnioskodawca przed pierwszym terminem rozprawy cofa wniosek, a dwóch uczestników po zobowiązaniu sądu do wypowiedzenia się, czy godzą się na cofnięcie wniosku czy nie, wyrażają stanowisko, że nie…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Problem dotyczy dziedziczenia i sporu co do podziału działki i spadku. Miałam dwóch braci. Najpierw umarł mój starszy brat, bezdzietny kawaler, nie miał żadnego majątku. Następnie umarł tata, pozostawiając działkę, która została rozdzielona na mnie, na młodszego…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Dziadek chce mi, wnuczce, przepisać dom. Pół domu jest dziadka, pół babci, która nie żyje. Do dziedziczenia dochodzi pięcioro dzieci, z których jedno nie żyje. Już wiem, że trzeba zrobić nabycie spadku po babci. Ale mam pytanie – czy udział w sprawie spadkowej…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Podział majątku nastąpił przed sądem, trójka rodzeństwa dostała po 1/3 wartości majątku, po obu rodzicach. Tata, który zmarł w lutym 2021 r., pozostawił po sobie mieszkanie polisę ubezpieczeniową, oszczędności na koncie. Do polisy i konta był upoważniony brat,…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Sprawa dotyczy spłaty spadkobiercy który ma komornika. Niedawno postanowieniem sądu nabyłem spadek po ojcu. Spadkobiercami jestem ja i mój brat. Spadek obejmuje mieszkanie własnościowe i garaż, dziedziczymy po połowie. Jak przeprowadzić dział spadku, jeżeli brat ma…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

W trakcie postępowania spadkowego po zmarłym tacie jedno z rodzeństwa nie zgodziło się z równym podziałem i złożyło wniosek o sporządzenie spisu majątku zmarłego obejmującego środki na kontach, obligacje, a także inwentarz w domu, który został mi…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Niedawno zmarł mój tata. Wraz z moją mamą rodzice byli właścicielami mieszkania, w którym mieszkamy, działki na ogródkach działkowych, lokaty w banku, do której ja byłem pełnomocnikiem, a która teraz jest na moje nazwisko, jest też auto zarejestrowane na…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Odziedziczyłem udział, 1/4 małego mieszkania nadającego się do kapitalnego remontu. Dziedziczenie jest już uznane sądownie. Mój problem polega na tym, że współwłaściciel oznajmił, że nie sprzeda mi swojej części, ponieważ chce odziedziczony udział w mieszkaniu trzymać…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Mój tata zmarł 1,5 roku temu, pozostawiając po sobie majątek oraz 2 stare samochody. Moja mama, ja i siostra jesteśmy już po przyjęciu spadku oraz podziale spadku. Problem jest taki, że nie ujęliśmy tych samochodów przy podziale spadku, bo to stare samochody i o nich…

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Jest na pięcioro rodzeństwa, posiadamy akt dziedziczenia po zmarłej mamie, w którym to należy nam się po 3/20 części oraz tacie 1/4 z całości. W skład nieruchomości wchodzą: dwie działki budowlane; działka z zabudowaniami, na której stoi serwis samochodowy…

Dwoje z czworga rodzeństwa zrzekło się spadku na korzyść najmłodszego brata, więc on wystąpił do sądu o dokonanie działu spadku. W skład masy spadkowej wchodzi działka i budynek mieszkalny. W dokumentach, które otrzymałem z sądu, brat proponuje mi…

Przed 5 miesiącami notariusz sporządził akt dziedziczenia na rzecz spadkobierców, którymi są: mąż zmarłej i dwaj synowie. Następnie geodeta przeprowadzał podział nieruchomości. Z dwóch działek wyodrębniono 4 działki, które mają zostać podzielone miedzy synów. Do…

Czy w trakcie sprawy o dział spadku (mieszkania) można jednocześnie w pozwie lub wnioskach procesowych uwzględnić wniosek o zapłatę z tytułu bezumownego użytkowania części nieruchomości i utraconych zysków z tytułu uniemożliwienia wynajmu…

W skład spadku wchodzą: dom, samochody i oszczędności na koncie bankowym. Było przeprowadzone nabycie spadku u notariusza (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia). Dziedziczą po ojcu: żona i trójka dzieci. Jak to wszystko podzielić? Czy można samochody przez…

Współwłaściciel samochodu zmarł, jego rodzina poświadczyła u notariusza nabycie spadku. Spadek został podzielony na 4 osoby: żonę zmarłego i troje dzieci, jedno dziecko jest niepełnoletnie. Trzy osoby przekażą swój udział w formie darowizny, ale co zrobić z udziałem w spadku…

Mój ojciec zmarł 12 lat temu. Spadek po nim, czyli połowa domu rodzinnego, został podzielony po równo na 3 osoby: mamę, mnie i brata. Nie mieszkam w domu rodzinnym. Chciałbym wiedzieć, jaka jest możliwość spłaty tej części domu, którą odziedziczyłem (odbyła się…

Dwoje spadkobierców – brat i siostra, postanowieniem sądowym z 1987 r. odziedziczyło po 50% udziału w nieruchomości po zmarłych rodzicach. Żadne z nich nie dokonało na tej podstawie wpisu do księgi wieczystej. Przez ponad 30 lat brat płacił podatek od…

Jestem właścicielem mieszkania w 50%. Druga połowa należy do moich bratanków, którzy wystąpili o sądowy dział spadku. Zaproponowali spłatę swoich udziałów, ale ja nie mam takich możliwości finansowych. Czy mogę prosić o zawieszenie działu spadku na czas…

Zmarły dziadek posiadał działkę. Babcia, czyli jego żona, żyje i jest jeszcze 4 jego dzieci, m.in. moja mama. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe, abym jako wnuk stał się właścicielem części działki przypadającej mojej babci i mamie? Kto decyduje o tym,…

Mój tata zmarł pod koniec 2016 r. Aktem poświadczenia dziedziczenia ja, brat i mama odziedziczyliśmy po nim: mieszkanie (wspólność małżeńska rodziców) i działkę z domem (własność tylko taty). Chciałabym zrzec się swojej części spadku na mamę i brata. Czy mogę to zrobić u…

W 1998 r. teściowie w ramach darowizny przepisali notarialnie na mnie i męża działkę. Okazało się, że nie spełnia ona warunków do zabudowy i sprzedaliśmy ją 2000 r. za 30 tys. zł. W 2006 r. zmarła teściowa, a w 2016 teść. Pozostawili po sobie dom…

W spadku po dziadku została kamienica. Spadkobiercami są: moja mama i jej dwóch braci. Już się odbyła pierwsza sprawa sądowa o przyjęcie spadku, a mama została zarządcą kamienicy. Czy należałoby teraz przeprowadzić podział tej kamienicy na troje rodzeństwa (jak…

Mam własną rodzinę, mieszkam w domu rodzinnym razem z ojcem. Drugi brat nie mieszka z nami. Niedawno zmarła mama. Niestety żyjemy z ojcem w niezgodzie, od kiedy po jej śmierci związał się z inną kobietą. Obecnie korzystamy z części domu…

Tata nie żyje od 20 lat, a mama zmarła w tym roku, pozostawiając dom. Prócz mnie rodzice mieli jeszcze dwoje dzieci (siostra i brat). Po innym ojcu jest jeszcze najstarszy brat. Mamy wszyscy ogromy problem z tym rodzonym bratem, który jest po prostu alkoholikiem….

W wyniku przeprowadzonej z mojego wniosku sprawy spadkowej po zmarłym bezpotomnie kuzynie zasądzony został podział majątku. Spadkobiercami są trzy osoby: kolejny kuzyn (1/2), moja siostra (1/4), i ja (1/4). Główną masą spadkową są dwa małe mieszkania (którymi się…

Nie rozumiem polecenia sądu. Ojciec zmarł w 2015 r., po upływie 6 miesięcy mama złożyła wniosek o nabycie spadku. Po uprawomocnieniu się postanowienia mama złożyła wniosek o dział spadku, na który składa się tylko mieszkanie własnościowe rodziców. Dzisiaj…

W 2009 r. zmarł mój ojciec, a był on razem z mamą współwłaścicielem domu. Jest nas 10-cioro rodzeństwa i mama; nie było jak do tej pory podziału majtku po ojcu. Ojciec często brał kredyty i jest taka możliwość, że mogą być nadal jakieś zadłużenia….

Dzisiaj odbyła się w sądzie sprawa spadkowa po naszym tacie. Decyzją sądu każdy z nas (mama, siostra i ja) odziedziczył po 1/3 majątku. Czy istnieje możliwość, abyśmy, siostra i ja, zrzekli się swojej części spadku na korzyść mamy? Jeżeli tak, to jak to…

Przed 14 laty mój brat sprzedał mieszkanie po naszym zmarłym tacie i nie podzielił się pieniędzmi ze sprzedaży, bo stwierdził, że ma długi i bardziej potrzebuje. W związku z tym obiecał, że zrzeknie się ewentualnych roszczeń do przyszłego spadku po naszej…

Jak zrezygnować ze spadku po rodzicach? Nie zrobiłam tego w ciągu 6 miesięcy po ich śmierci. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku jestem wnioskodawcą, występuje też rodzeństwo. Chcę, żeby majątek to właśnie im przypadł. Rodzice nie mieli długów. Co…

Ojciec zmarł w 2005 r. a mama w 2013 r. Rodzice pozostawili nieruchomość, której byli właścicielami na zasadzie wspólnoty małżeńskiej. Jest nas troje ich dzieci. Brat od kilkudziesięciu lat przebywa w USA. Chcemy wystąpić do sądu ze sprawą spadkową, stąd…

Z powodu spadku po krewnym kilka osób z rodziny jest współwłaścicielami majątku. Ja też mam swoją część. Teraz jeden ze spadkobierców (główny) wystąpił o dział spadku i zniesienie współwłasności. Czy sąd może zmusić mnie do zniesienia współwłasności…

Tata zmarł niecały rok temu, mama żyje. Rodzice mieli mieszkanie własnościowe. Brat nalega, żebyśmy część ojca, która jest do podziału, zapisali mamie, bo potem po jej śmierci będzie można to mieszkanie zaraz sprzedać i nie czekać 5 lat (aby nie płacić podatku). Czy to…

W spadku otrzymaliśmy udział w lokalu mieszkalnym. Spadkobierca większości udziałów nie chce się rozliczyć z pozostałymi udziałowcami. Udziały są wyliczone przez orzeczenie sądu w konkretnej wysokości dla poszczególnych spadkobierców. Sprawa trwa już 3 lata….

Ojciec zmarł w 2004 r. Jak dotąd nie przeprowadziliśmy po nim sprawy spadkowej. Matka i ojciec byli współwłaścicielami niewielkiego mieszkania. Jest nas 4 dorosłych dzieci. Zgadzamy się wszyscy na sprzedaż tego mieszkania przez matkę i ustaliliśmy między sobą sposób podziału…

Siedem lat temu zmarła moja mama, nie pozostawiła testamentu. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Chcemy zrzec się swoich części na rzecz ojca. Jest nas 5 rodzeństwa. Sprawę chcielibyśmy załatwić szybko, ponieważ zachodzi konieczność zamiany lub sprzedaży…

Odziedziczyłam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w udziale 85/96. Jedna ze współwłaścicielek jest za granicą (adres do niej mogą uzyskać z Internetu), druga właśnie zmarła – nie wiem, czy ma spadkobierców. Co jest najlepszym rozwiązaniem,…

Po śmierci mamy nie przeprowadzono rozprawy o przyjęcie spadku. Sprawa została założona dopiero teraz i odbędzie się w listopadzie. Dziedziczą – tata, siostra i ja. Oboje z siostra chcemy się zrzec naszych części (2/6) na rzecz taty, który mieszka…

Mojej żony matka zmarła 3 miesiące temu. Żona razem ze swoją siostrą wykupiła mieszkanie dla matki za swoje pieniądze, lecz na nazwisko matki. Natomiast jeszcze jest trzecia siostra w dalekiej Nowej Zelandii, gdzie mieszka już ponad 20 lat. Obecnie nie chce podpisać żadnych…

W 2010 roku zmarła moja mama, tata żyje, do podziału jest gospodarstwo rolne z nieruchomością gruntową z budynkami i domem mieszkalnym. Mam trzech braci, dwóch braci dostało za życia mamy w darowiźnie od rodziców po działce na budowę swoich domów (nie minęło…

Pół roku temu zmarła moja mama, pozostawiając testament. Całą swoją część majątku (współwłasność z ojcem) zapisała dla mnie (jest to działka z zabudowaniami, działka bez zabudowań i samochód osobowy). Wkrótce odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie…

See also:  Podział środków po rozwodzie

Złożyłam dzisiaj w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, który zmarł 18 lat temu i zostawił testament. W tym testamencie swoimi spadkobiercami (z udziałami po 1/2) uczynił mnie i mojego brata. Siostra nie została ujęta…

Szesnaście lat temu zmarła moja mama, pozostawiając małą nieruchomość. Spadkobiercami jestem ja i brat. Brat nie interesuje się spadkiem, mimo prób kontaktu nie mam od niego żadnych wieści, prawdopodobnie nie ma go w kraju. W jaki sposób załatwić sprawę spadkową,…

Moje pytanie dotyczy podziału majątku między dzieci za życia rodzica. Tata od 6 lat nie żyje. Jest mama i trójka dorosłych dzieci. Wszyscy mieszkamy w rodzinnym domu, gdzie wszystko jest zgodnie podzielone, czyli każdy ma swoje miejsce: jeden ma mieszkanie ze swoją rodziną,…

Jestem jednym z trzech spadkobierców mieszkania po zmarłym ojcu. Spadek został orzeczeniem sądu podzielony na równe części bez udziału jednego ze spadkobierców, z którym nie ma kontaktu. W jego imieniu występował kurator sądowy. Ja i drugi spadkobierca chcemy…

We wniosku o dział spadku należy podać wartość otrzymanych prezentów. W moim przypadku jest to dopłata do mieszkania własnościowego dokonana w 1983 roku. Czy ta kwota podlega denominacji przy ustalaniu wartości spadku?

Rok temu zmarła moja mama, w testamencie zapisała swoje mieszkanie mnie – 2/3 udziału i po 1/6 moim dwóm siostrom. Siostry nie miał pretensji co do decyzji mamy, a to dlatego, że przed laty to ja dałam mamie pieniądze na wykup tego mieszkania. Testament został…

Sąd ustalił na podstawie testamentu mojej babci spadek, który otrzymali nasza nieżyjąca mama (52%) i jej brat (48%). Uczestnikami sprawy byłem ja i moje rodzeństwo, gdyż rodzice już nie żyli, ale w wyroku nas nie ma, a jest mama. Jeszcze nie dokonaliśmy działu…

Jak dokonać podziału majątku po zmarłej mamie? W skład majątku mamy wchodziły tylko ruchomości, samochód (niespłacony kredyt na ten samochód). Jak rozwiązać umowę z mediami i bankiem? Czy istnieje możliwość sprawdzenia wszelkich płatności – zobowiązań…

Dwa lata temu zmarł ojciec mojego męża. Teściowa została z kredytem, domem na wsi i mieszkaniem własnościowym. Brat męża mieszka z teściową, ma jakieś długi; jest po rozwodzie i ma dwójkę dzieci, które mieszkają z matką. Mąż chciałby zatrzymać dom…

Odziedziczyliśmy spadek, na który składają się różne dobra: nieruchomości, działki, środki finansowe zdeponowane na kontach bankowych, samochody, wartościowe przedmioty. Nie jesteśmy jednak jedynymi spadkobiercami, a więc spadek trzeba będzie jakoś podzielić.

Jak wyliczyć i jak podzielić to, co w częściach ułamkowych przypadło nam w spadku? Z pomocą przychodzą nam przepisy dotyczące działu spadku i współwłasności spadkowej – właśnie tych zagadnień dotyczą porady prawne, które prezentujemy Państwu w kategorii „Dział spadku”.

Nasi prawnicy wyjaśniają, jak przejść krok po kroku od postępowania o nabycie spadku do działu spadku oraz jakie zasady obowiązuję przy podziale masy spadkowej pomiędzy spadkobierców.

Współwłasność ułamkowa może utrudniać sprzedaż odziedziczonych dóbr czy też zarządzanie nimi, dlatego wcześniej czy później spadkobiercy decydują się na ostateczne rozdzielenie majątku i zamknięcie spraw spadkowych po zmarłych członkach rodziny.

Porady spadkowe zawarte w tym dziale powstały na kanwie rzeczywistych spraw, którymi zajmowali się nasi prawnicy. Te porady pomogły naszym klientom dobrze zadbać o swoje interesy przy podziale spadku, a często uniknąć długotrwałych sporów w rodzinie. Zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej naszych specjalistów.

Darowizna dla członka rodziny z zagranicy a opodatkowanie w Polsce

Dokonywanie darowizn, a w szczególności tych dotyczących środków pieniężnych, jest powszechną praktyką. Jednakże zauważyć należy, że nie zawsze osoba obdarowana ma miejsce zamieszkania w Polsce. Czy zatem darowizna dla członka rodziny, który na stałe mieszka za granicą, podlega opodatkowaniu polskim podatkiem od spadków i darowizn?

Zakres opodatkowania w przypadku darowizny

Wszelkie kwestie związane z opodatkowaniem darowizny zostały uregulowane w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Na wstępie wskażmy, że zgodnie z art. 5 ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Oznacza to, że przy umowie darowizny podmiotem zobowiązanym do ewentualnego rozliczenia podatku jest osoba obdarowana, a nie darczyńca. Natomiast jak stanowi art. 6 ust.

1 pkt 4 ustawy, obowiązek podatkowy przy darowiźnie powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Przejdźmy jednak do samego zakresu opodatkowania. Otóż jak wskazuje art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

W powyższej decyzji kluczowy jest fakt, że opodatkowaniu podlega nabycie rzeczy i praw majątkowych położonych i wykonywanych w Polsce. W momencie zawarcia umowy darowizny zarówno środki pieniężne, jak i ewentualne roszczenie o ich wypłatę znajdują się na terenie Polski, co pozwala przyjąć, że taka darowizna podlega opodatkowaniu przed polskim urzędem skarbowym.

Dodatkowo potwierdza to treść art.

3 pkt 1 ustawy, gdzie wskazano, że podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji darowizna dokonana z terytorium RP nie podlega opodatkowaniu wyłącznie, gdy żadna ze stron umowy w chwili jej dokonania nie była obywatelem Polskim ani też nie miała miejsca stałego pobytu na terenie RP. Jeżeli warunki wykluczające nie są spełnione, należy liczyć się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie otrzymanej darowizny.

 • Zobacz też:
 • Przykład 1.

Obywatel polski na stałe mieszkający w Polsce dokonał darowizny środków pieniężnych na rzecz swojego syna, który również ma polskie obywatelstwo, jednak na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii. Taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce.

Przykład 2. 

Obywatel niemiecki na stałe mieszkający w Polsce dokonał darowizny środków pieniężnych na rzecz swojego siostrzeńca mającego polskie obywatelstwo, który na stałe mieszka w Holandii. Taka darowizna również podlega opodatkowaniu w Polsce.

Przykład 3.

Obywatel Indii będący na wczasach w Polsce dokonał darowizny dla swojej córki na stałe mieszkającej w USA. Córka nie ma polskiego obywatelstwa. Darowizna ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Darowizna dokonana z terytorium RP podlega opodatkowaniu w Polsce, chyba że w momencie jej dokonania ani darczyńca, ani też obdarowany nie mieli polskiego obywatelstwa czy też miejsca stałego pobytu na terenie RP.

Darowizna dla członka rodziny z zagranicy – opodatkowanie w kwestii rezydencji podatkowej

Zwróćmy uwagę, że przepisy odnoszące się do zakresu opodatkowania darowizny w żaden sposób nie odwołują się do kryterium rezydencji podatkowej. Jako przesłankę opodatkowania wymieniono posiadanie polskiego obywatelstwa bądź posiadanie miejsca stałego pobytu na terytorium Polski.

W rezultacie zagadnienie opodatkowania darowizny jest całkowicie niezależne od tego, w którym kraju podatnik posiada rezydencję podatkową. Nie bierzemy zatem w tym przypadku pod uwagę okoliczności wymienionych w art. 3 ust.

1a ustawy PIT, tj. ośrodka interesów życiowych czy też przebywania na terenie danego kraju dłużej niż 183 dni w roku.

Są to bowiem okoliczności kluczowe dla ustalenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, a nie podatku od darowizny.

Takie stanowisko potwierdza również treść art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, gdzie czytamy, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Rozliczenie podatku z tytułu otrzymanej darowizny

Mając powyższe rozważania na uwadze, możemy jasno stwierdzić, że darowizna dokonana dla członka rodziny z zagranicy podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli osoba obdarowana ma polskie obywatelstwo. Trzeba jednak podkreślić, że również zagraniczna osoba ma prawo do skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku przewidzianego dla członków najbliższej rodziny.

Jak bowiem stanowi treść art. 4a ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (formularz SD-Z2) oraz

 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Na skróty

Wybierz Księgowość Online!

 • Fakturowanie, rozliczanie pojazdów, środki trwałe
 • Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS
 • Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK

Załóż bezpłatne konto

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

W związku z tym pojawia się pytanie, do jakiego urzędu skarbowego obdarowany powinien złożyć zgłoszenie SD-Z2 skoro na stałe mieszka poza terytorium Polski. W celu odpowiedzi należy sięgnąć do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

W §  7 ust. 1 pkt 2 lit. c tego rozporządzenia możemy przeczytać, że właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach darowizny, w przypadku gdy przedmiotem są rzeczy inne niż nieruchomości, ustala się według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

Jednakże osoba mieszkająca na stałe za granicą nie ma w Polsce ani miejsce zamieszkania, ani też miejsca pobytu. W takim przypadku właściwość miejscową należy ustalić przy pomocy §  10 ust.

1 rozporządzenia, gdzie stwierdzono, że jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem podatkowym jest odpowiednio Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Na marginesie dodajmy, że w identyczny sposób należy ustalić właściwość miejscową co do osób, które z całkowitego zwolnienia od podatku skorzystać nie mogą i są zobligowane do złożenia zeznania SD-3.Podsumowując niniejszy artykuł, warto zaznaczyć, że zakres opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn może być dla sporej części podatników dużym zaskoczeniem.

Należy bowiem pamiętać, że kwestia opodatkowania jest niezależna od ustalonej rezydencji podatkowej. Powoduje to, że osoba mieszkająca na stałe za granicą może być zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce z tytułu otrzymanej darowizny.

See also:  Alimenty na rachunek bankowy

W przypadku umowy zawartej pomiędzy członkami najbliższej rodziny warto jednak pamiętać o możliwości skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku.

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Jakie dokumenty są potrzebne przy sprzedaży mieszkania?

Sprzedając mieszkanie, należy liczyć się z tym, że konieczne będzie załatwienie licznych formalności.

Do zapoznania się z procedurą sprzedaży dobrze jest przystąpić jeszcze przed rozpoczęciem oferowania nieruchomości w serwisach aukcyjnych.

Pomoże to w dokonaniu sprawnej transakcji na wypadek, kiedy znajdzie się konkretny kontrahent dysponujący gotówką na zakup nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości – niezbędne dokumenty

Chcąc rozpocząć procedurę sprzedaży nieruchomości, należy przygotować dokumenty niezbędne notariuszowi do przygotowania umowy. Bez ich skompletowania nie da się rozpocząć finalizowania transakcji. Do sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, sprzedający może być poproszony o przekazanie w takich dokumentów jak:

 • numer księgi wieczystej lokalu mieszkalnego;
 • tytuł prawny do nieruchomości w formie aktu notarialnego (umowa sprzedaży, ustanowienia odrębnej własności lokalu, darowizny, poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn lub braku należności takiego podatku); 
 • zaświadczenie o meldunkach stanowiące potwierdzenie, że w nieruchomości będącej przedmiotem transakcji nikt nie jest zameldowany (aktualne, dostarczone najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego);
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych, wydawane przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową;
 • zaświadczenie określające, czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji – jeżeli tak wiąże się to z prawem pierwokupu na rzecz miasta lub gminy;
 • zaświadczenie o braku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 
 • a w przypadku mieszkania obciążonego kredytem również: zaświadczenia z banku dotyczącego warunków i możliwości spłaty kredytu, zawierające informację o pozostałej kwocie spłaty wraz z prowizją za wcześniejszą spłatę, numer rachunku technicznego do spłaty kredytu, zgoda na wcześniejszą spłatę zadłużenia, informacja o nie zawieraniu z bankiem umów na podstawienie wierzytelności – więcej o sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem można przeczytać w odrębnym artykule.

Czy zdarzają się wyjątkowe sytuacje, w których wymagane są dodatkowe dokumenty?

Jeśli niezbędne do sprzedaży mieszkania dokumenty zostaną dostarczone, notariusz musi stwierdzić ich prawidłowość, aby umowa była ważna oraz aby transakcja przebiegła pomyślnie. 

Czasem zdarza się, że po dostarczeniu niezbędnych dokumentów wynikają dodatkowe, czasem niespodziewane okoliczności. Wówczas notariusz zwraca się o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji i oświadczeń. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy w księdze wieczystej wystąpił błąd, np.

w imieniu czy też nazwisku stron, dane w księdze wieczystej nie są aktualne (np. wniknęła zmiana nazwiska po ślubie). Wówczas konieczne jest dostarczenie odpisu aktu stanu cywilnego. Może się także zdarzyć, że ulica, przy której usytuowane jest mieszkanie, zmieniła swoją nazwę.

Konieczne w takiej sytuacji jest oznaczenie mieszkania w księdze wieczystej na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla danej nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania – dokumenty ze spółdzielni

W przypadku, gdy sprzedający dysponuje spółdzielczym-własnościowym prawem do lokalu sprawa nieco się komplikuje. W tym wypadku trzeba przedłożyć zaświadczenie ze spółdzielni, które potwierdza nabycie mieszkania. W przypadku takiego zaświadczenia dokumenty przeważnie muszą być podpisane przez kilku członków zarządu, a to w często spowalnia cały proces.

Otrzymanie stosownego dokumentu od zarządu spółdzielni może przedłużyć się nawet do 30 dni, więc dobrze jest odpowiednio wcześniej zainteresować się tym, kto w zarządzie spółdzielni jest odpowiedzialny za wystawianie takich dokumentów oraz w jakim terminie można to załatwić. Podobnej procedury wymaga pozyskanie dokumentów zaświadczających o niezaleganiu z opłatami.

 

Nie każdy lokal ze spółdzielczym-własnościowym prawem do lokalu posiada założoną księgę wieczystą. W takich przypadkach absolutnie niezbędne jest zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające przysługujące spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. To również jest kluczowy dokument, którego będzie potrzebował notariusz.

Dodaj ogłoszenie do 100 portali jednocześnie i sprzedaj szybciej bez pośredników!

Dodaj ogłoszenie

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania po spadku

Sytuacja ma się nieco inaczej, gdy właściciel nabył mieszkanie w drodze otrzymania spadku lub darowizny. Dokumenty do sprzedaży mieszkania po spadku należy wtedy uzupełnić o dokument potwierdzający nabycie nieruchomości przez poprzedniego właściciela. Nie w każdej sytuacji jest to wymagane, ale trzeba liczyć się z tym, że notariusz poprosi o przedstawienie takich dokumentów.

Takie zaświadczenia warto skompletować tuż po otrzymaniu spadku. Brak wymaganych dokumentów podczas sprzedaży mieszkania może znacząco wydłużyć proces sprzedaży mieszkania. W skrajnym przypadku będzie trzeba dochodzić swojego prawa własności przed sądem. 

Ponadto, należy dostarczyć do kancelarii notarialnej stosowny dokument z właściwego urzędu skarbowego, potwierdzający, że właściciel mieszkania odprowadził podatek od nabycia nieruchomości.

Jeśli osoba przepisująca mieszkanie w testamencie była krewną bliskiego stopnia, podatku odprowadzać nie należy, jednak w takich sytuacjach trzeba uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu z konieczności odprowadzenia podatku.

W dobie rosnącej popularności komunikacji elektronicznej w kontaktach z urzędami, stosowne wnioski mogą w większości być składane z wykorzystaniem profilu zaufanego (dostępny dla klientów z dostępem elektronicznym do konta w większości banków w Polsce).

Sprzedaż mieszkania za pośrednictwem agencji – dokumenty

Opłaty za korzystanie z usług agencji nieruchomości skutecznie odstraszają część sprzedających od korzystania z ich usług. Jeśli już sprzedający decyduje się na sprzedaż mieszkania za pośrednictwem agencji nieruchomości, odpowiednie dokumenty powinien przygotować już przy pierwszej wizycie w biurze. Może zdarzyć się, że sam opis nieruchomości nie wystarczy pośrednikowi.

Niezbędne dokumenty to w szczególności:

 • tytuł prawny do lokalu,  
 • numer księgi wieczystej i odpis z księgi, 
 • rozkład mieszkania, 
 • zaświadczenie o opłaconym czynszu. 

Istotne jest także umówienie się na oględziny, aby pośrednik mógł zrobić zdjęcia i zamieścić ogłoszenie w bazie. Warto także pamiętać o tym, aby poinformować pośrednika o stanie faktycznym mieszkania, dyspozycyjności w zakresie mediów oraz innych aspektach dotyczących nieruchomości na tyle skrupulatnie na ile to możliwe. 

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – czy warto?

Wiele osób sprzedających mieszkania, decyduje się przed sprzedażą na podpisanie stosownego dokumentu gwarancyjnego.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania jest potwierdzeniem chęci sprzedaży przez właściciela oraz nabycia przez kupującego.

Taka umowa niesie korzyści dla obu stron, ponieważ rezerwuje lokal, który w tym czasie nie może być sprzedany żadnej innej osobie. Oczywiście sprzedający może wymagać także wpłaty zadatku lub zaliczki od kupującego.

Warto pamiętać o tym, że taka umowa nie wymaga obecności notariusza, jednak w świetle prawa jest wiążąca. Do jej rozwiązania niezbędny jest stosowny dokument, a wszystkie zmiany należy zapisywać w formie aneksów. Szczegółowo kwestię umów przedwstępnych omówiono w odrębnym artykule. 

Umowa sprzedaży mieszkania – co powinna zawierać?

Umowa sprzedaży mieszkania, w odróżnieniu od umowy przedwstępnej, wymaga obecności oraz potwierdzenia notarialnego. Skutki prawne jej niedotrzymania są o wiele bardziej dotkliwe. Umowa sprzedaży mieszkania powinna zawierać w szczególności:

dane osobowe kupującego oraz sprzedającego;

 • miejsce oraz datę zawarcia tej umowy;
 • dokładny opis przedmiotu transakcji (adres, stan prawny, cena, numer księgi wieczystej, informacje o komórce czy garażu oraz o tym, czy mieszkanie sprzedawane jest z kredytem);
 • sposób płatności;
 • wniosek o zmianę danych w księdze wieczystej;
 • klauzulę o poddaniu się przez kupującego egzekucji z ramienia aktu notarialnego, 
 • informacje o wyposażeniu;
 • oświadczenie sprzedającego, że nieruchomość nie jest obciążona i nie znajduje się w posiadaniu osób trzecich;
 • dodatkowe informacje, np. o remoncie czy użytkowaniu garażu przez sprzedającego przez określony czas. 

Należy także pamiętać o klauzulach niedopuszczalnych w umowie sprzedaży. Powinien zwrócić na nie uwagę notariusz.

Sprzedaż mieszkania – ostatnie dokumenty i finalizacja transakcji

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów do notariusza i podpisaniu umowy można sfinalizować transakcję sprzedaży mieszkania.

Następuje to w terminie, który wcześniej określa się w umowie, jednak dopiero po otrzymaniu całości kwoty, za jaką mieszkanie zostało zbyte.

Jeśli wcześniej podpisana została umowa przedwstępna i wpłacona została zaliczka albo zadatek, należy poczekać ze sfinalizowaniem umowy notarialnej do momentu, w którym nabywca rozliczy się z całości zobowiązań ustalonych w umowie.

Podczas finalizowania sprzedaży podpisuje się według określonego wzoru protokół zdawczo-odbiorczy i przekazuje klucze. Jest to ostatni dokument podpisywany podczas sprzedaży mieszkania. Następnie pozostaje jeszcze kwestia uregulowania zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

Sprzedaż mieszkania – jakie dokumenty dostarczyć do urzędu skarbowego

Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości należy wykazać w oświadczeniu podatkowym za bieżący rok podatkowy. Służy do tego formularz PIT-39, w którym należy wykazać przychód i odprowadzić od tego 19% podatku od wzbogacenia.

Nie odprowadza się jednak podatku od pełnej kwoty sprzedaży, a od dochodu, czyli różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia. Odliczeniu podlegają również koszty nabycia nieruchomości oraz wydatki na prace remontowe, które spowodowały wzrost wartości nieruchomości w czasie.

Danina dla Państwa nie obowiązuje osób, które sprzedają mieszkanie w czasie dłuższym niż pięć lat podatkowych od jego nabycia. Podstawą odliczeń są również wydatki na inne cele mieszkaniowe.

Przed rozpoczęciem procedury sprzedaży nieruchomości zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami podatkowymi opisanymi w tym artykule. 

Z jakimi kosztami wiąże się sprzedaż mieszkania?

Przy zawieraniu umowy sprzedaży mieszkania, musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty:

 • wynagrodzenia notariusza – regulowane jest ono Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, jest ono zależne od wartości danego mieszkania;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości danego mieszkania;
 • podatku dochodowego; 
 • opłat sądowych za dokonanie wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla mieszkania;
 • rzeczoznawcy – w przypadku jego zatrudnienia do określenia wartości nieruchomości,
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami – w przypadku jego zatrudnienia do przeprowadzenia transakcji;
 • firmy sprzątającej lub firmy oferującej usługi w zakresie wyprowadzki. 

Jak nie dać się oszukać, sprzedając mieszkanie?

Jeżeli osoba kupująca okaże się nieuczciwa, może dojść do sytuacji, w której nie otrzymamy należnej zapłaty. W celu zabezpieczenia się, warto podpisać umowę przedwstępną, bądź wziąć od kupującego zadatek lub zaliczkę.

Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania stanowi zobowiązanie obu stron do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach i w terminie wskazanym w tej umowie. Nie musimy wówczas martwić się, że kupujący po prostu zrezygnuje z kupna mieszkania. Przyjmuje się, że zaliczka jest formą podzielenia ceny sprzedaży, a zadatek pełni funkcję gwarancyjną.

Jeśli kupujący złamie postanowienia umowy, nie odzyska zadatku. W przypadku niewywiązania się z ustaleń umowy przedwstępnej przez sprzedającego, ciąży na nim obowiązek zwrotu zadatku w jego podwójnej wysokości.

Nad zawarciem umowy przedwstępnej warto pomyśleć w szczególności przy sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem lub jeżeli kupujący finansuje zakup nieruchomości z udziałem środków bankowych. Zachęcamy do przeczytania artykułu: „Zadatek a zaliczka w transakcji na rynku nieruchomości mieszkaniowych”

Dodaj ogłoszenie do 100 portali jednocześnie i sprzedaj szybciej bez pośredników!

See also:  Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?

Dodaj ogłoszenie

Wstecz

Hanna Warońska

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego. 

Jest to wstępna lista, albowiem w zależności od stanu faktycznego notariusz może wymagać jeszcze innych dokumentów. W razie wątpliwości – prosimy o kontakt.

Dokumenty wymagane do sporządzenia czynności zasadniczo powinny być dostarczone do kancelarii co najmniej na jeden dzień roboczy przed ustalonym terminem dokonania czynności. Wyjątkiem od tej reguły są mniej skomplikowane czynności – na przykład testament lub pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów na adres e-mail kancelarii: [email protected]

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie dokumentów przewidzianych prawem: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu lub innych (w szczególnych przypadkach). Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego.

Jeśli do aktu przystępuje pełnomocnik – winien mieć przy sobie oryginał pełnomocnictwa.

1) Sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów: 
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych),
 • jeżeli działka nie ma być wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów informacyjnych),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wydaje gmina),
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina),
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje starostwo),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

2) Darowizna nieruchomości gruntowej (działki):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów: 
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych),
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje starostwo) – uwaga: tylko w sytuacji gdy obdarowanym nie jest małżonek darczyńcy, krewni lub powinowaci w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia lub osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,

3) Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczytej,
 • podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów: 
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina),
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

4) Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczytej,
 • podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów: 
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

5) Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona),
 • podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów: 
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • opcjonalnie: zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

6) Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

 • odpis aktu małżeństwa,
 • dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • jeżeli przedmiotem umowy ma być konkretna nieruchomość – numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej.

7) Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • PESEL spadkodawcy, 
 • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: skrócone odpisy z aktów urodzenia lub skrócone odpisy z aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński),
 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku,
 • dane osobowe biorących udział w czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania.

8) Pełnomocnictwo do sprzedaży / nabycia nieruchomości:

 • dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • dane osobowe pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • dane nieruchomości – najlepiej numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej.

9)  Testament:

 • dane osobowe sporządzającego testament – to jest imię, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • dane osób powoływanych do spadku – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL,
 • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości – numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej).

10)  Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania,
 • informacje o osobach, które już przyjęły / odrzuciły spadek.

11)  Umowa spółki:

 • dane wspólników – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki

Leave a Reply

Your email address will not be published.