Szkolenie spadochronowe

SZKOLENIE PODSTAWOWE

 1. Warunki rozpoczęcia kursu
 2. Szkolenie praktyczne
 3. Zakres podstawowego szkolenia

WARUNKI ROZPOCZĘCIA KURSU

 • Posiadanie ubezpieczenia z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej (suma ubezpieczenia 10,000 SDR) od wykonywania skoków spadochronowych. Ubezpieczenie z tytułu wykonywania skoków spadochronowych można wykupić w naszym klubie.
 • Ukończone 16 lat (osoby niepełnolenie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnego opiekuna).

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

 • 8 godz zajęć teoretycznych.
 • 3 godz przygotowania naziemnego, bezpośrednie przygotowanie do skoków.

Szkolenie praktyczne  obejmuje:

 • 3 skoki spadochronowe z wys. 1000-1200 m przy szkoleniu metodą STATIC LINE. Podczas skoku, spadochron otwiera się samoczynnie, zadaniem skoczka jest wylądowanie w wyznaczonym rejonie lotniska. Prędkość max wiatru do skoku 6 m/s lub
 • 7 skoków z wysokości 4000m  przy szkoleniu metodą AFF.

Po zakończeniu szkolenia jedną z ww. metod, zalecana jest  dalsza kontynuacja szkolenia spadochronowego.

ZAKRES PODSTAWOWEGO SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie studenta teoretyczne i praktyczne do wykonania skoków z wysokości  4000 m.
Podczas szkolenia wszystkie skoki są wykonywane pod nadzorem instruktora.

Podczas podstawowego kursu teoretycznego studenci  zapoznają się z:

 • Budową spadochronu.
 • Działaniem urządzeń otwierających spadochron zapasowy (Cypres, Vigil).
 • Różnymi systemami otwarcia spadochronu.
 • Techniką sterowania spadochronem.
 • Teorią i techniką skoku spadochronowego.
 • Postępowaniem w sytuacjach awaryjnych.

Podczas skoków spadochronowych studenci uczą się:

 • Prawidłowej  pozycji wyskoku z samolotu.
 • Stabilnej sylwetki podczas spadania.
 • Komunikowania się w powietrzu.
 • Wykonywania obrotów, salt, traka.
 • Przemieszczania się  w powietrzu.
 • Korzystania z przyrządów (wysokościomierz, dytter).
 • Otwierania spadochronu głównego.
 • Manewrowania czaszą spadochronu.
 • Lądowania w wyznaczonym miejscu.
 • Układania głównej czaszy spadochronu.

 

W naszym klubie prowadzone są szkolenia i egzaminy do Świadectwa Kwalifikacji.

Ezaminy prowadzą:

 • Gerard Wawryszuk
 • Irek Iwko

Wszelkie formalności papierkowe załatwi za Ciebie instruktor – egzaminator. Chęć przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego proszę zgłaszać na mail.

Terminy kursów spadochronowych zjadziesz w kalendarzu.