Nazwa programu szkolenia, w skrócie AFF lub Accelerated FrceFall  jako Przyspieszona Nauka Swobodnego Spadania, wzięła się stąd, że proces nauki  trwa  5 razy krócej niż w tradycyjnej metodzie  tzw.STATIC LINE.

METODA  SZKOLENIA AFF
W metodzie AFF, przy bezpośrednim nadzorze instruktora, uczeń skoczek ma więcej czasu na naukę ewolucji powietrznych i utrwalanie zdobytych umiejętności niż metodzie STATIC LINE.
Na kursie uczeń wykonuje ok.7 skoków z wys. 4000 m w asyscie jednego lub 2 instruktorów.

Od pierwszego skoku uczy się  pozycji swobodnego spadania oraz ćwiczy technikę samodzielnego  otwarcia spadochronu przy stałym nadzorze instruktorów i ich pomocy.
Przy metodzie AFF, uczeń skoczek w zalednie kilku  skokach opanowuje  techniką swobodnego spadania.

Odpowiednie nawyki konieczne przy wyskakiwaniu i kontrolowanym spadaniu uczeń skoczek nabywa podczas treningu naziemnego i sprawdza to bezpośrednio w powietrzu.

Po wykonaniu około siedmiu skoków tą metodą, uczeń  posiada umiejętność wykonywania obrotów o 360°, salt w tył i przód, szybkiego przemieszczania się w przód (strzała, track).
Na koniec szkolenia, uczeń nabywa również pewnej orięntacji  swojej pozycji w grupie, zna procedury bezpieczeństwa skoków grupowych oraz umie korzystać z przyrządów pomiarowych (wysokościomierz, Dytter itp.).

W szkoleniu AFF, wszystkie skoki są nagrywane i na ich podstawie prowadzona jest analiza i ocena każdego skoku.

Terminy kursów w naszym kalendarzu